Juri Bezmenovin haastattelun mietteitä / Putinin Venäjä III

https://tokentube.net/view?v=2164105232

Loikanneen kgb-agentin Juri Bezmenovin haastattelu on tässä suomeksi tekstitettynä. Se on vuodelta 1984. Selkeästi mies viittaa mädätysvomiin Lännessä. Hän kertoo, missä mädätysvaikutus näkyy suurimmillaan. Selkeästi puheesta käy ilmi, että kaikki eivät voi olla Kgb:n ujuttamia voimia, vaan selkeästi USA:n todellinen eliitti oli vastuussa mädätyksestä siellä ja ohjailusta. Voisi melkein todeta, että USA ja NL olivat käytännössä samaa imperiumia bolshevikkivallankumoukssta lähtien. Kuten samaa Pan-Eurooppaa ovat nykyinen Venäjä, Eurooppa ja USA. Vallankumousta siis valmisteltiin tai pitkä vallankumoushan oli menossa. Tai siis valta oli jo, mutta kansakuntaa ja kulttuuria muokattiin muuksi.

Etenkin viimeinen vartti on mielenkiintonen. Video on edelleen äärimmäisen ajankohtainen, kuten jokainen tietenkin tajuaa. Kommunistisen shapluunan mukaista vallankumousta ei valmistella enää edes kgb:n taholla. Koko maa oli jo 60-luvulla kypsä vaikka millaiseen mullistukseen pitkän mädätystyön ja muokkauksen päälle. Jo 1984 kaikenlainen mädätys ja muokkaustyö yhteiskunnasssa oli viety jo ties kuinka monte kertaa yli tarpeen, kuten agentti toteaa. Koko toiminta oli viety jo uusille urille. Kommunistisen vallankumouksen kaltainen mullistus saattaa silti olla tulossa, vaikka tuleva valta näyttäisikin hieman erilaiselta. Kommunismista on kysymys, vaikkka symbolit ja liturgia olisi korvattu. Ennen kumousta siis seuraa destabilisointivaihe ja noin viiden vuoden päästä kriisi ja kommunistinen vallankumous. Tämä myllerrysten rakentaminen varmaankin toimii vastaavan kaavan mukaan, kuin videossa on kerrottu.

Voi siis arvella, että kaiken päälle voi tapahtua melkoisiakin muutoksia, vaikka siis koko maa on muokattu uusiksi moneen kertaan. Vanhat arvot ja ajattelu olivat väistyneet jo 70-luvulle tultaessa. Ihmiset ajattelevat ja toimivat eliitin haluamalla tavalla täysin. Näennäiset erimielisyydet esiintyvät melko suppeissa rajoissa. Juuri kukaan ei uskalla uhmata maan todellista johtajaa. Mielestäni BLM-melakat ym. saattavat olla jo destabilisointivaihetta. Kenties nuo eri kaupunkien valtaukset ja poliisien toimettomuus ovat jo kriisiä ja kumouksen alkamisvaihetta. Luulen, että nyt ei tarvitse tappaa kaikkia ”hyväuskoisia hölmöjä”, jotka saavat aikaan vallankumouksen. Tietenkin vallankumous syö lapsensa näissä vapaamuurarien/talmudistien kumouksissa tunnetusti kaikkina aikoina. Mutta näkisin, että pitkällinen muokkaus on saanut ison osan ihmisiä hyväksymään suurenkin verenvuodatuksen. Koko yhteiskunta Lännessä tuntuu olevan yhtä antifaa ja samaan seuraan voidaan laskea myös persut ja muut kosher-nationalistit / Israel-populistit. Laajat piirit saattavat hyväksyä ”antisemiittien” ja ”natsien” eliminoinnin, kun tämän aika koittaa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että näin tapahtuu piankin. Persut ovat koko ajan ajaneet itseään radikaalimpien kansallismielisten ja etnonationalismin kriminalisointia ja syrjimistä. Vastaavat ryhmät saattavat niell’ myös kaiken puhdistuksen ilman rutinoita ja lahkolaissiipi jopa riemuitsee siellä asiasta. Ehkäpä netissä jotkut marmattavat ”suvakkien” suorittamasta vainosta ja sananvapaudesta ym. Toisaalta nämäkin saattavat olla suurimmaksi osaksi eliitin ammattitrollien ääniä.

Mikäli vuonna 2019 kuollut whistlerbowler on oikeassa, maailmanlaajuisen pandemian avulla luodaan poikkeustila ja antisionistiset voimat siirretään USA:ssa keskitysleireille ja murhataan. Sananvapaus lakkautetaan ym. Kyse olisi jopa miljoonista ihmisistä, ehkä jopa 15 miljoonasta. Amerikassa joudutaan vangitsemaan iso määrä ihmisiä, koska siellä on vapauden kulttuuri. Suuri määrä viittaisi myös siihen, että eliminoitavia olisivat myös liikaa tietävät, jotka pitävät suunsa kiinni. Internetin sananvapautta ja monia näennäisesti toisinajattelvia (antisionistisisa) sivustoja käytettäisiin toisinajattelijoiden ja sivuilla kävijöidenkin urkintaan, jotta oikeat ihmiset voidaan tietyn tarkastelujakson jälkeen eliminoida. On selvää, että Euroopassa suoritetaan samanlainen operaatio. Ilmeisesti sitten, kun kaikkialla saadaan oikea nationalismi julistettua terrorismiksi ja poliisi aktiiviseksi nationalisteja vastaan.

Tietenkin kaikkeen voi liittyä sisäälissodan tapaisia rähinöitä ja suurtakin verenvuodatusta. Myös eri suvakkiryhmien valtataistelua ja verenvuodatusta.

Tubessa on myös joitain Bezmenov-pätkiä jäljellä. Vanhaa tekstiä:
Former KGB agent Yuri Bezmenov explains how Marxist leaders use informers to make lists of anti-Communist and other politically incorrect people who they want to execute once they — actually a Jewish oligarchy — come to power. The oligarchs secret lists include civil rights activists and idealistically-minded useful idiot leftists as well. Bezmenov provides several real world examples of how Marxist leaders even execute and/or imprison each other.

Kaikkihan ymmärsivät tuon?” Entinen KGB-gentti Juri Bezmenov selittää, kuinka marxistiset johtajat käyttävät tiedottajia luodakseen listoja antikommunistisista ja muutoin poliittisesti epäkorrekteista kansalaisista, jotka he – itse asiassa juutalainen ologarkia – haluavat teloittaa noustuaan valtaan. Oligarkit tekevät listoja, jotka sisältävät myös kansalaisoikeusliikkeen aktivisteja ja idealistisia hyödyllisiä idiootteja. Bezmnov tarjoaa monta todellisen maailman esimerkkiä, kuinka marxistit myös teloittavat ja vangitsevat toisiaan

Caroline Yeagerilla todella hyvä pohdinta Sandy Hookin tapahtumien tiimoilta ja siinä puhutn myös tuosta destabilisointiteemasta juuri tähän hra Bezmenoviin viitaten:

http://carolynyeager.net/node/1113

Etenkin ensimmäinen tunti ja loppu puoli tuntia. Heti alussa varsin pätevä esitys erään tunnetun kommunistiagentin 80-luvun esityksen pohjalta. Mies esitteli (löytyy myös Youtubesta) sitä, kuinka yhteiskunta demoralisoidaan ja siten destabilisoidaan. Ihmisiin pyritään vaikuttamaan niin, että he eivät enää kykene puolustamaan maataan, perheitään, kotejaan ym. Tämä saadaan aikaan, kun ihmisiä aivopestään yhteiskunnan taholta. Tämä edellyttää median ja valtakoneiston hallintaa melko suurelta osin. Yhden sukupolven kuluessa eli 15-20 vuodessa luodaan uudenlainen sukupolvi ja edelliset horjutetaan uusien normien avulla. Ihmiset eivät pian kykene tunnistamaan sitä, mitä vastaan heidän tulisi puolustautua ja puolustaa maataan, kulttuuriaan ym. Sen jälkeen maata voidaan alkaa destabilisoida oikein kunnolla. Lienee turha sanoa, että vihollinen on tällöin päässyt vaikuttamaan sisältäpäin.

Rappioaatteiden lisäksi muodissa on kaikenlainen itsetuhoinen toiminta. Suunnaton ja järjestelmällinen valehtelu johtaa ihmiset irti todellisuudesta ja osaltaan vain tuhoaa kulttuuria. Kaikki uusi selitetään niin, että ihmiset hyväksyvät sen, vaikka todellisuudessa se on vain myrkkyä ja johtaa kuolemaan. Mutta se valehtelu. Pian valehtelu on niin normaalia, että ihmiset eivät voi muuta kuin valehdella. Tietenkään he eivät tajua, kuinka suuri osa kaikesta on silkkaa valhetta. Käytetään ns. ison valheen taktiikkaa, jossa ihmiset uskovat aina osan esitetystä, koska he eivät pysty tajuamaan, että ”tasokkaalta” ja ”vapaalta” vaikuttava yhteiskunta pystyisi heitä niin paljon petkuttamaan ja että sellaista yritettäisiin. Lopulta valhemylly pyörii itsestään eikä ole niin väliä enää, vaikka totuuden saisi kertoa vapaasti. Tällainen on mahdollista vasta sitten, kun kukaan ei enää ota todesta henkilöä, joka esittää totuuden ja kaikki tarvittavat todisteet siitä, että kyseessä on totuus ja todellisuus. Valehtelu on niin kiinteä osa elämää ja myöskään ihmiset eivät pysty uskomaan asiaa, koska he eivät voi käsittää, että heille olisi valehdeltu niin paljon.

Agentti esittää totuuden kommunismista, joka oli jollekin niin vaikea niellä, että vaikka esim. vankileirien todellisuus esitettiin hänelle, asiaa ei uskottu tai sitten hän pyrki kaunistelemaan tai vähättelemään asiaa tai selitti, että kuitenkin ”aate oli kuitenkin hyvä ja jopa aikomukset ja jalot tarkoitusperät”. Parempi esimerkki on holokausti ja muu valehtelu historiasta. Holokaustin virallinen versio tietysti on pars esimerkki kauhistuttavana huijauksena ja historian röyhkeimpänä ja törkeimpänä valheena. Sitä on jauhettu nyt jo kymmeniä vuosia ja kuitenkaan mitään kaasukammiota ei ole koskaan esitetty, ei ole koskaan ollut kadoksissa olleita miljoonia juutalaisia, tarkoituksellista tappamista ei ole pystytty näyttämään toteen, vaan päinvastoin ihmiset pyrittiin pitämään hengissä ym. ym. Sukupolvi sukupolven jälkeen on vaipunut yhä syvemmälle vastaavien satujen maailmaan. Siten totuuden esittäminen perusteluineen ja todisteineen herättää esityksen kohteessa yleensä vain pelkoa ja vihaa. Normi-ihminen on opetettu hyökkäämään tai tukkimaan korvansa. Olemaan ylimielinen. Hän ei pysty ymmärtämään, että koko tarina olisi valhetta. Ajatus siitä on mahdoton, koska luottamus systeemiin ja hyviin tarkoituksiin on niin rajaton. Vaikka selvästi osa tarinasta voisikin olla ja melko varmasti on valhetta, ihminen luulee, että osan on oltava totta ja se taas oikeuttaa jo muka kaikkeen ja etenkin toimii perusteluna valehtelun ja normien mukaisen käytöksen jatkamiselle. Yksilö siis on opetettu monessa asiassa valehtelemaan ja että valehtelu olisi normaalia, vaikka tämä ei oikeasti edes palvelisi mitään hyvää tarkoitusta tai pelkästään hyviä tarkoitusperiä. Viimeinen puolustus on se, että ”demokratia on kuitenkin paras systeemi” ja kommunisi/fasismi voittaa alaa, jos puhut ”niille edullisesti”. kaikki politisoidaan ja poliittista kiihkoilua suositaan. Valehtelu on liian olennainen osa elämää ja voidaan puolustautua sillä, että ”maailma on paha” ja että ”ainahan vallanpitäjä jotain valhetta vaalii”. Tässä taas unohtuu se, että kaikki maailman maat ovat jo syvällä elitin hirmuvallan syövereissä ja muuta ei ole ollut tarjolla aikoihin.

Useimmin kuitenkin ihmiset ajattelevat, että siis osa olisi totta ja silloinhan kansallissosialistit olisivat olleet ja olisivat jotain kamalaa. Näin he eivät koskaan kiinnostu esim. kansallissosialismista kommunismin ja vasurihörhöilyn sijaan ja syövät eliitin kädestä lisää valheita ja normikäytöksen malleja omaksutaan. Myös on opetettu, että kaikki nationalismi on vaarallista ja se pitää kitkeä pois. Muutosta tarvitaan, koska kaikki vanha on vaarallista. Kaikki entinen onkin muka vain uskomusta tms. Yhteiskunta tarjoaa tilalle ”oikeaa tietoa” ja ”edistystä”. Kaikki on mullistettava ja muutettava muuksi, koska uusi on muka jotain parempaa. Holohoax on tietenkin jokin hyvin vakava juttu ja kestovoivottelun aihe. Mutta kaikenlainen muukin väkivallan uhka ja ”viha” muka liittyy entiseen elämänmuotoon kaikenlaisten uhkakuvien kanssa.

Destabilisointi onnistuu parhaiten monikulttuurisuusaatteella. Jokaiseen maahan tuodaan nopeasti ulkomaalaisia niin, että he eivät assimiloidu, vaan syntyy monia eri alakulttuureita ja pian kantaväestö on ensin vähemmistö ja sitten ei ole enää välttämättä edes isoin vähemmistö. Tätä ennen on jo tietysti saatu aikaan riitoja paitsi kantaväestön sisällä, niin eri väestöryhmien kesken. Yhteiskunta voi tietenkin puolustautua paljon heikommin, jos se koostuu eri ryhmistä eikä ole homogeeninen. Jokaisella ryhmällä on oma käsitys turvallisuustarpeista ja siitä, mikä on vihollinen ja mikä muodostaa uhkan yhteisölle/ryhmälle. Tietysti, jos tiedonvälitys olisi vapaata, saattaisi tieto levitä ja taju siitä, kuka on todellinen vihollinen ja kaikkien uhka n:o 1. Monikulttuurisuus syntyy nopeasti, koska tuhovoimat ovat jo vallassa ja eliitin voimat juuri luovat joka ryhmälle normit ja viholliskuvat median ja vallanpitäjien / vapaamuurarien ym. solutussysteemien kautta.

Yeagerille holokausti on hyvä mittari. Joka ei kiistä virallista versiota ja näe sen läpi, hänellä on vielä paljon työtä ja oppimista tai on huijari. Hän ottaa usein puheeksi nytkin nämä disinfoagentit “vaihtoehtoväen” keskuudessa. Esim. Jim Fetzer mainitaan. Juuri valeopposition disinfoagentit ovat vaarallisimmat ja tuhoisimmat kaikista. Virallisen valheen suoltajat ovat vastenmielisiä, mutta valeoppositio voittaa luottamuksen ja saa helposti ihmisen uskomana mitä hyvänsä. Kun tämäkin ihmisen luottamuksen saanut ihailtu ”aktivisti” ja ”totuuden tavoittelija” ja ”maailman pelastaja” sitten suoltaa myös holokaustivalhetta ja muuta saastaa, niin silloin oikeat totuuden paljastajat ovat vielä toivottomamman tehtävän edessä. Eliitin valeoppositioluomukset ovat kaapanneet kaiken huomion ja kalastaneet oppositiohenkiset verkkoihinsa. Heidän paljastajansa koetaan häiriköiksi ja ”rivien hajottajaksi” ja tietysti totuus tekee kipeää, jos on harhaan johdettu ja kaikki tähän asti kuultu on juuri ovelasti suunnattu oikeaa totuutta vastaan. On sitten kyse holokaustista tai muista tapahtumista historiassa, juutalaisesta vaikutusvallasta ym. Valeopposition seireeninlaulu vetoaa, koska sen sanoma on niin lähellä eliitin aina opettamaa ajattelua.

Näihin haitallisiin ilmiöihin voisi lukea myös esim. sellaiset oppositiovoimat, jotka eivät halua puhua holohoaxista yhtään, koska eivät halua ikävyyksiä tai jotka haluavat kyetä matkustamaan esim. Venäjälle puhumaan. Tämän vuoksihan esim. moni ns valkoinen nationalisti ei puhu holohoaxista.

http://carolynyeager.net/heretics-hour-how-stop-jewish-takeover

http://carolynyeager.net/heretics-hour-jews-prepare-ensnare-europe-new-tolerance-law-rooted-holocaust

Juuri holohoax on tärkeä ase, jolla valkoiset kansakunnat tuhotaan. Jo vuosi sitten alettiin kuulla ääniä, joiden mukaan kaikki eurooppalaiset kansat olivat syypäät holokaustiin.

Rotusodat, mamuinvaasiot ja poikkeuslait ja poikkeustilat, falseflag-terrorismi ym. ovat oikeastaan jo yhteiskuntien tuhoamisvaihe. Suurten mullistusten kautta väestöt vaihdetaan ja saatetaan yhteiskunnat kommunismiin. Dstabilisoinnistahan tuho alkaa.”

PUTIN III

Marco de Wit kysyy eräässä ”Laittoman lehtensä” julkaisussa, ovatko Putinin johtavat vastustajat Venäjällä juutalaisia / oppositiotoiminta juutalaistahojen vetämää. Tietenkään näin ei ole, vaikka ns. demokratia-aktivistieista on perinteisesti iso osa johtajia ollut juutalaistaustaisia. Lännessä on uutisoitu vain ns. länsimaista demokratiaa ajavista aktivisteista. Ilmeisesti Navalnyi ei ole heistä ainakaan juutalainen. Monet kuitenkin ovat olleet Nemtsovista Kasparoviin ym. Jo aiemmin huomasin Masha Gessenin Putin-kirjasta, että sama ilmiö vallitsi jo Perestroikan aikana. Myös Solzhenitsyn kertoo, että demokratiaa ajanut liike oli lähes täysin juutalainen ja varsinkin Länsimaiden tyylistä yhteiskuntaa ajanut siipi.

Ostin mielenkiinnon vuoksi myös Gessenin toisen kirjan ”Venäjän tila” vuodelta 2018. Nyt kaikki nettisoturit tietenkin riemastuivat ja väittävät propagandan uhriksi. Tiedän kyllä, että kirjoittaja on juutalainen ja että hänellä on tietty agenda. Luin kirjan saadakseni tietoa Venäjän tilasta ja mielenkiinnon vuoksi myös sinä suhteessa, mitä tällä olisi sanottavan.Kirja oli kiinnostava, vaikka siinä ei juuri käynyt ilmi tilanne Venäjällä siinä laajuuudessa kuin olisin toivonut. Pikemminkin keskityttiin erinäisten aktivistien elämäntarinoihin ja Venäjän tilanteeseen 80-luvulta vuoteen 2017. Kirjassa selvisi muidenkin lähteiden kautta tietooni tullut vastaus De Witin kysymykseen. Sen mukaan tuhannet yrittäjät ovat joutuneet vankilaan ja saaneet niskaansa mielivaltaisen tuomion eli siis kyseessä ovat oikeusmurhat ja näytösoikeudenkäynnit. Yrityksen heiltä on tunnetusti kaapannut joko juutalainen oligarkki tai mafia, joka Venäjälläkin tunnetusti on juutalaistahojen johtama ja pelaa juuri kontrolloiduilta osiltaan yhteen FSB:n kanssa.

Tiedän myös sen, että Putin on nitistänyt kaikki nationalistiset liikkeet Venäjällä ja vanginnut suuren määrän nationalisteja. Monet väittävät, että kyseessä olisi vain kilpailijoiden eliminointi ja että maa olisi nationalistinen. Piperkin oli haltioissaan, kun totesi, että maassa sai olla nationalisti. Mutta saiko olla oikeasti? Putinin Venäjä ei siis oikeasti tunnu järin nationalistiselta, kuten aiemminkin on tällä blogilla todettu. Isänmaallisuudessa Venäjällä tulee mieleen vanha Neuvosto-isänmaan hehkutus natsien vastustamisineen ym. Kansa on totalitaristisesti täysin alistettu ja valvonnassa. Kaikki on valtion ohjaamaa ja siis vallassa ovat juutalaiset oligarkit Putinin rinnalla. Putin on yksi heistä.

Kirjan alussa jo juutalaienn Gessen yrittää väittää Neuvostoliiton olleen antisemitistinen valtio. Perusteeksi hän esittää väitteen, että juutalaisille olisi ollut vaikemapi pääsykoe esim. matematiikan opintoihin yliopistoon. Kuitenkin erään päähenkilön äiti tiesi valmentaa opiskelijoita ”mahdottomiin” kysymyksiin ja siten nämä oppilaat olisivat kuitenkin päässeet opiskelemaan. Koko tarina ontuu jo siinä, että oppilaat pääsivät opiskelemaan. Mikäli koko juttu ei ole valhetta, voi kyseessä olla yksittäinen ilmiö tai sitten jokin erillinen valvontasysteemi sopivan määrän opiskelijoita rajaamiseksi, juutalaisten psyykkaamiseksi tms. USA:ssa vuoden tietokirjana palkittu teos on tässä hyvin valheellinen.

Tunnemme Neuvstoliiton ja aiempien esitysten perusteella tiedämme esim- Solzhenitsyniltä, että maassa oli juutalaisilla johtoasemissa melkoisen hyvä edustus loppuun saakka. Toisaalta juutalaiset S:n mukaan luopuivat kommunismista ja Neuvostiliitosta ja heidän mielenkiintonsa myötä Neuvostoliitosta poistui radikalismi ja kommunismilta ikään kuin sielu. Tyhjä ja kesy kuori jäi ja tuntuu siltä, että alettiin valmistella kommunismin romauttamista ja vaihtamista uudenlaiseen systeemiin. Juutalaisten aktivistien määrä tässä kaatamisessa saattaa hämmästyttää. Heitä vaikutti laajasti maanalaisen kirjallisuuden parissa ja siis 80-luvun demokratia-aktivismissa. Kiinnostavasti myös Gessen esittelee Neuvostoliiton alkuaikojen juutalaisia radikaaleja ja toisaalta viimeisten vuosikymmenten toimijoita. Vihaisena Gessen joutuu toteamaan, että myös juutalaisvastainen Pamjat ”ilmestyi maan alta” vapaampien aikojen myötä.

Gessenin kirjasta piirtyy kuva, jonka mukaan tietty puolue- ja kgb-eliitti oli koko ajan vallassa ja on edelleen, vaikka kommunismi romahti ja välillä oli demokraattisempaa ja vapaampaa, kunnes taas siirryttiin totalitarismiin. Uskon kaiken olleen hallittua. Kommunismi oli pakko lakkauttaa ja järjestelmää hieman muuttaa. Pelimerkit jaettiin toisaalta uudelleen, mutta jostain syystä suuryritykset ym. päätyivät muutaman juutalaisen oligarkin haltuun. Uskon, että demokratia-ajan talouskriisit ja ryöstöt / eliitin omaisuuden jakelu luotetuilleen oli ohjattu ja hallittu prosessi. Jopa elokuun 1991 kaappauksen on jo aiemmin todettu olleen mahdollisesti jopa teatteria ainakin suurelta osin ja keino nostaa Jeltsin maan johtoon ym. Saatiinko karuilla taloudellisilla ajoilla ja väärinkäytöksillä muokattua ihmisiä kaipaamaan uuteen totalitarismiin ja siten alistumaan helpommin Putinin diktatuuriin?

Kirjassa errataan, kuinka Zjuganovin kommunistit ja Zhirinovskin liberaalidemokraatit ovat olleet Putinin hallinnon marionetteja. Mutta ne olivat myös sitä ainakin Zhirinovskin osalta jo Jeltsinin aikana. Puolue ei koskaan toiminut hallitusta vastaan ja se onkin osoitettu KGB:n perustamaksi. Mutta oliko myös Zjuganov jo 90-luvulla vain ohjattu valeoppositio? Sopisi hyvin kuvaan.

Gessen nostaa esiin, kuinka homopropagandan tultua kielletyksi sotilaat oli komennettu mielenosoittajia vastaan. Sotilaille oli jaettu kirjanen, jossa todettiin juutalaiseliitin ajavan homoseksualismia ja nakertavan näin Venäjän ja muiden maiden moraalia. Tämä ei kuitenkaan ole mikään todiste jostain juutalaisvastaisuudesta. Pikemminkin kyse on kuin kylmän sodan aikaisesta sionistien ja kommunistijuutalaisten nokittelusta tuolloin. Venäjän juutalaiset tukevat Putinia ja maan ideologiassa saatetaan puhua ”sionistien” maailmanvalloituspuuhista. Eräässä virallisten nationalistien tilaisuudessa oli jopa Siionin Viisaat jakelussa. Näillä seikoilla voidaan järkyttää amerikkalaisia, mainostaa Venäjää Lännen äärioikeistolle tai propagoida maata muka jonain juutalaisvastaisena. Tosiasiassa juutalaisaiheiset jutut eivät ole keskeisiä Venäjän propagandassa muutenkaan. Kyse on nähdäkseni marginaalijutuista ja siis kylmän sodan aopinoinnista ja vastaavasta ilmiöstä. Myös Kylmä sota oli huijaus ja siis koko maailma lähes jo ”Pan-imperiumi”.

Kirjassa kauhisteltiin, kuinka erinäiset kovanaamat oli lähetetty julkihomijen kimpuun ja homoja houkuteltiin alaikäisillä houkutuslinnuilla hakattaviksi ja/tai julkiseen häpäisyyn alistettavaksi ja poliisille luovutettavaksi. Mielenkiintoinen oli kuitenkin kertomus erääseen yliopistoon lähetetystä päällystakista, jonka tehtävä oli valvoa sitä, että yliopistossa ei esiintynyt nitään kiellettyä opetusta. Myös etsittiin ”ekstremistejä” eli toisinajattelevia aineksia. Moskovan hallinnon lähettämä mies kysyi, oliko opiskelijoissa ”levotonta” ainesta. Näiksi mies mainitsi mm. homot ja nationalistit. Todellisuudessa siis oikeaa nationalismia ei maassa hyväksytä. Etenkin 2010-luvulla nationalistit on pantu maassa matalaksi. Totalitaristinen yhteiskunta kontrolloi alamaisiaan.

Gessen ei näe mitään väärää toisaalta siinä, että Lännessä yhteiskunta käyttää Antifan väkivataihmisiä mukiloimaan ja vainoamaan kansallisia aineksia ja jopa murhaamaan poliitikkoja ym.

Mielenosoitukset jatkuvat ja niitä toisaalta kukistetaan, mutta taoisaalta myös sallitaan. Niitä siedetään juuri niin paljon, kuin on pakko, jotta ihmiset eivät järkyty liikaa ja ala vastustamaan yhteiskuntaa. Ote on kuitenkin koko ajan tiukentunut. Pieni epäilys minulla kuitenkin on esim Pussy Riotin suhteen. Mielenosoitus kirkossa tuntui minusta tarpeettoman loukkaavalta ja tempauksen luulisi vain lisäävän Putinin kannatusta ja vähentävän aktivistien. Lopulta ryhmän jhtohahmo pääsi Länteen lihapatojen ääreen lyhyen rangaistuksen jälkeen. No olihan kyseessä tietenkin nuoret ja hauraat naisihmiset, joiden liiallinen hivutus olisi saattanut herättää pahennusta.

Oikeastaan Gessen itse herättää epäilyksiä vielä enemmän. Hänhän on juutalainen ja käsittääkseni Venäjää hallitsee jokin juutalainen taho. Onko ristiriita todellista? Onko kaikki jotain näytöstä? Ainakin kirja on yhtä juutalaisten puheenvuorojen kokoelmaa. Kansallissosialismista esitetään hirvittäviä valheita, kuten myös Maailmansodasta. Frankfurtin koulukunnan juutalaisten johdolla (esim. Fromm). Kansallissosialismissa ei kuulemma ollut mitään aatteellista sisältöä. Eikö edes rotuoppeja siis? Valkista kansallismielisyyttä ja etnonationalismia? Ei tyulevaisuusvisioita? Surkea valhe, koska Hitler nimenomaan halusi uudenlaisen valtion ja harmitteli, ettei itse ennätä näkemään sen todellisuudesta kuin korkeintaan kalpean aavistuksen, ”rantaviivan kaukaa laivasta”. Talouspolitiikassakaan ei kuulemma ollut mitään tarjottavana (heh). Jokin Lifton on kuulemma ”tutkinut” natsilääkäreitä. He eivät kuitenkaan olleet oikeasti mitään murhaajia. Totalitarismista Venäjälläkin lausunnon antavat juutalaiset tiedemiehen Hannah Arendtin johdolla.

Lahden doping-skandaali v. 2001: salaliiton ääriviivat

Lähde: Erkki Vettenniemen kirjat: 1. Lahden ansa (2012), 2. Suomalaisen hiihtodopingin historia (2017)

On epäselvää, miksi STT julkaisi uutisensa v. 1998. Ilmeisesti ainakin oli liikkeellä voimia, jotka halusivat estää Esko Ahoa saamasta liiaksi nostetta Hiihtoliiton puheenjohtajuudestaan. Kaukonäköisempi Harri Holkeri oli kieltäytynyt jo 80-luvulla kunniasta: ”Mieluummin hiihdän itse maaliin, kun selittelen maaliviivalla dopingin käyttöä”. Olisiko yksi tärkeä syy siis se, että todella isot voimat eivät halunneet Esko Ahoa presidentiksi eivätkä keskustan vaalivoittoa v. 1999 eduskuntavaaleissa? Esko Ahoa varoitettiin ryhtymästä puheenjohtajaksi suorin sanoin eräiden omien taholta ja nimenomaan tästä syystä. Ilmeisesti jotkut tahot arvasivat, että varsinkin hiihtomenestyksen jatkuessa on vastustajilla valtava kiusaus alkaa syyttämään Hiihtoliittoa dopingin käyttämisestä. Todella suuret voimat eivät halunneet keskustan valtaannousua. Esim. Aatos Erkko pelasi aina demarien ja kokoomuksen pussiin ja arvosteli aina kaikkia keskustan johtajia.

STT:n uutinen v. 1998 julkaistiin sitten kuukautta ennen Naganon olympiakisoja. Uutinen täytti esim. Vettenniemen mukaan kaikki herjauksen tunnusmerkit, vaikka se olisi osoitettu todeksi. Ilman todisteita nyt kuuluteltiin hormonihuhuja suureen ääneen ja mainittiin jopa yksi käyttäjä nimeltä. Ei kuitenkaan uskallettu hyökätä kirkkaimpien tähtien kimppuun. Lähde-ehdokkaiksi on nimetty eräs hiihtäjä ja eräs hormonikauppias. Vettenniemi kuitenkin arvelee, että mitään lähdettä ei ehkä ole ollut olemassa. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että poliisi on saattanut vuotaa esitutkintamateriaalia suoraan toimittajille, esim. Johanna Aatsalo-Sallisen aviomiehen kautta tms. Tämä oli huippututkija Keskusrikospoliisissa ja Suojelupoliisissa ja puolusti kasvot peitettynä vaimonsa toimintaa. Tällöin siis lähde olisi ollut KRP, jonka huumeyksikössä aviomies oli toiminut 90-luvulla ja tutkinut mm. hormonikauppaa. Vettenniemen mukaan on mahdollista siis, että koko uutinen perustui poliisin tutkimuksiin tai kuulusteluihin tai että toimittajat keksivät kaiken itse tai luottivat johonkin tarinointiin.

STT siis näytti aloittaneen tyylin, että toimittajat saattoivat häväistä kenet hyvänsä urheilijan tai muunkin ihmisen ilman mitään todisteita. On uskomatonta, että korkein oikeus perusteli jo ennen dopingskandaalia ratkaisuaan sananvapaudella (eli valtamedian sananvapaudella ts. oikeudella tehdä mitä tahansa). Todella tärkeää yhteiskunnallista merkitystä dopingasiaoilla ei taida kuitenkaan edes olla. Mutta Suomessa ilkään kuin valtamedia määrää asioista eli sen taustatahot. Kun STT:n omisti 98 % koko suuri valtamedia (josta Sanoma-konserni ja Alma-media suurimmaksi osaksi, YLE 2 %), ei ollut ihme, että media oli pitänyt omiensa puolta asian edettyä oikeuslaitokseen ja määrännyt yleisen mielipiteen maassamme. Tällaista yleistä mielipidettä oikeuslaitos tuntuu seuraavan. Tietenkin hovioikeuden tuomareiden joukossa voi olla vapaamuurareita ja muita suuren vallan salaisia palvelijoita, joten he saattavat jo tältä osin edustaa samaa suurta globaalia voimaa, kuin mitä valtamedian taustalta löytyy. Hiihtoliitto teki juuri siinä ison virheen, että ryhtyi peräämään kunniaansa oikeudessa. Tällöin se astui todella isoille varpaille ja suututti todella suuret voimat. Näiden voimien tärkein ase on valtamedia, joten oli itsemurha haastaa media oikeuteen. Asian ratkaisivat juuri Esko Aho ja 2. vpj Matti Louekoski. Muu johto olisi tyytynyt STT:n kanssa neuvoteltuun sovintoratkaisuun.

Lahden kisojen aikaan juttu oli yhä kesken. Hovioikeus oli pienentänyt korvauksia hiihtäjille ja liiton väelle ja poistanut korvaukset kokonaan esim. Esko Aholta v. 2000. Ehdolliset vankeusrangaistukset päätoimittaja Väisäseltä ha Johanna Aatsalo-Salliselta oli poistettu ja sakkoja pienennetty. Aho joutui maksamaan lähes 100 000 asianajokuluja, kun hän oli käräjäoikeudessa vielä saanut saman verran korvauksia. Tämän vuoksi poliitikot halusivat hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Kari Väisänen oli kokoomustaustainen, mutta vihertävä sellainen eli Pertti Salolaisen avustaja.

Erkki Vettenniemi valittelee, että joutui puhumaan niin paljon Iggard Lereimista. Tämä oli kuitenkin Norjassa rehvastellut osuudellaan joukkokärytyksessä ja korostanut muutamassa lausunnossa omaa roliaan. Tämä on lisännyt osaltaan vettä myllyyn Suomessa ylläpidetyssä katkeruudessa, jota tietenkin on lietsottu mediankin taholla norjalaisia tahoja kohtaan. Kuitenkin suurin syyllinen Lahden tapahtumiin on Suomessa, jollei tässä sitten ole osaltaan kytkös globaalin eliitin ja valtamafian huipulle. Tosiasiassa Wadan korkeimpaan johton kuului kokoomuslainen Harri Syväsalmi. Hänellä saattoi olla myös henkilökohtaista kaunaa keskustapuoluetta ja erityisesti Esko Ahoa kohtaan, sillä hän oli saanut huomautukset lahjusten ottamisesta Ahon pääministerikaudella. Häntä ei kuitenkaan ollut tuomittu.Kuten Vettenniemi toteaa, hän saattoi silti olla vain osa poliittista koneistoa. Leremin puhe siitä, että iskua olisi suunniteltu vuosi, käy yksiin sen ajankohdan kanssa, jolloin Wada perustettiin ja Syväsalmi asetettiin sen johtoon. Plasmalaajentajat kiellettiin myös ja oli vain ajan kysymys, koska FIS ym. saataisiin hyväksymään ne paljastava helppo testi.

Salaliiton ääriviivat ovat selvät. Oli kuitenkin epävarmaa, menisikö Hiihtoliitto sille viritettyyn ansaan. Hemo-hesin testaaminen Lahdessa oli julkistettava ennen kisoja ja uutinen siitä olikin tekstitelevisiossa päivää ennen kisoja. Hiihtoliiton sisäpiiri piti asian tiimoilta eräänlaisen kriisikokouksen. Sen tulos oli kuitenkin, että koko juttua pidettiin tyypillisenä hämäyksenä. Olisikin ollut aivan uutta, jos olisi alettu testaamaan huippu-urheilijoita varoittamatta. Tällaista henkeä tietenkin oli olemassa ja käytäntö sai jatkoa seuraavana vuonna, kun darnepo-testi oli katkera yllätys Espanjan ja Venäjän joukkueille. Silti kaikki viittaa suurten voimien Suomi-ajojahdin suuntaan, sillä mitä ilmeisimmin aiottiin tutkia vain suomalaisten käyttämä plasmalaajentaja. Mitään tällaista ei koskana ollut tapahtunut, vaan kaikissa lajeissa liitot olivat aina pahasti jälkijunassa ja kun testeistä päätettiin, niin silloin kaikki tiesivät tästä. Uhkailu uusilla testeillä oli ollut tähän saakka usein käytetty hämäys, jolla yleensä oli vain petetty suurta yleisöä ja saatu osa siitä uskomaan, että dopingia vastana taisteltiin ja että kisat olisivat puhtaat. Yhtään hiihtäjää ei ollut kärynnyt kuitenkaan koskaan hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa. Käryämiset arvokisoissa olivat olleet vahinkoja muissakin lajeissa. Urheililiitot pelkäsivät käryjä lajin maineen ja talousasioiden vuoksi. Neuvostoliiton aikana itäblokki saattoi uhata kisaboikotilla, kuten DDR Suomen MM-lkisoja v. 1978, jos siellä olisi näytteet tutkittu steroidien osalta.

Siispä juuri Sydneyn olympialaisten alla oli uhottu kisoissa tutkittavan epo ja kasvuhormoni uusilla testeillä. Mitään tällaisia testejä ei ollut kuitenkaan tehty. Samaan tapaan oli uhkailtu ennenkin ja suuren yleisön pettämiseksi. Ehkä joidenkin maiden pelotukseksi, mutta yleensä kaikkialla avainryhmät olivat selvillä, miten asiat olivat. Jotkut saattoivat olla katkeria siitä, kuinka suomalaiset ilmeisesti onnistuivat pelottelemaan vastustajiaan v. 1989 Lahden kisojen aattona. Suomalaiset väittivät kisoissa tehtävän veritestit, joissa paljastettaisiin epon käyttö ja vieraalla verellä tankkaus. Mitään testiä ei kuitenkaan ollut, vaan urheilijoiden hemoglobiini vain mitattiin ylös suorituksen jälkeen. Tuolloin arvot ovat huomattavan matalat verrattuna siihen, mikä hemoglobiini on suoritusta ennen. Näillä matalilla hemoglobiiniarvoilla siten suomalaiset elvistelivät tähän päivään saakka ja levittivät käsitystä puhtaista kisoista ja suomalaisten puhtaudesta. Vettenniemi epäilee, että testiä varten saaduilla varoilla ostettiin epoa, jota suomalaiset itse käyttivät (tai ainakin antaa ymmärtää tällaista yhteyttä epäiltävän, italialaiset kuulemma käyttivät kv. rahansa epotestejä varten 90-luvulla kai epon hankkimiseen). Tällaisen käsityksen uudemmasta kirjasta anakin saa. Testiä oli vaatimassa ja kehittämässä hiihtoliitto itse eli vähän kuin pukki kaalimaan vartijana. Testejä uhottiin säilytettävän 50 vuotta, mutta ne tuhottiin heti kisojen jälkeen. Vettenniemi kertoo, että epo oli tullut kansainväliseen huippu-urheiluun jo vuoden 1986 aikoihin, jolloin sen käyttöä epäiltiin vahvasti yleisurheilun EM-kisojen yhteydessä.

Kotiinpäin veto ja hämäykset kuuluivat eri lajien kuvaan ja myös hiihdon. Omia urheilijoita väitettiin puhtaiksi ja syyteltiin vastustajia. Näin melkein joka maassa. Suomalaiset käyttivät surutta epoa ja muita dopingaineita, mutta olivat ilmeisesti tekopyhyydessä vertaansa vailla. Veritestijeesustelu ja -petos 1989 sai jatkoa, kun suomalaiset ilmoittivat huolestumisensa veriarvojen kohoamisesta hiihtourheilussa. He alkoivat vaatia hemoglobiinirajoja ja niiden noudattamisen testaamista. Tämä vietiin läpi ja näin plasmalaajentajien käyttö astui kuvaan. Tekopyhyys johti sitten osaltaan Suomen hiihdon Lahden katastrofiin. Tosin siis taustalla oli muutakin vääntöä. Todellisuudessa korkean hemoglobiinin vaaroja on liioiteltu eikä epon käyttö todellisuudessa ole johtanut ilmeisesti kovinkaan moneen kuolemaan. Suomalaisilla hiihtäjillä saattoi esiintyä yli 200 yksikön arvoja niin v. 1997 kuin vuoden 2001 kisoissa.

Lahden kisojen alla puuhattiin huipputestejä, joissa olisi testattu epo ja kaikki plasmalaajentajat. Ilmeisesti epo-testi olikin valmis, mutta FIS ei hyväksynyt sitä. Suomalaiset saivat tietää, että tämä testipaketti oli hylätty ja luulivat, että mitään vaaraa ei ollut. He eivät ymmärtäneet, että he olivat suututtaneet suuret voimat ja että osaksi sen vuoksi tulisi tapahtumaan jotain ennen kuulumatonta. Osaksi kv. antidoping-toiminnan tehostuminen liittyi tähän ajankohtaan, mutta suomalaisten narauttaminen sai vihreää valoa nimenomaan valtapelin vuoksi. Wadaa johti kokoomuslainen ja siis Suomen valtamafian vahva kandidaatti. Valtamafiaan viittaa hänen toimintansa, kuten myös siis suomalaisten dopingaineen testaaminen melkoisen hiljaisen tiedottamisen jälkeen. On myös muistettava, että testit tehtiin Suomessa (Yhtyneet laboratoriot). Kuitenkin kisojen yhteydessä suoritettu varjotestaaminen eli epävirallinen epotestaaminen paljasti kaikkien mitalistien manipuloineen vertaan. Tai siis puolet mitalisteista osoittautui manipuloijiksi. Skandinavian mitalistit saivat erityisluvalla luovuttaa niin vähän verta, että heidän näyteitään ei pystytty testaamaan.

Dopinglaukku

Oli suuri riski, että suomalaiset eivät menisikään ansaan. Myös se, että vain muutama jäisi kiinni. Esim. Myllylä sairastuikin ja oli lopulta monen yhteensattuman summa, että Hiihtoiliitto selätettiin täysin pelkillä dopingtesteillä. Tämän vuoksi vaadittiin varasuunnitelma. Lopulta Hiihtoliiton dopinglaukun tapausta ei olisi tarvittu ja salaliittolaisia varmasti kaduttaa, että laukku tuotiin julkisuuteen. Laukkuepisodin kanssa nimittäin tehtiin munaus lavastavan osapuolen taholla. Vai onko kyseessä vain ylimielisyys?

Kun Suomen joukkue lensi Otepään kisoista Helsinkiin 10.2.2001 ennen kisoja, Kari-Pekka Kyrön lääkelaukku varastettiin terminaalissa hihnalta. Se ei koskaan tullut hänelle asti. On olemassa lausunto, jossa hän myöntää itse laukun jääneen huoltoasemalle. Tämä oli annettava, kun hiihtoliiton lääkäreitä oli alettu ahdistella ja leimata asiassa eikä ollut viisasta alkaa puhua asioista liikaa. Kyröä ei olisi uskottu ja mahtava koneisto listiä vaikka koko liiton ja Kyrön ihan kirjaimellisesti. Rikostutkimuksissa hänen ei myöskään kannattanut sattuneesta syystä ottaa asiaa esille. Kuitenkin on totuus, että laukku varastettiin jo lentokentällä. Joku oli ilmeisesti varjostanut joukkuetta ja janosi todisteita. Ilmeisesti hänen ammattitaitonsa oli myös niin kova, että hän tiesi laukussa saattavan olla yhtä ja toista, sillä Otepäässä ei ollut ollut aikaa tuhota sisältöä, kuten normaalisti.

Laukku oli ilmeisesti toimitettu lentokentältä Malmin poliisille, sillä valokuvissa siinä on lentokentän terminaalin löytötavaran merkintäteipit. On ilmeistä, että laukku napattiin ja jätettiin löytötavaraan. Siten on varsin todennäköistä, että se on ollut poliisin hallussa jo tuosta päivästä lähtien. Jos se on käynyt Ala-Tikkurilan Shellillä, niin se on viety sinne myöhemmin. Kuinka ihmeessä laukku olisi seissyt Shellin pihalla muutenkaan kymmenen päivän ajan? Kari-Pekka Kyrö sanoo suoraan, että laukun vei lentokentällä rikospoliisin edustaja. Samaa mieltä on Erkki Vettenniemi. Kuulemma Norjan lehdistössä on mainittu nimeltä kuriiri, joka vei laukun sitten poliisiasemalta Shellille. Sitten ns. syväkurkku väitti nähneensä Saabilla kukeneen seurueen jättäneen sen sinne. Kuriiri/syväkurkku sitten oli ilmoittanut asiasta poliislle. Hän tiedotti laukusta myös rikostoimittaja Riku Rantalalle prepaid-liittymästä (kertoen tarinansa). Vettenniemen mukaan on todennäköistä, että operaatiossa on jonkin tehtävän osalta ollut mukana STT:n em. toimittajan aviomies, joka juuri oli eronnut Supon palveluksesta ja siirtynyt muihin tehtäviin.

Ilmeisesti Hiihtoliiton valmennusjohdon ja lääkäreiden seuruetta oli varjostettu ja varjostaja selvittänyt, että seurue pysähtyi todella asemalla 10.2.2001. Valvontakameroita tutkittiin jostain syystä väärän päivämärän osalta. Poliisi kertoi, että nauhat olivat niin epäselvät, että hiihtoliiton autoa tai jäseniä ei pystytty tunnistamaan. Poliisi kertoi myös, ettei aiokonut julkaista nauhoja, mikä ei ole mikään yllätys. Miksi poliisin kuriiri ei poistanut teippejä? Miksi poliisi itse ei tehnyt sitä?

Keskusrikospoliisi paljasti laukun sisällön medialle auliisti ja käynnisti vasta sitten rikostutkinnan. Media jätti kertomatta, että Kyrö oli tehnyt aineistosta vain sekailmoituksen. Hän ei ollut tunnistanut kiellettyä plasmalaajentajaa joukkueen omaisuudeksi. Muutoin laukussa oli verituppoja ja ruiskuja sekä tyhjiä veripusseja, jotka viittaavat nesteytykseen. On tietenkin mahdollista, että laukussa olisi ollut kiellettyä palsmalaajentajaa. Suomalaisethan käyttivät sellaista, mutta tosin eri merkkistä itse kisoissa. On myös mahdollista, että kiellettyäa ainetta sisältänyt pussi oli laitettu laukkuun poliisin toimesta. Tai jonkun muun, jos laukku on ollut käymässä Shellillä. Ilmeisesti laukkua käytettiin siellä 20.2.2001.

Paljon parjatut norjalaiset, jotka nytkin nettikommenttien mukaan olisivat muka vain ottaneet kaiken irti Lahden tapahtumista aikoinaan, esittivät Thor Arne Hetlandin johdolla teräviä kommentteja laukkuepisodin tiimoilta. Hetlandin mukaan joku selkeästi näytti yrittävän saada Hiihtoliittoa huonoon valoon. Suomessa media ja viranomaiset ovat sittemmin sitkeästi valehdelleet laukkujupakasta ja väittävät laukun löytyneen Shelliltä ja hiihtoliiton Kyrön unohtaneen sen sinne. Laukku on urheilumuseossa ja se esitellään saman valhetarinan saattelemana. Tietenkin medialle ja mahtaville salaliittolaisille olisi kiusallista, jos asian oikea laita paljastuisi ja siten myös se, että Hiihtoliitolla näytti olleen mahtavia vainoajia. 2021: Siksi suomalainen media vaikeni ja vaikenee visusti tosiasioista ja kummallisuuksista. Nykyisin ei tätä muistella ja joukkokäryä muistelevia uutisia ei koskaan voi kommentoida.

Laukkuepisodi laukaistiin vasta 20.2. eli kuriiri vei laukun huoltoasemalla ja syväkurkku aloitti puhelunsa. Tällöin ei ollut selvää, että Hiihtoliitto olisi selätetty täysin pelkillä käryillä. Joukkotestin tuloksia analysoitiin yhä ja ansan täysi laukeaminen oli epäselvää. Vasta Isometsän B-näyte oli varmistunut. Immosen taoaus oli kesken. Laukkujupakan ollessa päällä uhottiin mediassa, että veritupoista tultaisiin testaamaan dna-näyteet ja vertaamaan niitä huippuhiihtäjien dna:n suhteen. Näin kai olisi tehtykin, jos joukkokärähtämistä ei olisi tapahtunut.

Laukkujupakka kuitenkin paljasti tylysti KRP:n/Supo:n tms. osallisuuden hiihtoliiton nitistämiseen. Nämä taas eivät toimi ilman mahtavia käskijöitä. Asiasta todettiinkin Kyrölle, että olisi toivotonta yrittää paljastaa lavastusta, jos sen takana oli viranomaistaho. Asiaa ei koskaan myönnettäisi eikä sitä pystyisi paljastamaan.

Joukkokäry

Isometsän tiedotustilaisuutta oli saapunut ”kisaturistin” ominaisuudessa kumppaneineen kisoja seurannut Wadan johtaja Harri Syväsalmi. Hän olikin ennen ja jälkeen tilaisuuden lukuisten reportterien piirittämä. Kesken tiedotustilaisuuden hän huusi, että Isometsä ja liiton johto puhuivat täyttä paskaa ja että jos hän olisi joukkuene johtaja, niin hän testaisi koko joukkueen. Tämä äänekäs välihuuto käynnisti kehityksen kohti joukkotestaamista. Syväsalmen ehdotus sai vahvaa tukea kokoomuslaiselta opetusministeriltä (Suvi Lindèn), joka alkoi vaatia koko joukkueen testaamista ja myöhemmin kehui saaneennsa sen aikaan. Myös Suvi Lindèn kuului Wadan hallitukseen. Joukkueen johtoa painostettiin ankarasti. Samoin vastarintaa yrittänyttä Hiihtoliittoa. Viimein liitto yritti siirtää sen lauantaile, kisojen viimeistä edelliseen päivään. Testi tehtiin kuitenkin jo muutama päivä aikaisemmin, kun lupa oli kiristetty (2021: Syväsalmi uhosi hiljatain lehissä kärytiedotustilaisuuden 20-vuotispäivänä, että hän tiesi, että testit eivät todennäköisesti lauantaina olisi enää tuottaneet tulosta). Koko joukkueen testaaminen olikin poikkeuksellista tuolloin ja WADA halusi aloitteen tulevan muodollisesti liitolta. Hiihtoliitto ei ymmärtänyt, että hemohes näkyisi erikoistestillä, joka otettaisiin levossa olleilta urheilijoilta vielä todennäköisemmin kuin rasituksen jälkeisissä testeissä.

Isometsän kärähdettyä ja asian tultua ilmi Myllylä jätti yhdistelmäkilpailun toisen osuuden hiihtämättä ja poistui Haapajärvelle. Immosen ei annettu hiihtää maaliin. Liian monen poisjäänti olisi herättänyt epäilyjä. Myllylällä olikin juuri ollut flunssa, joka oli varmasti herättänyt tuskanhikeä salaliittolaisisissa. Myllylä ei ollut hiihtänyt avausmatkaa, jolla Isometsä kärähti. Myöhemmässä kisassa immonen ja Kirvesniemi hidastelivat, jotta heitä ei olisi testattu.

Sitten kuitenkin Kuitunen ja Jauho olivat selvittäneet testin muutaman päivän kuluttua aineen käytöstä. Tämä herätti toiveita siitä, että aine häipyisi elimistöstä pikaisesti. Jo yhdistelmäkilpailuun maaniteltu puolikuntoinen Myllylä maaniteltiin uudelleen paikalle Haapajärveltä viestiin. Jos hän olisi pysynyt kotonaan, häntä ei olisi testattu joukkotestissä, kuten ei Samppa Lajusta testattu, koska hän oli jo lähtenyt kotiin. Taas Hiihtoliitto teki vakavan virheen, sillä suomalaiset saivat siis erityistestin, joka paljastaisi syylliset armotta. Katkera totuus myös normaalitestistä saatiin, kun Immonen kärähti sellaisesta. Koska hänet oli testattu viestin jälkeen, hän ei ollut ollut enää joukkotestissä mukana. Silmukka alkoi kiristyä eikä mitään ollut enää tehtävissä.

Neljän käryn jälkeen ei tarvittu enää dna-testejä lääkelaukun sisällöstä ja laukkujutulle vain naureskeltiin muutaman päivän ajan. Sitä hehkutettiin myös esim. Ruotsin mediassa.

Nyt sama media, joka otti kaiken irti täydellisestä kostostaan, yrittää esittää, että etenkin Norjassa olisi otettu kaikki irti Lahden tapahtumista. Totta kai pöyristyttävä paljastus herätti asiaan kuuluvat reaktiot ja kaikki ulkomaan liitot myös halusivat kauhuissaan ottaa etäisyyttä dopingiin. Tosiasiassa media nimenomaan Suomessa elämöi erikoiskierroksilla, koska sillä oli erityinen syy nuijia Hiihtoliittoa. STT-juttu haluttiin uuteen käsittelyyn ja muutenkin voitolliseksi. Medialle haluttiin varata mahdollisimman suuri toimintavapaus myös tulevaisuudessa. Tavallisten ihmisten sananvapaus ei sitä koskaan olekaan kiinnostanut. Päinvastoin.

Johtopäätös

Vaikka Hiihtoliitto douppasi, ei asiaa voi kuitata vain sillä. Lahden tapahtumilla on hyvin mielenkiintoinen tausta. On epäselvää, varoitettiinko muita joukkueita uusista testeistä tai testattiinko niitä edes vastaavalla hartaudella. Tietenkin joukkotestissä suomalaisia varten oli varattu erikoistesti.

Koko juttu käynnistyi STT:n uutisesta, jolloin käytiin kiivasta presidenttipeliä. Halosen valtakausi osoitti, että prsidentin asemalla oli yhä merkitystä Suomessa. Etenkin, jos valtakoneisto tuki presidenttiä valtamedian tavoin. Eduskuntavaalit olivat myös lähellä. STT:n uutinen oli outo juorukokoelma, jolla vain laitettiin ihmisiä löysään hirteen vailla todisteita. Myöhemmin sitten siis Ahtisaari vaihdettiin tylysti tosivasemmistolaiseen ja putinistiseen Haloseen. Ahtisaaren tärkein alainen Alpo Rusi syrjäytettiin vallan kamareista todella rikollisella tavalla. Tässä käytettiin välineenä Supoa, joka teeskenteli epäpätevää pellekokoelmaa syyttäessään Alpo Rusia Jukka Rusin rötöksistä. Asia oli jo päivänselvä esitutkinnan valmistumisen aikana, mutta silti pidätykset, kohujutut ja oikeudenkäynnit seurasivat. Monessa pimeässä hankkeessa mukana ollut Johannes Koskinen julistijälkeenpäin medialle, että syyllisyys oli selvä, mutta että näyttö ei vain riittänyt! Moni toimittaja myös!

Supoa tai keskusrikospoliisia on tässäkin selvästi käytetty. Ilmeisesti vaikutuskanava valittiin sen vuoksi, että oli suhteita avioliiton kautta STT:n toimitukseen? Useinhan asioita vuodetaan Helsingin Sanomille, joka jutuillaan usein onnistuneesti vaikuttaa esim. syyteharkintoihin tai oikeudenkäynteihin. Sen lisäksi, että se tekee poliisin vuodoilla rahaa.

2021: Jo tuossa bloggauksessa olisi pitänyt muistuttaa, että valtamedia kaikkialla maailmassa edustaa koko maailman korkeinta eliittiä ja on globalistien/NWO:n tärkeimpiä instrumentteja. Hiihtoliiton teilaaminen on saattanut saada varmistuksensa silloin, kun Hiihtoliitto nousi meiaa uhmaamaan. Suposta muistamme muuten, kuinka sen edustaja valehteli presidentti Ahtisaarelle, että Rusi muka ”olisi niellyt syörin vuonna xxxx ja tehnyt vakoilusopimuksen vuonna yyyy. Siis SDP:n todellisen valtaklikin asialla! Aivan puhdasta satua! KRP taas on paljastunut aivan hirveäksi KGB:ksi Aarnio-näytösoikeudnekäynteineen ja kansallismielisten vainoamisineen.

7 kommenttia:

Aasi19. helmikuuta 2017
Riku Rantalan mukaan ns. syväkurkku paljastui myöhemmin ”henkilöksi, jolla oli henk. koht kostettavaa” asiassa. Tämä saattaisi viitata em. STT:n toimittajan aviomieheen

Aasi19. helmikuuta 2017
Lindén kuului myös Wadan hallitukseen. STT:n uutinen saattaa siis edelleen olla aivan hatusta vedetty juttu. Tietenkin on mahdollista, että toimittajan lähde teki oharit tai todisteet olivatkin riittämättömät. Tai rikollisella tavalla hankitut tms. Niitä ei siis koskaan kuulunut. Lääkelaukku kuuluisi Urheilumuseon sijaan Tampetreen Vakoilumuseoon.

Aasi25. helmikuuta 2017
STT:n toimittajan aviomies puolusti vaimonsa työtä televisiossa maskin takaa ja väitti uutisen olleen yhteiskunnallisesti merkittävä ja toimittajien työtä erittäin tärkeäksi. Kiakki olisi pitänyt uskoa ilman todisteita!

Aasi12. maaliskuuta 2017
Norjan Lereimin haluttiin tietenkin johtavan harhaan ihmisiä ja hän kai sai tehtäväksi elvistellä asialla ja uhoamalla omaa osuuttaan. Jotta syyttävä sormi ei olisi kääntynyt kohti suomalaisia. Monet nielaisivat syötin ja luulivat kyseessä olleen norjalaisten ja ruotsalaisten ansa suomalaisille.

Aasi8. toukokuuta 2017

Norjalla ja Ruotsilla ei ollut minkäänlaista osuutta Myllylän kuolemaan. Ei siellä mitään vihaa ole. Vihaa on kiihotetuissa suomalaisissa kansalaisissa.

Lahden skandaaliin johti kampanja Esko Ahoa vastaan, joka sai suosiota Hiihtoliiton johdossa. (Todennäköisin syy. Voihan tuossa tietenkin olla jotain nationalismin vastustamista tms. myös. Urheilunationalismi on idioottimaista, mutta änkyrävasemmistolle se on uhka ja nationalismin paluun peikko.) Median ja poliittisen eliitin johdolla laitettiin STT:n dopinguutinen ja tätä dopingjuttua sitten puitiin pitkään. Moni idiootti luuli, että jotain oli paljastunut. Tietenkin ajattelevat tajusivat, että dopingia käytettiin huipulla Suomessa. Mutta tuskin STT:llä oli tuolloin edes todisteita. Kyseessä oli puhdas häpäisy ja lokaaminen.

Kun vaalipetokset v. 2000 olivat jo ratkenneet, kostonhimo eli silti yhä, koska media oli kokenut takaiskun ja Hiihtoliitto voiton. Kaiken hyvän lisäksi media joutui oikeuteen ja korvauksiin.

Koston lisäksi ja valtataistelun pelättiin keskustan jättivoittoa 2003- Lisäksi ”Vapaa lehdistö” halusi olla kuningas ja maan ehdoton valtias yli poliitikkojen. Koko ajanhan se ajaa oikeuksiaan tehdä mitä hyvänsä. Valtamedia siis.

Todella mahtavat voimat olivat liikeellä. Heillä oli omat luottotoimijat hyvissä asemissa: Ugandan asekauppias ja Lindèn oli paitsi ministeri, myös Wadan hallinnossa korkealla. Esko Ahon vihamies J Syväsalmi oli Wadan johtaja. Täältä lähti kaikkien aikojen urheilusalaliitto. Toki norjalainen dopintestaaja sai roolin huomionkerääjänä ja ukkosenjohdattimena.

Ei ollut aluksi varmaa, että onnistuuko dopingansa. Sen vuoksi oli varmuuden vuoksi varastettu Kyrön lääkelaukku. Ennen joukkokäryä uhottiin, että se tutkittaisiin dna-näytteitä myöten.

Media sai täyden kostonsa ja Suomen media se riekkui suurimpana syyttäjänä ja vahingoniloisena aloitti vuosikymmenien rumputulen

Totta kai ulkomailla kauhisteltiin suomalaisia. Olivathan hekin vedetty mukaan tavallaan lokaan. Toisaalta Norjassa uutisoitiin avoimesti lääkelaukun ryöstöstä ja että joku taho halusi tuhota Suomen Hiihtoliiton. Esim. Hetland sanoi näin ääneen. Suomessa kaikki tämä sensuroitiin ja kerrottiin satua viikon huoltoaseman pihalla olleesta lääkelaukusta, vaikka siinä oli lentoaseman löytötavaratoimiston tarrat ja se oli selkeästi ollut jo poliisilla päiväkausia. Sama agentti kai vei sen sitten huoltikselle, joka oli varastanut laukun. Sama syväkurkku sitten ilmoitti laukusta lehdistölle

Suomalaiset SS-miehet on nyt vedetty lokaan

Koska kotimaa meidät tänne lähetti

Luin tässä aivan hirvittävän typerän tekeleen, Mirja Turusen teoksen ”Koska kotimaa meidät tänne lähetti”. Se perustuu SS-Rottenführer Sakari Haikalan (Sulinmaan) muistelmiin. Mies tuntuu varsinaiselta Münchausenilta välillä. Hän on kertomansa mukaan vapaamuurari ja antinatsi. Juttujen ympärillä Turunen kertaa SS-miesten vaiheet ja sodan yleislinjauksia sekä kertoo aiheesta käydystä keskustelusta ja aiheen tutkimuksesta.

Kirjassa kerrataan taas, kuinka Felix Steiner ja Wiking-divisioona eivät Nürnbergissä saaneet kovia syytteitä osakseen. Tätähän monet ovat hokeneet suomalaisten syyttelijöille ja muutenkin pitäneet jonain riemuvoittona, ikään kuin Nürnbergin näytösprosessien tuomioilla olisi minkäänlaista merkitystä muutenkaan. Todellisuudessa tietenkin Totenkopf ja muut divisioonat olivat ihan yhtä nuhteettomia ja niiden johtajat myös. Eikö kellään juolahda mieleen, että melko varmasti Wiking-divisioonan kohtelu saattaa johtua siitä, että siellä oli sotilaita monista Euroopan maista ja se oli siis kansainvälinen yksikkö, eräänlainen muukalaislegioona. Tietenkin on niin, että Nürnbergissä ei viitsitty tehdä valhetarinaa ihan joka ukosta muutenkaan. Sehän oli varsinainen pelleily. Mutta juuri tällaiseen valintaan on ehkä saattanut olla syynä se, että valehtelijat eivät vielä tuolloin halunneet lähteä syyttelemään ulkomaalaisia tuolla. Heidät jätettiin oman maan tuomioistuimille. Ilmeisesti Pohjoismaista lähteneet varsinkin olivat kova pala. Pohjoismaiden kulttuuri ja eräänlainen vapaus ja riippumattomuus, myös Norjassa tietyllä tasolla, ovat hekä mietityttäneet. Vaikka johto olikin kuuliainen, on ehkä mietitty petoksen koossa pysymistä ja väestön suhtautumista. Myös sitä, miten paljon vääryyttä ja ärsyttämistä vielä tuolloin oli mahdollista ja kannattavaa harjoittaa. Ulkomaalaisia oli vaikea alkaa syyttämään kokonaisuudessaan. Kaikkia maita ei haluttu niitata syvälle suohon Saksan tapaan tuolloin. Ranska ja Hollanti olivat tietty hallinnassa ja siellä verkostojen kanssa voitiin ss-miehiä vaikka tappaa. Mutta Skandinavia ja Suomi olivat oma lukunsa.

Kirja on aivan kauhistuttavan propagandistinen. Kun saksalaiset etenivät Neuvostoliittoon, he törmäsivät kommunistien vetäytyessään suorittamiin massiivisiin joukkomurhiin ja niiden tuloksena ruumiskasoihin. Murhat oli tehty mitä pirullisimmin tavoin usein. Tietenkin saksalaisille joukoille kerrottiin, kuinka hirmuisia tekoja oli tehty. Siten yhdellä suomalaisella oli oikein muistilappu, jossa luki Lembergissä suoritetun 8000 murhaa, joukossa 600. Saatanallinen Turunen väittää tämän olevan todiste saksalaisten tekemistä rikoksista. Vain holohoaxissa kun tuuollaista tehdään. Näin meille on opetettu juuri esim. tällaisten Turusten toimesta. Neuvostoliiton massamurhista tällaiset ruskeakieliset vaikenevat. Astetta rehellisemmät roistot sentään kertovat niistä ja esim. heistä jotkut saattavat paljastaa samanlaiselle huijaukselle rakennetun Wehrmacht-näyttelyn valokuvat kommunistien murhaamia ruumiita esittäneiksi (Bogdan Musial).

Luin Sampo Ahdon kirja-arvostelusta Sotilasaikakauslehdestä tästä Turusen ”erehdyksestä”. Ahto tietenkin sanoo lappusen kertovan ”melko varmasti” juuri bolshevikkien murhista. Tästä sain aiheen lukea kirjan. Vastenmielistähän se oli. Toki jotkut suomalaiset näkivät kommunisteja ja juutalaisia kohtaan suoritettuja kostotoimia. On selvää, että kaikki syylliset pyrittiin saksalaistenkin taholta selvittämään ja heitä rankaisemaan. Väestön omatoimiset rankaisutoimet ja puhdistukset saksalaiset keskeyttivät, kunhan taisteluiltaan ehtivät. Tietenkään saksalaisten rankaisutoimet eivät tuottaneet suuria ruumismääriä ja kyseessä olivat yleensä syylliset tai muuten korkea-arvoiset orja- ja murhavaltion eli rikollisvaltion viranomaiset.

Turunen joutuu myöntämään, että SS-miesten päiväkirjamerkinnöistä ei löydy minkäänlaista tukea minkäänaisille syytöksille saksalaisia kohtaan. Jussi Jalonen on tutkinut asiaa ja joutunut Turusen mukaan myöntämään, että holohoaxia ei suomalaisista aineistosta voida todistaa millään tavalla. Hänen selityksensä on outo, suomalaisia kun on vaivannut muka jokin häpeä tai torjuntareaktio tms. Toki luopio Lappi-Seppälä kirjoitti häväistyskirjassaan saksalaisvastaisesti ja syytti heitä 40-luvun malliin viattomien murhista. Kirjassa sanotaan, että Lappi-Seppälän kirjan on vuodettu olleen jonkin kommunistitahon tilaustyö, joka piti kirjoittaa kahdessa viikossa. Tarua vai totta, niin juuri niin hätäisesti kyhätyltä tekeleeltä kirja vaikuttaakin. Olen sen aikoinani lukenut. Se on propagandateos, jota ei tulisi käyttää lähteenä missään tutkimuksessa. Jokainen, joka lukee sen, oivaltaa tämän.

Turunen räksyttää paatoksella siviilien teloittamisesta. Partisaanien vastainen taistelu kuulemma olisi ollut vain muodollinen veruke tällaiseen ja kokonaisia kyliä tuhotun. Hän kieltäytyy paneutumasta sotalakeihin aiheesta ja hyvästä syystä. Saksalaiset eivät tapaneet viattomia. Eivät oikeastaan repressaaleissakaan, joissa kostotoimen omaisesti teloitettiin todennäköisiä syyllisiä tai panttivankeja, jotka oli valittu todennäköisistä syyllisistä vastaaviin tekoihin. Syyllisiä silloinkin pyrittiin teloittamaan. Tällaiset kostotoimet laittomien partisaani-iskujen ja terroritekojen vastatoimina eli eräänlaisena pelotteena rangaistuksen lisäksi olivat täysin kansainvälisten sotalakien mukaisia. Sinällään siis jopa viattomien(juuri ao. tekoon) teloittaminen ei ole mikään rikos välttämättä. Pikemminkin partisaanisotaan ei voi juuri muuten vastata, jos se on rikolisluonteista. Vastaamattomuus on antautumista ja iskut tihenevät. Tietenkin kostotoimia voi suorittaa myös kv. lakien vastaisesti. Yleensä saksalaiset toimivat juuri erittäin kohtuullisesti ja juuri lakien mukaan. Sitä vastassa olleet armeijat eivät. Esim. USA kosti aina kaikki rikokset ja olettamansa rikokset/attentaatit aina aivan hirmuisen julmasti. Tietenkin sen joukot tekivät usein pahoja sotarikoksia ilman mitään syytäkään.

Propagandaa siis tässäkin. Kaikki holohoax-valheet Einsatz-joukoista tuholeireille kerrataan tietenkin kirjassa. Holmilan naurettava huuhaa-teos Holokausti on muka ”merkittävä tutkimus”. Kaikki ovat syyllisiä ja siitä on maksettava mm. katumuksella, itseruoskinnalla ja muuttumalla. Mikään ei saa jäädä ennalleen. Suomeen liittyen Turunen kertaa esim. Felix Kerstenin tarinoita Himmlerin raivokohtauksista ja muuta Saksaa mustaavaa aineistoa. Kersten joutui kirjoittamaan muistelmansa voittajien ojauksessa. Hänen kirjansa on täynnä valheellisia ja naurettavia tarinoita.

Niin Törni. Hän taisteli Saksassa 1944-45 puna-armeijaa vastaan. Koska Suomi oli pakotettu sotaan Saksaa vastaan, on hän Turusen mielestä ”lakiemme mukaan” maanpetturi. Maan lait kuitenkin on tarkoitettu demokraattiselel maalle, joka on suvereeni. Siten voitetun kansan alistaminen johonkin sotatoimeen ei mielestäni tee ihmisestä maanpetturia, jos hän ei taistele oman maan joukkoja vastaan. Asekätkijät suunnittelivat käyvänsä yhtä ”laittomasti” miehittäjää vastaan, jos Suomi joutuisi miehitetyksi / hyökkäyksen kohteeksi. Apua olisi varmasti otettu Saksaltakin, jos se olisi ollut pystyssä ja apua kyennyt antamaan.

Kaikki ilmiannot Unto Parvilahdesta ovat myös Turusen mukaan ilman muuta totta ja faktaa. On kuitenkin muistettava, että SS-miesten sydämistä käytiin kovaa vääntöä ja panettelua on vuorenvarmasti esiintynyt puolin ja toisin. Kirjasta päätellen juuri Saksa ja saksalaismieliset pyrittiin saamaan erittäin huonoonvaloon kaikenlaisilla tarinoilla ja syytöksillä. Vapaamuurarikin pauhaa erittäin kiihkeästi ja tuo esiin natsivihaansa. Saksalaista kansanluonnekin saa osansa. Jotain mätää täytyy olla agitaattori Alhaisen väitetyn agitaation tarinassa. Ei ainakaan Saksa edes suunnitellut voitollisen sodan jälkeen mitään kirjassa esitettyä. Joka tapauksessa olisi ollut tökeröä esittää asiat suomalaisille erittäin vastenmieliseen tyyliin. Ei Boman/Parvilahtikaan varmasti ole niin tyhmä, että olisi moiseen esitykseen ohjeistanut. Ei ainakaan kirjoistaan päätellen.

2021: Epäilyttävää muuten on, että Haikala on kirjan perusteella alkanut kovin myöhään puhua eräitä negativisia asioita pataljoonaan liittyen. Siis vasta sitten, kun muut asianosaiset ovat kuolleet.

Bomanista tehtiin melkoinen kasa ilmiantoja ja melkoisesta kirjosta väitettyjä rikkomuksia. Ainakaan kaikki eivät voi pitää paikkaansa. Turunen väittää, että NL vaati Bomanin osana Leinon vankeja luovutettavaksi. Kuitenkin on melko luotettavasti esitetty, että kyse oli todellakin ilmiannosta jälleen ja kommunistisesta juonesta saada mies maasta pois. Kun Boman/Parvilahti palasi vankeudesta, eräälle kommunistille tuli kiire muuttaa joksikin aikaa DDR:n alueelle.

Vapaamuurari Haikala väittää, että Mannerheim oli hänen isänsä vapaamuurariystävä. En ole kuitenkaan muista lähteistä löytänyt vahvistusta sille, että Mannerheim olisi ollut vapaamuurari. Kunhan ei Haikala vain tässä pyrkisi mainostamaan vapaamuurareita ja siten sortuisi taas yhteen Münchausen-tarinaan. En tiedä, onko Alhaisen agitaatiojuttu totta vai tarua ja onko se hänen sepittämäänsä. Joka tapauksessa saksalaisista ja natsimielisistä ss-miehistä ja yleensä ”väärästä ajattelusta” tahdottiin tehdä epäsuosittuja myös kaikenlaisilla tarinoilla ja vääristelyillä. Ja samaan tapaan halutaan tehdä heistä epäsuosittuja ja vastenmielisiä myös myöhempien polvien silmissä.

Turunen siteeraa paljon Oula Silvennoisen esityksiä. Silvennoinen väittää mm. Jokipiin esitystä virheelliseksi, kun tämä sanoo tavoitteena olleen estää oikeistoradikaalien täyttävän pataljoonan ja että väki olisi edustanut melko hyvin poliittista kenttää. Olen lukenut Jokipiin suurteoksen 21 vuotta sitten. Kyllä hän mielestäni toteaa, että ns. ”äärioikeistolaisia” tuli lopulta osuuttaan hieman enemmän. Silvennoisen mukaan kaikki värväys olisi ollut oikeistoradikaalien käsissä. Vapaussodan rintamamiesten liitto edustaa kuitenkin käsittääkseni aika tasavahvasti ajan oikeistoa ja konservatiiveja ja kansallisia voimia. Se oli poliittinen, mutta kuitenkin oikeistolainen. Mikä nykyisin on kauheaa radikalismia, oli silloin ihan normaalia. Lapuan liikkeessä mukana oleminen ei käsittääkseni vielä ole mitään ihmeellistä. Kirjassa ei käy ilmi, millä tavalla siinä em. henkilöt olivat olleet. Liikehän oli aluksi melko suosittu. Maalaisliittolaiset eivät lähteneet mukaan, mutta olivat aluksi osalla voimistaan laajastikin olleet kommunistien toiminnan lopettamisen kannalla.

Mitähän on muuten taustalla siinä, että suomalaispataljoona pantiin marssimaan 800 km junakuljetusten sijaan huonoissa oloissa kuukauden päivät, jolloin puolet ajoneuvoista hajosi? Marssi kesti kuukauden. vuodenvaihteessa 1941/42. Wiking oli saanut viimeisen päälle varusteet ja aseet ja hienosti kuorma-autot koko divisioonalle. Oliko tämä päätös osa Wehrmachtin johdon maanpetoksellista toimintaa?

Yksi juttu pitää vielä poimia. Haikala pitää ihmeenä, että selvisi ilman kuolemantuomiota siitä, että oli johtanut ruokatavaroiden varastamisoperaatiota. Yleensä varastamisesta napsahti kuolemantuomio. Itse arvelen, että oli voimassa ylhäältä tullut ohje, että suomalaisia ei saanut teloittaa. Sellainen olisi herättänyt kai liiaksi pahaa verta Suomessa. Tuokin juttu painettiin villaisella. Vaikka kirjassa kerrotaan muutaman hollantilaisen teloittamisesta, niin sama varovaisuus oli kai muidenkin ulkomaalaisten kohdalla. Karkaamisesta olisi kai rangaistu kovemmin, kuten juuri yhdessä belgialaisen ja hollantilaisen tapauksessa.

Aasi25. heinäkuuta 2017
Aika tylysti SS-vapaaehtoisia kohdeltiin. On selvää, että Suomessa suhtauduttiin erittäin suopeasti ajatukseen suomalaisesta pataljoonasta Saksan armeijassa. On jopa luultavaa, että ehdotus tällaiseen tuli ensin Suomen puolelta. Nimenomaan Mannerheimin taholta. Saksan tuen varmistaminen oli elintärkeää. Sitten Suomen johto huijasi sotilaita eikä kertonut (eikä voinutkaan kertoa), että he joutuisivat taistelemaan Saksan riveissä Itärintamalla. Sotilaille oli yllätys, että heitä ei palautettukaan Suomeen sodan sytyttyä 22.6.1941. Suomen johto tiesi koko ajan, mitä tuleman piti. Sitten sodan jälkeen vastuuta pataljoonasta sysättiin Saksalle ja ”äärioikeistolle”, luvatut etuudet evättiin ja sotilaita jopa syrjittiin ja vainotiin.

TUORE DEBATTI SUOMALAISTEN SS-MIESTEN TEOISTA

Tuolla hieman terveempi uutinen näihin asioihin liittyen:

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/9252e57e-fab6-409a-ad73-02c0dea5b34a_u0.shtml

Tästä kirjasta kaikki ainakin näennäisesti lähti: Andre Swanströmin uutuuskirja Hakaristin ritarit, Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset (Atena 2018). Kirja kertoo suomalaissotilaista kansallissosialistisen Saksan SS-joukoissa. Emme tiedä, onko tutkimus tilattu suoraan Wiesenthal-keskuksesta tai muualta vastaavalta taholta ja minkä välikäsien kautta. Samaan vyyhteen liittyy ilmeisesti Oula Silvennoisen uusi projekti, jossa mies laatii valtavan valtion apurahan tuella propagandakirjaa suomalaisten osallisuudesta holokaustiin. Tietenkin valtiojohto totteli Wisenthal-keskuksen määräystä ja järjesti heti ”tutkimuksen” SS-miehistä. Vaikka selvityksessä ei löytynyt mitään todisteita suomalaisten osallistumisesta minkäänlaisiin rikoksiin (tai ylipäänsä rikoksista), poliittisista syistä yhteenvetoon liitettiin väite, että suomalaiset ss-miehet olisivat todennäköisesti osallistuneet rikoksiin. Tällaiseen väitteeseen ei ole muita perusteita kuin valtavirtanäkemys idän sotaretkestä. Tämä vallitseva käsitys tunnetusti perustuu silkkaan valehteluun ja se on 100 % valheellinen. Ja kute Silvennoisen touhuista voimme päätellä, prosessi jatkuu. Joutuuko Suomi holokaustikorvausten maksajaksi?

”Tutkija Swanström on löytänyt SS-mies Olavi Karpalon kirjeen suomalaisten sotilaspastorille. Siinä huoltojoukkoihin joutunut mies purkaa turhautumistaan, kun ei ole päässyt rintamalle. Hän kirjoittaa muun muassa: ”Lisäksi juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme.””

Minä: Tällaisesta heitosta ei voi tehdä sellaisia päätelmiä, kuin mitä on tehty. Mies ei voi olla selvillä mistään perusteettomasta juutalaisten ampumisesta. Hän on voinut nähdä kostotoimia partisaanien tekemisistä tai joidenkin kommunististen Tsheka-juutalaisten ampumisia. Tällaisten tapausten yhteyteen saksalaiset saattoivat jättää kyltin: Tsheka-juutalainen. Myös partisaanien teloitukset olivat joskus julkisia ja hirtettyjä voitiin jättää joksikin aikaa yleisile paikoille. Ehkäpä kylttiinkin selvitys, joka ilmaisi teloitetut partisaaneiksi ja kyseessä oli siis pelottelustrategia ja varoitus/uhkaus pidättyä rikollisesta toiminnasta muulle väestölle. Vielä vähemmän tuosta voi päätellä suomalaisten osallistuneen tällaisiin laillisiin teloituksiin. Jos mitään muuta ei ole tutkimuksissa löytynyt yksityisistä kirjeenvaihdoista, niin silloin tällainen voi liittyä vaikkapa ihan Erkon ja muiden vastaavien omistaman lehdistön aivopesemän nuoren miehen kuvitelmiin. Kaikki suomalaisethan olivat antinatsistisen suomalaisen yhteuskunnan muovaamia.

Tuokin Iltalehden uutinen pyrkii piilovaikuttamiseen. Väliotsikoissa puhutaan raakuuksista. Kuitenkin otsikoiden mukaiset raakuudet liittyivät myös kuvauksiin NKVD:n vankiloista. ”Nuori suomalainen SS-mies Ensio Pihkala on kuvannut tosin myös puolalaisten tekemiä julmuuksia Lembergissä raakuuksia peittelemättä: – Puolalaiset etsivät juutalaisia kodeista, raahasivat kellareihin, löivät ja pieksivät.
– Naisilta vatsat auki, tukka irti revitty, pääkallot murskattu. Ja tämä teurastus tapahtui vielä elävien juutalaisten silmäin edessä. Eräässä kellarissa n. 200 kuollutta.” Minä: Puolalaisten aktivistit kostivat venäläisille ja juutalaisille pahantekijöille kokemiaan kauhuja jo taisteluiden kestäessä. Myös Boman näki ”pogromin” ohi ajavasta autosta. Mielenkiintoista, että jutussa silti tämä kaikki kerrottiin kyllä puolalaisten tekemiseksi. Sitä ennen puhuttiin Pihkalan kuvaavan ”myös saksalaisten raakuuksia”. Saksalaiset kuitenkin lopettivat omavaltaisuudet heti tilanteen hallintaansa saatuaan. Toivottavasti nyt edes tuo puolalaisten juttu on tuossa ilman Swanströmin tai Iltalehden lisää. Epäilen, sillä Wiking ja suomalaiset tuotiin rintamalle vasta Lembergin tultua vallatuksi eli he eivät osallistuneet taisteluihin. Pihkalalle tuskin olisi näytetty tuollaisia kellareita, vaan pelkästään NKVD:n vankilaa. Kuka olisi kertonut edes tuollaisista julmuuksista? Näkikö Pihkala nyt siis kellarin, jossa naisilta vatsat auki? Miksi puolalaiset olisivat aukoneet naisten vatsoja kuin jotkin talmudistisen bolshevikkiperkeleet? Mistä Pihkala tiesi, että kaikki olisi teurastettu elävien juutalaisten silmien edessä? Oliko hän paikalla? Mistä hän yleensä tiesi nämä juutalaisiksi? Jos tämä ei ole holokaustitahojen valehtelua, kyseessä on Pihkalan valehtelu. Tällöin hän on jokin juutalaismielinen ja pannut omiaan myöhemmin puolalaisista. Ainakin siis kuulemma mies ei ole pitänyt ”siviilien teloittamisesta” partisaani-iskujen rankaisemiseksi. Ilmeisesti hän viimein ymmärsi, kun sai surmansa partisaani-iskussa Smelan luona hieman myöhemmin.

Mutta sitten:” – Kävin GBU:n vankilassa (neuvostoliiton salainen poliisi), jossa 7 000 bolsevikkien murhaamaa lojui sikin sokin pihalla. Hirveä haju, saksalaisilla sotilailla kaasunaamarit. Murhatut oli kauheasti raadeltu, nyljettyjä, silvottuja, naisia ja lapsia myöten.
Tädilleen Suomeen hän kirjoitti hirvittävät yksityiskohdat piilotellen: Nyt olen nähnyt sellaista, mitä Suomessa ei ole voinut aivan todeksi uskoa. Saksalaisten juutalaismurhista tädilleen hän ei kertonut, vain bolsevikkien rikoksista, sanoo Swanström.” Minä: Mutta siis mitään saksalaisten juutalaismurhia ei ollut. Vain siis puolalaisten tekemä pogromi, jossa suuressa Lembergissäkin siis muutama sata uhria ja todennäköisten murhaajien lisäksi ilmeisesti heidän perheenjäseniään. Jos juttu nyt ei ollut väritetty. Boman kertoo nähneensä erilaisen pogromin. Kyseessähän oli rikollinen bolshevistinen komento, joka muutamassa päivässä murhasi 200 000 – 500 000 poliittista vankia heti sodan alettua mitä hirveimmillä tavoilla. Saksalaisten jälkiselvityksissä teloitettiin rikollisen Tshekan jäsenet ja puolueväkeäkin paljon. Tässä ei kuitenkaan ole kyse rikoksesta, vaan rikoksen rankaisemisesta.

”Kun Westland-rykmentin komentaja kuoli sala-ampujan luotiin, järjesti SS-johto julman koston: Yksi komppania määrättiin tuhomaan siviilien asuttama kylä ihmisineen, juutalaisia ja muita siviilejä. Siviilit ammuttiin ja talot poltettiin. Tähän komppaniaan sattui kuulumaan myös yhdeksän suomalaista SS-miestä.”

”Mitään todisteita heidän tarkemmasta osallistumisestaan ampumisiin ei ole. Tutkija Swanströn oikaisee mutkia ja kirjoittaa: ”Kuuluminen komppaniaan, jonka tehtäväksi annettiin kylän polttaminen ja siviilien surmaaminen, langettaa epäilyksen varjon kaikkien komppanian miesten, myös suomalaisten ylle.” Kuitenkin tutkija muistuttaa, että SS-joukoissa vallitsi erittäin kova kuri. Alemman täytyi ehdottomasti totella ylemmän antamaa käskyä – oli se sitten millainen tahansa.”

Näin siis Juha Muurinen Iltalehdessä. Mitään todisteita ei siis ole osallistumisesta rankaisutoimiin. Ovathan muutamat SS-veteraanit vanhoissa dokkareissakin kertoneet niitä nähneensä. Kuitenkin siis Parvilahti puhuu vain kylän miesten teloittamisesta. Tästä oli toinen lehtijuttu muistaakseni Erkon imperiumin iltapäivälehdessä ja siinä väitettiin kaikkia siviilejä juutalaisiksi. Liekö yksikään ollut juutalainen? Kuitenkin oli ajan armeijoissa aivan normaali käytäntö teloittaa kylän miehet, jos kylän talosta ampui partisaani korkean komentajan. Tässä ei ollut mitään rikollista, vaan kyseessä oli normaali repressaali. Kylässä siis oli vastarintatoimintaa, koska terroristeja suvaittiin ja piiloteltiin. Tämä joko lehden tai Swanströmin valheellisuus heittää varjon myös väitteisiin puolalaisten raakuuksista. Olisko ollut liian järkyttävää puhua vain NKVD:n julmuuksista? Onko Píhkala todellakin nähnyt puolalaisten kostajien purkavan vihaansa yhtä eläimellisesti kuin bolshevikkielukat?

”Swanström koettaa jatkuvasti todistella suomalaisten osuutta holokaustissa, juutalaisten joukkomurhaamisessa ja muissa julmuuksissa. Yhä uudelleen hän käyttää esimerkkeinä lähinnä hollantilaisia ja tanskalaisia SS-miehiä. Suomalaisen ”syyllistämiseen” riittää se, että joku tai jotkut ovat olleet lähellä jotain tapahtumapaikkaa.” Minä: Hollantilaisten ja tanskalaisten osallisuus olemattomiin rikoksiin selittyy sillä, että lähteenä uskoakseni on käytetty Hollannin ja Tanskan näytösoikeudenkäyntien materiaalia. Swanströmin kirjaa en kyllä tule avaamaan. Kyllpä holokaustitahoja nyt harmitaa, ettei moisia oikeudenkäyntejä ja oikeusmurhia järjestetty Suomessa!

”Politiikan osuus tutkimuksessa on mielenkiintoinen. Millaisia suomalaiset SS-miehet olivat poliittiselta vakaumukseltaan? Suuri osa oli hyvin nuoria, vain 17-vuotiaita sota-ajan kasvatteja. Heidän päämotiivejaan lähteä Saksaan olivat seikkailunhalu, kouluttautuminen ja Suomen auttaminen – toisin sanoen sotiminen Neuvostoliittoa vastan. Vanhemmilla miehillä löytyi enemmän poliittista taustaa. Erityisen haltioissaan Swanström tuntuu olevan, kun hän huomaa joidenkin miesten kuuluneen Akateemiseen Karjalaseuraan, Isänmaalliseen Kansan Liikkeeseen tai olleen muuten vain isänmaallisia. (IKL oli tuolloin sallittu, ja sillä oli Suomen eduskunnassa enimmillään jopa 14 kansanedustajaa.) Edellä mainitut arvot tekivät tutkijan mielestä miehestä heti fasistin, kansallissosialismin intomielisen kannattajan ja useissa tapauksissa ainakin epäilyttävän sotarikollisen.”

”Swanströmin tutkimuksen yksi pääkohde on edesmenneen professori Mauno Jokipiin teos Panttipataljoona, suomalaisen SS-pataljoonan historia. Hänen mukaansa kirja on jo lähtökohtaisesti tehty väärin: mukaillen liikaa SS-miesten omia kertomuksia, vältellen ”totuutta” ja vaieten ”sotarikoksista, joihin suomalaiset syyllistyivät.” Panttipataljoona siis Swanströmin mielestä vahvistaa ja tukee vaikenemisen myyttiä.” Minä: Tässä siis oletetaaan syyllisyys johonkin selväksi ja jokin ”vaikeneminen”, vaikka tutkija itse ei ole pystynyt esittämään minkäänlaisia todisteita suomalaisten osallisuudesta mihinkään rikoksiin. Mitään todisteita minkäänlaisten rikosten olemassaolosta ei ole myöskään esitetty, koska sellaisia ei löydy ulkomailtakaan.

”Swanström arvioi omaa teostaan ylevästi sen lopussa: Tutkimus paljasti myös suomalaisten osallistuneen sotarikoksiin. Suomalaiset SS-miehet olivat kaiken kaikkiaan hyvin tietoisia keskitysleirien olemassaolosta ja toiminnasta.” Minä: Keskitysleireistä uutisoitiin 30-luvulta lähtien. Uutisen mukaan suomalaiset näkivät koulutusvaiheen aikana keskitysleirivankeja työssä. Tällöinkin puolalalaisia ja tshekkejä.

”Tarkemmin ottaen tutkimus ei tuo mitään uutta esille. Swanströmin ”löytämät” tapaukset on aikanaan huolella tutkittu Valpon toimesta, eikä mitään rikoksiin viittaavaa löytynyt. Näitä tapauksia on jo lehdistössäkin puitu vuosien varrella useita kertoja. Simon Wiesenthal -järjestön pyynnöstä Suomi teettää vielä virallisen selvityksen suomalaisten SS- miesten toimista. 1 400 suomalaisesta SS-miehestä elossa on enää yhdeksän, ja he kaikki ovat jo yli 90-vuotiaita. JUHA MUURINEN”

Ilta-Sanomat SS-miehistä

”Valtioneuvoston kanslian 8. helmikuuta julkistaman arkistoselvityksen mukaan suomalaiset SS-miehet osallistuivat hyvin todennäköisesti juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä vuosina 1941–1943. Professori Lars Westerlundin englanniksi julkaistun selvityksen suomenkielinen versio julkaistiin tänään maanantaina. Suomenkieliseen versioon on saatu uutta tietoa, josta oleellisin liittyy suomalaisten pioneerien toimintaan Pohjois-Ossetian Toldzgunissa uudenvuodenaattona 1942. Toldzunin tapahtumia koskeva kuva on muuttunut kuluneen vuoden aikana merkittävästi, kun Kansallisarkiston ja Pohjois-Ossetian yliopiston yhteinen selvityshanke on tuonut esille paikallisten asukkaiden suullista tietoa ja sitä tukevaa arkistotietoa. Käytössä on ollut myös yksi uusi suomalaisen SS-vapaaehtoisen sotapäiväkirja, jossa tapahtumia Toldzgunissa uudenvuodenaattona 1942 on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti. – Uuden tiedon pohjalta voidaan pitää selvänä, että suomalaiset pioneerit komennettiin teloittamaan viisi paikallista siviiliä ja kaksi saamaansa sotavankia. Teloituksen perusteluista ei ole säilynyt tietoa suomalaisissa lähteissä. Näin toteavat Kansallisarkiston pääjohtaja, dosentti Jussi Nuorteva ja Kansallisarkiston tutkimusjohtaja, dosentti Päivi Happonen selvityksen suomenkielisen version esipuheessa.
”Ne vietiin mäelle ja ammuttiin” Selvityksen mukaan suomalaisen vapaaehtoispataljoonan 3. komppanian pioneerijoukkueeseen kuulunut SS-vapaaehtoinen Paavo Merelä joutui Suomen valtiollisen poliisin (Valpon) kuulusteluun vuonna 1947. Merelä kertoi Valpolle kuulustelussa, että suomalainen SS-Hauptsturmführer (kapteeni) Karl-Erik Ladau oli joulukuussa 1942 antanut käskyn seitsemän Toldzgunin kylän asukkaan ja viiden rintaman yli loikanneen neuvostosotilaan ampumisesta. – Käskyn pani täytäntöön suomalainen pioneerijoukkue, johon Mereläkin oli kuulunut, Nuortevan kirjoittamassa lisäluvussa todetaan. Tapahtumista Toldzgunissa kertoo myös toinen pioneerijoukkueeseen kuulunut suomalainen SS-vapaaehtoinen Jaakko Hintikka päiväkirjassaan.
– Saatiin viisi siviilivakoojaa selville ja ne sai loppunsa. Auringonlaskun aikaan ne vietiin mäelle ja ammuttiin. Pari muuta vankia oli läsnä. Oli raakaa touhua kun ne vielä armoa pyysivät mutta ei konepistooli sitä tuntenut, Hintikka kirjoitti päiväkirjaansa uudenvuodenaattona 1942.”

Ei siis ole tietoa perusteluista, mutta siis onkin kyse vakoojista!

”Merelä puhui Valpon kuulustelussa seitsemästä kyläläisestä ja viidestä loikkarista. Luultavasti kyse on kuitenkin samasta tapahtumasta, ellei Toldzgunissa ammuttu lisäksi viisi sotavankia. Hintikan kertomus on selvityksen mukaan luotettavin lähde, sillä hän on laatinut kuvauksen teloituksesta päiväkirjaansa heti tapahtuman jälkeen. Merelä kertoi tapahtumista Valpolle vasta viitisen vuotta tapahtumien jälkeen, ja oli tuohon aikaan vailla kansalaisluottamusta. – Hän oli monen muun veteraanin tavoin sodan aikana ollut viinaan menevä ja sodan jälkeen traumatisoitunut ja alkoholisoitunut. Merelä on ainoa, joka kertoo kapteeni Karl-Erik Ladaun osuudesta. – Koska suomalaispataljoona valmisteli vetäytymistä jo seuraavana päivänä, ei oikeudenkäyntiä todennäköisesti järjestetty. Sen vuoksi ei voida arvioida myöskään sitä, millaiseen toimintaan ammutut kyläläiset ja sotavangit mahdollisesti olivat hyökkääjiä vastaan syyllistyneet. 

Kokonaiskuva syventyy vielä Selvityksen mukaan on huomiota herättävää, miten aikaisempi suomalainen tutkimus ja muistelmakirjallisuus ovat vaienneet Toldzgunissa suoritetusta teloituksesta, vaikka sen voisi olettaa olleen laajasti tunnettu suomalaisten SS-vapaaehtoisten keskuudessa. –Suomalaispataljoonan komentajilla oli joka tapauksessa asemaansa perustuva vastuu uudenvuodenaaton 1942 teloituskäskyn antamisesta ja sen toteuttamisesta. Ilman Hintikan alkuperäistä päiväkirjaa ja Valpon suorittamaa Merelän kuulustelua tapaus tuskin olisi tullut jälkipolvien tietoon. Selvityksen mukaan Venäjän, Ukrainan ja entisten sosialististen maiden arkistoissa olevat aineistot tulevat vielä muuttamaan suomalaisen tutkimuksen kuvaa suomalaisten SS-miesten toiminnasta osana kansallissosialistisen Saksan operaatio Barbarossaa ja siihen liittynyttä pyrkimystä luoda etnisesti puhdistettu Uusi Eurooppa. – Kansallisarkiston ja Pohjois-Ossetian yliopiston tekemä selvitys osoitti, että paikallistutkimus auttaa merkittävällä tavalla avaamaan ja syventämään kokonaiskuvaa tapahtumista ja vastuista.”

Lisää kommenttia: En ymmärrä, miksi muistelmakirjallisuuden olisi pitänyt mainita tuollainen pikkujuttu vakoojien teloittamisesta. Rikollisten teloitukset ovat normaalia sodankäyntiä. Tutkimuskaan ei ole siis tehnyt numeroa tuosta asiasta. Artikkelista ilmenee, että kyseessä olivat siviilivakoojat eikä mitkään tavalliset siviilit. Oli täysin tavallista ja kv. sopimusten mukaista, että sota-aikana selvät vakoilutapaukset teloitettiin pikaoikeuden jälkeen tai ilman mitään oikeudenkäyntiä välittömästi tai kuulustelun jälkeen, Tässä ei ole mitään rikollista. Vuosien motkotuksen jälkeen siis löydetään vain tällaisia juttuja, joten SS-miehemme ovat osoittautuneet aivan puhtaiksi pulmusiksi.

Artikkelista: ”Valtioneuvoston kanslian 8. helmikuuta julkistaman arkistoselvityksen mukaan suomalaiset SS-miehet osallistuivat hyvin todennäköisesti juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä vuosina 1941–1943”

Tuossa ei sanota edes, etteikö (”todennäköisiin”) ampumisiin olisi ollut kunnon syytä. Tämä taitaa olla ainoa tapaus, josta yleensä on jonkinlaista näyttöä. Pääasiassa siis suomalaiset eivät joutuneet edes tällaisiin hommiin, kuten he ovat kertoneet. Olivat etupäässä taisteluista toiseen.

Sitäpaitsi: Ladauta parjaava Merelä ei ole luotettava, vaikka hän ei muuta kuin pyri siirtämään osallisuutta häneen. Valpon kuulusteluihin en kyllä muutenkaan painoa panisi. Eikä näistä sodan jälkeen olisi vaiettu, ellei ajat olisi olleet sellaisia kuin olivat. Pienen suojasään jälkeen ne ovat käyneet koko ajan hullummiksi. Sillä huomionarvoista on se, että myös partisaanit olivat täysin lainsuojattomia eli heidän asemansa oli kuin desantilla/vakoojalla. Ei ihme, että Suomi teloitti lähes kaikki desantit, vaikkakin yleensä jonkinlaisen oikeudenkäynnin jälkeen. Verekseltään kiinni jäänyt partisaani on terroristi tai murhaaja. Laiton taistelija eikä mikään siviili. Ei Saksan armeija tai SS-armeija turhia teloituksia tehnyt.

On erittäin törkeää, että artikkelissa vihjataan suomalaisten osallistuneen etnisiin puhdistuksiin. Suomalaiset eivät juutalaisten siirtämiseen itäalueille osallistuneet. Mitään muunlaista puhdistusta ei ole edes tapahtunut.

Varmasti valheellinen kuva tulee tarkentumaan, kun Venäjältä ja muualta saadaan valheellista rakistotietoakäyttöön.

Lopuksi lainaus vielä artikkelista: ”– Koska suomalaispataljoona valmisteli vetäytymistä jo seuraavana päivänä, ei oikeudenkäyntiä todennäköisesti järjestetty. Sen vuoksi ei voida arvioida myöskään sitä, millaiseen toimintaan ammutut kyläläiset ja sotavangit mahdollisesti olivat hyökkääjiä vastaan syyllistyneet”

Kerrataan muualta blogista tosi vanha kirjoitus:

Sattuipa silmiini kirjoitus, jossa saksalaisia yritettiin mustata ja todistaa SS-armeijan jäsenten tehneen sotarikoksia. Myös suomalaisia SS-miehiä haluttiin häväistä, mutta koko kirjoitus oli suunnattu mielestäni selvästi saksalaisia vastaan. Kyseisessä kirjoituksessa tunnettu historian tohtori syytti saksalaisia käyttäen todisteena Sakari Lappi-Seppälän kirjaa Haudat Dnjeprin varrelta vuodelta 1945. Luin kirjan vuonna 1996 ja parin vuoden sisään tuolloin muita asiaan liittyviä juttuja. Monta SS-muistelmaa, Jokipiin Panttipataljoonan ja Pavilahden kaksi muistelmateosta eli Berijan tarhat, Terekile ja takaisin (vai mikä se oli) ja nämä asiat tulevat vastaan muutenkin usein.

Ajankohtaiseksi puheenaiheeksi on aika ajoin noussut suomalainen SS-pataljoona. Television sarjat ja muut tahot haluavat tämän tästä yhdistää suomalaiset rikoksiin tai useammin saksalaiset suomalaisten silminnäkijäkuvausten nojalla. Sakari Lappi-Seppälä oli yksi SS-vapaaehtoisista, joka kuului ns. Divisioonan miehiin eli jolla oli sotakokemusta ja koulutusta ja joka siksi osallistui taisteluihin jo vuoden 1941 kesällä. Nyt on kuitenkin niin, että mies lähetettiin takaisin muutaman kuukauden jälkeen erään toisen kanssa. Yhdysupseeri Unto Boman/Parvilahti kertoo muistelmissaan vaikuttaneensa asiaan ja toimineensa Lappi-Seppälän omaksi parhaaksi, sillä tämän homoseksuaalisuus olisi ollut hänelle itselleen vaaraksi. Homoseksuaalisuus näkyy Lappi-Seppälän muistelmissa Haudat Dnjeprin varrella muuten hyvin selkeästi. En tiedä, oliko Lappi-Seppälä kommunisti jo tuolloin, mutta Parvilahti kutsuu häntä yhdeksi porukan luopioista. Saattaa olla, että yleinen maailmantilanne ja katkeruus ja riidat pataljoonan miesten kanssa johtivat vasta siihen, että mies ryhtyi kommunistiksi. Sen vuoksi hänen muistelmiensa kaltainen tekele saattoi ilmestyä vuonna 1945. Mitään rehellistä muistelmakirjaa ei tuolloin olisi voinut julkaista. Kyseessä on melkoisen tökerösti kirjoitettu kirja, jossa on havaittavissa ideologinen vaikutus ja sen myötä viha esim. Parvilahtea vastaan. Hän esim. väittää Parvilahden osallistuneen kernaasti ortodoksisten pyhäkköjen hävitykseen. En muista, väittikö hän hävityksen liittyneen muuhun kuin sotatoimiin. Ilmeisesti, mikä paljastaa koko tarinan valheeksi. Saksalaiset eivät nimittäin turhaan kirkkoja polttaneet tuolla ja Parvilahdelle olisi tietysti napsahtanut tällaisesta terrorismista kuolemantuomio. Kirkkojen tuhoamisessa olivat kunnostautuneet Neuvostolitossa lähinnä Lappi-Seppälän aatetoverit.

Tässä siis sankarimme jäi kiinni selkeästä valheesta. Yhtä epäuskottavan tuntuisia ovat myös tarinat saksalaisten julmuuksista, joita mies on varmaankin kirjoitellut häväistyskirjaansa uusien isäntiensä toivomuksesta. Muutkin tarinat ovat aika mielikuvituksellisia, tarina 10 homon kiinnijäämisestä ryhmäaktissa ja teloituksesta siitä hyvästä yms. Jatkuvaa vinoilua saksalaisten epäonnistumisesta ja typillisen sodanjälkeisen sotapropagandan tapaista pilkkaamista. En sitten tiedä, ovatko saksalaiset ”akkamaisia kaipureita”, vai käsittikö Sakari jonkun määräysten tarkan noudattamisen ym. sellaiseksi. Mitä ilmeisimmin tuokin heitto on silkkaa solvaamista ja valehtelua. Saksalaiset tunnetusti etenkin natsiaikana pikemminkin vastustivat kaikkea kantelumentaliteettia ja miehen tuli itse pärjätä ja ottaa johtajuus jne. Itse en luottaisi yhteenkään tällaisen kommunistikirjan esitykseen ilman muita vahvistuksia. Uskomatonta, kuinka Jokipii kirjaa kuitenkin kaiken Panttipataljoonaansa, mutta hänhän on myös poliittisella asialla, minkä esim. uskomus Parvilahdesta tehtyyn häväistysjuttuun paljastaa. Suomalaiset viranomaiset pitivät Parvilahtea liian natsihenkisenä ja epäluotettavana ja siksi yrittivät syöttää Gestapolle tarinoita tämän kommunismista ym. Saksalaiset eivät menneet vipuun eivätkä suomalaiset saaneet Parvilahtea pois Saksasta ennen kun vasta sodan lopussa. Suomalaiset yrittivät näin vaihtaa Parvilahden pois ilmeisesti jo Talvelan ja Parvilahden skisman jälkeen.

Erittäin ikävä juttu on Parvilahden joutuminen Leinon vankien joukkoon ja Norilskiin, josta mies onnistui ilman Suomen ulkoministeriön minkäänlaista apua palaamaan vasta vuonna 1956. Mies oli joutunut listalle perättömän ilmiannon vuoksi. Parvilahtea syytettiin natsilaisuudesta ja vallankaappaushankkeista ym. Syytteissä ei ollut perää, vaikka Parvilahti on melko varmasti kulunut ryhmään, joka valmistautui vallankaappaukseen siinä tapauksessa, että NL miehittäisi maan tai kommunistit ottaisivat vallan. Tai ainakin hän oli joutunut lupailemaan saksalaisille tällaista. Sittemmin karkotusvuosina ja sen jälkeen kommunistit ovat valehdelleet Parvilahdesta taas kommunistin, joka olisikin muka ollut aina kommunisti. No ehkä mies selvisi hengissä ja keittiökomennuksilla, jos onkin saattanut sitä vastaan lupautua Pauluksen tavoin uuden ideologian uskovaiseksi. Tätäkään emme tiedä. Niin noilla leireillä tosin usein selvittiin eikä mies puhu mistään tällaisesta tietenkään kirjassaan Berijan tarhat. Tuskin häntä kuitenkaan on lähetetty ulkomaille tehtäviin siellä. Eiköhän mies ole ollut ensin keittiössä vammansa takia ja sitten osaamisensa takia monttöörinä, kuten kertoo. Kun Parvilahti palasi takaisin, en muista kuka kommunisti pakeni DDR:ään. Lappi-Seppälä taisi pysyä Suomessa, mutta on mahdollista, että hän on osallistunut Parvilahden vastaisin toimiin, vaikka ei pääilmiantaja olisi ollutkaan. Venäläiset selvästikin muuten tajusivat, että syytteissä ei ollut perää. Vankeus silti napsahti, mutta tavallinen 20 vuoden tuomio.

On esitetty mainintoja siitä, että myös erät muut SS-miehet olisivat kertoneet huhuista, joiden mukaan juutalaisia olisi murhattu. Tohtori Jalonen oli esittänyt myös erään toisen SS-sotilaan Polónin päiväkirjan mainintoja siitä, että kirjoittaja ”uskoi” saksalaisten tekevän jotain tietyssä tapauksessa. Tämä olisi muka todiste siitä, että uskolle olisi vahvaa perää. Siis jos jotain yritetään, tarvittaessa vastaus on kova. Arvelu, ehdolla että on tarpeen reagoida. Tällaiset huhut ovat kuitenkin tyypillisiä sotilaiden, etenkin vieraan maan kulttuuripiirissä olevien, aatteiltaan erilaisten sotilaiden parissa. Suomalaisethan eivät olleet äärioikeistolaisia, vaan demareitakin oli pari SS-joukoissa ja nimenomaan oli pyritty värväämään eri kuppikunnista läpileikkaus suomalaisista. Lisäksi niin Ukrainassa väestön keskuudessa, kuin Saksassa ja ehkäpä pataljoonassakin on toiminut kommunistisia ja muidenkin liittoutuneiden palveluksessa olevia huhujen levittäjiä, jotka ovat levitelleet pahaa sanaa saksalaisista. Juutalaispolitiikka karkotuksineen yhdistyneenä juutalaisvastaiseen ideologiaan ja ennakkoluuloihin Saksasta saattaa myös herättää mielikuvituksen liikkeelle länsivaltamielisiä lehtiä ikänsä Suomessa lukeneiden nuorten miesten pienissä päissä. Saksa siirsi juutalaisväestöä rintaman takaa asutuskeskuksiin ghettoihin ja turvallisemmille alueille, sillä juutalaisväestön tiedettiin ryhtyvän herkästi partisaaneiksi. Muutenkin heitä aiottiin myös itäalueilla siirtää monasti muualle ja myös politiikka oli merkitä heitä ja taloja. Tällainen arvelu tai jokin huhu ei voi olla mikään todiste mistään saksalaisten julmuuksista. Ei myöskään vihakirja Haudat Dnjeprin varrella. Esim. saksalainen historioitsija Walter Post ja monet muut ovat paljastaneet suurimman osan saksalaisten itärintamalla tekemiksi väitetyistä teoista olevan silkkaa neuvostopropagandaa. Myös Babi Jar on kyseenalaistettu ja sen voi kyseenalaistaa siis myös Saksassa. Loput teot ovat olleet aivan normaalia partisaanien vastaista sotaa.

Voimme kai tehdä johtopäätöksiä, jos suomalainen historian tohtori haluaa esittää saksalaiset huonossa valossa ja vaikka on juuri tuon aikakauden ja 2. maailmasodan historian erikoisasiantuntija, ei kykene esittämään todisteita minkäänlaisesta saksalaisesta sotarikoksesta. Hän vetoaa kommunistin valhekirjaan, joka on aivan naurettava ja selkeästi valheellinen. Hän vetoaa jonkun suomalaisen sotilaan uskomukseen mahdollisesta reagoinnista tulevaisuudessa. Mistä tiedämme, että uskolle oli oikeita perusteita? Koska mitään muuta ei ole esittää, kuin rakennella tuollaisten uskomusten herättämien mielikuvien varaan ja kaikki onnistuu vain vuosikausien aivopesun varassa, voimme kai olettaa, että mitään perusteita ei ollut. Koska kyseinen tohtorimies sitä paitsi on nykytutkijoiden tapaan tunnetusti valehtelija, joka voi suoltaa millaisia valheita hyvänsä, olisi tietysti mukava ainakin nähdä alkuperäinen teksti tuosta lähteestä.

2021: Toivottavasti nuo ”huhut” nyt ovat totta. En ole saanut asiaan yksityiskohtaista tietoa eli millaisestaon kysymys. Tarkoitetaanko tässä tuota Swanströmin mainitsemaa heittoa? Tähän asiaan halutan kovasti materiaalia näiden uuden sukupolven tutkijoiden parisa, joten kiusaus viestin muuttamiseen matjanvarrella ym- onvarmasti kova.

—–

Eräs kirja, jota en ole lukenut, herätti jonkinlaista kiistaa v. 2016. Nykysuomi kirjoitti viime vuonna Martti Turtolasta näin:
http://www.nykysuomi.com/index.php/2016/10/05/turtola-marsalkka-mannerheim-ammattitaidoton-juoppo/
”Kouvolan Sanomien entinen päätoimittaja, tamperelainen Martti Turtola hyökkää jälleen suomalaisten sankariupseerien kimppuun. Vuonna 2000 hän syytti kenraali Siilasvuota setänsä kuolemasta, tällä kertaa hän väittää Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimia ammattitaidottomaksi juopoksi. (Sanottakoon tähän, että mielestäni mies oli oikeassa tuossa v. 2000 kirjassaan.)

Katkeroituneelta vaikuttava Turtola purkaa henkilökohtaisia traumojaan tällä kertaa Suomen armeijan ylipäällikköön. Tämä hyökkäys on osa jatkuvaa valtamedian hanketta kaiken suomalaisuudelle pyhän halventamisesta. Aiemmin Mannerheimia häpäisi Yleisradio, joka esitti Suomen marsalkan afrikkalaisena hevosmiehenä.

Carl Gustaf Emil Mannerheim oli Suomen marsalkka, sotamarsalkka, vapaa herra ja Suomen tasavallan kuudes presidentti. Suomen marsalkan arvonimeä ei ole myönnetty kenellekään muulle kuin Mannerheimille. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän aiempi nimi oli Suomen marsalkan syntymäpäivä.

Mannerheimin mukaan on nimetty tie, katu tai aukio 17 paikkakunnalla. Wikipediassa on oma kokonainen sivu Suomen marsalkalle myönnetyt kunnianosoitukset. Marsalkka Mannerheim on suomalaisen taistelutahdon ikoni, vuosien 1939-1945 käydyn raskaan taipaleen sankaruuden ruumiillistuma ja suomalaisuuden symboli.”

Turtola on tyypillinen mädättäjä, kuten kaikki Suomen historioitsijat ovat. He voivat kirjoittaa vain tietyllä tavalla ja kirjoittavat. Heillä on ilmeisesti useimmilla melko tarkat ohjeet. Tuskin hän itsekään uskoo, että Mannerheim olisi ollut niin huono, kuin hän oli v. 1944. Onhan hän varmaankin perehtynyt omituisuuksiin. Armeijan johtohan suorastaan tuntui pakenevan selvää tiedustelutietoa suurhyökkäyksestä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että kaikki virheet v. 1944 tehtiin tahallaan. Oli annettava vaikutelma siitä, että olisi jotenkin yllätytty – ainakin hyökkäyksen voimasta. Kannattaa lukea esim. U. A. Käkösen kirja Miehityksen varalta. Kaikki historioitsijat eivät ole yhtä ruskeita eli esim. Ohto Manninen tyytyy vaikenemaan monessa aiheessa roskapuheen sijaan. Hän jopa kirjoitti kirjan Viipurin viimeisistä päivistä, jossa antoi Kyösti Rainilan puhkoa tabuja ja avata uusia uria.

Minä uskon, että Biddlet ja Bullitit osallistuivat Stalinin kera tässä juoneen tai siis ohjeistivat suomalaista huippueliittiä. Ainakin Mannerheimia. Esim. Rautkallio on kertonut, että Suomea neuvottiin kädestä pitäen esim. hylkäämään kevään 1944 rauhanehdot. Luulen, että Stalinkin on ollut mukana juonittelemassa. Joka tapauksessa tahallinen mokailu on melko selvää kesän 1944 tapahtumissa ja jo sitä ennen, kun minkäänlaista estettä ei ennen Viipuria Puna-armeijalle asetettu Kannaksella. Kuuterselänkin linnotteet olivat sopivasti kesken.

Minä uskon, että Suomen johto on joutunut tekemään kovia päätöksiä. Jopa uhraamaan tahallaan joukkoja. Tämä tie on jossain määrin ymmärrettävä. Näinhän tarjoutui väylä selvitä sodassa edes siten, kuin Suomi selvisi. Tämä kai nähtiin ja sikäli kyseessä ei periaatteessa ole mikään maanpetos tai jonkinlainen rikos. Koko kansahan sitäpaitsi on pitänyt lopputulosta parhaana mahdollisena. Tai ehkä se on saatu kuvittelemaan näin. Mitä nyt vasemmisto esittää jotain kummallista vaihtoehtoista mallia ja nimenomaan Välirauhan ajalle.

Uskon siis, että koko 1944 kesäsota oli eräänlainen rajoitettu operaatio, Stalinin ja Mannerheimin asettamissa raameissa, kuten hyökkäysvaihe 1941 oli.

Turtola on historioitsijoiden synkintä osastoa. Hän on aiemmin lähtenyt selvästi valheelliselta tuntuvalla koukulla syyllistämään suomalaisia. Hän väitti muistaakseni isänsä tai jonkun tuttunsa esittäneen, että salaisissa määräyksissä olisi käsketty ampumaan kaikki Leningradista mahdollisesti Suomen rajalle pakenevat siviilit. Jokainen kai ymmärtää, että Stalinin joukot olisivat ampuneet tällaiset siviilit jo paljon ennen kuin he olisivat ehtineet suomalaisten vastaiselle rintamalle. Tämän ymmärsivät varmasti myös Suomen johtomiehet eivätkä he muutenkaan olisi mitään tuollaista suunnitelleet. Uskon tässä olevan kyseessä silkan valehteleun, kuten huhticaustin kohdalla oli. Tai sitten joidenkin sotaa vastustaneiden levittämän huhun. Näin taas Suomea ja Saksaa syyllistetään, vaikka mitään syytä ei ole. Ja vastapuoli eli bolshevikit ovat aina muka vähintään kertaluokkaa parempia kuin natsit ym.

Oleellista tällaisissa mädätyksissä on, että ymmärretään kyllä, kuinka asia on tai kuinka päätöntä tarinaa esitetään. Silti näin toimitaan, koska se on muodikasta. Tai siis jopa pakollista.
Ei ihme, että Turtola on Mirja Turusen kirjassaan usein siteeraama tutkija. Oula Silvennoisen, Antero Holmilan ym. vastaavien kera. En tiedä, onko Turtola Mannerheimia ihan alkoholistiksi maalannut. En ole hänen kirjaansa lukenut. Ihan juoppo ei tietenkään olisi elänyt yhtä pitkään kuin Mannerheim ja teräväpäisenä vieläpä. Yleensä alkoholistien kyvykkyyskin rapautuu vuosien mittaan. Mannerheim oli kuitenkin mm. varsin etevä valtiomies loppuun saakka. Tuon vuoden 2000 kirjan olen. Mielestäni Siilasvuota on syytäkin kritisoida ja Turtolan kritiikki oli varsin paikallaan.

 

 

Seitsenvuotinen sota

Luin syksyllä (2016) Wolfgang Venohrin jo 80-luvulla julkaiseman Fredrik Suuren elämäkerran. Nyt jo edesmennyt kirjailija kertoo olleensa Sebastian Haffnerin hyvä ystävä, joten kovin revisionistisia asenteita oli turha odottaa. Aivan hirveä ei kirjailija kuitenkaan ole, minkä voi jo päätellä siitä, että tätä kirjaa ja myös Fredrikin isän (ns. Sotilaskuningas Fredrik Wilhelm I) elämäkertaa myydään nykyisin uusina painoksina myös kansallismielisessä Hohenrein-kirjakaupassa.

Venohr sortuu lopussa oksettavaan Hitlerin kritisoimiseen ja väittää, että tämä muka yritti saada liian paljon, kun taas Fredrik II osasi tyytyä vähempään. Tosiasiassa kuitenkin Hitlerin kimppuun hyökättiin, eikä hänellä ollut mahdollisuuksia löytää Britanniaa tyydyttävää ratkaisua. Hitler ei tuhonnut Eurooppaa eikä aikaansaanut entisten valta-asetelmien mullistusta ja uudenlaista tasapainopolitiikkaa / vanhan tasapainoasetelman luhistumista ym. Tietenkin salainen eliitti oli saanut projektinsa siihen vaiheeseen, että oli aika pistää kaikki uusiksi. Koko maailma osaksi bolshevisoitiin ja jaettiin kahden supervallan blokkiin. Tasapainopolitiikka, johon käsittääkseni eräässä tunnetussa ja kiistellyssä teoksessakin viitataan kohtuullisten rauhansopimusten ja jatkuvien sotien kautta, oli tullut tiensä päähän. Maailmansotien kautta jaettiin kortit uusiksi. Tämä oli aivan suunnitelmallista, kuten voimme todeta vapaamuurarien suunnitelmista ja esim. siitä, että Lännen suurvallat loivat Neuvostoliiton ja suosivat kommunismia sekä rakensivat puna-armeijan. Mutta kuten sanottua, kirjoittaja eli sodan jälkeistä kylmän sodan aikaa, jolloin käsitykset olivat vieläkin jyrkemmät ja ajat pimeämmät kuin myhemmmin, kun some ja revisionismi ovat levittäneet tietoja ja valtavirrassakin on otettu jo suuria askelia järkevämpiin teoksiin, mikä alkoi juuri 80-luvulla.

Ns. tasapainopolitiikka luotiin Englannin ja Ranskan toimesta 30-vuotisessa sodassa. Tämä tarkoitti puheoikeutta Saksan valtakunnan asioissa ja keisarin aseman mitätöimistä. Ranska olisi halunnut hallita täysin suurta osaa Saksasta ja paisua rajattomasti. Myös Venäjä halusi laajentua Puolaan ja Saksan olevan heikko. Näin se olisi päässyt myös määräämään Euroopan asioista enemmän. Varsinainen Britannian tasapainopolitiikka kuitenkin edellytti sitä, että Ranska ja Venäjä eivät paisuisi liian suuriksi ja voimakkaiksi. Keskisuuren Itävallan rinnalle syntyi siis kuin tilauksesta vahva Preussi, jonka nousu muodosti tilanteen, jossa Saksa oli jakautunut kahdeksi ja keskenään riitaiseksi valtablokiksi. Itävalta-Unkarikaan ei ollut kuitenkaan kuin keskisuuri valtio, jonka olemassaolo käytännössä oli etenkin loppuaikoina selvästi juuri Britannian tapaista tasapainon säilyttämistä. Juuri näin Metternichin politiikkaa ja valtakunnan tilannetta ja missiota kuvataan joissain kirjoissa. Tosin Joosef II yritti vielä Fredrik Suuren aikana saada hallintaansa Baijerin. Fredrikin oli uhattava uudella sodalla, jotta tämä voitiin torjua.

Kuten sanottua, varsinainen Euroopan tasapaino ja sen ylläpitäminen oli juuri Britannian varsinainen poliittinen linja. Venohr toteaa sen olleen Eurooppaa kohtaan täydellisen vihamielistä (”epäeurooppalainen, jopa antieurooppalainen” prinsiippi). Euroopa pidettiin hajanisena ja jatkuvissa sodissa, jotka toistuivat vähän väliä. Yksikään maa ei saanut dominoida ja tästä piti huolen Britannia kultavarantojensa ym. kanssa. Kun Eurooppa oli hallinnassa ja ohjauksessa, Britannia saattoi lähes häiritsemättä valloittaa maailman. Ranska uhkasi valta-asemaa ja oli pääkilpailija 30-vuotisen sodan jälkeen. Se pantiin matalaksi lopulta vallankumouksessa, jonka jälkeen se oli eräänlainen Britannian vasalli eivätkä sen suuret siirtomaavaltaukset olleet todellinen uhka Britannian maailmanvallalle tämän jälkeen.

Seitsenvuotinen sota liittyi etenkin Ranskan ja Britannian kilpailuun. Venohr kustuu sitä ensimmäiseksi oikeaksi Maailmansodaksi, sillä Ranska ja Britannia mittelivät voimiaan Kaukoidässä ja Pohjois-Amerikassa. Euroopassa Britannialla oli liittolaisena Preussi, joka joutui kestämään suunnattomia rasituksia, olihan sillä vihollisina Ranska, Venäjä, Itävalta ja useita saksalaisia pikkuvaltioita. Ranskan armeijaa vastaan Preussin pääjoukot ottivat yhteen vain kerran suuressa taistelussa. Muun ajan Euroopassa Ranskan joukot taistelivat Hannoverin ja Preussin sekä Englannin siirtoarmeijan joukkoja vastaan.

Ei ihme, että liittokuvioista muodostuivat juuri tällaiset, vaika kaikki näytti etenevät sattuman kautta. On kuitenkin muistettava, että koko Euroopassa vapaamuurarit olivat jo soluttautuneet kaikkialle ja pankkirien valta oli jo suurta. Preussi edusti valistuskuninkaansa Fredrik II:n aikana edistystä ja uusia tuulia, jotka puhalsivat juuri Britanniasta. Fredrik oli myös vapaamuurari, joka oli ystävystynyt Voltairen kanssa. Itävalta ja Ranska edustivat taantumusta. Toisaalta juuri kahden Saksan malli siis sopi Britannian tasapainopolitiikkaan mainiosti. Preussin kanssa Britannian oli entistä helpompi pelata pelejään. On typerää irvailla Hitleirlle, joka olisi myös halunnut olla Britannian liittolainen. Fredrik II onnistui säilyttämään saavuttamansa uuden aseman eli sai pitää Sleesian, jonka oli saanut haltuunsa kahdessa sodassa, jotka olivat osa Itävallan Perimyssotaa. Vaikka Saksi ja Ranska olivat liikkeellä ja saalista luvassa, oli Fredrik II:n avaus v. 1740, heti kohta valtaan päästyään, vapaaehtoinen liike, kun Hitler joutui vasten tahtoaan sotaan. Täytyy tietenkin myös muistaa, että Itävallan katoliset olivat sortaneet Sleesian pääasiassa pritestanttista väestöä, joka mielihyvin halusi liittyä protestanttiseen Preussiin. Elämäkerran perusteella todellisuudessa lahjakas Fredrik II vaikuttaa oikeasti suuruudenhullulta nuorena kuninkaana. Hän samastui Aleksanteri Suureen ja tuntui häikäistyneen kyvyistään. Monissa eri hallinnon asioissa hän ei juuri neuvonantajiensa varassa ollut, vaan teki itse päätökset. Usein hän ei edes kuunnellut neuvonantajiaan.

On myös väärin puhua Fredrik II:n saavuttamasta valta-asemasta, kun Preussin nousun taustalla olivat olleet myös isoisoisä Suuri vaaliruhtinas ja Fredrikin isä Fredrik Wilhelm I. He olivat kukistaneet aatelin vallan. Fredrikin isä oli nostanut armeijan vahvuuden 80 000 mieheen alle 30 000:sta ja tehnyt maastaan erittäin vauraan ja edistyneen. Fredirkin isoisä oli heikompi tapaus ja melkoinen tuhlari, mutta hän (Fredrik I ) oli kuitenkin saavuttanut ulkopoliittisen riippumattomuuden painostettuaan keisarin myöntämään Preussin vaaliruhtinaille kuninkaan arvon. Preussista tuli kuningaskunta. Lisäksi ensimmäisessä taistelussaan Fredrik II joutui tapahtumista sivuun, osin tosin sen vuoksi, että Soturikuningas ei ollut onnnistunut aivan nappiin ratsuväkensä kehittämisessä. Mutta jalkaväki ratkaisi voiton itävaltalaisista ja ensimmäiset taistelut olivat oikeastaan kaikki itse asiassa Sotilaskuninkaan voittoja, sillä hän oli kehittänyt armeijansa huipputasolle loputtomissa harjoituksissa ja tekemällä siitä erittäin manööverikykyisen. Itävaltalaiset pelkäsivät myös neljä kertaa minuutissa yhteislaukaukseen kykeneviä musketöörien rivistöjä. Sotilaskuningas oli paitsi luonut armeijan, opettanut Fredrikille sen harjoittamista ja toimintaa pienimpiä yksiköitä myöten.

Vähitellen Fredrik oli kehittynyt sotapäällikkönä entistä enemmän. Toisessa Itävallan sodassa hän alkoi saada jo suuria voittoja. (Preussi osallistui Itävallan Perimyssotaan kahteen otteeseen.) Rauhanteossa Fredrik sai Sleesian itselleen, mutta Itävalta hautoi kostosotaa ja halusi maakunnan takaisin. Siksi se neuvotteli Ranskan ja Venäjän kanssa sodasta ja Preussin jakamisesta osiin. Näin syntyi sodan syy muualle Eurooppaan.

Seitsenvuotisessa sodassa Fredrik II oli kehittänyt entistä enemmän ns. vinon taistelurintaman taktiikkaansa. Hän sai huonoa mainetta, kun yritti ennättää ennen vihollisiaan iskeä ensin. Saksin sotaretkellä sattui kuitenkin viivytyksiä ja se osin epäonnistui v. 1756. V. 1757 Kolinissa hänen nerokas sotaliikkeensä meni osin pieleen komentajien virheiden vuoksi ja Fredrik menetti voittamattoman maineensa. Itävaltalaiset olivat kärsineet tappioita hekin, mutta yhtä paljon kuin Fredrik. V. 1758 Fredrik saavutti loistavat voitot Rossbachissa ranskalaisista ja Leuthenissa itävaltalaisista. Leuthenin taistelu on kuuluisin, koska itävaltalaiset panivat kovasti vastaan. Tämän jälkeen Sleesia vaihtoi jälleen kokonaan omistajaa eli Preussi otti haltuunsa koko maakunnan. Seuraavana vuonna Fredrik taisteli Kunesdorfissa Venäjän ja Itävallan armeijoita vastaan. Ratsukenraali Zieten piti itävaltalaiset kurissa ja Venäjä sai kokea kovan iskun. Kun venäläiset oli jo lyöty ja he olivat jo valmiit vetäytymään, Fredrik vastoin kenraaliensa tahtoa yritti ratkaista koko sodan ja hävisi lähes koko armeijansa. Hän veti Zietenin ja iski huonossa maastossa venäläisiä vastaan. Hän oli lähellä kukistumista, mutta jostain syystä vihollinen ei edennyt Berliiniin. Venäjä halusi nuolla haavojaan ja Itävalta ei yksin uskaltanut armeijallaan edetä. Ehkäpä Venäjäkään ei halunnut Itävallan paisuvan liikaa. Venäjä kun oli jo miehittänyt Itä-Preussin, jonka halusi saaliikseen koko sodasta. Huoltotukikeskus Königsberg oli muutenkin jäämässä kauas.

Seuraavana vuonna Fredrik oli puolustuskannalla. V. 1761 hän uskalsi jo taistella. Uskalias saartoliike onnistui kuin ihmeen kaupalla. V. 1762 Englanti oli saanut tavoitteensa ja oli irtautumassa sodasta. Uudet vaalit veivät Fredrikiltä Britannian tuen. On mielenkiintoista, että Venäjän tsaaritar Elisabeth kuoli pian tämän jälkeen. Sairautsen kylläkin. Mene ja tiedä näistä. Ranska oli jo konkurssin partaalla ja irtautui pian sodasta myös. Itävalta ei yksin pärjännyt ja teki rauhan v. 1763. Seitsenvuotinen sota ei muuttanut mitään. Fredrik joutui maksamaan joitain pienehköjä rahasummia Venäjälle ja Itävallalle. Sodan varsinainen voittaja olI Britannia, joka valtasi Ranskalta mm. Kanadan.

80-luvulla julkaistiin Dirk Kunertin kuuluisa historiateos ”Ein Weltkrieg wird programmiert”. Kirjan nimi tuli mieleen, kun luki Seitsenvuotisesta sodasta. Se oli siis Venohrin mukaan maailmansota ja myös se tuntui kuin tulleen suunnitelluksi Britanniassa. Voikin todeta, että kaikki maailmansodat on suunniteltu Britanniassa. Maailmansodat käydään suunnitelmien mukaisesti. Fredrik tiesi William Pittin sanoneen ennen sotaa Lontoossa: ”Amerikka valloitetaan Saksassa.” Britanniassa todettiin Ranska pääviholliseksi ja käännyttiin pois perinteisen liittolaisen Itävallan kumppanuudesta. Fredrik II valitsi Britannian. Hänellä oli myös hyvä tiedustelupalvelu ja hän saattoi aavistaa Ranskan armeijan kehon tilan. Toisaalta liittopolitiikkaa voidaan todeta epäonnistuneeksi, kuten Venohr toteaa, sillä Preussi joutui taistelemaan suurta liittoumaa vastaan elämästä ja kuolemasta. Vanhat asetelmat oli hylätty, kun Ranska ja Itävalta olivat liitossa keskenään ja toisaalta Preussi ja Britannia.

Jo 1740 oli Fredrik pitänyt Britanniaa luonnollisimpana liittolaisenaan. Koska Britannia oli välttänyt tukea Sleesian kysymyksessä, hän oli ollut pakotettu lähentymään Ranskan kanssa. Fredrik tiesi, kuinka Britanniassa oli koettu nousukausi 1750-luvulla ja kuinka yläluokka oli siellä vuosia valmistautunut suureen koitokseen Ranskan kanssa Kanadasta, Amerikasta ja Itä-Intiasta. Siellä oli lietsottu tahtoa ja päättäväisyyttä ja yleisöä valmisteltu propagandalla suureen sotaan. Lähettiläs Lontoosta oli kertonut varustautumisesta, rahoituksesta ja psykologisesta kansakunnan valmistamisesta. ”Englanti oli valmis taisteluun maailmanherruudesta” (Venohr). Fredrik tiesi, että Ranskassa kuningasvalta mureni ja kansalta puuttui leipää. Porvaristo taas halusi emansipaatiota ja uudistuksia. Kun aika oli kypsä, Britannia käynnisti sotansa harkitulla provokaatiolla.

Kirjassa pistää silmään venäläisten kauhistuttavat julmuudet Itä-Preussissa. Siellä murhattiin suuri osa kansasta (14 % koko väestöstä!) ja naiset raiskattiin jne. Tämä on tuttua historiakirjoista ja myös 1914 venäläiset ennättivät tehdä paljon pahaa Itä-Preussissa. Monelle on tuntemattomampi asia, että ranskalaiset ovat kautta aikojen pyrkineet sotaretkillään hävittämään Saksan maakuntia. Ranska on hävittänyt maakuntia ja liittänyt niitä itseensä. 1500-luvulla Saksan valtakunta ulottui kauas nykyisen Ranskan alueelle. 1600-luvun alussa Verdun liitettiin Ranskaan. 30-vuotisessa sodassa ja Ludvig XIV:n sodissa . Elsass ja Lothringen vietiin Saksan keisarikunnalta. Näissä sodissa Saksan maakuntia hävitettiin kauhistuttavalla tavalla Myös Seitsenvuotisessa sodassa. Hessenissä marsalkka d’Etrées yritti säilyttää jonkinlaisen sivistystason, mutta ylisotaneuvos Foulon saattoi alueelle ryöstön ja kiristyksen orgiat. Herttua Richelieun alaisuudessa ranskalaiset toimivat vielä pahemmin Westfalenissa ja Hannoverissa. Vähitellen sotaonni kääntyi. Rossbachissa 1758 ranskalaiset lyötiin ja vastaava sensaatio oli Mindenin taistelu Hannoverin sotanäyttämöllä 1761. Tuolloin saksalaiset pöyristyivät ranskalaisten laukuista löytyneistä sotaministeri Belle Islen määräyksestä muuttaa koko Hessen ja Westfalen autiomaaksi. Hannoverin rintaman taisteluissa kunnostautui kuuluisa kenraali Ferdinand von Braunschweig.

Sodan jälkeen seurasi pitkä rauha. Jotkut syyttävät Fredrikiä jopa Puolan jaosta. Seitsenvuotinen sota oli tehnyt Saksin-Puolan kuningaskunnasta heittopussin. Se oli sodan suuri häviäjä. Puolan jako ajatuksena tietenkin oli noussut Fredrikin mieleen. Kuitenkin Itävalta alkoi ensin omavaltaisesti liikutella rajoja. Tsaaritar taas ehdotti Preussin lähettiläälle, että myös Venäjä ja Preussi ottaisivat osansa. Näin ollen Fredrik ei ollut aloitteellinen. Hän sai pienimmän siivun. Koska Venäjä uhkasi joka tapauksessa laajentua ja nielaista koko Puolan, Itävalta ja Preussi olivat suorastaan pakotettuja liittymään jakoon, sillä muutoin Venäjä olisi laajentunut suhteettomasti. Puola oli riippuvainen siitä muutenkin. Takapajuiset alikehittyneen maan saksalaisalueet menestyivät tietenkin siitä, että nämä vanhat saksalaisalueet liitettiin Preussiin.

Juutalaisten asemaa sivutaan sekä Fredrikin että sotilaskuninkaan elämäkerroissa. Tunnettuahan on, että jo Suuren Vaaliryhtinaan armeija oli juutalaisten suurkauppiaiden varustama. Isoisä Fredrik I osti hovijuutalaisiltaan kaikenlaista. Kun sotilaskuningas nousi valtaan, hovijuutalainen tunsi itsensä uhatuksi ja pakeni. Erittäin säästäväinen kuningas antoikin pidättää miehen, kun tämä oli saatu kiinni. Häntä vastaan ei voitu nostaa syytettä mistään rikoksesta, joten mies oli vapautettava. Viesti oli kuitenkin selvä. Kun Fredrik II laati suunnitelmia Saksin vaaliruhtinaan kanssa v. 1742, tämä August Väkevän poika mietti vain sitä, hankkisiko hovin juutalaiselta hankkijalta 400 000 talerin arvoisen timanttiketjun. Neuvonpitoa kesti jonkin aikaa, mutta sitten operetti alkoi, eikä vaaliruhtinasta enää mikään saanut pidettyä Fredrikin luona (kirjoitti Fredrik sarkastisesti).

Ei ihme, että julmuudet ym. saivat preussilaisten ja hannoverilaisten patriotismin kukoistamaan. Tämä näkyy ajan isänmaallisissa lauluissa. Seitsenvuotisen sodan aikana Preussi koki ensimmäisen suuren isänmaallisuuden aallon. Tähän vaikutti myös se, että he olivat voitokkaita monissa taisteluissa ja etenkin kuuluisat ranskalaiset osoittautuivat heikommiksi. Sittemmin etenkin porvaristo, mutta myös vapaamuurarien mädättämä aateli alkoi suhtautua myönteisesti Ranskan vallankumoukseen ja puolustuskyky heikkeni mm. tästä syystä. Vallankumouksellisten ja Napoleonin herruuden osoittauduttua pettymykseksi kansa alkoi nousta uudelleen. Vapaussodissa Napoleonin aikana koettiin uusi ja valtava kansallinen herääminen. Napoleonin ajan vallankumoussodat olivat tosiasiassa toinen suuri maailmansota, jota pidettiin yllä ja joka oli suunniteltu ja laukaistu Britanniasta käsin.

Romantiikan ajan aatteet ja myös yleinen kehitys veivät kohti yhdistymistä. Saksan yhdistyminen ei koskaan onnistunut täysin, sillä laajempi malli olisi merkinnyt Itävalta-Unkarin ja muun Saksan yhdistymistä. Saksan keisarikunta olisi ollut hyvä tasapainotekijä, jos Britannia olisi liittoutunut sen kanssa Ranskan ja Venäjän sijaan. Mutta Britannian tasapainopolitiikka lähti aina yhden tahon tuhoamisesta ja jatkuvista sodista. Rauha oli Britanniaa 1600-luvulta hallinneille pankkiireille kauhistus. Kieltämättä yhdessä Britannian kanssa Saksan keisarikunta olisi voinut harjoittaa laajemmin todellista maailmanpolitiikkaa, mitä se nyt ei juuri kyennyt tekemään.

Salaviisaalta Venohr kuulostaa todetessaan, että jo 1700-luvun puolivälissä suurkauppiaat ja pankkiirit olivat ottaneet vallan Britanniassa kuninkaalta ja maa-aatelilta ja tehneet kuninkaista marionettejaan. Britannian eliitti ja todellinen valtias olivat siis nämä suurpääoman tahot. Suurteollisuutta ja maailmankauppaa hallinneet rahaeliitin jäsenet. Heillä oli todellinen valta ja muu yhteiskunta oli alistettu rengiksi. Siirtomaista ei maatalousvaltainen Preussi voinut 1700-luvulla haaveilla. Siellä ei ollut suurteollisuutta ja suurpääomaa kasaavia satamakaupunkeja. Sotilaskuningas, joka edusti merkantilismia ja hyötyajattelua, sekä Fredrik Suuri kehittivät maataan silti valtavasti. Sotilaskuningas ei käynyt sotia, vaan siis loi valtavan armeijan ja jätti rahaa seuraajalleen vielä kymmeniä miljoonia talereita. Hän oli saanut isältään melkein konkurssissa olleen valtion, joka osti tuotteensa ulkomailta. Fredrik Suuri kehitti maataan lisää ja soi myös vapauksia alamaisilleen. Hän joutui tosin sotimaan aloitettuaan sotimisen ja sitten jälleenrakentamaan maataan suuresti.

Fredrik on arvoitus, mutta hieman erilailla, kuin mitä Venohr sanoo. Venohr puhuu eräänlaisesta kevytmielisyydestä, jolla Fredrik näytti suhtautuvan kohtalon käänteisiin. Venohr pitää tätä kosmopoliittisen ja modernisti ajattelevan aatelismiehen ominaisuutena. Kun muistaa, kuinka kosmopoliittiset ja aateliset upseerit myöhemmin pettivät maansa ja kansakuntansa, lopun pohdiskelu on lähinnä kuvottavaa. Minusta tämä kevytmielisyys saattaisi viitata johonkin vapaamuurariuteen. Kaikesta päätellen Fredrik tiesi paljon asioista. Hän oli nero, vaikka kyvykäs oli ollut Sotilaskuningaskin. Mutta Fredrik oli paljon suurempi nero ja ymmärsi esim. ulkopolitiikasta paljon, kun taas pietistinen Sotilaskuningas oli ollut naurun aihe ulkomaalaisissa hoveissa. Käytännön talousmies ei ollut ollut aivan selvillä ulkopoliittisista kuvioista.

1800-luvulla muutettiin hieman tyyliä ja maailmansodan sijaan yritettiin uudelleen Euroopan laajuista vallankumousta 1848. Sittemmin yhdisteltiin valtakuntia ja rakennettiin asemia uutta suurta sotaa varten. Eihän Saksassa keskuspankkiakaan saatu kunnolla yksityisiin käsiin ja muutenkaan maata tarpeeksi finanssien valtaan.
VastaaPoista


Venohr on aika hirvittävä lievistä ansioistaan huolimatta. Hän on kirjoittanut suorastaan palvovan kirjan tai useampiakin kai Wehrmachtin maanpetturiupseereista. Hän ylsitää heidän ”tasapainopolitiikan kannattamistaan” ja etenkin ”aatelismiehen ajattelutapaa”. Aatelismiehelle kun siis ei isänmaa merkitse mitään, vaan vain kunnia. Venohrin mielestä siis aatelismiehen kunnia ei tahriinnu kasnakuntansa petkuttamuisesta ja vannottujen valojen ja siis kansakuntansa luovuttamisesta bolshevikkien murhaamaksi ja raiskaamaksi ja silpomaksi ja iankaikkiseen mafian orjuuteen ja melko pikaiseen tuhoon. Siinäpä meillä kavaljeereja. Itse salaliittokin oli naurettava pelkuriprojekti. Kenestäkään upseerista ei ollut ampumaan Hitleriä, koska olisi itse kuollut samalla. Attentaattiin asti kaikki upseerit saivat tuoda aseensa mukanaan Päämajaan. Silti valittiin pommi, joka tappoi monta kunnon ihmistä. Orja-Saksan mielestä tässä on kuitenkin oikein kavaljeerien eliittiä…

Lisäys: Fredrik Suuren mahdollisesta hoomoseksualismista ei ole olemassa mitään todisteita. Kun hän riitautui Voltairen kanssa, Voltaire julkaisi häväistyskirjoituksia, jossa syytti Fredrikiä homoseksuaalisuudesta.

YLE valehteli suomalaisista keskitysleireistä

MOT esitti taas vanhan valheen suomalaisista keskitysleireistä partisaanien tihutöistä kertoneessa ohjelmassaan. Kyseessä on röyhkeä valhe, ihan holohoaxin veroinen. Ohjelma vihjaili, että partisaan-iskut olisivat olleet kosto venäläisten kuolemista keskitysleireillä. Ohjelma myös väitti, että kuin yhteisestä sopimuksesta molemmista olisi vaiettu Neuvostoliiton aikana. Todellisuudessa mädätysvoimat ovat säännöllisin väliajoin ottaneet esille siirtoleiriaiheen ja väittäneet aina uudelleen, että asiasta oilisi siihen asti vaiettu. MOT väitti koko partisaaniaihetta käsittelemättömäksi. Tosiasiassa aiheesta on jo monta ansiokasta tutkimusta tai muita kokonaisesityksiä. Kysymys on siitä, että aiemmin eivät ”oikeaoppiset” tutkijat ole avautuneet tiettyjen piirien mielestä oikealla tavalla. Nyt syyllistettiin lisäksi Suomen viranomaisia siitä, että kyliä ei evakuoitu. Puhuttiin jopa ihmiskilvistä, jotka hidastaisivat venäläisten mahdollista etenemistä. Ihmiskilpiä kuitenkin käytetään yleensä silloin, kun vastapuolella on ihmishenkiä kunnioittava vihollinen. Lisäksi Puna-armeijaa olisi hidastanut nimenomaan alueen evakuointi ja kylien tuhoaminen. Juuri tästä syystä Lappi poltettiin ja nimenomaan siis myös venäläisten varalta ja tosiasiassa tämä saattoi vaikuttaa osaltaan siihen, että Stalin ei edennyt Lappiin. Ainakin se olisi ollut tuskallista pelkkien telttojen kanssa. Suomenkin johto oli tämän vuoksi varmasti vain hyvillään Lapin polttamisesta.

Ensinnäkin suomalaiset eivät pyrkineet siviiliväestön tuhoamiseen. Leirit perustettiin partisaanivaaran vuoksi välittömästi. Aluksi oli alueita, joissa venäläisväestö ei ollut leireissä. Pian sielläkin oli perustettava siirtoleirit, koska partisaani-iskuja alkoi esiintyä. Väestö ei ollut luotettavaa, vaan se auttoi vihollista kaikin tavoin. Totta on, että venäläisväestö aiottiin sodan jälkeen siirtää Venäjälle. Kauhistelkoon tätä ken haluaa. Toisaalta leireissä väestöä oli juuri kätevintä huoltaa.

Suomalaiset eivät kohdelleet myöskään leiriläisiä huonosti. Heidän eteensä tehtiin kaikki mahdollinen. Muistan erään uutispätkän, jossa päiviteltiin juuri vallatun alueen väestössä esiintyvää riisitautia ja kerrottiin siirtoleirille olleen matkalla lääkkeitä mm. tähän vaivaan. Riisitauti jo kertoo siitä, että ihan hyvin ei väestö voinut jo suomalaisten saapuessa. Tosiasiassa Itä-Karjalassa oli erittäin kurjat olot Neuvostoliiton hallinnon aikana. Myös venäläisväestö oli kärsinyt puutteesta. Se, että väestöä kuoli heti suomalaisten käsissä, kertoo syylliseksi juuri vastapuolen. Hyvinvoiva ihminen kestäisi melko kovaakin puutetta viikkokausia. Lisäksi on todettava, että leiriolosuhteissa kulkutaudit saattavat tehdä selvää jälkeä, vaikka asukit olisivat ihan normikunnossa. Esim. suomalaislapsia joutui erääseen pakolaisleiriin 1944 Ruotsiin, jossa heistä hyvin monta kuoli pilkkukuumeeseen, joka leirissä oli puhjennut. Neuvostoliittoa vaivasivat tuolloin muutenkin erinäiset taudit ja olot olivat ankeat. Suomalaiset totesivat joutuneensa vastaamaan keskimäärin melko huonokuntoisesta väestöstä.

Olen lukenut aiheesta Gunnar Rosénin kirjoittaman kirjan Suomalaisina Itä-Karjalassa (1998). Tässä kirjan esittelyä ilmeisesti takakannesta (poimittu antikvariaatti-sivustolta): ”Teos perustuu aiemmin julkaisemattomaan Itä-Karjalan lääkintäkomentajan Aarne Vallen yksityisarkistoon ja Suomen Punaisen Ristin arkistoaineistoon. Näiden lähteiden valossa kuvataan kenttätyötä, joka kohdistui yhtä hyvin venäläiseen kuin karjalaiseen väestöön sekä asenteiden kehitystä sotilashallinnossa ja SPR:n työntekijöiden keskuudessa. Itä-Karjalaan luotiin kesken sodan kattavampi terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmä kuin samanaikaisessa Suomessa. Lapsikuolleisuus aleni puoleen ja siviilien aikuisten suomalaiselle tasolle. Puolueeton ruotsalais-sveitsiläinen retkikunta kiitti suomalaismiehitystä esimerkillisen inhimilliseksi.”

Totta on, että leirien asukkaita ei voitu lihottaa välittömästi suomalaisten saavuttua. Esim. seuraavalta sivulta voimme nöhdä syyn:

http://www.jyrkinen.fi/historia/elintarviketilanne-1941-1942.html

Suomi oli tuonut jo rauhan aikana melkoisen osan elintarvikkeistaan ja maataloustuotteista ulkomailta. Omavaraisuusaste heikkeni huomattavasti myös silloin, kun NL ryösti Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan Suomelta. Alue oli ollut tärkeä maatalousalue. Toisaalta siis sota tyrehdytti tuonnin ja tätä kehitystä nopeuttivat valuutta- ja talousongelmat. Nyt sitten Suomi ei ollut edes viljan suhteen omavarainen ja samaan aikaan seurasi kaksi huonoa satoa. Erityisesti vuoden 1941 sato oli erittäin huono. Samaan aikaan oli Jatkosotaan mobilisoitu 550 000 miehen armeija, jota ei voitu pitää nälässä. Samaan aikaan tuli kerralla huolehdittavaksi miehitetyn alueen koko väestö, jolta Stalin oli vienyt kaiken peräytyvän armeijan mukana. Varastot ryöstettiin ja tuhottiin vetäydyttäessä, joten suomalaisilla oli kova tehtävä. Lisäksi suomalaiset saivat koko sodan aikana ottamansa vangit lyhyen ajan kuluessa kesällä ja syksyllä 1941. Vain Saksan vilja-apu ehkäisi laajan ja tuhoisan nälänhädän. Silti väestö Suomessa kärsi kovaa puutetta. Ilman mustaa pörssiä ja vain korttiannoksilla elämistä yrittäneet kuolivat usein. (Olen kuullut Suomen mielisairaaloissa kuolleen paljon potilaita, joten on mahdollista, että siellä on saattanut olla jonkinlaista priorisointia ellei ollut kyse joistain epidemioista. Pitäisi perhetyä tarkemmin.) Tämä ei tarkoita, etteikö siirtoleiriläisiä olisi ruokittu. Verukkeen sijaan kerron edellä esitetyt realiteetit ja totean, että silti suomalaiset ruokkivat kaikki. Suomalaiset tekivät humanitäärisen syuurtyön leiriläisten eteen, kun YLE väittää suomalaisten tehneen joukkomurhia.

Edellä esitetty ei siis merkitse siis sitä, että alueen väestölle ei olisi annettu ravintoa. Kyllä sille annettiin niin paljon kuin vain pystyttiin. Venäläisten annos oli muistaakseni astetta pienempi, mutta kyllä sillä eli. Jo valmiiksi heikko terveystilanne saivat alun vaikeassa järjestäytymisvaiheessa aikaan kuolemantapauksia. Ei ole mitään todisteita siitä, että kyse olisi ollut mistään laiminlyönneistä mahdollista kostohenkeä nostattavasta tarkoituksellisuudesta puhumattakaan. Hyvä sato 1942 sai Saksan viljantuonnin kera asiat maassamme siedettäviksi. Samaan aikaan oli alueen hallinto jo saatu toimimaan kelvollisesti. Nälkätalvena 1941/42 siis kuolema korjasi pahiten, mutta silloinhan leirit olivat vasta pystytetyt. Rosénin kirjan mukaan suomalaiset nimenomaan saivat alueen olot paremmiksi siitä, mitä ne olivat olleet. Se on yksi osasyy siihen, että kuolleisuus väheni jo ennen kesää. Stalinin syntejä on tässä kasattu suomalaisten niskaan ovelasti esitetyllä propagandalla. Myös Suomessa. Putin tietenkin pystyy aina nostattamaan valhetodistajien armeijan. Valehtelijoilta voisi todellakin kysyä, kuinka ihmeessä ihmiset alkavat kuolla käsiin heti eikä vasta sitten, kun puutetta on kestänyt jonkin aikaa. Syyllinen on Stalin siis poltetun maan taktiikkansa, väestön heitteille jättämisen ja Suomen ja Euroopan nälkäsaarron kautta, viime kdessä tietenkin liittolaisensa Britannian kanssa. Miksi Stalin ei ollut ruokkinut väkeään? Hänellähän oli ruokaa.

Gunnar Rosénin mukaan alueen ihmisten hyväksi aloitettiin välittömästi humanitäärinen työ. Se ei liittynyt mihinkään sotaonnen kääntymiseen, kuten mädättäjien edustajat Ylikangas ym. ovat esittäneet sotavankikuolemista ja juutalaisluovutuksista käytyjen keskusteluiden yhteydessä. Hän kuvaa suomalaismiehittäjien tehneen vuosien kuluessa jättiläistyön alueen siviilien hyväksi. Niin karjalaisten kuin venäläistenkin. Kuten kirjassa sanotaan, alueen olot kohenivat rutkasti siitä, mitä ne olivat olleet Stalinin hallinnon aikana. Väestö sai osakseen parempaa kohtelua kuin emämaan väestö. Totta kai kuolleita olisi muutenkin ollut vuosien aikana. Tuolloinhan lapsikuolleisuus oli suurta Neuvostoliitossa. Osin vielä Suomessakin. Kaikki kuolleet on pyritty lukemaan suomalaisten syyksi. Totta kai kuolleita oli alussa turhankin paljon. Mielestäni on näytetty toteen, että syyllinen niihin oli täysin juuri edellinen hallinto ja sota-ajan puute sekä sodan aiheuttama epäjärjestys. Suomalaiset tekivät vankien eteen käytännnössä kaiken mahdollisen. Eikä kokonaismäärä kuolleiden osalta edes päätä huimannut. Oliko niitä nyt muutama tuhat. Missään tapauksessa niillä ei voida syyllistää lainkaan suomalaisia tai Suomen viranomaisia, ajan aatteita ym. Epidemiat niittivät satoa tuohon aikaan usein kaikilla mahdollisilla leireillä.

Suomen ottamia sotavankeja kuoli suhteessa enemmän kuin Saksan ottamia puna-armeijan vankeja. Sekä Suomi että Saksa tekivät kuitenkin kaiken voitavansa tässäkin asiassa. Sotavankien osalta kuolleisuuteen vaikutti melko paljon logistiikka ja taisteluiden luonne. Sekä suomalaiset että saksalaiset saivat vankinsa kerralla ja kaukana emämaasta, vihollisen tuhoaman alueen keskeltä. Lisäksi mottitaisteluissa saarretut olivat usein nähneet nälkää jo kauan ennen antautumistaan. Monet olivat aivan lopussa. Tämä korostui Aunuksessa Kaskanan motin vankien osalta. Monet keräiltiin harhailemasta metsistä. He olivat vsngittaessa hyvin huonossa kunnossa. Sotavankien kuolleisuudella on myös syyllistetty säännöllisesti Suomea ja aivopesty kansaa uusien aatteiden ja globalismin taakse. Kyse on törkeästä valehtelusta ja panettelusta. Vankeja oli paljon maataloissa töissä, jolloin he saivat ruokaa siinä missä isäntäväkikin. Tietenkin aluksi oli paljon vankeja ja maa elintarvikekriisissä. Tällä on ollut osaltaan vaikutusta siihen, että vankeja kuoli. Tätä ei voida kiistää. Mielestäni on kuitenkin ilman muuta selvää, että suuri osa kuolleista on tullut em. logistiikkaongelmien ja huonon lähtötilanteen vuoksi. Erityisesti on mielestäni selvää, että vankeja olisi ruokittu paremmin, jos siihen vain olisi pystytty. Eivät he massoittain kuolleetkaan. Taudit saattoivat ennen vanhaan niittää pahastikin satoaan, vaikka vankeja olisi kohdeltu kuinka hyvin.

Näissä asioissa on tutkijat ja media, koko maa valjastettu mädättämään ja aivopesemään ihmisiä valheilla. Kyse ei ole vain häviäjien painostamisesta ja alistumisesta. Tietenkin hävinneitä osapuolia mädätetään pahemmin kuin muita, ainakin aluksi. Suomessa on monessa asiassa alettu ottaa mallia Saksasta. Meno on ollut aika hurjaa. Silvennoinen on keksinyt Einsatz-ryhmiä ja sen kautta olemattomia hirmutekoja. MOT-väki on kuvitellut jo olemattomia Saksan tuholeirejä Lappiin. Nyt siis aina, kun suomalaisten käsrsimyksistä puhutaan ja Puna-armeijan tekemistä vääryyksistä, on kaikkeen syy aina suomalainen (kuten Saksassa saksalainen). Saksassa ei voida surra omia muistuttamatta, että heidän puoli muka oli tenyt vastaavaa tai siis pahempaa ja että jos muistellaan, niin kaikkia uhreja pitää muistaa tai oikeastaan enemmän vastapuolen ja että syyllinen on oma väki täydellisesti. Saksalaiset eivät kitenkaan toimineet Neuvostoliitossa millään tavalla rikollisesti, vaan kaikki syytökset ovat rikollisten voittajaosapuolten valehtelua. Ei siis voia puhua mistään kostomielialastakaan. Nyt siis myös suomalaiset ovat aina itse syyllisiä kaikkeen mahdolliseen. Esim. partisaani-iskuihin suomalaiskyliin. Kyse olikin vain kostosta suomalaisten muka tekemstä joukkotuhonnasta. Tai sitten siitä, etä viranomaiset eivät evakuoineet koko väestöä jonnekin Tornioon tai Ruotsiin. Samoinhan Saksassa esitetään, että natsien olisi pitänyt evakuoida väestönsä Itä-Preussista ym. jonnekin Reinille tai Ranskaan ja siksi natsit ovat osaltaan myös syyllisiä.

Ihmiskilpiväitteistä onkin puhuttu jo paljon ja tutkijoiden ym. kommentteja voi lukea esim. ohjelman omilta sivuilta. En viitsi puuttua siihen. Hirvittää ajatella todellakin, kuinka vastassa oli jo kymmeniä miljoonia ihmisiä murhannut hirmuvalta ja silti kaikki on suomalaisten syytä. Vaikka siviilimurhat olivat osaksi yllätys, vastapuolen luonteesta ei olut epäselvää eikä väestöä missään tapauksessa ajateltu minään ihmiskilpinä. Voisi samssa yhteydessä kysyä, kuinka suuri alue olisi tullut evakuoida. Puoli Suomea? Eikö Lapin polttamisesta ole itketty jo tarpeeksi. Tässä yhteydessä onkin syytä huomauttaa, kuten eräs saksalainen sanoi, että Lappia ei tosiasiassa poltettu pelkästään suomalaisen vihollisen vuoksi poltetun maan taktiikalla. Samalla ajateltiin myös Puna-armeijaa, jonka oletettiinkin pian miehittävän Suomen. Todellisuudessa hävitystä pidettiin myös suomalaisten etuna. Ne suomalaiset, jotka eivät olleet varmoja, pitävätkö vihollisten sanat, olivat varmasti myös salaa kiitollisia Lapin polttamisesta. Se saattoi hillitä miehityshaluja tai haluja liittyä sotaan. Siviilithän saksalaiset evakuoivat Ruotsin puolelle ja kohtelivat heitä korrektisti.

Toivottavasti esitin asiani kyllin selkeästi. Britannian ja Neuvostoliiton saarron vuoksi Suomi näki nälkää. Siksi Itä-Karjalaan ei voitu toimittaa mitään herkkutonneja. Kuitenkin siis suomalaiset ruokkivat kaikki ja tekivät kaikkensa myös vankien ja venäläisen siviiliväestön eteen. Näkisin, että armeijan toimien tehostaminen liittyy siihen, että kyseessä oli melkoinen voimanponnistus. Järjestäytyminen ei liittynyt sotaonnen kääntymiseen, vaikka jotkut tietenkin ovat tajunneet sen kääntyneen jo 1941/42 vaihteessa. Nähdäkseni Mannerheimja Ryti eivät missään vaiheessa uskoneet Saksan voittavan sotaa. Lopulta suomalaiset saivat vähemmän, mutta heillä oli mahdollisuus saada ruokaa mustasta pörssistä. Mielestäni ei ole näytetty, että suomalaisilla olisi mitään osuutta leirikuolemiin keskitysleireillä. En usko, että mitään olisi voitu toimittaa enemmän, vaikka Mannerheimin käsky liittyy ilmeisesti hänen itsensä mukaan siihen, että hallintoa oli hoidettu huonosti tms. Käsittääkseni hän määräsi leirien hallinnon kohentamisesta tuolloin talvella. Mutta oliko aiemmin edes juurikaan mahdollisuuksia toimia tehokkaammin?

Mot-ohjelman syytökset jopa joukkomurhaamisesta ovat mielestäni rikollista ja mielipuolista, maanpetoksellista valehtelua.

Leningrad

Leningradin piiritys on maailman surkein valhe. Suomi ei piirittänyt Leningradia, joten sillä oli koko ajan yhteys Laatokan kautta Aunukseen ja Tihvinän tultua vallatuksi takaisin, myös lähemmäs. NL saattoi huoltaa kaupunkia niin paljon kuinvain halusi. Pian siihen saatiin maayhteys. Jos ihmisiä kuoli puutteeseen, vastuu on yksin Stalinilla. Sitäpaitsi jos kaupunki olisi saarrettu, olisi kyseessä ollut täysin laillinen sotatoimi. Vastuu kärsimyksistä olisi tällöin yksin puolustajalla, sillä aina olisi mahdollisuus antautumiseen. Käsittääkseni ei ole esitetty luotettavia tietoja siitä, kunka paljon nälkäkuolemia ylipäänsä oli. Pelkkää Neuvostoliiton ja Venäjän tunnetusti valheellista propagandaa vain.Lisää valehtelua televisiossa

Katselin ulkomaan kanavalta dokumenttiohjelmaa Waterloon taistelusta. Siinä väitettiin, että Napoleonilla ei olisi ollut kansan suosiota Sadan päivän keisarikunnan aikana, vaan vain armeijan. Tämä ei pidä paikkansa. Etenkin talonpojat olivat aivan ekstaasissa. Napoleon oli suojellut heitä koronkiskurien nylkemiseltä ja anastuksilta. Vallankumous oli saattanut talonpojat huonompaan asemaan kuin aiemmin, sillä he olivat täysin lainoittajien armoilla ja uusi isäntä oili paljon armottomampi kuin vanha aatelisto, joka oli sallinut velkojen olla rästissä huonoina vuosina ja joka oli pitänyt huolta talonpojistaan. Vanhat vallankumoukselliset elättelivät myös toiveita uudesta vallankumouksellisemmasta Napoleonista. Armeijaa oli karsittu rankalla kädellä ja sorsittu, joten armeija todellakin oli jo tämän vuoksi napoleonin kannalla. Ainoastaan demokraattiset voimat, liberaalit ja tämän suunnan edustajat ns. kolmannessa säädyssä olivat varauksellisia. Heille Napoleon joutuikin lupaamaan vapauksia ja demokratiaa,kunnes olisi saanut paremman otteen hallinnosta.

Ohjelmassa esiteltiin myös petturikandidaatteja vuoden 1815 sotaretkeltä. Marsalkat Douret (D’Erlon) ja Crouchy mainittiin, mutta todettiin, että todisteita ei ollut. Myös väitettiin katastrofiin syylliseksi Neytä, vaikka tämä tunnetusti joutui keskelle valmista taistelua Tienristeyksessä, olkoonkin, että hän antoi Douretille päättömän vastakäskyn. Miksi ei mainittu marsalkka Soultin osuutta? Hänhän johti Douretin harhaan epäselvällä käsialallaan tai jopa tarkoituksella virheellisellä paikannimellä varustetulla käskyllä. Esikuntapäällikkö Soult oli selvästi epäpätevä ja johti taistelua huonosti. Ilmeisesti hänellä ja Neyllä oli todellakin laajat valtuudet ja Napoleon ei kai itse pystynyt kokoajan johtamaan. Sen verran hullua meno oli. Alun perinhän Hougoumontiin eipitänyt kunnolla hyökätä kuin hämäysmielessä. Neyn ratsuväkihyökkäykset ilman kunnollista tulivalmistelua olivat myös jopa päättömiä. Ney vaikuttaa epäpätevältä. Kuningattaren kruunajaisiin Britanniaan myöhemmin kutsuttu Soult hyvin epäilyttävältä. Soult hävisi kaikki taistelunsa englantilaisia vastaan, antautui Etelä-Ranskassa yhtenä kapinamarsalkkana 1814 ja oli sotaministerinä tärkeässä osassa Napoleonin vallankaappauksessa 1815 keväällä.

Voi vain arvailla, miksi Soult jätettiin pois spekuloinneista. Onko miehen syyllisyys tiedossa ja sitä jostain syystä halutaan salailla? Napoleonin ja kv. pankkiirien eturistiriita haluttiin myös unohtaa ja tämähän oli kai tärkein syy sille, miksi pankkiirit lopulta kaatoivat Napoleonin. Ellei tämä ollut alun perin jo suunniteltu juttu muutenkin. Kansa oli tosiasiassa rajusti ja hurmoksessa Napoleonin puolella. Liberaali osa keskiluokkaa

Ammutaan paikalla / Tapio Kuosma

Käsky lainattu tuolta:

http://www.histdoc.net/historia/1917-18/mannerheim1918-02-25.html

”Tiedoksi ja ehdottomasti noudatettavaksi ilmoitetaan:

Henkilöt, jotka armeijan selän takana tavataan hävittämässä teitä, siltoja, kulkuneuvoja, sähkölennätin ja puhelinjohtoja, ammutaan paikalla. Samoin myös henkilöt, jotka tekevät aseellista vastarintaa maan laillista sotavoimaa vastaan, niin myös sala-ampujat ja murhapolttajat.

Jokainen jolta 8 päivää sen jälkeen kun tämä kuulutus on luettu maan kaikissa kirkoissa, löydetään ilman asianomaista lupaa säilytettyjä aseita tai jotka tavataan armeijan selkäpuolella aseistettuna, ammutaan paikalla.

Henkilöt, joiden oleskelu vapaalla jalalla on vaaraksi meidän sotatoimillemme, vangitaan. Vangitsemismääräyksen antaa asianomainen suojeluskunnan päällikkö, jonka siitä on viipymättä komentoteitse ilmoitettava. Kiireellisissä tapauksissa on kuitenkin suojeluskuntalainen oikeutettu omalla vastuullaan ryhtymään vangitsemiseen, mutta on hänen siitä viipymättä ilmoitettava lähimmälle sotilaspäällystölle.

Vangitun kanssa on viipymättä toimitettava alustava kuulustelu joko vangitsemispaikalla tai missä rikos on tapahtunut. Kuulustelun toimittaa joku lakimies tai poliisiviranomainen tai muu siihen pätevä henkilö, kahden todistajan läsnä ollessa.

Jollei vangittua vastaan ilmene mitään raskauttavaa, on hänet viipymättä laskettava vapaaksi. Kun toiselta paikkakunnalta oleva henkilö on epäilyksen alaisena vangittu, on hän vartioituna lähetettävä kotipaikalleen, jossa hänen kanssaan on toimitettava kuulustelu ja meneteltävä edellä määrätyllä tavalla.

Kun vanki vartioituna lähetetään paikkakunnalta toiselle, pitää kirjallinen passitus ynnä tutkintopöytäkirja seurata mukana.

Jos syytä siihen on, voidaan epäilyksen alainen henkilö määrätä oleskelemaan osoitetulla seudulla, uhalla että joka tätä määräystä vastaan rikkoo, hänet viipymättä vangitaan.

Erittäin tärkeissä tapauksissa valvonnan alaiseksi asetetun henkilön on määräaikana ilmoittauduttava asianomaisen siihen määräämälle viranomaiselle.

Jos rikos todistettavasti on tapahtunut vihollisen pakotuksesta, on tämä katsottava lieventäväksi asianhaaraksi.

Henkilö, joka todennäköisillä syillä katsotaan sotatoimille vaaralliseksi, voidaan sotilaspäällystön toimesta siirtää sopivaan paikkaan rintaman taa. Siitä on komentoteitse ilmoitus viipymättä tehtävä. Erityisen tarkasti on vartioitava vakoilusta epäiltyjä henkilöitä kuin myös niitä, jotka johtajina tai agitaattoreina ensi sijassa ovat syypäät nykyiseen kapinaan maan laillista hallitusta vastaan, ja niinikään ne, jotka ovat olleet mukana tekemässä päätöstä murhien, ryöstöjen tai murhapolttojen toimeenpanemisessa.

Mitään lupausta tai kunniasanaa älköön missään tapauksessa otettako murhaajilta ja maanpettureilta.

Kun asianomainen sotilaspäällystö ei katso voivansa laskea vangittua vapaalle jalalle, vaikka tutkinnossa häntä vastaan suorastaan sitovia asianhaaroja ei olekaan ilmennyt, on asia jätettävä lähinnä ylimmän sotilasviranomaisen ratkaistavaksi.

Muistettava on, että persoonallinen viha ja hetkellinen kiihtymys tai muu ajattelemattomuus ei saa aiheuttaa väärinkäytöksiä.

Kapinallinen, joka avoimessa taistelussa laskee aseensa ja antautuu vangiksi, vangittakoon päällikön harkinnan mukaan.

Myös on muistettava, että tässä minun kuulutuksessani, joka on laadittu minun ja Päämajassa olevain suojeluskuntain edustajien välillä tapahtuneen yhteisen neuvottelun jälkeen, määrätyt toimenpiteet eivät ole katsottavat tuomion täytäntöönpanoksi, vaan hätäpuolustukseksi.

Seinäjoki, helmikuun 25 päivänä 1918.

G. Mannerheim.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ammutaan_paikalla_-julistus

”Päällikkö saattoi oman harkintansa mukaan ammuttaa vankien joukosta vaarallisina pidetyt. Vankien kuulustelun yhteydessä tuli selvittää myös vangin vaarallisuus. Tämän perusteella vangit jaettiin kolmeen luokkaan: heti ammuttavat, vangittavat ja vapautettavat.

Menettely oli vastoin vuoden 1907 Haagin sopimusta, jonka mukaan sotavankien kohtalosta ei voinut päättää joukko-osasto tai yksittäinen henkilö, vaan he olivat hallituksen vastuulla.

Julistuksen mallina oli käytetty vuoden 1906 Venäjän sotaväen rikoslakia ja niitä menettelytapoja, joita Venäjällä oli käytetty sisäisten levottomuuksien kukistamisessa vuoden 1905 vallankumouksen jälkeen muun muassa Baltianmaissa. Julistuksen seurauksena antautuneita punaisia alettiin tappaa taistelujen loppuvaiheissa siinä määrin, että valkoisten ylijohto yritti huonolla menestyksellä hillitä sitä jo maaliskuun lopulla. Julistus oli tarkoitettu olemaan voimassa vain sotatoimialueella, mutta sitä sovellettiin myös sen ulkopuolella.”

http://www.mannerheim.fi/06_vsota/s_terror.htm

”Valkoinen terrori muodostaa määrällisesti jatkuvasti nousevan käyrän. Maaliskuun puoliväliin asti se oli yleisesti ottaen varsin vähäistä. Suurin osa (2/3) sodan ensimmäisen kuukauden valkoisesta terrorista keskittyi yhteen ainoaan paikkaan, Varkauteen. Vankien teloittaminen lisääntyi hyökkäysoperaatioiden alettua, ja Mannerheim katsoi aiheelliseksi puuttua asiaan monta kertaa maalis-toukokuussa. Mannerheimin tahto ei kuitenkaan oikopäätä toteutunut. Valkoinen terrori ei tyrehtynyt sotatoimien päättyessä. Vielä taistelujen tauottua surmattiin (5.5. alkaen) neljän viikon aikana ainakin 3 100 punaista eli 37 % koko terrorin laajuudesta. Suuri osa näistä surmaamisista tapahtui kiinniottamisen yhteydessä tai kenttäoikeuden tuomiosta.”

Olen jo kauan miettinyt yleistä käsitystä Mannerheimin vastuusta vankien ampumisiin kiinni otettaessa tai myöhemmin. Tuo useaan kertaan teloituksiin puuttuminen vaikuttaa oikeastaan melko paljon käsien pesemiseltä tai oman maineen huolehtimisesta. Miksi asiaan ei puututtu järeämmin, vaan Mannerheim vain lätisi päiväkäskyissään ym. Esim. Tampereen valtauksen alla hän ”vetoaa” komentajiin, jotta liiallisia teloituksia ei suoritettaisi. Minusta tämä on omituista ja vaikuttaa siis lähinnä epärehelliseltä. Myös toukokuun käsky teloitusten kieltämisestä eteni siis jopa kymmenen päivää, ennen kuin se ehti eräille paikkakunnille. Monille paikkakunnille se meni eri asteiseti myöhässä. Käskyn antamista viivyteltiin joka suuntaan joitakin päiviä, muistaakseni kolme. Mannerheimin lähin alainen Waldén viivytteli sen lähettämistä eteenpäin kolme päivää. Häntä on kuitenkin snaottu Mannerheimin lähimmäksi mieheksi, joka teki aina kaiken Mannerheimin käskyjen mukaan. Onko tässäkin kyse naamioitumisesta? En kerta kaikkiaan voi uskoa, että tässä olisi toimittu Mannerheimin selän takana. Pikemminkin kaikki vaikuttaa Mannerheimin ja ylimmän sotilasjohdon salajuonelta, jotta summittainen suuri puhdistus voitaisiin viedä läpi. Samalla kuitenkin luodaan mahdollisuuksia Mannerheimin oman vastuun kätkemiseen ja jälkimaineen pulmusteluun. Uudessa Tapio Kuosman Mannerheim-kirjassa kuulemma sanotaan kenraali Linderin olleen tohkeissaan, kun teloitukset olivat jatkuneet ”Mannerheimin käskystä huolimatta”. Linder oli tietojeni mukaan työväkeen suopeasti suhtautunut komentaja, jonka toiminta oli ollut kaikkein lempeintä. Osallistuiko hän Mannerheimin kuvan kiillottamiseen, vai onko hän tullut nenästä vedetyksi? Vai eikö Mannerheimilla ollut sananvaltaa armeijassaan? Hänhän kuitenkin Veijo Meren mukaan esiintyi koko ajan enemmän kuin diktaattori. Auktoriteetti oli jo keväällä noussut huimasti.

On tietenkin myönnettävä, että Mannerheim ei ollut verenhimoisimpia sotilasjohtajiamme. Ainakin hän esiintyi yksityisesti eräässä kirjeessä järkyttyneenä, kun komentaja Löfström oli suorittanut Varkaudessa massiiviset joukkoteloitukset. Ilmeisesti hän ainakin esitti, että olisi tyytynyt pienempiin määriin. (Saattaa olla naamioitumista, koska Marskin omat puhdistukset ylsivät lähes vastaaviin määriin. Hän kirjeessä vannoi, etei ollut käskenyt puhdistusta eikä osallinen Varkauden tapahtumiin). Oikeutetusti hän moitti Löfströmiä muun johdon kera siitä, että tämän komennon leväperäisyys ja verisyys oli mahdollistanut venäläisten sivullisten joukkomurhat Viipurin valtauksen yhteydessä. Se oli tietenkin täysin tuomittavaa. On kuitenkin muistettava, että Löfström oli Mannerheimin kilpailija ja vihamies.

Kuitenkin Mannerheimin suojelu on omituista aikana, jolloin punaisten teloituksia ei salailla, vaan niistä yleisesti kirjoitetaan ja niitä paheksutaan. Kuitenkin tiede kertoo vastustamattomasti, että Mannerheim kannatti ankarampaa linjaa kuin poliittinen johto. Tämä oli tietenkin myös sodan johtamisen kannalta edullisempaa. Poliittinen johto halusi paljon vankeja ja vähän pikatuomioita. Se olisi halunnut tuomita syylliset laillisessa järjestyksessä sodan jälkeen. Tietenkin tutkimusten kera. Mannerheim kannatti osin summittaisempia puhdistuksia pikaiseen tahtiin. Pahimmat oli surmattava ja loput syytä laskea vapaalle jalalle. Toivottavasti edes tämä nyt sitten pitää paikkansa. Ainakin kesällä hänen oli helppoa olla tätä mieltä, koska oli jo eronnut ja vailla vastuuta. Lähtiäisiksi hän laati hyvin ankarat ohjeet vankien kohtelulle vankileireillä.

Usein on jäänyt hämärän peittoon, että nimenomaan Mannerheim vaati kenttäoikeuksia alusta lähtien. Hallitus piti niitä laittomina ja epäpätevinä. Mannerheim ei voinut johtaa sotaa illman liikkumavaraa ja ilmeisesti ”Ammutaan paikalla” -käsky olisi laadittu joka tapauksessa. Mannerheim joutui hallituksen vaatimuksesta kieltämään pikaoikeudet, mikä on usein tulkittu väärin. Maaliskuussa kenttäoikeudet sallittiin nimenomaan Mannerheimin vaatimuksesta. Siten koko maassa suoritettiin suuri puhdistus niiden avulla, minkä jälkeen vankeja tutkittiin vielä valtiorikosoikeudenkäynneissä.

Toinen Maailmansota ja kylmän sodan kujanjuoksu tekivät Mannerheimista yhdistävän sankarin, joka oli myös harvoja hahmoja, joita oli lupa palvoa. Muut hahmot oli mustattu sotasyyllisyyksillä yms. Ilmeisesti kaikki on johtanut siihen, että Mannerheimia käsitellään hieman kuin silkkihansikkain.

Lähdeteoksia:
Tikka, Marko & Arponen, Antti: a) Koston kevät – Lappeenrannan teloitukset 1918.,

b) Kenttäoikeudet

Itseäni hieman harmittaa, kun johdon osuutta vuosikymmeniä piiloteltiin, vaikka nimenomaan valkoinen terrori oli päivänselvästi ylhäältä hallitusti toteutettu ja johdettu. Yleisesti väitettiin vuosikymmeniä, että kansa ei ollut täysin yhteiskunnan hallinnassa, vaan että olisi vallinnut anarkia. Kuitenkin yksiköiden toiminta oli hyvin johdonmukaista ja sekä poliittinen että sotilasjohto loivat ja sallivat tietynlaisia käytäntöjä. On myös vedottu alempiin johtajiin. Yhteen aikaan ja edelleenkin on syytetty jääkäreitä verenhimoisiksi fanaatikoiksi. Vastuu on kuitenkin ylemmän johdon ja jääkärien syyttely naurettavaa. Sitten on erinäisissä yhteyksissä syytetty poliittista johtoa ja muita kenraaleita/everstejä ym. Minusta Mannerheimin osuus on melko lailla hänen asemansa ja valtansa mukainen. Tietenkin hän oli osa johtoa j ahän oli päässyt asemaansa kenraali Ignatiuksen tuella. Mutta yleensäkin ottaen ruotsalainen yläluokka ja rahapiirti olivat hyvin jyrkkiä suhtautumisessa suomalaisiin kapinallisiin.

Mannerheimin otteet olivat myös melko railakkaita. Esim. Tampereella Ylikankaan mukaan kaikki punaisen sairaalan potilaat surmattiin Tampereen valtauksen yhteydessä kadulle. Tämä tuntuu kuin puna-armeijan toiminnalta itärintamalla saksalaisia vastaan, kun yleisesti kaikki vähänkin haavoittuneet murhattiin. Silti Suomessa on otsaa kauhistella Hans Kalmin sissijoukkojen suorittamaa joukkomurhaa punaisten sidontapaikalla, vaikka Kalm itse ei ollut edes mukana. Virolaistaustainen Kalm on ollut muutenkin oiva syntipukki, kun syitä Suomessa on haluttu sysätä pois vastuullisilta ja kun on vaalittu kauniimpaa kuvaa asioista.

Tapio Kuosman kirjassa puhutaan kuulemma myös siitä, kuinka Stalin ja Mannerheim yhdessä johtivat sotaa rintaman eri puolilta koko Jatkosodan ajan (ei sieltä sentään sellaista löytynyt, kun sen luin). Esim. 1944 katastrofi on alkanut mielessäni hahmottua tahalliselta suomalaisten sotilaiden tapattamiselta jonkun yhteisen Stalinin kanssa solmitun salajuonen seurauksena. Kaikki teeskentelivät sotajohdossa, että muka eivät olisi huomanneet, että yllätyshyökkys oli tulossa. Saksalaiset olivat kuitenkin valottaneet puna-armeijan massiivisten hyökkäysten menetelmiä ja rajuutta. Tekosyy on se, että Suomi selviis sodasta eri tavalla kuin esim Baltia. Mutta eikö Suomen kuitenkin olisi kannattanut olla täysillä Hitlerin kanssa liitossa eikä pettää tätä koko ajan? Kehitys Venäjällä on huolestuttavaa ja myös Lännessä. Maatamme koetellaan muutenkin valka- ja pakolaiskriiesillä ym. Kaikki näyttää luhistuvan. Ja suomalaisten sotilaiden jättäminen vihollisen jyräämäksi divisioonakaupalla on rikos, josta pitäisi järjestää selvitys. Elinaikanaan syylliset olisi tullut viedä oikeuteen ja jos heidät olisi todettu syyllisiksi, heitä olisi kuulunut rangaista. Mutta tämä on toinen tarina.

Erehdyin ostamaan Kuosman kirjan tai olihan tähän tapaukseen tietenkin kiinnostavaa perehtyä. Mies tuntuu vasemmistolaiselta ja putnistilta. Lopun CV:n perusteella mies vaikuttaa jo vuosia olleen pakolaisinvaasion asialla. Kommunistiseen tyyliin kirjassa lähes kaikki oli valhetta. Lähes kaikki voittajien hirvittävät valheet kerrattiin. Väitettiin, että Dresdenissä ei kuollut juuri ketään ja että holohoax olisi totta ja lisäksi olisi murhattu miljoonia muitakin, romaneja, homoja etc. Yhteensä 17 miljoonaa ihmistä, kun todellisuudessa juuri saksalaisia murhattiin, ehkä juuri tuo 17 miljoonaa j amuita ei yhtään. Tosin NKVD murhasi neuvostokansoja sodan aikana oman ilmoituksensa mukaan 4 miljoonaa.

Valheet jatkuivat siis Mannerheimin osalta. Putinistit ovat nyt ilmeisesti havainneet, että Mannerheim oli lähes venäläinen ja ovat osan väestänsä kohdentaneet pesemään tämän täysin puhtaaksi. Muuten valkoisten osalta kirjassa kyllä kaiveltiin työväen kansanperinnearkiston aarteita ja väitettiin, että kaikki nämä mielikuvitukselliset julmuus- ja raiskaustarinat olisivat kovaa faktaa. Mutta ei siis Mannerheimin vastuulla yhtään! Todisteena siis tämän ilmeisesti hyödyllisen idiootin Linderin propaganda ja Mannerheimin vetoomuksenomaiset käskyt mm. ennen Tampereen valtausta.

Putinistiseen tyyliin historia on esitetty lähes virallkisen valehtelun mukaan. Salaisen pankkieliitin pääagentin Churchillin antikommunistiset esiintymiset on otettu todesta, vaikka ne ovat selvää politikointia ja naamioitumista. Myös kirjassa väitetään, että Länsivaltojen interventiojoukot olisivat osallistuneet sotaan bolshevikkeja vastaan tai ainakin olisivat olleet estämässä näiden valtaannousua. Todellisuudessa USA:n joukko-osasto oli varjelemassa vallankumouksen onnistumista ja sai kiitokset tästä Leniniltä. Muutkin käytännössä, vaikka kyseessä oli ilmeisesti tilanteen tarkkailu ja öljyalueen sekä tärkeän Muurmannin ja Arkangelin alueen miehittäminen väliaikaisesti mm. Suomen ja Saksan / Japanin toimien ja suunnitelmien varalta. Kommunismi luotiin USA:n ja Lännen salaisen eliitin toimesta. Kommunismi oli koko olemassa olonsa ajan sen väline.

Kiinnostavaa on tietenkin että toisin kuin putinistit yleensä, Kuosma esittääkin nyt uskovansa Tahvanaiseen ja Hautamäkeen. Tämä on tietenkin parasta antia. Jostain syystä kirjassa kuitenkin asetetaan lähdeviitteeksi vain Hautamäen kirja ja ”siinä mainittu kirjallisuus”. Kuitenkin kirjassa kaikki lähes on joko sitaattia Mannerheimin muistelmista tai referaatteja / sitaatteja Tahvanaisen kirjoista. Pitkä lähdeluettelo lopussa hämää ja tekee juhlallisen ja tieteellisen vaikutelman. Todellisuudessa kirja on aika tökerö tekele, jossa aivan mitättömän sisällön lisäksi sivuja on saatu lisää kertaamalla tapahtumien kulkua ja laittamalla sekaan päiväkäskyjä sotien jälkeen. Kummallisin liite on lopussa esitetty Suomen hallitusmuoto.

Satutarinalta kuulostava esitys Leninin ja nuoren Mannerheimin kohtaamisesta on muistini mukaan peräisin juuri Tahvanaisen toisesta julkisesta kirjasta, jossa ei edes väitetä, että se olisi totta. Siinä se on esitetty jonkun ruhtinaaksi itsensä esittäneen kuriirin kertomuksena, joita Tahvanainen oli joutunut kuuntelemaan kuriirimatkoillaan yhteisten odotushetkien aikana. Tämä Tahvanaisen toinen kirja on surkea ja käytännössä romaani. Suosittelen lukemaan vain Erikoistehtävän.

Tahvanaisessahan tässä tietenkin pitäydytään vaihtoehtohistorian osalta. Vuodne 1944 katastrofia puolustellaan Paavo Haavikon valheellisen Mannerheim-ylistyksen pohjalta. Tosiasiassa mikäli reservien sijoittelu Itä-Karjalaan olisi ollut jotain nerokasta suunnitelmaa, niiden siirtämiseen Kannakselle sisältyi riski, sillä kuljetuksiin olisi voitu tehdä ilmahyökkäyksiä. Viisainta olisi tietenkin ollut vetää osa joukoista ja etenkin reservit valmiiksi Kannakselle ja riittävän kauas rintamasta Kuuterselän asemaan ja se olisi tullut linnoittaa paremmin. Tietenkin NL olisi voinut hyökätä ytäaikaa kaikilla rintamilla, jolloin epäsuhta olisi ollut huono asia. Nyt vaikuttaa nimenomaan siltä, että järjettömän ryhmityksen ja linnoittamisen laiminlyönnin lisäksi joukot jätettiin tahallaan etulinjaan varautumattomina ja varastot liian lähelle vihollista eli viholliselle. Hyökkäys osattiin ennakoida, mutta ignoroitiin tahallaan. Näin jouduttiin Itä-Karjala nimenomaan tyhjentämään ilmaiseksi ja saatiin kansa psyykattua rauhaan ja alistuneeksi. Mannerheim (todellisuudessa petollisella) hahmollaan kokosi kansan rauhansopimuksen taakse. NL sai helposti vallattua puoli Kannasta ja muuallakin taistelut olivat suhteellisen rajoittuneita, joten kaikessa oli kaikesta huolimatta eräänlainen näytösluonne.

Törkein valhe on kai valhe Suomen juutalaisluovutuksista. Mannerheimin muistelmista en heti löytänyt kohtaa, jota siteerattiin. Ehkäpä se sielläo n tai sitten on kyse jostain yksityisestä kirjeestä tms. Täytyy vielä tarkistaa. Toinen siteeraus heti perään antaa vaikutelman, että olisi ollut kyse vastaavasta asiasta, vaikka tosiasiassa oli jo siirrytty käsittelemään Ribbentropin vaatimusta Saksan liittolaisuudesta. Voihan olla, että Mannerheim on luullut luovutusten yhteydessä tai heti sodan jälkeen saksalaisten esittäneen joitain vaatimuksia juutalaisten suhteen. Tai ei oikeastaan ole, sillä Mannerheim tiesi kaiken tuolloin maan asioista. Kuitenkaan ei ole mitään todisteita tällaisista vaatimuksista ja selvästikin Anthoni toimi omasta aloitteestaan juutalaisluovutuksissa. Mannerheimin luulisi selvittäneen nämä asiat. Muistelmathan eivät ole hänen itsensä täysin, vaan ne on kuoleman jälkeen koostanut Aladar Paasonen. Niihin on tietenkin voitu lisätä juutalaispropagandaa, jos niistä todellakin löytyisi tuollaisia asioita. Täytyy tarkistaa. Joka tapauksessa tuollaisten asioiden julkistaminen olisi häpeällistä voittajien nuoleskelua ja sodanaikaisten vastuun kantajien syyllistämistä taholta, joka itse pääsi sotasyyllisyyssyytöksiltä pelastumaan. Kuosma tietenkin viittaa myös Elina Sanan törkeään valhe-eepokseen.

Ainiin, Erkko. Erkko sanoi kyllä laittamattomasti Mannerheimista, jos lausuma todella on hänen (”Mannerheim oli täysi ryssä, eikä hän tästä taudista koskaan täysin toipunut”). Lausumassa on vinha perä, mutta eri tavalla, kuin mitä Kuosman kirja antaa ymmärtää. Tosiasiassa Mannerheimin ymmärrys N-liiton turvallisuusvaateita kohtaan on etupäässä jälkivisautta ja ulkopolitiikkaa sodan jälkeen. Paasikiven tapaan. Muistelmissa Mannerheim ei esitä, että kevään 1939 myötämielisempi asenne Suomenlahden saariin olisi välttämättä johtanut mihinkään myönteisempään. Sellainen olisi kuitenkin ehkä ollut mahdollista. Tai sitten ei. Joka tapauksessa ehkä tuolloin Mannerheim uskoi enemmän todella asiaan kuin sodan jälkeen. Hän olisi luovuttanut Suomenlahden saaret. Ehkä jopa Suursaaren tai ainakin halusi jatkaa neuvotteluja esim. Jussaröstä. Mutta ei hän sen varaan pilvilinnoja tuolloinkaan olisi rakentanut ainakana muistelmien mukaan. Tilanne oli tosin vakava. Neuvottelujen katkeamista olisi kannnattanut ainakin viivyttää.

William Casey on sanonut, että CIA:n ym. propagandatyö on vasta sitten päässyt maaliinsa, kun kaikki se, johon amerikkalaiset uskovat ja totena pitävät, on valhetta. Vasemmstolaisilla on aina ollut sama päämäärä. Aatteen nimissä lietsotaan uskoa valheisiin joka asiassa ja levitetään valheita vastoin parempaa tietoa ”hyvän asian puolesta” ja puolueen / järjestöjen ym. ylempien käskytyksen mukaan. Kuosma vaikuttaa pitkän linjan vasemmistolaiselta myskynkylväjältä ja aivopesijältä. Tavoitteena on kai ihmisten eläminen hirvittävien valheiden varassa.

1 kommentti:

Anonyymi30. marraskuuta 2016 klo 7.20
Ilmankos jotkut vanhemmat ikäluokat itä-suomessa sitkeästi sanovat Helsingissä sijaitsevaa Mannerheimin patsasta ”lahtarin patsaaksi”. Siinä on siis tietty perä, muttei sillä tavalla kuin on ymmärretty, että tuollaisen sanominen olisi jotenkin epäisanmaallisuutta, petturuutta tms., vaan asiassa voi olla jotain totuuttakin takana.

Kommentin kommentti: Ehkäpä sota-aika vaati jonkun tuollaisen käskyn ja tähän juuri on vedottu sen puolesta. Näin varmaan olikin eli I Msodassakin sotinut kenraali tiesi, että alueiden rauhoittamiseen ja puhdistamiseen vaaditaan tuollainen käsky. Mielestäni Mannerheim kylläkin hallitsi armeijaansa ja käskyn käyttö oli hänen vastuulllaan. Kyllä tuo sota oli ihan hänen näköisensä, koska hän olisi voinut puuttua kaikkeen ylipäällikkönä. En edes ota hirveästi kantaa tässä teloituksiin. Tärkein motiivi kirjoitukselle tältä osin on tuo Mannerheimin pulmustelu tässä asiassa.

Nettilehti Sarastus on valeoppositio

18.3.2016 Esimerkkinä Sarastuksen kirjoituksista kommentti parin vuoden takaa:

”Jarno Alander Sarastuksen jutusta Tiina Rosenbergista: ”Esitän tämän kysymyksen aina toisinaan, mutta olen jo kauan sitten luopunut toivosta saavani siihen joskus järkevän ja vain yhdellä tavalla ymmärrettävän vastauksen: jos Suomi ja Eurooppa ovat aina olleet monikulttuurisia, miksi sitä monikulttuuria piti aivan väkisin ruveta luomaan?”

Miksi hän ei itse vastaa tuohon kysymykseen? Vastaan kysymykseeni: koska hän näyttelee osansa sionistiteatterissa ja tuntee vuorosanansa rosenbergien ja muiden mokuttajien näennäisenä vastapuolena. Hänen oma tekstinsä on siis yhtä typerää pyöritystä kuin Rosenbergin. Helppoahan tuollaista Rosenbergiä on nuijia muutenkin. Olisi syytä kuitenkin siis nähdä Rosenberg ja tilanne rehellisesti niin kuin se on. Muuten on saman tuhovoiman edustaja ja typerys.

Sitten uusi lainaus: ”Toinen esiin nouseva ikuisuuskysymys onkin, eivätkö feministit ihan oikeasti ymmärrä, mikä heitä odottaa, jos he liittoutumalla islamistien kanssa saavat yhteisen vihollisensa eli valkoisen miehen tuhottua? Voiko kyseessä olla sittenkin jonkinlainen naisellinen masokismi ja itsetuhoisuus, kaipuu sapelin ja leirinuotion väliin? En pidä kansallismielisissä yhteyksissä toisinaan esitettävistä naisia vähättelevistä tai jopa halveksivista puheenvuoroista, mutta en toisaalta voi kuin ihmetellä, kun katselen miten väsymätöntä työtä osa nykynaisista tekee tuhotakseen menneiden naisasiasukupolvien kaikki saavutukset.”

Tosi typerää jauhamista. Miksi hän ei itse vastaa, vaan kysyy ja kysyy? No koska tuollainen kohde on niin surkeaa siksi, että sionistit haluavat vajottaa kaikki mahdollisimman alhaiselle tasolle ja muuttaa keskustelun mahdollisimman surkeaksi paskanpuhumiseksi. Nuo tuollaiset feministit ovat paitsi huippueliitin luomuksia, sionistien orjia, jotka toimivat salaisen eliitin määräämällä tavalla ja miettimättä ainakin julkisesti lopputulosta. Jos Sarastus ei halua tätä kertoa, se osaltaan pitää yllä yleistä ryömimistä ja on samalla tasolla kuin nämä feministit, joille todellakin on helppo ilkkua, mutta joista ei juuri kukaan uskalla sanoa totuutta. Kirjoituksesta saa kuvan, että kirjoittaja ei ymmärtäisi ilmiöstä mitään ja siten ei myöskään maailmasta, joten pilkka sattuu omaan nilkkaan. Mutta tiedämme, että nämä Alanderit alentuvat häpäisemään itsensä, vaikka tuntevat asian tasan tarkkaan. Koska he ovat aivan vastaavia orjia kuin pilkkaamansa toisenlaiset klovnit.

Siis tuo on ihan karseaa persuilua tuo jatkuva kyseleminen ja viisasteleva ”jauhottaminen”. Vaikka että miksi mamutus ja miksimiksimiksi. Eikö juuri akateemista aivokerhoa esittävän ryhmän julkaisun tulisi vastata tyhjentävästi tai ainakin puhua jokaisen selvästi havaitsemista asioista?”

Feministien kanssa ollaan sotajalalla aika mauttomalla tyylillä. Lapsellista. Kovin syvälle ei siis kuitenkaan mennä, vaan pintaliidetään. Tuossa Sarastuksessa etenkin Timo Hännikäisen suusta on myös esitetty konservatiiviliikkeessä vaikuttavan yhden muotivirtauksen tapaista sovinistista asennetta. Liikkeen mainostama Evola taisi myös olla mieskeskeinen ja naisen roolin maailmassa perin vähäisenä kokeva henkilö. Tämä johtui ilmeisesti valitettavasti myös siitä, että Julius Evola oli homoseksuelli. Tässä ulkomailla pinnalla olevassa naisvastaisuudessa on kyse myös homoiksi paljastuneiden aktivistien valtaosin pyörittämästä valeoppositiosta. Eli homouden lisäksi kyse on eliitin luomasta naisvihamielisestä virtauksesta opposition sisälle. Tällaista viritellään myös antisemiittisen liikkeen ja kaiken muunkin todellisen opposition sisään. Tyypillisesti nokkamiehet syyttelevät naisia Länsimaiden perikadosta ja vähätelevät sanomalla kaiken johtuvan naisen luonnosta. Nainen esitetään oikeudettomana ja miehelle alamaisena. Tällaisten hullutusten tehtävänä on selkeästi pelästyttää ja karkottaa naiset pois todellisen toisinajattelun piiristä. Eliitin kauhukuva onkin tiedostavat naiset, jotka massoittain kyllästyvät eliitin markkinoimiin ideologioihin (kommunimsi, feminismi ym.) ja alkavat heiluttaa hakaristilippua tai ainakin ajattelemaan itsenäisesti ja pelastamaan maailmaa.

Toinen vanha kommentti: ”Olen viime aikoina pannut merkille, että .Hännikäinen vaikuttaa kirjoitustensa perusteella joltain naisvihaajalta. Onko hyökkäävien ja harkitsemattomien kirjoitusten naiseuteen ja feminismiin liittyen tarkoituskin hieman osaltaan olla luotaan työntäviä? Kaikki hänen muutkin kirjoituksensa ovat melko huonoja ja paikoin todella typeriä. Niiden kirjoittaja esittää jotain roolia, kuten Halla-aho. Akateemisella tyylillä on tekoälykkyydellä naamioitu tätä. Silti mielestäni teatteri paistaa läpi Halla-ahoakin enemmän. Sielutonta pseudo-oppositiota, jolla pyritään ottamaan toisinajattelijoita haltuun ja ohjaukseen ja estämään aitojen asioiden menestyminen. Jos sellaisia nyt kukaan enää yhteiskunnassa enää viitsii edes yrittää tehdä.”

SARASTUKSEN LINJA

Sarastus vaikuttaa tämän Timo Hännikäisen vetämältä projektilta. Kuri on kova tai muutkin mukana olevat ovat vastaavia (huijareita?). Kuten Hommassa ja Halla-ahossa, ei Sarastuksessakaan oikeasti ole kyse kovin älykkäästä sisällöstä. Aika kömpelöä liirumaarumia, vaikka Sarastuksessa esiinnytään nimenomaan älykköinä ja akateemisina. No onhan ”Mestari” Homman väen mielestä hyvin älykäs. Varmasti onkin, mutta kaikkea siitä ei totisesti näytetä. Kirjoittaa hänkin osaa, mutta sekä Mestarin että Sarastuksen jutut ovat vahvasti valtavirtaa edustavia ja siten perin valheellisia ja epä-älyllisiä. Asioista ei uskalleta puhua tai halutaan esittää eliitin määräämä virallinen ja sovinnainen näkemys niistä. Asioita ei pohdita syvällisesti, vaan juurikin pyöritellään näennäisen viisaana asioita ja myös herkutellaan vastapuolen hullutuksilla ja typeryyksillä. Kovinkaan paljon syitä ei pohdita näille kauhistuttaville ilmiöille.

Tietenkin kaikki kirjoittajat ovat holohoaxereita eli valehtelevat törkeästi ihmisille salaisen eliitin ja Israelin/kv. juutalaisuuden eduksi. Kirjoituksissa Hitler muka sai aikaan sodan ja jopa saatetaan julistaa, että Röhm ei olisi tätä tehnyt. Weimarin tasavallan mädännäisyyydestä Saksan nostanut Hitler ei kuulu lehden mielestä ns. Konservatiivisen vallankumouksen käsitteen alle. No olivathan Mussolini ja Hitler omien sanojensakin mukaan myös vallankumouksellisia ja Mussolini nimenomaan sanoi, että fasismi oli enemmän kuin vain konservatiivisuutta. Silti tämä asenne on vahvasti epäoikeudenmukainen ja järjetön. Röhm tosiasiassa edusti lähes kommunistista ajatustapaa ja paljon pidemmälle menevää kumousta, mikä oli vastuutonta tuossa tilanteessa. Röhmin kapinaliike sai myös tukea Hitlerin vihollisilta eli suurteollisuudelta ja ilmeisesti myös ulkomailta. Kauhistuttava maanpetturi Ernst von Salomon on saanut monta ylistävää ja ihaannoivaa artikkelia kunniakseen, vaikka hän tunsi vetoa kommunismiin ja toisaalta palveli selkeästi yhteiskunnan mahtavia voimia, jotka vetelivät monen hahmon taustalla naruista. Kommunismi vaikuttaa siis salonkikelpoisemmalta Sarastuksen mielestä kuin fasismi tai kansallissosialismi.

Konservatiivinen vallankumous oli osaksi juuri perinteisten vallankäyttäjien ohjailema damage-control. Juuri tällaista pimeää osuutta siinä ei tulisi ihailla. Tämähän on konservatiivisuuden samastamista vapaamuurarien ja suurpankkiirien rahamafian tai jopa kv. juutalaisuuden palvelemiseen. Myös puolustaudutaan fasismisyytöksiltä ihannoimalla kansallissosialistien kanssa suksensa ristiin lyöneitä intellektuelleja. Minusta kyse on pelkurimaisista irtiotoista sodan jälkeen tai sitten jostain naismaisesta sopeutumattomuudesta, kun kansakunta oli noussut tuhon partaalta. Osaksi siis tuetaan myös monarkismiin ja suurpääoman valtakauteen jämähtänyttä ajatustapaa, jossa ei oikeastaan ole sisältöä. Epämääräistä menneen kaipuuta, jota siis salainen eliitti mukana ohjailee. Se vaikutti vahvasti myös keisarin Saksassa. Esim. Erich Ludendorff piti tällaista ajattelua petoksena kansakuntaa kohtaan ja hän kannatti täysillä Hitleriä. Luulisi kansallisen ja radikaalin julkaisunkin käsittävän konservatiivisuuden ja traditionalismin hieman erilaisena kuin tuollaiseen saksalaiseen petokseen jälkikäteen lankeamisena Eikö kuitenkin kyseessä ollut nimenomaan konservatiivinen vallankumous? Siis ilmiössä, jota lehti selvästi ihailee? (Nimenomaan Salomon on hyvä esimerkki petoksesta ja konservatiivisen vallankumouksen jälkikuva myöhemmillä sukupolvilla. Tietenkin ilmiö oli aito ja sille oli tilaus ja tosiasiassa natsit olivat osa sitä).

Mielenkiintoista tosiaan, että Sarastuksessa tunnutaan pitävän noteeraamisen arvoisena konservatiivisen vallankumouksen edustajina voimia, jotka torjuivat kansallissosialismin. Todellista traditionalismiahan edusti preussilainen korkein kenraalikunta, joka ilman muuta halusi hallita mieluummin vasemmiston kanssa kuin kansallissosialistien. Vastaava eliitti sabotoi sodan ja hävisi tahallaan ja siis oli perinteiseen tyyliinsä verkottunut kv. eliitin kanssa ja uhrasi näiden suhteiden vuoksi koko kansakunnan tuhoon ja kommunistien kynsiin. Todellisuudessa he ovat koko ihmiskunnan tuhon syyllisiä. Von Salomon kuului näiden kätyreihin. Miksi ihmeessä tällainen vasemmiston suosiminen olisi jotenkin ihailtavaa (tai kansallissosialisteihin nähden vihamielisen oikeiston)? Pikemminkin jos tämä on traditio, niin perinteissä oli jotain mätää. Sehän johti tuhovoimien valitsemiseen idän ja länen suunnalla ja koko kansakunnan pettävään tuhoisaan maanpetokseen. No olivathan valtakunnan johtajat antaneet jo koko 1800-luvun vasemmistolaisten huseerata. Korkein valta ja suurin pääoma valitsi vasemmiston. Toiset intellekuellit tietenkin pettyivät 1934, kun vallankumousta ei viety pitemmälle. Hitler valitsi juuri oikeat traditiot ja edusti todellista Saksaa. Kenraalien ja Sarastuksen traditionalismi vaikuttaa sionistiselta feikiltä. Kansa oli tervettä ja sillä terveet traditiot. Rapparien piilotraditiot olivat sairaita. Milenkiintoista, että Sarastuksen jehuille on normaali tilanne se, että vasemmisto on suuri ja sen olemassaolo traditionaalisesti ok verrattuna kansallissosialismiin ja vastaavaan.

Nimenomaan erinäisissä Hännikäisen artikkeleissa saatetaan unohtaa, että Versailles oli oikeastaan Saksan kansan kuolemantuomio. Ei vain ”nöyryytys” suurvallalle. Sopimuksen avulla Saksaa vastaan käytiin tuhoisaa ja kuristavaa taloussotaa, jonka kuluessa sen teollisuus yritettiin kaapata ja mm. jättimäisen inflaation yhteydessä omaisuuksia siirtyi pilkkahintaan pois saksalaisilta. Esim. juutalaisväestön kiinteistöomaisuus kasvoi huomattavasti juuri tällöin ja siksi v. 1938 juutalaisvähemmistö omisto lähes 40 % kiinteistöistä. Tämä Saksan tuhoamisyritys vaietaan täysin kirjoituksessa. Tietenkin myös Hitlerin menestyksekkäät talousopit ja muu pelastava ja siunauksellinen toiminta. Ehei, Hännikäisen mukaan suosion salaisuus oli jotain aivan muuta. Tietenkin Hitler vastusti kaikkia sairaita ja tuhoavia rappioilmiöitä, joista osan Weimarin tasavalta oli tuonut tullessaan ja osan nostanut uusiin ulottuvuuksiin. Näiden ongelmien alkusyystä Hännikäinen vaikenee samaan tapaan, kuin nykyisten rappioilmiöiden todellisesta syyllisestä. Hännikäinen ymmärtää Orwellia, joka olisi tappanut Hitlerin, jos olisi pystynyt. Tietenkin Hännikäinen vertaa kommunistia Putinia talousdemokraattiin ja kansallissosialistiin Hitleriin. Putin on kuitenkin vain Venäjän mafian ja oligarkkien puhuva pää. Mafia ja oligarkit ovat enimmäkseen ratkaisevilta osiltaan juutalaisia. Juutalainen valtalehti sanoo 100 juutalaisen miljardöörin pyörittävän Venäjää Putinin taustalla. Ei ihme, että Hännikäisen akateemisen kuivat ja näennäisen analyyttiset pohdinnat niin vasemmiston kuin äärioikeistoliikkeiden Putin-sympatioista ovat varsin erheellisiä ja harhaan johtavia sekä suppeita ja puutteellisia.

Tämän jälkeen ymmärtää, että tietenkään Hännikäinen ja Sarastus eivät miellä Kylmää sotaa saman voiman johtamaksi teatteriksi. Tai eivät halua muistaa, miten kommunistinen Kiina muodostettiin ja sytä sille, miksi Kiinan kanssa tullaan toimeen niin hyvin myös nyt. Lyhyesti voisi todeta Hännikäisen ja Sarastuksen todella varovaisten kirjoittelijoiden tyhjänpäiväiseksi julkaisuksi. Radikaalejakin pistoja kuitenkin on, mutta siis sionistisia tai jokseenkin omituisia. Ajattelu on rajoittunutta ja siis usein luotaan työntävääkin, kuten tässä naisasiassa.

Yleensä tällaisisa yhteyksissä vedoitaan siihen, että esim. holohoaxin paljastaminen johtaisi vain lehden tuhoamiseen ja että kannatus jäisi marginaaliseksi, koska valtaosa ihmisistä on joko pelkureita tai opportunisteja, jotka myös haluavat säilyttää työpaikkansa jne. Tällainen myötäily ei kuitenkaan johda mihinkään ja lisäksi sitä on liian vahvasti mukana kaikissa muissakin aiheissa. Saksassa esim. voi julkaista teoksia, joiden teesi on Saksan syyttömyys Toiseen maailmansotaan. Näistä käydään sitten keskustelua jopa valtalehdissä (esim. Stean Scheilin kirjojen arvostelut eri lehdissä). Miksi Sarastus valehtelee törkeästi sotasyyllisyyskysymyksestä? Eikö se toisaalta mainosta itseään myös radikaalina ja kansallismielisenä julkaisuna, joten luulisi sitten irtoavan rohkeita ja rehellisiä esityksiä aiheesta kuin aiheesta.

Näistä kaikista piirteistä voi hyvin jo vetää johtopäätöksen, että Sarastus on valeoppositio. Itse asiassa se on selvä valeoppositio. Tähän viittaisivat myös havainnot, jotka nimim. na strakh wragam on tehnyt:

Nimim. na strakh vragam Sarastuksesta

na strakh vragam on heinäkuu 20, 2014:

Joitain tekemiäni huomioita verkkolehti Sarastuksesta:

Verkkolehti Sarastus julkaisi ensimmäiset artikkelinsa syyskuussa 2012. Tätä ennen lehdestä tai suunnitelmista alkaa julkaista tämännimistä tai -sisältöistä verkkolehteä ei tietääkseni ole mitään havaintoa internetissä tai painetussa mediassa.
Koivulaakson, Anderssonin ja Brunilan kirja Äärioikeisto Suomessa julkaistiin lokakuussa 2012. Se sisälsi suureksi hämmästyksekseni jyrkkäsanaisen arvion tuolloin vasta hieman yli kuukauden vanhasta, yhteisblogia lähinnä muistuttavasta ja sangen neutraalista verkkojulkaisusta, Sarastuksesta.
Pidän epäuskottavana, että tuossa ajassa, hieman yli kuukaudessa, Koivulaakso tovereineen olisi aivan omin päin tai informanttiensa vinkkien perusteella löytänyt kyseisen uuniotuoreen blogisivuston, analysoinut sen fasistiseksi sekä tehnyt päätöstä lisätä sitä koskeva referenssi fasistileiman, huolestuneisuuden ja puuttumiskehotuksen kanssa jo oikoluettuun ja painoon menossa olevaan kirjaansa. Vieläpä kun otetaan huomioon, että netti on täynnä erilaisia suomenkielisiä, pitkäänkin verkossa olleita ja sisällöltään selkeän radikaaleja suomenkielisiä julkaisuja, blogeja yms, jotka eivät saaneet mitään mainintaa kyseisessä kirjassa.
Verkossa julkaistujen yhteisblogien kävijävirtaa, painoarvoa, poliittiselle kartalle asettumista, tai tekstien tasoa on verkkojulkaisun yhden kuukauden iässä lähes mahdotonta arvioida .
Sarastus ilmoittaa omassa insertissään olevansa poliittisesti sitoutumaton. Omassa tiedossani ei ole, että lehti olisi koskaan käyttänyt ”sitoutumaton” sanan tilaalla sanaa ”fasistinen”. En pidä Koivulaaksoa ja Brunilaa tai Anderssomia niin tyhminä, että he olisivat pelkästään Sarastuksen sivustolle klikattuaan todenneet kuukauden vanhan ja muutaman asiallisesti kirjoitetun artikkelin sisältäneen yhteisblogin olevan jotakin ”huolestuttavaa” ja ”puuttumista vaativaa”. Nuo Sarastukseen yhdistetyt lausemuotoilut kirjassa perustuvat johonkin muuhun lähteeseen kuin pelkkään verkkolehden tuolloin sisältämien tekstien lukemiseen.
Koivulaakso ja kumppanit siis joko saivat kuuman vinkin Sarastuksesta ”fasistijulkaisuna” jo ennen verkkolehden ensimmäistenkään artikkelien ilmestymistä, tai sitten Sarastus pantiin kokoon varta vasten ja viime tipassa ennen Koivulaakson kirjan julkaisua, jotta siitä saataisiin referenssi äärioikeistosta kertovaan kirjaan ja verkkolehteä voitaisiin sen jälkeen markkinoida uusfasisteille vasuripiirit huolestuttaneena fasistisena julkaisuna. Koivulaakson porukoiden fasistiseksi uhkakuvaksi päätyminenhän on äärioikeistoporukoissa suuri meriitti ja pääsylippu piireihin. Jos itse olisin vasurien soluttautuja, pyrkisin ilman muuta ensin hankkimaan Koivulaakson kaltaisilta nimiltä referenssejä tekemisistäni ”huolestuttavana” ja ”fasistisena” ja esittelemään sitten tätä viholliselta saamaani leimaa toisille fasisteille.

Sarastuksen vakikirjoittaja ja yksi toimituksen jäsenistä, fasismin ja fasistien kanssa viime vuosina flirttaillut esseisti Timo Hännikäinen omaa hieman yllättäen vahvaan äärivasemmistolaiseen taustan. Hännikäisen kommariyhteyksiä raottaa internetin Google-haussa enää oikeastaan hänen toisen julkaisuprojektinsa, kulttuurilehti Kerberoksen nettisivun päivittämätön nettiosoite ”kolhoosi.fi”.
Hännikäinen on kaikesta päätellen sangen hyvin verkottunut, tai ainakin aivan viime vuosiin saakka ollut, vasemmistolaisen älymystön parissa. Kerberoksen toimituksen julkisesta versiosta on nyttemmin siivottu Hännikäisen lähipiiriin kuuluvien kommunistien nimet pois. Sen sijaan vuoden 2001 Kerberoksessa toimituksen jäseneksi on ilmoitettu SKP:n Kansan uutisten ja nyttemmin Hesarin toimittaja ja julkikommari Esa Mäkinen, jonka kanssa Hännikäisellä on julkaisumatrikkelien perusteella pitkä yhteistyöhistoria.
Kerberoksen numeroon 1/2001 italialaisen kommunistiohjaaja Pier Paolo Pasolinin fasismikriittisestä elokuvasta ”Sodoman 120 päivää” myönteisen arvostelun kirjoittanut Hännikäinen on ainakin tuolloin ollut sanojensa asettelussaan varsin kaukana fasismin tai konservatismin arvojen kannatuksesta. Hännikäinen näyttää jo tuolloin, vuonna 2001, kuitenkin olleen kiinnostunut Pasolinin elokuvassa fasismiin liitetystä sadomasokistisesta estetiikasta. Hännikäisen varhaista fasismisuhdetta valaisevan artikkelin voi lukea linkin takaa klikattavasta pdf.-tiedostiosta. Samassa tiedostossa on aloitussivulla myös luettavissa Kerberoksen vuoden 2001 toimituksen jäsenten nimet. Suosittelen muuten menemään linkin taakse varmuuden vuoksi proxyn kautta, sillä Kolhoosi – sivustoa todennäköisesti hallinnoi Hännikäinen itse:http://www.kolhoosi.fi/kerberos/vanhat/vanhat101.html

En osaa näiden huomioideni perusteella sanoa, onko verkkolehti Sarastus vasurien miinoittama false flag operaatio. Saati, onko radikaaliudessaan tai saamassaan vastakaiussa sangen laimeaksi jääneen verkkolehden hämäräperäisyydet päänsäryn arvoisia asioita kenellekään. Mutta jätän nyt kuitenkin nämä kyseisen lehden ympäriltä tekemäni ja itseäni aikoinaan ihmetyttäneet havainnot tähän kommenttiboksiin.

Lisäystä vielä edelliseen: tästä linkistä löytyy Turun Sanomien maininta kommunisti Esa Mäkisestä jatkamassa Kerberoksen toimituksen jäsenenä vielä vuonna 2005:http://www.ts.fi/kulttuuri/1074027726/Keta+Hietanen+kaipasi
Kerberosta ylläpitäneen sivuston vanhentunut osoite http://www.rovio.net löytyy muutamana kuvakaappauksena wayback machinella. Mielenkiintoista sisältöä siellä muuten, mm- hiphopia julkaisemista aikonut Levy-yhtiö nimeltä Volga.
Google haulla ”Timo Hännikäinen Esa Mäkinen” löytyy referenssejä herrojen vuosia jatkuneesta yhteistyöstä erilaisten kirjoitusprojektien ja yhteisesiintymisien merkeissä. Tainnut tuossa Google-haussa luuta kuitenkin lakaista rankasti, koska jäljellä olevat linkit ovat sellaisia, että niitä eivät Hännikäinen tai Mäkinen pääse poistamaan.
Hännikäinen on aloittanut maahanmuuttokriittisiin piireihin tulonsa suurin piirtein vuonna 2009, nettihakujen perusteella Hommafoorumilta, jossa hän on käynyt mainostamassa Kerberoksen väliaikaiseksi tarkoitettua nettisivun osoitetta:.http://hommaforum.org/index.php?topic=97.10;wap2
Hännikäinen oli tuolloin ryhtynyt julkaisemaan ulkomaisten maahanmuuttokriitikoiden tekstien suomennoksia Kerberoksessa, joita linkitettiin Hommaan.
Samoihin aikoihin vuonna 2009, Hännikäisen julkaistessa mamukritiikkiä Kerberokseen ja Hommaan, hänen kaverinsa Esa Mäkinen Helsingin Sanomissa alkoi kirjoitella kriittisiä, paikoin suorastaan härskejä juttuja Jussi Halla-ahosta Hesariin. Mäkisen bashing-tekstejä ruodittiin tiheällä kammalla ja suurella tunteella Hommafoorumilla aina niiden julkaisesmisen jälkeen. Esa Mäkisen lehtijutut Halla-ahosta myös olivat pääasiallinen syy Halla-ahon julistamaan ”Hesari-boikottiin” eduskunta vaalien alla ja Halla-aho antoi Homma-kirjoittelussaan vaikutelman ottaneensa Mäkisen tekstit henkilökohtasina loukkauksina.
Vuonna 2012 Esa Mäkinen kuitenkin jutusteli ”fasistisen” verkkolehden vasta perustaneen Timo Hännikäisen kanssa Facebookissa näin:https://www.facebook.com/esa.makinen/posts/466121110085128
Kommunisti Esa Mäkisen nimi tuntuu pulpahtavan esiin aina siellä missä jostain sameiden vesien miehestä leivotaan äärioikeiston älykkösiiven mannekiinia, jonka taakse halutaan ryhmittää samanmielisiä sympatisöörejä ja ihailijakuntaa.”

”Hännikäisestä piirtyy alla olevien linkkien perusteella kuva myös jonkinlaisena ex (?) anarkistiaktiivina:

”Muistan Hännikäisen hänen anarkisti-ajoiltaan viidentoista vuoden takaa…” sanoo AMR:n Antti Rautiainen:
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/99426-hirt%C3%A4-muumipeikko-el%C3%A4inten-luonnon-ja-suvaitsevaisuuden-puolesta

Hännikäisen krustikaveri ”Banana Joe” käyttää puheenvuoron:
http://www.punkinfinland.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=170912&start=15

Mikhail Bakuninia julkaiseva radikaalivasemmistolainen Savukeidas-kustantamo jatkaa yhä Hännikäisen kustantajana, mikä on anarkisteistakin hieman outoa:
http://takku.net/forum/viewtopic.php?showtopic=9190&page=13

OSA 2:

Nimim. Na Strakh Vragam on kommentoinut nettilehti Sarastusta 14.1.2015:

”Lueskelin vinkin saatuani ruotsalaisen antirasistisen EXPO-sääätiön artikkelia vuodelta 2012 – tapani mukaan kuin piru raamattua – ja arvelen saaneeni Dan Koivulaakson jugendin kiinni freudilaisesta lipsahduksesta koskien heidän kytköstään Verkkolehti Sarastukseen. Tässä linkki artikkelin www-sivulle, suosittelen proxya:

http://research.expo.se/organiserad-intolerans-i-sverige-och-finland_94.html

pdf.-linkki:

Click to access Organiserad%20intolerans%20i%20Finland%20och%20Sverige_SLUTLIG.pdf

Katsokaa artikkelin sivut 55-56. Expo säätiön 4.12.2012, eli vajaat 3 kuukautta Sarastuksen perustamisen jälkeen, julkaisemassa laajahkossa ruotsinkielisessä tutkimuksessa Verkkolehti Sarastus on sangen suoraviivaisesti rinnastettu Suomen Vastarintaliikkeeseen ja Musta Sydän sivustoon. Artikkelin Suomea koskevan osion on kirjoittanut Koivulaakso – Brunila – Andersson kolmikko, eli sama joka kirjoitti Äärioikeisto Suomessa teoksen. Omat ”raato haudattu” -tuntosarveni värähtivät aikoinaan kyseistä kirjaa lukiessani: en saanut mitenkään mahtumaan ahdasmieliseen maailmankuvaani, kuinka Koivulaakso oli onnistunut pikakirjoittamaan jo painoon menneeseen kirjaansa syvällisen analyysin uudesta verkkolehti Sarastuksesta.

Expon raportti kuvaa raportin kirjoitushetkellä korkeintaan muutaman viikon ikäisen
Sarastus-verkkolehden yhdeksi Suomen kolmesta tärkeimmästä uusnatsikeskittymästä Suomen vastarintaliikkeen ja Musta Sydän -ryhmän ohella:

”Den tredje viktiga gruppen med kopplingar till vit makt-rörelsen är nättidningen Sarastus som grundades hösten 2012. Nättidningen presenterar sig som nationell och europeisk samt traditionalistisk och radikal och i dess redaktion ingår förutom essäisten Timo Hännikäinen, som getts ut på storförlaget WSOY, och Rami Leskinen, som varit aktiv inom naziskinskretsar i trettio år, även Suomen Sisus aktivister Jukka Aakula och Riku Hautala.”

Kolmikko liitetään tutkimuksessa yhteen sillä perusteella, että Suomen vastarintaliikkeen jäsenet ovat tykänneet Sarastuksen sivusta Facebookissa ja Musta Sydän on julkaissut kotisivuillaan Sarastuksen artikkeleita:

”Bland dem som gillar Sarastus sida på Facebook finns flera av de viktigaste aktivisterna inom Finska motståndsrörelsen och artiklarna i Sarastus återpubliceras på Musta Sydäns
hemsida.”

Hei hetkinen… mitä minä juuri luin?? Luinko minä juuri, että Expon todiste muutaman artikkelin julkaisseen verkkolehti Sarastuksen Vastarintaliike-yhteyksistä oli Sarastuksen FB-sivun muutaman viikon aikana keräämät tykkäykset, ts. FB käyttäjätilit, joiden haltijat ovat tykänneet Sarastuksen FB-sivustosta? Ei tuossa sanota ”bland dem som gillar/delar/kommenterar artiklar på Sarastus FB sida”. Tuossa taisi raportin kirjoittajilta lipsahtaa totuutta, josta oli tarkoitus vaieta: ”Bland dem som gillar Sarastus sida på Facebook”.

Ja sitten päästään inhokkiaiheeseeni, someen ja FB-asetuksiin: Kukaan paitsi FB-sivuston ylläpitäjä ei näe FB-sivustoa tarkastelemalla, tykkääkö tietty käyttäjätili koko sivustosta (= ”FB-sida” på svenska). Tykkäyksiä voi tarkastella yksittäisen käyttäjän profiilia katsomalla, ellei sitten käyttäjä ole laittanut sivustotykkäämisiään privaatiksi, jolloin tykkäämiset näkee vain kaverit. Näin naamakirja-asetukset toimivat vuonna 2012.

Vastarintaliikkeen aktivistien FB-profiilit tai niiden sivustotykkäämiset eivät olleet vuonna 2012 julkisia (luotettavia kanavia pitkin hankittu tieto, tarkistettu), ja FB-profiili oli tuolloin FB-asetuksissa mahdollista salata kokonaan näkymättömäksi jopa nimihauissa. Tuon salauksen myös aika moni kyseisen genren ihminen teki.

On tietenkin mahdollista että ”att gilla Sarastus sida på Facebook” viittaa FB-sivulle linkitettyjen päivitysten tykkäämisistä. Tarkistin tämänkin:
Syyskuu – joulukuu 2012 välillä Sarastuksen FB sivulla (https://fi-fi.facebook.com/iSarastus) ei ole ainoankaan päivityksen kohdalla tykkääjänä ketään tuolloin vuonna 2012 koko nimellä tunnettua SVL:n aktivistia. EXPOn raportin väittämän perusteella voikin sangen vahvasti derivoida johtopäätöksiä:

A) SVL:n aktivistien Facebook nimimerkit on vuonna 2012 vuodettu Koivulaakso-jugendille
B) SVL:n aktivistien salattujen FB-profiilien tykkäämiset Sarastuksen FB-sivustosta oli vuodettu Koivulaakso-jugendille.
C) Tiedot on vuodettu Koivulaakso-jugendille korkeintaan muutama viikko Sarastuksen FB-sivun perustamisen jälkeen.
D) Tietojen keräämiseen käytetyn aikaikkunan (Sarastuksen FB-sivun perustamisesta Expon artikkelin julkaisuun, n. 2,5 kk) lyhyydestä voidaan edelleen päätellä, että tietovuoto on toimitettu Koivulaakso-jugendille keskitetysti ts. ainoa realistinen vaihtoehto vuotajaksi on Sarastuksen FB-sivun ylläpitäjä.
E) Epätodennäköisempi vaihtoehto on, että joku aktivistien yhteinen FB-kaveri olisi vasikoinut.
Tällöin Sarastus-tykkäys tuskin olisi ollut keskeisessä roolissa tietovuodossa ja vuoto todennäköisesti olisi myös ajoittunut toiseen ajankohtaan kuin Sarastuksen FB-sivun perustamiseen. Lisäksi kohteena olleista henkilöistä olisi varmasti vuodettu ”Sarastuksen FB sivun tykkäämistä” paljon arkaluontoisempaa sisältöä.”

Na strakh Vragam 15.1.2015:

”Oikeastaan vain ne salatun tai nimimerkillisen FB-profiilin vuonna 2012 omanneet henkilöt,
jotka tunnistavat itsensä Expon artikkelin ”viktigaste aktivisterna” -tituleerauksesta tietävät, onko heidän Facebook-toimintansa Sarastuksen FB-sivustoon liittyen vuodettu vuoden 2012 syyskuun puolivälin ja joulukuun alun välillä.
Kirjoitin tuon tekstin Jyväskylän puukotusoikeudenkäynnin tuomion lukupäivänä. Tilanne, josta tuomio luettiin sai alkunsa tästä samasta surullisen kuuluisasta Äärioikeisto Suomessa -kirjasta.
Olen itse ollut joskus nuori ja luottanut ihmisten vilpittömyyteen. Olen provosoitunut kun on provosoitu tajuamatta, että sinisilmäisyyttäni ja idealismiani käytettiin taitavasti aiheuttamaan hälinää ja johtamaan muut harhaan, jotta joku kolmas porukka saa touhuta rauhassa pimeitä tekojaan. Kannan tietoa ja jälkiviisautta tästä asiasta lopun ikäni. En toivo samaa omatunnon taakkaa kenelläkään toiselle.#

”Samaisessa Äärioikeisto Suomessa -kirjassa muuten oli kirjoitettu Suomen Sisua koskevat kappaleet yhteistyössä Suomen Sisun edustajan Teemu Lahtisen kanssa. Pitkän linjan sinimustan Lahtisen kanssa tehdyn ”rehdin” kirjayhteistyön ja radiohaastattelujen valossa onkin outoa, että Dan Koivulaaksoon linkittyvä pieni nettiaktiivien porukka harjoittaa samaan aikaan sinnikästä nettivainoa fasistin urallaan sangen tuoretta tulokasta Timo Hännikäistä kohtaan. Tulee mieleen, eikö fasistien metsästäminen olekaan Dan Koivulaaksolle tai Mikael Brunilalle mikään ideologinen imperatiivi, vaan kenties sidottu naamakertoimeen? Vai olisiko taustalla myös jokin muu kerroin?

Hännikäisen intensiivinen nettivainoaminen polkaistiin käyntiin omien havaintojeni mukaan vuoden 2012 syksyllä, samoihin aikoihin kuin Sarastus oli perustettu ja Äärioikeisto Suomessa kirja julkaistu. Anarkistien nettikirjoittelijat olisivat helposti voineet laulaa Hännikäisen fasisti-imagon suohon viittaamalla tämän anarkistivuosien edesottamuksiin ja kontakteihin kuten Esa ”Halla-ahon kauhu” Mäkinen ja Antti ”Moskovan Che” Rautiainen. Tai luettelemalla, mitä muuta materiaalia marxilaisissa piireissä arvostettu Savukeidas julkaisee Hännikäisen lisäksi.
Teemana vasemmiston Hännikäisen kohdistamassa nettijahdissa on kuitenkin ollut pönkittää Hännikäisen fasistin auraa ja naittaa miestä Suomen vastarintaliikkeen kanssa. Alla muutamia nettikampanjan virstanpylväitä:

Marraskuu 2012:
Kuukausi Sarastuksen aloittamisen jälkeen Koivulaakso-jugendin hangaround jäsen sauhuttaa näppistään naittaessaan Hännikäistä ja Vastarintaliikettä:http://ilonmilitantti.blogspot.fi/2012_11_01_archive.html
Sisältö blogissa on pääpiirteissään sama kuin tuolloin vielä tekeillä olleessa Expon artikkelissakin, eli osoittaa Sarastuksen kirjoittajien, erityisesti Hännikäisen yhteys Suomen vastarintaliikkeeseen.

Heinäkuu 2013:
Koivulaakson jugend rääpii kaappaamiaan Vastarintaliikeen sekä muutaman länsisuomalaisen skinin kuva-albumeja ja heittää sekaan kuvakaappauksia Timo Hännikäisen ja tämän kaverin Marko Hamilon FB-päivityksistä. Näin rinnastetaan Hännikäinen taitavasti SVL:n liepeillä pyörivään uusnatsiporukkaan:https://network23.org/suomenaarioikeisto/
Paljonpuhuvaa tällä sivustolla on se, että samana päivänä tehtyjen Hännikäis- ja Vastarintaliike-vuotojen jälkeen sivustolle ei ole enää lisätty uutta materiaalia. Eli aivan kuin viimeisin lisäys sivustolle olisi tuottanut tekijöille ”mission completed” -kokemuksen eikä Sipilän ehtymätöntä kotialbumia ole enää jaksettu kannibalisoida.

Joulukuu 2014:
Koivulaakson aisapari Mikael Brunila naittaa Hännikäisen koolle kutsumaa 612 kulkuetta ja Vastarintaliikettä. Brunila suitsuttaa hämmentävällä innolla Hännikäisen fasistisuuden autenttisuutta sekä Hännikäisen kulkueen samanhenkisyyttä Vastarintaliikkeen kanssa:

http://koti.kapsi.fi/mikaelbrunila/

”..marssin taustalta löytyy tosiasiassa Sarastus-julkaisun toimituksen jäsen Timo Hännikäinen, joka maallikon kannalta on uusfasisti sanan jokaisessa olennaisessa merkityksessä.”
”Noin kolmasosa 612-sivun käyttäjistä viihtyy siis myös Vastarintaliikkeen Facebook-sivuilla.”

Koivulaaksoon linkittyvä Varisverkosto Hännikäisen fasisti-imagon suitsuttamisen vielä pidemmälle:
”Tapahtuman domain 612.fi on rekisteröity Timo Hännikäisen nimiin.”
”[Hännikäisen] Lisäksi tapahtumaan aikoo osallistua myös muita Suomen äärioikeiston keulahahmoja”..
”612 tapahtuman esimerkkinä on myös italialaiset uusfasistiset mielenosoitukset ja tempaukset”
”Casa Poundin esikuva on ymmärrettävä, ovathan liikkeen aktivistit vierailleet Suomessa [viit. Vastrarintaliikkeen tapahtumaan] ja muun muassa Mustasydän-ryhmä sekä kulttuurikonservatisti Hännikäinen ovat soihdut tanassa kirjoittaneet Casa Poundista.”

Ymmärtäisin tällaiset hehkutukset, jos kirjoittajat olisivat Hännikäisen kannattajia ja jyräämässä tätä yksissä tuumin Suomen uudeksi Il Duceksi. Mutta kyseiset lainaukset viime joulukuulta ovat Koivulaakso-jugendiin kuuuvien anarkistien näppiksistä. Mikä voisi olla motiivina Vastarintaliikettä ja Hännikäistä naittavalle ja nyt jo vuosia jatkuneelle nettirummutukselle? Vai onko tällainen kysymys lähinnä retorinen?”

W: ”On tietenkin mahdollista, että vasemmisto on vain valehdellut FB-jutuista. Sarastus on kuitenkin selvästi valeoppositio, jota Dan Koivulaakson, krhm, väki mainostaa jo etukäteen ja valmiit materiaalit kertovat samasta komentokeskukseta.”

”Ilmeisesti teeskennellään, että ikään kuin pidettäisiin hyvi pelottavana ilmiönä ja päävastustajana akateemista ja älyllistä äärioikeistoa, joka kuitenkin on siis hyvin perussuomalaista ja laimeaa. Muka valitussa ”startegiassa” ikään kuin pyritään osoittamaan piilonatsismi sieltä alta ja leimaamaan ja solvaamaan, mutta tosiasiassa kyse onkin mainostamisesta ja yhteisestä kentän haltuun ottamisesta.”

Na strakh vragam: ”Rehellisesti ja brutaalisti ilmaistuna: itse näen tuossa anarkistien projektissa lähinnä sen tavoitteen, että ovat ujuttaneet äärioikeistoon oman
Hamelnin pillipiiparinsa (Hännikäinen) jonka tehtävänä on johdattaa lauma bremeniläisiä rottia (kukin täyttäköön tähän mitä mielessä on) jyrkänteeltä alas.”

W: ”Metsäyhtiöiden liiton taannoista johtajatarta Brunilaa joku sanoi juutalaiseksi. Miten tuon Brunilan kanssa on? Miksi Koivulaakson etunimi on Dan? Dan on myös ainakin ulkomailla tyypillinen juutalaisnimi.”

Na strakh vragam: ”Ainakin äärioikeisto Suomessa -kirjan kirjoittajakolmikko on pääkaupunkiseudun suomenruotsalaisia eliittikakaroita. Brunila on, huvittavaa kyllä, myös Taloussanomien toimittaja.”

Na strakh vragam 26.1.2015:

”Palataksesni tuohon aloitustekstin aiheeseen, pengoin tätä asiaa lisää ja Hännikäinen on siis ollut aktiivinen toimija Suomen Anarkistiliiton Helsingin ryhmän toiminnassa.
Ihminenhän voi tietenkin vaihtaa anarkismin aatteesta uusnatsiksi tai fasistiksi (mitä ihmettä minä oikein kirjoitin?), mutta Hännikäisen tapauksessa on muutama muukin merkki, jotka viittaavat sameisiin vesiin:
– Sarastuksen toimituskunta koostuu tekemieni kyselykierrosten perusteella valtaosaltaan pitkän linjan nettisotkijoista, palstaräyhääjistä ja takkinsa kääntäneistä vasemmistolaisista, jotka eivät joko koskaan tai ainakaan enää pitkään aikaan ole nauttineet ns. ”äärioikeistolaisen” viiteryhmänsä kansalaisluottamusta.
– Sarastus ja Hännikäinen saavat osakseen runsasta huomiota pienehkön anarkistiporukan muodostamassa blogiverkostossa, joka on kytkeytynyt Dan Koivulaaksoon. Näissä blogeissa ei ole kertaakaan mainittu Hännikäisen anarkistitaustaa Suomen Anarkistiliitossa.
– Sen sijaan sellaiset anarkistit, joilla ei selvästikään ole Koivulaakso-kytköksiä, manintsevat tavan takaa Hännikäisen anarkistitaustan Takun foorumilla. Takussa olevien keskustelujen perusteella Hännikäinen tai tämän fasistisuus eivät kiinnosta anarkisteja laajalla rintamalla, vaan mies mielletään katkeroituneeksi juopoksi, jonka nettisotkemisen ja tempausten huomioimista pidetään tarpeettomana ja jopa nolona.
– Tämä viittaa siihen, että yksinomaan Koivulaakson porukan parissa Hännikäisestä rakennettu äärioikeistolainen uhkakuva on harkittua ja tekemällä tehtyä imagonrakennusta. He eivät kerro mitään sellaista, mikä puhkaisisi illuusion fasistin aurasta. Eivätkä he ole kaikesta päätellen tiedottaneet projektistaan tai motiiveistaan ulkopuolisille, eivät edes aatetovereilleen muissa anarkistiryhmissä.”

Uudet kommentit:

”Na Strakh Vragam: ”Jäi tuo kysymäsi juutalaiskontakti Koivulaakson – Brunilan – Anderssonin tapauksessa mietityttämään. Aloin kaivaa ja löytyi tällainen:

Ruotsalaisen antirasistisen EXPO-säätiön on huhuttu 2000-luvun lopulta havittelleen toimintaa myös Suomessa. EXPO-säätiön merkittäviä rahoittajia on ruotsalainen riskirahoitusyhtiö Segulah (hepr. ”valitut”), Segulah:n perustaja on ruotsinjuutalainen Gabriel Urwitz (s. 1949).
EXPO-säätiö on kehittynyt alkuaikojensa rasismin vastaisesta tiedotus- ja kampanjajärjestöstä yhä selkeämmin eräänlaiseksi vasemmistolais-hebrealaiseksi tiedustelupalveluksi.
EXPOn tiedustelutoiminnan tavoite on kartoittaa antisemitistisiä ja äärinationalistisia järjestöjä ja yksityishenkilöitä, näiden välisiä yhteyksiä, ajatustenvaihtoa ja toimintaa. EXPO myös pyrkii hankkimaan haltuunsa uusnatsistisiksi katsomiensa järjestöjen ns. virallista ja osin salaista materiaalia kuten organisaatiorakenteet ja toimintatapamallit.
Toiminnan nykyiset muodot Ruotsissa huomioon ottaen, EXPO tuskin pyrkii Suomeen tekemään valistustoimintaa, vaan tiedustelemaan. Tiedustelutoimintaa harjoittavana se taasen ei halua julkisuutta. Toisin sanoen: EXPO on jo täällä. Suomeen varmasti myös on kohdistettu uutena kohdemaana niitä oppeja, joita Ruotsissa on yrityksen ja erehdyksen kautta hankittu. Suomeksi: he eivät aio jäädä kiinni.
Koivulaakso on oikeastaan paljastanut EXPO-yhteytensä jo kirjoittamalla kirjan Suomen äärioikeistosta ja kirjoittamalla EXPO-lehteen tämän jälkeen kirjastaan lyhennelmän. Sekä tietenkin jatkamalla suomalaisten natsien metsästystä mitä mielikuvituksellisimmilla keinoilla kirjan julkaisemisen jälkeen.
Koivulaakson ja tähän linkittyvien aktivistien muuta toimintaa – varsinkin Äärioikeisto Suomessa kirjan julkaisun jälkeen – voikin katsoa reflektoivan EXPO:n tiedustelutoimintaa Suomessa.”

”Tässä esimerkki metodologiasta, jota EXPO on käyttänyt tiedustelutoiminnassaan:
Expo on 2000-luvun alusta alkaen pyrkinyt harjoittamaan solutustoimintaa Ruotsin äärioikeistoon. Ensimmäisiä EXPO:n ”agentteja” oli Daniel Poohl, joka on Expon nykyinen päätoimittaja. Vuonna 2001 tuolloin parikymppinen Poohl soluttautui vasta perustettuun Nationaldemokraterna -puolueeseen liittymällä sen jäseneksi. Daniel Poohl kiipesi puolueessa nopeasti sellaiseen asemaan, että sai vastuulleen puolueen sisäisten aktiviteettien videokuvaamisen. Poohl paljasti solutuksen ja ND:n jäsenten uusnatsikontaktit muutaman kuukauden jälkeen Expon julkaisussa :
http://expo.se/2003/valkommen-hem,-daniel_463.html
Ottaen huomioon, että Daniel Poohl vetää nykyään EXPO säätiötä, säätiön voi hyvällä syyllä olettaa odottavan vastaavanlaisia aktiviteetteja myös Suomen osastonsa Koivulaaksosolta, Brunilalta ja Anderssonilta.”

”Laitan tänne vielä pari netin uumenista kaivamaani linkkiä, jotka vahvistavat käsitystä siitä, että Koivulaakson ympärille ryhmittynyt posse todella on Suomen EXPO, joka pyrkii toiminnassaan noudattamaan ruotsista saatua toimintamallia. Linkin Facebook päivityksestä on kuvakaappaus tallessa.

** Äärioikeisto Suomessa -kirjan Facebook-sivulla on 5.12.2012 tehty postaus EXPOn johtajan Daniel Poohlin esiintymisestä Hanasaaren ”Speaking is Silver” tilaisuudessa joka pidettiin 13.12.2012. Linkin yhteyteen on kirjoitettu Koivulaakson kryptistä leveilyä, että EXPOn johtaja Daniel Poohlin Hanasaaressa pitämään esitelmään olisi ”huhujen mukaan” tullut kontribuutiota Äärioikeisto Suomessa kirjan kirjoittajilta:
https://fi-fi.facebook.com/AarioikeistoSuomessa
Ks. päivitys 5.12.2012

** Usarin blogisti Juhani Kahelin oli tehnyt Äärioikeisto Suomessa kirjan julkistamistilaisuudessa lokakuussa 2012 seuraavat muistiinpanot, joita kommentoija Olli Pusa referoi Kahelinin blogin kommenttiosassa (ilmeisesti toisesta lähteestä kuin suoraan blogista):
” Kahelinin muistiinpanot [Äärioikeisto Suomessa -kirjan] julkistamistilaisuudesta ovat aika selvät:
”Mutta seuraavat kirjan tekotapaa koskevat sanonnat löysin:
”Mallina meillä oli Expo-tutkimussäätiö Ruotsista, tämä on tutkimuksellista” Mikael
”Tällaista tutkimusta ei Suomessa ole, tämä avaa kenttää” Dan
”Analysoimme valtavat aineistot, on mainittu lähteet ja on viitteet” Dan.
”tämä ei ole toimintatutkimusta” Mikael
”eurooppalaisen politiikan tutkimuksen käsite ytimeksi” Li
”purkaa äärioikeisto palasiksi” Dan ” ”
http://juhanikahelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/132695-onko-kukaan-arvioinut-aarioikeisto-suomessa-kirjan-sisaltoa
Brunila siis vahvistaa että toiminnan esikuva on juutalaisrahotteinen EXPO: ”Mallina meillä oli Expo-tutkimussäätiö ruotsista. Tämä on tutkimuksellista”.
Expon toimintaan tutustumisen jälkeen Brunilan lausuman voi tulkita suomeksi: ”Toimintamallimme tulee Expo-säätiöltä Ruotsista. Tämä on tutkivaa ja soluttautuvaa tiedustelutoimintaa”.”

”Dan Koivulaakso on vuonna 2011 suomentanut ruotsalaisen pitkän linjan antifasistin ja äärioikeiston tutkijan Mathias Wågin tutkielman Ruotsin äärioikeistosta. Suomennos julkaistiin Kansallinen tutkimus -nimisessä Koivulaakson kontribuoimassa blogissa lokakuussa 2011:

https://kansallinentutkimus.wordpress.com/2011/10/21/eurooppalaisen-aarioikeiston-uudet-suuntaukset/
Teksti oli nostettu uudestaan myös Takkuun vuoden 2012 joulukuussa, jolloin Äärioikeisto Suomessa -kirjan mediakohina oli kovimmillaan:
http://takku.net/article.php/20121001085106507

Artikkelin kirjoittaja, äärioikeiston tutkija ja Antifasistisk Aktion (AFA) järjestön perustaja Mathias Wåg julkaisi Ruotsissa vielä vuonna 2011 Research.nu portaalin kautta, mutta on sittemmin ilmeisesti kytkenyt toimintaansa yhä enemmän EXPOn alaisuuteen. Wågin Research.nu portaali on ajettu lähes alas, eli sitä ei ole päivitetty vuoden 2011 jälkeen. Sama hiljaiselo koskee kiinnostavasti myös Koivulaakson kontribuoimaa Kansallinen tutkimus blogia. Vuosi 2012 näyttääkin olleen jonkinlainen käännekohta ja vedenjakaja EXPOn toiminnassa. EXPO näyttäisi noihin aikoihin pyrkineen kokoamaan sateenvarjonsa alle erilaisia itsenäisiä toimijoita antifasismin ja äärioikeiston tutkimuksen alalta, sekä koordinoimaan toimintaansa ja karsimaan rönsyjä. Samalta vuodelta 2012 ovat myös ensimmäiset jäljet Koivulaakson possen EXPOn nimissä tekemästä tiedustelu- ja julkaisutoiminnasta Suomessa.

”Leninin pankkiirin” Olof Aschbergin (1877-1960) pojanpoika, ruotsinjuutalalainen mediapersoona Robert Aschberg on EXPO:n ”kummisetä” ja tiedustelutoiminnan selvä pääarkkitehti: https://expomakt.wordpress.com/robert-aschberg/
Aschbergin isoisä Olof Aschberg mm. välitti amerikanjuutalaisten pankkiirien rahoitusta bolsevikeille. Sotien jälkeen Olof Aschberg taasen välitti Venäjältä ryövättyä omaisuutta Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin. Pojanpoika Robert Aschbergin monimutkainen verkostoituminen ruotsalaiseen äärivasemmistoon on esitetty täällä sangen havainnollisesti: https://expomakt.wordpress.com/gudfadern/

EXPOn tiedustelutoimintaa on kanavoitu vuonna 2010 perustetun Piscatus AB -nimisen yhtiön kautta, jonka hallituksessa istuu Aschbergin lisäksi EXPOn ja AFAn jäseniä. EXPOn ja AFAn lähentyneen yhteistyön voikin päätellä liittyvän ollen pääosin tiedustelutoimintaan. Piscatus AB -yhtiön sivulta (nyt sitten pojat proxya, satavarma IP katiska tämä)http://www.piscatus.se/ poimittua:
”Vi har en fullständig domstolsbevakning vilket innebär att vi har utförlig information om samtliga mål som öppnas vid landets alla tingsrätter, förvaltningsrätter, hovrätter, hyresnämnder samt högsta domstolen. Vi tar också dagligen in domar i samtliga brottmål. Vi bevakar landets samtliga åklagarkammare och polismyndigheter, tullverket, ekobrottsmyndigheten, kriminalvården samt justitiekanslern.”
”Förutom den omfattande rättsbevakningen tar vi även in tusentals dokument och offentliga handlingar från samtliga regeringsdepartement, europaparlamentet, ett stort antal kommuner, kyrkostift, landsting, högskolor och myndigheter. Vi bevakar lotteriinspektionen, arbetsmiljöverket, konsumentverket, kammarkollegiet, skolinspektionen, socialstyrelsen. För att nämna några.”
”Dessutom erbjuder vi ett antal researchverktyg som program för bildanalys, nätverksanalys med mera.”

Eli Piscatus AB -yhtiön viralliseen toimintaan kuuluu kerätä ruotsalaisia yksityishenkilöitä ja organisaatioita koskevaa dataa kaikista julkisista saatavilla olevista lähteistä, alkaen tuomioistuimista ja kunnanvirastoista aina yliopistoihin ja kuluttajaviranomaisiin. Yhtiön liiketoimintaidea on myydä mm. yksityishenkilöitä ja organisaatioita esittävien kuvien ja kontaktiverkostojen tunnistamiseen ja analysoimiseen kehitettyjä työkaluja, toisin sanoen tiedustelupalvelujen käyttämiä analytiikkaohjelmistoja. Yhtiö tuskin turvautuu liiketoiminnassaan pelkkään vapaaehtoisvoimaan, vaan tuosta tiedon keräämisestä ja analysoimisesta varmasti maksetaankin jotain. En kuitenkaan usko, että itse analytiikkaohjelmistoja on Piscatuksen kokoisessa pajassa kehitetty, ainakaan jos ne yhtään toimivat siten, että niistä rahaa kehtaa pyytää. On todennäköisempää, että Aschberg on hankkinut lisenssin ohjelmistoihin joita jo käytetään jossain ison budjetin tiedustelupalvelussa (tähän voi sitten jokainen keksiä hauskoja arvausleikkejä) ja Piscatus ainoastaan myy ohjelmistoilla tuotettuja raportteja ja analyyseja.

Joka tapauksessa, onpas melkoinen siivousliike Aschbergin, EXPOn ja AFAn pojilla, oikein Lavrentii Berijan perinteiden hengessä. Tätä on nyt meille Suomeenkin tuotu vuodesta 2012.”

W: ” http://www.patriootti.com/kuka-uhkailee-kirjailijaa/

Taitaa tämä ihmisten vainoaminen alkaa tällaisilla lavastetuilla valeopposition teatteriesityksillä. Aiemmin ovat bäckmanilaiset kunnostautuneet Storsjön kanssa vastaavanlaisessa häiriköinnissä ja uhkailuissa.

na strakh vragam: ”Ainakin tuo on ollut monikanavaista ja näkyvää mainosta Hännikäisen vasta julkaistulle kirjalle. Jollain on kirjailijankin elettävä ja hankittava julkisuutta tuotannolleen.
Hännikäinenhän on härnännyt Koivulaaksoa ja Varisverkosto-sivuston ylläpitäjiä viime joulukuusta alkaen ”neekreit takaisin puuvillapelloille” -tyylisillä Facebook-viesteillä, joista otettuja kuvakaappauksia on levitetty verkossa ja kiihotettu niillä viime viikkoina anarkisteja Hännikäistä vastaan. Sopupeliä tai ei, ”lappu oveen” -tapauksessa Hännikäinen on saanut ovelle toimitettuna suurin piirtein sitä, mitä on Facebookin alatyylisen suun soittonsa perusteella tilannutkin.
Toivottavaa kuitenkin, että homma ei mene Suomessa väkivaltaiseksi, olipa tämä touhu sopupeliä tai ei. Ansiokas kirjoitus kaikesta huolimatta patriootti.com:lta koskien Koivulaaksoa, tämän anarkistiporukoita ja muita taustajoukkoja.
Koivulaaksolle huomion jakamisen kanssa kannattaa olla mielestäni varovainen, koska se selvästi ruokkii miehen egoa ja kokemusta omasta tärkeydestään. Pahinta mitä tuollainen ihminen voi kuvitella osakseen on tulla ignoroiduksi, eli että hänestä ei enää puhuta, eikä häneen enää reagoida. Koivulaakson mitätöiminen kohtelemalla miestä neutraalisti ja vaikenemalla miehen tempauksista taitaa ehkä olla paras tapa suhtautua häneen. Toki myönnettäköön että helppohan se on minun tässä viisastella ja huudella neuvoja, kun en ole itse sarjatulituksen kohteena.”

OSA 3: KAI MURROS

Nimim. na strakh vragam 4.12.2014:” Sarastuksen toimitukseen kuuluvan Kai Murroksen puheista ja haastatteluista tehdyt tallenteet on viime vuosina julkaistu tuoreeltaan nationalistisella ja kulttuurimarxilaisuutta kritisoivalla Majority Rights sivustolla:
http://majorityrights.com/search/results/7e9e1099b94765862a238c08c0ce942e/

Saman Majority Rights sivuston kirjoittajiin ja taustavaikuttajiin kuuluu myös saksalaissyntyinen kansallisbolsevikki (tai jotain sen suuntaista), Moskovassa jo pitkään asunut Constantin voin Hoffmeister:
http://majorityrights.com/search/results/42352ba4f3764a29cae024bf27d5ddda/

Murrosta ja von Hoffmeisteria yhdistää Majority Rights sivuston lisäksi jonkin tyyppisen kansallisbolsevistisen vallankumousaatteen kannattaminen, viehtymys militaristis-fetisistiseen tajunnanvirtaan (ks.esim. Murros:
http://majorityrights.com/weblog/comments/kai_murros_on_the_european_revolution/Hoffmeister: http://www.kolumbus.fi/~kf1508/journal/09e.html ja
http://www.thephora.co/forum/showthread.php?tid=18796 ), toinen toistensa referoiminen sekä esiintymiset samoissa puhe- ja keskustelutilaisuuksissa. Miesten voi näin ollen hyvällä syyllä olettaa tuntevan toisensa ja olevan aatetovereita tai jopa ystäviä.

Yksi von Hoffmeisterin ja Murroksen yhteinen puhetilaisuus pidettiin vuonna 2011 Suomessa.
Tapahtuman Youtube-linkit ja muut viittaukset näyttävät poistuneen netistä tätä englanninkieliselle keskustelupalstalle von Hoffmeisterin itsensä postaamaa viittausta lukuunottamatta: http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t=67783
Tästä voi joka tapauksessa päätellä, että Murroksella ja von Hoffmeisterilla on Suomessa sen laatuista kannatusta, että on haluttu käyttää resursseja tällaisen tilaisuuden järjestämiseen.

Sitten päästään asian pihviin, eli Constantin von Hoffmeisterin todellisista tarkoitusperistä puskea itseään eurooppalaisen suomalaisen uusnationalismin foorumeille:

Constantin von Hoffmeister kiistää yksiselitteisesti täällä (ks. blogin kommentissa) olevansa juutalainen, mikä ensisiämäyksellä on ihan uskottavaa, eihän von Hoffmeister näytä juutalaiselta:
http://neo-jews.livejournal.com/46259.html?thread=1064627

Juutalaisen älymystön ja mediaväen keskuudessa Constantin von Hoffmeisterin saksanjuutalaisuus kuitenkin on yleisessä tiedossa. Hän oli jokin aika sitten Euroopan juutalaisparlamentin ehdokaslistoilla vaikka tuli diskatuksi liian kontoversiaalisten ulostulojensa takia:
http://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/MP-Sacha-Baron-Cohen-David-Beckham-for-election

Von Hoffmeister on mitä ilmeisimmin retusoinut sukunimensä Hofmeisterista von Hoffmeisteriksi häivyttääkseen askenasijuutalaisen syntyperänsä. Hofmeister (yhdellä f.llä) on Itävallassa ja Etelä-Saksassa vaikuttava askenasisuku. Constantin ”von Hoffmeisterin” kanssa ulkoisesti hämmästyttävän samannäköistä saksanjuutalaista sukua voi ihmetellä Googlen kuvahaussa mm. hakusanayhdistelmällä ”rabbi+Hofmeister”.

Ulkomaalainen poliittinen aktivisti von Hoffmeister elelemässä keskiluokkaisesti mutta ilman näkyviä ansiotuloja maailman kalleimmassa kaupungissa Moskovassa pitäisi joka tapauksessa soittaa varoituskelloja, vaikka Mossad-kortin jättäisikin pois tilannekuvasta.

Majority Rights -sivusto pienen tutkimisen jälkeen vaikuttaisi olevan ZOG mittapuulla sangen heppoinen hunaja-ansa. Koska sivustolla jostain syystä on vapaa kommentointimahdollisuus, eivät hämmentyneet lukijat ole pidätelleet suorasukaisia mielipiteitään kirjoittaajien kredibiliteetistä (tai sen puutteesta) ja päätoimittaja Sören Rennerin julkaisulinjasta.”

Kommentti: Itse en Murroksesta paljoa tiedä. Sarastus-lehti on kyllä julkaissut hänen juttujaan. Jos on osa toimitusta, niin pitkä miinus. Kirjoitus osaltaan valottaa lisää piirteitä toiminnasta. Kirjoituksissa olen juuri havainnut liikaa perussuomalaisuus-henkisyyttä. Toinen tyypillinen suuri huijaus on nykyisin slaavilaismielisyys. Slaaveja ylistetään ja yleensä ”valkoisia”, vaikka slaavit yleensä vihaavat germaaneja ja anglosakseja ja heidän kulttuureitaan. Hitlerin suhteen ollaan vähintään kriittisiä ja toisaalta valehdellaan slaavien valheita historiasta. Itse Duke on ikävästi vaihtanut slaavihuijaukseen ja iso osa WN-väestä kuuluu tähän putinistiblokkiin. En muista, oliko myös Murros tällaisia. Sarastus sentään on ottanut etäisyyttä putinismiin. Slaavilaisuus saattaa kuitenkin joillain olla mukana, vaikka Putin olisi hylätty. Muistaakseni myös Murros ainakin kovasti vältteli j-sanaa joissain teksteissään.

na strakh vragam: ”Itse näen tässä ongelmallisena, että Hoffmeister esiintyy keksityllä identiteetillä. Se tekee toiminnasta epärehellistä silloinkin, vaikka asiasisällössä ja ulosannissa ei olisi moittimista. Vaikka Murros ja Majority Rights sivusto olisivatkin tässä tapauksessa viaton ja huijattu osapuoli, viestii Hoffmeisterin kanssa veljeily ainakin arvostelukyvyn puutteesta ja haavoittuvuudesta. Etnisen taustansa kieltävä ja valeidentiteetillä esiintyvä henkilö vie valitettavasti uskottavuuden muiltakin samoissa puhetilaisuuksissa esiintyviltä ja samoihin julkaisuihin kirjoittavilta. Jos tällaisesta ei välitetä, ei todennäköisesti alun perinkään olla kovin tosissaan sen suhteen, miten paljon ja keiden keskuudessa kannatusta omille ajatuksille ollaan hankkimassa.

Constantin von Hoffmeister on mielestäni hyvä esimerkki eurooppalaisen nationalismin ja identitääriliikkeen kannatuksen nousun myötä samoille apajille kiiruhtaneesta samean veden miehestä ja millaisiin piireihin ja asiayhteyksiin näillä on tapana hakeutua. Hoffmeisterin tapaus kannattaa pitää mielessä, kun perehtyy muihin saman alan julkaisuihin ja esillä oleviin henkilöihin. En usko että Hoffmeister on mikään yksittäistapaus. Kannattaa muutenkin tarkistaa ihmisten taustoja, ettei tule vedetyksi mukaan sellaiseen toimintaan ja porukoihin joka eivät kestä kriittistä arviointia.

Kai Murroksesta sen verran, että hän on entinen vasemmistolainen joka on kääntänyt 2000 luvun lopulla kelkkaansa 180 astetta ja löytänyt nationalismista ja jonkinlaisesta kolmannen tien nationalismista itselleen uuden leipäpuun. Sarastuksessa sen sijaan näyttäisi olevan kirjoittajia sangen moneen joten koko lehden linjaa, varsinkaan kun lehti ei ole ilmoittanut ketään päätoimittajaksesen eikä lehti julkaise pääkirjoituksia, joihinkin yksittäisiin asioihin on vaikea päätellä. Sen sijaan, Sarastukseen on erittäin näkyvä ja suurikokoinen linkki Suomen Sisun etusivulla, mikä mielestäni kyllä asettaa lehden perussuomalaisten kanssa samaan neocon viiteryhmään, tai jopa perussuomalaisten sateenvarjon alle. Tästä käsin ainakin itse olen tarkastellut lehden artikkeleissa esitettyjä ajatuksia ja mahdollista poliittista sitoutuneisuutta.

Slaavilaismielisyys tai toisaalta saksalaismielisyys eivät ole minulle niin tuttuja aihealueita, että pystyisin niitä paljoa kommentoimaan. Sadan vuoden takaisella Venäjällä panslavismi ja antisaksalaisuus olivat yleistä toki maailmansodan takia. Sisäpoliittisesti antisaksalaisuus liittyii jollain tavalla myös maan etnisten vähemmistöjen kiristyneisiin väleihin: venäjänsaksalaiset olivat yliedustettuina maan hallinnossa, ja hallinnolla oli huonot välit juutalaisvähemmistön kanssa. Slaavilaisuus etnisenä identiteettinä on hieman vaikea laji ymmärtää senkin vuoksi, että Venäjä on ollut kansallisuuksien sulatusuuni ja imperiumi jo vuosisatoja, ja kansallisuudet siellä ovat tämän seurauksena sangen sekoittuneita. Koska imperiumin ajattelutapaan kuuluu integroida vähemmistöt ja sekaväestö imperiumia hyödyttävän identiteetin alle, slaavilaisena esiintymisestä ja slaavilaisuuden puolustamisesta on Venäjällä tehty tavoiteltavaa ja muut etniset kommervenkit haluttu häivyttää ainakin julkisessa elämässä. Putinkin on käsittääkseni etniseltä taustaltaan Tverin karjalainen, mutta ei siitä ainakaan julkisesti mitään huutele.”

W: ”Siis Murros oli kommunisti vielä muutama vuosi sitten! Sarastus taitaa olla tuon Hännikäisen vetämä projekti. Sionismia nuoleskellaan koko ajan siellä jokaisen kirjoittajan toimesta. Slaaviylistys WN-piireissä kohdistuu usein myös puolalaisiin ja serbeihin. Joskus venäläiset kyydistä jättäen. Itse en voi hyväksyä Puolaa sen jälkeen, mitä se on tehnyt. Varsinkin, kun ihmiset eivät kadu mitään. Serbitkään eivät vaikuta yhtään halukkailta minkäänlaiseen rehellisyyteen ja rehellisee itsearviointiin. Uusi panslavismi on nousussa etenkin Venäjällä ja se saa vastakaikua paljon Itä-Euroopassa. Dugin halveksii ja vihaa anglosakseja ja germaaneja ja ugreja ym (mutta ei juutalaisia) ja haluaa tuhota Lännen. Silti Lännessä nuoleskellaan ja tuetaan häntä.

Suomen Sisu on saamistani tiedoista päätellen ihan normien mukaista sionisti- ja persupaskaa.

Na strakh vragam: Näköjään kaksi ensimmäistä linkkiä Majority Rightsiin eivät toimi. Kyse niissä joka tapauksessa on sivuston Search työkalulla otetuista listauksista. Käytetyt hakusanat olivat ”Kai Murros” ja ”Constantin von Hoffmeister.”
Murroksen ja Hoffmeisterin jonkin sortin aatetorveri Aleksandr Dugin vieraili aikaisemmin tänä vuonna Suomessa. Duginin puhetilaisuuden järjestäjänä toimi Johan Bäckmanin puoti SAFKA. Bäckmanin rahoittajahan puolestaan on tiedossa, sillä Bäckman on itsekin julkisuudessa myöntänyt lähettävänsä matkalaskunsa Boris ”Maailma ilman natsismia” Spiegelille.*
Pidän epätodennäköisenä, että Spiegel ei olisi yrittänyt ja onnistunut nurkkaamaan suomalaista ja eurooppalaista nationalistiporukkaa omilla miehillään. Laitan viskipulloni likoon ainakin Murroksesta ja Halla-ahosta.”

”Ville ja W: En itsekään haluaisi tuijottaa pelkästään yhteen asiaan, kuten Murroksen vasemmistolaiseen menneisyyteen, vaan katsoa asiaa kokonaisuutena:
millaisia asioita kokonaisuutena tarkasteltuna Murroksen julkaisut, poliittinen tausta, nykyiset seurapiirit ja viiteryhmä viestivät. Mikään näistä ei yksisttäisenä asiana vielä tee haudattua koiraa, mutta kun asiat alkavat kasaantua, alkaa tunkiokin haista.
Toinen asia on myös, että ne asiat mitkä minulla saisivat omatunnon soimaamaan, eivät välttämättä aiheuta samaa kokemusta jollekulle toiselle:
Murros ei välttämättä ole ymmärtänyt kryptojuutalaisen seurapiirinsä ja siksakkia poukkoilevan poliittisen uransa aiheuttavan uskottavuusongelmia. Tai hän on laskelmoinut, että kun pistää oman pään pensaaseen eikä mieti asiaa, muutkin tekevät perässä samoin.

W: ”Kyllä minusta tuntuu, että tuollaisella näkyvällä hahmolla on hommansa hanskassa. Se merkitsee melko varmasti sitä, että kyseessä on jokin huijaus. Tietysti on kaikenlaisia persoonia, mutta Murroksen jutuista en ole pitänyt ja olen häntä epäillyt juuri tämän vuoksi. Tietysti on Mahler, joka on ollut kauan sitten äärivasuri. Saksassa ja vanhoina aikoina on ollut aivopesua ja painostusta. Tällaiset entisyydet ovat yleensä ymmärrettävämpiä muutenkin siis kuin esim. Anglinin äärivasemmistolaisuus vielä ihan äsken. Vaikka käännynäisiä on paljon meilläkin, on aina hyvin paha merkki, jos joku näkyvä hahmo on ollut juuri äsken kommunisti tms. Ennuste ei ole hyvä.”

V: ”En vielä teilaisi Murrosta kommunismitaustansa vuoksi. Eihän sekään ole mahdotonta että joskus kun ikää tulee niin voi tulla järkiinsä. Ja kyllähän Horst Mahlerkin teki täyskäännöksen ja istuu nyt tuomiota holokaustin kiistämisestä. Ja mikäli kirjoittaisin omalla nimelläni ja naamallani niin varmaankin varoisin paljastamatta kantaani ihan jokaiseen asiaan.

Hännikäistä kyllä voi pitää melkeimpä Sarastuksen päätoimittajana. Ja se kertoo hänestä tarpeeksi, että haastattelussa hän julisti holokaustikritiikin huuhaaksi. Hän halusi mainita tämän vaikkei haastattelija kysynyt holokaustista yhtään mitään.”

na strakh vragam: ”Hännikäisestä piirtyy alla olevien linkkien perusteella kuva myös jonkinlaisena ex (?) anarkistiaktiivina:

”Muistan Hännikäisen hänen anarkisti-ajoiltaan viidentoista vuoden takaa…” sanoo AMR:n Antti Rautiainen:
http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/99426-hirt%C3%A4-muumipeikko-el%C3%A4inten-luonnon-ja-suvaitsevaisuuden-puolesta

Hännikäisen krustikaveri ”Banana Joe” käyttää puheenvuoron:
http://www.punkinfinland.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=170912&start=15

Mikhail Bakuninia julkaiseva radikaalivasemmistolainen Savukeidas-kustantamo jatkaa yhä Hännikäisen kustantajana, mikä on anarkisteistakin hieman outoa:
http://takku.net/forum/viewtopic.php?showtopic=9190&page=13

*Boris Spigel (Spiegel) on venäläinen juutalainen oligarkki, joka on perustanut kattojärjestön Maailma ilman natsismia. Tähän kuuluu myös Bäckmanin samanniminen Suomen alajärjestö. Johan Bäckman on kertonut Spigelin olevan hänen merkittävin tukijansa (tiedot vuodelta 2012). Itse Murroksen teilaamista en kannata. Onhan hänen hätähuutonsa valkoisten puolesta paikallaan. En tunne hänen videoitaan tai kirjoituksiaan. Mutta nämä Dugin- ja slaavikuviot sekä toisaalta Putinin Venäjän todellisuus ja kytkös Bäckmaniin ja juutalaisoligarkkeihin ovat hyvin tärkeitä asioita muistaa. Samoin kritisoida WN-väkeä ja muita ”äärioikeistolaisa” tai nationalisteja ym. Duginin, Putinin ja vatsaavien sympatiseeraamisesta ja toisaalta liiallisesta slaavilaismielisyydestä. Myös on tärkeää tuntea erinäisten tyyppien tausta. Esim. Adrew Anglin (Daily Stormer) on ollut aivan hiljattain valkoisen rodun tuhoa eräässä podcastissä vaatinut äärivasuri. Vuoden sisällä ennen kuin alkoi ensimmäisen bloginsa kirjoittamisen (Total Fascism).


5 kommenttia artikkeliin ”Nettilehti Sarastus on valeoppositio”

Malluainen 18.3.2016
Netistä poimittua: ”Voi itku, miten pelle tuo Sarastus-lehti onkaan. Lähes joka kirjoituksessa holohoax-valheita. Tässä taitaa olla pohjanoteeraus:

http://sarastuslehti.com/2013/05/07/vaietut-voittajat/
”Saksan Francon tueksi lähettämät ilmajoukot pommittivat tasavaltalaisia kaupunkeja erottelematta siviiliväestöä sotilaskohteista.”

Todellisuudessa Saksan ilmavoimilla oli oikeus pommittaa kaupunkeja, kun niistä oli tehty linnoitus eli niitä käytettiin sotimiseen. Yksi tulipalo Guernicassa oli vahinko ja saksalaiset nimenomaan välttivät siviilikohteita. Tasavaltalaiset sitäpaitsi olivat ensin pommittaneet kaupunkia sodassa.

”Toisaalta Espanjan pysyminen puolueettomana toisessa maailmansodassa oli myös tehokas jarru Hitlerin maailmanvalloitussuunnitelmille.”

Lienee turha kommentoida. Tämä Hännikäinen on yksi pimeimmistä tyypeistä tuolla. En tiedä, onko koko lehti täysi feikki. Ala-arvoista valhepropagandaa riittää noissa artikkeleissa, vaikka väittävät olevansa jotain kulttuurieliittiä ja perinteisiä eurooppalaisia.”

Länsisalon Jünger-artikkeli menetteli, mutta sitten Länsisalon joku toinenkirjoitus sisälsi samanlaisen hajupommin kuin ylemmässä kommentissa.

”Olisi syytä kuitenkin siis nähdä Rosenberg ja tilanne rehellisesti niin kuin se on. Muuten on saman tuhovoiman edustaja ja typerys.”

Siis oikeastaan vielä suurempi typerys siis, koska Rosenberg on teeskentelijä. Mutta tämä Sarastuksen älyniekka ei kai vain halua, että asioista keskusteltaisiin. Tietenkin suuri osa kansasta tajuaa kaiken myös, vaikka tässä tietenkin toivotaan myös jallitettavan taviksista mahdollisimman suuri osa ja siis kaikki täällä toivoo mahdollisimman suurta typeryyttä käskijäisännän toivomuksen mukaisesti. Kaikki ovat menneet mukaan naamiaisiin. Kaikki on viheliäistä kakanpuhumista ja itse pitää ajatella kaikki, koska erittäin paljon on asioita, joita ei koskaan sanota.

Ihmiset ovat jo pitkään, koko sodan jälkeisen ajan ihan kaikki, tai siis kaikki, jotka tajuavat, ottaneet vain käskyjä vastaan joltain korkealta eliitiltä. Suuri osa tajuaa, että demokratia on humpuukia ja kaikkialla eliitti käskyttää luottomiesten toimesta ja soluttaa. Kaikki teeskentelevät ja ovat mallikelpoisia. Salainen eliitti on luonut suurimman osan kuppikunnista ja loput on kohta eliminoitu täysin myös Suomesta.

Kaikki tuntuvat alistuneen massojen mukana. Mutta ihmiset eivät tajua, että tämä salainen käskijä on hirviö, joka vain hitaasti valmistelee kaiken tuhoamista ja kommunismia. Itse asiassa valkoisten kansakuntien tuho on lähellä. Se on alkanut edetä nopeasti. Ihmiset silti hyväuskoisina tottelevat. He eivät tajua, että käskijä on itse Saatana.

Ainoa mahdollisuus olisi luopua alistuneisuudesta. Alkaa puhua kiellettyjä ja ajatella itse. Muuten kuolemme ja lapsetkin saatetaan jo tappaa. Ainakin lastenlapset ja lapsilta menee tulevaisuus.

Kaikki eliitin hyväksymt kuppikunnat on siis luonut itse Saatana. Sarastus ei astu eliitin varpaille. Mutta tällaisina aikoina sallitaan vain sellainen, joka edistää yleistä tuhoa. Muu on eliitin varpaille astumista ja siitä seuraa ikävyyksiä.

Malluainen 20.3.2016
Netistä: ”Sarastuksen Timo Hännikäinen väitti YLEn perjantai ohjelmassa että SVL haluaa diktatuuria mikä ei pidä paikkansa. SVL haluaa mitä ilmeisimmin kansallissosialismia. Hännikäinen taitaa olla näitä äärioikeistolaisia kapitalisteja jota patriootit eivät ole.”

Eli Hännikäinen kelpaa eliitin televisio-ohjelmaan ja toimii SVL:n vastaisesti eliitin kanssa.

http://www.kolumbus.fi/aquilon/index.htm

Malluainen 14.4.2016
http://mvlehti.net/2016/04/14/kuka-tai-mika-hahmo-timo-hannikainen-oikein-on/

Lukija: Suomen Sisun varapuheenjohtaja kusi omiin muroihinsa?

Malluainen 18.4.2016
Tämän olinkin jo unohtanut: ”Sarastus-lehdessä Kai Murros esittää rotuoppeja. Lisäksi kaikkea älytöntä, kuten EU:n perustaminen sotien lopettamiseksi. Juutalaiseliittihän sen perustettavaksi määräsi eikä aivottomille massoille lauottavilla selityksillä ole merkitystä. Kuitenkin juutalaisista vaikeneva Murros esittää olevansa todella paljon korkeampi yksilö kuin ”savimajoihin kuuluva suurin osa maailman ihmisistä”.

Uusissa jutuissa lehti esiintyy hyvin kansallismielisenä ja isänmaallisena. Toinen juttu vaatii kansallismielistä liikettä päivittämään uhkakuvansa. Juutalaisasioista ei tietenkään puhuta mitään, mutta islamin uhan lisäksi vaaditaan Venäjän uhan tunnustamista. Venäjä on etenkin Putinin aikana uhka ja putinistit ovat huijaus. Mutta taas jäi sanomatta paljon.”

Halla-ahon pitkä huijaus

2021: Suuni loksahti auki 2017, kun tajusin, että perushuijauksessa järjestetään uusi kierros. PS-puolue hajosi ja kaikki alkoivat esittää, että nyt sitten PS-puolue viimein lunastaisi nuivien odtukset. Ja kolmas jytkyhän sieltä tulikin. Suomalaiset ovat varmaan maailman tyhmimpiä ihmisiä. Monta jkertaa heitä oikein voi huijata samalla shapluunalla? Sittemmin on äänestetty tiedustelulakien puolesta ja kannatettu kansallissosialistien kieltämistä. Juuri natsijahtia vartenhan tiedustelulaki säädettiin. Ja juuri sitä varten PS-puole sen kiireellisesti voimaan hankki.

Ennen vuoden 2015 vaaleja Soini esitti, kuinka oli huolestuttavaa, että ihmisillä oli mahdollisuus keskustella suljetuilla ja salaisilla foorumeilla yms. Tuolloin oli mahdollista harjoittaa ”ääriajattelua” ja laittaa ns. ”nupit kaakkoon” vihapuheessa tms. Hän totesi, että ”tällä hetkellä emme vielä voi heille mitään”. Tiedustelulakia siis kaivattiin, jotta ”äärimmäisyyysihmisiä” voitaisiin vakoilla. Tässäkin Soini ajatteli juuri samaan tapaan kuin muut puolueet ja kaikki tietenkin EU:n ja sen taustapirujen määräyksestä.

Mutta kuinkas nyt, kun Halla-aho potki puolueestaan etnonationalistit ja vaihtoi koko nuorisojärjestönsä, kun tämä oli vastustanut kansan vaihtamista eli suomalaisuuden ja suomalaisten hävittämistä? Miten hänellä oli rahkeita yähän, kun koko PS-ilmiö luotiin juurikin estämään aitojenetnonationalististen oppositioiden tai yleensä aitojen oppositioryhmien synty? Halla-aholla täytyi olla ennakkotieto siitä, että mitään tällaisia puolueita ei enää sallita ja että pian kriminalisoidaan kaikenlaiset Kansalliset liittoumat ja Odinit. Alkaa diktatuurin ja totalitarismin aika. Uusi Neuvostoliitto. Siten PS-puolue voi viimein paljastaa todellisen karvansa. Siis Halla-aholaisetkin heistä.

Samaan aiheeseen ja kokonaisuuteen liittyy myös tapaus Kataja. Se tuntuu täysin suunnitellulta falseflagiltä ja vaikuttaisi liittyvän juurikin erinäisiin kriminalisointeihin ja kansallismielisyyden julkstamiseen terrorismiksi. Samaan prosessiin Supo näyttää liittyneen valheellisilla raporteillaan myös.

PS-puolue siis hajosi, kun viimein alettiin puhua siitä, että hallitusohjelmakin oli pelkkää petosta. No miksi tätä odotettiin kaksi vuotta? Siihen saakka Halla-aho istui Europarlamentissa ja äänesti sananvapauden rajoitusten ja kaiken mahdollisen viheliäisen puolesta. Ja koko puolue oli hiljaa ja tyytyväinen halituspolitiikkaan, kuten oli ollut tyytynyt Soinin oppositiopolitiikkaankin. Pelkkiä viheliäisiä päätöksiä ja hankkeita ja äänetön yhtiömieshallituksessa. Ei millään painoarvolla saanut puolue aikaan minkäänlaisia kompromisseja asioissa. Kaikki äänet olivat menneet hukkaan.

Tosiasiassahan jo siitä näki, että Halla-aho on huijaus, että hän liittyi aikoinaan Soinin puolueeseen eikä perustanut nuivaa ryhmää. Tai vielä aiemmin tietenkin, että hän oli Scriptallaan esiintynyt lähinnä sionistisena valeoppositiomiehenä ja tyypillisenä eurooppalaisena kosher-konservatiivina.

Saman aikaan, kun Halla-aholaisten ja Demlan taistelu mediassa ja oikeusistuimissa riehui ja vaalit lähestyivät, PS julkaisi keväällä 2011 vaaliohjelmansa. Siinä sanottiin suoraan, että sananvapauspykäliä olisi syytä kiristää Suomessa. Netissä oli liikaa vihapuhetta. Etenkin uskonrauhaa uhkaavat ja/tai ”liian harhaiset kirjoitukset” olivat PS-ohjelman mukaan saatava kriminalisoiduiksi. Sivulla ei selitetty, miten vallitsevat uskonrauhaa suojaavat pykälät eivät olleet riittäviä ja millaisia tarvittiin lisää. Mikä uskonrauhaa yleensä uhkasi? Mitä ovat ”liian harhaiset kirjoitukset”? Minkä vuoksi sellaiset olisivat uhka? Ikävä kyllä tässä ei tule ainakaan minulla muuta mieleen, kuin perinteinen tyyli vastustaa ns. ”juutalaisvastaisia” esityksiä. Yleensähän kaikki sisältö yleensä vain kiistetään ilman perusteluita ja kaikkea syytetään vain harhaksi ja vihanlietsonnaksi. Missään muualla ei tule mieleen yleensä minkäänlaista keskustelua, jossa olisi koettu todellakin harhaisia kirjoituksia uhkaksi. Yleensä sellaiset ovat mainiota ajanvietettä ja sellaisiin suhtaudutaan huumorisivustoina tai tahattomana komiikkana.

PS äänesti sitten vaalien jälkeen muiden mukana vihapuhelait voimaan. Se ei edes tehnyt oppositiopolitiikkaa niistä ja miksi olisi tehnytkään, kun kerran vaaliohjelmassakin jo jotakin tällaista oli vaadittu? Uutisten mukaan koko edustajaryhmä äänesti yksimielisesti lakien puolesta. Halla-aho paini vanhojen pykälien kanssa. Uusia on sovellettu lähinnä juutalaisvastaisiksi koettuja sivuja kohtaan. Aiemmin ei kai ollut keinoja käydä niitä vastaan tai ainakin lait säädettiin ensin, ennen kuin alettiin suuri siivous myös Suomessa. Itse olen nimennyt vuoden 2011 pykälät ”Lex Kärkkäiseksi”.

Vuoden 2014 Perussuomalainen-lehden sananvapausartikkelista voi taas tehdä kaikenlaisia päätelmiä. Soini: ”Soinille sanan ja mielipiteen vapaus merkitsee länsimaisen demokratian perustaa ja tärkeintä arvoa. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saa sanoa ihan mitä tahansa vailla mitään seuraamuksia. Nykyajan some-maailmassa on myös suuri vaara siihen, että ihmiset heimottuvat elämään omassa kuplassaan muiden samanmielisten kanssa. – Siellä sitten suolletaan vain omaa propagandaa ja väännetään vielä volyymia kaakkoon. Vaikea tälle asialle on yhtäkkiä tehdä mitään. Ihminen oppii vain kantapään kautta, ja jotkut eivät opi lainkaan, Soini pohti.” Siis mitä? Millaiset yhteisöt ovat Soinille noin suuri uhka? Kun julkinen netti on siivottu, suljetut yhteisöt herättävät huolta? Tietenkään tuossa ei vaadita tekemään asialle jotain, mutta ilmeisesti tulevaisuudessa tehdään? Sellaisenkin kuvan tuosta voi saada. Joka tapauksessa jotkut keskustelukerhot tai somen yhteisöt eivät miellytä. Mielestäni Soinin ja PS-väen ulosannin perusteella kyseessä ovat ilmeisesti erinäiset ”natsit”. Jostain rikosuhasta ei kai puhuttaisi noin. Soini haluaisi poistaa tietyt poliittiset ryhmät ja ajatukset kokonaan. Valtaeliitin tulisi saada viime kädessä päättää, millaiset ryhmät somessa ylipäänsä voisivat kokoontua?

Perussuomalaisten mainoksessa ennen vaaleja v. 2015 vaaditaan toimia Suomessakin antisemitismiä vastaan. Se on kuulemma nyt suuri uhka ja koko ajan lisääntyvä ja juutalaiset kuulemma ovat vaarassa

Oikeaamediaa ja muuta persulaista silmäillessä kiinnittää huomiota se, että koko ajan paasataan ”natseja” vastaan ja vihataan ”natseja” melkein eniten kuin mitään muuta.

Persut eivät ole tehneet koskaan tehnet oikeastaan mitään maahanmuuttokriittistä. He ovat vain kalastelleet maahanmuuttokriittisten ym. kannatusta. He ovat toimineet paljon sananvapautta vastaan, vaikka aina heidät esitetään ja he esiintyvät usein ikään kuin sananvapauden puolustajina ja marttyyreinä. Tämä kaikki on taidokas huijaus.

Kommentteja:

Adam Smith ja uusliberaali myytti ”näkymättömästä kädestä”

”Kun Jussi Halla-ahon kaltaiset perussuomalaiset tahtovat avata Suomen luonnonresurssit, peruspalvelut ja luonnolliset monopolit amerikkalaisille pankeille TTIP-sopimuksen avulla, he väittävät, että pankkien kautta työskentelevä ”näkymätön käsi” tulee jakamaan meille enemmän vaurautta kuin nationalistinen hallitus jakaisi”

Miksi perussuomalaiset tukevat ääri-islamisteja?

Finnish Defence League on syöpä

”Halla-ahon puolue perussuomalaiset on vaalipropagandassaan kannattanut hyvinvointivaltiota ja vastustanut esimerkiksi sähköverkkojen yksityistämistä. Heti seuraavaan hengenvetoon he ovat kuitenkin vaatineet TTIP-sopimusta ja olleet hallituspuolueena valmistelemassa Metsähallituksen kauppaamista ulkomaille. FDL:n, sionististen perussuomalaisten, ”vastajihadistien” ja kaikkien heidän yhteistyökumppaneidensa Suomi olisi ”minimivaltio”, jossa metsät ja palvelut kuuluvat niille, keiden osakesalkut ovat pulleimpia. He ovat siis todellisia kansanvihollisia.
Itsenäisyyspuolue kaatui, koska se yritti yhdistää kansallismieliset ja kommunistit. FDL ja perussuomalaiset ovat pettäneet kannattajansa, koska ne ovat yrittäneet yhdistää kansallismieliset ja sionistit. ”

2 Kuten tuossa blogin linkissä osoitetaan, Brzezinski omassa kirjassaan visioi Euroopalle ongelmia mamutsunamin kautta. Tämä olisi vain hyvä asia ja tsunami toteutettaisiin Turkin kautta, viimeistään se ollessa EU:n jäsen.

Yhdysvallat ja CIA pakolaiskriisin taustalla?

Amerikan juutalaisjärjestöjen kampanja: Rajat auki Syyrian pakolaisille!

Tuossa jotain esimerkkejä. Monta linkkiä voisi laittaa myös siitä, kuinka Unkarin johto syyttää suoraan Sorosia pakolaisten rahtaamisesta Eurooppaan ja ohjeistamisesta. Tämä syö rahaa, mutta samat oligarkit lyövät rahoiksi tällä ihmiskaupalla.

Nimim. Suomalainen Patriootti .com:ssa heti kohta v. 2015 Hebdo-iskujen jälkeen

Mitä iskulla siten haetaan? islamvihaa EU:hun, aselaki- ja terrorilakikiristyksiä, jännitteen strategiaa, yms. kaaosta…
Tuosta iskusta vielä, onko edes todisteita onko ketään ammuttu oikeasti vai taas näyttelijät asialla?”
Toinen kommentoija:
”Halla-aho on taas kirjoittanut kirjoituksen, jossa valtaosaa muslimeista maailmassa syytetään iskusta tai samasta mentaliteetista. Kirjoituksessa syytetään myös valtaosaa saksalaisia holokaustista ja väitetään sen tapahtuneen virallisen valheen mukaisesti kaasutuksia myöyten. On siinä saatanallinen tyyppi!”

”Martinez pitää kulttuurimarxilaisia vain neokonservatiivien toisena tuhosiipenä. Neokonnat ovatkin entisiä trotskilaisia ja uudet jäsenet juutalaismielisiä myös. Reaganin aikana varttuneet persut ja usanistit ovat nähneet vain neokonnien vetämän Amerikan. Useilla kyseessä on jokin lumemaailma muutenkin maailmankuvanaan. Nämä neokonnat ovat ihmiskunnan vihollisia. Ei ihme, että ovat luoneet Sumeen PS-puolueen.

V. 2012 anonyymi: ”Jussi Halla ahohan oli linnanjuhlissa hyvää pataa juutalaiseurakunnan johtajien kanssa,

W: ”Oikeastaan Hallis ei edes viitsi aamioitua, vaan on täysillä sionisti. Persuääliöillä on paremmat huijarit oikeaan valeoppositiohommaan. Siellähän on ns. antisionistejakin ja sitten foliohattusiipi

Nationalisteja syytetään nurkka kuntaisuudesta mutta tarvitsemme yhtenäisen euroopan sellaisen kuin aatu tarkoitti eikä nykyisen kaltaista pankkien pyörittämää ryöstöunionia, puolustautumaan meitä ulkoisilta uhkilta kun tietää keiden taskussa suurvallat ovat ja pakolaiset ovat yhteisillä rajoillamme.”

Kommentti Cliff Barnesin blogista: ”Joo etenkin soinilaiset saattavat olla aggressiivisempia sananvapauden ja revisionismin kieltäjiä kuin valtapuolueet Suomessa. kaikki ulostulot ja päävaikuttajien taustat (lahkolaiskristittyjä jne.) ja aktiivien jutut mediassa antavat aihetta pelkoon. Ehkäpä he vielä tulevat väittämään verukkeena, että viestittäisivät näin että eivät ole fasisteja. Kovastihan tätä muutenkin todistellaan. ”Natsit” ja islam nähdään antisemitistisenä vastapuolena

Näin siis vastaus uutiseen näiden kosher-nationalistien menestyksestä vaaleissa. Ne siis voivat olla sionisteina suurikin uhka nimenomaan oikeille nationalisteille ja Israelin vastustajille ym. Siis kuten Perussuomalaiset juuri ne voivat olla kaikkein kiihkeimmin vastustamassa sananvapautta ja ajamassa juutalaista agendaa asiassa kuin asiassa, valehtelemassa ym. On muuten mielenkiintoista, kuinka Halla-aho ja muut persut nimenomaan aloittivatjonkin sanavapauskamppailun provokaatioillaan ja kuinka valtapuolueiden oikeuslaitos hyökkäsi todellakin likaisesti heitä vastaan. Mutta siis juuri he vaativat jopa vaaliohjelmassa näitä uusia vihapuhelakeja ja kannattivat niitä yksimielisesti. Mitään oppositiopolitiikkaa Perussuomalainen puolue ei tehnyt, vaan siis tuki lakien säätämistä vaadittuaan niitä 2011 vaaliohjelmassaan. Se vaikeni täysin, kun Suomi syöstiin kommunismiin.

Persujen vaaliohjelmavihkosessassa 2011 sanottiin nimenomaan, että sananvapauspyläliä tuli puoluen mielestä kiristää. ”Liian harhaiset ja uskonrauhaa uhkaavat viestit” tuli kriminalisoida. Siis persujen mielestä jokin laillinen juttu piti kriminalisoida uskonrauhaa uhkaavana. Samoin siis liian harhaiset kirjoitukset olivat suuri uhka heidän mielestään. Ilmankos kannattivat lakeja. Se, että Lehtipuut ja Halla-ahon kannattajat räpättävät sitten mielipidevainosta ja näytöstuomioista, on huijaus. Etenkin siis Halla-aho oli itse täysillä tukemassa uusia lakeja. Lakiesityksistä näki suoraan,mitä oli tulosa. Tietenkin lakien tärkein tarkoitus oli saada mahdollisuus tuomita kenet hyväns millaisesta ulostulosta hyvänsä ja hiljentää ensin kaikenlainen juutalaiskritiikki. Tämä juutalaispuheiden kriminalisointi on selvästi tuossa vaaliohjelmassa äänestäjille suoraan kerrottu. Sen voi lukea rivien välistä tai oikeastaan riveistä suoraankin.

Timo Soinilla oli vastusteleva kanta Talousdemokraattien haastattelussa, Turussa tammikuussa 2012, kun kysyttiin ”miten raha ja pankkijärjestelmää pitäisi uudistaa” ?

Soinin vastaus :
”Nyt meillä mun käsittääkseni on niin suuria taloudellisia intressejä.(uhattuina)… et kaikki ne henkilöt jotka uskaltaa tän nykyisen ajattelun haastaa …ovat vaarassa.”

Siinäpä miettimistä, että mitä tuo tarkoitti ja keiden intressit ovat vaarassa, jos irroitaudutaan tästä kaikkia kansoja jo kauan orjuuttaneesta velkajärjestelmästä?

Myös vasemmisto on aina suojellut kv. finanssieliittiä, kuten Soini tuossa tekee.

Huom. vasemmiston P.Lipposen / M.Koiviston johdolla mentiin tähän velkarahajärjestelmä EMU:uun, joka kieltää oman keskuspankin velattoman rahan luonnin suoraan valtion tilille, taisihan tässä juonessa olla salakommari Sauli Niinistökin mukana. Kumma, että Jorma Jaakkola puolustelee Sauli Niinistöä vaikka hän oli yksi pääkonnista?

Lähde:

http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/93870-voiko-sauli-niinistoon-luottaa-osa-2

Nyt olemme menettäneet 1990-luvulta tähän päivään 74126 miljonaa euroa pelkkinä korkokuluina. Aikaisempia kuluja ei Suomen pankin nettisivuilta ole saatavilla. Hulluinta aikoinaan 1980-luvulla oli, että valtio otti velkaa ulkomailta, vaikka meillä oli vielä omakin valuutta käytettävissä.”

Soinin Roomalaiskatolisen kirkon jäsenyys herättää myös epäilyjä. Universalismia edustava kirkko on aina ollut vihamielinen nationalistisia liikkeitä kohtaan ja taistellut niitä vastaan. Lisäksi siis kirkko on ollut kryptokratian hallussa jo satoja vuosia ja kunnolla lannistettu vuodesta 1965. Lisää asiaa:

Perussuomalainen kansanedustaja väläyttää ”uusfasististen” järjestöjen täyskieltoa

Perussuomalaiset: lisää pakolaisia, enemmän valvontaa, vähemmän sananvapautta

Perussuomalaiset rasismikeskustelussa: nettisensuuria tiukennettava!

SSS-hallitus käynnistänyt kolme lakihanketta suomalaisten tietoturvan tuhoamiseksi

Sampo Terho: IKL ja Lapuan liike olivat kansallismielisyyden ”harharetkiä”

Perskeko-hallitus ”tuomitsee” Lahden tapahtumat – muttei monikulttuurisia raiskauksia!

Jussi Halla-aho kannattaa TTIP-vapaakauppasopimusta

Timo Soini: EU:n rangaistava maita, jotka eivät ota tarpeeksi pakolaisia!

Timo Soini samastuu Amerikan sionistiseen oikeistoon

Timo Soini rakastaa Gazan kansanmurhaa

Carunan takana suuria sionistipankkeja – katso, kenelle maksat sähköstäsi!

Suomen puolustusvoimat ajetaan alas kansainvälisen riippuvuuden lisäämiseksi

Perussuomalainen puolustusministeri: Suomi kouluttamaan Assadia vastustavia terroristeja

Kansallisomaisuuden ryöstö: viimeinen naula itsenäisyyden arkkuun

Varokaa vääriä profeettoja!

Eduskuntavaalit lähestyvät, hermot kiristyvät

Valtamedia jatkaa itsenäisyyspäivän väkivaltaisuuksien valkopesua

Ruotsidemokraattien juutalaistaustainen ex-jäsen kampanjoi puolueen maahanmuuttokriittisiä vastaan

Yksityistäminen, uusliberalismi, juutalaiset

Pariisin iskun varjolla vaaditaan poliisivaltiota ja poliittisia kuolemantuomioita

Ratkaisu Pariisin katastrofiin: lisää maahanmuuttoa ja verkkourkintaa!

Sisäministeriö on suomalaisten suurin vihollinen

Koko Hubara, Sebastian Tynkkynen ja ”valkoisuuden” ongelma

Maahanmuuttovastaisuus – nyt järjestäytynyttä rikollisuutta!

”Juudas” Sipilän saarna: rahat pankeille – pakolaiset Suomeen

Terrorismin ja pakolaistulvan todelliset syylliset

Myös Perussuomalaisten nuorten uusi johtaja on sionisti

https://www.vastarinta.com/?s=Halla-aho

https://www.partisaani.com/?s=Halla-aho

Valeoppositio persut kylvävät riitaa ja kaaosta ja vihaavat todellisia toisinajattelijoita ja palvelevat Israelia ja gloaalia eliittiä. He naureskelevat ”suvakeille”, ikään kuin ihmiset olisivat valinneet vapaast esim. tuollaisen vasemmistolaiselukan osan. Todellisuudessa meno on kuion Pohjois-Koreassa. Kv. eliitin lonkerot määräävät kaikesta yhteiskunnissa ja ne ovat pakottaneet ihmisistä tuollaisia. Persut ottavat suomalaisilta ja antavat rahaeliitille. He mainostivat itseään työväenpuolueena, mutta tosiasiassa Soini on itse sanonut amerikkalaisten upporikkaiden henkilöiden kirjoittavan hänen puheitaan. Hän sanoo samastuvansa USA:n (neokonservatiiviseen) republikaanipuolueeseen. Viimeinen veto on amerikkalaistyylisten rukousaamiaisten vietto. Israelin tukeminen ja juutalaisten palvominen on myös amerikkalaistyylistä. Samoin suoraan globaalin raha-aatelin ja pankkieliitin pussiin pelaaminen ja sen etujen ajaminen. Kuinka erilaiselta Soini kuulosti lihottaessaan puoluettaan oppositiossa.

Uskomattoman röyhkeästi Soini esiintyi herrojen vastustajana. Muistan yhden vaalikeskustelun ennakkotunnelmissa tehdyn haastattelun, jossa Soini 2000-luvulla uhosi kovasti kannatuksen noustua. Hän rehvasteli, että häneltä on pyydetty kysymystä Koiviston konklaavista. No eihän tämä harvinaisen törkeä huijjari mitään tästä aiheesta puhunut. Keskustelussa oli kyllä yksi ehdokas, joka nimenomaan olisi ottanut esiin Koiviston konklaavin ja pankkikriisin, joka oli siis tahallaan tehty ja rikollinen konspiraatio kansakuntaa vastaan ja jonka seurauksena tapahtui julkinen kansalaisten omaisuuden laiton ryöstö monen surullisen tarinan osalta. Tiedän asian, koska asiasta keskusteltiin etukäteen esim. ProKarelian foorumilla. No juuri tämän vuoksi Erkki Tuomiojan puheenvuoro jatkui ja jatkui ja sitten ohjelman lähetysaika loppui. Tämä yksi oikeasti vaarallinen ehdokas A. Lahti ei saanut sanoa yhtään mitään. Selitykseksi tarjoiltiin ajanpuutetta eli ei olisi muka ollut suunniteltu juttu. Täsääs siis selkeästi Soini, Tuomioja ja keskustelua vetänyt toimittaja järjestivät asian sovitusti. Tällaisista seikoista huomaa tarkkjaavainen henkilö, kuinka kaikki politiikassa on teatteria ja valtamafiaa ja kansa (ainakin näiden tavoittelemassa tilanteessa) on aivan pihalla. Nyt sama Soini siis hallituksessa ja hieman aiemminkin on paljastunut amerikkalaisen raha-aatelin suoraan ohjailemaksi eli juuri sen tahon, joka melko varmasti on Suomenkin herroja määrännyt pankkikriisimme ja keinotekoisen laman toteuttamaan. Juuri sen tahon, joka suomalaiset ryöstää pankkitukina ja yksityistämisinä ym. Juuri tätä pankkitukea Soini vastusti vielä ennen v. 2011 vaaleja ja viime vaaleja. Eurovaalien jälkeenhän puolue meni juuri konservatiivien, mutta muutoin eliitin ja raharikkaiden puolueiden ryhmään. Siis valtaeliitin, jota ennen vaaleja oli kritisoitu. Soini yrittää kaapata arvokonservatismin ja konservatismin ja muuttaa sen juuri tällaiseksi jenkkityyliseksi neokonservatismiksi. Enää ei siis olla yhteiskuntakriittisiä juurikaan, vaan persublogeissa korostetaan nykyisin arvokonservatiivisuutta. Konklaavista ei Soini ole puhunut milloinkaan.

Sitten pari vieraskynäkommenttia vuosien takaa

17.3.2016 Oikeastaan kirjoitus on turha, koska huijjari on nyt tehnyt tehtävänsä ja jo puolijulkisesti paljastanut oikean karvansa. Opposition kannatus huijjattiin PS-puolueen taakse, joka ei koskaan tehnyt mitään ja viimein avasi Suomen rajat invaasiolle Aluksi nimimimerkiltä na strakh vragam kommentti vuodelta 2014. En ole oikein selvillä tuosta toisesta jutusta ja John De Nugent onmielestäni melko ok. tyyppi. Mutta tässä kommentti:

Kiitos mielenkiintoisesta blogista. Kiehtovaa kaltaiselleni Homman ja halla-aholaisuuden taustakähminnöistä kiinnostuneelle on ollut Halla-ahon ja valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin välisen episodin purkaminen osiin kronologian ja analogian keinoin. Halla-ahon äänivyöryyn kaksissa vaaleissa johtanut selkkaushan sai alkunsa kun Halla-aho kirjoitti ”Muutama täky Mika Illmanille” tekstin blogiinsa. Tähän provosoivaan tekstiin valtakunnansyyttäjä Illman tarttui oikopäätä, kosher-omisteisen Helsingin Sanomien uutisoidessa tapauksen käänteitä lähes reaaliaikaisesti.

On huomionarvoista, että Halla-ahon blogi sisältää useita muitakin tekstejä, joista vastaavanlaisen syytteen olisi saanut nostettua niin, että syyte ei olisi ulkopuolisen silmin näyttänyt pelkältä valtakunnansyyttäjän maltin menetykseltä. Valtakunnansyyttäjä Illman kuitenkin tarttui hänelle rautalangasta väännettyyn täkyyn, vaikka hän oikeusoppineena varmasti hyvin tiesi, että moisesta manööverista nostettu kiihotussyyte tulisi näyttämään syyttäjäviranomaisen arvolle sopimattomalta henkilökohtaiselta ristiretkeltä.

Halla-aho julkaisi ”Muutamia täkyjä Mika Illmanille” tekstinsä ajankohtana, kun hänen ehdokkuutensa tulevissa eduskuntavaaleissa oli jo varmaa.
Illmanin taas oli asemansa huomioon ottaen täytynyt ymmärtää (tai ainakin tulla muiden oikeusoppineiden taholta varoitetuksi), että täkyyn tarttuminen herättää laajojen kansankerrosten kiinnostuksen ehdokas Halla-ahoa kohtaan sekä on omiaan herättämään epäluottamusta syyttäjäviranomaisen harkintakykyä kohtaan. Illmanin oli myös täytynyt etukäteen arvata tai ainakin tulla informoiduksi todennäköisyydestä, että Halla-ahon provoon reagoimisella tulee olemaan merkittävä vaikutus eduskuntavaalitulokseen.

Halla ahon täky -kirjoituksesta seurannut oikeudenkäynti ja kohu kuitenkin ajoittui ajankohtaan juuri ennen vaaleja. Sattumaako? Vai molempien kiistan osapuolien yhdessä käsikirjoittama propagandanäytelmä?

Vaalivoiton ja äänivyöryn jälkeen tunteet laantuivat puolin ja toisin. Halla-ahon suurieleinen boikotti Hesaria kohtaan on sekin tullut kuopatuksi vähin äänin. Halla-ahon aikaansaannokset kansanedustajana ovat jokaisen häntä äänestäneen suomalaisen henkilökohtaisesti arvioitavissa. Vaalien jälkeisiä lehtihaastatteluita selatessa ainakin näyttää siltä, että poliittisten tavotteidensa tai yhteiskunnallista ajatteluaan innoittavien esikuvien sijasta Halla-aho on paneutunut suurella tarmolla ns. missityylin saloihin – toisin sanoen parisuhteensa tilan, lastensa soittoharrastusten ja asuntonsa laajennusprojektin esittelemiseen naistenlehdissä.

Mitä Halla-ahon oikeusmurhatapaukseen rinnastettaviin analogioihin tulee, Halla-ahon oikeudenkäynnin edellä Mika Illmanilla oli myös toinen, Halla-ahon tapausta vähemmälle huomiolle jäänyt sameiden vesien projekti. Myös siinä rakennettiin nopealla aikataululla ja suoraviivaisella nettirummutuksella vastakkainasettelu kansallismielisen sananvapausmarttyyrin ja tätä vainoavan viranomaisen välille. Illmanin vastapelurina tässä tapauksessa oli kansallissosialistiksi ilmoittautunut oululaisnuorukainen joka pakeni värikkään nettijulkisuuden saattelemana Mika Illmanin syyteuhkaa Yhdysvaltoihin.
Esikuvana tämän tarinan juoneen käytettiin ilmeisesti 2000-luvun alussa tapahtunutta Absurd-bändin jäsenen Hendrik Möbusin turvapaikka-anomuista Yhdysvaltoihin, joka tuolloin herätti laajaa huomiota uusnatsipiireissä: Möbusin tavoin myös oululainen joutui (tai hänen väitettiin joutuneen) kiinnioton jälkeen Batavian säilöönottokeskukseen New Jersey:in. Möbusin turvapaikkahakemuksen tavoin myös oululaisen turvapaikka-anomuksen väitettiin tulleen hylätyksi muotovirheen takia. Ällistyttäviä yhtäläisyyksiä Möbusiin voivat oululaisen tapauksen detaljeihin perehtyneet ihmetellä täältä:http://www.mourningtheancient.com/mobus.htm
Illmanin taustalla hääräävien voimien hanke nostaa oululainen kansallissosialisti suomalaisen äärioikeiston marttyyriksi juuttui, ilmeisen ennalta suunnittelemattomasti, amerikkalaisen internetsekoilijan John de Nugentin spämmiliejuun. De Nugentin kutomasta pakkomielteiden suosta oululaista oli mahdotonta enää nostaa käsikirjoituksen mukaiseksi Illmanin vainon uhriksi tai radikaalien uusnatsien esikuvaksi. Oululaisen kansallissosialistin syytteet ja muu siihen liittynyt draama haudattiin lopulta vähin äänin.

Loppupäätelmänä voisi lausua hypoteesin, jonka mukaan aina tavatessamme juutalaisen eksegetiikan tutkija ja judeofiili Karl-Johan Illmanin (viite:https://apps.utu.fi/media/aurora/pdf/5-2000/24.html ) pojan Mika Illmanin syyttämässä sananvapauden väärinkäytöstä, sekä tämän jälkeen tavatessamme syytetyn keräämässä itselleen kannattajakuntaa värikkäiden ja dramaattisten ulostulojen ja uhritarinoiden kera, ja kun tämän päälle havaitsemme kannatuksen keräyksen tapahtuvan lähes yksinomaan internetissä, jossa henkilön motiivien ja aatteellisuuden aitoudesta ei voi tehdä havaintoja silmämääräisesti eikä vuorovaikutteisen dialogin keinoin, on mitä todennäköisimmin karahdettu kybersodankäynnissä tuttuun manipulointikatiskaan, jonka strateginen rakenne ja muotokieli edustaa klassista hebrealaista mindfuckia.

Tavoitteen mukaisesti toimiessaan kyseinen katiska voi saattaa kokonaisen kansakunnan tunteelliseen kiihotustilaan ja tuottaa vaalitulokseen vaikuttavan Halla-aho-ilmiön.

Kun samaisen katiskan toiminnallisuus menee ns. reisille, voi seurauksena olla virtuaalinapalmia holtittomasti suoltava nettifarssi.”

2 Na strakh vragam 25.11.2014: ”Hesarin toimittaja ja Halla-ahon kritisoija Esa Mäkisen 180 astetta poukkoilevista kommunisti- ja fasistikytkyistä oli täällä kommenttiosioissa jo aiemmin juttua. Samoihin aikoihin kuin Mäkinen, Ylen (tuolloin vielä Ilta-Sanomien) toimittaja Sanna Ukkola niitti niin ikään mainetta Halla-ahon ja perussuomalaisten kärkkäänä arvostelijana ja ”kukkahattutoimittajan” karikatyyrinä. Halla-aho teki Sanna Ukkolan kurakampanjasta näyttävän noston blogiinsa (suosittelen muuten taas proxya):
http://www.halla-aho.com/scripta/sanna_ukkola_ja_iltasanomat.html
Sanna Ukkola paljastui kesällä 2013 Halla-ahon kampanjapäällikön tyttöystäväksi. Asiasta uutisoi HBL ja Ossi Mäntylahden blogi:http://ossimantylahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143766-hbl-sanna-ukkolalla-ja-matias-turkkilalla-suhde
Koska pariskunta oli paljastuessaan jo kihloissa, suhde tuskin oli enää ihan tuore.

Eli meillä on tässä täyskäsi jossa on DemLan juristit ja lisäksi toimittajat Esa Mäkinen, Sanna Ukkola, ja ties keitä muitakin vielä, jotka ovat pitkään ja johdonmukaisesti vainonneet ja levittäneet julkisuudessa perussuomalaisten vastaista lokaa, mutta jotka hieman syvemmän tarkastelun jälkeen osoittautuvat perussuomalaisten kanssa samanmielisiksi ja jopa perussuomalaisten sisäpiiriläisiksi. Ensisilmäyksellä moinen kannatuksen kalastelutaktiikka vaikuttaa ihan häiriintyneeltä. Mitä perussuomalaiset tällaisesta hyötyvät?
Lähemmin tarkasteltuna tämä taktiikka kuitenkin on idealtaan sama kuin juutalaisten holokaustitarinassakin: esitetään oma kohde uhrina, jota utopiansa sokaisemat vallankäyttäjät häikäilemättömästi vainoavat. Totuudesta viis, kunhan saadaan tarinaan draaman kaari ja kuulijakunta tunnekuohun valtaan. Hasbara on puhunut.

Näiden paljastusten valossa näyttäisi myös siltä, että perussuomalaiset maahanmuuttokriitikot eivät ole vaivautuneet tai uskaltaneet käymään poliittista debattia aitojen opponenttien kanssa, vaan haalineet ostettuja suunsoittajia omasta kaveri- ja lähipiiristä esiintymään arvostelijoinaan. On luotu illuusio suuresta ideologisesta sodasta maahanmuuttokriitikoiden sekä vasemmistolaisten, vihreiden naisten ja riippumattomuutensa hylänneiden oikeusoppineiden välille, vaikka koko sananvaihto on ollut sopupeliä.
On myös muistettava, että resurssit ja pitkäjänteinen motivaatio edistää vapaata maahanmuuttoa ovat suurpääomaa hallitsevilla kapitalisteilla ja suuryrityksillä. Tästä asiasta valeoppositioiden maahanmuuttokriitikot vaikenevat kaikissa maissa. Merkittäviä taloudellisia resursseja edistää maahanmuuttoa ei juuri ole ”mustaa miestä himoitsevalla vihaisella femakolla”, vaikka karikatyyri kaikessa vastenmielisyydessään onkin mehukas aihe sosiaalisen median täytteeksi.”

Malluainen 15.5.2016
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/15/natsijohtaja-jonka-usko-loppui

Holapan kääntymys on niin epäilyttävää, että tässä on kuin onkin na strkh vragam osunut oikeaan

Malluainen 25.5.2016
http://magneettimedia.com/jakoivatko-itavallan-vaalit-kansainvalisen-juutalaisyhteison-kahtia/

”Kampanjansa aikana Hofer jyrähti Die Presse –sanomalehdelle, että ”antisemitistiset virtaukset” on tuhottava heti, kun sellaisia havaitaan.”

Trump, Persut, Hofer ja FPÖ,Marine Le Pen ym. ym. ovat vihollisia. Ilmeisesti Trump eliminoi kaikki nationalistit ja kiduttaa terroristeja ja ”natseja”, jotka samastetaan terroristeihin.

Venäjän mafia ja vaihtoehtoväen petos

Tämänkin kirjoituksen aineisto on pääasiassa jostain vuodelta 2013 ja sitä on hieman muokattu myös 22.3.2016.

Järjestäytynyt rikollisuus, juutalaisuus, KGB/FSB, Michael Collins Piper, oligarkit, Venäjä, Vladimir Putin Muokkaa

Aivan ensimmäiseksi linkki, jossa on muutaman vuoden takainen lista siitä, kuka kukin on Venäjän johdossa:

http://www.stormfront.org/forum/t926284/

Ensin vielä juutalaisen valtalehden juttu siitä, kuinka sata juutalaista miljardööriä pyörittää koko Venäjää Putinin taustalla:

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires

Putinistien ja Hesarin selitysyritys: ”Hän korostaa olevansa vain liikemies, eikä halua sotkeutua politiikkaan millään tavalla. ”En ole koskaan ollut mukana politiikassa. Se on vanhan juutalaisen isäni neuvo ja huoli. Politiikka ja liiketoiminta on pidettävä erillään. Se on hyvin tärkeää.” Venäjän miljardööri Vekselberg HS:lle.”

Vekselberg löytyy Stormfrontin listalta. Alempaa löytyy myös tieto, jonka mukaan Saksan poliitikot estivät Saksan poliitikkoja ratsaamasta tätä juutalaismafiosoa. Vekselberg on valehtelija. Venäjällä ei ole politiikkaa. Koko poliittinen toiminta on kulissi. Totta kai Vekselbegit ja muut rikkaimmat oligarkit määräävät kaikesta kulisseissa. Siksihän koko yhteiskunta pyörii heidän ehdoilan. Poliittinen teatteri 90-luvulla muutettiin täydelliseksi Putin-puoleiden neuvostolaiseksi showksi jo kauan sitten. Kuten aiemmin Britannian imperiumissa ja nyt kaikissa Länsimaissa valta on sillä, joka omistaa lähes kaiken ja dominoi talouselämässä. Seuraa rahaa.

Tuo selitys on juuri typerää valehtelua, jonka suuri osa jopa WN-väesä on nielaissut. Putin muka olisi ”näyttänyt juutalaisille heidän paikkansa”. Oligarkit olisivat saaneet määräyksen pysyä erosa politiikasta ja tehdä vain bisnestä. (Miksi kuitenkin kaikki ovat juutalaisia?) Oligarkit ”on laitettu kuriin” etc. Tuollaista he juuri haluavat kaikkien uskovan, koska muuten kaikki käsittäisivät heti, että Venäjä on juutalaisen rautakoron alla täysin.

Idioottimainen WN-väki eli suuri osa heistä ja kaikki muutkin puupäät toistelevat näitä valheita, kun he haluavat niin uskoa Putiniin. Kaikki heille esiteyt faktat ovat muka vain ”salalaiittoteoriaa ilman perusteita”. Ikään kuin ne eivät merkitsisi kuin yhtä asiaa. Juuri noiden valheiden uskomiselle ilman muuta ei ole minkäänlaisia perusteita. Vain yksi Khorodovsky-case. Se alka atuntua showlta kokonaan. Vihatuin oligarkki Berezovsky sekä Gusinskyn valta oli tuhottava, koska kansa halusi sitä. Kansa oli raivostunut oligarkkeihin ja janosi juuri venäläistä, joka lopettaisi oligarkkien vallan. Siksi Putinin propaganda saarnasi tätä kotimaassa ja ulkomaailla: Putin olisi pelastanut Venäjän heiltä ja laittanut loput kuriin. Ulkomaat avustivat täysillä häntä tässä huijauksessa. Sotasuosio ja oligarkkkien jahti (siis kahden ja sen jälkeen Khrodovskyn) antoivat suosiota, jonka varjolla lakkautettiin kaikki vapaudet. Sittemmin oligarkkijahti paljastui huijaukseksi ja Putin Neuvostoliiton ihailijaksi jne.

Vielå ensin Putinin läheisimmistä ja elinikäisistä ystävistä: Edesmemenneellä Destroyzionism-sivulla oli juttu Sotshin olympialaisten rakennusurakoista. Jokerien uusi omistaja oli yksi jättipotin rosvonneista oligarkeista. Olympialaiset maksoivat venäläisille ja Venäjän muille kansoille ilmeisesti jopa kuusinkertaisesti siihen nähden, mikä oli oikea kustannus:

Kadonnut

Tuossa on se Jokerien ostaja. Hän ja se toinen ovat Putinille läheisiä juutalaisia. Putinin sisäpiiristä. Jokerit on nyt mafiosojen joukkue.

http://www.iltalehti.fi/jaakiekko/2013062717201940_jk.shtml

“Jokerien ostajat ovat venäjänjuutalaiset veljekset Boris ja Arkadi Rotenberg, lehti kirjoittaa.
Veljekset omistavat yhdessä SMP-pankin ja energiajätti Gazpromille rakennuspalveluja tarjoavan SGM Groupin. Forbes-talouslehden maailman rikkaimpien listalla Arkadi on sijalla 412. ja Boris sijalla 1 031. Rotenbergit ovat olleet presidentti Vladimir Putinin lapsuudenystäviä ja judokavereita. Boris Rotenberg on myös Venäjän judoliiton varapuheenjohtaja. Boriksen poika Boris Rotenberg nuorempi on ammattijalkapalloilija, joka on viettänyt nuoruutensa Suomessa. Hän on myös pelannut Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa. Nykyään hän edustaa Venäjän pääsarjan Moskovan Dynamoa.”

Siis Putinilla on ollut jo lapsuudessa ystävinä nämä juutalaiset liikemiehet, jotka siis urheilevat yhdessä hänen kanssaan ja kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Tämä mielestäni osoittaa, että Putinin todennäköisesti on myöskin juutalainen. Ja miksi ei olisi? Tietenkin koska oligarkit saivat kaiken haltuunsa, heillä on valta ja siten heillä on myös kgb. Sen johtaja on ollut kautta historian lähes aina juutalainen (Poikkeus lienee Drzezinski, jolla oli juutalainen vaimo).

Tuossa muistuma kesältä. Ilmeisesti poikien rikkaudet ovat vain kasvaneet olympiaurakoiden myötä (MOT-ohjelma kannattaa katsoa!)

Pitänee kaivaa vielä se lehtileike, jossa todetaan Rotenberg jr:n olleen isrelilaisseuran kiikarissa, kun hän pelasi Suomessa. Syy: juutalaisena Rotenberg ei olisi vähentänyt ulkomaalaiskiintiötä, joka on voimassa Israelin sarjassa. Ainiin, Genevessä asuva oligarkki Timtshenko on myös Jokerien ja Hartwall-areenan omistaja. Hän on pankkiiri ja omistaa myös yrityksen, joka rakentaa (varmasti kalliilla) Gazpromille.

MAFIAMAAT VENÄJÄ JA SAKSA / MC PIPER

Olen tässä aloittanut lukemaan Jürgen Rothin kirjaa Mafialand Deutschland (Heyne/2010). Heti Venäjän mafian osuuden alussa esitetään mielenkiintoisia tietoja. Prof. Hans Hermann Höhmann sanoo aiheesta laatimassaan tutkimuksessa v. 2002, että itämafia oli muodostanut erittäin monimutkaisia ja kansainvälisesti operoivia organisaatioita, jotka yrittivät enemmän tai vähemmän onnistuneesti saavuttaa taloudellista ja poliittista valtaa. Venäjän Federaatiossa tämä oli onnistunut laajasti. Poliittinen, yhteiskunnallinen ja talouselämä ovat kriminalisoituneet ja samoin on käynyt myös muissa Itä-Euroopan maissa. Rikollinen menettelytapa on normaalia, mutta tosin se ilmenee eri tavoilla, kuten on laita yleensäkin modernissa yhteiskunnassa. Elmar Altvater ja Birgit Mahnkopf toteavat teoksessaan Turvallisuuden globalisaatio (2002), että uudet itäiset EU-maat ovat merkittäviltä osin mafia-voimien käsissä, millä oli ja on suuri merkitys mafian levittäytymiselle Euroopan maihin. Hallitukset ja poliittisen systeemin muut instituutiot oikeusistuimista keskuspankkiin palvelevat näissä maissa järjestäytynyttä rikollisuutta. Poliittiselle kapitalismille on tunnusomaista, että julkisen viran/toimen ja yksityisten intressien välillä ei ole rajoja ja näin turvataan rikollisuudelle pääsy poliittisiin resursseihin, jotka olennaisesti helpottavat toimintaa.

Anne-Gabrielle Casgagnet on vuonna 2001 päätynyt samanlaisiin tuloksiin kuin Roth. Itämafia oli olemassa jo neuvostoaikoina ja se toimi ympäri maailmaa. KGB (ja sen apujärjestöt) käytti rikollisjärjestöjä rahoittamaan operaatioita ja keräämään rahaa puolueelle sekä konkurssitaloudelle. (M: Varmankin myös muuhun…) Perestroika ja N-liiton hajoaminen lakkauttivat KGB:n monopolin ja muodonmuutoksessa syntyi tuhansia rikollisorganisaatioita. 90-luvun alussa ne pystyivät yksityistämisen yhteydessä anastamaan suuren osan taloudesta murhaamalla ja kiristämällä. Maan avautuminen mahdollisti toiminnan ulkomailla. Kansainvälistymisen olennainen syy oli myös se, että kommunistisen puolueen ja KGB:n jättiomaisuus täytyi tallettaa Länteen. Wolfgang Hetzer sanoo teoksessaan 2002, että näin ei vain muodostettu ensimmäistä venäläisten kulutusmarkkinoiden kasvupiikkiä, vaan myös muodostui vain Venäjällä tavattava rikollistyyppi, jossa oli sulautuneena gangsteri ja byrokraatti samassa henkilössä, ”toveri rikollinen”. W. Websterin tutkimus 1997 toteaa tämän seurauksena 2/3 venäläisestä talouselämästä olleen rikollisten syndikaattien kontrollissa (Washingtonin Strategisen ja Kansainvälisen tutkimuksen keskuksen mukaan).

Jo 90-luvulla Ivy-maissa toimi 8000 – 10 000 rikollisryhmää, jotka olivat menestyksekkäästi tunkeutuneet paikallis-, alue- ja kansalliseen hallintoon. Vuoden 2000 puolivälissä Europol arvioi Venäjällä toimineen 5000 järjestäytyneen rikollisuuden rikollisryhmää. 250 ryhmää toimi 44 eri maassa ja näissä oli 300 – 5000 jäsentä. 11 suurta rikollisorganisaatiota toimi kattojärjestönä näille. Luvut olivat arvioita ja perustuivat 90-luvun tietoihin. Vuoden 2009 tilanne on epäselvä. Em. luvut osoittavat kuitenkin valtavan rikollisen potentiaalin, joka rakennettiin 90-luvulla. Osaksi laittomat omaisuudet ovat muuttuneet laillisiksi. Viktor Timtschenko toteaa 1998, että rikollisuus oli tunkeutunut yhteiskunnan kaikkiin huokosiin. Venäjällä ei ollut yhtäkään sektoria, joka ei olisi perustettu rikolliselle rahalle ja verelle. Elokuvatuotanto ja kirjallisuus, politiikka ja talouselämä, lääketiede ja tutkimus, opetus ja tiede-elämä, ulkomaankauppa ja ammattiliitot, puolueet ja taloudenhoito – kaikki sektorit rikollisten soluttamia ja kaikki sallivat rikollisten hallita.

Organized Crime and Terrorism Watch Vol. 3, Nr. 6 /Praha 20.2.2003 ihmetteli sitä, miksi järjestäytynyt rikollisuus oli vain voimistunut Vladimir Putinin valtakaudella Venäjällä ja myös sitä, että maailmanlaajuisesti etsityt rikolliset saattoivat pitää Venäjää suojattuna pakopaikkanaan. Tuo järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva elin ja sen julkaisut ovat erittäin arvostettuja sanoo Roth. Roth toteaa, että Vladimir Putinin presidenttikauden loppuun mennessä 2008 ei asioihin ollut tullut minkäänlaista muutosta. 90-luvulta saakka tunnetut ja kansainvälisesti operoivat rikollispomot elivät luksuselämää vapaasti eikä heidän suinkaan täytynyt piilotella, kuten italialaiset mafiapäälliköt joutuivat tekemään. Vain kaksi poikkeusta olivat Vladimir Barsukov, joka pidätettiin 2007 Pietarissa, ja Semion Mogilevitsh, joka pidätettiin vuonna 2008 Moskovassa. Heidän oli täytynyt riitautua vielä merkittävämpien voimien kanssa, koska olivat saanet siihen asti toimia aivan vapaasti. (M: Mogilevich ainakin vapautettiin jo 2009 ja on siitä lähtien ollut vapaa mies. Pikagoogletus toi sivun, jossa väitettiin Ukrainan tiedustelupalvelun todenneen miehen olleen Putinin läheinen ystävä. En nyt jouda perehtymään ja ottamaan kantaa. Berezovskyhän sai myös ainakin karkotuksen ja sittemmin hänet myös murhattiin. Ilmeisesti kuitenkin siksi, että toinen gangsteri Abrahamovitsh otti komennon. Valtataistelua kai vai mitä lie. Joka tapauksessa siis yksi pääsky ei tee kesää ja oligarkit ovat edelleen juutalaisia. Tuo Mogilevitsh on juutalainen kuten kaikki muutkin näistä korkeimmista mafiapäälliköistä järjestään)

70-luvulle tultaessa järjestäytynyt rikollisuus oli muodostunut neuvostoliitossa eräänlaiseksi ”valtioksi valtiossa”. Sillä oli omat lakinsa ja menettelytapansa. Se oli etabloitunut rangaistusleireissä ja se oli KGB:n kontrolloima ja osaksi johtama. Rikollisten avulla KGB myös pystyi estämään poliittisten vankien salahankkeet ja kontrolloimaan heitä ammattirikollisten avulla. Palkittu tutkija Bernd Knabe kirjoitti 1998 tutkimuksessaan KGB:n ja mafian yhteistoiminnasta. 1987 KGB-johto alkoi sijoittaa valikoituja miehiä Neuvostoliiton eri osien rikollisryhmien johtoon ja niitä kontrolloimaan. Toiminta laajeni seuraavina vuosina ja johtavia rikollisia otettiin mukaan yhteistyöhön. Näin oli muodostunut 90-luvulle tultaessa syndikaatti ”Perhe 11”. Nämä henkilöt jakoivat tärkeimmät operaatioalueet ja sopivat konferensseissa strategisista ja taktisista tehtävistä. Esim. 2002 Baijerin Verfassungschutz totesi, että Venäjän tiedustelupalvelulla oli siihen asti otaksuttua paljon suurempi rooli järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan ohjaamisessa Saksassa. Mafia ja FSB hakivat kontakteja Venäjän talouselämän ja politiikan vaikuttajien lisäksi Saksan vastaaviin. Korruptio ja varjotalouden synty uhkasivat.

Kirjaa on luettu vasta muutama sivu. Minulla on neljä muuta Rothin kirjaa ja ne vaikuttavat hyvin kiinnostavilta. Selailemalla sattui silmiin, Putinin osalta, kuinka hän jo Pietarin toisena pormestarina oli suosinut Pietarin Öljy-yhdistystä (PTK), joka oli Tambovskajan mafiaorganisaation hallussa. Tämä oli käynyt selville saksalaisissa rikostutkimuksissa. Lisäksi selviää, että FSB vaatii kontrolliinsa kaiken venäläisten ja venäläisten firmojen ulkomailla harjoittaman liiketoiminnan. Ongelmana on Saksassa se, että rikollisliigat ovat hämmästyttävän nopeasti soluttautuneet poliisiin ja muuhunkin hallintoon. Case studynä esitetään Baden-Württenbergin alueen rikostilanne. Poliisi ei voi mitään itämafialle, koska sillä on vuotajia omissa riveissään. Kukaan ei ryhdy vasikaksi, sillä kaikki tiedot heistä vuotavat rikollisille. Rikollisia ei saada vastuuseen ja toisaalta he pystyvät johtamaan toimintaa vankilan sisältä. Toimeksiannot rikollisille tulevat Venäjältä. Saksaan muuttaneesta venäläisväestöstä etenkin koetetaan värvätä rikollisia. Uudet vangit värvätään mafiaan pakolla ja kuri organisaatiossa on tiukka.

Putiniin 90-luvulla hyvät suhteet omannut Tambovskaja kasvoi pian Venäjän mahtavimmaksi rikollisjärjestöksi. Se ei koostunut vain tavanomaisista rikollisista, vaan sillä oli merkittäviä talousspesialisteja ja myös hyvät juristit. Myös erinomaiset suhteet FSB-tiedustelupalveluun. Espanjan poliisi antoi järjestölle kovan iskun 2008. Miksi nyt, kun se oli toiminut 20 vuotta rauhassa ja kun sillä oli huomattava poliittinen vaikutusvalta Venäjällä? Venäläiset journalistit vahvistavat epäilyt: Johtavat henkilöt, jotka ovat viime vuosina siirtyneet Pietarista Moskovaan ja Kremliin, halusivat päästä kauemmas menneisyydestään ja että siitä ei olisi heille mitään vaaraa. Espanjassa pidätetyt tiesivät valtavasti asioita Kremlin korkeista poliitikoista. Yleensä gangstereista kv. toimiviksi oligarkeiksi muuttuneiden ruhtinaiden pidättäminen on osoittautunut erityisen vaikeaksi. EU-maissa ei pystytä mihinkään, vaikka mafiatouhut jatkuvat em. sankareiden osalta. Koska heillä on hyvät ja läheiset suhteet Gorban ajoista Venäjän johtoon ja siis Putiniin nimenomaan. Koska heillä voi olla myös CIA:n suojelu turvanaan. Venäjä ei tunnusta järjestäytyneen rikollisuuden olemassaoloa, vaan suojelee sitä. Näin ei voida osoittaa mitään. Eräs Wekselberg (ei kovin venäläinen nimi) tuli kuuluisan toisen mafiosoruhtinaan 50-vuotispäiville Saksaan. Saksan poliisi oli kiinnostunut ase- ja huumekaupoista ja rahanpesusta ja oli järjestänyt ratsian. Puoli tuntia ennen h-hetkeä käsky Saksan ylimmästä johdosta: ratsia peruttu.

Miksi Lännessä valehdeltiin Putinista 2000-luvulla? Miehen tehtävänä näytti olleen Jeltsinin ajan puhaltajien ja Neuvostoliiton yksityistäneiden juutalaisten oligarkkien omaisuuden koti- ja ulkomailla turvaaminen. Yksi Horodovski oli poikkeus monestakin syystä. Ja Berezovski/Guzinsky. Kaikki muut jäivät ja osin jakoivat edellisten jäämistön. Venäjän kuppaaminen ja kaiken jakaminen heille on jatkunut Putinin aikana samalla tavalla. Lännessä kuitenkin väitettiin Putinin ”panneen oligarkit kuriin” ja ”ottaneen oligarkkien omaisuuden valtiolle” jne. Putinista vaehdeltiin samaan tapaan kuin Stalinin olemattomista juutalaisvainoista tms.

Myös selviää, että FSB voi ostaa firmoja ja kiinteistöjä valtavilla summilla ym. Rahanpesu tiedustelupalvelun ja rikollisjärjestöjen toimesta onnistuu pseudoyritysten ym. kautta. FSB pyörittää ase- ja huumekauppaa, prostituutiota ym. Lisäksi siis Venäjän raharikkaat pyrkivät saamaan vaikutusvaltaa ostamalla yrityksiä ja omaisuuksia. He ovat oligarkkeja, mutta myös mafiosoja. Kyseessä on uusi imperialismi, sillä he edustavat myös Venäjän valtiota ja sen todellista päätösvaltaa. Mottona onkin: ”Eilen panssarit, tänään öljy”. Etenkin pyritään kontrolloimaan energiasektoria. Luonnollisesti poliitikkoja pyritään saamaan tekemään Venäjän johdon kannalta mieleisiä ratkaisuja. Käytössä ovat kaikki voimat. rikollisuus, tiedustelupalvelut ja raha/poliittinen vaikutusvalta. Myös selaillessa sattui silmiin se, että myös läntiset tiedustelupalvelut ovat toimineet yhteistyössä itärikollisten kanssa. Lisäksi kerrotaan Michael Cherneyn ja Oleg Deripaskan yhteisistä likaisista hankkeista ja sekaantumisesta rikolliseen toimintaan (Michael Cherney ja veljensä ovat olleet yleisesti tunnettuja mafiatoimijoita. Sittemmin Deripaska ajautui sotaan heidän kanssaan. Lännessä on ollut hyvin harvinaista, että venäläistä mafiosoa vastaan on nostettu syyte. Kaksi kertaa eli Sveitsissä ja Saksassa. Molemmilla keroilla todisteita oli liian vähän. Erikoista on se, että Deripaskan nimi pystyttiin yhdistämään suoraan rikolliseen toimintaan jälkimmäisessä oikeudenkäynnissä. Em. Cherneytä on myös yritetty oikeuteen USA:ssa, Israelissa ja Saksassa, mutta oikeuslaitos on ollut oudon voimaton. Cherney toimii nykyisin Israelissa). Läntiset rikollisjärjestöt tukivat itärikollisuuden levittäytymistä Länteen kommunismin romahdettua

No niin. Se Rothista. Tässä taas törmäämme yhteen tärkeään todisteeseen juutalaiseliitin vaikutusvallasta. Sillä kuten MC Piper myös toteaa kirjoissaan, Venäjän mafiaa johtavat juutalaiset. Kuten koko maailman järjestäytynyttä rikollisuutta eli se on juutalaisten mafiosojen kontrollissa. Kuten Lännessä, juutalaiset oligarkit ovat yleensä mukana mafiatoiminnassa ja kontrolloivat järjestäytynyttä rikollisuutta. Kuinkas muuten, sillä jos kerran Länsimaissakin valta on heillä, niin silloin he myös määräävät tiedustelupalveluiden kautta mafian toiminnasta. Toisaalta poliitikot ovat taskussa ja siis myös Lännen huomattavimmat tiedustelupalvelut ovat mukana järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa eli se on tiedustelupalveluiden väline. Tosin välillä on epäselvää, kuka vie ja kuka on väline. Jo Hackertin kirjassa todetaan, kuinka avoimesti eri tutkijat syyttivät Helmut Kohlia siitä, että hän suorastaan auttoi itämafiaa tunkeutumaan Saksaan ja saamaan siellä vaikutusvaltaa ja toimintamahdollisuuksia. Länsimaiden poliitikoilla on sama isäntä uin järjestäytyneellä rikollisuudella. Siksi etenkin Saksa on voimaton mafian edessä. Toisaalta tiedot kertovat mafioojen/oligarkkien saalistuksen jatkuvan esteettä Venäjällä, joten kai koko yhteiskunta ja liiketoiminta on siellä mafian hallussa. Oikeuslaitos ja poliisi tukevat oligarkkien yritysryöstöjä ja Putinin moottoripyöräjengit hoitavat liiketoimintaa useassa kaupungissa jne.

Takaisin MC Piperiin. Kirjoissaan hän toteaa USA:n ja Venäjän mafioiden olevan juutalaisten johtamia ja USA:n poliisi välttelee tutkimasta venäläisen mafian rikoksia. Ne joutuvat ö-mappiin ja pikkurikollisia jahdataan. Kaikki muut mafiat saavat syyt päälleen ja niitä tutkitaan sentään jossain määrin. Kun siis Piper kertoo syynä olevan sen, että juutalaiset tahot johtavat venäläistä mafiaa ja toisaalta samat tahot eli eliittijuutalaiset määräävät pitkälle poliitikkojen ja poliisin toimista. Tässä esitetyistä syistä voi tehdä sen johtopäätöksen, että Piperin on oltava täysin selvillä juutalaisesta vaikutusvallasta Putinin Venäjällä tätäkin kautta (mafia). Silti hän väittää Putinin taistelevan uutta maailmanjärjestystä vastaan.

Ihmisoikeusjärjestö Memorial oli kerännyt laajan uuden aineiston Stalinin uhreista, joista ei ollut vielä tiedetty. FSB varasti järjestön nämä aineistot eikä niitä löydy enää mistään. Jo vuosia sitten luin tämän saksalaisesta lehdestä. Asia koski myös saksalaisia, sillä myös noilla listoilla oli esim. Volgan ja Ukrainan saksalaisia, joita oli tsaarien aikaan siirtynyt Venäjälle esim. Katariina Suuren kutsumana. Tämä on vain yksi esimerkki stalinismin paluusta Venäjälle. Toinen voisi olla Neuvostoliiton rikosten pulmustelu ja salaaminen, joita esiintyy niin Kremlin nettirotureiden propagandassa kuin esim. Haapasalon viime ohjelmassa. Suomalaisille on tuttu ilmiö Johann Bäckman kannattajineen. Venäjän johto on myös koko ajan enemmän palannut vanhaan propagandaan. Liian Venäjän ja Neuvostoliiton kannalta negatiivinen historianäkemys on jo kiellettyä julkisesti esitettynä. Viimeisin uutinen on se, että Venäjällä voidaan estää pääsy hallituksen kannalta kiusallisille nettisivuille. Mielivaltaiset pidätykset ja tuomiot ovat koko ajan yleisempiä. Kaikki tiedotusvälineet ovat jo kauan sitten otettu haltuun (tämäkin voisi olla myös positiivinen asia, jos hallinto olisi oikeissa käsissä tai ainakin estäminen, että mikään yksityinen taho ei kaappaa mediaa käyttöönsä ainakaan liian suureksi osaksi ja ilman valvontaa ainakaan). Ihmisillä ei ole käytännössä mitään oikeuksia. En jaksanut Piperin viime podcastiä enää kuunnella, mutta otsikossa ihmeteltiin, millä perusteella Putinia verrattiin Staliniin. Kaikki negatiivinen Putinista ja venäjästä oli muka vain rangaistusta siitä, että Putin oli Piperin mukaan noussut juutalaismafiaa vastaan. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Sikäli ihmeellistä, että Piper nyt halusi tehdä etäisyyttä Putinin ja Stalinin välillä, kun hän toisessa yhteydessä on puhunut Stalinista venäläisenä nationalistina, joka olisi taistellut juutalaista hegemoniaa vastaan niin hyvin kuin pystyi. Neuvostoliitossa juutalaisilla olisi ollut aina välillä enemmän ja välillä vähemmän valtaa ja koskaan siis heitä ei voinut kokonaan sivuuttaa. Jeltsinin aika olisi ollut juutalaisvaltaa, mutta Putin muka olisi tehnyt siitä lopun. Mikään ei tunnu Piperiä heiluttavan, sillä mies ihannoi myös Lukashenkon hirviödiktatuuria (joka taistelee maan alkuperäistä kulttuuria vastaan). Hän vaikuttaa hyväksyvän kaiken, jonka ajattelee olevan jonkinlainen vastavoima Usrael-akselin blokille. Kaikki muu on aina ratkaisevasti parempaa ja hän uskoo vakaasti, että Iran, Kiina, Venäjä, Kuuba ja Venezuela ym. olisivat aito vastavoima ja että ne todella taistelisivat Lännen hegemoniaa vastaan. Hän uskoo Kylmän sodan olleen aitoa, mutta että osaksi stalinistien ja trotskilaisten vääntöä.

Jos Piper toimisi ihannevaltiossaan Venäjällä, hänet olisi kylmästi jo ammuttu. Siellähän käy näin liian kiusallisiksi käyneille toisinajattelijoille. Tai ilmeisesti jo ennen kuin joku käy liian kiusalliseksi. Siis henkilöille, jotka saattaisivat tulla vaarallisiksi vallanpitäjille. Lukemattomat poliitikot on murhattu, kuten myös toisinajattelijat ja toimittajat jne. Jo Putinin alkuaikoina puolueet korvattiin Kremlin pseudopuolueilla tai johto pakotettiin Putinin kelkkaan ja puolue. Presidentinvaaleissa haastajia ei voinut olla. Oikeita haastajia siis. Herää tosin kysymys, ketkä 90-luvun poliitikoistakaan olivat aitoja. Ehkäpä kaikki olivat alusta alkaen KGB:n solutusta. Zhirinovski on räikein esimerkki, mutta muitakin varmaankin oli. Loput murhattiin. Nykyisin ei murhata enää demokraattipoliitikkoja. Ilmeisesti ainoat hengissä olevat ovat myös jotain huijauksia. Nykyisin aidot nationalistit ovat tulilinjalla eivätkä he saaneet osallistua vaaleihin. Pinnan alla nationalistisen opposition kannatus on kova. Muutama vuosi sitten Piper vielä haastatteli Igor Artemovia. Kai saattaa vieläkin haastatella, mutta muulloin hän uhoaa radiossa Putinin olevan aito nationalisti ja muun väittäjät olisivat hänen mukaansa sionisteja. Artemovin toisen haastattelun jälkeenhän hän kommentoi, että asiat eivät olisi ehkä niin mustavalkoisia kuin mitä kummankin osapuolen kannattajat ajattelivat. Piper on siis melko asiallinen ollut ainakin tähän asti enkä siis viitsi kirjoittaa karkeammista esimerkeistä. Yleensäkin tuo USA:n WN-liikkeen ja antisionistien ym. Putin-uho ilmenee joskus oikeiden nationalistien ja siis nationalistisen opposition mustaamisena tai ainakin sen vastaisina esityksinä, mitä en sentään ole Piperin suusta vielä kuullut. Muiden kyllä. Epäilen tosin valitettavasti, että Ukrainan nationalistit ovat saaneet huonomman kohtelun. No en voi sanoa, kun en ole kuunnellut. Mutta TUT:n muut puhujat ovat hyökänneet Ukrainan nationalisteja vastaan laajalla rintamalla Putin-kiimassaan.

Putin siis on katkaissut muka kahleet ja siksi juutalaiset muka vihaisivat häntä tai ainakin sionistit. Putin on siis tämän kuppikunnan mukaan ”shakinpelaaja”, joka ei voi tehdä kaikkea haluamaansa ja joutuu salaamaan paljon sen vuoksi, että vastustajat etenkin ulkomailla ovat niin vahvoissa asemissa ja hänen ei kannata ärsyttää turhaan kaikkia. Hän joutuu miellyttämään kaikkia yhteisöjä maassaan ja asioimaan heidän kanssaan. Hän joutuu toimimaan monella tasolla. Näin siis Piper ja co. Ihmetellä vain täytyy, mitä todisteita heillä lopultakin on, että asiat olisivat näin. Piper hehkuttaa kuitenkin Putinia nationalistina, joka ajaa Venäjän etua ja moninapaista maailmaa, joka olisi tämän ryhmän mukaan edullista vastapanona Usrael-hegemonialle, jota he pitävät New World Orderina ja joka olisi saavutettu vasta, kun Venäjä ja muut maat olisi joko vallattu tai painostettu ”demokraattisiksi” ja samaan taloussysteemiin täydellisesti. Tämän vuoksi Piperin koulukunta kannattaa raivoisasti Venäjää joka asiassa. Perusteena on esim. vääntö Ukrainasta tai Syyriasta. Neokonnat ja Aipac ym. Outoa on kuitenkin porukan tuki varaukseton tuki holohoax-petokselle ja Wiesenthal-keskukselle ja yleensäkin revisionismin vainoamiselle sekä antifasisteille. Näitä asioitahan tuo The Ugly Truthin väki ja muukin jew-wise totuusliike ajavat vahvasti Putinia tukiessaan ja propagoidessaan hänen puolestaan. Putinin propaganda kuitenkin uhoaa koko ajan vastustajiensa kaikkialla olevan fasisteja ja natseja. Etenkin Piper ja muutkin tuossa puljussa ovat kuitenkin revisionismin tukijoita ja nationalisteja sekä ainakin Hitlerin ymmärtäjiä. Jopa Mark Glenn on sanonut hänen olleen ”the good guy”. Kansallissosialismin talousopit ja sen sukulaiset aatteet (talousdemokratia ym.) saavat kannatusta. Putinia kannattaessaan he kuitenkin vastustavat kaikkea sitä, mitä he ovat väittäneet kannattavansa. Lopusta ”the real truth movement” -väestä puhumattakaan. Mutta myös TUT on hyökännyt melko usein holohoax-valhetta vastaan. Putin on perustanut holohoax-museoita ja kaikki merkit viittaavat siihen, että holohoaxin epäily kielletään pian. Joka tapauksessa Puna-armeijasta negatiivisesti puhuminen ja muukin ”epäisänmaallisuus”. Itse ajattelen, että jos en tietäisi mitään juutalaisoligarkeista ja mafiasta ja muusta vastaavasta, niin ainakin holohoax-petoksen suojelusta ja muista vastaavista valheista voisin päätellä heti, kuka Venäjällä pitää valtaa. Samoin myös siitä, kuinka hyvät välit Lännellä todellisuudessa on koko ajan ollut Venäjän kanssa.

Piperin toiminta The Ugly Truthissa on iso miinus hänelle. Hänen ystävyytensä Mark Glennin kanssa on ilmeisesti jo melko varma todiste siitä, että Piperin suhteen kaikki ei ole kunnossa. Glenn vaikuttaa joltain KGB-hahmolta. He tekevät usein ohjelmia yhdessä ja kehuvat toisiaan kansallisiksi aarteiksi tai aarteiksi. Hänestä voisi puhua pitempäänkin. Sanottakoon kuitenkin se, että vaikka hän puhuu Hitlerin puolesta, kuitenkin hän hyökkää helposti yhtä jos toistakin Hitleristä myönteisesti puhuvaa vastaan syyttäen liiallisesta Hitlerin ymmärtämisestä, Hitlerin palvomisesta yms. ja nämä tietenkin ”vievät henkilöltä kaiken uskottavuuden” ja paljastavat tämän ”uusnatsiksi” tms. Vastaavasti käyttäytyy ZCF nykyään ja Piper ylisti eräässä ohjelmassaan juuri Fuerzaa ja nimenomaan siis uutta Fuerzaa, joka julistaa Hitlerin syylliseksi maailmansotaan ja Puolan syyttömäksi, sanoo faktoihin perustuvaa esitystä maailmansodista ja sodan alusta ”saksalaisten versioksi” ja vaatii puolalaisten versiota arvostettavaksi yhtä paljon, mitä hän sitten tällä ”puolalaisten versiolla” tarkoittaakaan. Ilmeisesti perinteistä voittajien versiota. Jonathan Azaziah sai vielä tuoreemmassa haastattelussa vuolasta kiitosta ja hänen kykyjään ylistettiin. Mielestäni hän on hyvin hämärä putinistinen hahmo, joka yritti pitkään salailla juutalaista syntyperäänsä. Hän on juutalaisten määritelmän mukaan juutalainen.

Piperin ansiot ovat huomattavat. Kennedy-kirja on loistava ja useimmat muutkin kirjat hyvä ja antoisia. Hän tosin toistaa usein samoja tarinoita useassa kirjassa. Tämä ilmiö on vielä paljon yleisempi hänen radio-ohjelmissaan, joissa kirjojen ja muiden radio-ohjelmien tarinat usein kerrataan lukemattomia kertoja. Muutenkin nuo radio-ohjelmat ovat tulleet koko ajan tyhjänpäiväisemmiksi. Jääköön nuo linkit kuitenkin tuonne vanhoihin podcasteihin. Siellä on Weber-podcastit, jotka kannattaa kuunnella ja muutenkin podcastit ovat viihdyttäviä ja usein antoisiakin ja ainakin ne ovat aloittelijalle hyvä maltillinen lähestymistapa antisionistiseen ajatteluun ja muuhun vastaavaan. The Ugly Truthissa olevat podcastit ovat kenties puljun luonteen mukaan muuttuneet typerämmiksi ja mitäänsanomattomammiksi. Lisäksi on tullut taistelu ”hulluja salaliittoteoreetikkoja vastaan”, mitä edustavat pätkät ovat usein melko vastenmielistä kuultavaa. Enemmän tolkkua aiheeseen saa lukemalla hänen uusimman kirjansa. Lisäksi siis koko ajan typerämmäksi käyvä yksisilmäinen Venäjän ja Putinin propagoiminen. Piperin ansiot ja vakuuttava esiintyminen ovat pitkään saaneet minua katsomaan hänen touhujaan sormien läpi ja ymmärryksellä (myös kiinnostuneena siitä, mitä on tekeillä, koska niin omituiseksi kaikki on mennyt). Jotain on kuitenkin pahasti vialla.

Kaikissa podcasteissä on ollut muutama omituinen ja kyseenalainen teema, joka on aina toistunut niissä vuodesta toiseen (olen kuunnellut vain vuoden 2010-2014 ohjelmia). Yksi alati toistuva teema on se, kuinka ihmiset eivät saisi ajatella juutalaisilla tahoilla olevan jo kaikkea valtaa USA:ssa tai maailmassa. Muuten vallitsisi kommunismi, mikä voikin olla totta. USA:ssa voi olla paljonkin henkilöitä, jotka jopa taistelevat vastaan tai ainakin ovat salaa eri mieltä. Tästä syystähän kai Nixon erotettiin virastaan järjestetyn Watergaten avulla. Paljastetuissa nauhoissahan Nixon sanoo Grahamille, että aikoo tehdä lopun juutalaisten vallasta. Piperin mukaan kaikkina aikoina ihmiset luulevat aina, että juutalaisilla on enemmän valtaa kuin heillä todellisuudessa on tai sitten, että heillä on sitä todellisuutta paljon vähemmän. Ensin mainittu kuulemma johtaa toivottomuuteen. Tämä on usein toistuva mielipide Venäjä-mielisillä. Usein he sanovat jopa, että kaikki toivo olisi mennyttä, jos Putin olisikin juutalaismafian marionetti. Tai että sionistit yrittäisivät panetella Putinia tässä suhteessa, jotta he loisivat toivottomuuden tunnetta ja tappiomielialaa ja heikentäisivät tämän uljaan pelastajaritarin mahdollisuuksia. Tällaiset ”pää pensaaseen” -tyylisen toiveajattelun omituiset puolustelut tuntuvat hyvin omituisilta ja surkuhupaisilta. Mielestäni USA:n tilanteesta voi kyllä jo sanoa, että kaikki valta on eliittijuutalaisilla. Lisäksi tällainen Piperin ja muiden saarnaaminen hämärtää kuvaa juutalaisen vallan luonteesta. Ikään kuin he asiantuntijoina eivät tuntisi asioita. Vielä pahempaa on, jos he yrittävät estää yleisöään heräämästä kunnolla ja tajuamasta, minkä luonteisesta solutuksesta ja kulisseissa toimimisesta on kysymys. Kun ei olla bolshevismissa, niin usein juutalaiset tahot saavat tahtonsa läpi viiveellä ja useammankin yrityksen jälkeen. Lisäksi kuvaan kuuluu etenkin nyt, kun he ovat alkaneet tulla kaapeista ulos ja omaavat vahvan vallan, jatkuva vaatiminen vielä suurempiin myönnytyksiin ja uhoaminen/metelöinti.

Tästä pääsemmekin esim. USA:n presidentteihin. Piper väittää, että Obama olisi myös shakinpelaaja, joka kaiken alla yrittäisi taistella sionistista vaikutusvaltaa vastaan. Siitä huolimatta, että itsekin on kertonut juutalaisilla olevan myös omissa riveissään eri suuntauksia, jotka kiistelevät asioista tai menettelytavoista. Lisäksi on muistettava, että pidetään yllä kahden eri puolueen harhakuvaa, vaikka ne tosiasiassa palvelevat samaa isäntää. Jonkinlaista teatteria saatetaan myös pitää yllä ehkä loputtomiin. Piper epäilee, että Clinton ei suostunut Irakin sotaan Oklahoman falseflagin jälkeen ja hänelle olisi kostettu tämä Lewinsky-skandaalilla. Hän ei siis olisi tiennyt iskusta etukäteen, mutta osallistui kuitenkin syyllisten suojeluun ja otti hyödyn lakkauttamalla militiat ja kiristämällä ase- ym. lakeja. Mitään yleistä äärioikeiston ja muslimien jahtia ja diktatuuria ei tullut, vaikka Piper otaksui Israel-lobbyn näin halunneen. Myös Bushille olisi Piperin käsityksen mukaan tullut yllätyksenä WTC-iskut ja hänen vain täytyi peitellä syylliset ja taipua vaadittuun politiikkaan, koska muutoin hänet olisi syrjäytetty. Jopa Afganistanin muslimitaistelijoiden aseistamisesta 1980-luvulla hän ei olisi muka tiennyt mitään, vaikka oli USA:n presidentti ja tästä sentään puhuivat aikoinaan kaikki. Obama olisi kieltäytynyt Syyrian ja Iranin sodista tai ainakin edellä mainitusta Putinin ansiosta osaksi. Kaikki syyt olisivat aina Israelissa ja juutalaiseliitissä/sionisteissa ja varsinaisia pettureitakin vähemmän amerikkalaisten joukossa kuin monet arvelevat. Itse en heti ostaisi käsitystä shakinpelaaja-presidenteistä ja isänmaallisista presidenteistä. Minusta Piper yleensäkin hehkuttaa asioita siten, miten media niistä kertoo ja miltä ne näyttävät etenkin valtamedian kertoman tarinan mukaan. Näin siis Idän ja Lännen väännöt muuttuvat verisemmiksi kuin mitä ne ovatkaan ja muutenkin asiat paljon todellista yksinkertaisemmiksi. Minusta taustalla on paljon salaisuuksia ja muutenkin mukana on paljon hämäystä. Tietysti riitojakin on. Pahaa pelkään, että teatteria on paljon enemmän ja muita selityksiä. Vahvat voimat vetelevät naruista taustalla.

Tästä pääsemmekin valtamediaan. Aina uudelleen Piper vaahtoaa, että valtamediakin kertoo joskus asioista totuuden ja että niissä ei ole kaikki valhetta. Tämä on itsestään selvää, mutta miksi tätä pitää vihaisesti todistella? Ikään kuin Piperin mielestä yleensäkin liikaa epäillään kaikkea ja uskottaisiin liian vähän valtamediaa. Kaukana ei olla ajatus siitä, että Piper olisi jokin gatekeeper, joka haluaisi pitää ihmisten epäluulon tietyissä rajoissa ja että ihmiset uskoisivat kuitenkin USA:n demokraattiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan, johtajiin ym. Kaikkea ei saisi epäillä. Lopulta ei juurikaan mitään, ellei ole vuorenvarmat todisteet. Mainittakoon tähän väliin, että Mark Glenn väitti valtamedioiden uutisia Golden Dawn -puolueesta oikeiksi ja luotettaviksi. Valtamedian luomaa kuvaa Putinin ja Lännen konflikteista ja esim. Putinin ja länsimielisen opposition (todellisuudessa ohjatusta ja lavastetusta) taistelusta.

Yleensäkin Piper on aina siunaillut, kuinka kauhea ”liikkeen” tilanne oli. Aina hän on kuuluttanut suurta ryhtiliikettä ja puhdistusta. Usein on jäänyt epäselväksi, mistä on kysymys. Nyt tämän Dandy Hook-debatin yhteydessä hän on Mark Glennin kanssa alkanut vyöryttää ja vaatia TUT-väelle ja samanmieliselle ryhmälle toimittajia AFP:ssä oikeuden määrittää se, kuka saa puhua ja mitä ja kenet tulee puhdistaa ”liikkeestä”. Tällaisia puhdistuksia hän on kuuluttanut jo vuosia. Tämä kaikki viimeistään on erittäin epäilyttävää. Yksi peruste tällaisille puhdistuksille on usein mainittu eri kuppikuntien taholta, että esim. ”liian monimutkaiset väittelyt ja esitykset” esim. siitä, kuinka WTC-tornit romautettiin, ”vieraannuttavat tavalliset kansalaiset” pois liikkeestä, sillä ”massoilla ei ole kykyä käsittää vaikeita tieteellisiä esityksiä”. Se tietenkin on totta, että usein näissä väittelyissä unohtuu se, kuka romautti ja miksi. Tämä on usein tarkoituksin. Mutta naurettavaa on yrittää suitsia väittelyä, vaikka joukossa on provokaattoreitakin. Tämä oli yksi esimerkki. Toisesta suusta olen kuullut, että esim. Putinin ja Venäjän juutalaiset valtiaat kulisseissa ja näennäinen vastakkain asettelu ja ohjattu konflikti olisivat liian omituisia useimpien mielestä ja liian monimutkaista/uudenlaista maailmankuvaa, että ihmisille ei kannata esittää sellaista. Kannatus vain vähenisi, koska outo ajatus herättäisi torjuntaa. Tämä on yksi tapa puolustella sitä, että ihmisille käytännössä valehdellaan asioista. ”Keep it simple”, sanovat tällä tavoin ajattelevat. Sama taho on monen muun tahon kanssa hyökännyt ”salaliittoteoreetikkoja vastaan”. Sanotaan, että joko teoriat muka tuntuvat keskiverto kansalaisista liian omituisilta ja siksi niitä ei voitaisi koskaan omaksua suurten joukkojen taholta. Myös etenkin Piper on sitä mieltä, että lähes kaikki teoriat ovat lisäksi uskomattoman typeriä ja juuri siksi levitelty, että ihmiset ajattelisivat muidenkin teorioiden ja valtamediasta poikkeavien juttujen olevan naurettavia, vaikka niille olisi selvät faktaperusteet olemassa. Minusta edellä mainittu ajattelu ja ns. Keep it simple -ajattelu on snobismia. Lisäksi olen kuullut sellaista lähinnä selvien agent provokateurien taholta. Totta kai ihmiset ymmärtävät selvät asiat. Eivät he tyhmiä ole. Todellisuudessa he vieroksuvat simpanssin tavoin samaa yksinkertaistaa ideologiaa esittäviä toisinajattelijoita ja pitävät heitä uskovaisina. Lähinnä pidän useimpia tuon linjan mielipiteitä vain tekosyynä riitelyyn ja puhdistuksiin. Tyypillistä agent provokateurin infightingia ja marginalisointia. Sitä vaikeampaa tietenkin on omaksua asioita, jos itsensä oppositioksi esittämät ja kannatusta saaneet kuuluisat valetoisinajattelijat hyökkäävät uusia ajatuksia vastaan valtavirran lisäksi. Tietenkin myös on olemassa typeriä salaliittoteorioita, joiden tehtävä on johtaa harhaan ja joita levittävät maksetut agentit tai rahastajat/sensaationhakijat tms. Mutta heitä ei voi vaientaa, vaan heidät tulee paljastaa. Piper kuitenkin hyökkää ihan kelpo esittäjiä vastaan, joiden puolella tosiasiat ovat. Vain siksi, että heidän esityksensä ovat liian kaukana valtamedian luomasta satumaailmasta. Sensuurivaatimukset saattavat rohkaista ja tukea eliitin sensuuripyrkimyksiä.

Eli: Piper on niin älykäs ja lukenut mies, että hänen täytyy tietää valehtelevansa Putinista ja Venäjästä. En usko, että kukaan oikeasti haluaa valehdella sen vuoksi, että suuri yleisö siirtyisi helpommin liikkeeseen. Uusien kannattajien saaminen on tärkeää ja heitä varten voi olla hyvä olla maltillisia ajattelijoita. Se, että Piper haluaa sulkea suut niiltä, jotka puhuvat muuta ja jotka siis tukisivat jatkokehitystä ja johtaisivat lopulliseen heräämiseen, paljastaa jo sen, että kyse ei ole massojen suhteen kredibiliteetistä / heräävien säikyttämisen pelkäämisestä. Pikemminkin tuntuu siltä, että tavoitteena saattaa olla täyden heräämisen estäminen ja harhaan johtaminen. Tuo selitys ei muutenkaan kelpaa, koska Piper levittää täysin harhaista maailmankuvaa ja väärää tietoa. Mitä hyötyä olisi sellaiseen heräämisestä? Sinänsä viisaalta kuulostava teema ovat liian hölmöt salaliittoteoriat ja ilman todisteita esim. liian varmana kaikesta joidenkin vanhempien syyttely lapsen menettämisen esittämisestä, kun ei ole varmuutta siitä, ovatko lapset kuolleet vai ei. Sandy Hookin suhteen on selvästi viritetty ansoja. Mutta Piper hyökkää muitakin esityksiä vastaan. Hän on myös liian ärhäkkä ja on itse liikkeellä myös osittain mielikuvituksellisten salaliittoteorioiden kanssa ja syyttelee itse ilman todisteita erinäisiä tahoja agenteiksi. (Pperin oma teoria 2001 iskuihin oli, että terroristit kaappasivat koneet, mutta olisivat olleet Mossadin itsemurhaterroristeja!) Lisäksi hän vaatii yleistä taistelua ja sensuuria ja näyttäisi vaativat itse johtoasemaa tässä. Vaikuttaa siltä, kuin kyseessä olisi kaikenlaisen spekuloinnin hiljentäminen (vaikka selvät indisiot ainakin olisivat olemassa). Kaikkea ei saisi epäillä, vaikka maan johto on peitellyt WTC-iskut ym. ja ollut osallinen vaikka mihin. kaikesta huolimatta pitäisi olla hyvä amerikkalainen ja uskoa loputtomiin muidenkin olevan. Lisäksi hän vaatii oikeuden määritellä, kuka saa sanoa ja mitä. Hän itse siis haluaa julistaa ison osan toisinajattelijoita hulluiksi, naurettaviksi ja pettureiksi. Kenelläkään ei olisi oikeutta spekuloida mitään ilman viimeisen päälle todisteita mustaa valkoisella. Paitsi tietenkin hänellä. Tietenkin on selvää, että jokin lehti kuten AFP ei voi julkaista mitä tahansa juttuja ilman painavia todisteita ja lähteitä kuten Veterans Today. Sallittakoon kuitenkin vapaa keskustelu. Asiallinen kritiikki ja hyvä käytös edesauttavat todellista arvostusta ja saavuttavat suuren yleisön suosion.

Mistä on kysymys? Carolyn Yeager pohti aikoinaan ääneen sitä, olisiko Piper ostettu vihollisen palvelukseen. Hän kuitenkin tuolloin totesi, että Piperillä voi olla päällä erittäin vahva lääkitys ja ehkä siksi hän olisi niin omituinen. Itse arvelin hänen tasonsa laskeneen jonkin vanhuudenhöperyyden seurauksena. Tosin hän on vasta 53, mutta hän on kertonut olevansa ”heavy drinker”, jos ja kun hän käyttää alkoholia. Tosin hän kiisti käyttävänsä usein hiljattain. Pikemminkin erittäin harvoin. Itse en lähde spekuloimaan. Totean vain miehen tason laskeneen rajusti. Hän käyttäytyy omituisesti ja lisäksi siis erittäin epäilyttävästi. Tyhmä hän ei kuitenkaan ole. TUT vaikuttaa vähintäänkin KGB:n viritykseltä. Spekuloijat voivat miettiä mahdollisia kytkentöjä tai sitä, olisiko Piper jokin ”nukkuva solu” ollut aina tai jo pitkään. Hän olisi hankkinut luottamusta ja sitten alkaisi toimi ohjatulla tavalla, kun käsky käy.

No spekuloinniksi meni sitten kuitenkin. Viime aikoina olen pettynyt suurimpaan osaan tätä ilmiötä, kutsuisiko sitä nimellä ”Real truth movement” tai ”Jew wise truth movement”. Kaikki tunnetut nimet ovat alkaneet vaikuttaa huijareilta tai omituisilta. Surkeimmat pohjanoteeraukset (A. Anglin etc.) eivät edes ole mukana tässä ryhmässä ja käsittelyn arvoisia. Koko ilmiö saattaa olla harhautusta. Kontrollointia ja etenkin kannattajien tunnistamista ja rekisteröintiä mahdollista jatkokäsittelyä varten eli tietojen keräämistä. Tietenkin kannattajia johdetaan harhaan. Tärkeimpiä aikaamme huijauksia tuntusi olevan juuri käsitys siitä, että Kiina ja Venäjä ym. todellakin taistelisivat NWO:ta vastaan. Ukrainan kriisi osoitti, että todellakin päätarkoitus liikkeen valeoppositiolla on ollut saada ihmiset uskomaan tällaisiin harhoihin ja tukemaan Venäjää sokeasti. Vastaavalla tavalla vasemmistolaisella ajattelulla ja valtamedian luomilla harhoilla laajoja kansanjoukkoja aikoinaan saatiin tukemaan Neuvostoliittoa sen kaikessa kaameudessaan. Tunnetut sivustot esittävät toinen toistaan typerämpiä esityksiä ja syyttelevät ukrainalaisia. Putinisteja on pelkäämäänikin enemmän.

W: ”Piper on petturi ja loikannut vihollisen palvelukseen. Piperin uusimmasta kirjasta bongasin pätkän, jossa Piper sanoi, että hänen kirjansa Kennedyn murhasta syytti Israelia eli se ei suinkaan ollut antisemitistinen. Antisemitistit syyttivät Piperin mukaan juutalaisia ja heitä myös esim. siitä, että he hallitsivat Neuvostoliittoa. Antisemitistit syyttivät sen vuoksi Neuvostoliittoa Piperin mukaan.

Kuulostaa yhtä pahalta kuin RT..
https://youtu.be/U8ZjVe-nbas

Monet luulevat esim. tällaisten perusteella Piperin olevan O.K. ja Venäjän. Ei tarvitse kuin olla yksi tai kaksi pätkää, jossa naljaillaan Israelin ylivallasta USA:n ylitse. Ei haittaa, vaikka suuri osa RT:n materiaalista nuolee Israelia niinikään. Monet ovat myytyjä ja innoissaan. Heti ollaan valmiita uskomaan, että idässä oltaisiin kapinassa. Autuaan tuetämättömiä ollaan juutalaisoligarkeista ja juutalaisen mafian otteesta jne.”

(Väliin päivitys vuodelta 2016. Piper kuoli viime vuonna. Hän vaikuttaa todellakin vaihtaneen vihollisen puolelle. TruthMilitian toinen isäntä sanoi jo ajat sitten, että joka ei ymmärrä TUT:n olevan Mossadin pulju, ei omaa aivoja. Piperin vedot ovat oleet kuitenkin vastaavia jo ennen kuin tuli erotetuksi AFP:ltä ja täysin riippuvaiseksi Mark Glennistä, jonka luona lopulta asui. Minua on häirinnyt Piperissä ja Dukessa slaavinuoleskelun ja putinismin lisäksi sordiino totuuden suhteen ja valehtelu. Suurelle yleisölle ei saisi kertoa koko totuutta, koska se muka ei halua ottaa vastaan totuutta kuin pienin annoksin. Aivan järjetöntä. Varsinkin kun koko totuuden puhujia vastaan raivotaan koko ajan joka ohjelmassa ja se onlähes ainoa aihe niissä. Holohoaxistakaan Piper ei halunnut puhua, vaan otti kannan, että tarpeeksi on tarpeeksi ja että aiheesta tulisi vaieta. Tietenkään hän ei saarnannut holohoaxia, mutta kovin myöhään myönsi, että asia oli selvä ja silti kovin vähän asiasta halusi puhua. Sittemmin on Putin siis vaatinut Syyriaa luopumaan kemiallisista aseistaan ja myös alkanut pommittamaan Syyriaa kivikauteen. Nyt sieltä vetäydytään ja kuulemma maltilliset ovat saaneet sissien parissa kontrollin. Neuvottelut ovat kesken ja kovasti povataan maavoimien hyökkäystä Saudi-Arabiasta ja Turkista.)

19.3.2014: Nostetaan kommentti: Juutalaisilla on pikemminkin aina enemmän valtaa kuin miltä näyttää. Piperin luulisi tietävän tämän. Hän näyttäisi muutenkin kovasti saarnaavan, että ihmisten tulisi uskoa kaikkea sitä, miltä asiat on saatu näyttämään. Jatkan: Azaziah, Piper ja Glenn ovat sanoneet, että bolshevismi oli juutalaisten johtama ja NL juutalaisten johtama. Myös Jeltsinin Venäjä. Mutta että Putin olisi vapauttanut Venäjän juutalaisvallasta. Kuitenkin he kaikki voivat puhua ja yleensä puhuvat aivan eri tavalla, aivan kuin Kylmä sota olisi ollut täysin aito ja vastakkainasettelu mitä verisintä totta. Samalla sympatiat ovat heillä yleensä kommunistisen blokin puolella. Erityisesti he ovat loukkaantuneet Castron epäilemistä feikiksi tai edes salaiseksi pelimieheksi Lännen kanssa


En pitänyt siitä, että MC Piper väitti tuttavansa loukkaantuneen Bostonin terrori-iskussa. Yleensä kaikki tällaiset väitteet tuttujen näkemisistä ja kokemisista tai tuttujen tuttujen kuolemista lentokoneissa törmäyksessä pilvenpiirtäjiin 11/9/2001 ovat valhetta. M C Piper siis valehteli. Hän valehteli myös toisen tuttavansa nähneen oikeiden lentokoneiden iskevän pilvenpiirtäjiin v. 2001 korkeasta asunnostaan. Tätä ennen jo oli Piper alkanut kuulostamaan sujuvasti valehtelemaan tottuneelta tyypiltä. Muutenkin kuin vain pliisua valtavirtaa lähellä olevaa linjaa vetääkseen.


Sandy Hook , Venäjä ym.: Mielenkiintoisella tavalla tässä kaikessa kiistelyssä Israelia vastustavat oisinajattelijat ja siis suuret nimet tuntuvat tekevän itse itsestään naurettavia.”


Heh. Nyt muistui mieleen, kuinka Spingola väänsi tekoitkua tammikuun avausohjelmassaan aiheesta, kun hän taa skerran kauhisteli, kuinka Friend ja Fetzer olivat aivan muka kauhealla tavalla ilakoineet vaikka Piper oli saanut sydänkohtauksen ja ”kun hän on kirjoittanut niin monta hyvää kirjaakin”.

Onko Piper nyt siis jokin auktoriteetti ja guru Spingolalle? Tai vaikka olisi kirjoittanut kirjoja, niin voi hän silti erehtyä jossain asiassa ja voi hänen kanssan silti ola eri mieltä. 2016: Kyllä Spingola muisteli vainajaa juuri kuin oma guru olisi kuollut. Ohjelma ohjelman perään suitsutsta ja myös mukana toetenkin valtavirtaa ja virallista tidotusta lähestyvää propagandaa. Pumpulisella äänellään hän mainosti Piperiä mm. ihmisenä, joka muka ei koskaan olisi spekuloinut mitään, vaan aina pysynyt tiukasti faktoissa. Millainen henkilö muka ei koskaan spekuloi? Yleensähän kaiken faktan ja kokemuksen perusteella joutuu spekuloimaan paljonkin. Myös siis ylistys, kun ei syyttänyt juutalaisia koskaan kennedyn murhasta, vaan israelia! (Mitä v..!!?)

LISÄÄ HULLUJA TOISINAJATTELIJOITA

W: ”Mark R. Elsis vaikutti loistavalta tyypiltä. Holohoax sai kyytiä ja saa miehen sivustolla suuren linkkikokoelman kautta. Lisäksi mies on esitelmöinyt Kennedyn murhasta. Juutalaisasiaa on tullut paljon ja terävästi. Kaiken tämän vuoksi oli valtava pettymys kuulla hänen kantansa Ukrainaan. Täysin keinotekoinen vallankumous muka ulkomaisten palkkasoturien avulla. Janukovitsh oli Elsisin mukaan pidetty johtaja, joka olisi tullut laillisesti valtaan. Ukraina kuului hänen mukaansa Venäjälle kokonaan. Siis totuuden puolesta taisteleva sankari saattoi näin jouhevasti siirtyä kammottavaan valehteluun. Ja minkä eduksi hän valehteli? Juutalaismafiosojen ja -oligarkkien täydellisesti alistaman ja hallitseman hirmuvallan Venäjän pussiin. Voiko tämä mies oikeasti olla näin typerä? Jos on, niin onpa todella mitätön. Janukovich pääsi vilpillisesti valtaan ja ajoi maata osaksi Venäjää.

John Kaminski on kunnostautunut jo pitkään kaikenlaisen huuhaan kaupittelijana, vaikka loistavasti osaa puhuakin ja kirjoittaa. Ja paljon on ollut hyvää asiaa. Riemukkaasti huomasin hänen suhtautuvan kriittisesti Putiniin. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, mitä kuvittelin sen merkitsevän. Tuoreessa haastattelussa Dennis Fetchon ohjelmassa hän sanoi Venäjän kaikkine puutteineen olevan paremman vaihtoehdon ja ukrainalaisia (etenkin nationalisteja) Kaminski sanoi typeryksiksi, jotka muka eivät tajunneet Lännen saatanallisuutta ja juutalaiseliitin, IMF:n ym. juonia. Ukraina oli muka aina ollut osa Venäjää, mikä on saatanallinen valhe. Ukraina on ollut Venäjää vasta 1700-luvun eri vaiheista alkaen. Sadan vuoden päästä se halusi itsenäistyä ja tietenkin olisi ollut parempi olla keisarin vasalli kuin bolshevikkien. Kaminskin mukaan siis Ukraina tai ainakin puolet siitä kuuluu Venäjälle ja USA oli nyt sen törkeästi Venäjältä riistänyt. Venäjän ja ”vaihtoehtoväen” valheet ja näkemykset kerrattiin. Ilman muuta Venäjällä oli muka oikeus taistella tuossa kohtaa ja kaikkialla naapureissaan, jos siellä ”uhkaa” esiintyi (tämä kiinnostanee myös Suomea. Tietenkin Suomi kuuluu näiden useimpien ulkomaan toisinajattelijoiden mukaan Venäjälle). Erityisen mielenkiintoista oli kuulla, kuinka Kaminskin mukaan hän puolalaisena ei juuri Ukrainasta pitänyt. Heillä oli vuosisatainen viha ja sen vuoksi Ukraina oli kuin saareke, joka taas oli riidoissa myös Venäjän kanssa. Kaminski väitti ukrainalaisten suorittaneen historiassa puolalaisten joukkomurhia. Olisi mielenkiintoista ollut kuulla lisää niistä. Itse en tunne muita kärhämiä kuin Chelmnitskin kapinan ja sodat 1600-luvulla. Se sota oli täysin oikeutettu juutalaisia ja puolalaisia riistäjiä vastaan. Tosiasiassa viimeksi nimenomaan Puola on kohdellut erittäin raa’asti Ukrainaa ja ukrainalaisia 20- ja 30-luvuilla. Kaminski vaikuttaa tyypilliseltä puolalaiselta jästipäältä, joka kääntää historiat päälaelleen ja siis valehtelee sujuvasti.

Click to access TBR2002-no5-4-15.pdf

Tässä on Ukrainan historiaa pähkinänkuoressa.

http://christogenea.org/articles/ukraine-or-jewkraine

Tässä on erinomainen artikkeli Ukrainan itsenäisyyden lyhyestä ja surullisesta historiasta entisten kommunistipomojen ja juutalaisoligarkkien riiston kohteena.

Toivottavasti Spingola on ryhdikkäämpi Putinin suhteen. Pahalta kuitenkin näyttää, sillä siihen malliin hän on mesonnut vieraidensa kanssa Ukrainan tuoreesta vallankumouksesta. Ikäänkuin olisi jotain vaihtoehtoja ollut Janukovitshin alettua viedä Ukrainaa lopullisesti Putinin kitaan ja rellestäessä yhä rajummin. Aivan kuin kukaan ei tajuaisi edes näiden jew wise -opposition johtohahmojen parissa sitä, millä tolalla maailman asiat ovat. Juuri heidän, jos joidenkin, se tulisi tietää. Ovatko he gatekeeperitä kaikki?”

”Elsis oli taas Spingolan luona ja valehteli todella törkeästi Ukrainan kansasta ja kaikesta. Spingola ei paljoa yrittänyt vastaan. Elsis yritti venkuloida ja silti kaikki tuki meni Putelle. Aivan naurettavaa sanoa 8/8/2008 sotaa joksikin päivämääräpeliksi. Kuinka tyhminä he meitä oikein pitävät? Alkaa tuntua, etä kaikki nuo ovat huijareita. Asiasta toiseen, Iltalehdessä oli lainaus Patriootti.comilta:

“Venäjän duuma äänestää kohta laista, joka tekisi julkisen ”natsismin” puolustamisen laittomaksi maassa. Uudesta lakiesityksestä on keskusteltu aiemminkin, ja esityksen uusimmalla versiolla on takanaan sekä korkeimman tuomioistuimen että kaikkien neljän parlamentin puolueiden tuki. Lakiesityksen puolestapuhujat näkisivät mielellään sen astuvan voimaan ennen 9. toukokuuta, jolloin on liittoutuneiden ja siten myös Venäjän toisen maailmansodan voitonpäivä.

Lakiesityksen voimaanastumisen jälkeen on kiellettyä kritisoida Nürnbergin oikeudenkäynneissä kansallissosialisteille langetettuja tuomioita ja Hitlerin vastustajien pyrkimyksiä ”rauhaan ja turvallisuuteen” sodan aikana. Kiellettyä on myös ”levittää virheellisiä tietoja ’natsien vastustajien’ sotarikoksista ja perustella näiden tekojen paikkansapitävyyttä”.

Lain rikkoja voidaan tuomita enintään kuuden tuhannen euron sakkoihin tai korkeintaan kolmen vuoden vankeusrangaistukseen. Jos jokin julkinen toimija tai media rikkoo lakia, sakot ovat enimmillään 10 000 euroa tai viisi vuotta vankeutta. Tuomioon sisältyy myös kolmen vuoden pääsykielto tiettyihin virkoihin ja työtehtäviin.

Lehdistönvapausjärjestöjen edustajat ovat kritisoineet lakiesitystä argumentoimalla sitä väärinkäytettävän poliittisten ja kriittisten lausuntojen tukahduttamiseen historian tapahtumista. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov (kuvassa) vaiensi kritiikin kommentoimalla, että esitys on Venäjän sopeuttamista muiden maiden olosuhteisiin ja että muissa maissa on käytössä samankaltaisia lakeja ”Nürnbergissä julistetun historiallisen totuuden suojelemiseksi”.”

http://carolynyeager.net/saturday-afternoon-white-nationalism-eurasianism-and-future-europe

Järjen ääntä Yeagerilta. Venäjän fasismin ja natsismin vastusaminen on juutalaisuutta. Venäjällä on siis nyt tulossa revisionismin kieltolaki. Jo aiemmin ovat olleet kiellettyjä Hitlerin Taisteluni ja esim. Rosenbergin kirjat. Hiljattain Venäjällä nostettiin syyte viharikoksesta, kun kauppa oli myynyt Mussolinin kirjaa Kolmas tie. Myös Goebbelsin kirjoituksien myynnistä on tullut syyte.

http://carolynyeager.net/putin-bringing-back-soviet-era-practices-russia

http://carolynyeager.net/putin-signs-anti-nazi-rehabilitation-bill-law

http://mk.christogenea.org/content/putin-enacts-laws-glorifying-soviet-history-and-benefitting-jewish-holocaust-lies

Malluainen 9.4.2016
http://nonalignedmedia.com/2016/04/putin-oligarchy-and-alt-media-delusion/

Teksti on tuosta videosta kässäri:(kadonnut)

Idea tuolta ja kuulinkin Martinetzin tehneen juttua. Martinez on muuten entinen ZCF. En ole katsonut vieota enkä lukenut tekstiä, mutta ilmeisesti ollaan oikeilla jäljillä. Kummallista, että USA:ssa tarvittiin tämä kanadalainen tenava laukomaan asioita, ennen kuin tämä oligarkkiasia alkoi aueta. Putin-arvostelu oli pitkään vain holohoaxia ym. Onhan nyt pääasia juuri se, kuka omistaa mitäkin ja jos joku on kaikki oligarkit, jotka saavat rellestää ja ryöstää ja ovatmyös mafiat. Kuten siis esim. ”Rhodes-konspiraatiossa”, jossa siis pankkimafia Rothschildit, Samuel ym. ym. vetelivät naruista. Ei siis Brittiläinen imperiumi, vaan Jiddish-impeiumi / Rothschild-imperiumi. Ei Venäjä, vaan Pan-Eurooppa.

KOMMENTTEJA:

Nimim. ms Magneettimediassa:

”Putte on Israelin ystävä, oikein sylikoira.
Putin on vainonnut Ukrainan antisemitistejä tukahduttamalla heidät. Putte on tukenut 50 miljoonalla dollarilla Juutalaista museota Moskovassa, vieläpä valtionrahoilla. Lisäksi Putte on symbolisesti lahjoittanut kuukauden palkkansa juutalaisille. Jerusalem Post jopa kehuu Puttea paremmaksi kuin Obamaa.

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Candidly-speaking-Putin-Ukraine-and-the-Jews-345546

Putinin ja Netanyahun välisissä neuvotteluissa Putte ilmoittaa, ettei aio tehdä mitään sellaista mikä haittaisi Israelia, vaikka Venäjällä ja Usalla on “kireät” välit. Venäjä seisoo Israelin puolella.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175364#.Uy8XxIWA3ct

Venäjä ei taistele nwo/jwota vastaan, vaan toimii sen puolesta. Idän ja lännen propagandatoimistot pitävät huolen siitä, ettei kukaan saa selville mitä oikeasti kulisseissa tapahtuu.”

W: ”Pari kommenttia Cliff Barnesin blogista:
(http://totuusbloki.wordpress.com/2014/01/06/uusi-maailmanjarjestys/)

http://www.john-friend.net/2014/01/the-realist-report-thomas-goodrich.html On this edition of The Realist Report, we’ll be joined once again by Thomas Goodrich, author of Hellstorm: The Death of Nazi Germany, 1944-1947. Tom and I will be discussing the systematic genocide of the German nation during and after WWII. Nyt oli kyllä sellainen haastattelu joka pitäisi kuulla kaikkien vaikka väkisin.

tn: 16/01/2014 08:22: Puutteita oli. Mies väitti kaikkien julmuuksien olleen seurausta kurin höltymisestä tai että sen annettiin höltyä. Yhdessä vaiheessa hän sanoi, että esimiehillä ei olisi ollut mitään osuutta idässä joukkojen raiskauksiin tai julmuuksiin. Tämä on silkkaa kukkua. Kaikki terrori oli johdon ylhäältä määräämää. Ei vain propagandan seurausta. Puolalaisten ja tshekkien ja serbien/jugoslavian komukoiden väkivalta unohdettiin lähes kokonaan. Tietenkin itseruoskinta on kuin velvollsiuus, mutta jos tshekit ja puolalaiset ottivat ohjeensa USA:lta, kaikki hirveydet tulisi mainita ja korostaa, että vastuu ei ollut yksin puna-armeijan.

Mies väitti Putinin nyt hienosti vastustavan, kun USA tekee edelleen syntejään. Siis putinisti, mikä on jo aiemmin kiinnittänyt huomioni. Hän sanoi, että valtaosa väkivallasta olisi ollut tataarien ja mongolien tekemiä eikä “valkoisen miehen”. “Valkoiset miehet” siis Puolassa ym. pestiin puhtaaksi. Hänhän väitti, että valkoiset miehet olisivat varoitelleet saksalaisia ym. No varmasti hyviäkin oli, mutta useimpien oli kai oltava hiljaa. Jotkut ovat tosiaan voineet varoittaa, mutta kyllä johto piti pelin tiukasti aisoissa ja määs. Toivottavasti noihin tapauksiin on kunnon lähteet eikä jotain venäläistä hörhöilyä. Kyllä vallkoisetkin käskettiin toimimaan.

Enne kaikkea puolalaiset tja tshekit toimivat kuin toimivat, koska USA ja Englanti ohjasivat vastaavaan toimintaan jo ennen sotaa”

Noniin. Siis Thomas Goodrich, jonka kirjaa on kehuttu maastaivaisiin, sanookin valtaosan idän väkivallasta olleen kurittomien mongolien tms. tekosia eikä ”valkoise miehen”. Slaavit Itä-Euroopassa pestään puhtaiksi eräässä kohdassa ja myös johto! Joka haastattelussa tuo mies ylistää Putinia ja kehuu hänen (oletettua, W) taisteluaan JWO:ta/NWO:ta vastaan!”

W: ”John Friend moittii Ukrainan nationalisteja siitä, että ovat joutuneet neuvottelemaan Israelin suurlähettilään kanssa. Hän ei ymmärrä, että koko Venäjä on kuin Israel ja Putin yksi juutalaisista mafisoista, jotka siellä hallitsevat totaalisesti. Joku ympäristöaktivisti, joka arvostelee juutalaispohatan törkeitä rakennuksia lainvastaisksi ja yhteiset luonto- ja virkistysarvot tuhoaviksi, voi saada 7 vuoden vankeustuomion.

Friend on myötäillyt karmeita putinisteja ja huijareita Horus the Avenger ja Mike King.Viimeksi hän oli arabimaissa asuvan ja kommunistiksi tunnustautuvan Dennis Fetchon ohjelmassa.

Putkinen kertoo, että Venäjällä valmistellaan lakia, joka kieltäisi Puna-armeijan kritisoimisen:

http://jussina.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143620-puna-armeijan-kritisoimisesta-vankilaan

Eikö lakia olekaan vielä säädetty? Muistaakseni ainakin vuosi sitten K Kannus ja Arto Luukkainen ainakin kirjoittivat, että Venäjällä olisi piakkoin säädetty voimaan laki, joka kielsi voittajien syyttämisen sotarikoksista ja toisaalta “natsien rikosten” puolustelun tai kiistämisen. Oliko siis kyse jostain lievemmästä laista vai oliko kyseessä vasta valmistelun aloittaminen?

Ainakin silloin kerrottiin, että kuin Saksan ja Israelin laeissa, Venäjä voi puuttua lain rikkomiseen myös ulkomailla eli alkaa oikeustoimet ym. esim. suomalaisia Venäjän syyttäjiä vastaan. Siten noiden kommenttien puheet Venäjälle menon välttämisestä eivät taida välttämättä kertoa täydellisestä suojasta välttää lain vaikutukset.”

Lisää kommentteja kesältä:
The Ugly Truth vastustaa pilakuvastaan päätellen myös sananvapautta:

http://theuglytruth.wordpress.com/2013/06/18/young-muslim-mother-to-besuffers-miscarriage-after-being-beaten-by-two-skinheads-for-wearing-veil/

Nämä putinistit vaikuttavat päivä päivältä enemmän pettureilta ja agenteilta. He ovat tulleet “ulos kaapista” viime aikoina oikein kunnolla moku- ja mamuaatteineen. Tämä uusi pullautus on täysin linjassa Putinin kanssa. Onhan Putin nyt säätämässä uusia sananvapauslakeja ja entisiäkin on jo kosolti, jotka vastaavat Israelin ja Saksan kiihkeimpiä otteita.

Aivan kuin MC Piper olisi seonnut tai tullut vanhuudenhöperöksi. Uskomatonta kiihkoilua Sandy Hookin ja Bostonin pommien virallisen version puolesta. …. Hänenkin mielestään Putin on hyvä hemmo, joka ei vain voi toimia oikean asian puolesta, mutta tekee salaa kaikkensa ja “pelaa shakkia” voimakkaita vihollisia ja asioiden tilannetta vastaan. Hän uskoo näin, vaikka ei todisteita esitäkään. Texe Marrsin showssa hän uskoi myös Obaman oevan salaa ihan ok. ja taistelevan juutalaista valtaa vastaan!

(2013:)Dosentti Johan Bäckman esitelmöi Pietarissa venäläisille ja valkovenäläisille kadeteille Suomen sotahistorian väärentämisestä. Bäckmanin mukaan suomalaisen sotahistorian väärentäjän tunnistaa termistä ‘jatkosota’. Hän pitää suomalaista sotahistoriankirjoitusta sota-ajan propagandaan perustuvana informaatiopsykologisena sodankäyntinä omaa kansaa vastaan. Bäckmanin mukaan tieteellistä sotahistoriaa ei Suomessa ole lainkaan. Suomalaisen sotahistorian päätavoitteena on hämärtää ja kiistää Suomen ja Saksan liittosuhde, kiistää Suomen Leningradille aiheuttama uhka ja vähätellä Suur-Suomi-hankkeita. Olennaista on myös valhe “talvisodan yhtenäisyydestä” sekä suomalais-venäläisen antifasistisen vastarintaliikkeen olemassaolon kiistäminen.”

Lähde , på ryska
http://wahrman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/127232-backman-puhui
http://ruskline.ru/analitika/2012/12/11/falsifikaciya_istorii_vtoroj_mirovoj_vojny_v_finlyandii/

Bäckman esitelmöi Suomesta vähän väliä Venäjän televisiokanavilla ja siis myös esim. sotilaille. Hän on Putinin hyväksymä riidankylväjä ja vihakiihottaja. Etsin uutista ensin B:n antifa-blogilta, jolloin silmiin pisti B:n kanne JSN:n suuntaan, koska Saska Saarikoski oli väittänyt Eraim Zuroffin puhuneen Salolaisesta tavalla, joka B:n mukaan oli väärä siteeraus. Hän siis puolusti Wiesenthal-keskuksen johtajaa tämän puolesta Julkisen sanan neuvostossa. Jo aiemmin hän oli tehnyt tutkintapyynnön Salolaisen lausunnosta väittäen sitä antisemitismiksi. Tämän tiesin jo ennestään.

Massat saattavat Venäjällä uskoakin B:n kuuntelemisen olevan patrioottista, sovinistinen vihakiihotushan siellä on ennenkin ollut tyypillistä eli kansalaiset pumpataan chauvinismia ja vihaa täyteen. Meille, jotka saamme vapaamman tiedonvälityksen kautta (nettiä kai sielläkin sensuroidaan jo) tietää laajemmin asioista, näyttää perin kummalliselta se, että Venäjän juutalaisten johtaja Shpigel ohjaa laajasti Venäjän propagandaa. Hänhän on Bäckmanin käskyttäjä. Israelin lehtien mukaan hän sponsoroi vahvasti myös Putinia. Venäjä siis ilmoittaa haluavansa maailman ilman natsismia ja se tukee antifasisteja, on fasismin vihollinen. Eivätkö venäläiset tajua, että he ovat toisen luokan kansalaisia maassaan, vaikka heidät johdatetaankin vähemmistöjen ja naapurikansojen kimppuun?

Surkuhupaisaa on, kuinka paljon tällä juutalaisvaltiolla on puolestapuhujia jopa ns. ”todellisen Totuus-liikkeen” parissa. MC Piper on tavannut nationalisteja Moskovassa ja on ollut haltioissaan siitä, että siellä saa oikein julkisesti olla nationalisti. Entäpä jos hän tapasikin kgb-nationalisteja? Nationalismia on hehkutettu jo Jeltsinin aikana. Mielenkiintoisella tavalla niin Piper kuin Azaziah ja esim. Verkkomedian hörhöt julistavat kuitenkin Jeltsinin olleen juutalaiseliitin nuken. He myös myöntävät Neuvostoliitin juutalaisvetoiseksi, vaikka Piper väitti esim. Stalinin taistelleen heitä vastaan sen vähän minkä voi. He siis kaikki väittävät Putinin muka kaapanneen vallan juutalaislta. Kuinka ihmeessä silloin Länsi olisi ollut niin suopea Putinia kohtaan kuin se on ollut? Muistamme esim. Schröderin toimet. Aivan naurettavaa huuhaata. Monet Lännen vastaavan suunnan ajattelijat eivät tajua edes Neuvostoliiton tai ainakaan Jeltsinin ajan olleen mitään juutalaisvaltaa. Ihmeen monille riittää jokin nationalistinen heitto tai ”länsimaisen rappion” vastustus erinäisissä käänteissä. Yksinkertainen uskoo, että kun on jonkinlaista nokittelua ja sanahelinää, niin nyt on löytynyt vastapaino sionismille. Tai ainakin ”sen verran minkä voi” vastustusta. Mikä on todiste tälle uskolle? Mielestäni kyseessä on liian hyväuskoinen ja perinteinen ajattelu. Kv. juutalaisuus varsinkin on aina pyrkinyt soluttamaan tai mieluummin luomaan kaikki kuppikunnat ja hamuamaan vallan itselleen kaikkialla. Se pyrkii usein näkymättömyyteen tai toimimaan matalalla profiililla. Tärkeintä on pyrkiä luomaan ulospäin aivan väärä kuva kaikista mahdollisista asioista.

Bolshevikit murhasivat miljoonia venäläisiä. Tästä ei puhuta Venäjällä. Pikemminkin Stalinia ylistetään ja kielletään puhumasta voittajien rikoksista. Saksalaisista valehdellaan ja holokaustia opetetaan kouluissa ja muualla.

Naapurimaan kansoja vihataan ja Länttä arvostellaan. Kuitenkin tulilinjalla ovat vain Lännen goym-kansat eikä Lännen todellinen johtaja eli kansainvälinen juutalaisuus.

Putiniin ja Venäjään tunnutaan järkähtämättä luotettavan monella taholla. Esim. revisionistinen lehti The Barnes Review kuulemma palvoo tätä kaiken revisionismin kiivasta vastustajaa!

2013:

https://forum.codoh.com/viewtopic.php?f=2&t=7732
Linkissä tässä kerrotaan, että venäjän parlamentti saa käsiteltäväkseen lakiesityksen, joka kriminalisoi holokaustin epäilemisen. Kyseessä on täysin vastaava laki kuin EU-alueellla juuri on säädetty lähes jokaiseen maahan eurodirektiivin mukaisesti. Rangaistus on enintään kaksi vuotta ja joukkotuhon valmistelusta tms. väkivaltauhosta samassa yhteydessä 5 vuotta vankeutta. Samalla kielletään siis Hitlerin ja muiden johtajien ihannointi, sankarina pitäminen ja natsismin ihannointi ja ”puolustelu” ym. Juutalainen rahajärjestelmä lepää entistä vakaammalla pohjalla, kun tällainen uhka mitätöidään, pian ilmaisesti maailmanlaajuisesti. Lakiesityksen takana on Johann Bäckmanin pääsponsori ja käskyttäjä Boris Shpigel, Venäjän juutalaisten johtaja ja mm. Maailma ilman natsismia -nimisen järjestön perustaja.

Noniin. Vieläköhän The Ugly Truth tai MC Piper kehtaavat väittää Putinin taistelevan NWO:ta vastaan? Mitenkä he tämän selittävät? Entä kehtaako Jonathan Azaziah edelleen sanoa jokaisen Venäjän kritisoijan saavan lähtöpassit heikäläisten riveistä? Michael Hoffman ja Veli Nat Kapner kai väittävät tämänkin olevan vain ”kansallisylpeyttä” ja ”kansallisten myyttien” ja sotavoittojen puolustamista?

MAFIA / PUTIN

2013: Hiljattain tuli televisiosta uusintana ohjelma Venäjän mafiosoista. Heitä haastateltiin ja he kertoivat elämästään. Eräs asia pisti silmään. Eräs kehui olleensa niin kova, että jo teininä oli uhonnut KGB-vankileirillä ja uhmannut vankilan vartijaa. Tämä olisi vaistonnut, että nyt oli poika tosissaan ja oli antanut perään. Minulla muistui mieleen, kuinka Solzhenitsyn sanoi kirjoissaan juutalaisten saaneen parempaa kohtelua vankileireillä kuin muut ja usein juutalaiset gangsterit ottivat komennon vankilan henkilökunnan tuella vankien keskuudessa ja he saattoivat uhmata jopa vankilan johtajaa ja komentaa heidän ohitseen (usein henkilökunta oli myös juutalaista). Arvelin, että mafiosot saattoivat olla juutalaisia, koska Venäjän mafiaa johtavat juutalaiset ja se pyörii siis juutalaisten eduksi.

Epäilyt vahvistuivat siitä, että ohjelman mafiosot edustivat ylätasoa järjestöissä ja että he kaikki muuttivat Israeliin Neuvostoliiton hajotessa. Ohjelmassa tietenkin väitettiin, että kansalaisuus eli juutalaisuus olisi saatu usein suhteilla. Tämä on erittäin epäilyttävää. Juutalaisvaltio suhtautuu hyvin vakavasti näihin asioihin. Israel on yksi järjestäytyneen rikollisuuden tärkeistä tukikohdista ja se on esim. kv. naiskaupan kolmanneksi pahin keskus (Hillary Clintonin viraston oman tutkimuksen mukaan).Ohjelman mafiosot olivat näkemykseni mukaan juutalaisia alun alkaenkin. Ilmeisesti Israel tukee juutalaista järjestäytynyttä rikollisuutta ja sallii sen toimia maassa laajasti.

Myös se ihmetytti, että juutalaiset mafiosot siirtyivät sittemmin Eurooppaan pienen ajan kuluttua. Tapahtuiko tämä samaa tahtia kuin Venäjän juutalainen mafia otti sitä haltuunsa? Eri tahoilta on viestitetty, että Venäjän mafia soluttautuu koko ajan laajemmin ja syvemmälle Euroopan yhteiskuntiin. Ohjelmaa kuvattaessa mafiosot saattoivat avoimesti kerskua menneisyydestään ja esitellä lukuisia bisneksiään. Niiden valvominen riitti vanhoille mafiosoille, jotka olivat uran huipulla. Tällaista avoimuutta varmaan ei sallittaisi ei-juutalaisille, kuten ei Euroopan haltuunottoa ja toimintaa Euroopassa.

Tietenkin kaikki Venäjän mafian toimet vaativat myös Putinin hallinnon luvat ja suojelun. Etenkin Venäjällä. Mutta siis mafia on tiiviisti mukana Venäjän hallinnon ylimmillä tasoilla, kuten FSB/KGB.

Vankileireistä puheen ollen muistamme, kuinka koko gulag-järjestelmää johtivat 30-luvulla juutalaiset. Solzhenitsyn kertoo tämän ja myös sen, että kun hän kuvasi Stalinin kanavan vankileirien ja Luoteis-Venäjän vankileirien johtoa kirjassaan 70-luvulla, häntä syytettiin antisemitismistä sillä perusteella, että kuvissa oli vain juutalaisia. Todellisuudessa kuvissa olivat kaikki johtajat ja kaikki olivat juutalaisia. Eikö jo tällaisten faktojen muistaminen herätä tiettyä hämmennystä, kun nyt tiedämme Putinin ihailevan Stalinia ja että Stalinin muistoa on viime vuosina pesty puhtaaksi ja esim. kouluissa Stalinista opetetaan paljon Jeltsinin aikoja myönteisempi näkemys? Mielestäni Stalin oli selkeästi juutalainen tai juutalaiseliitin marionetti. Samaan johtopäätökseen olen päätynyt Putinin suhteen.

Putinin omaisuus on tietojen mukaan 45 miljardin arvoinen. Mies tuntuu keskittyvän vain omisuutensa kartuttamiseen. Tämä kaikki antaa vaikutelman huijauksesta. Esim. Adolf Hitler oli idealisti ja omistautui täysin kansalleen. Hän ei kerännyt itselleen omaisuutta, vaan eli ja pukeutui vaatimattomasti.

Nimim. Osiris Daily Stormerin kommenteissa :
”Well, where is Putin, then? It seems odd that he responded so decisively and aggressively to the Georgian situation a few years ago, but has done nothing to intervene in the Ukraine. I don’t believe that Putin is anti-Jewish – he’s friends with several Jewish oligarchs, and those oligarchs have not been exiled or punished in any way, while certain others, who have opposed Putin or his mob, have been exiled or jailed. Russia is an organized crime gangster state, and must be viewed in that light – just different gangster groups fighting for dominance. Putin’s mob is currently on top, and he plays up the Russian Orthodox religion only because he knows it goes over well with the Russian people. But there are plenty of photos of Putin wearing a yarmulke and meeting with Chabad Lubavitch rabbis, etc. If he was truly anti-Jewish, he would never do those things. The real question is, who controls Putin? My guess is the gangster and multi-billionaire Jew, Roman Abramovich:
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Abramovich
From the above article:
“Abramovich was the first person to originally recommend to Yeltsin that Vladimir Putin be his successor as the Russian president. When Putin formed his first cabinet as Prime Minister in 1999, Abramovich interviewed each of the candidates for cabinet positions before they were approved. Subsequently Abramovich would remain one of Putin’s closest confidants. In 2007 Putin consulted in meetings with Abramovich on the question of who should be his successor as president – Medvedev was personally recommended by Abramovich.”
Abramovich, who has a net worth of about $14 billion, owns a literal fleet of the world’s largest yachts, including one 533 feet long, has his own customized Boeing 767 jet, and a personal security force of some 300 ex-Mossad agents and former Israeli military who surround him at all times. His Boeing 767 is often seen landing at Israel’s Ben Gurion airport in Tel Aviv, although he mainly lives in London:
http://www.flickriver.com/photos/royisher/445294181/
Boris Berezovsky, another billionaire Jewish oligarch who was exiled and later reportedly assassinated by Putin’s security forces, just so happened to be an enemy and competitor of Roman Abramovich in the organized crime gangland that is Russia. Whether Berezovsky was assassinated by Putin’s security forces or by Abramovich’s security forces seems a moot point. And it could be that Abramovich reports to other, more shadowy Russian Jews who allowed him entry into their mob. You don’t get to be a billionaire in Russia unless you belong to a mob – those who don’t are simply assassinated. So, I think that Putin is completely in the pocket of the Jews, and always has been, since he was recommended by Abramovich to Yeltsin, who was also a Jew. It’s naive in the extreme to believe that Putin is somehow anti-Jewish just because he pays lip service to Russian Orthodoxy and morality. Putin is also rumored to have had a Jewish mother, which, if true, would make him fully Jewish under Talmudic law.
What is going on in Ukraine is pure theater, designed to build up hostility between the U.S. and Russia. That growing hostility will culminate in a joint Russian/Chinese nuclear strike on the U.S. sometime after 2020, which will destroy our military and probably lead to Russian/Chinese occupation of the United States. Then the real nightmare will begin, because we will soon realize that the Jewish communists never lost control of Russia, and that the fall of the Soviet Union was merely a ploy to buy time for them to rearm. So, please stop worshiping Putin – “Bro Donate” does enough of that already.”

Tässä Osiris vielä lisää pari linkkiä:

Osiris
February 24, 2014 at 12:01 am
Here’s a History Channel documentary on the Russian Mafia. Of course, because the History Channel is Jewish-owned, they never mention that the “Russian” Mafia’s leaders are all Jewish: (kadonut)
(muutkin sivut kadonneet)

Malluainen 14.6.2016

http://www.breakingisraelnews.com/55179/how-russian-jews-helped-shape-life-worlds-most-powerful-leaders-jewish-world/#D91v6D3F0QQGdmLC.97

W: ”VeteransToday on vasemmistosivusto eli siellä on paljon vasemmistopaskaa. Duff on ilmoittanut lisäksi, että sivustolla on paljon ihan huuhaata. En muista oliko 10 vai 20 %. Lisäksi ainakin 30+ % on sellaista, että osa on valhetta ja osa totta. Melkoinen salaliittosivusto siis. Mutta siis siellä on paljon kommareita.

WN-väen putinismi on kyllä outoa ja vastaavien. Kuinka ihmeessä Mike King, John Friend ja esim. Goodrich voivat ymmärtää tai kannattaa Hitleriä ja samaan aikaan Putinin avointa juutalaismenoa? Minusta nuo ovat selviä agentteja. Muuta selitystä ei ole kuin suuri harhautusoperaatio. Mami’s shit ja Friend saivat lähtöpassit linkeistä.”

IPU vastustaa voimakasta keskusvaltaa niin kuin minäkin, mutta jostain syystä IPU kuitenkin ylistää Putin porukoiden hirmuista keskusvaltaa. Taitaa olla huijariporukka koko puolue. Venäjä tuntuu kaiken aikaa yrittävän vaikuttaa suomalaisten päätöksentekoon, ja tämä puolue mielestäni tukee sitä, kun taas EU vaikka on mitä on, antaa sentään hieman tukea tässä kohtaa suomalaisille tehdä omia päätöksiä EU:n rajoittamien mahdollisuuksien rajoissa.”

W: ”Tilanne on tosiaan pirullinen. EU on oikeasti vastamyrkkyä niille poliitikoilemme, jotka olivat täysin kgb:n omia. Suomella on melkein vielä pahempi tilanne kuin Ukrainalla, joka sentään on iso maa. EU on hirveä kansakuntien tuho ja bolshevikkiuuni. Parasta olisi, jos Venäjällä Putin sortuisi. Tällöin siellä saattaisi tulla oikea vastavoima. Nousta pitäisi yrittää myös Euroopassa silläkin uhalla, että juualaiseliitti tällöin vyöryisi Putinin kanssa Eurooppaan, kuten 2. maailmansodassa.”

E: ”Olin IPU:n kunnallisvaaliehdokas viime vaaleissa. Hiukka aloin ihmetellä puolueen toimintaa, kun huomasin että jaahans IPU on vaaliliitossa Bäckmanin porukan kanssa. Kait syynä oli se että Bäckmanin puoluekin vastustaa EU:ta mutta haluaa ilmeisesti liittää Suomen Venäjään. Jätin vaalikampanjoinnit sikseen kun tajusin että IPU on silkkaa hyttysen ininää ja IPU:n suurin ongelma on se että se haluaa antaa kansalle entistä enemmän päätöksentekomahdollisuuksia mutta eihän Suomen kansa tiedä omaa parastaan vaan nytkin suomalaiset haluavat mm. tuhota avioliiton runnomalla läpi sen homoliitto-pelleilyn, josta tulee Suomen kansalle raippaa vielä joku päivä.

Jumala siunaa vain niitä kansakuntia, jotka nöyrtyvät Jumalan väkevän käden alle. Suomen kansa ei ole niin tehnyt, vaan mm. lahtaa edelleen lapsia http://www.lopettakaatappaminen.info/

Missä ovat elokuvat suomalaisten kansanmurhasta?

On hirvittävää katsella, kun kansakunta tuhoaa itse itsensä, säestettynä loputtomalla vinkumisella suomi24:ssä, tekstiviestipalstoilla, valhe-sanomalehtien yleisönosastopalstoilla, Talmud-vision talk show -ohjelmissa, ja ties missä. Varmastikin kaikki tämän blogin lukijat tietävät, mitä pitäisi tehdä mutta hiukka mahdotonta toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, kun suurin osa suomalaisista on täydessä unessa. Jos heille kertoisi totuuden asioista, alkaisi se loputon vinkuminen ja natsikorttien heittely ja älämölö. Voimme siis ainoastaan katsella vierestä, kun Suomen kansa tuhotaan ja kun se tuhoaa itse itsensä. Tietenkin jos suomalaiset katsoisivat itseään peiliin ja nöyrtyisivät Jumalan edessä, Suomella voisi vielä ollakin jotain toivoa. Muussa tapauksessa tämä alamäki vain jatkuu ja päättyy siihen että tänne astelevat uudet valtiaat, jotka pistävät tämän kansakunnan kuriin.

IPU:ssa on ihmisiä, jotka uskovat sokeasti siihen mitä Verkkomedia.org opettaa. Itse en aio äänestää enää koskaan. Edustuksellinen demokratia on kansakuntien tuho.

Suomessa ei ole yhtään oikeaa puoluetta. Kaikkien puolueiden toiminta perustuu valheeseen, ja vaikka perustaisi oman puolueen, joku sen kummiskin soluttaisi ja pilaisi. Politiikka on silkkaa paskan jauhantaa, ja kaikenlainen kinastelu vain pahenee päivä päivältä.”

W: ”Voi ei. Dennis Fetcho oli Deannan luona sunnutaina tai siis showssa RBN:llä. Aivan kaamea kommari jaaTT/KGB-tyyppi. Putin über alles. Deanna vähän penäsi, eikö Puten historianäkemys ihmetyttänyt. Fetcho kysyi, että kuka sanoo, mikä on totta. Historia kun on subjektiivinen juttu. Siis Puten holohoax ja muu Wiesenthal-kama käy hänellekin. Hän on siis kommunistieikä juuri piittaa revisionismista. Miksi hän on aina Mami’s shitin linkeissä? Ja ennen kaikea, miksi John Freind väitti hänen olevan yksi parhaista show-isännistä? Tämä Friend on alkanut tuntumaan todella omituiselta. Hän on alkanut myöttäilemään putinisteja.

Ja Deanna sanoi kuitenkin päätteeksi, että oli ollut ihana ja mielenkiintoinen iltapäivä. Vaikka keskustelu oli ollut putinismin ja muun kommaripaskan lisäksi jotain mustaa magiaa ym. hömppää. Ja siis Ukrainaa Pravdan sanoin. ”Kansanäänestys” muka osoitti kannatukset ym. Tämä Fetcho on paskanlevittäjä. Hänellä oli otsaa heittää ilmaan, että Ukraina olisi ollut Kasaari-valtion vanha ydinalue. Tällä vihjattin kai ukrainalaisiin ikävään sävyyn. Aivan karmea Verkkomedian kaltainen tyyppi. Ja John Friendin ohjelmassa tämä. Ja Friend mätäni jotain myötäilyä siihenkin.

Ja Deanna tas sanoi koko ajan lähes ”sure”, vaikka vähän Putinista tiukkasikin.”

W: ”

http://grizzom.blogspot.fi/2014/03/special-episode-of-circus-maximus-with.html

Sentään jotain järkeä Spingolalla. Ei usko Putiniin eikä hänen Venäjäänsä. Eroa Jeltsiniin ei todellisuudesa ole. Saa sanoa sanottavnsa vasta toisella tunnilla. Ensimmäinen Ukraina-juttu menee pilalle, kun idiooti juontaja antaa jonkun putinistisoittajan puhua koko ajan.

Jos juutalaiset ovat todella vieneet Ukrainan kultavarannot Länteen, saattaa tämä merkitä sitä, että Venäjän on lupa miehittää koko Ukraina ja järjestää laaja kansanmurha. Tai sitten ne on viety turvaan oikeasti ja uhkakuva onoma mies Putin. Näin varannot ovat omassa kontrollissa.

Spingolan on tietysti kustuttava kaikenlaista porukkaa ja moni ”vaihtoehtoihminen” tuolla on putinisti ainakin jonkin verran. Fetcho on tosin aika hirveä ja siis nytkin lähti myötäilemään Putinin historianäkemyksiäkin eli sionistien sellaisia. Spingola on kuitenkin ikävästi lähentynyt näitä TUT:n huijareita. Toivottavasti Spingolan Putin-skepsismi ei ole vain sitä, että ilman soraääniä koko joukko alkaisi vaikuttaa epäilytävältä? Jos on Putinia vastaan ja näkee tämän läpi tai ainakin on skeptinen, niin silloin pitäisi ottaa tiukka linja. Onhan kyse siitä itsestään. Ja Spingolakin väitti kuulleensa paljon positiivista Putinista toisessa yhteydessä.

Venäjä-fanitus on todella merkillistä ns. vaihtoehtoväen parissa, kun kerran kaikki kaameus on silmien edessä. Miksi ihmeessä talmudistit olisivat ylipäänsä antaneet otteensa irrota?

Monella suulla ulkomailla todetaan, että tietenkin Suomessa ja Baltiassa ollaan venäläisvastaisia. Monta kansaa nämä ymmärtäjät sitten haluavat uhrata Putelle ja mitä ihmiskunta tästä hyötyy?

Piper, Azaziah ja Marrs haluavat Putinille Nobelin rauhanpalkinnon ja monet muutkin nyt vakuuttuivat kun näytti siltä, että Putin olisi ollut estämässä Syyrian sotaa. Mistä he tietävät, että kaikki olisikin teatteria? Ehkäpä suunniteltiin jo myös sotaa Ukrainassa? Entäpä, jos kulissien takana on sovittu, että Putin ikään kuin saa kompensaatiota Ukrainasta ja mahdollisesti jopa Suomesta tai/ja Baltiasta? Yhdessä hulinassa Israel hyökkää Syyriaan? Entä jos samalla menee Iran tai sitten Iranin kanssa Putin saa lisää muualta. Kaikki tietenkin esitetään suurena erimielisyytenä ja suhteet jäävtyvät etc.”

J: ”

http://endzog.wordpress.com/2014/03/26/the-rising-threat-of-anti-white-russia/

Endzog oli sentään korjannut linjaansa,Tuota putinin puhetta ei selitä parhain päin parhainkaan putinisti jos todella sanoo samoin kuin käännös menee.”

W: ”Joo positiivinen yllätys. kentes nuori kuumapää, joka kuohahti juutalaisilmiöistä liikaa. Yeager viimeistään herätti hänet tuomitsemaan kaikki osapuolet.”

Malluainen 22.3.2016
Vanha kommentti v. 2014:
http://grizzom.blogspot.fi/2013/04/spingola-speaks-20130429.html
Muten erinomaista asiaa, mutta taas Venäjä. Voi itku, kuinka tämä tyyppi ei ymmärrä,että Venäjä ei ole mikään tsaarien Venäjä enää. Samaa teatteria talousvääntö kuin kylmä sota. Putte oligarkkeja vastaan ym. muka. Paha Israel yrittää saada viattoman Venäjän sotaan. Muutenkin mimmi toistaa paljon Puten ja Bäckmanin propagandaa.

Mutta: mimmin kuvat palelapsista katoavat nopeasti Tubesta ym. Samoin kuin Saksa sensuroi kuvat puolalaisten 1919-1939 murhaamista saksalaisista polttamalla Arndt-yhtymän kirjan painoksen 1998. Holohoax-kuvia kyllä on joka paikassa, ruumiskuvia ym.

1967 jälkeen Israel teki palestiinalaisten viljelmistä aavikoa ja päätti ruokaviennin. Kaiki terrori kerrataan ym.

Neokonna Podhoretz on myöntänyt kylmän sodan tarkoituksen olleen asistaa Israel. Spingola muistuttaa, että tietenkin myös koko maailman soluttaminen ja riippuvuussuhteiden rakentaminen.

Bostonin ja muiden terrori-iskujen verukkeella tehdään USA:sta uutta Palestiinaa, jossa tarkastuspisteet ja epäilyn perusteella kaapataan ja ryösttään koko omaisuus. Homeland Security hallitsee eli juutalaiset.

Asiasta toiseen: Cliff Barnesin kommentti Iltalehdessä: ”Tuo Matt Taibbin artikkeli on hieman harhaanjohtava, sillä sen mukaan Rothschildit ja illuminaatit eivät ole pankkien korkomanipuloinnin takana.

Barclays pankki on osa Rothschildien pankki-dynastiaa ja juuri se on ollut sekä Libor että ISDAfix skandaalien keskiössä. Korkomanipuloinnin avulla kv-pankit pystyvät saavuttamaan suurta taloudellista hyötyä, mikä entisestään lisää varallisuuden kerääntymistä pienelle pankkieliitille.

Zurichin tutkimus (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) osoitti yritysten omistussuhteista, että 37 miljoonan yrityksen maailmanlaajuisesta verkostosta alle 1 posentti hallitsi omistussuhteiden kautta lähes 40% koko verkoston varallisuudesta.
Ei ole lainkaan yllätys, että tuon yhden prosentin kärkinimiä olivat juuri juutalaisten hallitsemat pankit, kuten mm. Barclays, JP Morgan Chase ja Goldman Sachs Group Inc.

http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed–the-capitalist-network-that-runs-the-world.html

Sama trendi vain jatkuu nykyisen talousjärjestelmän seurauksena; kansakunnat ja valtiot velkaantuvat ja köyhtyvät, mutta kaikki reaalinen omaisuus kumuloituu ja päätyy juutalaispankkiireille.

Lopputuloksena tulee olemaan kommunismin tyylinen maailma, jossa ihmisillä ei ole orjarahalla (pankkien luomalla tekorahalla) mahdollisuuksia, kuin ostaa vain leipää ja sirkushuveja, ja juutalaiseliitti omistaa ja määrää kaikesta. Aivan kuten aikoinaan Neuvostoliitossa. ”

2014: ”Supon asiantuntija esielmöi oikein miehekkäänä YLE:n pääuutislähetyksessä terrorismista ja ääriaineksista Suomessa. Herää kysymys, miksi luottaisimme Supon olevan erityisen pätevä tässä asiassa, kun se ei saa kuriin rikospoliisin kanssa järjestäytynyttä rikolisuutta eikä se saanut suomalaisia vakoojia kiinni juuri yhtään. Sen sijaan se yritti lavastaa Alpo Rusista vakoojaa.

Tietysti pätevyyttä on olemassa enemmän kuin miltä näyttää, mutta poliittiset realiteetit laittavat joskus esteet toiminnalle ja aika useinkin. Tämä on oikeastaan huolestuttavampaa. Keskusrikospoliisi saisi mielestäni koska tahansa kuriin järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan Suomessa, jos se vain sitä haluaisi. Se pitää kuitenkin toimintaa silmällä ja sallii suojeltujen tahojen rikollisuuden. Se kitkee tarvittaessa ei-toivotut yrittäjät pois. Tältä toiminta näyttää vahvasti. Huumekauppaa ei Suomesta saada pois, kuten ei muualtakaan Euroopasta.

Jürgen Roth esittää pöyristyttävän kuvan Saksan tilanteesta. Poliitikot eivät anna selvittää järjestäytyneen rikollisuuden toimia eivätkä ainakaan saada toimijoita kiinni. Vuodesta 2001 kaikki rahat on suunnattu “terrorismin torjuntaan” ja tietenkin sitä ennen jo “äärioikeiston” silmällä pitämiseen ja kitkemiseen. Poliisien on kerjättävä rajusti pieniinkin rutinitehtäviin muissa asioissa. Järjestäytynyt rikolisuus onkin ottamassa haltuunsa Eurooppaa poliitikkojen selvällä tuella. Saksassa poliitikot kiistävät koko ongelman olemassa olon. Vaikka siis esim. huumekaupan kitkemiseen ei ole välineitä.

Mafian rikoksia ollaan nyt sitten lykkäämässä “uusnatsiterroristien” syyksi ja viritellään laajoja puhdistuksia tämän “uhan” kitemiseksi. Laajoja syyttömien massapidätyksiä siis luvassa. Sen sijaan Turkin, Kosovon, Italian, ym. ym. mafiat ja etenkin venäjän mafia laajentaa koko ajan toimintaansa. Se voitaisiin yhä vielä kitkeä koska tahansa. Poliitikot eivät tätä halua.”

Grizzomin bligi:
”Ken Horst said…
Cass Sunstein says, ”Government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises, causal logic or implications for political action.”

Let me repeat his GOALS, ”attempt to undermine percolating conspiracy theories…”

Let me repeat HOW they do this, ”by raising doubts about their factual premises, causal logic or implications for political action”

Let me repeat WHO is to do this, ”Government agents (and their allies)…”

HOW THIS APPLIES TO SANDY HOOK

  1. 50-90% of these Talkshow hosts are probably Government agents and their allies.
  2. Sandy Hook is the targeted Conspiracy Theory (TRUTH)
  3. Destroy the Sandy Hook Truth by raising doubts of logic/facts by introducing shills like Wolfgang/Fitzer who are to set up the bullshit so that other shills like Piper/Glenn/Spingola/Yeager can then come back in to destroy the bullshit that was set up to be destroyed.

April 4, 2014 at 12:35 AM”

Lainaus Grizzomin blogista. Ken Horstissa on suuria puutteita, mutta aidolta tuntuu ja tässä asiassa erittäin terävä kommentti.

laitetaan vielä:
”FauxCapitalist said…
Cass Sunstein was specifically concerned about conspiracy theories involving Israel, as MCP drew to our attention.

Ironically, MCP was the driving force of raising so much hackles within the truth movement mid-2013 over SH, and he kept implying Jim Fetzer and others were Sunstein operatives, yet it was Fetzer who originally said it was a Mossad team that carried out the SH attacks, and MCP was the one saying the official story was true, except for him being open to the possibility that Lanza may have been mind-controlled.

MCP did immense damage to the ”movement” with repeatedly casting aspersions and making fun of ”wheelchair conspiracy theorists” and ”Sandy Hookers” and saying there was a big Sunstien plot at play and then making the baffling claim that DallasGoldBug wasn’t a government/Sunstein shill, and not refuting any of the specific evidence for at least four shows, and not even watching Sofia’s documentary until late Dec. 2013, and I personally corresponded with him about all my concerns.

Malluainen 23.3.2016
2012: Repe:
http://www.thebureauinvestigates.com/2012/03/02/the-fabulous-riches-of-putins-inner-circle/

Tuossa on joitain superrikkaita. Deripaska ainakin puuttuu luettelosta

Z: ”Puolueista tuli vaan mieleen, että taitaa Ipukin olla tällainen ”valeoppositio” ja Venäjän järjestämä vaihtoehtopuolue. Siellä puuhastelee Söyringkin…

Tuosta Repen mainitsemasta listasta Timshenkolla ja Rotenbergillä on Suomessa paljon aktiviteettiä käynnissä. Tietää kyllä kenen taskuihin valuu tulevaisuudessa Suomen kaikki (siis aivan kaikki) valtion ja kansalaisten omaisuus.”

Malluainen 16.4.2016
Putte-keskustelun jatkoa:

” Putinin omaisuus on arvioitu 45 miljardiksi
dollariksi, ei kgb agentti tienaa 10miljoonassa
vuodessakaan moista summaa.Eikä venäjän johto , kyllä
siellä on kädet kainaloita myöten piparipurkissa.
Nämä esiin tulleet kytkökset ovat venäjällä kunnia
asia. Venäjällä on tollo jos ei varasta jos on
tilaisuus. Vain Suomalaiset ovat tsuhnia. Putinista
on varmasti raskaampaakin tietoa josta vaijetaan ,
ettei joudu tekemään itsemurhaa.”

Suomi on muutenkin läheinen, koska suomen kansalainen on vastuuasemassa Gunvor nimisessä yrtityksessä, joka hallinnoi tuota Putinin 45 miljardia dollaria. Gunvor otti haltuunsa Hodorovskin yhtiön liiketoiminnan, kun Putin laittatti hänet vankilaan

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8175406/WikiLeaks-Putins-secret-billions.html

http://www.forbes.com/profile/gennady-timchenko/#

Tuostakin näkee, että kyse ei ole mistään Hitleristä. Mies keskittyy omaisuuksien kahmintaan ja vastaavien rosvojen suojeluun. Kaikki valuu ulkomaille tai iso osa varallisuudesta. Ei ole mikään tsaarikaan, vaikka on kaupiteltu sellaisena niin valtamedian kuin ”vaihtoehtomedian”, oikean ja väärän sellaisen toimesta.

Putinin Venäjä

Otteita vanhoista Putin-kirjoituksista 2012-2013 lisättynä muutamalla ajatuksella vuosilta 2014-2016. Putinhan oli Jeltsinin seuraajaksi valittu mies, joka takasi syytesuojan Jeltsinille ja hänen perheelleen. Syytesuojaa on kunnioitettu eikä Jeltsinin aikana varastettua varallisuuttakaan ole palautettu. Muutama valtiollistettu suuryhtiö on siis KGB-valtion, mutta tekee suuret tilaukset yksityisiltä ryöstösaaliina toimivilta firmoilta. Lisäksi hiljattain on yksityistetty uudelleen näitä tuolloin (ilmeisesti näön vuoksi) takaisin otettuja omaisuuksia.

Kommentti v. 2014: Korostettakoon tässä vielä, että en kritisoi Putinia siitä, jos hän on tehnyt valtiovierailun Israeliin ja pitänyt jamulkaa päässään siellä tai Venäjän juutalaisten tapaamisessa. Valtionjohtajat tekevät vierailuja ja pitävät tuota päähinettä. He myös tapaavat maansa juutalaisia. Tietysti jotain kertoo se, että suhteet ovat melko hyvät ja etenkin ne puheet, mitä vierailuilla on pidetty. Ne ovat silkkaa holohoaxia ja antifasismia/antinatsismia jne. Nämä asiat epäilyttävät. Tosiasiassa juutalaiset ovat aina olleet hyvissä väleissä Venäjän kanssa ja vastakkain asettelu on suuntautunut ja suuntautuu USAan. Sekin on ollut melko lievää verrattuna esim. Saksaan 30-luvulla.

Venäjä on ollut juutalaisoligarkkien kammottavan ryöstön kohteena ja on edelleenkin. Tosiasiassa armeijaan ja kaikkeen muuhun olisi voinut panostaa paljon enemmän. Politkovskajan viimeisen kirjan Putinin Venäjä mukaan mitään ei ollut tehty vielä hänen kirjansa ilmestymisen aikoihin, vaan tukikohdat rapistuivat. Jonkun verran satsataan tietenkin maan koossa pitämiseksi ja Potemkinin kulissien takia tai sitten paikoin hieman entistä enemmän. Etenkin armeijaan ja myös jonkun verran valtion pyörittämiseen. Tämä osataan, sillä Länsihän riisti Neuvostoliittoakin ja 20-luvulla se oli täyden hyödynnyksen kohde. NL perustettiin siksi, että Venäjä ei vahvistuisi, vaan toimisi satelliittina ja välineenä ja hirviömäisenä kokeiluna ja valevastavoimana. USA oli NWO:n johtomaa. NWO käsittäääkseni tai JWO on ollut voimassa 1945 lähtien. Vastakkain asettelut ovat harhaa, kuten esim. kuuhuijauksestakin voi nähdä. Kommunistiaikoina NL oli kakkonen ja arabimaita aseistettiin juuri sen verran, että kontrolloidut konfliktit olivat mahdollisia. Niin nytkin. Siksi Venäjä on jonkinlaisessa kunnossa, mutta verenimijät ryöstävät sitä hirvittävällä tavalla edelleen (kuten 30-luku).

Veikko Saksi tuoreessa kirjoituksessaan: ”Venäjän armeijaa pidetään voimakkaana, mikä on 750 000 miehen armeijan näkökulmasta virheellinen kuva. Maassa on suunnilleen yhden käden sormilla laskettava määrä valioprikaateja, joiden koulutus, materiaali ja johto ovat kunnossa. Tätä joukkoa Putin käyttää taitavasti näkymään esim. Ukrainassa ja sotaharjoituksissa.

Kokonaisuudessaan armeija on taistelukyvyltään matala ja sen moraali vielä heikko. Putinin lupaamasta 500 mrd. lisäeurosta 10 vuoden ajalle ei riitä koko armeijan tarpeisiin, koska korruptio kaikilla tasoilla vie leijonanosan. Atomiase on kova pelote, mutta se voi olla käyttäjälle yhtä vaarallinen kuin vastustajalle.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että Venäjä kykenee aloittamaan sodan, mutta se ei kykene sitä käymään. Tosin eivät länsimaatkaan ole USA:ta lukuun ottamatta hyvin varustautuneita sotaa varten. Sotaa ei koskaan pidä katsoa von Clausewitzin tavoin politiikan jatkeena, vaan erittäin suurena virheenä.”

Ei ihme, että myös Suomi on riisuttu aseista ja Ukrainaa on pidetty köyhänä.

Toisaalla: ”Tuon sopimuksen mukaan USA:n olisi tullut suojella Ukrainaa Venäjän tempauksilta. Sopimusta ei ole pidetty. Sopimuksen tarkoitus olikin ryöstää Ukrainan ydinaseet juutalaisten hallitsemalle Venäjälle, koska Ukrainan kansa on hyvin nationalistinen ja siellä saattaisi juutalaisvaikutus loppua. Tällöin se pystyisi turvaamaan riippumattomuutensa ydinaseilla.”

Cliff Barnes: ”Venäjä velkaantuu tasaisesti aivan kuten kaikki muutkin, vaikka siellä velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei ole vielä niin korkea kuin vaikka Suomessa. Venäjällä raaka-aineiden vienti (öljy, kaasu, metallit) mahdollistavat talouskasvun eli uuden velanoton vaikka sekin on hiipumassa pikkuhiljaa. Nykyisessä systeemissähän talouskasvu tarkoittaa käytännössä velanottokykyä. Euroopassa ja Suomessa ei talous juuri kasva, koska täällä ei ole enää kykyä ottaa uutta velkaa vaikka korko on erittäin matala.

Hyvä pointti oli tuo, että Ukrainalle ei haluttu jättää ydinasetta, koska perinteisesti voimakkaan nationalistisena valtiona se olisi voinut oikeasti päätyä riippumattomaksi niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin. Amerikkalaiset saapuivat välittömästi purkamaan Ukrainan ydinaseita, eli tulivat tekemään aseistariisuntaa Venäjän puskurialueelle, ja kumma kyllä, Venäjällä ei ollut silloin mitään ongelmaa tämän asian suhteen, vaikka nyt on olevinaan hirveä hätä Krimin laivastotukikohdan kanssa.

Venäjällä lähes kaikki tärkeä omaisuus on jo juutalaisessa omistuksessa ja tämä yksin osoittaa, että valtio on täysin juutalaisessa komennuksessa. Käytännössähän Venäjä on mafiavaltio, sillä hallinto on täysin korruptoitunut ja tottelee rahan valtaa. Mistään kansanvallasta on aivan turha puhua, kun on kyseessä Venäjä. Jos jossain Venäjän aluehallinnossa pääsee valtaan suoraselkäisiä ja ei-korruptoituneita johtajia, niin he eivät etene kovin pitkään urallaan sillä menestyminen vaati verkostoitumista ja tottelemista niiden suuntaan, jotka omistavat kaiken ja kaiken Venäjällä omistaa juutalainen oligarkkieliiiti.

Venäjän valtion mafiamaisesta luonteesta havainnoi hyvin se, että kaikki suuri business Venäjällä on lakien ja asetusten avulla monopolisoitu valtaapitävien haltuun. Esimerkiksi lääkkeiden vähittäismyynti on yksi tällainen ala, joka on täysin oligarkkiomisteinen monopoli. Virallisesti valtion johtavat viranomaiset eivät saa olla mukana busineksessä, mutta omistussuhteet linkittyvät heihin sukulaisten, ystävien ja tietysti synagogan kautta.

Venäjällä kaikki varallisuus on ryöstetty itseasiassa useampaan otteeseen juutalaiseliitin toimesta. Neuvostoliitossa oli tyypillistä, että juutalaiset olivat johtavissa asemissa tehtaissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Tämä johtui siitä, että Neuvostoliitto oli vallankumouksesta alkaen juutalaisjohtoinen. Suhteet länsimaihin oli kielletty kylmän sodan aikana tavallisilta kansalaisilta, mutta tietyt juutalaiset tahot saivat erityisvapauksia ja siten onnistuivat salakuljettamaan länsituotteita Venäjälle ja myymään niitä pimeillä markkinoilla. Tämä pimeiden markkinoiden kauppa loi pohjan Venäjän modernille mafialle, joka nykyään hallitsee valtiota.

Monet juutalaiset olivat pimeän kaupankäynnin vuoksi varakkaampia, kuin tavalliset venäläiset Neuvostoliiton romahtaessa. Kun NL lakkasi olemasta niin, kansallinen varallisuus (tehtaat, luonnonvarat, kiinteistöt) yksityistettiin. Alunperin osuudet tuli jakaa tasaisesti kaikkien kansalaisten kesken, mutta näin ei kuitenkaan tietenkään tapahtunut. Kun NL:n rupla vaihdettiin Venäjän ruplaksi niin siirtymäaikaa annettiin tasan yksi vuorokausi. Juutalaiset olivat tähän tietysti varautuneet, koska he olivat koko siirtymäajan johtopaikalta säätäneet. Sen sijaan monet venäläiset eivät kyenneet liian lyhyessä ajassa vaihtamaan säästöjään ja lukemattomat menettivät hetkessä kaikki elinikäiset säästönsä. Näin tapahtui yksi historian suurimmista ryöstöistä. Varattomina ihmiset alkoivat myydä osuuksiaan, jotka valtio oli yksityistänyt. Nyt juutalaiseliitti kykeni ostamaan kaiken itselleen pilkkahintaan”

Muutama kertaus Putinin Venäjästä

WN-punaniskat ja muut antisionistit ym. kertovat usein ”kuulleensa paljon hyvää” Putinista. Tätä he kuulevat usein kaikkialla uurastavien Putinin mainosmiesten tai petollisten liikkeen suurten nimien kautta. Usein jää varmistamatta asiat eri lähteistä. Sorrutaan Venäjän propagandaan tai sen ystävien. Omat tutkimukset tai tutustuminen maan tilanteeseen itse unohtuvat.

Usein sanotaan Putinin olevan hyvin suosittu. Suosion suuruus on kuitenkin arvoitus. Vuonna 2003 viimeisetkin riippumattomat tutkimukset estettiin ja kaikki gallupit otettiin valtion valvontaan. Tuolloin suosio oli voimakkaasti alenemassa ja oli jo alle 50 %. Varmasti Putinilla on keinonsa propagoida kaikenlaista totalitaristisessa yhteiskunnassa. Valtaan tulo ei kuitenkaan ollut kaunis. Ilmeisesti suosiota ei kuitenkaan ollut hirveästi, koska vaalitulosta ei kehdattu väärentää ylivoimaiseksi. Mielenosoitukset kertoivat myös epäsuosiota olevan. Kuten Ekatommatis totesi Martinin haastattelussa, nationalistipuolueet eivät saaneet osallistua vaaleihin. Tähän voisi joku esittää, että Putin olisi tietenkin syönyt kaikki puolueet ja kyseessä olisi diktatuuri ja siksi muut nationalistit eivät saisi toimia. Mutta Putinin Venäjä ei ole nationalistinen eikä Putin ole oikea nationalisti. Tämä juuri on asian ydin. Jos Putin olisi hyvä diktaattori, olisi se riemuka sasia, jos hän olisi murskannut muut puolueet / tehnyt niistä omia kannattajayhdistyksiää ja huijauksia. Tetenkin viimeksi mainittu vaihoehto kertoisi jo jostain alhaisesta, sillä oikea nationalisti ei koettaisi hallita petosten avulla. Toisinajattelijoiden ja vastustajien järjestelmällinen murhaaminen ei myöskään herätä kunnioitusta. Kyse on selkeästi hirmuvallasta. Suosittu johtaja ei alentuisi tuollaiseen eikä aito kansallismielinen muutenkaan murhaisi omaa kansaansa.

Tietenkin Putin oli suosittu 2000-luvun alussa Tshetshenian sodan ja terroriuhan vuoksi ja ennen kaikkea väitetyn oligarkkisodan vuoksi. Jeltsinin hallinnon suuren ryöstön 1998 jälkeen ilmeisesti oli tehtävä jotain. Oligarkit olivat erittäin epäsuosittuja, etenkin Berezovski ja Gusinsky. Näiden juutalaisoligarkkien valta oli avointa ja he osallistuivat vallankäyttöön / valtataisteluun. Lisäksi villi vuosikymmen oli tarjonnut maksamattomia palkkoja ja eläkkeitä ja oligarkkien rellestystä. Nyt Putin riitautui Berezovskin ja Gusinskyn kanssa ja syrjäytti heidät ja laittoi vielä Khorodovskyn vankilaan. Isänmaan asia nostettiin propagandassa entstä tärkeämmäksi ja palkat sekä eläkkeet alkoivat saapua ajallaan. Lisäksi elintaso nousi jonkin verran ja kansalla oli rahaa kuluttaa. Monen elämä tuli järjestykseen. Kotimaassa ja ulkomailla Putinin väitettiin laittaneen oligarkit kuriin ja jopa syrjäyttäneen heidät kaikki. Putin esitettiin koko maailmalle miehenä, joka olisi ottanut vallan heiltä, joilta sen oli saanut ja palauttanut sen venäläisille ja Venäjän asialla oleville tahoille. Vastedes Putin oli ulkomailla suosittu myös nationalistisissa ja antisionistisissa piireissä. Vanhoja tarinoita kierrätetään edelleen joka puolella. Putin tuntuisi olevan laajojen piirien suosiossa Lännessä, mikä on erittäin epäilyttävää.

Nyt kuitenkin jo pian kävi ilmi, että Lähes kaikki oligarkit olivat edelleen voimissaan. He olivat juutalaisia. Gusinskyn tilalle Venäjän juutalaisten johtoon oli noussut Lazar, jolla oli erittäin läheiset suhteet Putiniin. Myös rikollismafioiden valta tuntuu vain kasvaneen Venäjällä. Koko maa tuntuu pyörivän juutalaisoligarkkien ehdoilla. Hartwall-areenan ostaneet Rotenbergit ovat Putinin lapsuudenystäviä ja he ovat olleet aina Putinin läheisiä ystäviä, joiden kanssa tämä on urheillut ym. Voisiko Putin olla lapsuudesta asti läheinen ystävä näiden kanssa, jos ei itse olisi juutalainen? Mahdollista tietenkin kai, mutta asia herättää kysymyksiä. Useat oligarkit asuvat ulkomailla, mutta käyvät Venäjällä eikä heidän omaisuuttaan uhata. He näyttäisivät pikemminkin olevan maan todellisia johtajia. Kuten hiljattain erään everstin avoimessa kirjeessä todetaan, tyhmäkin tajuaa näiden ulkomaisten ja kotimaisten miljardöörien riistävän Venäjää ja alistaneen kansan. Jos tyhmäkin asian tajuaa, suosion luulisi olevan kaikkea muuta kuin suunnattoman. Krimin sodasta ja muusta nationalistisesta ym. kikkailusta huolimatta. Ikävä kyllä kaikki tiedot eivät ole saapuneet Lännen WN-väelle asti. Heidän johtajansa väittävät järjen ääniä Putinista ”perusteettomiksi salaliittoteorioiksi”. Onneksi sentään esim. Enzog on herännyt ja huomannut, että Putin on kaikkea muuta kuin valkoisten ja nationalismin asiaa ajava johtaja. Pikemminkin Venäjän propaganda saarnaa kuolemaa ”natseille”, antisemiiteille, fasisteille ym.

Usein WN-sivustoilla ym. kuitenkin väitetään, että Putin olisi näyttänyt juutalaisoligarkeille heidän paikkansa. Hän olisi todennut, että he saivat tehdä bisnestä, mutta että politiikkaan osallistuminen olisi kielletty. Tätä koko maailman valtamedia toitottaa kuten aikanaan valhetta oligarkkien kuriin laittamisesta ja heidän omaisuutensa ottamisesta valtiolle ym. Mutta mistä me tiedämme, että tämä pitäisi paikkansa? Yleensä todellinen valta kaikissa maissa on sillä, joka omistaa kaiken. Miksi omaisuutta ei oteta pois heitlä? Entäpä jos Putin onkin vain yksi oligarkeista? Ei vain renki, vaan jopa ihan oikea päällikkö. Voi tietenkin olla, että todellisuudessa häntä ohjaillaan joko maan sisältä tai ulkomailta käsin.

Hiljattain israelilainen lehti kirjoitti, että Putinilla on rinnallaan juutalaisten miljardöörien armeija. Myös oli juttua, kuinka maailman kenties rikkain mies Deripaska vaati liikemiestä myymään alumiinitehtaan itselleen. Kieltäytyminen merkitsi rikossyytettä ja tuomiota. Samaan tapaan poliisi toimi Sotshissa eli pidätti palkkaansa peräävään miehen kidutti miestä, kunnes tämä ei enää uskaltanut taistella. Hän tuli lopuksi ikäänsä työkyvyttömäksi. Omaisuudet kasautuvat edelleen eikä niitä pilkota. Yhteiskunta on hampaaton järjestäytyneen rikollisuuden suhteen. Pikemminkin se ja FSB ovat ottaneet koko yhteiskunnan haltuunsa. Venäjän mafia on perinteisesti juutalaisten mafiosojen johtama kuten koko maailman järjestäytynyt rikollisuus. Oligarkit ovat mafiosoja tai heillä on yhteyksiä mafiaan. Yhteiskunta sallii miljoonien halpatyöläisten saapuvan maahan tekemään töitä oligarkeille ja he jäävät usein ilman palkkaa Kiinan malliin, kuten em. kidutettu työmies, joka oli muuten venäläinen. Voisi kysyä, onko Venäjällä enää minkäänlaista poliittista elämää. Poliittinen järjestelmä on kulissi, jossa Kremlin koneisto määrää ehdokkaat ja menestyjät, laskee äänet ja palkitsee toimijat. Todelliset vallankäyttäjät käyttävät valtaansa usein kulisseissa eivätkä osallistu politiikkaan. Esim. USA:ssa muistamme Baruchin, joka kai oli vielä suuremman vallankäyttäjän juoksupoika. Hänkin oli aina päättäjiä ohjaamassa, vaikka ei omannut mitään virallista asemaa. Jo 2000-luvun alussa Putinin perustamat feikkipuolueet syrjäyttivät tärkeimmät puolueet. Sittemmin osa oppositiosta on ilmeisesti ollut ainakin näennäisesti jotain muuta, mutta kuka tahansa ei voi alkaa oppositiota esittämään. Kaikki valta on keskitetty Kremliin alueilta ja demokraattisilta elimiltä, jotka ovat kumileimasimia.

Hiljattain uutisoitiin venäläisväestön syntyvyyden kääntyneen viimein nousuun niin voimakkaasti, että syntyvyys viimeinkin olisi ohittanut kuolleisuuden määrän Venäjällä. Mutta mistä me tiedämme, että näin todellakin olisi tapahtunut? Totalitäärinen maa voi valehdella mitä hyvänsä. Mielenkiintoista on joka tapauksessa se, että tämä olisi toteutunut vasta yli 10 vuotta Putinin valtaantulon jälkeen. Ei oikein vakuuta missään tapauksessa.

Todellisuudessa Putin on alistanut venäläiset ja muut Venäjän kansat täydellisen mielivallan alaisuuteen ja Neuvostoliiton kaltaiseen totalitarismiin. Oligarkit hallitsevat maata ja tuoreista pikku boikoteista huolimatta heillä on pyyhkinyt melko hyvin myös Lännen suhteen. He ovat saaneet harjoittaa monopolikapitalismia ja keskittää omaisuuksia itselleen kyseenalaisin keinoin. Myös mafia on jatkanut rellestystään ja sen asema on vahva. FSB ja muut tiedustelupalvelut käyttävät mafiaa kuten KGB ja ne ovat mafian kanssa kuin samaa organisaatiota. On mieletöntä, että Lännen nationalistit on saatu tukemaan muun vaihtoehtoväen ja toisinajattelijoiden kanssa Putinia ja silkkaa juutalaisvaltaa Venäjällä. Kenties ne ovat alusta lähtien olleet valeoppositioita ja suurin osa johtajista/ suurista nimistä soluttautujia. Koko ”real truth movement” on vaikuttanut huijaukselta Ukrainan kriisin paljastettua liikkeen todellisen karvan. Mitä ihmettä liike katsoo ihmiskunnan hyötyvän mahdollisesta (ja todennäköisestä) Ukrainan ja Suomen valtaamisesta ja tuhoamisesta? Miksi liikkeen enemmistö tukee Putinia ja vastustaa avoimesti Ukrainan nationalisteja? Näin myös estetään venäläisten vapautuminen ja venäläisten todellisten nationalistien nousu valtaan. Putin tukee avoimesti Stalinia ja ihailee suurelta osin Neuvostoliittoa. Hänessä on erittäin paljon kommunismia, kuten koko uudessa Venäjässä. Kansallissosialisteina itseään pitävätkin ovat raivonneet USA:ssa Putinin puolesta, vaikka koko ajan koko maan koneisto julistaa kuolemaa fasisteille ja ”natseille”. Kaikki näyttää olevan pitkään suunniteltua megahuijausta, keinotekoista vastakkain asettelua kahden juutalaisen osapuolen välillä. Uskomatonta, kuinka ns. äärioikeistokin on noin helposti saatu mukaan. Tukemaan holokaustivalehtelua ja kaikkea mielipuolista roskaa, jota Venäjän propaganda levittää. Ihmiset Venäjällä ja muuallakin on alennettu valehtelukoneiksi, jotka suoltavat jatkuvasti silkkaa roskaa suustaan. Vain valehtelu on sallittua.

Lainaus muualta: ”Jotkut murhasarjat tuntuisivat liittyvän myös mafian invaasioon. Putinin itämafia ja nämä italialaiset ym. mafiat ostavat valtavilla rahoillaan koko ajan lisää ja poliitikot ovat niiden puolella. Poliitikot estävät poliisia kitkemästä järjestäytynyttä rikollisuutta. Siksi poliisi ei koskaan pysty etsämään huumekauppaa.

Tuosta jo huomataan, että koko maailman järjestäytynyt rikollisuus on myös näiden poliitikkojen isäntien eli banksterien pyörittämää. Miksi mafia ottaa yhteiskunnat haltuun? Ilmeisesti laillisen menon vallitessa eliitti joutuu aina sietämään tai ainakin niin kauan kun ei olla ihan kommunismissa muitakin liikemiehiä. Mutta kun pankkiireilla on kaikki mikä on ja koko ajan lisää, niin loppuja voidaan hallita täysin mafian avulla. Mafian pauloissa olevat toimijat eivät käytännössä omista oikeasti mitään. Ja ylin kerros on omien miesten hallussa.

Mafian kautta tämä määräävä taho voi myös hallita täysin despoottisesti valtapiiriään. Kyseessä on kuin messiaaninen visio uudesta maailmanjärjestyksestä: ehdoton herruus.

Siksi kohta koko Eurooppa on mafian omistama. Rikollista huume- ym. rahaa pyörii jo enemmän pörsseissä kuin laillista. Tietenkin taloutta voi hallita ja horjuttaa vielä helpommin kuin normaalin banksterivallan kautta. Tai lisäksi. Tietenkin rikollisten valtavat omaisuudet ja muu talousvalta yhtyneenä median, pankkien ym. omistuksen ja kaiken vaikutusvallan täysimääräisstä ja vielä enemmän käyttäminen poliitikkoihin ja yhteiskuntaan tarjoaa melko täydellisen otteen yhteiskunnasta. Tämä ote ei juurikaan enää pysy edes katseilta syrjässä. Loppuin ajat taitavat olla käsillä.”

IGOR ARTEMOV PUTININ VENÄJÄSTÄ

2012: Kuuntelinpa aamulla sopivasti venäläisen nationalistin Igor Artemovin haastattelun Michael Collins Piperin sivuilta.

Aiemminhan laitoin linkin Piperin bodbean-sivustolta elokuun 2011 haastatteluun, jossa mies vastusti kovin sanoin Putinia. Tämä haastattelu on vielä suorempaa tekstiä ja erittäin suositeltava kaikille. Etenkin Venäjän varaan toiveitaan ja uskoaan asettaneille. Suosittelen myös tuota aiempaa haastattelua tietysti myös. Artemov on entinen senaattori ja nationalistinen poliitikko. Tässä (2016: eivät ole enää) ovat hänen sivunsa, josta asioita voi lukea kuuntelemisen sijaan. On kiinnostavaa , mitä hän sanoo Putinin Venäjästä ja siis vallanpitäjistä sekä heidän luomastaan asioiden tilasta. Suomalaisena tietysti kiinnittää huomio vihamieliseen asenteeseen naapureita eli muslimeja etelässä ja kiinalaisia kohtaan, mikä saa aikaan pahoja aavistuksia. Vastaavilla ajatuksilla ratsasta tietysti myös Venäjän pseudonationalistinen nykyjohto, jolle muslimien vastaisuus tietysti käy kuin nenä päähän. Näiden asioiden ai kannata antaa viedä huomiota kiinnostavista näkemyksistä maassa ikänsä asuneelta ihmiseltä.

Putin on kgb-aatelia, joka jatkoi vallassa kommunismin kaatuessa. Vaikka Lännessä väitettiin Puten kaataneen ”juutalaiset oligarkit” tai oligarkit riippuen sanojasta, niin kyseessä on valhe, jota rummutettiin niin sisä- kuin ulkopoliittisista syistä. Puolet oligarkeista on edelleen juutalaisia ja juuri tärkeimmät, joiden vallan ja rahan varassa Putinin valta lepää. Hänestä valehdeltiin siis lännessä kuin Stalinista ja väitettiin puhdistusten ja valtataistelujen osuneen juutalaisiin. Miksi? Oligarkkien valta liittyy läheisesti kgb/fsb -eliitin valtaan. Putinin läheisimmät liittolaiset ja ystävät ovat juutalaisia. Putin puhuu paljon juutalaisjärjestöjen asian eteen ja on luotu järjestelmä, jossa juutalaisen tai juutalaisvallan arvostelija joutuu vaikeuksiin, yleensä saa ankaran rangaistuksen. Juutalaiset saavat arvostella systeemiä vaikka kuinka. Maassa suhtaudutaan hyvin jyrkästi siis henkilöihin, joista juutalaisjärjestöt ja juutalaiset mahtimiehet eivät pidä ja jotka he kokevat projektiensa häiritsijöiksi. Juutalaisia on paljon johtavissa asemissa hallinnossa.

Putin on oikeasti jättänyt maan asiat täysin retuperälle ja hoitamatta. Kaikki vauraus on peräisin raaka-aineiden hintojen noususta. Päinvastaisista propagandavirityksistä huolimatta maan väkiluku – etenkin venäläisten – laskee voimakkaasti. Koulutukseen ym. ei panosteta yhtään. Ei mihinkään. Ei edes armeijaan, joka päinvastaisista propagandavirityksistä huolimatta kärsii vanhentuneesta ja romuttuvasta kalustosta ja on surkeassa tilassa. Eliitti keskittyy vain ryöväämään ja kahmimaan etuja ja lahjomaan hallintomiehiään. Tosin yksi taho on hyvin varustettu ja iso voimatekijä: poliisi. Poliisivoimat omaavat modernit aseet ja univormut ja kyse on armeijaa suuremmista joukoista. Poliiseja on suunnaton määrä ja aivan liikaa verrattuna rikollisuuteen ja väkilukuun. Rikollisuushan muutenkin on maassa tunnetusti järjestäytynyt ja eliitin valtikan alla, joten se pyörii, vaikka poliiseja olisi joka paikassa. Poliisiin on selvästi satsattu, koska maasta on tarkoitus rakentaa totalitäärinen poliisivaltio (entistä enemmän sellainen). Poliisi myös ampuu käskystä ihmisiä, kun taas venäläinen upseeri ja sotilas mieluummin kapinoi. Poliisivoimien avulla juutalaiset vallanpitäjät siis aikovat alistaa ihmiset osaksi New World Orderia.

Maan kulttuuritarjonta on Artemovin mukaan internationalistinen ja hyvin juutalainen. Kirkolla ei ole valtaa eikä uskonnollista kulttuuria televisiossa, teattereissa ym. Nationalistinen kulttuurielämä puuttuu ja on painettu todellisuudessa marginaaliin. Vallanpitäjien uskonnollisuus on tekopyhää ja valheellista selvästi. Juutalaiset ovat eniten uskonnollisia heistä. Putin on ehkä salaa juutalainen. Osa juutalaisista mahtimiehistä saattaa suosion kutistuessa yrittää uutta näennäistä vallanvaihtoa ja ehkä Putinin valta saattaa päättyä. Tämä ei kuitenkaan merkitse juutalaisen vallan loppumista. Nationalistiset voimat on täysin tuhottu ja painettu alas maassa, joten he ovat kaduilla muiden kapinallisten lisäksi. Siis oikeat nationalistit. Nykyisin heitä vainotaan pahemmin kuin liberaaleja (90-luvulta lähtien totuimme siihen, että Venäjällä kaikki vannoivat nationalismin ja diktatuurin nimeen ja liberaaleja kyllä ammuttiin ja he eivät saaneet muka ääniä. Ehkä virta veikin fasistisen oloisiin ryhmiin ym. Todellisuudessa kysymys taisi olla silloinkin myös muiden kuin zhirinovskilaisten osalta kgb-huijauksesta. Vallassa olivat vallanpitäjien teatterimiehet eri pseudopuolueiden alaisuudessa (tällaistahan se varmaan on länsimaidenkin puolueapparaatissa. Solutuettuja kaikki tyyni). Liberaaleja kylläkin painettiin alas aikoinaan siis, kun luotiin poliisivaltiota eli ”Putinin Venäjää”). Valtiojohto esiintyy muka kansallismielisenä ja sen järjestöt esiintyvät. Artemovin mukaan kyseessä on petos. Artemovin mukaan valtakoneisto ja poliisilaitos siis suosii ja varjelee lähinnä juutalaisia. Juutalaisjärjestöt Venäjällä ja ulkomailla ovt tyytyväisiä Artemovin puolueen tuhoamisesta ja nationalistien vainosta, koska he puhuvat juutalaisten tekemisistä.

Valta ja mammona on siis keskittynyt juutalaisiin käsiin Artemovin mukaan ja maan politiikka ja propaganda on täysin juutalaista suorastaan avoimesti eikä vain pinnan alla. Juutalaiset menestyvät ja Venäjän kansa kärsii eikä sillä ole valtaa. Putin ja johtava eliitti edustavat internationalisisia voimia, jotka hallitsevat myös länsimaissa. Pahin kansan vihollinen on siis Kremlissä, joka osaltaan johtaa maailmaa New World Orderiin. Putin siis selkeästi edustaa New World Orderia, minkä jokaisen pitäisi kyllä huomata. (Suomalaiset ja muut kansat on tietysti opetettu harhautumaan muutamiin kauniisiin tai valheellisiin lauseisiin jossain tai esim. (2021: UMV:n) ja RT:n, Pravdan, Voice of Russian ym. koukkuihin.) Jokin ortodoksisten ja slaavilaisten maiden tukeminen (näennäisesti) ei asiaa muuta miksikään. Putinin Venäjä taistelee nationalismia vastaan ympäri maailmaa (paitsi ei Israelin nationalismia) ja haluaa kukistaa sen, kuten todellisuudessa myös Venäjän nationalismin. Epävapautta ja mielivaltaa, näennäisjuttuja ja juutalaisvaltaa edustaa maan johto. (En voi olla muistuttamatta, kuinka Bäckmanin takana olevat juutalaisvoimat ovat rahoittaneet ja perustaneet osana Venäjän propagandaa (Bäckmanin instituutin ym. juttujen kuorruttmana) järjestön ”Maailma ilman natsismia”, joka siis tarkoittaa maailmaa ilman ei-juutalaisten nationalismia.) Putin on aatteineen ja poliisivaltioineen kommunismin kopio ja hänen propagandansa ihannoikin kommunistista hirmuvaltaa Venäjällä. (Parikymppiset antisionistit voi sopivien propagandasivustojen lisäksi hurmata jollain (väitetyllä) poliitikkojen allekirjoittamalla juutalaisen ylivallan vastaisella addressilla. Maasta löytynee tietysti paljon poliitikkoja ihan oikeastikin pettämään ihmisiä tuollaisella addressilla ja kaikki loput voidaan kyllä määrätäkin poliisivaltiossa allekirjoittamaan sellainen ja sehän tarkoittaa vain näennäistä valtataistelua lännen suurvaltojen juutalaisten kanssa, ihan kuin ennenkin.)

Venäjän puolesta propagoivat trollit ympäri internettiä propagoivat todellisuudessa juutalaisen ylivallan puolesta. Myös paripymppiset antisionistit propagoivat Putinin Venäjän puolesta propagoidessaan tietämättään juutalaisvallan puolesta. Nuo trollit saattavat suureksi osaksi ymmärtääkin asian. Ehkäpä he ovat Mossadin väkeä suureksi osaksi. Kenelle tämä nyt on yllätys? Ehkäpä keskiverto-kansalaiselle, jolle on uskoteltu tarinaa itsenäisistä kansallisvaltioista ja muutenkin vakuutettu, että kaikki on sitä, miltä näyttää (tai ei edes näytä, mutta näennäisiä oljenkorsia on jokaiselle tarjolla) ja esitetään. Etenkin politiikassa. Asian voisi kuitenkin arvata jo siitä, millaista sisältöä trolliarmeija suoltaa ja kun miettii, kenellä on varaa maksaa tällaisia propagandisti-armeijoita. Ilmeisesti tahoilla, jotka imevät kaiken varallisuuden maailmasta eri kanavia pitkin. Kuvaan kuuluu, että niin trollit kuin entiset bolshevikitkin jauhavat Venäjästä ja väittävät kyseessä olevan Venäjän kansan ja valtion edun. Kyseessä on kuitenkin Israelin etu.

Eli Putin on Artemovin mukaan Rothschildien ja muiden tärkeimpien internationalististen rahamiesten valtaklikin osa ja kuuluu tähän ryhmään. Vaikka valevaihtoehtomedia ja muut toitottavat, että Putin olisi juuri toivo tätä NWO-eliittiä vastaan, niin kaikkihan voivat maailman menosta itse nähdä, että asiat ovat juuri niin kuin Artemov sanoo. Putin on Venäjän kansan vihollinen. Kannattaa kuunnella Horodovskista esitetyt jutut myös tarkkaan. Mies joutui sivuun, koska yritti itse presidentiksi (liekö ollut edes koko ajan vankilassa).

MUUTA

Vielä tähän bloggaukseen itse asiassa hyvin vanha wikipedia-lainaus. Koko oligarkkikonfliktin taustala tuntuisi olevan jopa valtataistelu Chabad-Lubavich – juutalaisten järjestön ja Venäjällä perinteisesti juutalaisjärjestöjä ainakin näennäisesi johtaneiden voimien välillä. Vanhat voimat hävisivät ja Berezovski ja Guzinsky tukivat juuri näitä:

2012: Kauppalehden Lubavich-ketjussa keskustelu on jatkunut. Nimim. Gurun on löytänyt mielenkiintoisen linkin: Wikipedia Gurun: ”Tuskin kenellekään jää epäselväksi tämän järjestön tarkoitusperä. Aika aggressiivista valloituspolitiikkaa. Venäjän kohdalla mielenkiintoinen kytkös Putiniin. ” Todellakin mielenkiintoista:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chabad-Lubavitch_related_controversies
Kaivakaa loput linkit tuolta

”A bitter rivalry has been ongoing in Russia for the past 10 years between Berel Lazar, chief rabbi for the Chabad-Lubavitch-dominated Federation of Jewish Communities, and Yevgeny Satanovsky, president of the pluralist Russian Jewish Congress, over who represents the Jews of Russia on an official basis.[76] The Kremlin officially recognized Lazar as the religious leader of the Russian Jewish community, pushing aside the congress’s Rabbi Adolf Shayevich, who until then had occupied the post.[76]

Since the installation of Rabbi Berel Lazar as the Chief Rabbi there have been a number of controversies associated with Chabad influence with premier Vladimir Putin, and their funding from Russian oligarchs such as Lev Leviev and Roman Abramovich.[77] Lazar is known for his purported close ties to Putin’s Kremlin.[78]

Putin became close to the Chabad movement, since it is the largest Jewish organization in the FSU representing the majority of communities after a number of non-Chabad Jewish oligarchs and Rabbis including Vladimir Gusinsky (the founder of the non-Chabad Russian Jewish Congress) backed other candidates for president.[79] Lev Leviev, a chabad oligarch[80] supported Putin, and the close relationship between them led to him supporting the Chabad federation nomination of Lazar as Chief Rabbi of Russia, an appointment that Putin immediately recognized despite it not having been made by the established Jewish organisation.[81] Lazar was referred to by some as Putin’s ”Court Jew”;[citation needed] Lazar responded to these allegations:”I do not know what a court Jew is. There are some people whose only purpose is to speak in condemnation of the government. I try to be objective. The situation in Russia has improved under Putin. People get pensions. The standard of living is rising. There are also negative phenomena, which deserve to be criticized. There is corruption at all levels, though that has been characteristic of Russia in the past 80 years. The reform is in bad shape and there are also many other ills.[77]

Rabbi Adolf Shayevich, who had been Chief Rabbi of Russia until 1998, argues that the Lazar is merely the appointee of Chabad and that he remains Chief Rabbi. What happened, he explains, ”has nothing to with religion and everything to do with politics and business. The president invites him to receptions and does not invite me. I am not offended.”[77]

Rabbi Pinchas Goldschmidt was expelled from Russia by order of the government, after having lived in Russia for fifteen years. According to rival oligarch Vladimir Slutsker, Goldschmidt told friends it was Slusker who had him expelled over his opposition to Chabad.[77][82] Lazer made no protest at the expulsion of his rival, and within days was appointed to Putin’s Public Chamber,[83] a controversial body that human rights groups have criticised as a window dressing exercise, packed with Putin acolytes to ”legitimize the government’s increasingly authoritarian policies.”[84]

According to an editorial in the Jerusalem Post the reason why Lazar has not protested Putin’s arrests of Jewish Oligarchs and Goldschmidt’s deportation is that ”Russia’s own chief rabbi, Chabad emissary Berel Lazar, is essentially a Kremlin appointee who has been made to neutralize the more outspoken and politically active leaders of rival Jewish organizations.”[85] In 2003 while many around the world criticised the arrest of Mikhail Khodorkovsky Lazar praised the action saying that ”The future of the country shouldn’t be in the hands of one man who has money.”[76]

Rival RJC chair head Yevgeny Satanovsky said that Lazar’s endorsement of the actions was intended to develop a role as the special Jew for Putin in order to strengthen the position of the Chabad-Lubavitch movement, which he said was built around the worship of Schneerson.

[76] Lazar responded that ”it’s no secret that I have a very good relationship with the president.”[76] [edit] Darkei Shalom synagogue

The Darkei Shalom synagogue is a major synagogue in northern Moscow. It was affiliated with Chamah, a religious and social welfare movement on behalf of former Soviet Jews with offices in New York and Israel, as well as Moscow. The spiritual leader of Darkei Shalom, Rabbi David Karpov, is a devotee of the late Lubavitcher rebbe, yet over the years he has distanced himself from FEOR, the Chabad rabbinical grouping in Russia that appointed and is headed by Lazar. Kaprov was telephoned by Lazar telling him that the synagogue was being gifted to the Chabad movement by its owners and that he would have to leave the synagogue, and resign his post to make way for the a new Chabad emissary.[86] Lazar suggested that if he fell into line with FEOR he may be allowed to stay. At the same time Kaprov received court orders over various technical and administrative issues, which Kaprov argued were due to Lazar pressuring Kaprov. In an open letter to Lazar, Rabbi Adolph Shayevich and 16 other rabbis wrote:[86] ”We would like to express our deep disappointment and discontent with the recent attempt of FEOR to forcefully capture the Darkei Shalom Congregation, one of the most successful and respected Jewish congregations of Russia. This kind of attitude demonstrated by Rabbi Berel Lazar contradicts the spirit of Torah and is apparently based on typical methods deployed by Russian criminals.” Shayevich added in a statement to the press that ”they already have too much money and power, and are using it to destroy all Jewish organizations which resist Chabad’s total domination of Russian Jewish life.[86][87]”

76^ a b c d e Rival Russian Jewish Leaders Lend Backing to Putin, Nathaniel Popper, The Forward, November 14, 2003[dead link]

77^ a b c d No love lost, Yossi Mehlman, Haaretz, December 11, 2005

78 ^ Chabad Prize to Putin Spurring Debate Over Russian’s Actions, Eric J. Greenberg, The Forward, February 4, 2005

79 ^ ”Jewish media baron arrested in Moscow”, Elli Wohlgelernter, Jerusalem Post, June 14, 2000

80 ^ Cracked De Beers, Phyllis Berman & Lea Goldman, September 15, 2003

81 ^ ”Putin, Making a Gesture to Jews, Slips into a Factional Morass”, Michael Wines, New York Times, September 19, 2000

82 ^ ”Russia: Why was Moscow’s Chief Rabbi deported?”, Geraldine Fagan, Forum 18 News Service, October 6, 2005

83 ^ Chief Rabbi of Russia Named to Public Chamber of the Russian Federation, FJC News, October 6, 2005

84^ ”Putin Names Rabbi To Advisory Body”, The Jewish Week, October 7, 2005

85 ^ Editorial, Jerusalem Post, June 2, 2005

86^ a b c ”Hostile Takeover In Moscow? Critics of Chabad-led umbrella group angry as shul changes hands; AJCongress dragged into controversy”, Walter Ruby, Jewish Week, April 1, 2005

87^ ”Critics of Chabad-led umbrella group angry as shul changes hands; AJCongress dragged into controversy”, Walter Ruby, Jewish Week, April 1, 2005″

Vanha tiivistelmä jostain Laurion artikkelista omilla kommeteilla:

”Putinia kauan tukenut lubavitchiläinen Venäjän juutalaisyhteisöjen liitto ja sen päällikkö, Chabad Lubavitch -rabbi Berel Lazar (Berl Lazar), Venäjän päärabbi, tukee Putinia ja molempia tukevat juutalaisoligarkit Lev Leviev ja Roman Abramovich. Tiedän myös, että esim. Deripaska on juutalainen. Äseken teeveessä oli Mot-ohjelma siitä, kuinka Deripaska ryösti alumiinitehtaan valtion viranomaisten tuella eräältä iikemieheltä, joka pakeni ulkomaille. Jokerien uudet omistajat ovat mallieimerkki Putinin sisäpiirin vähäisemmistä, mutta ah niin upporikkaista juutalaisista oligarkeista / liikemiehistä / pankkiireista. Venäjän juutalaiskongressi ja Vladimir Gusinsky on syrjäytetty

-Venäjän juutalaisyhteisöjen liitto perusti Venäjänkielisten juutalaisten maailmankongressin. Sen johtaja on juutalainen Boris Shpigel (Spiegel ), joka on Johan Bäckmanin rahoittaja ja päällikkö. Boris Shpigel perusti liikkeen ”Maailma ilman natsismia”. Suomen antifasistinen komitea – Suomi ilman fasismia” on sen alajärjestö (johtaja Bäckman, joka on myös keskusjärjestön ylimmässä hallinnossa) Jäsenlistassa Suomen antifasistinen komitea on numero 34 ja Anti-Defamation League ADL numero 122). Jäsenlistat ja hallinnon kokoonpano ovat muuttuneet yksityisiksi (jo 2012 oli näin). Shpigel on Venäjän senaatin jäsen. Shpigelin suhteet Putiniin ovat läheiset Lazarin ja muiden juutalaisoligarkkien tapaan. Shpigelin järjestö saa runsaasti tilaa Venäjän medioissa. Myös Bäckman saa paljon tilaa ja esittää Suomea koskevat asiat Hän on myös pitänyt puheen valkovenäläisille ja venäläisille kadeteille. (Ties mitä puheita onkaan pitänyt, joista ei ole tietoja tihkunut tänne asti.) Bäckmanin propaganda edustaa chabad-lubavichiläistä sanomaa eli hän ajaa pohjimmiltaan Nooan lakeja ja maailman alistamista juutalaiselle Sanhedrin-elimelle. Putinin ja Venäjän tavoite on siis sama kuin kommunistiaikoina eli juutalainen maailmanvaltio. Sanhedrin on oikeasti ylin rabbituomioistuin ja esim. mielipuolisten nooalaislakien ylin valvoja.

-Vatikaani on tunnustanut myös juutalaiset nooalaislait, linkki: TÄSTÄ Ainakin nykyinen ja kaksi häntä edeltävää paavia ovat juutalaisia (tämä on kiistelty asia. Ainakin saksalainen paavi oli vain hauveli kuten koko katolinen kirkko, joka on siis nykyisin huijaus).

-Helsingissäkin toimii Chabad-house vuodesta 2003. Houset ajavat nooalaislakeja ei-juutalaisille ja tukevat kaikkia juutalaisia. Amerikkalainen johtaja on Benjamin Wolff. Rebbe Menachem Schneerson on nimittänyt Wollffin. Tällä hetkellä Chabad-lahkolla ei ole Schneerson-ylirabbia. Rebbe sai noolalaislait osaksi USA:n lainsäädäntöä. Bäckman ja Chabad-keskus muodostavat vahvan juutalaisvaikutuksen. Juutalaisvaikutus näyttää olevan maamme valeopposition takana. Se on luonut siis valevaihtoehtomediat ja valetoisinajattelijat. Heitä yhdistää yleisimmin putinismi.

Linkkejä: TÄSTÄ ja TÄSTÄ).(Kadonneet)

-USA ja Venäjä ovat molemmat Chabad-juutalaisuuden alaisuudessa. Chabad-juutalaiset pitävät messiaanaan 1994 kuollutta Schneerson -nimistä päärabbiaan. Hassidi-lahko edustaa kabbalaa, mutta todellinen kabbala on salaisuus. Esim. Madonnan kabbala-opinnot ovat huijaus, sillä naiset eivät saa lukea kabbalaa eikä sitä paitsi juutalaisuuteen voi juuri kääntyä oikeasti.”

http://www.archive.org/details/DeannaSpingolaAndDr.LorraineDay-NoahideLawsAndTheNewWorldOrder

Tässä USA:n Nooan lait ja syntyhistoria ja menosta siellä. Ilmeisesti Venäjällä ovat lait olleet voimassa jo kommunistien valtaannoususta alkaen. Väitätkö, että FSB:llä ja oligarkeilla ei olisi valtaa ja että Putin ei olisi diktaattori? Koko blogi muistuttaa ikävästi stallarityylin valehtelua asiat päälaelleen. Tässä blogataan myös Venäjästä.”

X: ”Tuo laki huijattiin USA: n senaatissa läpi 1991. Bushin kuuluisa puhe samalta vuodelta: http://www.youtube.com/watch?v=7a9Syi12RJo New world order on siis noan lakien syöttämistä.”

X: Pelottavaa ajatella Laurion esille nostamia ajatuksia noista Noahite-laeista. Tässä pätkä hulluista lahkolaisista jenkeissä:http://www.youtube.com/watch?v=-qOz9iNgb20 Siis on oikeasti ihmisiä, jotka vielä ajavat tuota hulluutta ja vielä meidän (gentiles) joukossa. Ihan puhdasta hulluutta. Onko se Lubavich-tarjontaa täällä Verkkomediassakin, kun on Sepolta ainakin tullut juttuja joistain valojutuista ja sitten oli vielä ne Minä Olen -messut? Mun mielestä niissä käsiteltiin juurikin tuota valoteemaa. Ks http://en.wikipedia.org/wiki/Light_Unto_the_Nations U: katsoitko muuten siitä yhestä topikista laittamani videon Iranin presidentin puheesta Columbian yliopistolla? Se on aika pitkä, mutta kun Ahmadinejad alkoi keskellä puhetta yhdistelemään uskontoja ja höpisemään siionista ja kuinka se tarkoittaa ”true illumination” niin alkoi jotenkin tuntumaan että onko kaikki sekaisin.”

W: ”(Katsonut alun amerikkalaisen lahkon filmistä, joka ihannoi juutalaisille alistumista ja Nooan lakeja) On se törkeää. Aivan kuin kommunismin propagandafilmi. Siis nyt ihan alastomana vaaditaan alistumista juutalaisille eli Israelin herruuteen. Tietysti kyse ei ole kenellekään oikeasti mukavista asioista, vaikka joku aivoton jenkki ehkä yrittäisi hihhuloida tai Piho asialla

”Kenraali edustaa saksalaisten massamurhaan osallistuneen valtion toimijaa, joka puhuu fasismin vastustamisesta. Kuulostaa pahalta. Bekman taas antifasisteineen myös on suora kommunismin jatke. Euroopan äärivasemmisto kutsuu myös itseään antifasisteiksi ja on juutalaisten johtavien järjestöjen sponsoroimaa. Juuri tämä ”Antifa” on näitä Israelin lippuja heiluttavia mielenosoitajia Dresdenissä ja juuri ”Antifa” heitti paskaa saksalaisten holokaustin muistonäyttelyyn.

Eli mielestäni melko ikävää puhetta ja toimintaa ja kaikki tuntuu Venäjällä muistuttavan lännen toimintaa eikä siis mitään eroja tunnu olevan. Juutalaiset oligarkit omistavat kaiken. Juutalaisjärjestöt sponsoroivat Antifaa sekä idässä että lännessä. Kummankin blokin antifa ylistää voittoa fasismista ja vastustaa internationalististen projektien vastustamista. Nämä antifa-jengit ovat väkivaltaisia kuten Putin-nuoret Venäjällä. Saksalaisten holokaustia ei kaduta, vaan ylistetään ja uhreja halveksitaan. Historiasta valehdellaan. Vaaditaan oikeaoppista historiaa, myös Putin on vaatinut. Vastustetaan vapautta ja demokratiaa ja luodaan poliisivaltiota, niin idässä kuin lännessäkin.

Putin voisi paljastaa sionistien metkut ja valheet historiasta, jos edustaisi jotain vastavoimaa ja vaihtoehtoa.”

(Toiset taitavata valanpitäjien mukaan olla arvokkaampia kuin toiset. Kun Saksaan perustettiin karkotettujen keskus, sitä vastustivat äärivasemmistolaiset mielenosoittajat, jotka tunkeutuivat tiloihin ja kantoivat sisälle ulosteita. Pakolaisia kuoli monta miljoonaa nälkään lännessä paon jälkeen, jonka yhteydessä idässä murhattiin 2-3 miljoonaa. Naiset raiskattiin siellä. Ulosteen heittäjiä ei muistaakseni rangaistu edes. Ainakaan ei noussut hälyä, kuten ei Dresdenin mielenosoituksista, joissa kiitettiin murhapommitusten tekijöitä ja vaadittiin loppujenkin saksalaisten tuhoamista. Asiaa ei edes tutkittu tutkintapyynnöistä huolimatta. Tai syytteitä ei ainakaan nostettu.

Mitä ajateltaisiin, jos holokaustiuhreista puhuttaisiin noin tai jäljelle jääneistä? Etenkin, jos kaikki tarinat olisivat totta. Tai meneteltäisiin oin törkeästi muistomerkkejä tms kohtaan. tai onhan se nähty. Valtava kohu, vaikka useimmat ovat olleet vääriä hälytyksiä tai falseflagejä. Aina sananvapautta on kavennettu ja mielettömiä madiakampanjoita tehty sekä jaettu äärivasemmistolle sekä Israelille lisää rahaa.)

Saksan antifa pyörii valtion rahoilla:

http://www.zuerst.de/archives/2038#more-2038

Siis valtio tukee miljoonien saksalaisten murhaamisen ylistämistä ja uhrien häpäisemistä Israelin lippuja heilutellen, katuväkivaltaa ja liikehuoneistojen tuhoamista sekä kaikkea muuta alhaisuutta Eikö tämä antifasismi ole kaiken ihmisyyden lakkauttamista ja häpäisyä?

Eivätkö Bäckmanin antifasistit uskomattomine valheineen vaadi käytännössä kaiken ihmisyyden vastaisesti kaiken suomalaisuuden kiistämistä ja nollaamista?”

”Nyt on tärkeää, että ihmiset alkavat tajuamaan, kuinka totaalisen väärin saksalaisia on kohdeltu ja syytetty murhaaja-natseiksi. Totuus on aivan toinen. Kun minä ymmärsin ensimmäisen kerran, että holokausti on huijausta ja että saksalaisia lahdattiin vielä sodan jälkeenkin miljoonia tahallisesti, en voinut muuta kuin itkeä katkerasti”

W: ”On muistettava, että saksalaiset eivät tehneet mitään sotarikoksia. Jopa rosvouksesta tai raiskauksesta sai kuolemantuomion. Mistään alistamisesta tai sellaisen suunnittelusta ei ole mitään näyttöä. Vastassa oli sotaa halunnut rikollisarmeija joka suunnalla ja nämä armeijat syyllistyivät maksimaalissti kaikenlaisiin rikoksiin. Myös kymmenien ja taas kymmenien miljoonien murhiin. Sodan jälkeen nimenomaan USA on alistanut jättiläismäisellä asebudjetilla ja kommunismi puoli maailmaa. Ajatukset ja kaikki määrätään USA:sta.

Toisenlainen näkemys Hitleristä:

http://www.archive.org/details/DeannaSpingolaAndGerhardStrauch-HowAdolfHitlerConsolidatedPowerAnd

Näkemyksen mukaan Hitler taisteli pahuutta vastaan. Versaillesin rauhansopimus oli pahuuden yksi äärimmäisistä ilmentymistä. Sen allekirjoituskin kiristettiin nännyttämällä miljoona lasta nälkään 1919. Hitler puhui suoraan siitä, kuka oli paha. Hän näki aivan oikein maailmantilanteen.

Nykyiset käsitykset Hitleristä pahana tai laajentumishaluisena diktaattorina tai psykopaattina perustuvat hänestä leviteltyihin valheisiin. Hitler ja natsit panostivat paljon rehellisyyteen. Propaganda ei koskaan ollut suoraa valehtelua, kuten länsimaissa, jossa kaikki perustuu sionistien 100 % huijjauksille. Hitler myös puhui suoraan maailman menosta, mikä saattaa vaikuttaa kommunistisia ja länsimaisia tekopyhiä lässytyksiä ikänsä kuunnelleelle luotaan työntävältä. Kuitenkin totuuden salaaminen on viisaista miehistä itse asiassa suoraa pahuuden ilmausta. Siten kaikki kaunis mössö, jonka sionistit ovat kommunisteille ja vasureille syöttäneet, onkin itse asiassa pahan kosketus eikä rehellinen ja suora puhe, joka taas saattaa haiskahtaa vasemmistolaisen korvissa pahuudelta. Kaiken propagandan lisäksi.

Käsittääkseni Saksa ajettiin diktatuuriin. Ei ollut juuri muita mahdollisuuksia. Saksassa kuitenkin ajateltiin kansan parasta tuolloin, mikä on iso plus. Saksa oli tuolloin myös ainoa maa maailmassa lähes, jossa ei juutalainen eliitti pystynyt ohjaamaan kaikkea. Siksi Saksasta ei saa kertoa nytkään totuutta. Ikävää, että kirjoittaja on haksahtanut Icken tapaiseen valehtelijaan ja harhaan johtajaan.”

X: ”Kannatta tutustua historiaan myös muslimi Ahmed Ramin kautta sivustolla Radio Islam. Siinä on myös perspektiiviä vaihtoehtoväelle. Tuossa alla olevassa artikkelissa Leon Degrellen kertomus SS Waffenin joukoista ja siitä kuinka eri kansallisuuksia osallistui VAPAAEHTOISESTI joukkoihin. Satoja tuhansia sodan loppua kohden. Muslimeita osallistui kymmeniä tuhansia. Vapaaehtoisesti. Missään muussa sodassa ei ole ollut tällaista osanottoa, vaikka olihan vaihtoehtoväen mielestä kysessä maailman pahin saatana eli saksalainen kansa. Kannatta lukea myös toinen linkki, jossa kerrotaan lyhyesti Hitlerin loistavista sosiaalisista uudistuksista Saksassa. Jos oikeasti vaihtoehtoväki lukisi Hitlerin ajatuksia valtiosta ja kansasta, niin voisi yllättyä. Kysehän on sosialismista, joka on oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja kansallismielistä hyvällä tavalla. Ei työttömiä juuri ollenkaan (työttämyysprosennti laski Hitlerin toimesta neljässä vuodessa kahteen prosenttiin!), vapaamuurarit saivat kenkää valtion viroista ja kiellettiin kokonaan ja vastustettiin Rothschildien pankkidynastiaa ja siten perustettiin oma kansallinen pankki. Juutalaisillakin oli ihan ok oltavat Saksassa. Tottakai niiden toimintaa rajoitettiin (syystäkin) mutta saivat harjoittaa liiiketoimintaansa ja niitä suojeltiin poliiisin toimesta mahdolliselta väkivallalta. Mikä tässä toiminnassa oli niin ”fasistista”? Pitäisi vaihtoehtoväen alkaa pikku hiljaa luopumaan pinttyneistä käsityksistä ja unohtaa Hollywood-tarina holokaustista. Eihän joulupukkeihin kuulu enää aikuisena uskoa? Eihän? Naurettavaa että aikuiset vielä uskovat noin naurettavaan loruun. Vai onko kyse jostain anti-germanismista? Hitler ja saksa tiesivät ja ymmärsivät mihin talmudismi johtaa. Siksi niistä edelleen levitetään karmeaa valhetta ja vaihtoehtoväki pelaa suoraan näiden talmudistien pussiin.

http://abbc.net/degrelle/eng/waffenss.htm

http://abbc.net/degrelle/eng/hitler-revolution.htm

(Oikein uutisoidaan USA:n parjaamista diktaattoreista, jotka eivät suinkaan olleet hulluja, vaan itse asiassa kunnon miehiä. Jostain syystä Hitler oli jäänyt listasta:)

W: ”Ei se Hitler ole poikkeus tässä ”hullujen diktaattorien” ketjussa. Kaikki ovat olleet isänmaallisia ja kunnon miehiä. Juuri siksi he ovat useimmiten olleet sionistien kanssa napit vastakkain, sillä he ovat halunneet oman kansansa parasta eivätkä antaa sitä orjiksi ja ryöstää maataan. Juuri siksi sionistit ovat tuhobneet heidät ja ryöstäneet maan ja kansan. Juuri heistä tehdään ”hulluja diktaattorita” ja suuria uhkia, pahoja megalomaanikkoja, jotka ”aiheuttivat itse oman tuhonsa”. Tällaisia lauseita mallikansalaiset sitten pauhaavat suuressa tyhmyydessään.

Juuri he ovat yleensä ”pahimmat”, jotka eivät uhkaa ketään, mutta ovat riippumattomia ja itsenäisiä. Panevat sionisteille vastaan eivätkä tottele ja ota velkaa ym. Siis juuri he, jotka eivät ole talmudistien vallan alla ja ovat siksi lempeitä kansalleen ja vihollisilleen. Ei ole siis kyse jonkun nukkesatraapin vaihtamisesta.”

Totuus on joskus ihmeellinen: ”Samaa propagandaa on kerrotu myös Hitleristä, vaikka totuus hänestäkin oli aivan toisenlainen.

Nämä herrat ovat sionistipankkiirien pahimpia painajaisia. Lahjomattomia, kansan edun todellisia valvojia. Missä nämä herrat ovat Suomessa ?”

”Nii eihän netanjahut ja sharonit ole mitään diktaattoreja. Ne vaan käskyttää ja kyykyttää ilman titteliä. Hupaisaa on että vaikka ovat tosi tyranneja nii ei missään sitä sanota. Rauhan nopelia vaan ehotellaan.”

Icke väittää Hitlerin olleen jonkin juutalaislahkon edustaja. Hänellä ei ole mitään todisteita tästä. Ei paljon muustakaan.

Jäi kaivelemaan tuo, että myös natsien eliitti olisi koostunut rikkaista ja vauraista perheistä. Väitätkö kaiken vallan olleen joillain teollisuuspampuilla? Kyllä minusta mielestäni englantilaiset olivat yhdessä asiassa rehellisiä suhteessa natseihin: he pitivät heitä nousukkaina. Ja totta, natsijohto koostui keskiluokasta ja alemmista luokista tai alemmasta aatelista enintään. Se oli kuin hyväuskoinen alhaiso, joka oli oikeasti isänmaallinen ja kansallinen. Eliitin sallimat (aluksi monarkistit vihasivat nationalismia ja kansallisia vallankumouksia) aatteet olivat sen puolelta huijausta. Todellakin eliitti vain petkutti kansaa ja monarkit naivat ristiin raha-aatelin kanssa ja hallitsivat nokka pystyssä kansaa. Aateli piti kansaa alempiarvoisena laajalti.

Mielestäni Hitler oli tähän ketkuun eliittiin nähden natseineen pikemminkin hurskas ja pikkuporvarillinen, kun taas eliitti kosti ja petti Hitlerin ja maansa ja liittoutui salaa ulkomaiden aatelin ja eliitin kanssa. Myös kansaa huijjattiin ulkomailta sosialismilla ja kommunismilla sekä lupailtiin demokratiaa Ameriikan malliin. Tämä demokratia oli ansa ja surmanloukku.

Natsit siis ajattelivat kansallisesti ja oikeasti maansa parasta. Hitler olisi halunnut keskittyä vain rakentamaan kaupunkeja, mutta Versaillesin rauhaa oli korjattava jotenkin. Tämä rakennushalu ja säyseys paljastuivat taas kirjassa Verratene Verräter, kun maanpetturit olivat Englannissa kuiskuttelemassa. Yksi pelkäsi oikestaan SS-järjestöä ja Himmleriä ym. ja sanoi Hitlerin haluavan vain rakennella.

Hitlerin systeemi oli toki totalitarismi, mutta demokratia länsimaalaisittain oli susi lammasten vaatteissa ja muutenkin siis Rotschildin lelu koko länsi. Hitler olisi tuonut Euroopan kansoille paremman taloussysteemin, jos nekin olisivat alkaneet vain käymään hänen kanssaan vaihtokauppaa. Yleensäkin tulisi voida nähdä natseilla myös ansioita niissä asioissa, joissa ne heille kuuluvat ja miettiä, miksi Saksalle ei jätety muuta mahdollisuutta kuin natsit.

Hitler näyttäytyy monen läheisen työtoverin silmissä aivan ok tyyppinä tai ei suinkaan minään megalomaanina ja valloittajana/julmana alistajana. Pikemminkin maansa ja kansansa parasta hakevana ja vastuullisena johtajana, jolla oli suuret kyvyt. Ennen sotaa viholliset ja tulevat vihollisetkin esittivät suuren ihailunsa häntä kohtaan.

Minusta on väärin kohdella epäoikeudenmukaisesti natseja vain siksi, että he ovat hävinneet. Puhuttakoot heistä rehellisesti ja objektiivisesti. He tulivat valtaan suuren ahdingon tilassa. He eivät tavoitelleet suuria valloituksia, vaan halusivat maansa asiat kuntoon.

”Minua ällöttää se, kun natsit ovat vapaata riistaa ja Rotschildin laariin on jokainen älytön natsiletkautus. Maailman sivu on ollut diktatuureja ja autoritäärisyyttä ja natsit olivat erittäin lempeitä hallitsijoita. Oliko ihme, kun kerran väki oli omaa kansaa? Juutalaisiakaan vastaan ei hyväksytty minkäänlaisia väkivallantekoja. Miksi et vaahtoa Puolasta, jossa kaikki vähemmistöt joutuivat kidutuksen ja massatuhonnan kohteiksi? Miksi aina natsit, vaikka tulisi puhua yleensä fasismista ja tietysti tuomita se yleensä, jos ei pidä fasismista ja totalitäärisestä menosta?”

”Ikävä kyllä maailma on vain niin valheellinen. Osaksi sen vuoksi, että jos joku on sionistien vihollinen ja sitä on jo sellainen, joka on heidän ylivaltansa tiellä (kuten Saksan valtakunta Jabotinskyn ja muidenkin mielestä jo 1932), tämä tuhotaan. Koska sionistit ovat herroina joka puolella, niin silloin tästä heidän vihollisestaan tehdään kaikkien vihollinen hirveällä mustamaalauksella ja valehtelukampanjoilla. Kun hänet on tuhottu, hänestä tulee historian paha poika. ”

IN THE SHADOW OF HERMES:The Secrets of Communism

A Jüri Lina film
Based on the book ”Under the Sign of the Scorpion” by Jüri Lina

”This film by Jüri Lina shows how the freemasons, the international bankers, and the communists joined forces in an unholy alliance and through the Bolshevik Revolution of November 1917 established in Russia the most brutal and dehumanising slave society the world has ever seen.” http://jyrilina.com/

”Why did the Bolsheviks nourish such a deep-set hatred of everything Russian, desiring to destroy it even to the extent that it threatened their own material existence? According to Lina, the reason for this was that the majority of the Bolshevik leadership were not Russians at all but extremist Jews… Lina presents detailed evidence that is very difficult to dismiss.”

Tästäkin linkistä saa aika hyvää tietoa kattavan lähdeaineiston kanssa.

http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

Robert Wilton: Romanovien Viimeiset päivät:

http://www.archive.org/details/lastdaysromanov00sokogoog

Jepulisjepsis 23.3.2016 13:23 Muokkaa
Tässä latauslinkki tuohon Spingolan ja ZCF:n -radio-ohjelmaan ”Wednesday, 6/20: Zion Crime Factory (ZCF) talks more about the false voices in the ”truth” movement; MP3″

,jossa pistetään tosiaan nuo heidän valeprofeetat (esim. Alex Jones) lyttyyn. Tämä haastateltava ei ole siis Mike Delaney, vaan käsittääkseni joku muu ?

Todellakin, hyvä tuo ”holokausti testi”, on hyvä kuunnella mitä joku taho sanoo toisen maailmansodan tapahtumista, kuinka hyvin todellisuus on valjennut, vai valehteleeko joku tyyppi ihan tietoisesti. Esim. holokaustirevisionismiin ei voi ihan helpolla olla törmäämättä, jollei sitten ole ihan ummikko, ja tai kulje ohjattuna, jolloin käsketään mitä pitää sanoa, ja ennenkaikkea mistä pitää vaieta (Esim. Riikka Söyring ei halua puhua mitään holokaustista).

Ihmettelen, että näiden asioiden valkenemisen jälkeen nämä radiopersoonat vielä kääntyvät joko Putinin (Piper, John Friend, Kapner, Mike King, Jeff Rense, ja muut..) tai vähintään Donald ” We will fight for Israel 100 percent, 1,000 percent.” Trumpin kannattajiksi. Ei voi käsittää enää…

2012: Pivän mietelause rabbi Manis Friedmanilta (Bais Chana Institute of Jewish Studies, St. Paul, Minnesota, kirjoitus lehdessä Moment (May/June 2009):

”En usko länsimaisiin moraalioppeihin eli :älä tapa siviiliväestöä tai lapsia, tuhoa pyhäkköjä, älä taistele loma-aikana,älä pommita hautausmaita, älä ammu ensin ennen kuin toinen on ampunut, koska se olisi moraalitonta. Ainoa tapa sotia moraalisesti on juutalainen tapa: Tuhoa pyhäköt. Tapa miehet, naiset ja lapset (ja karja).”

Näin puhuvat siis jotkut hengelliset johtajat! Miksi nettitrollit kaivavat Memristä ym. vain oletettuja islamilaisten mullahien palopuheita? Sitten poimintoihin:

”Ihmisiä aivopestään holokaustihömpällä eli valheellisilla väitteillä natsien julmuudesta ja joukkomurhista. Todellisuudessa keskitysleireillä kohdeltiin vankeja asiallisesti eikä minkäänlaisia omavaltaisia julmuuksia sallittu. Virallinen valta taas ei pitänyt normaalia tiukempaa kuria.

Kun nämä ihmismassat ottaisivat selvää itse asioista netistä ja kirjoista, he oivaltaisivat nimenomaan juuri kuvauksissa esiintyviä kammottavia julmuuksia tehdyn saksalaisille siviileille, joita tuhottiin ihan oikeilla tuhoamisleireillä. NL rakennutti tällaiset leirit ja toteutti sielläkin sanoinkuvaamatonta sadismia. Lännessä johtajat (jotka loivat N-liiton) näännyttivät nälkään miljoonia siviilejä (yhtä paljon kuin itäalueilla, joissa laajojen vangitsemisten lisäksi murhattiin kansaa tahallisilla nälänhädillä DDR:n tulevalla alueella ja Itävallassa). Eisenhowerilla ja ranskalaisilla oli tuhoamisleirejä sotavangeille ja 2 miljoonaa murhattiin näin.

Ihmiset eivät tunnu tajuavan, että todellisen holokaustin tekijät ovat siis vallassa ja johtavat länttä ja itää. Se ei lupaa hyvää heille itselleenkään ja koko ajan nämä kammottavat sadistit sotivat ympäri maailmaa ja rakentavat EU:sta Neuvostoliiton kopiota (on jo sellainen). Siis holokausti tehtiinkin saksalaisille ja sekin oli isompi kuin on väitetty holohoaxin oleen ja myös Neuvostoliiton kansoille tehtiin toisia (ja Kiinassa Suuri harppaus) (Ja Irlanti, Intian nälänhädät ym. ym.) Tällaistentekijät ovat johtajiamme. Meidän poliitikkomme ajavat vain näiden maailmanhallitus-pyrkimyksiä ja kansaamme tuhoon.

Kuinka vaikeaa onkaan yhteiskunnan ja holohömpän aivopesemälle kansalle tajuta näitä asioita. Kuten muualta olemme saaneet lukea, esim. Rooseveltin lähettiläs ja emissaari valtion asioissa puhui Englannin juutalaisten johtajan Laskin läsnäollessa avoimesti 20 miljoonan saksalaisen siviilin nälkiinnyttämisestä 1945 sodan jälkeen. Lännessä ja Idässä voittajat panivat toimeen tämän suunnattoman rikoksen, vaikka uhreja siis on arveltu olleen 9-13 miljoonaa. Tarkkaa määrää ei kai tiedä kukaan. Idässä oli siis nuita kaameita kidutusleirejä vielä eli neuvostolainen sadismi juhli täydessä mitassaan Puolan ja Tshekin alueilla ja muilla itäalueilla. Holokaustin nämä samat rikolliset keksivät samaan aikaan ja on uskomatonta, kuinka tämä karkea ja röyhkeä valhe saattoi menestyä. Kaikki mediat ja poliitikot olivat vastedes taskussa, mutta silti. Tämä viha on jotain sanoinkuvaamatonta. (Eräs) totesikin yhdessä kirjoituksessaan, että maailman hallitseva eliitti tuntuu keskittäneen kaiken tarmonsa siihen, että pystyisi vihaamaan muita mahdollisimman totaalisesti. Saamme olla varmoja, että kaikki resurssit on satsattu hyvin kauan siihen, kuinka keksitään mahdollisimman pirullinen kohtalo maailman ihmisille, kun New World Order on täydellistynyt.

Pseudoterrorismi Venäjällä

Seuraava on kooste parista kirjoituksesta 10 vuoden haarukalla taaksepäin sekä tiedoista, joita oli koottu jo ennen niitä.

Terrorismia esiintyy taas lähes joka päivä Euroopassa ja Venäjälläkin on taas isketty juniin. On syytä muistutella vähän tuota Venäjän terrorismin historiaa Putinin aikana ja Jeltsininkin. Me vanhemmat ikäppolvet tetenkin tutustuimme pian näiden outoihin taustoihin aikoinaan. Mm. Hannu Yli-Karjanmaa kunnostautui kiitettävästi kokoamalla todisteet Putinin Venäjän falseflag-sodasta. Useinhan keskitytään vain WTC-iskuihin ja Lännen huijauksiin. Monet näkevät Putinin Venäjän jonkinlaisena vastavoimana. Putin ei ole kuitenkaan ns. hyvä diktaattori. Aluksi tiivistelmä siitä, kuinka FSB jäi kiinni yrityksestä räjäyttää kerrostalo Rjazanissa. Lähteenä on Jürgen Rothin kirja Puolan johdon tuhonneesta lento-onnettomuudesta vuodelta 2015. Vanhempi ikäpolvi muistaa ja nuoremmasta asioihin tutustunut osuus, että Rothin lähteet ovat kunnossa.

Rjazan on 520 000 asukkaan kaupunki 200 km kaakkoon Moskovasta. 22.9.1999 klo 21.10 bussikuski Aleksei Kartofelnikov havaitsi asuntonsa edessä (Nowoselow-katu 14) kaksi miestä ja naisen, jotka purkivat säkkejä valkoisen henkilöauton tavaratilasta ja kantoivat niitä vastapäisen talon kellariin. Auton rekisterikilvet olivat hänen mukaansa peitetyt papereilla, jossa oli Rjazanin tunnus n:o 62. Hän raportoi havaintonsa miliisille, joka saapui vasta 2 h päästä, kun auto oli jo ajat sitten kadonnut. Kellarista kuitenkin löydettiin n. 50 kg säkkejä ja sytytin. Andrei Tschernyschov johti tuolloin poliisiosastoa alueella. Häntä haastatteli Novaja Gazetan Pavel Woloschin. Haastattelun mukaan tilannetta pidettiin vakavana. Poliisi käsitti estäneensä terrori-iskun ja bussikuskin pelastaneen satoja ihmishenkiä. Rjazanin piirin yliräjäytysmestari kertoi samoin: ”Siellä oli säkkejä, keskimmäinen leikattuna ja siinä digitaalikello, josta meni johto säkkeihin. Vedin kaiken säkin sisältä ulos”.

24.3.2000 eli kaksi päivää ennen presidentinvaaleja NTV:ssä oli keskustelu aiheesta. Mukana oli talon asukkaita, Rjazanin ja Moskovan FSB:n edustajat ja riippumattomia asiantuntijoita. Nuori asukas kertoi: ”He menivät vastahakoisesti kellariin, sillä monet olivat käyttäneet sitä toilettina. Kun he palasivat, heidän kasvonsa olivat muuttuneet.” Toinen: ”Poliisit alkoivat juosta ympäriinsä ja ajaa asukkaita pihalle soittamalla ja koputtamalla oveen ja pyytämällä heitä äkkiä ulos. FSB:n edustaja kertoi televisiossa: ”Tulin paikalle klo 22.15 ja selitin asukkaille, että kaikki oli kunnossa. Olimme tutkineet kaiken ja kaikki oli puhdistettu. He saattoivat palata asuntoihinsa.” Todellisuudessa kaikki viettivät yön viereisessä elokuvateatterissa. ”Klo 5.30 23.9. asukkaat kuulivat Radio Rossiystä pommilöydöstä. Pommin kerrottiin tulleen räjäytetyksi klo 5.30. Elokuvateatterissa vallitsi hiljaisuus. ”

Tutkimustulosten mukaan syyttäjä avasi jutun samana yönä ja sitä tutki 1200 poliisiviranomaista ja sotilasta, jotka etsivöt tekijöitä. Epäilyttävä puhelkinkeskusteu Moskovasta havaittiin. Valittu numero oli 224, Moskovan FSB-keskus. ”Tulkaa yksitellen Rjazanista. Kaikkialla on poliisin kontrollipisteitä.” Puhelun jälkeen miliisi löysi pian asunnon, josta oli soitettu. Pommin löytämisestä oli kulunut 24 tuntia. Nyt Venäjän sisäministeri ilmoitti, että terrori-isku oli torjuttu. Pian tämän kiisti FSB-päällikkö Nikolai Patruschev: ”Kyse oli ollut harjoituksesta ja säkeissä olisi ollut sokeria.” Eugen Savostjanov, entinen Moskovan FSB-johtaja, ihmetteli tätä Moskovan FSB:n lausntoa: ”En voi ymmärtää tätä. Miten tarvittiin kaksi päivää, ennen kuin kerrottiin kyseessä olleen harjoitus?” Moskovan FSB:n mediavastaava Alexander Zdanowitsch vastasi, että kaikki tapahtumaketjun vaiheet tuli testata. Rjasanin FSB:tä ei informoitu erikoisoperaation salassapidon vuoksi.” Nämä taas olivat nähneet itse sytyttimen ja räjähdysaineen. Erittäin pöyristyneenä reagoi FSB-työntekijä Rjasanista tähän ja julkaisi dokumentin, jossa oli mm. seuraavaa: ”Tämä uutinen yllätti meidät kovin ja se tavoitti meidät juuri silloin, kun oletetun pommin asettajan pidätykseen oltiin juuri valmistautumassa.”. Eli juuri kun FSB-agenttia aiottiin ryhtyä pidättämään, Partushev ilmoitti uutisensa. Talon asukas oli keskustelussa tuohtunut: ”Herrat FSB:stä yrittävät vakuuttaa meille, että kyseessä olisi ollut harjoitus. Emme usko tähän. Olemmeko liian typeriä ymmärtämään, vai valehtelevatko he liian huonosti”. Toinen asukas oli yhtä kriittinen – mikä oli viellä tuolloin Venäjällä mahdollista: ”He pitävät meitä idiootteina. Tutkimustahan johti FSB itse. Tulos oli toki nähtävissä. Pelkään puhua tästä. Mutta en usko, että kyseessä oli harjoitus. Se oli terrori-iskun yritys.” Toinen asukas ihmetteli, kuka oli antanut käskyt. Presidentti vai kuka. Entinen FSB-johtaja E. Savostjanov: ”Oletan, että pommi oli aito ja tässä oli kyse aidosta provokaatiosta, jotta Kaukasus-konfliktia saatettiin kärjistää. Emmekö voi saada selvää vastausta, mitä todella on tapahtunut? Pelkään, että emme tule saamaan”.

Eräs asukkaista kertoi, että säkeissä ei todellakaan ollut sokeria. Hän oli nähnyt kolmen metrin päästä sisällön ja kyse oli ollut granuloista, kuin pienistä nuudeleista ja ne olivat keltaisia. Toimittaja oli ihmetellyt, miksi alueelliset poliisiasiantuntijat eivät olleet tunnistaneet ainetta sokeriksi. Raphael Glimanov, räjäytystutkija: ”Jokainen, joka on joskus nähnyt hexogeenia, ei koskaan voi luulla sitä sokeriksi. Tämän voi varmistaa esim. makutestillä, silä mikään räjähdysaine ei maistu makealta.”
Novaja Gazeta ihmetteli, miksi aineen toteaminen sokeriksi kesti puoli vuotta ja miksi sokeri oli vielä räjäytetty. Jos oli varmaa, että kyseessä oli sokeri, niin miksi vieä tutkittiin? NTV:n tytäryhtiö n Media-Mostin Igor Malashenko kertoi valtavasta paineesta hallituksen ja FSB:n taholta. Ohjelma Ryazan Sugar oli johtanut suuriin ongelmiin. Silloinen tiedotusministeri Michail Lesin oli sanonut mm. niin, että ”NTV-show oli ylittänyt punaisen viivan ja että olimme heidän silmissään lainsuojattomia”. 11.5.2000 Liittovaltion yleinen syyttäjä FSB:n ja Ohajuspoliisin avulla teki ratsian Media-Mostin tiloihin. Igor M sanoo kyseessä olleen koston Tshetshenia-raporteista ja Rjazan-ohjelmista. Vuotta myöhemmin Gazprom-konserni otti kanavan haltuun ja trimmasi sen Kremlin linjalle. Kun Novaja Gazetan tutkiva ryhmä myöhemmin palasi Rjazaniin, siviilipukuiset henkilöt tulivat varoittamaan heitä. Kaupungissa rehotti rikollisuus ja onnettomuuksia tapahtui usein. Heiltä kysyttiin, kuka vastaisi, jos heille sattuisi jotain. Heitä kehotettiin palaamaan heti takaisin. Moskovassa ryhmä joutui kuulusteluun. Talon asukkaiden valitusten kanssa kävi myös kehnosti. Juttua tutkittiin salaa ja asiakirjat salattiin 75 vuodeksi.

John B. Dunlop Stanfordin yliopistosta on selvittänyt kerrostaloiskuja ja Rjazanin tapahtumia. Hänen mukaansa pommi-iskujen toteuttamisessa oli FSB:llä ollut keskeinen rooli. Duuman jäsenen Sergei Kowaljovin asiaa tutkimaan kutsuma Mihail Trepashkin oli entinen FSB:n työntekijä ja asianajaja. Kovaljov oli iskuja tutkineen tutkimuskomission jäsen. Oli käynyt ilmi, että FSB:llä oli osasyyllisyys pommikampanjassa. Trepashkinille kävi huonosti. Hänet on tuomittu vankilaan kaksi kertaa, mutta terveyden petettyä hänet vapautettiin v. 2007. Kaksi muuta komission jäsentä eli duuman jäsen Sergei Jushenkov ja journalisti Juri Schekotschkin murhattiin v. 2003. He olivat väittäneet, että FSB oli mukana iskuissa. Juri Shekotshkin murhattiin radioaktiivisella thalliumilla. Myös v. 2006 polonium-210:lla murhattu Sergei Litvinenko oli esittänyt, että hänen työnantajansa FSB oli sekaantunut kerrostaloiskuihin. Britannian hallitus vaati turhaan kahden tappajan luovuttamista. He olivat entisiä FSB-agentteja. Toinen heistä on Andrei Lugowoi, jolla on tiuiviit yhteydet Putinin sisärinkiin. Hän on sillä välin päässyt duumanjäseneksi ja nauttii koskemattomuussuojaa. Brittiläiselle tutkimuskomissiolle on luovutettu NSA-aineistoa, josta ilmenee puhelinkeskustelu Moskovan ja Lontoon välillä ja jonka perusteella voidaan todeta, että kyseessä oli valtion toimeksiantama teloitus. Näin sanoi komission jäsen Sir Robert Brown. Juttu on avattu uudelleen. Litvinenkon leski sai komission aikaan vastoin Britannian hallituksen tahtoa. Aineisto on netissä.

Näin Roth. Kesäkuussa 1999 Venäjän edustaja ilmoitti Bilderberg-kokouksessa Venäjän tekevän pian tilinsä selväksi Tshetshenian kanssa eli aloittavansa uuden sodan. Tämän luin aikoinani muistaakseni Martti Valkosen kirjoista tai vastaavasta lähteestä. Masha Gessenin Putin-kirjan lukeminen palautti mieleen kaikki menneiden vuosien tapahtumat. On turhaa haastaa seuraavaa viittaamalla Gessenin taustoihin tai vahvaan länsimielisen opposition näkökulmaan. Nämä asiat on selvitetty aikoinaan. Hänellä olisi ollut myös melkoinen lista lähdeviitteitä, mutta niihin en ole jaksanut syventyä. Kirjasta ilmenee, että Gessen ja Gessenin tuntemat aktivistit melko pian oivalsivat FSB:n olleen kerrostaloräjäytysten takana, vaikka tuolloin aluksi myös Gessen kertoo uskoneensa tshetsheenitahojen syyllisyyteen.

31.8. 1999 räjähti ostoskeskuksessa Moskovassa, jolloin yksi ihminen kuoli ja 30 loukkaantui. Viisi päivää myöhemmin räjähti kerrostalo Buinakskin kaupungissa, jolloin 64 ihmistä kuoli ja 146 loukkaantui. Kaupunki on vain pienen matkan päässä Tshetsheniasta. Vainajien joukossa oli 23 lasta. Aiemmin loppukesällä oli sissipäällikkö Basajevin johtama taistelijajoukkio iskenyt Dagestanin puolelle ja vallannut siellä kyliä. Tuntuu siltä, kuin alueen johto ei olisi pystynyt saamaan Basajevia kuriin. Basajevilla tuntuu myös olleen etenkin toisessa sodassa jonkinlaisia yhteyksiä Venäjän tiedusteluun. Hänen joukkionsa sai kävellä kaikessa rauhassa pois Dagestanista. Hänellä oli myös selvä yhteys Boris Berezovskiin tuolloin. Toisessa sodassa Politkovskajan kirjan mukaan armeija jätti toisessa sodassa aina sen kylän rauhaan, jonne Basajev ilmestyi joukkoineen. Politkovskaja piti yhteispeliä selvänä. Mies tuntui liikkuneen melko helposti loppuun saakka Kaukasuksen alueella. Gessen ei puhu Basajevista tai tämän iskuista mitään.

Kun kerrostalo oli räjäytetty Kaukasuksella, oli Venäjän kansat ja koko maailma valmisteltu psyykkisesti uskomaan, että neljä päivää myöhemmin alkaneet kerrostalojen räjäytykset Moskovassa ja muualla Venäjän kaupungeissa olivat ehkä jonkun tshetsheenitahon työtä. Räjähdykset sattuivat aamuyöllä, jolloin ihmiset olivat pääosin nukkumassa. Kahdessa 5 päivän välein tehdyssä iskussa Moskovan keskustan tuntumassa ja kaupungin laitamilla kuoli 100 ja140 ihmistä kerrallaan. Toisessa loukkaantuneita oli vain 7, toisessa jopa 700. Volgodonskin kaupungissa 19 kuoli ja 1000 loukkaantui. Skeptiset tahot saattoivat ajatella, että terroriaalto oli varsin kummallinen, kun se tuntui kohdistuvan köyhiin lähiöiden asukkaisiin eikä vaikutusvaltaisiin tai nimekkäisiin kohteisiin. Pian alkoi joukkojen keskitys Tshetshenian rajalleja varmaankin tiedostavat ihmiset saattoivat arvella, että mielikuvalla koko Venäjän kansaan kohdistuvasta murhayrityksestä yritettiin oikeutetta jossain määrin ihmisten mielissä kaikien tshetsheennien tappamista. Mikään taho ei ottanut vastuuta iskuista, mikä oli myös kummallista, mutta varsin tavallista CIA:n ja kumppanien vuosikymmeniä pyörittäneiden feikki-iskujen yhteydessä 2001 ja sen jälkeen. Kovasti kansalaiset roikkuvat silti luottamuksessa päättäjiin ja muihin viranomaisiin ja valtamediaan ja ihmettelevät, mitä ”ääri-islamilaiset” oikein ajavat takaa iskemällä siviilikohteisiin.

Rjazanin fiasko sattui juuri silloin, kun 24 kuvernööriä pyysi Jeltsiniä luovuttamaan vallan pääministeri Putinille 23.9. Valta luovutettiin lopullisesti vasta 31.1.1999. Rjazanissa olisi tuskin harjoiteltu siten, että asiasta ei olisi kerrottu paikalliselle FSB:lle. 1200 poliisia ajoi takaa etsittyjä terroristeja. On myös epäuskottavaa, että sadat ihmiset olisi ajettu kodeistaan päiväkausiksi ilmoittamatta, jos kyseessä olisi ollut vain harjoitus. Jo aiemmin oli ainakin yhden räjäytyksen yhteydessä esitetty silminnäkijähavainto jonkinlaisten säkkien kantamisesta kellariin. Sen vuoksi Kartofelnikov oli ottanut asian heti vakavasti. Poliisin tultua 45 minuuttia myöhemmin se totesi uhkan ja evakuoi asukkaat. Jotkut vaikeavammaiset jätettiin kuitenkin asuntoihinsa. Asukkaat olivat ilman huoltoa pihalla, kunnes paikallinne elokuvateatterin omistaja tarjosi heille suojaa ja kuumaa juotavaa. Pommiryhmä havaitsi heti kyseessä olleen heksogeenin, toiselta nimeltään RDX. Tällä räjähteelä oli todettu suoritetuksi jo ainakin yksi aiempi taloräjäytys. Paikallinen FSB onnitteli poliiseja ja hälytyksen tekijää terrori-iskun estämisestä. Kun FSB joutui keksimään hätävalheensa, se selitti pommimiesten erehdystä sillä, että testauslaitteet olivat saastuneet mittavasta käytöstä todellisiin räjähteisiin Tshetsheniassa. Ihmeellistä oli myös sisäministeri Rushailon hätääntynyt olemus ja julkinen toteamus vielä hieman ennen harjoitustarinaa siitä, että terroristijahdissa oltaisiin edistytty. Eräässä keskustelutilaisuudessa oli Rjazanin talon asukkaiden sekaan istutettu feikkiasukas, joka väitti uskovansa tarinaan harjoituksesta. Talon muut asukkaat raivostuivat ja totesivat, että kukaan ei tuntenut FSB:n feikkiasukasta. Kaiken edellä esitetyn jälkeen olisikin vaikea uskoa tshetsheenien syyllisyyteen yhdenkään iskun osalta.

Vuoden 1999 kerrostaloräjäytyksiä tutki riippumaton komitea, jonka toinen jäsen, liberaali poliitikko ja tutkiva journalisti Juri Shtshekotshin murhattiin myrkyttämällä. Omituisia oireita seurasi kuolema 3.7.2003. Hän tutki myös Moskovan teatteri-iskua. Murhalla saatettiin myös estää häntä julkaisemasta todisteita, joiden mukaan teatteriin iskeneistä naississeistä osa oli tuomittuja rikollisia, jotka teatterikaappauksen aikana suorittivat teoriassa yhä rangaistustaan venäläisissä vankiloissa. Joku suurten valtaoikeuksien omaaja oli siis luvannut heille vapauden terrori-iskun esittämisen vastalahjana. Klassinen vuotaja-/ilmiantajatyyppi ja idealisti Litvinenko joutui pakenemaan Venäjältä jo v. 2000. Hän tutki kerrostaloräjäytyksiä ja naapurinsa Ahmed Zakajevin kanssa myös teatteri-iskua vuodelta 2003.Litvinenko kirjoitti kerrostaloiskuista kirjan Juri Felshtinskin kanssa. Novaja Gazetan toimittajat olivat löytäneet kaksi asevelvollista, jotka olivat livahtaneet ilmavoimien varastoon Rjazanissa etsimään sokeria teehensä. He löysivät kummallista ainetta sokerisäkeistä. He tunnustivat tekonsa ja esimiesupseeri sai selville, että kyseessä oli räjähdysaine heksogeeni. Ilmavoimien varastoa käytti FSB todisteiden mukaan. Juli Ribakov antoi Litvinenkolle pöytäkirjan duuman istunnosta 13.9.1999. Puhemies oli keskeyttänyt istunnon sanomalla: ”Me olemme juuri saaneet uutisen, jonka mukaan Volgodonskissa on viime yönä räjäytetty asuinrakennus.” Todellisuudessa talo räjäytettiin siellä vasta kolme päivää myöhemmin. Ilmeisesti puhemiehen toimistossa oli ollut FSB:n vakooja, joka oli antanut tälle väärällä hetkellä väärän muistilapun, mutta joka oli tiennyt tulevasta räjäytyksestä.

Litvinenkon vanha toisinajattelijatoveri Mihail Trepashkin liittyi tutkimuksiin.Hän jäljitti FSB:n yhteydet kerrostaloiskuihin Moskovassa, tunnisti liikemiehen, jonka nimeä oli käytetty tilojen vuokraamiseen molemmista rakemnnuksista, FSB:n agentin, joka esiintyi liikemiehenä ja jopa ne kaksi miestä, jotka oli palkattu järjestämään varsinaiset räjäytykset. Hän havaitsi, että epäillyn tunnistuskuva oli vaihdettu toiseksi. Hän aikoi puolustaa kahta hengissä selvinnyttä epäiltyä ja esittää todisteensa oikeudenkäynnissä, mutta hänet pidätettiin tätä ennen ja tuomittiin vankeuteen laittoman aseen hallussa pitämisestä. Kaksi epäiltyä saivat tuomionsa, mutta heidän henkilöllisyyttään ei paljastettu tai sitä, miten rikokset oli tehty. Aleksander Litvinenko murhattiin poloniumilla ja häm kuoli 23.11.2006. Jotkut vekkulit ovat esittäneet, että Lännen suurvallat olisivat murhanneet Litvinenkon mustatakseen Putinia. Kuitenkin Venäjällä toisinajattelijoiden ja oikeastaan vähän kenen tahansa murhat ovat olleet niin järjestelmällisiä ja häikäilemättömiä, että ei siellä taideta tuollaisesta mustaamisesta välittää. Sitäpaitsi kuten edellä on esitetty, esim. Britannian hallitus on ollut hyvin pidättyväinen ja siis käytännössä salli murhan tapahtuvan maassaan. Poloniumia ei mikään vähäisempi taho voi puolestaan ottaa käyttöön ja suorittaa murhia sellaisella aineella. Muutenkin Lännen valtamedia on perinteisesti pikemminkin erittäin sovitteleva ja salaileva Venäjän tilanteen suhteen. Nykyisenä jonkinlaisen vastakkain asettelun aikoina vieläkin.

Teatteri-isku

Olen lukenut Politkovskajan kirjat ja sitten Gessenin Putin-kirjan. Nämä edustavat vielä venäläistä ja juutalaista näkökulmaa ja myöskin melko valtavirtaista. Yli-Karjanmaa aikoinaan toi esiin etenkin Tshetshenian ulkopuolisen terrorismin täydellisen falseflag-luonteen. Tietenkin jo tökeröistä tarinoistavoi päätellä paljon. Pian Tshethsenian toisen sodan pahimpien taisteluiden tauottua räjähti nainen jossain nuorisofestivaaleilla ilman suurempia muita uhreja. Kuin ihmeen kautta paikalle oli jäänyt Tshetshenian passi, jota poliisi lehdistön edessä heilutteli. Naurettavaa. Sittemin muka olisivat mummot tai naiset pudotelleet kaksi jumbojettia tms. Kerrostaloiskut jo paljastivat kaiken. Lännen media toitotti kaikki Venäjän valheet ja sai kadunmiehen Lännessä uskomaan kaiken. Kuten se uskoi pian vastaavat jutut Lännessä vuoden 2001 iskujen jälkeen. Miksi nämä terroristit iskisivät köyhien ja tavisten kimppuun? Yleensä oikea terrorismi iskee johtajiin ym. tärkeisiin kohteisiin. Pseudoterrorismilla halutaan vain kiihottaa mieliä vihollisia vastaan tai edesauttaa tiukkaa lainsäädöntöä ym. johdon eduksil.

Teatteri-iskua sivuttiin jo aiemmin. 23.10.2002 tshetsheenikaappaajat ottivat moskovalaisen teatteriyleisön panttivangeikseen. He uhkasivat räjäyttää koko rakennuksen, jos heidän vaatimuksiin ei suostuttaisi. Kaappaajat vapauttivat n. 800 henkilön vankijoukosta heti ulkomaalaisia ja pikkulapsia. Muutama näyttelijä pääsi pakoon pukuhuoneen ikkunasta. Useimmat muut joutuivat kärsimään nälkää ja janoa 58 tuntia. Teatterin ympärille sijoitetut kaksi erillistä erikoisjoukkojen yksikköä eivät olleet päässeet yksimielisyyteen veden ja mehun viennistä, minkä terroristit olivat hyväksyneet. Hämmentyneen oloisat ja hajaannuksen vallassa olleet terroristit vapauttelivat koko ajan muutamia panttivankeja. Heuidän vaatimuksensa olisi ollut naurettavan helppo täyttää ja siten turvata ehkä kaikkien vankien vapautuminen. HE vaativat Putinin ilmoittavan julkisesti, että hän haluaa lopettaa Tshetshenian sodan ja hyvän tahdon osoitukseksi määrätä joukkonsa vetäytymään edes yhdeltä venäjästä eronneeksi julistautuneen tasavallan alueelta. Kv. sopimusten mukaan kaasua ja voimatoimia ei olisi tullut käyttää niin kauan kuin terroristit olivat halukkaita neuvottelemaan. Nuori kaapparipäällikkö ei koskaan ollut käynyt Tshetshenian ulkopuolella ja oli muutenkin varsin kokematon sota-asioissa ja päällikkönä. Hän ei ollut tunnettu päällikkö, muistaakseni jonkun vähäisen päällikön poika ja jopa venäläismieliseksi esitetty.

Nerokas vapautussuunnitelma meni pieleen heti aluksi. Terroristit eivät nukahtaneet heti kaasun levitessä teatteriin, vaan vasta minuuttien päästä. Kaikki panttivangit kuitenkin huomasivat kaasun leviämisen heti, kun se alkoi. Terroristit eivät kuitenkaan räjäyttäneet pommejaan, vaikka he väittivät istuvan lähes sormi liipaisimella. Tainnutetut vangit olisivat tarvinneet lääkärin apua heräämiseensä. He eivät saaneet välitöntä apua, vaan heidät kannettiin portaille ja monet asetettiin selälleen eikä kyljelleen, kuten olisi pitänyt. Moni tukehtui oksennukseensa. Kuolleet ja elävät lastattiin sitten busseihin ja vietiin keskustan sairaaloihin, vaikka vieressäkin olisi ollut sairaala. Monet tukehtuivat linja-autoissa, kun heidän päänsä oli retkahtanut taaksepäin.Sairaaloissa lääkärit eivät pystyneet auttamaan potilaitaan, koska armeija ja poliisi eivät suostuneet kertomaan, millaista kemikaalia oli käytetty. Useita panttivankeja vaipui koomaan ja kuoli vielä sairaalassa, jotkut vielä viikko piirityksen jälkeen. Yhteensä kuolleita vankeja oli 129.

Pian iskujen jälkeen väitettiin osan terroristeista riisuneen vageilta vaatteita ja paenneen näissä teatterista. Uutiskuvissa osa vangeista oli alasti. Zakajev ja Litvinenko huomasivat tutkimuksissaan, että yhtä terroristia ei ollut surmattu, vaan hän itse asiassa näyttää lähteneen rakennuksesta vähän ennen rynnäkköä. Miehen nimi oli Hanpash Terkibajev, joka oli entinen toimittaja ja joka tutkijoiden mielestä oli työskennellyt kauan Venäjän salaiselle poliisille. 31.3.2003 Zakajev näki Terkibajevin Strasbourgissa, minne he molemmat olivat matkustaneet Tshetshenian kansan edustajina. Terkibajev Moskovan valtuuttamana. Liberaali eversti Sergei Jushenkov oli mukana teatterikaappauksen parlamentaarisessa tutkinnassa. Litvinenko luovutti koko aineistonsa hänelle, mutta Jushtshenko murhattiin kaksi viikkoa myöhemmin. Hänet ammuttiin Moskovassa keskellä kirkasta päivää, Litvinenkon mukaan juuri teatterikaapauksen tutkimuksen vuoksi. Onneksi Jushenko oli jo luovuttanut aineiston eteenpäin.

Anna Politkovskaja löysi Terkibajevin. Hän oli kovin rehentelevä ja turhamainen. Hän sanoi olleensa teatterissa piirityksen aikana ja johtaneensa terroristit paikalle, varmistanut heidän pääsynsä useissa aseilla lastatuissa kuorma-autoissa Tshetshenian tarkastusasemien läpi ja selvittävän poliisipisteen Venäjällä lähempänä Moskovaa. Hänellä oli teatterin tarkka kartta, jota ei ollut terroristeilla tai federaation joukoilla Hän sanoi tekevänsä työtä Moskovalle. Terkibajev valehteli paljon, mutta oli totta, että hän oli ollut teatterissa kaappaajienjoukossa. Hän oli hengissä ja liikkui vapaasti, mm. virallisen valtuuskunnan jäsenenä ulkomailla. Väite salaisen poliisin hyväksi työskentelystä oli pakko olla totta. On myös kummallista todellakin, kuinka terroristit pääsivät paikalle aseineen ja räjähteineen ja kuinka em. naiset pääsivät vankiloista paikalle! Terkibajevin mukaan mitään räjähteitä ei ollut. Sen vuoksi niitä ei ollut räjäytetty. Naiislla oli valedynamiittivyöt. Tämä vaikuttaa todelta ja täten kaikki kuolleet vangit kuolivat turhaan. Varmasti FSBtiesi Terkibajevin lähtevän rakennuksesta ennen rynnäkköä.

Oliko koko jutun tarkoituskin tappaa taas venäläisiä ja vaikka lavastus on taas näin karkea, niin kohdistaa viha oikean syyllisen sijaan tshetsheenehin? Lännessäkin kaikki pitävät edelleeniskua aitona ja kaikkeen syyllisinä tshetsheenejä, antijihadistit myös ylipäänsä ”muslimeita”. Putin lisäsi sensuuria ja keskitti valtaa itselleen teatterikaappauksen vaatimien vastatoimien verukkeella. Kaappaus oli apukeino paitsi vihan lietsomiseen, myös demokratian lakkauttamiseen.

Beslan – Venäjän Waco

1.9.2004 terroristit kidnappasivat koulun Beslanissa koulujen alkamisen päivänä, joka on koululaisten juhlapäivä. Viranomaiset väittivät panttivankeja olleen yli 300, mutta oikeasti heitä oli n. tuhat. Anna Politkovskaja ei saanut lentoa millään alueelle, jotta olisi päässyt reportterin toimiin ja mahdollisesti neuvottelemaan ja siten välittämään sopuratkaisua verenvuodatuksen välttämiseksi. Hän sa viimein lennon Rostoviin, mutta kaikista varotoimista huolimatta hänet myrkytettiin matkalla jo ennen kuin oli päässyt jatkamaan autolla matkaa Beslaniin. Neropatit väittävät Politkovskajan murhaa v. 2006 Putinin mustaamiseksi tai tshetsheeniryhmien valtataisteluksi, johon Politkovskaja olisi tahtomattaan sotkettu. Kuitenkin hänet yritettiin myrkyttää jo v. 2004 Beslanin kaappauksen neuvotteluiden sabotoimiseksi ja naisen lopulliseksi vaientamiseksi. Lääkärit sanoivat hänen selviytymistään ihmeeksi. Hän ei koskaan toipunut ennalleen murhayrityksestä. Ilmeisesti juuri Politkovskaja oli onnistunut neuvottelemaan teatterikaappauksen aikana juomahuollon vangeille, mutta piirittäjät eivät sitten olleet suostuneet tähän. Ennen lähtöään hän oli vaatinut eri tshetsheenijohtajia mobilisoimaan kaikki voimat liikkeelle, jotta terroristit olisi saatu taipumaan vapauttamaan vankinsa. Heidän oli tultava esiin ja toimittava ilman ehtoja. Zakajev oli samaa mieltä.

Paljon tietoa saatiin oikeudenkäynnistä Beslanissa, jollloin toimittaja Marina Litvinovitsh äänitti kaikki istunnot. Hän hankki myös muita tietoja. Tapahtumat oli mahdollista rekonstruoida minuutti minuutilta. Kävi ilmi, että oli ollut kaksi rinnakkaista pelastusyritystä. Paikallista hanketta oli johtanut Pohjois-Ossetian kuvernööri Aleksander Dzasohov, toista Moskovan FSB. Kaappaajat olivat vaatineet juuri presidentti Dzasohovia yhdeksi henkilöksi, joiden kanssa he halusivat neuvotella. FSB esti häntä menemästä sisälle kouluun.Dzasohov järjesti Ingushetian entisen johtajan Ruslan Aushovin neuvottelemaan. Tämä toi ulos 26 panttivankia, jotka olivat naisia ja pieniä lapsia. Hän sai vaatimuslistan, johon kuuluivat Tshetshenian itsenäisyys ja sotilaallisen toiminnan lopettaminen. Jo Politkovskaja oli neuvotellut itse Tshethsenian johtajan Mashadovin neuvottelemaan ja nyt tätä yritettiin uudelleen. Kaikki merkit viittasivat siihen, että terroristit olisivat halunneet neuvotella. Itse asiassa odotettiin läpimurtoa. FSB aloitti rynnäkön siten, että se kuin olisi halunnut estää Mashadovin neuvottelut terroristien kanssa.

Iltapaäivällä 3.9.2004 panttivangit olivat olleet peloissaan ja janoissaan koulun sisällä. Suurin osa ahdettuna voimistelusaliin. Voimistelusali oli miinoitettu. Nyt koulua vavisutti kaksi räjähdystä, mutta ne olivat seurausta venäläisjoukkojen täpötäyteen voimistelusaliin ampumista kranaateista. Kranaatinheittimien lisäksi kouluun ampuivat panssarivaunut suorasuuntaustulella. Samoin liekinheittimet. Myös ruokalaan. Venäläisjoukoille oli selvää, että juuri täällä oli pääosa panttivangeista. He selkeästi pyrkivät tappamaan niin monta vankia kuin pystyivät. Sisällä olleet ja pelastuneet kertoivat terroristien olleen paniikissa ja pyrkineen kaikinkeinoin suojelemaan lapsia ja muita vankeja ja he siirsivät heitä pois tlituksen alta. Silti tulitus siirtyi aina sinne, minne vangit siirrettiin. Terroristit eivät olleet tappaneet vankeja. He olivat tappaneet muutamia henkilöitä kaappauksen alussa. Paikallinen poliisi koetti turhaan saada venäläisjoukkoja lopettamaan tulituksen. Kaikkiaan 312 ihmistä kuoli, joukossa 10 FSB:hen kuulumatonta poliisia. Nämä olivat kuolleet koettaessaan pelastaa panttivangit.

Anna Politkovskaja kirjoitti niukasti Beslanista. Työkyvyttömän Politkovskajan työpanos oli silti vakuuttava. Hän onnistui saamaan käsiinsä poliisin asiakirjan, jonka mukaan neljä tuntia ennen iskua pidätetty mies oli varoittanut poliisia suunnitelmasta. Varoituksesta ei ollut piitattu. Edes koulun hälytystasoa ei nostettu. Miten tämä oli mahdollista? Jotkut ovat sitä mieltä, että poliisi oli alusta loppuun suunnitellut ja toteuttanut Beslanin, aivan kuten kerrostaloräjäytyksetkin. Teorian uskottavuutta lisää se, että vain 10 päivää tragedian jälkeen Putin esitti kuvernöörinvaalien peruuttamista.

Esim. Zakajev olettaa, että FSB oli järjestänyt roistojoukon valtaamaan kuvernöörin toimiston, mutta jokin oli mennyt vikaan ja tämän vuoksi oli tyydyttävä kouluun. Kaikkea on ollut vaikeaa tutkia, mutta Gessenin mukaan näyttää todistetulta, että useilla FSB:n poliiseilla oli vanhat suhteet tshetsheeniterroristeihin tai potentiaalisiin terroristeihin. Ainakin muutamiin suhteisiin kuului palvelusten vaihto rahaan. On selvää, että salaisen poliisin täytyi auttaa terroristeja liikkumaan ympäri Venäjää, niin Beslaniin kuin Moskovan teatteriinkin. Putinin hallitus ei yrittänyt estää terroristien hyökkäyksiä eikä ratkaista syntyneitä kriisejä rauhanomaisesti. Gessen ei välttämättä usko huoellisesti valmisteltuihin suunnitelmiin vahvistaa Putinin asemaa maassa, joka reagoi parhaiten pelon politiikkaan. Tämä on kuitenkin väistämätön johtopäätös. Gessen ei tunnu kovin myötätuntoiselta tshetsheenejä kohtaan eikä oikein esim. suomalaisiakaan kohtaan, koska väittää Leningradin tulleen täydellisesti saarretuksi sodan aikana (hän on juutalainen). Mielestäni tshetsheenien osuus on pyyhittävä täysin pois. Kuten Gessen sanoo, joka tapauksessa Putinin alaiset iskujoukot tekivät kummassakin panttivankikaappauksen tapauksessa kaikkensa, jotta kriisit päätyisivät mahdollisimmanhirvittävällä tavala. Se oikeutti sodan jatkamisen, jatkuvat iskut Venäjän mediaa ja oppositiota vastaan ja lopulta kaiken Lännen kritiikin vaientamiseen. Länsi olikin jo tunnustanut v. 2001 spektaakkelin jälkeen Putinin liittolaiseksi sodassa terrorismia vastaan. Mielestäni sekä 2003 että 2004 isku eivät vaikutahuonosti suunnitelluilta eivätkä tuloksilta vääristä liikkeistä ja pieleen menneistä suunnitelmista.

Melko selvästi Belsanissa hahmottuu suunnitelmallinen massamurha, josta petosten ja petollisten valtamedioiden avulla on saatu syyt tshetsheeneille, vaikka virallisenkin tarinan mukaan vain joku äärimmäisryhmä olisi ollut iskun takana. Kuitenkin kyseessä on selkeästi Venäjän johdon järjestämä ja suunnittelema teurastus. On jälleen epäselvää, jäikö osa kaapperista henkiin. Ainakin valokuviin oli kaikki ruumiit vaihdettu toisiin.

Muu terrori

Venäjällä kohutut ”mustien leskien iskut” vaikuttivat myös silkalta lavastukselta, mikä edelleen antaa olettaa, että myös Beslan ja vuoden 2002 isku olisivat täydellisesti lavastuksia. Lentokoneita pudoteltiin ym. Todisteita ei viitsitty väärentää edes kovin kelvollisesti. Jo alku oli paljastava. Terroristi oli jättänyt paikalle Tshetshenian passin, jota uutisfilmeissä heilutettiin. Sittemmin passeja on löytynyt myös Lännessä säännöllisesti. Niin pilvenpiirtäjien raunioista kuin ihan viime aikojen terrori-iskujen jälkeen Ranskassa ja Britanniassa. Viimeksi oli taas hiljattain Putinin hallinnon kannalta vaarallisia mielenosoituksia. Kuinka ollakaan, ensimmäisen jälkeen iskivät terroristit juniin ja sympatiat olivatkin taas hieman aiempaa enemmän kansan silmissä Putinin puolella ja häntä ymmärrettiin enemmän suhteessa mielenosoittajiin, joiden mielenosoitukset vaikeutuivat.

Venäjän tila

Ydinsukellusvene Kurskin uppoaminen paljasti osuvasti Venäjän tilan. Kouluttamaton miehistö oli päästetty harjoitusta muistuttavaan paraatipurjehdukseen (puutteiden vuoksi harjoitus-nimikettä ei voitu käyttää). Pelastusvälineet puuttuivat sääntöjen vastaisesti. Osa miehistöä naputteli silti muutaman päivän ajan toisessa päässä sukellusvenettä. Suurella ja mahtavalla Venäjällä ei ollut osaamista tai välineitä edetä veneeseen ja pelastaa miehistön osaa. Ulkomaalaisia ei haluttu auttamaan, koska tämä olisi ollut noloa ja koska periaatteessa kyseessä olivat maineen lisäksi armeijan salailuhenki. Sotasalaisuudet. Lopulta norjalaisten avuntarjous hyväksyttiin ja heillä oli kyky edetä nopeasti alukseen, jossa räjähdyksestä selvinnyt osa miehistä oli jo ajat sitten kuollut.

Näyttäisi siltä, että Neuvostoliitto ajettiin tarkoituksella alas. Osansa siinä oli paitsi yksityistämistä suorittamaan hyväksytyillä liikemiehillä, myös Gessenin ja kumppaneiden demokratia-liikkeillä. Gessen itse on hyvin epäilyttävä ja hänen ystävänsä aktivistit. Mielestäni demokratia-liike ja oligarkeiksi päätyneet modernit liikemiehet olivat vain maan salaisen eliitin asialla. Tämä eliitti oli pitänyt maata polvillaan lähes sata vuotta ja ryövännyt sitä. Lopulta kaikki jätettiin rempalleenja kaikki varat kavallettiin. Sitten maan järjestelmää muutettiin kriisien kautta.

Janajevin juntta ja kaappausyritys vaikuttavat KGB:n lavastukselta, sillä Jeltsin sai liikkua muutaman muun demokraattipoliitikon lisäksi mielensä mukaan, vaikka oli kapinallisten määräämien poliisien tarkkailussa. Aivan kuin kaappausyrityksellä olisi siirretty valta Gorbatshovilta Jeltsinille. Tämä on niin selvää, että myös Gessen ja hänen aktivistipäällikköystävänsä olivat melko pian tätä mieltä. Sittemmin Jeltsin yksityisti maan resurssit muutamalle oligarkille. Ryöstäminen jatkui ja pks-sektorin yrityksiä varastettiin oligarkkien tai heidän / KGB:n kontrolloiman mafian avulla. Maa oli jatkuvassa kriisissä ja ydinsukellusveneet ja kaikki muu jäivät hunningolle. Sama taho varasti kaiken mahdollisen jälleen.

Putinin tultua valtaan on pientä kohennusta tapahtunut aluksi elinolosuhteissa, mutta oikeusjärjestelmä ja hallinto ovat vaipuneet takaisin lähes Neuvostoliiton tasolle. Korruptio on olennainen osa maan elämänmenoa eikä siitä edes yritetty päästä eroon. Maan budjetista kavalletaan iso osa muualle, kuten alueiden. Alueelliset satraapit keskittyvät omaan rikastumiseensa. He ostavat kultaisia vuoteita yms. Journalistit eivät enää voi paljastaa tällaista.

Kaikkein pahinta on kai se, että Putin siis on samaa ryöstäjäryhmää muiden oligarkkien kanssa. Jo Pietarin kakkosmiehenä hän oli valtuutettu ostamaan ruokatarpeita Saksasta. Kaikkiaan miljardi dollaria katosi aivan muualle, jäljettömiin. Elintarpeita ei koskaansaapunut Pietariin. Vain vajaa 100 000 dollaria kavalluksesta on selvitetty ja Putinin syyllisyys todettu. Vastaavalla tavalla Putin on rakentanut budejetista ohjaamiaanvaroja yksityisen huvilansa rakentamiseen mustalle merelle. Tämä on vain yksi asunto. Se on maksanut jo vuoteen 2011 mennessä miljardi dollaria. Se koostui tuolloin jo 20 rakennuksesta. Sinne on vedetty suurjännitelinja ja sinne on rakennettu kolme moottoritietä. Puinilla on kuitenkin loistohuviloita joka puolella. Yksi esim Inkerinmaalla Suomen rajan tuntumassa. Hän tuntuu rajattoman ahneelta tyypiltä, vaikka hänen valtaan noustuaan hänestä levitettiin tarinoita ”lahjuksia ottamattomana” miehenä. Todellisuudessa jo 2000-luvulla hänen omaisuutensa on ollut yli 200 miljardia. Sama ahneus tuntuu vaivanneen häntä koko ikänsä päätellen esim. kertomuksista Saksan vuosilta ja lahjuspyynnöistä siellä.

Ahneus ja varastaminen tuntuvat lähes sairaalloisilta ominaisuuksilta. Kun kesäkuussa 2005 Putin isännöi Pietarissa yhdysvaltalaista liikemiesryhmää, hän vohki New England Patriots -seuran omistajan Robert Kraftin 124-timanttisen Super Bowl -sormuksen. Putin oli pyytänyt saada sen katsottavakseen, koettanut sitä sormeensa ja sitten hänen kerrotaan sanoneen: ”Voisin tappaa tällä jonkun”, pistäneen sen taskuunsa ja poostuneen äkkiä huoneesta. Yhdysvaltalaislehtien kirjoitusryöpyn jälkeen Kraft ilmoitti paria päivää myöhemmin, että sormus oli ollut lahja. Näin kiusallinne tilanne ei karannut käsistä. Syyskuussa 2005 Putin oli käymässä New Yorkin Solomon R. Guggenheim -museossa. Isännät ottivat puheeksi jonkun venäläisen lahjoituksen museolle, lasisen rynnäkkökiväärin jäljennöksen täynnä vodkaa. Moskovassa muistoesine maksaa 300 dollaria. Putin nyökkäsi yhdelle henkivartijalle, joka otti lasi-Kalashnikovin ja vei sen huoneesta.

Kaksi viimeksi mainittua on tullut eteeni vain tästä kirjasta ja ne voivat tietenkin olla vain väärinkäsityksiä tai panetteluita. Pahempaa on se, että Putin todella muidenkin tietolähteiden mukaan ryöstää venäjää omalle lähipiirilleen ja itselleen. Esim. silloin, kun alkoholi oli maan tuottavin ala, hän kirjoitti lain, jolla kaikki maan alkoholimyyjät yhdistettiin samaan yhtiöön, jonka johtajaksi hän nimitti ystävänsä. Tunnetusti oligarkit ryöstävät kilpailijoitaan. Oikeusjärjestelmän rappion vuoksi maan vangeista 15 % on yrittäjiä, jotka kilpailija on saanut järjestettyä vankilaan ties millä tekosyyllä tai väärennöksellä.

Kun Putinia vertaa Hitleriin, joka ei suinkaan kerännyt omaisuutta, vaan oli idealistinen kansan palvelija, kontrasti on melkoinen. Hitlerillä oli vain Kotkanpesä ja Berchtesgaden, jossa kellarissa yksityinen keilarata. Muutamia pakollisia kaupunkiasuntoja. Hän osti taideteoksensa rahalla. Esim. Ribbentrop luopui palkankorotuksistaan maansa hyväksi, koska omasi hyvät tulot jo liiketoimistaan. Hän kieltäytyi kaikenlaisista lahjoituksista. Himmler ja Goebbels elivät vaatimattomasti pienellä palkalla. Kansallissosialistit olivat ihanteellisia maansa palvelijoita. Putinin jengi tuntuu järjestäytyneen rikollisuuden rikollissyndikaatilta, jonka jäsenistä suurin osa ei ole edes venäläisiä. Putininkin venäläisyys on kysyysmerkki. Putin on rakentanut maastaan Neuvostoliiton kopion ja hän keskittyy maan ryöstämiseen, kuten eliitti tuolloinkin. Todellisuudessa maa voisi olla paljon vauraampi ja pitemmällä monella alalla. Aivan kuin kavallukset olisivat itse tarkoitus ja maan pitäminen toisen luokan valtiona, joka elää kaasu- ja öljytoimituksilla yms. olisivat osa suurta suunnitelmaa. Maan vauraus valuu ulkomaille.

Alun perin tsaari oli kaadettava Britannian (ja USA:n ja Ranskan) salaisen eliitin mielestä, koska hänen valtakuntansa vaurastui nopeaa tahtia eikä se luovuttanut talouttaan kv. pankkiireille. Nyrkkisääntö on se, että jos kv. pankkiirit eivät pääse imemään kansakunnan elinvoimaa, se tuhotaan sodalla ja uudet valtiaat ovat pankkiirien nukkehallitsijoita. Kommunistit olivat juuri tätä. Ilman maailmansotia ja vallankumouksia Venäjä saattaisi olla maailman johtava supervalta, jossa olisi ehkä 400 000 tai 500 000 asukasta. Enemmänkin.

2021: Luin Blaken Putinin tappolistan. Se kertoikin pääasiassa ikivanhaa tarinaa Berezovskin ja hänen kumppaniensa murhaamisista. Kiintoisasti tämäkin kirja kritisoi viimein Lännen johtajien ryömimistä Putinin edessä ja sitä, että Britannia salli pitkään ilman mitään vastalauseita Putinin murhailla loikkareita ja vihamiehiään Britannian maaperällä. Tätä on turha selitellä millään suhteiden vaalimisella tai talouselämän tarpeilla, poliisin määrärahoilla jne. Jopa ”terrorismin vastaisella sodalla”, johon Putinia tarvittiin liittolaiseksi ja sallimaan sodat Libyassa ja Afganistanissa (lennot sinne tapahtuivat Venäjän kautta jamuutakin kuljetusta). Obama salli Putinin murhailla myös USA:n maaperällä ainakin yhden loikanneen vakoojan. Viimein jo vaihdetun vakoojan eli Skripaln murhaamisesta sivulliset vaarantaen nousi jonkinlainen älämölö. Silti Itä ja Länsi vaikuttaisi vahvasti olevan tosiasiassa samaa Kalergin visioimaa Pan-Eurooppaa eli eliittijuutalaisten suurta imperiumia.

Berezovski oli tosiasiassa mukana kerrostaloiskuissa ja oli kerännyt omaisuutensa ryöstämällä Venäjää, kuten Putinin suosioion jääneet juutalaiset oligarkit. Kyse oli valtataistelusta mafiosojen välillä. Lännellä oli alunperin suhteet kunnossa kumpaankin kuppikuntaan. Sitten Berezovskilta loppuivat viimein rahat ja tukijat ja hänen sallittiin armollisesti tulla viimein murhatuksi. Oliko hänen mesoamisensa sitten viime kädessä sallittua juurikin jonkinlaisen kulissin ylläpitämiseksi eli kaikella hämärrettiin kokonaiskuviota. Oli mukamas jonkinlaista vastakkainasettelua jo ja Länsi paheksui myös hieman jo Khorodovskin oikeudenkäyntiä. Tämähän laskettiin jopa lopulta vapaaksi.

Aasi14. kesäkuuta 2017
Juuri alkaa dokkari Krasnodarin alueelta satelliittikanavalla. Suuret elintarvikejätit ryöstävät maanviljelijöiden maita laittomin keinoin.

Jepulis: Dokumentissa HyperNormalisation mainitaan teatterihenkilökuntaa palkatun erilaisten valeoppositioiden taustavoimiksi Venäjällä. Ikäänkuin ei lännessä olisi näin ?

Mielenkiintoista, kts. kohdasta 2:22:00 eteenpäin. Tulee heti mieleen Marco de Wit ja kumppanit täällä…
https://vimeo.com/191817381

kohtuullisen laadukas dokkari tuo on muutenkin, vaikka onkin BBC.
Toki ”vakio” valheet pitää olla aina esim. Hitleristä.

Jepulis:

Taas yksi outo psyop.

Koska, kovasti tämäkin ”vastamedioiden” hypettämä ns.rasismin takia erotettu Venäläis- bussikuski ajaa kuitenkin Putinin ja juutalaisten asiaa videoillaan (taustalla juutalaisuuden symbolit ), jossa hänet on pistetty lukemaan aikamoista valhepropagandaa.

Gleb Simanov väittää niissä muun muassa Kiovan hallituksen tukevan ”uusnatseja”. Samasta kavanasta löytyy toinenkin aiemmin tallennettu Simanovin englanninkielinen video, jossa hän kertoo ”fasismista Ukrainassa”.

https://youtu.be/-XSo-zEAvlQ
https://youtu.be/LNKB5dzgUc8

Ominaista kummallekin videolle on se, että Simanov aloittaa aina Holocaustista (toistaa siis sitä virallista valhetta siitä) ja vertailee sitten häikäilemättömästi Ukrainan hallitusta Natsi-Saksaan toistaen Venäjän harrastaman propagandan vastaavanlaista väitettä: juutalaisten roolissa hän näkee ”people of Novorossia”, eli kahden tunnistamattoman tasavallan asukkaat.

Ohessa linkki joka todistaa Glebin vierailun tunnistamattoman Donetskin tasavallan edustustoon Prahaan. http://pbs.twimg.com/media/C71VRIAXUAACcU8.jpg

Eli, Onko tässäkin hommassa takana Janus Putkonen sekä se kuuluisa dosentti? Se mistä tätä jupakkaa ohjaillaan ei taida olla enää epäselvää ?

lähde:
https://www.youtube.com/watch?v=9eEK7AeZpoc&lc=z133tby5uomswxfzz04ciphi5yyzirth2mk0k

ja

https://web.archive.org/web/20170715210943/http://polinakopylova.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240136-tunnollinen-kuski-gleb-simanov-uhri-vai-syotti

Suunnitelmallinen valkoisten kansojen tuho

Jürgen Graf on juuri julkaissut teoksen ”Der geplante Volkstod” (Suuunnitelmallinen kansankuolema/2015), joka pureutuu syvälle käynnissä olevan valkoisten kansakuntien ja Länsimaisen sivilisaation murhaamisen syihin sekä kuvaa samalla itse tuhoprosessia. Vasta loppusanoihin on ennätetty luoda päivitys viimeisimmästä hurjasta harppauksesta, kun EU on avannut rajansa rajattomalle ihmisvirralle ja kuskaa NATO:n ym. laivoilla väkeä Libyasta tänne. Pian lentokoneillakin.

Kirjassa todetaan juutalaismafian valta maailmassa ja se, että tuhoamisen takana on tämä mafia. Esim. luku 11 kertoo tuhoamisesta kv. juutalaisuuden perusperiaatteena (Das zerstörerische Prinzip). Tuhotoimintaa ei suoriteta mistään turvallisuusnäkökohdista, vaan tämä on melko puhdasta valehtelua ja ei-juutalaisten panettelua. Kyseessä on sota, jota kv. juutalaisuus käy muita vastaan. Muut yhteisöt on tuhottava ja jäljelle jäävät vain kurjuudessa elävät orjat. Kyse on vihasta ja alistamiseen ja tuhoamiseen määräävästä dogmista. Oppi sanoo, että ei-juutalaiset ovat alempiarvoisia ja pahoja. Talmudissa on seuraavanlaisia viisauksia: ”Parhaat goyimeista on tapettava” tai ”Ei-juutalaisen veren vuodattaminen on Jumalalle uhraamista”. Mm. laajasta tuesta päärabbi Ovadja Josefille voi päätellä, että taistelu ”Oikeiston” ja ”Vasemmiston” välillä on Euroopan tavoin myös Israelissa vain komediaesitys ja kaikki puolueet palvelevat samaa käskijää. Samoin ns. ateistiset voimat ja ortodoksit. Oppositio on laimea ja valeoppositio. Vain ulkomailla on muutamia oikeita toisinajattelijoita ja Israelissakin esim. edesmennyt professori Israel Shahak.

Maailman tilanne vastaa todellakin täydellisesti profeetta Jesajan ennustuksia: ”Vieraat kansat rakentavat muurinne ja heidän kuninkaansa palvelevat teitä. Sillä vihassani olen teitä koetellut, mutta armoni jätän teille perinnöksi. Porttinne tulevat olemaan avoinna yöllä ja päivällä, jotta nämä kuninkaat ja kansakuntien rikkaudet voidaan tuoda sisään. Kansat ja kuningaskunnat, jotka eivät halua teitä palvella, tuhotaan ja kansat hävitetään.” (Jesaja 60;10-12)

Erityisesti kristityt saavat osakseen vihaa Talmudin opeissa. Opit ovat peräisin ajalta, jolloin kristinusko oli heikko lahko ja sitä vainottiin, ei vähiten juutalaisten taholta. Talmudin mukaan Jeesus tuomittiin rabbiinisessa oikeudessa harhaopeista ja kansankiihottamisesta sekä rabbiinien auktoriteetin halveksunnasta. Roomalaisia ei edes mainita tässä yhteydessä. Jeesus oli juutalaisille symboli kaikesta siitä, mitä he halveksivat (Shahak: Jewish History, Jewish Religion, s. 82, löytyy netistä)

Halakha (Juutalainen laki) katsoo ei-juutalaisen olevan eläintä alempi olento ja vertaa tämän siementä hevosen siemeneen. Juutalaisen ja ei-juutalaisen välistä sukupuoliyhteyttä tarkastellaan eläimiinsekaantumisen kanssa vastaavana aviorikossäännösten ym. kohdalla. (s. 74)

Emansipaatio Ranskan vallankumouksen aikoihin päätti eristyksen eri maissa. Juutalaiset olivat tätä ennen vapaaehtoisesti halunneet elää erillään muusta yhteiskunnasta kaikkialla ja toimineet valtiona valtiossa. Heillä oli ollut periaatteena se, että menestyneet suvut lisääntyivät eniten ja että jälkikasvuun panostettiin. Se opiskeli mahdollisuuksien mukaan. Köyhimmillä ei juuri ollut varaa lisääntyä. Näin harjoitettiin käytännössä eräänlaista eugeniikkaa. Myös pyrittiin menestykseen laadun avulla määrän sijaan. Nyt kun juutalaiset päättivät emansipoitua, heillä oli väylä auki toimia yhteiskunnassa ilman rajoituksia. Usein myös entiset oikeudet jäivät rinnalle eli he olivat valtio valtiossa. Talouden ja resurssien haltuun ottaminen jatkui kiihtyvällä voimalla.

Osa juutalaisista pyrki pois yhteisöistä ja maallistui sekä kääntyi oikeasti toisenlaisiin oppeihin. Heistä osa eteni huipulle tieteissä ja taiteissa ja loputkin olivat tietenkin vain hyödyksi yhteisöilleen. Graf s. 297: ”Toiset juutalaiset pysyivät uskollisina periaatteille, jotka sisältyivät heidän uskonnolliseen doktriiniinsa. He toimivat heimoveljensä kirjailija Maurice Samuelin esittämän moton mukaisesti. Sen mukaan juutalaisten täytyisi aina olla vain tuhoajia. He saattoivat nimittää itseään ateisteiksi, jotka eivät enää pyhittäneet sapattia tai käyneet synagoogissa, eivät antaneet ympärileikata lapsiaan, mutta toki vaativat he – usein ehkä tiedostamattaan kuin tietoisesti – ei-juutalaisen yhteiskunnan tuhoamista, yhteiskunnan, joka oli kaikkien mahdollisten vapauksien ohella suonut heille vapauden levittää heidän tuhoisia ideologioitansa. Näihin tuhoaatteisiin kuuluivat ensi linjassa freudilainen psykoanalyysi, marxismi ja egalitäärinen antropologia. David Duke kirjoitaa: ”Kolem vaikutusvaltaisinta juutalaista 1800- ja 1900-luvuillla olivat Sigmund Freud, Karl Marx ja Franz Boas. Kaikki kolme olivat älykkäitä miehiä, jotka kuitenkin vaikuttivat kauhistuttavalla tavalla eurooppalaiseen historiaan.””

Sharlataani Freudista ja hänen pseudotieteellisestä hokkuspokkuksestaan ei tarvinne sanoa mitään tässä yhteydessä. Hän katsoi matkatovereilleen laivassa v. 1909 Euroopasta Amerikkaan heidän olevansa kuin ruttotaudin levittäjiä, vaikka amerikkalaiset luulivat heitä siunaukseksi. Marx ajoi talmudistista kommunismia ja Neuvostoliittoa johtivat juutalaiset, jotka vastasivat myös sen terrorista. Franx Boas on tuntemattomampi suuruus ainakin kadunmiehelle. Graf: s. 299 ”Franz Uri Boas (1858-1942) kasvoi radikaalisosialistisesti suuntautuneiden juutalaisten vanhempien perheessä Saksassa, jolloin hän pian omaksui vakaumuksekseen kestävän halveksunnan – voisi puhua jopa vihasta – preussilais-kristillistä kulttuuria kohtaan. Sellaisessa ilmapiirissä hän varttui. Myöhemmin antropologina USA:ssa hän suuntasi väsymättä hyökkäyksiä perinteisiä amerikkalaisia normeja ja arvoarvostelmia kohtaan ja yritti kaikin voimin niitä mädättää ja painaa alas. Franz oli kaikkea muuta kuin vätys. Saksassa hän taisteli vastauksena todelliseen tai kuviteltuun antisemitistiseen loukkaukseen lukuisia kaksintaisteluita miekoin.” (Lähde: amerikkalainen biologi Glade Whitney)

Vuodesta 1887 Boas toimi USA:ssa. Hän loi tieteenhaaran ”sosiaalinen antropologia”. Aluksi hän hyväksyi rotuvaikutuksen. Kirjssaan The Mind of Primitive Man 1911 hän kirjoitti, että selvät rakenteelliset erot eri rotujen(kansojen) välillä pakottavat johtopäätökseen erilaisuudesta niiden henkisten luonteenpiirteiden välillä. Myöhemmistä painoksista tämä kohta oli poistettu. Boas kävi ”pyhää sotaa” rasismia vastaan ja väitti teoksissaan, että rotueroavuuksia ei olisi eikä mitään rotuja edes. Kaikki eroavuudet eri yhteisöissä ja yksilöiden välillä selittyivät ympäristöstä jne. Hän loi koulukunnan ympärilleen nuorista juutalaisista tiedemiehistä ja -naisista. ”Joukossa oli vain muutama ei-juutalainen petturi”(Graf: s. 300). Kaikki väittivät, että eri rotujen ym. välillä ei juuri ollut geneettisiä eroja ym. 1997 kirjoitti amerikkalais-juutalainen antropologi Gelya Frank, että egalitäärinen antropologia oli sen verran juutalainen ilmiö, että se tulisi oikeastaan luokitella ”osaksi juutalaista historiaa”. Graf: ”Näkee selvästi, että tämän lajin antropologiassa on hyvin vähän kysymys tieteestä, mutta sitäkin enemmän ideologiasta. Se on täydellisesti vain taisteluväline valkoisia amerikkalaisia vastaan ja heidän intresseitään, täten myös koko valkoista ihmisyyttä vastaan kokonaisuudessaan. Voidaan kiistatta lähteä siitä, että yksikään näistä antropologeista ei vakavasti uskonut siihen, mitä kirjoitti.” Esim. Stephen Jay Goud oli vaikuttunut vieraillessaan synagoogassa Curacaossa jumalanpalveluksessa. Hän piti vierailuaan suurena kunniana ja väitti tuntevansa kuin pyhän suihkun. Hän ”tiedosti samaa alkuperää olevien ihmisten kuin hän 250 vuotta rukoilleen täällä samalla tavalla, kaikki tämä samaan aikaan, kun Uusi Maailma koki suuria mullistuksia.”

Boas-oppilas Margaret Mead (1901-1978) väitti tohtorinväitöskirjassaan, joka perustui vierailuun Samoalla v. 1928, että Samoalla vallitsivat, päinvastoin kuin ”seksuaalisesti passiivisessa” USA:n yhteiskunnassa, yleinen promiskuiteetti, joten mustasukkaisuus oli melkein tuntematonta. Boasin propagandatyön ansiosta kirjasta Coming of Age in Samoa tuli klassikko ja vuosikymmeniksi oppikirja ylipoistoihin. Totuus oli kuitenkin se, että Samoalla seksuaalimoraali oli paljon amerikkalaista ankarampi ja esim. esiaviollinen seksuaalisuhde tytöille suuri häpeä. Vasta v. 1983 todellinen Samoan tuntija Derek Freeman murskasi Meadin valheet kirjassaan Margaret Mead and Samoa: The Making of Unmaking of American Myth.

Professori Kevin McDonald kertoo, että juutalaisten intellektuellien kaksoismoraali, jonka mukaisesti he pyrkivät säilyttämään oman juutalaisen identiteettinsä, mutta tuhoamaan isäntäkansakuntansa sellaisen, on herättänyt paljon vastustusta. Weimarin tasavallassa tärkeä osa juutalaisvastaisuutta akateemikoiden keskuudessa oli näkemys, jonka mukaan nämä juutalaiset ”yrittivät murentaa yhteiskunnan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja patrioottiset pyrkimykset. Tämä oli katsomus, jonka mukaan juutalaisten esittämä kritiikki ei-juutalaisia yhteiskuntia kohtaan tavoitteli kaikkien yhteiskuntaa koossa pitävien siteiden katkaisemista ja yhteiskunnan tuhoamista. Koulutetut ei-juutalaiset mukaanlukien professorit olivat tätä mieltä ja levittivät käsitystään. Yksi akateemikko esitti juutalaiset ”klassiseksi kansallisen tuhoamisen puolueeksi”. Kansallissosialistit muodostivat toisenlaisen ryhmästrategian, joka torjui jyrkästi valistuksen propagoiman ideaalin atomisoidusta ja vain yksilönoikeuksille perustuvasta yhteiskunnasta

Graf: ””Koheesin ei-juutalaisen ryhmästrategian” muodostumisen estämisessä kestävästi oli juutalaisille ratkaiseva merkitys sillä, että yhteiskunnassa onnistuttaisiin saada leimattua jokainen juutalaisten kriitikko henkisesti sairaaksi henkilöksi. Tämän tehtävän otti hoitaakseen Frankfurtin koulukunta, joka sai alkunsa 1924 Frankfurt am Mainissa perustetusta Sosiaalitutkimuksen Instituutista. Felix Weilin suojeluksessa tätä johti aluksi Carl Grünberg. Johtavia jäseniä olivat Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Löwenthal, Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Friedrich Pollock ja Walter Benjamin. Kaikki nimetyt olivat juutalaisia. Sama koskee myös useimpia myöhempiä Frankfurtin koulukunnan edustajia. Poikkeuksiin kuuluu Jürgen Habermas.

Jo kolmen viikon kuluttua Adolf Hitlerin valtaannoususta kansallissosialistien ”Jerusalem am Main” -nimellä kutsuma instituutti suljettiin ja se siirtyi Geneven ja Pariisin kautta Yhdysvaltoihin. Toisen maailmansodan jälkeen se palasi takaisin Frankfurtiin, ”ei vain jatkaakseen tutkimusta, vaan myös tullakseen merkittäväksi voimaksi Länsi-Saksan sosiologisessa uudelleenkasvatustyössä ja demokratisoimisessa” ( Wikipedia). Toisin sanoen, instituutista tuli US-miehittäjän instrumentti länsisaksalaisten uudelleenkasvattamisessa ja henkisessä orjuuttamisessa.”

Koulukunnan työ oli käytännössä mädättää kulttuuri ja levittää valheita ja tuho-oppeja. Saksalaisten aivopesu. Teoksissa esitetään, että juutalaisissa ei ole mitään kritisoitavaa. Mahdollisen kritiikin syynä ovat aina taloudellinen tai seksuaalinen turhautuminen tms. Teoksissa paheksutaan ja analysoidaan ms. autoritääristä ihmistyyppiä jne. Kyse on em. antropologiahuijauksen tapaisesta valehtelusta ja teeskentelystä, jossa on kysymys vain ”karkeasta poliittisesta propagandasta ja goyimin tyhmentämisestä” (Graf, s. 304). Kaikki se kritiikki, jonka koulukunta kohdisti ei-juutalaisiin yhteiskuntiin, osuu parhaiten kohdalleen kv. juutalaisuutta tarkasteltaessa. Valehtelijat eivät kuitenkaan koskaan kritisoineet sitä, vaan vaikenivat tästä ristiriidasta. He ylistivät juutalaisia ja juutalaisia yhteisöjä. Kaikki paheksuttu oli niille sallittua etc.

Vallan syy

S. 465: ”Se, että juutalainen kansa on aikojen kuluessa saavuttanut valta-aseman, joka ei ole missään suhteessa sen suhteellisen pieneen lukumäärään verrattuna, on seurausta ennen kaikkea rahanlainaamistoiminnasta.” Historian juutalaisvastaisista ilmiöistä on myös suuri osa kansankerrosten tyytymättömyyteen esim. kovista koroista. Tosiasia onkin, että juutalainen rahanlainaaja peri usein etenkin keskiajalla erittäin suuria korkoja. Espanjassa sai koronkiskoja itse suorittaa pantatun maan takavarikoimisen maksamattomien velkojen vastineeksi. ”Aragonian hovi luovutti juutalaisille finanssihallinnon. Kuningas Jakob I asetti pankkiiri Benvenise de Portan vastuuseen verojen keräämisestä. Benveniste maksoi kuninkaalle etumaksuna odotetun veromäärän. Tämän jälkeen Benveniste sai hallintaansa barcelonan ja Geronan veroalueet. Judah de la Cavalleria, aragonialaisen valta-alueen mahtavin juutalainen, sai koko kuningaskunnan veroalueekseen.” (jewishvirtuallibrary.org ”Banking and Bankers. The Moneylenders in Europe.”) M: Tämä on usein havaittu ilmiö historiassa eri puolilla maailmaa. Rikas juutalainen vuokraa veronkannon ja saa itse periä huomattavasti hallitsijalle maksamiaan veroja korkeammat verot kansalaisilta. Muistamme myös, kuinka kolme juutalaista suurhankkijaa varusti koko Venäjän armeijan Turkkia vastaan v. 1878. Jo Suuri Vaaliruhtinas 1600-luvun lopussa osti kaikki armeijansa varusteen rikkailta juutalaisilta.

”Englannissa koronkiskojat riistivät lähes 100 % rakennetusta maasta pantteina valtansa alle. He ottivat usein 300 % korkoa ja olivat sen veran vihattuja, että kuningas Edvard I karkotti kaikki juutalaiset Englannista v. 1290. Seuraavina 350 vuotena koronkiskurivapaa maa oli niin vauras ja hyvinvoiva, että alettiin puhua koko ajan enemmän ”Iloisesta Englannista” (Merry England).”

”Englannista karkotetut koronkiskojat muuttivat suurelta osin Saksaan, jossa jatkoivat toimintaansa. Sata prosenttia ja enemmän täytyi herttuoiden, ruhtinaiden ja kuninkaiden maksaa kiskurikorkoina lainoilleen. ”Läntisessä Saksan valtakunnassa juutalaiset vaativat etupäässä hypoteekkipantteja. ällä tavalla he saivat omakseen taloja, viinitarhoja, maatiloja, kyliä, linnoja, kaupunkeja ja kokonaisia kreivikuntia. Korot, joiuta he vaativat, saattoivat nousta yli 100 %. ..1100-luvulta alkaen paavit ja prinssit turvautuivat koko ajan enemmän juutalaisten rahoituskapasiteettiin…Rahanlainaus korkoa vastaan muodostui 1100- ja 1400-lukujen välisenä aikana juutalaiseksi monopoliksi Keski-Euroopassa…1200-luvulla oli selvää, että koronkiskoja oli juutalainen. Dokumentit osoittavat, että rahanlainaus oli juutalaisten päätoimiala.”(Grafin lähde sama kuin edellä)

S. 466: ”Kaikkialla paavillisessa vaikutuspiirissä juutalaisilla oli vastedes rahanlainaamisen monopoli ja he saivat siten kontrolliinsa keisarit, kuninkaat, ruhtinaat ja köyhdytetyt kansakunnat. Koska Rooma kielsi kristityiltä lainaamisen korkoa vastaan syntinä, paavit järjestivät asiat siten, että heidän oli maksettava kiskurikorkoja juutalaisille rahanlainaajille, vaikka Vapahtaja oli kerran ajanut heidät pois temppelistä.”

S. 467: ”Kun diktaattori Oliwer Cromwell oli v. 1655 sallinut juutalaisten palata ja toimia Englannissa, alkoi esiglobalistisen rahajärjestelmän aika. Sir John Clapham, Englannin Pankin historioitsija, esittää korkean osuuden portugalilaisia ja espanjalaisia nimiä, jotka olivat ensimmäisten vuosien osaomistajia tässä pankissa. On kyse sefardijuutalaisista, jotka käsittivät 90 % pankin perustajajäsenistä.

Kun pankkiirit olivat saaneet yksityisen instituution Brittiläisen Imperiumin setelipankiksi, oli heille koko maailma avoinna sanan täydessä merkityksessä. Kaikki, mitä tarvittiin saamaan puoli maapalloa maksamaan korkoja/pakkoveroja heille, oli naurettava Englannin Pankin perustuspääoman summa. Paperiraha otettiin käyttöön vain muutaman vuoden kuluttua pankin perustamisesta. Pankin omistajat saivat painaa rahat ja valtio, instituutiot ja yksityissektori lainasivat ne korkoa vastaan. Verot nousivat heti rajusti, sillä vastedes jokaisesta painetusta rahasta oli maksettava korkoa. Tuskin kukaan esitti olennaista kysymystä, miksi valtio itse ei painanut rahaa ja siten säästänyt kansaansa ylimääräisiltä verosuorituksilta.”

Sittemmin pankkiirit ovat luoneet maailmanlaajuisen verkoston, jonka avulla he ovat kahmineet koko ajan enemmän vaikutusvaltaa ja omaisuutta. Apuna on lukuisa maksettujen asiamiesten ja vapaamuurariloosien petturiarmeija sekä juutalaisjärjestöt eli järjestäytynyt juutalaisuus. S. 488: ”Esim. poliittinen tilanne USA:ssa on se, että n. kolme prosenttia väestöstä käsittävä vähemmistö on ottanut panttivangikseen koko maan poliittiset kastit.” Se esim. pakottaa koko maan toimimaan Israelin määräämällä tavalla ja tukemaan tätä kaukaista maata valtavilla summilla ja vielä suuremmilla piilotukena. Mitään etua tuesta ei ole, vaan yksinomaan ongelmia. Kun republikaanien Charles Percy ei miellyttänyt juutalaislobbyä (AIPAC, ADL jne. jne.) v. 1978, juutalainen vihakampanja sai tämän suuren ennakkosuosikin häviämään Illinoisin senaattorin vaalin. Uudelleenvalinnan sijaan tuntematon demokraatti voitti hänet. Tuolloinen AIPAC-päällikkö Thomas Dine selitti, mitä oli tapahtunut: ”Kaikki juutalaiset Amerikassa, rannikolta rannikolle, toimivat yhdessä tavoitteena ajaa Percy pois toimestaan. Ja kaikki amerikkalaiset poliitikot – he, joilla oli julkinen toimi ja ne, jotka sitä tavoittelivat – ymmärsivät vihjeen (Mearsheimer& Walt: The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy)

Tällaisissa tapauksissa auttaa tietenkin se, että kaikki valtamediat (TV, lehdistö jne.) ovat kaikkialla Länsimaissa täysin juutalaisten omistuksessa (julkiset ovat poliittisessa ohjauksessa ja eri kanavia myöten varmistetaan muun median oikeaoppisuus). Tämä taas on seurausta vallasta ja suuresta omaisuudesta. Ilman määräävää asemaa ei olisi mahdollista se, että valtiot sallisivat omistuksen mediassa keskittyä tai että jokin etninen vähemmistö ottaisi vallan esim. tällaisella sektorilla. Dominointi pankkitoiminnassa globaalisti ja valtavat omaisuudet ovat siis myös seurausta siitä, että valta on saavutettu. Pankkitoiminta oli yksi väline tässä. Pankkiirit sanelevat kaiken nykyisin. Poliitikot ovat heidän palvelijoitaan ja usein entisiä tai myös tulevia esim. Goldman & Sachsin tai muun juutalaisen suurpankin tärkeitä toimijoita. Uri Avnery: ”Amerikka kontrolloi maailmaa ja me kontrolloimme Amerikkaa. Koskaan aikaisemmin ei juutalaisilla ole ollut tämän kaltaista vaikutusvaltaa maailmanpolitiikan keskiössä.” (S.503). Tämä johtuu tietenkin siitä, että Iso-Britannia ei vielä hallinnut täysin koko maailmaa Ranskan ja USA:n ym. kanssa. Kommunisminkin perustamisen jälkeen oli vielä masennettava valkoiset kansakunnat verisessä maailmansodassa.

Ohjelma

Talouskatastrofit ja valtioiden sekä kaupunkien velkaantuminen ovat täysin suunniteltuja sotatoimia, joita toteutetaan poliitikkojen avulla. Kaikki poliitikot ovat pettureita ja siis pankkiirien asialla. Juutalainen pankkieliitti ajaa talmudistista agendaa. Talouspuolella halutaan anastaa valtakuntien resurssit ja jopa yksityishenkilöiden omaisuus pankeille eli enemmän ja enemmän juutalaisille tahoille. Valtion omaisuus ja yritykset yksityistetään ja toiminnot leikataan, jotta velkoja voitaisiin lyhentää. Niitä ei kuitenkaan koskaan pystytä maksamaan ja poliitikot ovat tehneet velkaa mahdottomia määriä juuri tämän vuoksi. Heidät on määrätty ajamaan syntyvyys alas eri keinoin, jotta eurooppalaisten määrä vähenee muutamassa vuodessa murto-osaan nykyisestä. Maahanmuutolla soditaan demografisesti rotusotaa eurooppalaisia vastaan ja taloudellisesti räjäyttämällä budjetit massiivisilla mamutuskustannuksilla. Eurooppalaisten on määrä risteytyä torirotuisten kanssa, jotta valkoiset häviäisivät sukupuuttoon. Melko selvästi kuitenkin on hahmottumassa loppuratkaisu, jossa eurooppalaiset syrjäytetään toisrotuisten toimesta väkivalloin, kun heidän omaisuutensa ensin on viety. Mahdollisesti kaikki loppuu suuressa katastrofissa, jolloin talouskriisissä ihmiset päättävät päivänsä keskinäisessä taistelussa tai vapaaehtoisesti. Jo nyt esim. Kreikassa itsemurhien määrä on huomattava. Kenties lopullisessa kriisissä eurooppalaiset menettävät kaiken velkojilleen ja sen jälkeen toisrotuiset tappavat heidät. Valkoiset ihmiset ovat ilmeisesti niin kyvykkäitä, että on mielekkäämpää vaihtaa heidät helposti hallittavaan ainekseen. Koko Eurooppa on määrä tuhota, koska se ilmeisesti mielletään jonkinlaiseksi periviholliseksi kv. juutalaisuuden näkökulmasta.

Juutalaisjärjestöt ajoivat avointen rajojen politiikkaa 1800-luvun lopusta saakka USA:ssa, mutta saivat tahtonsa läpi vasta v. 1965. Tätä ennen oli demografisia suhteita vaalittu ja USA oli ollut 90 % valkoinen v. 1940, ilmeisesti siis myös v. 1960. V. 2007 valkoisia oli enää n. 67%. Myös ruotsin mamuttamisesta Graf esittää historiallisen katsauksen. Poliitikoista päävastuussa oli synkkä hahmo Olof Palme, joka jo ennen valtaan nousuaan mm. vaati lisää rahaa juutalaisille kouluille ja toimi läheisessä suhteessa juutalaisjärjestöihin. Sosiaalidemokraattinen pääministeri Tage Erlander oli vielä nihkeä ulkomaalaistulvalle, mutta lähinnä palkkapoliittisista syistä. Jo vuonna 1975 Ruotsi julistettiin monikulttuuriseksi. Päävoimia politiikan suunnan muuttamisessa olivat maan juutalaisvähemmistön ja sen median (Bonnier ym.) rajut kampanjat 60-luvulla. Tärkein hahmo oli Puolan juutalainen David Schwarz, joka oli paennut Ruotsiin ja jossa hänen tuberkuloosinsa oli hoidettu. Juuri häneen Olof Palme oli läheisessä yhteydessä jo vuodesta 1966 ja juuri hän oli väittelyssä v. 1975 ennen kohtalokasta julistusta esittänyt Ruotsia monikulttuuriseksi maaksi. Vastaavalla tavalla muuallakin juutalaisvähemmistöt ovat olleet rajun maahanmuuton kannalla aina. Argumentit ovat aina samat. Maahan kuulemma mahtuisi väkeä kymmenkertainen määrä. Rikastusta ja yrittäjyyttä, työläisiä jne. M. Eckehart toteaa kirjansa lopussa, että juutalaiset olivat moottori ja pääasiallinen voima Ruotsin muuttamisessa monikulttuuriseksi ja että ruotsalaiset eivät koskaan tätä juuri vastustaneet. Väittelyissä ei koskaan ollut kysymys ruotsalaisten etnisistä intresseistä. Oli kyse vain assimiloitumisista ym. Ei koskaan esitetty ajatusta, että ruotsalaisten tulisi ajaa ensi sijassa omaa etuaan. Seuraus oli monikulttuurisuuden perustaminen Ruotsiin 1975, voitto juutalaisten ja muiden vähemmistöjen etnisille intresseille, tappio ruotsalaisen kansan etnisille intresseille.

Kuten itse Kalergi totesi, rotujen sekoittuminen tapahtuisi esim. Euroopan valtioiden suvereniteetin poistumisen ja rajojen avaamisen jälkeenkin hitaasti ja uusi rotu muodostuisi varsin hitaasti. Kuten Kevin McDonald toteaa, massamaahanmuutolla ja moderneilla aatteilla saadaan yhteiskunta atomisoitua, jolloin kantaväestö ei kykene toimimaan ryhmänä ja pian maassa on monta suurta vähemmistöä, joista juutalaiset ovat vain yksi vähemmistö. Em. kehitys ei ehkä olisi edes mahdollinen, elleivät he olisi jo saavuttaneet valta-asemaa. Kyse ei siis ole vain siitä, että homogeeninen kantaväestö ei olisi esteenä juutalaisten tahtoa vastaan, jos se tulisi järkiinsä ja alkaisi toimia yhtenäisesti juutalaisten tahtoa vastaan. Juutalaiseliitti saattaa hallita tilanteen kuin tilanteen, koska eri väestöryhmät eivät pysty yhteistoimintaan heitä vastaan. Etenkään silloin, kun juutalaisilla on mammonaa ja valta-asemia, joista käsin voi vaikuttaa. Mutta hallinta ei ole siis pääasia, vaan tällä tavoin saadaan mahdollisuus mullistaa kaikki entinen ja tuhota vanha. Ehkäpä kantaväestö häviää kokonaan tai ainakin sen kulttuuri muuttuu aivan muuksi. Ilmeisesti on tärkeää, että siitäkin ensin tulee vähemmistö kokonaismääriin nähden. M: Kyseessä on tuhoamissota ja valkoisilla kansakunnilla sekä muillakin vastassaan vihollinen, joka on ehkä vaarallisin ja tuhoisin mahdollinen vihollinen. On merkillistä, että vaikka tämä on alettu tiedostaa, kaikki vaikuttavat kuin halvaantuneilta ja tallustelevat kohti tuhoa.

S. 269: ”Jokainen eurooppalainen, joka haluaa varjella kansansa identiteettiä ja seisauttaa mamuvirran, joutuu heti juutalaisjärjestöjen mustalle listalle ja häntä natsitellaan. Juutalaisjärjestöjen keskusneuvosto julisti Thilo Sarrazinin (SPD) heti Göringin ym. kaltaiseksi, kun hän oli julkaissut ensimmäisen kirjansa. Pieni vähemmistö tunnetuista nimistä haluaisi rajoittaa muslimimamujen määrää ja korvata riittävästi heitä ei-muslimeilla afrikkalaisilla tms. värillisillä. Näin esim. Pamela Geller USA:ssa ja esim. keskusneuvoston jäsen Saksassa Henryk M. Broder. Hän antoi varovaista tukea Sarrazinille, mutta sanoi pitävänsä hyvänä, että Euroopan demografinen rakenne ei enää ollut hänen mukaansa säilytettävissä. Mitä aiemmin eurooppalaiset tämän hyväksyisivät, sitä parempi. Muutamat kaupungit olivat jo varsin värikkäitä ja tämä oli hänen mielestään vain hyvä asia. (www.hagalil.com/archiv/2006/07/europa.htm ) Paljon selvempää kieltä käyttävät monet muut. Esim. juutalainen journalisti Anette Kahane, joka oli vakoillut DDR:n toimeksiannosta opiskelutovereitaan ja joka oli saanut v. 2002 Moses-Mendelssohn-palkinnon hänen ”sitoutumisestaan Saksassa vallitsevan ulkomaalaisvihan ja rasismin vastustamiseen”. Kahane: ”Idässä on yhä väestöön nähden liian vähän ihmisiä, jotka kuuluvat silminnähtävästi eri vähemmistöihin, jotka esim. ovat mustia.” Kahanelle on ”saksalaisen politiikan suurin konkurssijulistus suuren Käänteen jälkeen” sallia, ”että kolmasosa valtion alueesta yhä oli valkoinen.” (jungefreiheit.de – Kahane: ”Der Osten ist zu weiss”) Kuten Anetta Kahane, toimii myös juutalaissyntyinen vasemmistopuolueen johtaja Georg Gysi innokkaasti Suuren Vaihdon puolesta, joka syntyvyyden väheneminen hänen mielestään iloittavalla tavalla edistää: ”Joka vuosi kuolee saksalaisia enemmän kuin syntyy. Tässä on onnenpotku, sillä myöskään natsit eivät lisäänny nopeasti. Ja jo sen vuoksi olemme osoittaneet maamme siirtolaisuuden kohdemaaksi. (www.youtube.com – Georg Gysi: ”Kaikki saksalaiset ovat natseja ja kuolevat onneksi pois!?! Vai kuinka??) Lausuntoja löytyy, mm. keskusneuvoston johtajan Josef Schusterin, joka muistuttaa ”Saksan teheen niin paljon pahaa maailmalle. Se on syyllinen niin monta maata vastaan tehtyihin pahuuksiin, että olemme viimeinen maa, joka voi alkaa torjumaan pakolaisia ja vainottuja. (www.welt.de ”Deutschland darf keine Flüchtlinge ablehnen” ) Näin Schusterin jargonissa laittomia maahantunkeutujia nimitetään. Schusterin mukaan ”keskitysleiri Dachau osoittaa, kuinka oletettu kulttuurikansa muuttui barbaareiksi”. Kuitenkin Dachau oli mallikeskitysleiri ja siis mallivankila alusta lähtien ja siellä kuoli sodan aikana 27 839 ihmistä, joista suurin osa liittoutuneiden toiminnan vuoksi viime kuukausina. Hampurin murhapommituksissa kuoli parina vuorokautena 40 000 ihmistä. Schuster osoittaa kovasydämisyyttä, kun haluaa ”pakolaisten ja vainottujen” muuttavan barbaarikansan pariin.

Ranskalainen rabbi Daid Touitou syyttää kaikkia eurooppalaisia kollektiivisesti ”Shoasta”, kuten nykyisin avoimesti juutalaisjärjestöt. Hänelle ei-valkoisten muslimien suorittama Euroopan valloitus on merkittävä uutinen: ”Tiedättekö, mikä on Saksan historia? Se on keilapeli kuulilla. Mies heittää pallon, se on natsit. Kuka on keila? Ranskalaiset, Hollanti, Tshekkoslovakia – kaikki maat Euroopasta ovat näyttäneet todelliset kasvonsa. […] Mitä Ranskassa koetaan, mikä tuottaa ihmisille niin paljon pelkoa, pitäisi olla meille hienoin uutinen juutalaisessa historiassa. […] Messias saapuu vasta, kun Eurooppa ja kristinusko on täydellisesti kukistettu. Onko siis hyvä uutinen, että islam työntyy Eurooppaan? Se on erinomainen uutinen. (www.egaliteetreconciliation.fr – Rav Toitou: ”C’est une excellente nouvelle que l’islam evanhisse l’Europe!” – Egalite et Reconciliation, videonauha marraskuussa 2013) Juutalainen kirjailija Susan Sontag (1933-2004) on USA:n 20. vuosisadan merkittävimpiä intellektuelleja. Hän ilmaisi asian ytimekkäästi ja tyhjentävästi: ”Valkoinen rotu on ihmiskunnan syöpäkasvain.” (capitalismmagazine/com/2005/01/susan-sontag-not-so-judicious/ ) Dov Fischer, USA:n sionistijärjestön varapresidentti v. 2002: ”Vaikka arvostamme puoli vuosisataa vallinnutta eurooppalaista demokratiaa enemmän kuin vuosituhansia tätä edeltänyttä brutaliteettiä, tunnistamme toki, keitä he ovat ja mitä he ovat tehneet – ja mitä on todellisuus. Me tiedämme – jos he eivät tee sitä -, että he tarvitsevat enemmän arabialaista öljyä kuin juutalaista filosofiaa ja luovuutta. Me muistamme hyvin, että ravinto, jota he syövät, kasvaa maasta, johon on 2000 vuotta virrannut juutalainen veri, jota he ovat vuodattaneet. Aktiivinen juutalaisviha on ilmassa, johon tuhka krematorioista nousi. (Forward 19/4/2002, McDonald, saksal kirja Libergraphix-yhtymä 2012)

Vapaa aborttioikeus on melko tehokas tapa vähentää väestöä. Ranskassa aborttikielto poistui juutalaisen ”terveysministerin” Simone Veilin esityksestä v. 1975. Tuohon aikaan vapaata aborttia ajettiin kaikkialla ja se markkinoitiin liberalismina ja vastustus pimeänä konservatismina ja turhuutena. Myös Suomessa jo kekkonen allekirjoitti lain. Graf sanoo, että lain seurauksena on 7,6 miljoonaa valkoista ranskalaista kuollut lohtuun turhaan ja ilman pakottavaa tarvetta. Graf esittää tutut faktat eli kuinka elämä alkaa välittömästi hedelmöityksestä ja kuinka abortissa murhataan jo sikiö, jolla sydän lyö, silmät avautuvat ja elimet ovat jo kehittyneet. Grafin mukaan abortti tulisi sallia silloin, kun äidin henki on vaarassa, on kyse raiskauksen alulle panemasta elämästä tai jos on merkkejä siitä, että lapsi on vaikeasti epämuodostunut (näkeekö sen jo noin aikaisin?) Eri puolilla maailmaa juutalaiset ovat olleet johtavia toimijoita, jotka ovat vapaata aborttia ajaneet ja jotka sittemmin esim. USA:ssa ovat lyöneet rahoiksi aborttiklinikoilla.

Pikku apurit

EU:ssa on täysin epädemokraattinen ja Neuvostoliiton kaltainen systeemi, jossa erinäiset hämärätahot nimittävät avaintoimijat. Europarlamentti on ainoa vaaleilla valittu elin, mutta se ei tee mitään päätöksiä, vaan on lähinnä kallis kulissi. Ministeripresidentti Horst Seehofer onkin sanonut: ”Ne, jotka päättävät, eivät ole valittuja, ja sellaiset valitaan, jotka eivät tee päätöksiä.” Valtava tulkkien ja avustajien armeija syö veronmaksajien kädestä yksin parlamentaarikkojen apuna. Työtätekevän väestön verta imevät parasiitit lisääntyvät vuosi vuodelta. Esim. Saksan kaupunkeihin ”Äärioikeistovaltuutetut”, jotka valvovat inkvisiittoreina sitä, että alamaiset eivät vain rohkaistuisi julkisesti esittämään oppositiomielisiä (järjestelmän jargonin mukaan ”äärioikeistolaisia”) ajatuksia. Vielä paljon pahemmin sallii Liittovaltio haaskata kustannuksia 157 yliopiston naisprofessorin sukupuolitutkimuksiin. Tällaista tutkimusalaa Saksa tarvitsee suunnilleen yhtä välttämättömästi kuin ihminen kasvainta. Sitä, mistä nämä ajattelijat leipänsä ansaitsevat, kertoo esim. seuraava lehtijuttu: ”Yrityksessä toteuttaa Gender Mainstreamingia Eiffelin kansallispuistossa päätyivät sukupuolitutkijat vaatimukseen, että saksanhirvikoiraan kuvat poistettaisiin luonnonpuiston mainosesitteistä. Hirvien valokuvat edistäisivät stereotyyppisiä sukupuolirooleja.” (www.zeit.de/2013/24/genderforschung-kulturelle-unterschiede)

Kuten blogissa jo totesimme Günter Adamin suulla, uuden Saksan ja koko nykyisen Euroopan kaikki johtoelimet ja hallinto on miehitetty surkeilla tyypeillä. S. 593: ”Tämänlainen systeemi vetää puoleensa ala-arvoisia ihmisiä kuin valo ötököitä ja tarjoaa heille mitä kauneimmat tulevaisuuden näkymät. Erityisen merkittäviä esimerkkejä ovat Frédéric Mitterrand, edesmenneen valtionpäämiehen sisarenpoika, sekä vuodesta 2009 vuoteen 2012 Ranskan tasavallan kulttuuriministeri, kuten saksanranskalainen juutalainen ja vihreä huippupoliitikko Daniel Cohn-Bendt, vuodesta 1989 vuoteen 1997 integraatiojaoston sekä multikulttuuristen asioiden viraston päällikkö Frankfurt am Mainissa. Kirjassaan ”Huono elämä” Mitterrand kuvaa v. 2005, kuinka hän antoi eräällä vierailulla Thaimaassa nuorukaisten esitellä sukupuolielimiään baarissa. ”Kaikki nämä keskenkasvuisten ihmismarkkinoiden rituaalit, orjamarkkinoiden, kuohuttavat väkisinkin minua. Voisi esittää tuomion, että sellainen – moraalisista näkökohdista häpeällinen – näytelmä on myös luotaantyöntävän vulgääri. Mutta uskomattomasti minun mieleeni se oli. Riisuutuvien ja heti käytettävissä olleiden pokien määrä sai minut sellaisen himon valtaan, ettei minun enää tarvitse hillitä tai peitellä sitä” ( rue89.nouvelobs.com/2009/10/07/ce-que-frederic-mitterrand-a-vraomen-ecrit )

Cohn-Bendt sitä vastoin ei ilmeisesti juuri poikien kanssa pysty alkamaan mihinkään. Tyttöjen kanssa sen sijaan kyllä, etenkin silloin, jos he ovat viisivuotiaita. Hänen v. 1975 ilmestyneessä kirjassaan Le Grand Bazar kuvaa hän harmaata arkipäivää opettajana vaihtoehtoisessa lastentarhassa Frankfurtissa: ”Jatkuva flirttini pikkulasten kanssa sai nyt ekstaasinomaisia piirteitä. En pysty todellakaan ymmärtämään, kuinka pienet viisivuotiaat tytöt jo ovat oppineet kiihottamaan minua […] On tapahtunut monta kertaa, että pari lasta avaavat housuni ja alkavat hyväillä minua” ( cmpsreel.nouvelobs.com/politique/europeennes/2009-2009605.OBS9379/les-extraits-du-livre-de-daniel-cohn-bendit-qui-font-polemique ) ”Vihreät ovat 80-luvulta lähtien tunteneet aiemmin tiedettyä laajemmin mielenkiintoa pedofiileja kohtaan.[…] Siten Liittovaltion työyhteisö homoille, poikarakastajille ja transseksuelleille (BAG SchwuP), joka avoimesti puolsi lasten kanssa harrastettavan seksin laillistamista, sai suoraa rahoitusta Liittopäiväpuolueelta ja Liittopäiväjaostolta […] Kurt Hartmann, joka oli yhteisön jäsen, sanoi lehdelle SPIEGEL: ”Vihreät olivat liittovaltiotasolla pedofiilien ainoa toivo” ( http://www.merkur-online.de/aktuelles/politik/spiegel-bericht-zeigt-stark-unterwanderten-paedophile-gruene-zr-290371.html )”

S.595: ”Isossa-Britanniassa ja USA:ssa lastenhäpäisijät osallistuvat politiikkaan ilmeisesti paljon useammin kuin Saksassa: ”Lukuisten poliitikkojen yhteyksiä erääseen laajaan pedofiilirinkiin tutkitaan viranomaisten toimesta[…] Tähän organisoituun pedofiilirinkiin kuului vähintään 40 brittiläistä parlamentin jäsentä […] Jos joku luulee, että tämä erittäin korkeasäätyinen pedofiiliverkosto olisi operoinut vain Britanniassa, tietäköön: USA:n hallitus on jo vuosikymmeniä peitellyt heidän omaa pedofiilirinkiään. Kuten Iso-Britanniassa, todisteet tulivat julkisuuteen jo vuosia sitten, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytty.” (scgnews.com/the-uk-political-pedophile-ring-scandal-is-just-the-tip-of-the-iceberg-the-full-story-is-much-more-d )

Tällaisia ovat siis eliitit, jotka läntistä maailmaa hallitsevat (ts. siis ovat kuitenkin todellisen vallankäyttäjän marionetteja).

Stefan Scheil on kirjoittanut kirjan Transatlantische Wechselwirkungen. Der Elitewechsel in Deutschland nach 1945 (2012). Siinä kuvataan, kuinka miehityshallinto toimii. Jo v. 1943 luotiin uudelleenkasvatusohjelma USA:ssa internoiduille saksalaisille sotavangeille, jonka tavoitteena oli selvittää vangeille USA:n historia ja yhteys demokratiaan ja osoittaa heille, kuinka USA:n kansa oli useiden kansojen sekoituksen tulos. Tämä ei tuottanut tulosta, vaan lietsoi kovaa vastarintaa. Siten alettiin valita sopivia henkilöitä uudelleenkoulutusohjelmiin. Heistä toivottiin yhteistoimintamiehiä, joiden avulla Saksaa hallittaisiin. Jo heinäkuussa 1946 saattoi kenraali Robert Alex McClure, psykologisen sodankäynnin asiantuntija ja Saksan US-sotilashallituksen uutiskontrolliosastonpäällikkö todeta tyydytyksellä: Kontrolloimme nyt 37 lehteä, 6 radioasemaa, 314 teatteria, 642 elokuvateatteria, 237 kustantamoa, 7384 kirjakauppaa ja -painoa, suoritamme 15 mielipidemittausta kuukaudessa, julkaisemme 1,5 miljoonan painoksen sanomalehteä (Die Neue Zeitung Münchenissä), 3 uutismakasiinia, johdamme Saksalaista Uutistoimistoa (DENA) ja 20 kirjastoa. Tehtävä on valtava” Tunnetusti siis Saksassa ilmestyivät lehdet miehittäjien myöntämien lisenssien turvin. Jos lehdessä oli muutama mielipidekirjoitus, jossa esim. paheksuttiin vuosien nälänhätää miehitysalueilla tai vihjattiinkin johonkin muuhun sotasyyllisyyteen kuin Saksan yksinsyyllisyyteen, lisenssi otettiin pois. Samantapainen systeemi on nytkin eli miehityshallinto päättää kaikesta. Johtavat poliitikot vihreistä ja vasemmistopuolueesta CDU:n ja liberaalien johtajiin ovat käyneet myllyn läpi, johon kuuluu jäsenyys Trans-Atlanttisessa amerikkalais-saksalaisessa seurassa ym. He ovat täysin USA:n (B’nai B’rithin) ohjauksessa. Tärkeää on tähän asti ollut, että keskiverto saksalainenkaan ei ole ymmärtänyt, että todellisuudessa hänen maansa on täysin alistettu eikä poliittinen järjestelmä ole kuin miehitysvallan teatteri. Siis alisteisuuden taso ei ole selvillä. ”Kuten kuiskaaja omata ääni siten, että muut eivät näe kuin esiintyjät – sellainen hyve on arvostettu juuri järjestelmässä, joka vaalii todellisen käskyttäjänsä anonymiteettiä.” (Scheil s. 24)

Saksan vasemmisto on luopunut ulkomaalaistulvan arvostelusta jo ammoin 60-luvulla. Vasemmisto on paras tae sille, että ulkomaalaispolitiikasta ei keskustella. Kaikkien kirkollisten johtajien tukemana Saksan ”pakolaislobby” taistelee jokaisen karkotusuhan alaisen afrikkalaisen murtomiehen ja huumekauppiaan puolesta kuin leijonaemo lapsensa puolesta. Saksastakaan ei siis karkoteta juuri ketään, paitsi joskus erinäisten vaalikampanjoiden osana. Vähintään 600 000 laittomasti maahan tunkeutunutta ja hylätyn päätöksen saanutta oleilee maassa. Jos näiden karkottamista yrittäisi jokin hallitus, sadattuhannet vasemmistolaiset zombiet saisivat aikaan sisällissodan kaltaisen tilanteen, jolloin hallituksen olisi peräydyttävä.

S. 621: ”EU:n tulee tehdä parhaansa, jotta kansallinen homogeniteetti vähenisi, sanoo YK:n pakolaisjohtaja […] Peter Sutherland sanoi Britannian parlamentin alahuoneessa, että EU-maiden tuleva hyvinvointi riippuu siitä, että ne tulevat monikulttuurisiksi. […] Hän sanoi ylähuoneen komitealle, että maahanmuutto olisi monille EU-maille ”ratkaiseva dynamiikka talouskasvulle, niin vaikeata kuin olisikin selittää tämä näiden kansakuntien kansalaisille.” Hän sanoi komitealle myös seuraavaa: ”USA ja Australia tai Uusi-Seelanti ovat maahanmuuttomaita ja ottavat vastaan erilaisen taustan omaavia ihmisiä ja sen vuoksi halukkaammin kuin me, jotka yhä tunnemme homogeniteettimme ja omaamme erilaisuutta muihin nähden. Ja juuri tämän lopettamiseksi tulisi EU:n minun mielestäni kaikin voimin toimia.” (www.bbc.com / BBC News) Näin systeemi kuittaa hätätilan, jonka hallitsematon muslimien ja afrikkalaisten maahanmuuttovirta on Euroopan johtanut. Se nimittää sitä ”hyvinvoinniksi” ja ”talouskasvuksi”. Kyseessä on tietenkin häpeämätön valehtelu, koska työttömyys on laajaa kaikissa EU-maissa eivätkä tulijat sovi juurikaan ammatteihin eikä monikaan heistä työllisty. Mies, joka edellä häpeämättömästi ajoi eurooppalaisten hävittämistä, on Goldmann Sachs internationalin puheenjohtaja, Bilderberg-jäsen ja jäsen Tritarelaalisessa komissiossa. (Peter Sutherland Wikipediassa) Huomatkaamme taas, että valkoisen ihmisyyden poistaminen ei ole millään muotoa mikään ”salaliittoteoria” eikä hankkeessa ole mitään salaista. Tämän kansanmurhasuunnitelman naruista vetelijät ja ideologiset piiskurit ovat tunnettuja ja kuuluttavat päämääriään täysin avoimesti. Oikeastaan kyseessä ei ole naruista vetelijä, vaan tärkeä toimija. Biderberg-kokouksissa ei päätetä asioista. Pikemminkin siellä suurimmaksi osaksi otetaan käskyjä vastaan. Käskyjen jakelijatkin ovat tavallaan kuriireita ja vain ylempiä tärkeitä toimijoita. Johtavat poliitikot, talousihmiset ja journalistit ovat vain aliupseereita tai enintään everstiluutnantteja globalistisessa systeemissä. Kenraaleita ovat ilmeisesti suuret pankkiirit, joiden marionetteja poliitikot jo ovat. Goldman Sachsin ja Rothschildienkin yläpuolella on luultavasti jokin generalissimus, joka suunnittelee ja jakaa käskyt/ laatii strategiat ym. Olisiko se kuuluisa 36 rabbin eliitti?

Ruotsalainen sosialidemokraattinen oppositiojohtaja Mona Sahlin on sanonut v. 2001: ”Ruotsalaisten täytyy integroitua uuteen Ruotsiin; vanha Ruotsi ei palaa takaisin. Vuotta myöhemmin hän sanoi turkkilaisen lehden haastattelussa: ”Minulle on esitetty kysymys monta kertaa, mutta en yksinkertaisesti tiedä, mitä on ruotsalainen kulttuuri. Minun mielestäni hieman sitä, mikä tekee ruotsalaiset niin kateellisiksi maahanmuuttajaryhmille. Heillä on kulttuuri, identiteetti, historia, jotain, mikä heidät yhdistää. Ja mitä meillä on? Meillä on juhannusjuhlat ja muuta yhtä pitkäveteistä. ( sv.wikiquote.org/Mona_Sahlin ) Pääministeri Fredrik Reinfeldt selitti v. 2006: ”Alkuperäisruotsalaisuutta on vain barbaria. Kehitys on tullut ulkopäin. Toisinaan on hyvä muistuttaa, että valtavasti siitä, mitä Ruotsi on, on saavutettu kehittymällä, ja nimenomaan siksi, että olemme olleet avoimia ja vastaanottaneet ihmisiä, joilla on ollut erilaisia kokemuksia:”(Mikael Javling: Absolut Sverige 2011) Vuonna 2011 oli ruotsalaisista 27% ulkomaalaistaustaisia. Valtosalla oli kuitenkin yhä eurooppalaistausta, sillä esim. suurin mamuryhmä olivat vielä suomalaiset, kun katsottiin asioita 60-luvulta lähtien. Myöhempien tulijoiden osalta integraatiopolitiikka oli kuitenkin epäonnistunut. Eikä demografinen tilanne ole huippupoliitikkojen mielestä hyväksyttävä. 16.8.2014 Reinfeldt kertoi Aftonbladetille: ”Yhä uusien ihmisten on pakko paeta Eurooppaan ja Ruotsiin. […] Voin nyt sanoa, että se johtaa suuriin kustannuksiin. […] Nyt pyydän ruotsalaiselta kansalta kärsivällisyyttä ja solidaarisuuden osoittamista ulkomaailmaa kohtaan. Meidän tulee sulkea rivimme, jotta pystymme tähän. Pitkässä juoksussa saavutamme näin paremman maailman” (www.aftonbladet.se/nyheter/article19374579.ab) Talousprofessori Jan Tallerg on laskenut kirjassaan Låsningen, että maahanmuuttopolitiikkaan kuluu vuosittain 250 miljardia kr. eli 27,8 miljardia euroa. 7 % BKT:stä. Muualla on säästettävä, joten esim. vanhuksia näännytetään nälkään. 21.8.2014 kertoi Aftonbladet: ”15 000 vanhaa ihmistä vanhainkodeissa uhkaa nääntyminen nälkään. Tämä on vain varovainen arvio, sanoo Yngve Gustafson, geriatrian professori. N. 15 000 vanhusta vanhainkodeissa kärsii niin vakavasta aliravitsemuksesta, että ovat vaarassa kuolla joko nälkään tai aliravitsemuksen aiheuttamiin tai tehostamiin sairauksiin. Tätä mieltä on YG, geriatrian professori Uumajan yliopistosta. G: ”Tiedämme, että enemmän kuin puolet senioreista vanhainkodeissa on aliravittuja” (www.aftonbladet.se/nyheter/article19400846.ab )

Todellisuudessa monikulttuurisuus on uuden maailmanjärjestyksen este, kuten myös monikielisyys. Esim. professori Marian Radetzki, toinen puolanjuutalainen rikastus Ruotsissa, on jo v. 2006 esittänyt ruotsin kielen lakkauttamista ja korvaamista englanninkielellä. (www.aftonbladet.se/nyheter/article10755310.ab ) Barbara Spectren ja Paideian tietävät kaikki. Myös sen, että järjestö saa Ruotsin valtion tukea. Kauniit ruotsalaiset blondit ovat sukupuuttoon tuomitut oman maan hallitusten toimesta. Ruotsi on noussut kansalaistensa ahkeruuden, intelligentsijan, mutta myös aiempien johtajiensa ansiosta noin sadassa vuodessa maatalousvaltiosta erääksi edistyneimmistä ja vauraimmista ja eniten hyvinvoivista valtioista. Ilmeisesti siksi väestö tuntuu yhä uskovan, että sen johto ei olisi täydellisesti sen vihollinen. Muutoin on käsittämätöntä, että kantaväestö alistuu tuhoonsa. Ruotsia hallitsee nykyisin kuitenkin väki, joka mahdollisimman nopeasti haluaa heidän katoavan maan päältä ja tätä prosessia tukee koko maan media. Mutta ehkä myös Ruotsissa ruukku kulkee kaivolla siihen asti, kunnes se särkyy.

Ingrid Carlquistin mukaan poliisille ilmoitettujen raiskausten määrä on Ruotsissa korkein väestömäärään nähden Mustan Afrikan ulkopuolisista maista. Sadoille alueille ei kantaruotsalainen voi juuri uskaltautua. Ennen Ruotsi oli kuitenkin kaunein, edistyksellisin ja turvallisin. Nyt se on Absurdistan. Maan media vaikenee kaikesta tästä. (Daily Stormer) Raiskausten määrä on v. 2013 noussut 17 % vuodesta 2003. 20 vuodessa se on kolminkertaistunut. Ei ihme, sillä imaamit saattavat sanoa julkisesti, että itsensä peittämättä jättäneet naiset eivät mitään muuta halua kuin tulla raiskatuksi. Näin esim. imaami Mehdi Kööpenhaminassa. (info.kopp-verlag.de/hintergrund/europa/udo-ulfkotte/skandinavienvergevaltigungen-und-die-rueckkehr-d.html )

V. 2012 oli Israeliin tunkeutunut 60 000 pakolaista Sudanista ja Eritreasta. V. 2013 rajavalvontaa tiukennettiin. 60 000 ihmisen ongelma oli kuitenkin polttava. Karkotukset takaisin Afrikkaan väkivalloin olisivat olleet huonoa mainosta. Eritreaa hallitaan kuin Pohjois-Koreaa. Israelissa tehtiin selväksi kuitenkin, että ei-juutalaisia pakolaisia ei maahan huolittu. Muutoin tulijoita olisi pian kymmenkertaisesti ja työvoimantarvetta ei ollut ym. Isännän ja rengin suhde paistoi kuitenkin läpi ratkaisusta ja siten kyse ei ehkä ollutkaan vain kulissin säilyttämisestä. 9.1.2014 Nya Dagbladet ilmoitti, että ”Maahanmuuttoviranomaiset olivat päättäneet viime vuoden toukokuussa, että kaikki pakolaiset ja turvapaikan hakijat Eritreasta saavat oleskeluluvan. Tämä merkitsi sitä, että Ruotsi tulisi myöntämään automaattisesti oleskeluluvan 54 000 eritrealaiselle Israelista. (nyadagbladet.se/utrikes/israeliska-afrokaner-tas-om-hand-av-sverige ) Lähettämällä eritrealaiset Ruotsiin Israel iski kaksi kärpästä kerralla. ”Sionistista unelmaa” uhannut vähemmistö saatiin humaanilla tavalla karkotettua ja samalla Israel auttoi Ruotsin hallitusta nopeuttamaan oman kansansa likvidointia ja näin saavuttamaan ”parempaa maailmaa”, kuten ministeri Reinfeldt myöhemmin v. 2014 sanoi. Oman identiteetin vaalimisessa ei ole Israelin kannalta tässä mitään moittimista. Ongelma on vain siinä, että maailman juutalaiset melko kattavasti haluavat evätä tällaisen oikeuden muilta kansoilta. Eri puolilla maailmaa siis juutalaisjärjestöt ajavat melko yksimielisesti avointen rajojen maahanmuuttopolitiikkaa.

Amerikassa roturyhmien välinen integraatiopolitiikka on epäonnistunut. Sen merkkipaaluja olivat ”busing” ja ”Affirmative Action”. Jälkimmäinen tarkoittaa afroamerikkalaisten sekä myös latinoiden suosimista opiskelu- ja työpaikkojen luovuttamisessa. Tätä peittelemätöntä syrjintää eurooppalaisperäistä väestöä kohtaan harjoitetaan yhä monessa yliopistossa. ei yhtään vähemmän naurettavaa ollut busing, jota alettiin harjoittaa 60-luvulla. Se lopetettiin 80-luvulla. Käytäntö oli, että lapsia ei sijoitettu välttämättä lähimpään kouluun, vaan mustia lapsia tuotiin kouluihin, joissa valkoisia oli ”liikaa” ja päinvastoin. Mielipidetutkimukset osoittivat jo 70-luvun alussa järjettömän toiminnan epäsuosion myös oppilaiden parissa. Silti sitä jatkettiin, sillä kansa ei kai tiennyt omaa parastaan. Jokainen valkoinen perhe, joka vain kykeni, sijoitti lapsensa yksityiskouluun välttääkseen mustan koulun kiusaamishelvetin ja muut ongelmat. Toiset vetäytyivät suurten kaupunkien lähiöihin, joissa toimintaa ei harjoitettu. Toiminta lopetettiin vähitellen, koska mustien lasten oppimistulos ei parantunut ja busing vain huononsi roturyhmien välisiä suhteita. Amerikan talouden romahtaessa – ja se romahdus tulee yhtä varmasti kuin Amen kirkossa – USA:n suurkaupungit muuttuvat sota-alueiksi. Ehkäpä tällöin sananvapaus lakkautetaan myös täällä ja maasta tulee totaalinen poliisivaltio, jossa kaikki oppositio murskataan.

Berliinissä on paljon Libanonin pakolaisia, jotka ovat asuneet maassa laittomasti jo 80-luvulta. Tällainen turvapaikkaoikeuden väärinkäyttö on edustava esimerkki ja myös osaltaan vaikuttaa ghettoistumiseen ja sosiaalimenoihin. Kurdit, palestiinalaiset ja libanonilaiset suurperheet elävät sosiaalituilla ja harjoittavat rikollista toimintaa. Yhteiskunta, joka sietää tällaista on brutaali omaa kansaansa kohtaan. Se asettaa heidät maahantuotujen rikollisten uhreiksi ja väestö joutuu vielä elättämään rikollisia verorahoillaan. Yhteiskunta myös osoittaa, että tulijat saavat tehdä mitä hyvänsä, koska rikoksista ei tule kovia tuomioita. On selvää, että maahantulijat halveksivat tällaista kulttuuria, mikä on omiaan lisäämään myös solvauksia ja kunnianloukkauksia, joista ei myöskään seuraa minkäänlaisia rangaistuksia maahanmuuttajille.

20.2.2007 pahoinpiteli 17-vuotias turkkilainen ”Intensivtäter” Edinc H. jenginsä kanssa 43-vuotiaan Waldemar W:n, joka vajosi koomaan ja on yhä vaikeasti vammainen. Tekijä pidätettiin, mutta oli vapaa taas neljän viikon kuluttua. Hän joutui kuitenkin korvaamaan 110250 euroa uhrille. Tähän mennessä hän ei ole tosin maksanut euroakaan, koska hänen tulonsa ovat aina alle 990 euroa. Saksalaisten tulisi vaaleissa äänestää NPD-puoluetta, koska vain se kamppailee saksalaisten säilymisen puolesta. Kaikkien muiden tavoite on saksalaisten häviäminen maan päältä. Mutta tällöin kai NPD kiellettäisiin jonkin verukkeen nojalla. Ellei sitä kielletä jo tätä ennen, jos äänten laskentaa ei uskottavasti arvella pystyttävän väärentämään.

Graf esittää kirjassaan Saksan liittohallituksen julisteen, jossa saksalainen perhe esitetään monirotuisena (vaalea nainen, musta mies, mulatti lapsi). Julistekampanjoita on paljon. Graf: ”Erityisen tarmokkaasti panostaa liittohallitus kansansa katoamiseen risteytymisen kautta.”Coudenhove-Kalregi -suunnitelmaa on toteuttamassa paljon ei-juutalaisia renkejä ja piikoja.

Jürgen Graf ei näe vaihtoehtoa kristinuskolle. Hän ei myöskään ummista silmiään siltä tosiasialta, että kristityt kirkot ovat totaalisella petoksellaan kansojaan kohtaan saaneet ison osan eurooppalaisia luopumaan paitsi seurakuntien jäsenyydestä, myös kristillisistä opetuksista. S. 662: ”Ehkä olisi helpompaa löytää Sodomasta kymmenen oikeamielistä, kuin nykyisestä Euroopasta kymmenen protestanttista hengenmiestä, jotka haluavat kulttuurinsa ja kansansa jatkavan elämäänsä. Saksassa Evankelinen kirkko näkee olemassaolonsa tarkoitukseksi vain ”taistelun oikeistoa vastaan”, holokaustisyyllisyyskompleksin kultivoimisen, kuten myös maahanmuuton kolmannen maailman maista ja ”modernin perhekäsityksen” puolesta propagoimisen. Katolisessa kirkossa ei tilanne ole juuri parempi. Kun v. 2009 saatiin tietää, että piispa Richard Williamson oli kiistänyt kaasukammioiden olemassaolon, vaati rva Merkel heti paavia ottamaan etäisyyttä hänestä. Tämän hra Ratzinger myös heti teki. Vatikaanin tiedottaja Lombardi sanoi, että joka kieltää Holokaustin, ”ei tiedä mitään Jumalan ja Kristuksen salaisuuksista.” S. 663: ”Vuosikymmenien tuhotyö on kntanut hedelmää: Persoonat luten piispa Williamson tai kirjailija Johannes Rothkrantz, jotka eivät tee pienintäkään myönnytystä ”Valheiden isälle” (Johanne 8:44), ovat nykyisin Katolisen kirkon parissa poikkeusilmiöitä. Holohoax onkin jo rakennettu vastauskonnoksi ja korvaususkonnoksi, jonka tehtävänä on selvästi olla yksi väline kristinuskon alasajoon. Elie Wiesel, holohoax-opin vastapaavi onkin jo kauan sitten esittänyt: ”Kristinusko kuoli Auschwitzissä.”

Kosher-konservatiivit / Mitä tehdä?

Tosiasiassa islamissa on useita suuntauksia. Lisäksi esim. Irak Saddamin aikana ja Syyria ennen sotaa olivat varsin maallistuneita ja turvallisia yhteiskuntia, Irakissa jopa oli kristitty ulkoministeri. Syyriassa ja Irakissa, kuten Egyptissä on vuosisatoja vanhoja kristittyjä yhteisöitä, joilla ei ole ollut jopa vuosituhansiin mitään hätää. Myös Turkin vallattua Balkanin ja jopa osan Unkaria, kristittyjä ei tapettu eikä pakkokäännytetty, vaan he saivat elää elämäänsä. Tosin muslimeja suosittiin esim. verohelpotuksin. Jos alueella kapinoitiin, tämä johti tietenkin vastatoimiin. Nämä esimerkit riittäkööt siihen, että voimme todeta ISIS-uutisten ja terrori-iskujen sekä raiskausten ja muiden ongelmien kiihdyttämien henkilöiden erehtyvän, kun he saattavat julistaa: ”Tässä on islamin todelliset kasvot” Saudien ohjaamien wahhabiitti-fundamentalistien iskujoukkojen teot eivät kuitenkaan edusta koko islamia. Tosiasiassa Britannian salainen palvelu perusti muslimiveljeskunnan ja myös ISIS-järjestössä on kummallisuuksia. Jopa Wahhabiitti-lahkossa on ongelmana se, että Saudi-Arabian johto ei välttämättä ole taustaltaan täysin islamilainen. Erityisesti kristittyjen ajojahdin taustalla Syyriassa ja muualla nykyisin olevien fundamentalistien taustalta löytyy kytkös kristinuskoa vihaaviin Mossadiin ja USA:n ja Israelin johtoon. Sitä typerämmältä ja vastuuttomalta esim. halla-aholaisten yksisilmäinen islam-propaganda kuulostaa.

Yleensä tällaiset islam-materiaalin levittäjät ovat juutalais- ja Israel-mielisiä henkilöitä, ns. kosher-konservatiiveja, jotka tuntuisivat muutenkin epä-älyllisiltä. Grafin mielestä on totta, että islam on Euroopan vihollinen ja kristinuskon eikä sitä saa päästää liian suuressa määrin Eurooppaan. On kuitenkin suuri virhe yrittää miellyttää Israelia ja juutalaiseliittiä ja toivoa, että nämä valitsisivat sitten pysyväksi kumppaniksi nämä kosherit ja siten kaikki voisi olla jopa Suomen etu tms. Todellisuudessa tämä ei onnistu, koska juutalaiseliitti ja Israel on tarinan konna ja kaiken tuhon ja mamutuksen takana. Kuten mamuvirroista voi nähdä, valkoiset kulttuurit ja Länsimainen sivilisaatio on tulilinjalla ja kaikenlaista pelaamista vihollinen käyttää vain hyväkseen päämääräänsä pääsemiseksi. Edelleen tulee keskittyä siihen, kuka tekee Euroopan sairaaksi ja kuka määrää laskemaan mamuvirrat maahan. Jos Turkin pääministeri Erdogan uhoaa, että turkkilaiset eivät saa assimiloitua ja hän kehottaa Saksan turkkilaisia valtaamaan Saksan, niin hän edustaa näin vain oman kulttuurinsa ja kansansa etua. Mikäli hän ei ole Mossadinagetti, mikä on luultavampaa. Edellinen vaihtoehto on siihen nähden jopa toivottava tilanne. Tietenkin kosher-konservatiivit puhuvat usein vasemmistolaisista kulttuurimarxilaisista. Tietenkin he kiistävät sen kaiken yhteyden juutalaisuuteen tai että kommunistijuutalaisilla olisi yhteyttä sionisteihin yms. Erittäin typerää tällaisilta tahoilta on myös levittää holokaustivalhetta tai virallista versiosta selvästä falkseflag-iskusta 11/9/2001, jotka jokainen ajatteleva ihminen tajuaa ns. inside-jobiksi tai oikeammin Israelin outside-jobiksi. M: Minusta tällaisten ryhmien nokkamiesten täytyy olla tiedustelupalveluiden asettamia huijareita tms.

Selvää Israelin ja Länsimaiden todellisen valtiaan nuolentaa siis. Ei tuollainen voi johtaa mihinkään. Tällaiset ryhmät toimivat avoimesti juutalaisryhmien kanssa tai juoksevat fanimatkoilla Israelissa. Valitettavasti tunnetut Euroopan nationalistipuolueet ovat lähestyneet vahvasti Israelia ja luopuneet monesta entiusestä tavoitteestaan. Juutalaisen nainut Marine Le Pen on jo ajat sitten alkanut täysimääräisesti levittää holokaustivalhetta. Hän on luopunut tavoittelemasta abortin kieltämistä poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Joulukuussa 2010 matkustivat Filip Dewinter (Vlaams Belang), Heinz-Christian Strache (FPÖ), juutalainen Kent Ekeroth (Ruotsidemokraatit) ja Renè Stadtkiewitz (Die Freiheit) Israeliin. Käytyään Holokaustin muistomerkeillä ja Yad Vashemissa sekä tavattuaan siirtokuntalaisia he antoivat yhteisen julistuksen, jossa he tunnustivat solidaarisuutensa Israelille ja selittivät sen olevan suoja radikaalia islamia vastaan. Näin he toivovat oikeaan osuvien lehtijuttujen mukaan pääsevänsä lähemmäs vallan kammareita (Haaretz).

Nämä esimerkit osoittavat väärää strategiaa. Nationalistisen voiman laillinen valtaan pääseminen on nykyisin mahdottomuus. Ranskalainen kirjailijakollektiivi sanoi avoimesti Jean-Marie Le Penin hävittyä Chiracille: ”Kansallinen oikeisto ei ikinä pääse valtaan vaaleissa. […] Sikäli kuin mitään poikkeuksellista tai traagista ei tapahdu, mikä avaisi ranskalaisten silmät, pääsee kansallinen oikeisto valtaan demokraattisesti vain silloin, kun se ei enää edusta oikeistoa tai nationalismia. (Vincent Reynouard 2012). Tässä kirjoittajat puhuvat harhauttavasti oikeasta ja vasemmistosta, vaikka kaiken voi tietenkin päätellä tuosta ”ei enää oikeistoa”. Autenntinen eurooppalainen nationalismi on Grafin mukaan sekä oikeiston että vasemmiston edustaja. Oikean, koska se on nationalistinen ja vasemman, koska se on sosiaalinen. Nykyisin tulee puhua rajalinjasta, joka kulkee antiglobalistien ja globalistien välillä. Uuden maailmanjärjestyksen kannattajien ja vastustajien välillä. Marine Le Pen tuskin vähään aikaan presidentiksi tms. pääsee edes täydellisellä juutalaisagendallaankaan. Juutalaiset järjestöt LICRA ja muut vastaavat eivät halua rajoittaa karvan vertaa mamutusta, mutta eivät arvostele lainkaan israelin täysin vastakkaista maahanmuuttopolitiikkaa. Toistaiseksi Le Pen on myös näille tahoille ”natsi” jne. Tietysti riidellyksi apupuolueeksi PS-puolueen tapaan voi päästä ja siis kaikkea tervettä kriminalisoimaan ja vainoamaan.

M: Kosher-konservatiivit ovat yleensä huijareita (Jo Reagan oli näyttelijä ja entinen vasemmistolainen, jonka ”konservativismi” merkitsi varsin merkillisiä asioita) tai sitten lopulta erinäisistä syistä liukuvat globalistien mukana. Tai ehkä he todella ajattelevat, että pankkieliitin superkapitalismi voi olla edullista ja muutakin kuin reaalipolitiikkaa ja että tällaisessa talousjärjestelmässä voi harjoittaa nationalismia. Tässä tulisi kuitenkin muistaa, että neokonservatiivit pitävät valtaa edelleen USA:ssa ja heidän gurunsa, kuten Thomas Barnett uhoavat, että mahanmuuton vastustajien ja nationalistipoliitikkojen tulee kadota näyttämöltä ja nopeasti. Tietenkin he väittävät USA:ssa olevan kaikenlaista porukkaa tms. Ehkä he kannattavatkin vain rajoitettua maahanmuuttoa tms. Selvästi kuitenkin Usraelin johdossa oleva eliitti ajaa massiivista maahanmuuttoa myös Suomeen.

Takaisin Grafiin. Hän näkee tärkeimmäksi tehtäväksi nyt kansalaisvalistuksen esim. internetin kanssa. Olisi hyvä myös liittyä mielenosoituksiin, kuten Pediga-kulkueisiin. Täällä tulee jakaa tietoa ja pyrkiä radikalisoimaan osallistujia. Tulee kertoa poliittisista yhteyksistä eri tapahtumien välillä. Homoavioliittoja vastustava mielenosoittaja ei välttämättä ymmärrä, että tässä avioliittojutussa tavoitellaan perheiden tuhoamista ja että tämä tuhotyö on yhteiskunnan itse tekemä ja haluama. Myös Pediga-mielenosoittaja saattaa luulla, että Euroopan hukuttamisessa vierasrotuisiin ulkomaalaislaumoihin olisi kyse vain ”tyhmyydestä”, ”heikkoudesta” tai ”naiiviudesta” ja jopa eri maiden johtopiireissä. Hän ei ymmärrä, että kyseessä on kauan olemassa olleen suunnitelman saksalaisten ja eurooppalaisten hävittämisestä toteuttamisesta. Todisteet ovat selvät ja jokaisen halukkaan löydettävissä. Antifaa tai vihreitä ei kannata yrittää käännyttää, sillä nämä ihmiset ovat toivottomia tapauksia. Valehtelijoita useimmiten, joiden takki kääntyy tuulen kääntyessä yhteiskunnassa ja esim. median vaihtaessa omistajaa. M: Minusta tuntuu myös turhalta yrittää propagoida kosher-konservatiiveille. Ainakin aktivisteille ja lahkolaiskristityille Israel-persuille. Kyseessä on mielisairauden tapainen patologinen tapaus useimmiten.

J. Attali, Coudenhove-Kalergi

Kirjan avaussivulla on Euroopan eri maiden suurloosien vetoomus päättäjille rajojen avaamiseksi ja maahantunkeutujamassojen päästämistä ja hyysäämistä vaaditaan esittäen nämä valepakolaiset hädänalaisina ym. No mehän tiedämme, kuka vapaamuurarien isäntä on. Jürgen Graf oli jo ennen revisionistiksi kääntymistään Sveitsin hallinnossa korkeassa tehtävässä maahanmuuttoasioissa 80-luvulla. Jo silloin harjoitettiin maassa järjetöntä imurointia eikä maahantunkeutujia haluttu karkottaa, vaikka syytä olisi ollut. Hän oivalsi pian, että kyvyttömyys oli haluttomuutta ja kaikki suunniteltua mamuttamista. Hän kirjoitti aiheesta kirjan jo 1989. Samalla hän huomasi koko ajan lisää valheellisuutta historian suhteen ja osasi pian yhdistää samat rikolliset holohoax-hypen ja valheiden sekä korvausvaatimusten ja saksalaisten vainoamisen ja mamutuksen taustalla. Tuolloin suoraan poliitikot ja muut vaativat maahanmuuttoa syyllistämällä eurooppalaisia holokaustivalheilla ym. väitteillä. Henkilöt, jotka nousivat vastustamaan kansakuntien tuhoamista, saivat omia kansojaan tuhoavilta poliitikoilta heti syytteen ”rasismista”.

(Video kadonnut. EU-päällikkö sarnasi avoimista rajoista ja rotuvilinästä)
Ruotsin kohdalla esitettiin jo kysymys, miksi vastarintaa ei esiinny. Jo sivulla 44 Graf kysyy: ”Miksi mantereen kansat eivät tähän mennessä ole juurikaan merkittävästi vastustaneet hallitsevaa eliittiään, joka murhaa heidän sielunsa ja vaatii heidän biologista kuolemaansa?” Vastaus on se, että on edetty pienin askelin. Kansakunnat ovat tottuneet sietämään ja heille näyttäisi käyvän kuin sammakoille kattilassa, jossa veden kuumuutta nostetaan vain hiljalleen. Grafilla on vastaavan tapainen vertaus tunnetusta romaanista. 60-luvulla ei oltaisi voitu siirtyä 2010-luvun mittoihin tässä tuhotyössä suoraan, vaan ensin täyty jatkaa henkistä ja fyysistä mädättämistä ja nakertamista.

Terrori-iskut 11/9/2001 olivat eliitin falseflag, jonka verukkeella aloitettiin maailmanvalloitus ja kansakuntien kiihdytetty tuhoprosessi.

Taloustieteilijä Jacques Attali oli presidentti Mitterrandin tärkein neuvonantaja, joka usein edusti presidenttiä tämän sijaisena. Ilmaisesti hän oli Ranskan ”Mr. House” tuohon aikaan. Tämä v. 1943 syntynyt juutalainen on myös pankkiiri. Vincent Reynouard on kertonut hänen krijoistaan. Vuonna 2006 Attali visioi, kuinka ihminen tulevaisuudessa kuluttaa sitä enemmän, mitä enemmän hän tuntee yksinäisyyttä. Kuluttamisella täytetään kaventunutta sielunelämää. Ainakin näennäisesti lisääntynyttä vapautta ja vapaa-aikaa täytetään myös. Toinen ihminen nähdään vain oman onnen välineenä. Ei minään muuna. Juuri kenestäkään muusta ei piitata enää. Mihinkään kollektiiviseen toimintaan ei enää pystytä eikä myöskään nähdä tarvetta poliittisille muutoksille. Jopa omista lapsista ei piitata. Vanhemmat eivät viitsi kasvattaa omia tai kasvattilapsiaan. Yksinäisyys alkaa siis jo lapsena. Mitä ilmeisimmin lapsentekokaan ei kiinnosta sopivasti käsiteltyä ihmistä. V. 2013Attali julkaisi uuden kirjan. Nyt hän visioi sukupuolten katoamisesta: ”Me etenemme vääjäämättä kohti yksisukupuolista ihmisyyttä. Puolella heistä vain on munasarjat ja puolella siittiöjohtimet, joita he tarvitsevat lastentekoon. Yksin tai useat yhdessä, ilman ruumiillisia suhteita, ehkäpä jopa niin, että joku sijaiskantaa nämä lapset.” (www.slate.fr/story/67709/humanite-unisexe-biologie-immortalite )

Nämä visiot esitetään haluttuna kehityskulkuna. Talmudistinen visio: Ei-juutalaiset siis tehdään sieluttomiksi materiaalisteiksi ja nautiskelijoiksi, jotka eivät kykene kollektiiviseen toimintaan eli vastustamaan juutalaista isäntää. Toisessa visiossa unelmoidaan gouyim-perheiden häviämisestä kommunistisen manifestin hengessä. Moraalin tuhosta ja henkisestä kuolemasta. Kulttuurien tuhoutumisesta. Näin visioi huippuälykäs Algeriassa syntynyt juutalainen tiedemies ja valtiomies.

Vuonna 1989 Attali perusti pankin (Eurooppalainen pankki jälleenrakennuksen ja kehityksen hyväksi/ BERD). Erikoinen korkeiden ideaalien hyväksi toimiva pankki ei tee liiketoimia, vaan BERD rajoittuu tukemaan maita, jotka ”sitoutuvat pluralistisen demokratian periaatteiden, pluralismin ja markkinatalouden kunnioittamiseen ja toteuttavat sitoumuksensa tosielämässä.” Tätä pluralismia ym. oli tarkoitus viedä kommunismista juuri luopuneisiin maihin. Pluralismi tarkoittaa näennäistä valinnanvapautta pluralistipuolueiden eli liberaalin ”oikean”, ”keskustan” ja ”vasemman” välillä, homoja, lesboja ym. Protektionismia ei tietenkään hyväksytä, vaikka kaikkialla kommunistimaiden omaisuus olikin joka taholla suureksi osaksi liukunut muutamalle juutalaiselle. Oma maatalous raunioitetaan myös tällaisella periaatteella. Tällaisia siunauksia Attali halusi tuoda Itä-Eurooppaan. Tosin 1993 oli BERD käyttänyt kaksi kertaa enemmän varaa itseensä kuin Idän aktiviteetteihin (Wilipedia/Jacques Attali). Itäeurooppalaisille kävi silti hullusti.

Viisaana talousmiehenä Attali tietenkin huomasi, että Euroopan maat eläköityivät. Hän myös varmasti ymmärsi, että eläkeläisten turvaamiseksi ja jatkuvuuden olisi ollut viisasta panostaa syntyvyyteen. Hänen visioistaan saattoi jo päätellä, että hänen visoissaan väki ei juuri lapsia tehnyt, vaikka elintasoa riittäisi. Ei yhtään yllätä, että hänen mielipiteensä on, että vuosien 2020 ja 2040 välillä Ranskaan tulee tuoda vuosittain kaksi miljoonaa siirtolaista. Ranskaan asettuisi siten 93 miljoonaa näistä työläisistä ja väkimäärä olisi 187 miljoonaa, joista 68% maahanmuuttajia. (Wiki edelleen). Luonnollisesti Attali tajuaa sen, että näin Ranskasta tulisi helvetti maan päälle. Ilmeisesti juuri tämä on hänen tavoitteensa. Joka tapauksessa väen väheneminen ja ranskalaisten häviäminen. Attali haluaa tuhota kaiken sen, jolle perinteinen yhteiskunta on rakennettu. Tilalle saadaan jotain globaalista kommunistista systeemiä.

Eurooppalainen tulevaisuus näyttää vahvasti seuraavanlaiselta: Heloottikasti, joka sekoittuu nopeasti valkoisista (?), mustista, ruskeista ja keltaisista. Kulttuuritarpeisiin riittää Hollywood-filmit, saippuaoopperat, rapmusiikki, holokaustimuistomerkit ja abstraktit teokset. Toisiaan he ymmärtävät primitiivisen englanninkielen välityksellä. Ihmisyyden auringonlasku Herbert G. Wellsin tapaan.

Kreivi Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi on Euroopan henkinen isä. Hän syntyi v. 1894 Tokiossa. Isä Heinrich polveutui flaamilaisesta aatelissuvusta Coudenhove ja kreetalaisesta aatelissuvusta Kalergi. Hän oli Itävalta-Unkarin diplomaatti ja tunnettu raivokkaasta antisemitismin vastaisuudestaan. Tätä vastaan hän kirjoitti 524-sivuisen kirjan. Hän oli filosemiitti ja hänellä oli tapaana mielenosoituksellisesti poistua kirkosta, kun pitkäperjantain liturgiassa alettiin rukoilla myös ”uskottomien juutalaisten” puolesta. Lahjakas mies puhui viittätoista kieltä, joten hänet sijoitettiin japania osaavana (nopeasti oppivana) Tokioon. Siellä hän avioitui kauppiaan tyttären Mitsuko Aoyaman kanssa, joka synnytti Nikolauksen lisäksi kuusi muuta lasta.
Vuonna 1915 Richard Nikolaus nai kolmetoista vuotta vanhemman juutalaisen näyttelijättären (Ida Roland). Myöhemmin hän liittyi wieniläiseen vapaamuurariloosiin ”Humanitas”. Vuonna 1922 Kalergi perusti Paneurooppa-Unionin, johon liittyi monia tunnettuja henkilöitä, kuten Aristide Briand, Monrad Adenauer, Thomas Mann, Albert Einstein ja Sigmund Freud. Paroni Louis de Rothschildin välityksellä Kalergi oppi tuntemaan amerikkalaisjuutalaisen pankkiirin Max Warburgin, joka otti Unionin suojelukseensa 60 000 kultamarkan panostuksella ja teki Kalergin tunnetuksi myös toiselle juutalaiselle finanssihaille Bernard Baruchille. Kalergin visio oli yhdistynyt Eurooppa, jossa englanti olisi virallinen kieli – tuohon aikaan varsin epätavallinen projekti.

Hitlerin valtaannousun jälkeen kreivi ja Unioni muuttivat Yhdysvaltoihin, josta paluu tapahtui 1946 Eurooppaan, jossa se perusti eurooppalaisen parlamenttiunionin. Kreivi sai v. 19590 Aachenin kaupungin Kaarle-palkinnon ja hän sai lukuisia huomionosoituksia kuolemaansa saakka 1972. Kreivin nimeä kantava palkinto luovutetaan joka toinen vuosi.

Suomen tuhoamisohjelma
https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2015/03/31/suomen-tuhoamisohjelma/
Tuossa kertaus kreivin opeista ja tuolla sivulla linkit hänen kirjaansa.

Pakolaisbonus/turkkilaisbonus/mamubonus (esimerkkejä)

Vuonna 2003 katosi Britanniassa 14-vuotias tyttö Charlene Downes. Vuonna 2007 selvisi, että kaksi muslimimiestä oli houkutellut alaikäisen tytön vieraakseen. Erinäisin lahjoituksin tytöltä oli kiristetty seksiä. Tätä muslimimiehet harjoittavat laajassa mitassa alaikäisiä kohtaan Englannissa. Blackpoolin keskustassa 11 mamua oli parittanut 60 vaaleaa tyttöä, joista nuorin oli 11-vuotias. Tyypillisesti poliisi oli estänyt tutkimukset poliittisesti korrektien ohjeidensa mukaisesti. Vuoden parituksen jälkeen tyttö oli murhattu ja hänestä oli tehty kebablihaa myyntiin. Tämä käy selvästi ilmi syyllisten keskustelusta. Poliisi oli päässyt jäljille erään mamun kerrottua murhasta. Ilman ruumista on murhaoikeudenkäynti kuitenkin vaikeaa ja mamua vastaan vielä vaikeampaa on saada tuomiota aikaan selvistä todisteista huolimatta. Miehet vapautettiin ja heille myönnettiin 250 000 punnan korvaukset. Poliisi suojelee heitä yötä päivää. Monet kertovat valamiesten saaneen kovia uhkauksia. Oikeudenmukaisuutta edelleen vaatineet vanhemmat ja ystävät ovat saaneet osakseen rajua vihamielisyyttä viranomaisten ja median taholta. Kun he pystyttivät muistotaulun tyttärelleen erääseen puistoon, antifasistit tuhosivat sen pian.

Saksassa syyskuussa 2008 Kölnin kaupungin oikeusistuin ei rangaissut 35-vuotiasta turkkilaista (Erkan S.), joka oli raiskannut kahdeksanvuotiaan pojan. Perusteena oli, että rangaistus ”tuhoaisi hänen sosiaalisen olemassaolonsa”. Vajaaälyinen tekijä ei joutunut edes parantolaan, vaan sai jatkaa juoksenteluaan poikien perässä. Saman kuukauden aikana sama oikeus tuomitsi saksalaisen pedofiilin viiden vuoden vankeuteen. Muistan myös Suomesta vuosien takaa tuomion, jossa mamuraiskaaja sai ehdollisen tuomion, koska ”ehdoton tuomio olisi johtanut työpaikan menetykseen”: Berliinissä vuosia julmasti tytärtään pahoinpidellyt libanonilaismies ei saanut tuomiota. 63-vuotias Adnan I oli pahoinpidellyt tytärtään, koska tämä ei käyttänyt huivia. Turkkilaisjengin jäsenet, jotka olivat pahoinpidelleet kaksi saksalaista ilman syytä ja puukottaneet maassa makaavaa kolme kertaa selkään, saivat ehdollista vankeutta kaksi vuotta. Verratkaamme viime mainittua tuomiota 78-vuotiaan saksalaisen tuomioon. Hän oli epäillyt virallista holokaustitarinaa tekemässään esitteessä. Hän oli kyseenalaistanut virallisen uhriluvun suuruuden. Oikeuden mielestä positiivista prognoosia ei ollut odotettavissa miehen suhteen ja tuomio oli kymmenen kuukautta ehdotonta vankeutta. Horst Mahler istuu vuodesta 2009 lähtien 12 vuoden tuomiota holohoaxin epäilemisestä useaan kertaan yhden haastattelun aikana.

Mustalaiset tulvivat Balkanilta ja tuovat suurperheet tullessaan. Heidän asuntonsa ja kerrostalojen pihat ovat jätekasojen ja jätevuorten peittämät. Etenkin tulijoilla on kulttuuri, jonka mukaan ei-mustalaiselta voi varastaa ja tätä huijata. Valtavat kulut tuovaa mustalaisinvaasiota ei haluta pysäyttää, koska Saksa muka oli tälle kansalle velkaa 500 000 murhattua uhria. Todellisuudessa uhreja oli suhteellisen vähän (n. 18 000 ilmeisesti) eikä heitä murhattu.

Homoseksualisointi +gender manstreaming

Homolobbyjä ei siedettäisi, ellei takana olisi mahtavia voimia. Tietenkin homoseksualisoinnin, homopropagandan ja gender mainstreamingin tavoite on perinteisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuhoaminen sekä perheen tuhoaminen. Juutalaistahot ovat agendan takana. Kirjassa selitykseksi on irronnut taas väite siitä, että erilaisista ideologioista ja vähemmistöistä ja mielipiteistä mahdollisimman tasamäärin koostuva yhteiskunta olisi ”turvallinen”. Todellisuudessa kyse on tuhoamisesta. Tietysti tuhotaan myös kristinuskoa ja muita uskontoja, sillä esim. Raamatun mukaan homoseksi on syntiä. Esim. Tuomas Akvinolaisen mukaan homoseksuaalisuus oli luonnotonta ja vastoin tervettä järkeä. Britanniassa homoseksi saattoi johtaa kuolemantuomioon vuoteen 1861 saakka ja teloituksia pantiin toimeen 1830-luvulla.

Kaikki juutalaiset eivät tässä toimi tuhoajina. Amerikkalais-juutalainen lääkäri tri Jeffrey Satinover on laatinut nykyisin vallitseville käsityksille vastakkaisia kantoja edustavan absoluuttisen perusteoksen Homosexuality and the Politics of Truth (1996). Hänen mukaansa homolobbyt ja niiden naruista vetelijät eli maailmanhallitus valehtelevat homoseksualismista. Todellisuudessa homoseksuaalisuus on hyvin vahingollista ihmisille itselleenkin eikä vain homopropagandasta kärsivien ja traditionaalisen yhteiskunnan kannalta. Sen lisäksi, että homoseksualismi vähentää syntyvyyttä ja homopropaganda tosiasiassa terrorisoi ei-homoja, homoseksualismi on erittäin epäterveellistä. Todellisuudessa homojen keski-ikä on jopa yli 20 vuotta lyhyempi kuin heterojen. Homoseksi aiheuttaa paksusuolen syöpää ja riskin krooniseen ja tappavaan maksasairauteen. Vääjäämättä kuolettavia immuunisairauksia oli jo ennen AIDS-virusta ja ne etenivät käsi kädessä syöpien kanssa. Tunnettu homojen immuunisairaus on GRID. Lisäksi homoilla on enemmän kaikenlaisia suoli- ym. sairauksia kuin muilla. Homoilla ei ole normaali psyyke, vaan he ovat lähes poikkeuksetta onnettomia ja moniongelmaisia. He potevat masennusta ja heillä on korkea itsemurhariski. Heillä on tietenkin pienempi mahdollisuus onnelliseen avioliittoon tai parisuhteeseen naisen kanssa, mutta he myös ovat paljon huonompia tässä suhteessa miespareina. He ovat uskomattoman moniavioisia eli homoyhteisöissä vallitsee melkoinen promiskuiteetti. Vuoden 1978 erään tutkimuksen mukaan 43 % homoista ilmoitti partneriensa määräksi 500 tai enemmän. Pysyvät parisuhteet ovat harvinaisia ja uskottomuus heteropareja paljon yleisempää. Todellisuudessa homoudesta voi parantua ja jos tahtoa on, todennäköisyys on hyvä (muutoin 50%, motivoituneilla paljon enemmän). Tämä vaatii kuitenkin pitkää sitoutumista ja rahaakin.

Länsimaissa joka kanavalta syötetty homopropaganda on siis valheellista. Erityisesti yhteiskunta koettaa väittää, että homoudesta ei pääsisi eroon tai että se olisi synnynnäistä. Ehkäpä alttius on. Kaksostutkimukset viittaavat muuhun kuin perinnöllisyyteen. Selvä yhteys oli mm. lapsena tai teiniä koettu seksuaalisen hyväksikäytön ja homoseksuaalisuuden välillä eli tällainen traumaattinen komemus usein johti honouteen/lesbouteen. On järjetöntä pitää homoseksuaalisuutta ”aivan normaalina” tai heteroseksuaalisuutta vastaavana. Tietenkään se ei voi olla yhtä tervettä ja aivan luonnollista. EU-päälliköt ovat kuitenkin tekemässä rangaistava tällaisen mielipiteen julkisesta esittämisestä. Vaikka siis tiedemiehet sanovat homojen kärsivän henkisesti homoudestaan ja voivan huonosti. Tämän voi muuten päätellä esim. Pentti Holapan runosta, jonka satuin kuulemaan televisiosta (”Häpeä”).

Parantuneista homoista saataisiin tietenkin enemmän lapsentekijöitä ja he eläisivät todennäköisesti kauemmin kuin jos jäisivät homoiksi. Lisäksi on mahdollista, että homopropaganda vaikuttaa homoseksualismin lisääntymiseen. Kulut taudeista ym. ovat suuret ja etenkin henkinen vaikutus yhteiskuntaan on tuhoisa.

Terve yhteiskunta ei tietenkään rankaisisi homoja homoudesta, mutta se kieltäisi homoseksualismin mainostamisen ja propagoimisen. Mediasta ja lehdistöstä tulisi jakaa oikeaa tietoa aiheesta valhepropagandan sijaan. Propaganda ja homoaiheiden yletön viljely esim. televisiofilmeissä ym. tulisi myös siis lopettaa.

Homoja on ollut historian suurnimien joukossa ja moni kuuluisa taiteilija on ollut homo. Moni taiteilija on ollut myös alkoholisti ja narkomaani. Homolobby taustavoimineen on myös väittänyt lukemattomia suurmiehiä homoiksi ilman todisteita.

Mikä edellä on todettu homoista, koskee myös lesboja.

Homouden edistäminen ja normaalin perhemallin tuhoaminen on niin tärkeää NWO-miehille, että homoavioliittoa ja homoadoptiota ajetaan kaikkialla kuin käärmettä pyssyyn. Kansanäänestyksissä nämä järjestään torjutaan valtavasta propagandasta huolimatta, mutta oikeusviranomaiset ja poliitikot kävelevät kansan ylitse tässäkin.

Gender Mainstreaming tarkoittaa juuri yhteiskunnan sukupuolettomuutta tai yhden sukupuolen yhteiskuntaa. Käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että sukupuoli on vain ympäristöstä omaksuttu konstruktio ja siten tytöt saattavat olla paljon enemmän poikia ja pojat tyttöjä otollisemmassa ympäristössä. Perinteiset sukupuoliroolit on hävitettävä tai niitä vaihdeltava. Etenkin pojista tulee tehdä tyttömäisempiä. Pidetään selvänä, että tarnsseksuaaleja tulisi olla paljon enemmän kuin nyt ja sukupuolenvaihdosaihetta opetetaan jo lapsille. Vaikeasti määriteltävä tai kansalta mieluummin piilossa pidetty ”gender mainstreming” on EU:n ja YK:n virallinen ja keskeinen ideologia. Tavallaan kyse on äärimmäisestä 70-luvun tyypin feminismistä. Tämä on johtanut esim. ”sukupuolisensiibeleiden lastentarhojen” perustamiseen. Niissä tapahtuu kaikenlaista järjettömyyttä.

Itse huomasin viimeksi pääsiäislomalla järjestelmän paholaismaisen hevosenkavion. Norjalainen luonto-ohjelma käsitteli eläinlajien pariuskollisuutta. Yhdeksi lajiksi vertailuun oli otettu ihminen. Juuri tässä yhteydessä toimittaja meni ohjelmassa seksikauppaan ja puhui seksivälineistä. Hän katseli tekopeniksiä ja lopuksi virnisteli heiluttaen ruoskaa nahka-asupakettien vieressä. Luonto-ohjelmat ovat kai kuitenkin koko perheen ohjelmia. Ainiin, kirjassa oli myös kuvaus amerikkalaisen tytön koulukokemuksista. Tyttö tuli koulusta itkien ja kertoi open neuvoneen tunnilla, kuinka anaalissa tapahtuva liikenne saadaan onistumaan kivuttomasti ja vaarattomasti.

Koko Läntinen sivilisaatio on nyt melkoisen joukkion tuhoisassa otteessa. Järjestelmä on selvästi jo näyttänyt kavionsa esim. erinäisten EU:n ja YK:n päälliköiden puheissa. Jokohan ihmiset alkavat huomaamaan, että poliitikot ovat vihollisiamme ja että tässä ollaan kiitämässä nopeasti kohti katastrofia, tuhoa ja kuolemaa?

Lügenpresse /Valhemedia

Suomessa valtamedia syyttää vaihtoehtomediaa valemediaksi. Todellisuudessa tietenkin juutalaiseliitin kontrolloimat valtamediat EU-maissa ovat valheita suoltavia myrkytysvälineitä. Kyse on aivopesusta. Saksassa oikea oppositio on oikeutetusti ristinyt eliitin mediat valehtelijoiksi (”Lügenpresse”). Suomen ja muun Euroopan medioilla ei ole juuri eroa Saksan valehteluun nähden. Happosateiden aiheuttamat metsäkuolemat, ihmisen aiheuttama otsoniaukko napa-alueilla, ilmastonmuutos, holohoax.. Esimerkkejä on määrättömästi aivan hirvittäviä ja törkeistä valheista. Osa niistä vain unohdetaan jonkin ajan kuluttua.

Eva Herman on paljastanut kirjoissaan erottamisensa jälkeen Saksan valehtelijoiden mediakartellin toimintaa. Esim. seuraavista aiheista ei saanut sanoa kritiikin sanaa: Euroopan Unioni ja sen järjetön tasapäistämislainsäädäntö, pyhistä pyhin yhteisvaluutta Euro, joka vuosi epäonnistuneemmaksi osoittautunut mamumassojen integrointipolitiikka ja mamutushullutus jättikuluineen, EU:n ja YK:n ajaa sukupuolipolitiikka, joka haluaa nyt lakkauttaa mies- ja naissukupuolen, sillä kaikki ovat muka samanlaisia.

Sama valemedia saattaa kuuluttaa koko maailmalle 50 skinheadin hyökänneen pienen lapsen kimppuun ja hukuttaneen hänet, kun taas itäsaksalaisen pikkukaupungin asukkaista väitettiin, että he eivät tulleet apuun, kun lapsi hukkui uimalan altaaseen. Kun kävi ilmi, että lapsi oli saanut sairaskohtauksen eikä uimalassa ollut skinheadeja, aiheesta oltiin hiljaa ja vaiti. Tästä tapauksesta olikin jo puhetta bloggauksessa ”Äärioikeiston väkivalta Sakssa on aave”

Vapaan maailman vapaa media on todellisuudessa juutalaisen imperiumin juutalainen media. Vapaus on omistajan ja kontrolloijan eli juutalaismafian vapautta. Se vuoksi se voi opettaa kansalaisille kaikkialla esimerkiksi, että Assad murhaa Syyriassa päivästä toiseen omaa kansaansa. Vastaavaa väitettiin Gaddafista ja tuolloin myös lähdettiin sotimaan ”siviilien suojelemiseksi” ja näin toitotettiin koko sodan ajan.

Muuta:

EU:ssa on nyt alettu ottaa maahan myös homoseksuaaleja eri maista pakolaisina, koska heitä muka vainotaan muissa maissa. Tosiasiassa kyse on usein vain homopropagandan ja homoaktivismin vastaisuudesta. Tunnettu homopakolainen Saksassa on Mischa Badasyan, joka kuitenkin oli käynyt lomalla Venäjällä. Die Welt kertoi tästä kulttuuritieteiden opiskelijasta 2.9.2014. Lomallaan MB oli juuri muka joutunut 8 ”natsin” ahdistamaksi. Voi. Varsinainen jutun aihe on hänen kulttuuriprojektinsa. Hän aikoo maata joka yö uuden miehen kanssa ja selittää videopäiväkirjassa joka päivä, kuinka akti meni. Kysymykseen projektin rahoituksesta MB sanoi saaneensa projektiinsa stipendin Heinrich-Böll-säätiöltä. Säätiö on puolueen tapainen säätiö, joka on lähellä puolueita Bündnis 90/Die Grünen. Se saa rahansa lähinnä julkisista lahjoituksista/varoista. Vuonna 2012 se sai rahaa 47,2 miljoonaa euroa. Siis valtio rahoittaa Mischa Badasyania em. säätiön kautta sitä varten, että hän makaa joka yö miehen kanssa ja tarinoi videolla sitten, kuinka akti oli sujunut.Samaan aikaan miljoonat saksalaiset elävät jo täydellisessä kurjuudessa ja köyhyydessä.Stipendin päätyttyä – mikäli MB ei ole kuollut toimiensa seurauksiin – hän alkaa sla tennäköisyydelä sada ns. Hartz-IV -rahaa. Vuoden 2014 alussa 7,5 % saksalaisista sai tukea, 18,6% saajista oli ulkomaaisisia Saksalaisista tuen saajista valtaosa on maahanmuuttajataustaisia.

Saksalaisten määrä vähenee kolmanneksella muutamassa kymmenessä vuodessa. Ikärakenne silloinkin muuttuu siten, että valtaosa on eläkeläisiä. Jos vaikka maahan tuodaankin ulkomaalaisia sen sijaan, että syntyvyyttä kantaväestön parissa tuettaisiin, valtaosa tulijoista on tällaisia tuottamattomia avustuksensaajia, jotka eivät tee töitä tai toimivat valtion varoilla. Saksalista kantaväestöä muuttaa myös suuria määriä ulkomaille (160 000) joka vuosi, joten veronmaksajien määrä vähenee koko ajan.

(Sarkozy-video on sensuroit tubesta)

”Mikä on päämäärämme? Se tulee olemaan kiistanalainen. Päämääränämme on kohdata rotujenvälisen risteyttämisen haaste. Rotujenvälisen risteyttämisen haaste, mikä kohtaa meidät 2000-luvulla. Se ei ole valinta, se on velvollisuus. Se on pakottava. Me emme voi tehdä toisin. Me riskeeraamme, löytäen itsemme vastakkain suurien ongelmien kanssa. Meidän täytyy muuttua, sen vuoksi me muutumme. Me aiomme muuttaa kaiken samalla kerralla; liiketoiminnassa, hallinnossa, koulutuksessa ja poliittisissa puolueissa. Ja me tulemme velvoittamaan itsemme, mitä tulee tuloksiin. Jos tämä vapaaehtoisuus ei tule toimimaan tasavallassa, silloin valtio tulee siirtymään vielä pakottavimpiin toimenpiteisiin.”

Suomennos lainattu täältä:

http://blogit.mvlehti.net/wotan/2016/03/11/pinokkio-sarkozyn-kampanjamainen-rotumiksauspuhe/

Kirjassa mainittiin tuo Sarkozyn esitys. Myös sosialistisen Francois Castexin, europarlamentaarikon esitys, jonka mukaan Afrikasta olisi haalittava Eurooppaan 56 miljoonaa ihmistä. Aika vähäinen määrä loppujen lopuksi, sillä todellinen määrähän on jo salaisissa suunnitelmissakin ollut v. 2000 komissiolla jo 500 miljoonaa (ks. ”Suomen tuhoamisohjelma”). Vasemmistorintaman kommunisti Jean-Luc Mèlenchon sanoi ennen vaaleja 2012: ”Marseille kertoo meille, että mahdollisuutemme on rotujensekoittumisessa. […] Ilman arabeja ja berbereitä Maghrebista ei Ranskalla ole tulevaisuutta.”

Dresdeniläinen politologi Werner Patzelt sanoo: ”Saksalaisilla on taipumus (Graf: pakolaislobbyn mukaan) fasismiin. Kun murskaamme saksalaisen kulttuurin, avaamme sen koko maailmalle, teemme liberaaliksi ja ohennamme saksalaisia Saksassa ottamalla ulkomaalaisia muista kulttuureista, niin teemme tästä maasta natsivarman.” Vasttavanlaisia lausuntoja voidaan koota saksalaisilta kärkipoliikoilta kun Joschka Fischer ym. (myös muilt kuin vihreilt, nn oikltin vasmltaa).

Puheet ovat koko ajan suorempia. Idiotisoidut zombiemassat ohjataan ja pidetään kurissa iskulauseilla ”kukaan ihminen ei ole laiton”, ”ei suvaitsemattomuudelle ja muukalaisvihalle”, ”rasismi johtaa Auschwitziin”. Saksassa holohoax-kompleksilla myrkytetään jo lapset ja mamutusmyönteisyys pohjautuu em. siteerauksen ajatusmalliin.

Pienten askelten politiikka ja Eu-poliitikkojen muuttuminen pelkiksi bolshevikkibyrokraateiksi käy ilmi juuri siitä, että presidentti Hollandae ei olisi voinut olla presidentti de Gaullen seuraaja. Mutta Sarkozyn seuraajaksi hänet voi hyvin kuvitella. De Gaulle oli vielä markkinoitu kansalle riippumattomana johtajana. Hän ei ollut juuri ihailtava, mutta hän veti sangen riippumatonta linjaa. Hän teki pesäeroa jopa Israeliin USA:n lisäksi. (Ei ihme, että Churchill olisi halunnut murhauttaa jästipään sodan aikana.) Tuohon aikaan johtajat olivat palvottuja ja näin ihmiset huijattiin palvomaan jopa näitä rikollisia ja huijareita. Mitä tahansa ei olisi voitu tehdä tuolloin, mitä nykyisin voidaan. Myöskään huippupoliitikot eivät olleet menettäneet karismaansa kansojen silmissä. Ehkäpä he yleensä ovat myös erilaisista ihmistyypeistä nostettuja keulahahmoja. De Gaulle oli kai omapäinen erikoisuus, joka oli pantava lopulta ruotuun. Vuoden 1968 opiskelija- ja muu liikehdintä oli nimenomaan juutalaisten vetämä alusta loppuun. Kommunistiset juutalaiset opiskelijajohtajat alkoivat pitkän marssin yhteiskunnan huipulle. De Gaulle ei taiopunut, mutta erosi vapaaehtoisesti puoli vuotta riehunnan jälkeen.

Malluainen 2.4.2016
Libyan tuhoamisessa ilmeisesti vain toissijaisena tavoitteena oli maan öljy- ja vesivarojen anastaminen ja maan tuhoamienn ja ryöstäminen kostoksi omapäisyydestä ja oman kansakunnan hyväksi toimimisesta. Tai viimeksi mainittu talmudistinen tuhoaminen oli kai myös eturivin syy, mutta ajankohta viittaa siihen, että päätarkoitus oli Euroopan tuhoaminen. Libya tuhottiin ja sitä pidetään kaaoksessa, koska näin voidaan tätä kautta pumpata afrikkalaisia Eurooppaan. Heti, kun Turkin reitti yskii, EU ja Nato lisäsivät merellä tapahtuvaa pakolaisimurointiaan, vaikka siis nämä lauttalaiset kerätään Libyan rannikolta. Heitä ei palauteta Libyaan, vana heidät tuodaan Eurooppaan.

Sama tarkoitus oli Syyrian tuhoamisella ja Syyrian ja Irakin konfliktien pitkittämisellä. Isis-soturit ja Irakin nukkehallituksen tekemät rikokset ja kavallukset. Pommitukset ym. Euroopan tuhoaminen mamuvirroilla ja maailman myllertäminen ovat näiden toimien yksi tärkeistä syistä. Venäjä heilu teatterissa mukana, jotta kaikki sujuisi kuin rasvattu.

Mikä on halla-aholaisten ja PS-puolueen ym. osuus kaikessa? Paitsi huijataan ihmisiä valeopositioon, konfliktin kärjistyessa nämä otetaan hallitukseen tai ne saattavat jopa muodostaa kosher-fasistisia hätähallituksia. Puolueet siis, jotka ovat Greet Wildersin puolueiden kaltaisia. Kun mamuvirrat ajavat puolustuskyvyttömät valtiot veriseen kaaokseen ja talouskatastrofiin, tarvitaan jotain tyynnyttely- ja järjestelytoimia. Nyt alkaa ”taistelu kaikkia äärimmäisyysaineksia vastaan”. Kansa tervehtii ilolla turvvaa ISIS-terroria ja mamuväkivaltaa vastaan. Laitomia valepakolaisia palautetaan ja terroristit etsitään. Mutta myös todellinen kansallismielisyys julistetaan rikolliseksi. Kansallissosialistit ja muut aidot ihmiset vangitaan ”ääriaineksina” ja ”natseina” ja ehkä murhataan. Mamutus saattaa jopa jatkua ja ainakin jonkinlainen uusi järjestys joksikin aikaaa on luotu. Maan väestörakenne on kuitenkin murrettu ja kansa alistettu ja oikean opposition nousu estetty.

Persuthan ovat alkaneet jo hankkeet oikean opposituon kriminalisoimiseksi. Aika poikkeusoloja tässä eletäänkin ja siksi kai heidät nostettiin hallitukseen väärin lasketuilla äänillä. Oikean opposition tultua tukahdutetuksi alistuminen Israelille jatkuu ja vahvistuu kosher-petturien hallitessa. Kosher-petturien suosiota ja uuden menon tarpeen tunnetta lisätään falseflageinä suoritetuilla valtiollisilla terrori-iskuilla. Soinilaiset saavat tyhmän kansan mandaatin sensuurille ja poikkeustoimille.


Malluainen 2.4.2016
Niin Horst Mahler istuu vuodesta 2009 lähtien 12 vuoden tuomiota holohoaxin epäilemisestä useaan kertaan yhden haastattelun aikana.

”Kommunismin päämäärät Kommunistisen manifestin mukaan ovat lähes identtiset Illuminaatin päämäärien kanssa (Weishaupt). Kansainväliset pankkiirit rahoittivat kommunismin vallan instrumentiksi, superrikkaiden naamioksi. Kommunismin päämäärä ei ole vaurauden tasaaminen tai jakaminen, vaan kaikkien resurssien ja muunpääoman takavarikoiminen ja kontrolli pienen vähemmistön toimesta. Eliitti ei määritellyt kommunismia tai toteuttanut sen oppeja Moskovasta, Pekingistä tai muualta käsin, vaan pankkiirien konferenssipöydistä New Yorkissa, Pariisissa ja Lontoossa.”

(Deanna Spingola: The Ruling Elite I (2011), s. 147)

Malluainen 3.4.2016
EU:ssa on nyt alettu ottaa maahan myös homoseksuaaleja eri maista pakolaisina, koska heitä muka vainotaan muissa maissa. Tosiasiassa kyse on usein vain homopropagandan ja homoaktivismin vastaisuudesta. Tunnettu homopakolainen Saksassa on Mischa Badasyan, joka kuitenkin oli käynyt lomalla Venäjällä. Die Welt kertoi tästä kulttuuritieteiden opiskelijasta 2.9.2014. Lomallaan MB oli juuri muka joutunut 8 ”natsin” ahdistamaksi. Voi. Varsinainen jutun aihe on hänen kulttuuriprojektinsa. Hän aikoo maata joka yö uuden miehen kanssa ja selittää videopäiväkirjassa joka päivä, kuinka akti meni. Kysymykseen projektin rahoituksesta MB sanoi saaneensa projektiinsa stipendin Heinrich-Böll-säätiöltä. Säätiö on puolueen tapainen säätiö, joka on lähellä puolueita Bündnis 90/Die Grünen. Se saa rahansa lähinnä julkisista lahjoituksista/varoista. Vuonna 2012 se sai rahaa 47,2 miljoonaa euroa. Siis valtio rahoittaa Mischa Badasyania em. säätiön kautta sitä varten, että hän makaa joka yö miehen kanssa ja tarinoi videolla sitten, kuinka akti oli sujunut.Samaan aikaan miljoonat saksalaiset elävät jo täydellisessä kurjuudessa ja köyhyydessä.Stipendin päätyttyä – mikäli MB ei ole kuollut toimiensa seurauksiin – hän alkaa sla tennäköisyydelä sada ns. Hartz-IV -rahaa. Vuoden 2014 alussa 7,5 % saksalaisista sai tukea, 18,6% saajista oli ulkomaaisisia Saksalaisista tuen saajista valtaosa on maahanmuuttajataustaisia.

Saksalaisten määrä vähenee kolmanneksella muutamassa kymmenessä vuodessa. Ikärakenne silloinkin muuttuu siten, että valtaosa on eläkeläisiä. Jos vaikka maahan tuodaankin ulkomaalaisia sen sijaan, että syntyvyyttä kantaväestön parissa tuettaisiin, valtaosa tulijoista on tällaisia tuottamattomia avustuksensaajia, jotka eivät tee töitä tai toimivat valtion varoilla. Saksalista kantaväestöä muuttaa myös suuria määriä ulkomaille (160 000) joka vuosi, joten veronmaksajien määrä vähenee koko ajan.

Malluainen 3.4.2016

Saksa: tunkeutujat lain yläpuolella

”Ei-valkoiset vastaanottokeskuksissa asustavat tunkeutujat ovat lain yläpuolella. Poliisi kertoi tunkeutujan ryöstämäksi joutuneelle saksalaiselle, ettei heillä ole valtuuksia mennä pakolaisleiriin hakemaan varastettua omaisuutta. Rhein-Neckar-Zeitungissa ilmestyneen raportin mukaan keskukset ja leirit ovat ”laillinen musta aukko”, jonne tunkeutujat voivat paeta tehtyään rikoksia ilman pelkoa siitä, että heitä jahdattaisiin.
Raportin mukaan stuttgartilaismies oli Karlsruhen keskusasemalla ottamassa lippua automaatista. Hän laittoi jalkojensa väliin reppunsa, jossa oli MacBook, kaksi ulkoista kovalevyä, muistikirja, avaimia ja iPhone. Mies näki kaksi ei-valkoista yrittämässä ostaa lippua, ja hetken kuluttua toinen heistä pyysi saksalaismieheltä apua. Kun hän kääntyi auttaakseen, toinen tunkeutuja nappasi miehen repun ja katosi ennen kuin mies ehti reagoida.
Mies meni tekemään rikosilmoitusta, ja hän kiersi aluetta poliisin kanssa onnistumatta tavoittamaan rikollisia. Sitten hän muisti voivansa jäljittää iPhonensa käyttäen GPS-jäljitystä. Kun selvisi, että tunkeutujat olivat palanneet vastaanottokeskukseen, poliisit ilmoittivat, etteivät he voi tehdä mitään. Poliisit kehottivat miestä kertomaan tavaroiden sarjanumerot, jos ne sattuisivat ilmaantumaan jossakin.
Tavaroiden ”korvaamattoman” luonnon takia mies meni keskukseen pyytämään tavaroita takaisin, ilman onnea.”

Malluainen 5.4.2016
http://carolynyeager.net/bernie-sanders-again-plays-holocaust-card-defense-muslim-immigration

B Sanders kauhistelee ajatusta rajojen laitamiusesta kiinni. Trup on kuulemma ”hullu”, kun ehdottaa tällaista, tosin hänkin vain väliaikaisesti. Kaikki tällainen on rasismia javihaa ja johtaa holokaustiin tämän juutalaisen mielestä.

Johtiko holokaustiin kuitenkaan, kun USA:ssa oli maahanmuuttosääntö vuoteen 1965, joka vaali maan demogrfista koostumusta. Se taas oli 90 % valkoisia.

Malluainen 5.4.2016
http://magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

Niin olihan tämä täälläkin.

Tuhoamalla kansakunnan moraalin sisältäpäin Sun Zun ja muiden oppien mukaan päästämällä ”portot irti” ja homopropagandalla ja muulla rappiolla ja hullutuksilla, kansakunta siis muuttuu puolustuskyvyttömäksi. Seuraako sitten totaalinen armonisku ensin kunnon mädätyksen jälkeen vai jätetäänkö joitain henkiin orjiksi, joista ei ole vaaraa, koska ovat heikkoja eivätkä pysty kollektiiviseen toimintaan?

Euroopan tuho

Wolfgang Hackertin uusin kirja on nimeltään Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute (2015, Antigermanismi, monikulttuurisuus ja globalismi ennen ja nyt). Masentava opus, joka paljastaa mamu-invaasion olevan vain pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe. Tai ainahan tämä sanoma on ollut miehellä ja monella muullakin ja selvästihän kaikki näkyy. Mutta tämä kokonaisesitys antaa selvän kuvan kaikesta. Olen poiminut kirjasta muutaman asian.

Kirjan ulkopuolelta voisi poimia ensin tähän kuitenkin kuin pisteenä iin päälle seuraavan löydön:

Ruotsiin ja Eurooppaan kovasti monikulttuuria ajava juutalainen Barbara Spectre on kirjoittanut Twitteriin tagiksi, että ”loppu valkoisille ihmisille”. (end white people)
Valkoisten kansanmurhaa saa siis mainostaa näin näkyvästi.

Sitten kirjaan. Alussa on muutamia lauseita koottuna eri suista. Mm. George Clemenceau, Ranskan pääministeri 1906-09 ja 1917-20, Versaillesin diktaatin 1919 tärkein taustavoima: ”Saksalaisia on 20 miljoonaa liikaa tähän maailmaan.Sota oli vasta valmistelua. Saksalaisten tuhoaminen alkaa vasta nyt.” (Lähde: Der Spiegel 1/1995, s. 71)

Theodor Wiesengrund Adorno: ”Kieriskelköön Hans-Güntherchenit veressään ja kuljetettakoon Inget puolalaisiin bordelleihin…” ”Kaikki on tpahtunut, kuten olemme vuosia toivoneet: Saksa on murennettu, miljoonat Hansjürgenit ja Utet ovat kuolleet.” (Lähde: Kirjeet vanhemmille 26.9.1943 ja 1.5.1945. Teos: Henri Lonitzin ja Christian Gödden toimittama ”Briefe an die Eltern. 1939-1951″(2003))

Professori Thomas Barnett: ”Kaikki pimeät vallat, jotka haluavat hallita pakolla, tulevat katoamaan ja asialle sopivat, lahjakkaat tulevat kykenemään ilman sotia keräämään voitot kaikkialta maailmasta, jossa ei ole muureja eikä rajoja ja menemään nauttimaan sen hedelmistä… Planeettamme on täynnä juonittelijoita, jotka kiroilevat rotujen ja kulttuurien tuhoamisen vuoksi. He eivät suostu ymmärtämään, että talouselämän logiikka tulee voittamaan ja luulevat, että vain he voivat saada ihmiset vakuuttuneiksi. ..Kyllä. Olen pannut merkille vastustajiemme järjettömät argumentit. Mutta jos he aikovat tehdä vastarintaa globaalia maailmanjärjestystä vastaan, vaadin minä: ”Tappakaa heidät!””(Lähde: Richard Melisch ym.: ”Der letzte Akt(2007), s. 67)

Harvardissa vaikuttanut professori Thomas Barnett on yksi tärkeistä republikaanien johdon eli neokonservatiivien visionääreistä ja thinktankeista. Hänen kirjassaan vuodelta 2004 (The Pentagon Maps: War and Peace in the Twentieth Century) on monta hyvin paljastavaa kohtaa. Yksi kuuluu: ”Lopputavoite on kaikkien maapallon maiden yhdenmukaistaminen rodut sekoittamalla, jolloin Euroopassa ihmiset ovat vaaleanruskeaa rotua. Tämän saavuttamiseksi Euroopan tulee ottaa joka vuosi 1,5 miljoonaa maahanmuuttajaa Kolmannesta maailmasta. Lopputulos tulee olemaan väestö, jonka älykkyysoasamäärä on keskimäärin alle 90: liian tyhmiä käsittämään mistään mitään, mutta tarpeeksi älykkäitä tekemään työtä.”

Visiosta tulee mieleen kreivi Coudenhove-Kalergi, joka tuskin yllätyksekseen sai pian tärkeitä rahoittajia, kuten valehtelee kirjassaan. Pikemminkin Coudenhove varmasti sai näiltä tehtävän loosissa ja suoriutui niin hyvin, että pääsi pan-liikkeensä johtoon. Tai sitten oli jo valittu enne kirjansa kirjoittamista.

Sivulla 383 kirjassaan tämä yksi globalismin pääideologeista kertoo sotapäämääristään seuraavaa: ”Minua voidaan pitää uneksijana, mutta uskon vakaasti siihen, että olemassa olevat rajat voidaan kaataa, että kaikki eroavuudet uskonnollisissa käsityksissä voidaan loiventaa siten, että ne eivät enää muodostu väkivallan käytön tai sotien syttymisen syiksi…Amerikka on aina pyrkinyt muuttamaan maailmaa! Toisen maailmansodan kuluessa ja sen jälkeen se on vapauttanut sadat miljoonat ihmiset hädästä ja köyhyydestä. Nyt on taas tullut aika, jolloin tämän kansakuntamme pitkäjänteisen strategian noudattaminen on välttämätöntä maailman turvallisuuden yllä pitämiseksi. On sen vuoksi velvollisuutemme viedä rauhaa muihin maihin.” Kirjassaan Barnett siis ”vie rauhaa” eli visioi sodista ympäri Afrikkaa ja Aasiaa sekä Etelä-Amerikkaa. Hänen visioistaan on puhuttu ennenkin tässä blogissa. Melko avomielinen oli mielipide siihen, että USA:n kansa ei esim. suostuisi siihen, että mahdollisesti koko Kolumbian väestö siirrettäisiin muihin maihin. Hyväksyntä saataisiin järjestämällä jokin 11/9/2001-iskujen tapainen falseflag. Mielenkiintoista on havaita, että Kiinasta nousee sukupolven kuluessa Barnettin mukaan USA:lle tasaveroinen kumppani maailmaa hallitsemaan. Tämä siis hyväksytään. Samoin kuin esim. mahdollinen meksikolainen USA:n presidentti meksikolaisesta USA:n osavaltiosta. USA:n osavaltioita tulisi lisää naapurista ja muualta maailmasta.

Mielenkiintoisesti Barnett siis haluaa eurooppalaisista valtaosaltaan tosi yksinkertaisia ja tietämättömiä. Tätä toteutetaan siis massamaahanmuutolla, jolloin todella yksinkertaisista oloista tuodaan suureksi osaksi jopa luku- ja kirjoitustaidotonta väkeä Eurooppaan. Juuri näinhän nyt tapahtuu, sillä Saksassa on arvioitu tulijoista 16 % luku- ja kirjoitustaidottomiksi. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että suuri osa tulijoista on tietomäärältään lapsen tasolla. Pettymykset tulevat muiden ongelmien kanssa lisäämään huimasti väkivaltaa. Etuja taloudelle ei juuri suurimmasta osasta tulijoita tule olemaan. Globalistit voivat hallita, koska kansakuntien hävitessä eri ryhmät eivät kykene yhteistoimintaan, vaan ne nostatetaan ja lietsotaan toistensa kimppuun. Lisäksi siis typerä ja tietämätön aines on vallassa ja voidaan manipuloida toisinajattelijoiden ja muiden targettien kimppuun. Tiedostavia ja vastarintaan kykeneviä on liian vähän.

Mamujen lapset ovat osoittaneet menestyksen merkkejä esim. Saksan maailman edistyneimmässä koulutusjärjestelmässä. Sitä ollaan kuitenkin tuhoamassa. Itse asiassa koulutusta on ajettu kymmeniä vuosia alas Saksassa Frankfurtin koulukunnan edustajien kautta. Tiedon sijaan opetetaan kommunismia ja holokaustia ym. Ryhmätyöt ja kaikenlaiset hölmöt kokeilut ovat tehneet tuhoisaa jälkeä. Oppilaiden taso on romahtanut Saksassa sinänsä kelvottoman PISA-järjestelmän tulosten mukaan. Nyt kuitenkin on v. 2006 YK:n koulutusasioiden johtava virkamies eli professori Vernor Muñoz Villalobos banaanitasavalta Costa Ricasta tehnyt lyhyen 10 päivän tutustumis- ja tarkastusmatkan Saksaan ja suositellut siellä ihmisoikeuksien nimissä kaikkien ryhmien opettamista samassa luokassa. Erityisluokat sokeille, kuuroille, näkövammaisille, puhevammaisille, epäsosiaalisille ym. on lakkautettava ja kaikki laitettava yhteen. Maahanmuuttajien tulisi saada oppia muiden joukossa jne. Lisäksi jokaisen tulee saada todistus eli todistuksilla ei ole enää juuri merkitystä. Jo tästä voi päätellä, että opetuksen tason on tarkoitus laskea. Globalistien valitsemat päättäjät Saksassa ovat toimineet eri puolilta tulleiden kehotusten mukaan. He ovat lakkauttaneet erityiskouluja ja -luokkia. Tietenkin kyse on maailman parhaan ja edistyneimmän koulujärjestelmän tuhoamisesta maailmanhallitukseksi tarkoitetun virityksen YK:n myötävaikutuksella. Tietenkin niin vammaisten, heikompien kuin lahjakkaampien oppiminen on kärsinyt. Huonommat kokevat itsensä huonoiksi ja heidän ihmisoikeutensa ovat tässä siis kärsineet. Lahjakkaammat tuskastuvat opetukseen huonompien tahdissa. Levottomuus ja muut ongelmat ovat räjähtäneet käsiin. Massoittain opettajia on vaihtanut alaa. On uskomattoman röyhkeää väittää esim. vammaisten lasten erityisopetusta syrjinnäksi. Kukaan ei kai tätä niele oikeasti, vaikka yhteiskunta tällaisen verukkeen perusteella tuhoaa edistyneen koulutussysteeminsä?

Silti kansainvälisesti ajetaan vielä typerämpien yksilöiden muodostamista lopputuloksena common Corella ym. kv. ohjelmilla. Tavoitteena on aivoton kommunistiorja, jonka elämän sisältö on viihde ja muu paska ja joka ei pysty keskittymään mihinkään. Tietenkin näppärämpiäkin tarvitaan jonkin verran. Heistä tehdään ammatti-idiootteja eli yksittäistä alaa opetetaan, mutta kokonaisnäkemystä ei. Lisäksi tietenkin rajut tuomiot toisinajattelusta estävät tiedostavia ja oivaltavia ja esim. oikeaa tietoa historiasta jostain vielä kaivavia toimimasta.

Kyse on siis Barnettin visiossa ja YK:n ja Länsimaiden hallitusten toimissa, etenkin EU-maiden hallitusten, Länsimaiden tuhoamisesta. Kaikki romautetaan kehitysmaiden tasolle, joita ei ole koskaan ollut tarkoituskaan kehittää. Lisäksi valkoinen väestö tuhotaan muutamassa kymmenessä vuodessa syntyvyyden kautta ja/tai nopeutetusti steriloimalla rokotteilla ja muilla lääkehuijjauksilla ja tappavalla terveydenhuollolla ja rotusodilla/syrjinnällä. Tästähän kaikessa on kysymys. Tästähän on kysymys myös ilmastohuijjauksessa. Juuri ilmoitettiin ilmastohuuhaan nimissä, että on sovittu miljardituista EU:lta ”kehitysmaille” ”teollisuusmailta” päästörajoituksia varten. Niitä ei tietenkään tule, vaan rahat menevät jonnekin. Samalla EU potkii nilkkaan itseään ja teollisuus siirtyy köyhiin maihin. Kehitysmaat ovat velkaloukussa ja rahat valuvat siis joka tapauksessa velkojille. Mutta niitä kavalletaan eivätkä ne mene edes oikeisiin tarkoituksiin. Päästörajoitusten kyseessä ollessa tästä nyt ei ole niin väliä edes.

Länsimaalaisten tietämättömyys ja yleissivistyksen tason laskeminen on tavoitteena varmasti myös sanomalehtien ja viestimien sisällön luonteen muutoksen arkkitehdeillä. Ns. laatulehtiä ei enää ole. Sanomalehdissä ei enää ole laajoja artikkeleita, vaan sisältöä on karsittu ja sanomaa radikaalisti tiivistetty. Lisäksi kaikki mahdollinen pyritään nykyisin suuntaamaan nuorille. Tästähän on Martti Valkonen kirjoittanut kirjan Journalismin salat, jossa paljastetaan etenkin Sanoma Oy:n asioita.

Tietenkin mamuinvaasiolla pyritään myös suoraan tuhoamaan Euroopan maiden taloudet. Ruotsin kuntien talous romahtaa pian. Kun julkinen talous räjähtää, konkurssipesä siirtyy globalisteille ja kaikki jäävät ikuiseen velkakoukkuun. Pankit ja oligarkit/suurkonsernit selviävät voittajina tuhoista ja katastrofeista.

Määräysvallan omaavat korkeimmat globalistithan ovat juutalaisia ja kyseessä on ilmeisesti talmudistinen projekti. Ihmisiä on tietenkin helpompi hallita, kun he ovat typerämpiä. Parhaat goyimeista on tapettava. Tämä tietenkin jo sen vuoksi, että Talmud katsoo käynnissä olevan sodan ei-juutalaisia vastaan, joista on tehtävä orjia ja joiden kansakunnat on tuhottava. Ilmastohuuhaa on verukkeena talmudistiseen superkommunismiin. Tätä ajaa YK:n Agenda 21, jonka mukaan ei tulevaisuudessa ole kansalaisella oikeutta edes omistaa omakotitaloa. On kauhistuttavaa kuulla, kuinka esim. viherhörhöt ja muut kommunistit kaavailevat suuria mullistuksia elämäämme ilmastonmuutoksen ja muun valheen nimissä. Heillä on mukana kommunistisen manifestin ja illuminaattien oppien tapaan perheen tuhoaminen, feminismi, sukupuolettomuus, äidin ja lapsen suhteen tuhoaminen, homouden palvonta ja muut mielettömyydet. Kommunismi on vain väline. Barnettin globalismissa myös siis monopolikapitalistit ryöstävät ja orjuuttavat koko maapallon.

Englanti ym.

Sir James Wilson Savile (*31.10.1926 Leeds , +29.10.2011 Leeds) palkittiin Britannian imperiumin mitalilla, oli Thatcherin luotettu, kuninkaallisen perheen luotettu, etenkin Charlesin ja Dianan. Myös lordi Louis Mountbattenin, joka esitteli Savilen kuninkaalliselle perheelle. Savile nautti yhteiskunnan korkeimpien piirien suosiota. Etenkin niiden, joilla oli pedofiilisia, muutoin seksuaalisesti kieroutuneita tai satanistisia harrastuksia. Paljastukset tehtiin kuitenkin vasta Savilen kuoleman jälkeen. Hänet haudattiin kultaisessa arkussa. Varsinaisen uransa mies teki BBC:ssä, jossa hän oli sekä radion että television puolella vaikuttamassa jo v. 1964. Hän oli toiminut tiskijukkana radio Luxemburgissa jo v. 1958. Hän kehitteli erityisesti lapsille suunnattuja ohjelmia, jotka vastasivat heidän psyykettään.

Savile on toimittanut yli 50 vuoden ajan kumpaakin sukupuolta edustaneita alaikäisiä lapsia yläluokan perverssien hyväksikäytettäviksi. Hänen vaikutusvaltaisin asiakas näyttäisi olleen ex-pääministeri Edward Heath, jota Hackert kutsuu korkeasti koulutetuksi poliitikoksi ja samalla brutaaliksi sarjamurhaajaksi. Savile toimitti pedofiili Heathille alaikäisiä lapsia brittiläisistä lastentarhoista. Heath käytti heitä hyväkseen jahdillaan ja murhasi heidät tämän jälkeen tai antoi murhauttaa. Ruumiit heitettiin mereen. Moni seikka viittaa siihen, että myös entisellä Intian varakuninkaalla, suuramiraalilla ja yleisesikunnan päälliköllä lordi Mountbattenilla oli näissä hirmuteoissa merkityksellinen osuutensa. Britannian poliisi sanoo Savilen syyllistyneen ainakin 450 alaikäisen kaappaamiseen. Näistä 80% oli tyttöjä. Arvioitu uhrimäärä, joka todennäköisesti on vain murto-osa todellisesta. Savilea vastaan ei koskaan nostettu syytettä. Tämä ei kai johdu siitä, että mies ei koskaan jäänyt kiinni. Tunnettu motto kuuluu: ”Ei korppi korpin silmää noki”. Savilen toimet ”keksittiin” vasta tämän kuoltua. Britanniassa tämä oli maanjäristys, mutta ainakin Saksan media on vaiennut tapauksesta täysin. (Lähde: nettisivusto ”Alles Schall und rauch” 5.12.2014/Schnanky: Grossbritannien -Die Machtt des pädophilen Netzwerkes”) Suomen nettisivuilla törmäsin itse tähän juttuun, mutta vain siten, että tunnettu mediapersoona oli paljastunut pedofiiliksi. Heathista kuulin ensi kertaa, mutta varmaankin erinäiset saitit ovat kiskoneet jutusta melko paljon irti.

Valtiollisesti käskytetty vaitiolovelvollisuus esti myös Rotherhamissa vuosia jatkuneen pakistanilaisen rikollisryhmän suorittaman lapsikaappausten ja lasten hyväksikäytön ym. rikollisuuden eliminoinnin. Pakistanilaiset kulttuurinrikastajat saivat riehua 16 vuotta kenenkään estämättä, vaikka kaikki oli viranomaisten tiedossa. Myös poliisin. Tapauksia oli viranomaisten mukaan 1400. Tutkinnasta vastaava poliisi oli todistetusti hyvin informoitu, mutta korkeampaa tulleen käskyn mukaisesti ignoroi rikollisten toimintaa. Virallisen selityksen mukaan poliisi pelkäsi median rasismisyytöksiä. Todellisuudessa tietenkin poliisi on valjastettu osaksi tuhokoneistoa median kanssa rikollisten poliitikkojen välityksellä, koska heitä komentavat median omistajat. Poliitikoista osa on itsekin pedofiilejä ja muita kieroutuneita rikollisia.

26.8.2014 professori Jay esitti uskomattoman tutkimusraporttinsa. Lapsia oli käytetty hyväksi vuosien 1997-2013 välillä. Poliisin silmien alla 11-vuotiaita lapsia kaapattiin useiden rikollisten toimesta ja kaupattiin Englannin muihin kaupunkeihin. Heidät raiskattiin ja heitä lyötiin ja kiusattiin kaikin tavoin. Lapsia uhkailtiin, jotta he vaikenisivat. Rikolliset valelivat bensiinillä ja uhkailivat sytyttää ja uhkailivat myös käsiaseilla. Lasten oli katseltava raakoja väkivallantekoja ja heille sanottiin käyvän samoin, jos he kertoisivat kokemuksistaan. Kun eräs tyttö oli valmis todistamaan, hän sai tekstin, jossa sanottiin tämän nuoremman sisaren olevan kaapattu ja uhattiin toimilla, jos todistus tapahtuisi. Tyttö kiisti tämän jälkeen lausuntonsa. Vähintään kahta muutakin uhrien perhettä oli terrorisoitu. Auto oli passissa oven edessä, uhkauksia sateli ja ikkunoita rikottiin. Kun viranomaiset eivät auttaneet, osa lapsista meni takaisin rikollisten luo luullen näin pelastavansa perheensä. Perheiden jäsenistä kukaan ei uskonut viranomaisten enää pystyvän heitä suojelemaan. Kolme aiempaa tutkimusta vuosilta 2002, 2003 ja 2006 olivat aivan samanlaisia sisällöltään, mutta ne jätettiin huomiotta. Viranomaiset kieltäytyivät uskomasta niitä.

Vaikka useimmat tekijöistä olivat tiedossa, useimmat poliisit eivät halunneet tehdä mitään. Tähän oli tultu myös sen vuoksi, että poliittisesti korrekti yhteiskunta oli rangaissut maahanmuuttajia, esim. pakistanilaisia rikollisia pidättäneitä ja tutkineita poliiseja siten, että urakehitys oli pysähtynyt. Osa sanoi esimiesten selväsanaisesti kieltäneen tutkimasta tällaisia etnisten vähemmistöjen rikoksia ja yleensäkin muita kuin kantaväestön rikoksia. Usein mamurikollisuuta ei tutkitakaan Länsimaissa, vaan esimiehet käskevät kaikki resurssit muihin tehtäviin. Vuonna 2002 eräs poliisi oli yrittänyt tehdä korkeille poliisivirkamiehille tunnetuksi tällaisten rikosten määrän nopeaa kasvua. Häntä oli varoitettu tällaisesta ja hänet hyllytettiin suorasanaisuutensa vuoksi. Raportin mukaan poliiseilta ei herunut kunnioitusta rikosten uhreille, koska he olivat ei-toivottuja. Oikeastaan poliisi suhtautui heihin vihamielisesti kuin pitäen heitä muita alempiarvoisena paarialuokkan kansalaisina.

Näin siis sallittiin 1400 lapsen ja nuoren seksuaalinen hyväksikäyttö ja muu kidutus. Lapset olivat kummankin sukupuolen edustajia. Näin siis professori Alexis Jay raportissaan. Hän myöntää arvion määrästä olevan maltillinen. Raportti perustuu Rotherhamin kaupunginhallinnon toimeksiannosta tehtyyn tutkimukseen. Ensimmäinen 5 hengen ryhmä oli tuomiolla vuonna 2010, mutta tekijöitä löydettiin myöhemmin paljon suurempi määrä. Myöhemmät oikeudenkäynnit tekivät tunnetuksi tapauksia myös Leedissä, Derbyssä ja Oxfordissa. Rotherhamissa viranomaiset eivät toimineet. Lastensuojeluviranomaiset olivat tunteneet ainakin 2/3 tapauksista. Etelä-Yorkshiren ja Humberin poliisi ei ollut antanut tutkimuksille minkäänlaista prioriteettia. Jayn mukaan siis lapsiuhreja tarkasteltiin halveksuvasti. Vuosien 2002 ja 2006 välissä oli suoritettu kolme tutkimusta, jotka antoivat täysin selvän kuvan asioista Rotherhamissa. Ne pimitettiin tai niitä ignoroitiin. Paikalliset viranomaiset kieltäytyivät toimimasta, mikä on Lontoon hallituksen tiedotuksen mukaan ”kauhistuttavaa”.Kaupunginhallituksen johtaja Roger Stone on eronnut. Yleisölle on vakuutettu asioista vastanneiden tulleen erotetuiksi. Puolueet ovat vaatineet puhdistuksia ja vastuullisia vastuuseen. Hmm.

Vuonn 2007 skottilaisia ja brittiläisiä opettajia kiellettiin enää katsomasta muslimioppilaita silmiin, koska nämä saattaisivat loukkaantua siitä. Oxfordissa koko kaupunki luopui sanan ”joulu” käytöstä ja korvasi sen nimellä valojuhla. Vuodesta 2008 pikkulapset eivät enää saa sanoa ”yuck” (saksaksi ”bääh” tai ”igitt” =hyi olkoon), jos heidän mielestään vierasperäisen keittiön ruoka haisee pahalle. Lapsiasioiden kansallinen virasto saa joka vuosi 12 miljoonaa puntaa päiväkotien opettajien koulutukseen ja ohjeistamiseen. Uusien määräysten mukaan ei pakistanilaista saa sanoa enää pakistanilaiseksi. 366-sivuinen toimenpidekatalogi velvoittaa lastenkasvatustyöntekijät ja pikkulapset – ja heidän vanhempansa myös tätä kautta poliittisesti korrektiin peruskatsomukseen. Määräykset nimittäin velvoittavat työntekijät ilmoittamaan poliittisesti epäkorrekteista puheista ja toimista ao. viranomaisille. Lapset ja siis heidän vanhempansa tulee siis ilmiantaa. Ilmoitukset kerätään ilmoitusrekisteriin, joista poliittisesti epäkorrektit perheet ovat viranomaisten löydettävissä. Ilmeisesti kerätään tietoa voimista, jotka mahdollisesti vastustaisivat mokutusta. Ehkäpä kerätään materiaalia myöhempiä puhdistuksia varten tai mahdollisia huostaanottopäätöksiä varten ym.

Jo ammoin ovat sosialidemokraatit saaneet uskonnonopetuksen ruotsalaisissa kouluissa loppumaan. Nykyisin sikäläiset koulut ovat kieltäneet Ruotsin lippujen esittämisen samoin kuin muiden kansallisten tunnusten. Verukkeena on ainakin esitetty, että risti lipussa mahdollisesti loukkaisi islaminuskoisia.

Ruotsalaiset eivät saa enää puolustautua maahanmuuttajataustaisia vastaan, jos he joutuvat hyökkäyksen kohteeksi. Tuomiot itsepuolustuksesta ovat aina kovat, vaikka olisi kyse hätävarjelusta. Esim. Saksassa hyökkääjän vammautuminen johtaa säännöllisesti kovaan tuomioon. Vaikka esim. sama tyyppi olisi juuri hakannut kaveriensa kanssa syytetyn toverin tajuttomaksi. Hyökkääjiä ei rangaista juuri mitenkään. Esim. Saksassa voi uhrinsa koomaan lyönyt mamu olla vapaana hyvin pian tai jäädä ilman tuomiota. Tämä kaikkihan alkaakin olla jo aivan tuttua asiaa. 25.5.2005 ruotsalainen Björn Björkqvist sai kahden kuukauden vankeustuomion, koska oli ilmoittanut seuraavaa: ”Uskon, etten ole yksin, kun tunnen itseni sairaaksi, kun minun on täytynyt lukea, kuinka ruotsalaiset tytöt ovat joutuneet ulkomaalaisjoukkioiden joukkoraiskaamiksi.”

Perheväkivalta on räjähtänyt Ruotsissa kunniamurhien ja väkivaltakulttuurin vuoksi. Edes kunniamurhista ei saa puhua etnisten vähemmistöjen tekeminä, vaan tekijöiksi ilmoitetaan aina vain ”ruotsalainen”. Saksassa kaikki on mennyt kierrosta pidemmälle, sillä media on alkanut keksiä pseudonimiä, joita väitetään syylliseksi oikean syyllisen sijaan, vaikka juttu olisi ratkennut. On tarkoitus, että rikollinen vaikuttaa lukijan tai kuulijan mielessä kantaväkeen kuuluvalta. Kuvissa ihonväriä käsitellään vaaleammaksi ja muutenkin kuvia käsitellään. Poliisien tilastot väärennetään ja yleensä kaikki mahdollinen valehdellaan kuten tietenkin muissakin länsimaissa. Vaikka väitetään, että rikoksia ei tilastoida etnisen taustan mukaan, näin kuitenkin tehdään joka maassa. Tieto ei enää vain ole julkisesti saatavilla. Alice Schwarzer kertoi, että Nordrhein-Westfalenissa 70 % raiskauksista on kulttuurinrikastajien tekemiä. Korkea poliisiviranomainen oli hänelle näin kertonut salaten henkilöllisyytensä. Määrä kuulostaa pieneltä, sillä tunnetusti Skandinaviassa tulijat vastaavat lähes kaikista raiskaustapauksista. Ainiin, eihän heitä ole kaikkialla eikä kaikkia raiskauksia ole tilastoissa. Asennekin tuntuu olevan hukassa. Oslossa eräs uhri valitti syyskuussa 2014, että poliisilta kesti kuusi kuukautta, ennen kuin se viitsi ottaa vastaan hänen 13-vuotiaan poikansa todistuksen jutussa. Daniel Greenfield kertoi vuoden alussa, että Ruotsi olisi Etelä-Afrikan jälkeen toisella sijalla maailmassa raiskausten yleisyyden suhteessa väkimäärään nähden.7 vuodessa määrä on kolminkertaistunut. Ulkomaalaistulva kasvattaa lukua nopeasti. Tukholmassa on vuoden alusta raportoitu 1000 raiskausta, mikä on 16 % enemmän edellisvuoteen nähden. 300 tapauksessa uhri oli alle 15 -vuotias. Bruce Bewer kertoo(Frontpage Magazine), että irakilainen, joka oli v. 2003 pyytänyt turvapaikkaa ja raiskannut pian brutaalisti erään 18-vuotiaan tytön, oli saanut neljän vuoden tuomion, jonka istuttuaan hän oli valittanut karkotuspäätöksestä, hävinnyt jutun 2010, mutta oli silti saanut jäädä Norjaan. Vuotta myöhemmin hän raiskasi jälleen naisen kuninkaanlinnan edessä. Raiskauksiin syyllistyvät usein juuri afrikkalaiset tai Lähi-idästä tulleet, kuten juurikin irakilaiset. ( http://www.frontpagemag.com/2013/bruce-bewer/scandinavian-rape-scandinavian-blinders/ 22.8.2013 ) Riippumaton tutkimus kertoo, että Ruotsissa 85 % raiskaajista on syntynyt ulkomailla. Tässä siis ei kai ole mukana ruotsalaistuneiden mamujen lapset. Joukkoraiskaukset ovat ilmiö, jota ei Ruotsissa edes tunnettu ennen mamutuksen alkamista.

Tässä blogissa on ennenkin kerrottu länsimaissa vallitsevasta oikeuskäytännöstä. Kirsten Heisig paljasti yleisölle erään prosessin yhteydessä, että ylin oikeusviranomainen oli suoraan ohjeistanut tuomareita tuomitsemaan mamuja ja mamutaustaisia paljon lievemmin kuin kantaväestöä. Muutaman kuukauden päästä tuomari Heisig oli murhattu. Esim. kukaan Hackertin tuttavista ei tiedä ketään, joka uskoisi viralliseen selitykseen itsemurhasta. Kirjassa on järkyttäviä epäoikeudenmukaisuuksia esitelty ja ne ovat saaneet saksalaiset raivon valtaan. Kyse on luokkaoikeudesta, jossa siis ihmisiä syrjitään etnisen taustan perusteella. Juurikin ulkomaalaisten väkivalta on ongelma, kun taas poliisin ja median vainoamaa äärioikeiston väkivaltaa ei edes tunnu olevan olemassakaan. Silti ulkomaalaisten tekemisiä katsotaan läpi sormien ja tämä on saanut tietenkin väkivaltaiset rikolliset röyhkeiksi. Ilman tuomiota tai lievän tuomion kanssa vapaana uudelleen pian uuteen rajuun pahoinpitelyyn syyllistyvästä mamurikollisesta on muodostunut yksi uusi sana saksankieleen niin monien ohella mokutukseen ja kulttuurimarxilaisuuteen liittyen (Intensivtäter). Kyseessä on länsimaisen oikeusvaltion perusperiaatteita ytimiään myöten kohdistuva laittomuus. Menettelyä perustellaan poliittisesti korrektilla hysterialla ja kauniilla aikomuksilla, mutta verukkeet eivät ole uskottavia. Juutalaiset globalistit vihaavat erityisesti eurooppalaisia ja valkoisia ja haluavat tuhota valkoiset kansakunnat. Sairas monikulttuurisuusideologia on vain psykosoturien aiheuttamaa ja määräämää henkistä terroria ja henkistä murhaamista. Luokkaoikeuden avulla tietenkin on määrä tehdä saksalaisista ja muista eurooppalaisista paarialuokka omaan maahansa.

Antisaksalaiset ja saksalaisten kansanmurha

Kirjassa todetaan saksalaisten kansanmurhan olleen juutalainen projekti. I maailmansodan aikana ja jälkeen estettiin ruoan ja lääkkeiden tuonti Saksaan. Sodan jälkeen kiristettiin neuvottelijoita allekirjoittamaan Saksan kuolemantuomio eli Versaillesin diktaatti. Seuraukset olivat kauheat. Mutta myös rauhansopimuksessa riistettiin päälle Saksalta maitoa tuottava karja ja paljon muuta karjaa, elintarvikkeita ja kalastusaluksia ym. Sopimus mahdollisti Saksan terrorisoinnin rajattomasti. Samaan aikaan Weimarin tasavallassa aloitettiin kulttuurimarxistinen hyökkäys kansakuntaa vastaan. Saksalaiset kykenivät puolustautumaan Hitlerin johdolla toisin kuin esim. amerikkalaiset myöhemmin.

Sodan aikana Kaufmann ei ollut ainoa saksalaisten totaalisesta tuhosta visioinut. Vastaavia visionäärejä oli monia muitakin. Kirjoittajat olivat professoreita ja ministereitä. Morgenthaun toimet osoittavat, että kansanmurhaajilla oli asemat maan johdossa. Vansittartin Black Record kertoi julkisesti Britannialla olleenvastaavat päämäärät. Juutalainen prof Kullischer oli yksi juutalainen, joka vaati jo ennen sotaa saksalaisten totaalista hävittämistä. Tällainen oli tavallista juutalaisten parissa. Kaufmannin ja Hootonin ym. visioissa paitsi saksalaisten määrä vähennetään nollaan tai murto-osaan, myös koko kulttuuri pyritään tuhoamaan. Esim. kouluopetus saksan kielellä haluttiin lakkauttaa Saksassa.

Weimarin aikoihin ja 30-luvulla muodostui käsite Frankfurtin koulukunta. On syytä muistaa, että nämä mädättäjät olivat juutalaisia. Juutalaisen illuminismin ja kommunismin tapaan he hyökkäsivät koko sivilisaatiota vastaan. Kommunistisen manifestin tapaan myös perinteistä perhettä vastaan. Heille perhe oli ”fasismin ydinsolu”, joka piti korvata. Luotiin ns. ”autoritäärisen persoonan” käsite. Hyökkäys ei rajoittunut vain perheen pään asemaan, vaan myös äidin ja lapsen suhteeseen iskettiin. Koulukunta oli vain jatkumoa Freudin ja muiden mädättäjien ja tuhoojien työlle. Kaikki piti mullistaa ja tuhota uuden tieltä. Sodan jälkeen koulukunta palasi Saksaan ja Eurooppaan ja alkoi tuhota niitä lopullisesti. Kaikki nykyiset hörhöilyt ovat suoraa kulttuurimarxistista jatkumoa koulukunnan mielipuolisille opeille. Hackert kuitenkin painottaa, että esim. perheen tuhoaminen koski aina vain ei-juutalaisia perheitä. Koulukunnan mädättäjät mädättivät vain ei-juutalaisia kulttuureita ja yhteisöjä. Juutalaisten perhearvoihin ei koskettu. Ei-juutalaisille tarjoiltiin sen sijaan kaikkea mahdollista salakavalaa myrkkyä ja myös ei niin kovin ovelaa silkkaa mielenvikaisuutta. Vastaava työ jatkuu edelleen ja mamutusta myöten sairaat ja tuhoisat opit eivät suinkaan ole tarkoitettu juutalaisyhteisöjen nakertamiseksi.

Kylmä sota keskeytti saksalaisten murhaamisen. Ehkä havaittiin, että Eurooppaa oli mädätettävä paljon lisää ennen lopullista luhistamista. Vuosikymmenten vieriessä Morgenthau ja co. olivat alkaneet vaikuttaa joidenkin mielissä vain joiltain kuriositeeteilta ja kummajaisilta. Turkkilaisten siirtotyöläisten virta ja kielteinen suhtautuminen saksalaisten lisääntymiseen paljastivat kuitenkin tarkkasilmäiselle kaiken olleen alamäkiliukumista. Nuorisoa villittiin vasemmistolaisuudella ja muilla saatanallisilla harhaopeilla. Holohoaxista tehtiin ensin tarina ja pian kultti, joka alkoi vallata alaa ja sittemmin korvata uskontoja. Saksaa lypsettiin kuiviin niin julkisesti kuin pimeästi. Holohoax-korvausten saajien määrä on ollut aina salaisuus Saksassa. Sittemmin salattiin maahanmuuttokustannusten määrä ja nyt siis myös väkivalta- ja raiskaustilastot. Salaisuus on myös se juutalaisten määrä, joka on hakenut eläkettä, jota Saksa siis maksaa kenelle tahansa juutalaiselle käytännössä. Riittää, että on joskus saanut jonkin verran palkkaa Saksassa. Toivottavasti edes tämä vaatimus täytyy…

Saksojen yhdistyminen ja kommunismin romahtaminen toivat takaisin kansanmurhaorgiat. Yhdistyminen herätti valtavan saksalaisvastaisten vihanpurkausten kuoron maailmalla. Mediat kirjoittelivat saksalaisista erittäin vihamielisesti. Jokainen äärioikeiston tekemäksi syytetty väkivallanteko poiki korvausvaatimuksia ja paheksuntaa. Muutosvaatimuksia ja tuhotoivotuksia. Saksalaisia poliitikkoja myöten levisi muoti toivoa oman kansan kuolemaa tai ainakin veren ohentamista. Ensin vasemmistopoliitikkojen pariin, mutta sitten myös muihin puolueisiin. Petturipoliitikot toimivat käskytetysti eivätkä tee mitään sen eteen, että saksalaisten syntyvyys saataisiin nousuun. Pikemminkin päinvastoin. Demografiaa ja väestön ikärakennetta ym. pohtivat komiteat eivät pidä ongelmana saksalaisten vähenemistä, koska suosivat väestön lisäämistä maahanmuuton avulla. NPD-poliitikot, jotka ainoina tällaisissa komiteoissa ovat esittäneet syntyvyyden lisäämiseen tähtääviä toimia, vaiennetaan karjumalla komiteoiden johdon toimesta. Yleisesti puheet saksalaisten lisääntymisestä ja väitteet, että asialla olisi merkitystä, ovat Saksassa poliittisesti epäkorrekteja ja esittäjät yleensä leimataan äärioikeistoksi ja esitykset natsismiksi. Muistaakseni puhuin jo Hackertin edellisessä kirjassa olleesta Rürupin selvityksestä vuodelta 1989. Siinä todettiin syntyvien saksalaisten määrän tulevan vähenemään kolmanneksella 30 vuodessa. Määrä oli sitten laskenut jo vuodesta 1970 vuoteen 1995 ja laski edelleen vakaasti. Jo tuossa visiossa arveltiin määrän laskevan radikaalisti edelleen. Asia kuitattiin sillä, että väki vaihdettaisiin mamuihin ja Saksa olisi muka edelleen Saksa. Saksalaiset siis muuttuvat melko pieneksi kansanryhmäksi muutamassa kymmenessä vuodessa jo ilman mitään katastrofeja tai väkivaltaa. Vähemmistöksi saksalaiset muuttuvat maassaan paljon nopeammin kuin erinäisissä selvityksissä, sillä Merkelland on avannut portit jokaiselle halukkaalle tulijalle.

Jo kauan on yhdistyneen Saksan kaduilla liikehtinyt Antifasta erottautuva ryhmä nimeltään die Antideutschen (Antisaksalaiset). Ryhmä erottuu helposti siitä, että se yleensä kantaa Israelin lippuja mielenosoituksissaan. Nämä antisaksalaiset ovat siitä merkillisiä vasemmistolaisia, että he paheksuvat pörssikeinottelun arvostelijoita ja nimittävät tällaisia antisemitisteiksi. Saman haukkumanimen saavat Israelin ja USA:n, Britannian ja Ranskan sotapolitiikan arvostelijat. Ryhmä on herättänyt huomiota ylistämällä Saksan kaupunkien mattopommituksia ja toivomalla uusia pommituksia, koska Saksassa vielä oli nationalismia ja saksalaisia. Ryhmän ideologian mukaan saksalaiset on tapettava sukupuuttoon joko rotusekoituksella ja syntyvyyden nollaamisella tai sitten mattopommituksilla. Siihen saakka Saksan on maksettava juutalaisille ja tietenkin koko ei-juutalaisen maailman senkin jälkeen kaikista historian holokausteista ja vääryyksistä (lukemattomia holokausteja tai edes niiden uhkia ei ole kuitenkaan ollut juutalaisia kohtaan eikä vääryyksiäkään kai kovin paljoa).

Tosin kaikkien muidenkin kansakuntien on tuhouduttava. Carolyn Yeager on tässä podcastissä paneutunut Hackertia laajemmin liikkeeseen. Yllätys ei kai liene, että kansakuntien on tuhouduttava juuri holokaustin ja muun rasismin vuoksi. Holohoaxia käytetään tässäkin oikeuttamaan ei-juutalaisten tuhoamista. Sekä Hackert että Yeager ovat huomanneet liikkeen rahoittajien olevan juutalaisia ja sangen vaikutusvaltaisia sellaisia (juutalais-hollantilainen pankkiiriryhmä). Mielisairas liike on siis melko vahvoilla. Vastaavia iskulauseita esittänyt FEMEN on myös juutalaisten perustama ja pyörittämä ja edustaa samaa kulttuurimarxistista ideologiaa. Kansakunnat tuhotaan roturisteytyksellä ja mamutuksella ja kansainvälistymisellä. Yeager on perehtynyt pääideologien ja liikkeen johdon aatteisiin ja oppeihin. Niiden mukaan kaikki kansat tuhotaan. Ensin saksalaiset ja sitten muut. Ilmeisesti valkoiset etunenässä. Juutalaiset jätetään kuitenkin viimeiseksi ja ennen kuin heidät tuhotaan, heiltä kysytään, haluavatko he tuhoutua. Ilmeisesti järjestön mielestä juutalaiset ovat ainoa synnitön kansa…

Liikkeen toiminta on niin törkeää, että siitä on tehty tutkintapyyntöjä. Vaikka sanoma on selvä: saksalaiset tuhottava vaikka massamurhin ja miljoonien saksalaisten kuolemaa on ylistetty, syytettä ei nosteta eikä tutkimuksiakaan tehdä. Tässä paljastuu eriarvoisuus lain edessä. Vain valkoiset voivat olla rasisteja, mutta etenkään juutalaiset eivät. Juutalaisia ei ole Saksasa paljoa vihapuheesta tuomittu. Eikä saksalaisia saksalaisvastaisesta vihapuheesta. Saksalaiset saksalaisvastaiset vihapuhujat ovat tietenkin suojassa tällaisessa juutalaisessa järjestössä. Hiljattain on paljastunut, että erään seurakunnan järjestämässä Pedigan vastaisessa vastamielenosoituksessa on myös levitetty lentolehtisiä, joissa on toivottu saksalaisten massamurhia ja ylistetty mattopommituksia. Mielisairas antifa-lahko onkin ilmeisesti vain uuden airut ja pian kaikkien saksalaisten on oltava antisaksalaisia. Nyt siis on niin irvokkaasti asiat, että oikean holokaustin eli saksalaisten kansanmurhan vastuulliset eli juutalaiseliitti on myös syyllinen maailmansotiin. Juuri saksalaisia lähinnä murhattiin 2. maailmansodassa ja sen jälkeen. N. 20 miljoonaa. Syylliset saavat ilakoida tälle asialle järjestöjensä välityksellä ja toivoa uutta massatuhontaa. Mutta jos kerrot totuuden holohoax-huijjauksesta, on kyseessä ankarasti rangaistava vihapuhe…

Gender-Mainstreaming jne.

Ihmisiltä halutaan viedä identiteetit, jotta heistä saataisiin helposti manipuloitavaa massaa. Ns. ”gender-mainstreaming” taitaa olla kuitenkin liian kunnianhimoinen projekti. Ehkä päätarkoitus onkin terrorisoida vain ja rikkoa ja tuhota. Käsite esitettiin ensi kerran YK:n naiskokouksessa v. 1985. Tietenkin yksi päätarkoituksista on homoavioliittojen edistäminen ja perinteisen kasvatusmonopolin murtaminen. Kahta vanhempaa ei kuulemma tarvita ja homoparit käyvät vanhemmista. Käsitteen varsinaista sisältöä ei oikein kukaan tunnu tietävän ja sen tuntuu yleisnimikkeeltä feminismille, lasten pakkohomoseksualisoinnille, pikkulasten seksiopetukselle, feminismille ym. Pääasia tuntuisi kuitenkin olevan koko kansan sukupuoli-identiteetin muuttaminen. Pojista tehdään tyttöjä ja tytöistä poikia, tai oikeastaan julkilausuttunakin tavoitteena on se, että ei enää olisi poikia. Tavoitteena on siis tavallaan uusi ihminen, maailma ilman miehiä tms. Ehkä miehet olisivat vaikeampi vastus globalisteille? Kyseessä on oppi, jonka mukaan sukupuoli on täysin omaksuttu ja yhteiskunnan eli ympäristön muovaama tai ihmiseen istuttama käsitys. Näin ollen siis ”fasistinen” tai ”porvarillinen” tai ”patriarkaalinen” yhteiskunta on tavallaan pakolla muovannut heteroseksuaaleja sellaisista, jotka ehkä olisivatkin biseksuaaleja tai homoseksuelleja. Itse asiassa kaikki ihmiset olisivatkin sukupuolettomia, biseksuaaleja tai sekä naisia että miehiä tai siis miten ne uudelleen määritelläänkään. Termin ”pakkoheteroseksualisointi” äiti on juutalainen professori ja lesbo Judith Butler, joka on muutenkin ollut alan vahva vaikuttaja. Maailmaa olisi siis korjattava siten, että sukupuolittamista ei enää olisi tai oikeastaan sitä olisi kaikkialla uudella tavalla. Sukupuoliroolit ja sukupuolierot olisi jätettävä taakse ym. Jotain tällaista löytyy, kun käsitteen sisältöä alkaa penkomaan. On selvää, että ei ole tarkoituskaan, että tavallinen ihminen saa tietää, että tällainen oppi on esim. EU-viranomaisten toimien perustana. Saati sitten, että sen sisältöön alettaisiin todella laajasti perehtyä. Onhan kyseessä järjettömyyksien kokoelma, joka aiheuttaa normaalisti kehittyneellä terveellä ihmisellä paniikinomaisen torjunnan ja pakoreaktion.

Tasapäistämisestähän tässä on kysymys. Saattaa kyllä kuulla puhuttavan myös ”syrjinnän vastustamisesta”, jolloin tällaista väitetään samankaltaisessa yhteydessä kuin em. tapauksessa, kun Saksan kehittynyt koulutusjärjestelmä romutettiin etelä-afrikkalaisen banaanitasavallan tasolle väittämällä erityisopetusta syrjinnäksi. Niin sitten ovat ammatinvalinnanohjaajat ja vastaavat jo vuosia saaneet ohjeita, joiden mukaan heidän olisi ohjattava ja houkuteltava mahdollisimman paljon poikia perinteisesti naisvaltaisille aloille valmistautumaan perinteisesti naisten ammatteihin ja toisaalta tyttöjä hakeutumaan perinteisesti miesten tekemiin töihin. Tässäkin ollaan yrittämässä luonnonlakien kumoamista, sillä esim. Israel joutui luopumaan naisten käyttämisestä taistelutehtävissä v. 1948 sodan perusteella. Kyse ei ole syrjinnästä, vaan puhtaasti fyysisistä ja yleispsyykkisistä tekijöistä. Onhan tosiasia, että naisista melko suuri osa ei opi juuri koskaan kunnolla esim. heittämään käsikranaattia riittävän kauas. Mediakertomuksista päätellen tytöt eivät silti juuri ole kiinnostuneet teknisistä aloista ja Saksassa on jo puute insinööreistä.

Kyse on perustavanlaatuisten muutosten yrittämisestä, kuten ei-juutalaisia yhteiskuntia ja kansalaisia pyritään nyt muutenkin kaikessa suhteessa todella perustavanlaatuisesti muuttamaan. Koko maailmaa ja etenkin siis Länsimaita. Kaikissa kulttuureissa kuitenkin on tähän asti naiset käyttäneet yleensä hameita ja erilaisia vaateparsia kuin miehet, tytöt leikkineet nukeilla jne. Saksassa ensimmäisessä linjassa eteneviä oli perheministeri Kristina Schröder (CDU).Kuten edeltäjänsä von Leyen, hän ajoi globalistien määräämää radikaali-feminististä politiikkaa. Hänen laatimassaan ohjeessa kasvattajia suositeltiin käsittelemään pikkulasten asiaankuuluvia ruumiinosia, jotta pikkulapsissa olisi herännyt seksuaalisia tunteita. Tämä oli liikaa jopa CDU-johdolle, ehkä tosin ainakin osaksi vain lähestyvien vaalien vuoksi, joten perheministeriä käskettiin vetämään tämä lapsipornografinen esitys pois jakelusta. Tämä närkästytti suuresti ministeriä ja tämän sielunsisarta Ina-Maria Philipsiä, joka oli kirjoittanut esitteen. Schröder on järjestänyt alaisensa Humboldt-yliopiston ”Sukupuoli-kompetenssikeskuksesta” ja ajaa perinteisen perhemallin murskaamista täysillä. Perheministerin sivulla kaikki vaikuttaa tietenkin melko neutraalilta: ”Tosiasiallista miesten ja naisten tasa-arvoisuutta ajetaan tehokkaasti, kun koko liittovaltion hallinto orientoituu kattavasti naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun johtoajatuksen mukaisesti. Tämä strategia, joka on etabloitunut Eurooppaan käsitteen ”Gender-mainstreaming” nimellä, perustuu siihen, että tunnustetaan sukupuolineutraali todellisuus ja että poliittisten ja hallinnollisten ratkaisujen kautta voidaan eri tavoin vaikuttaa miehiin ja naisiin.”

Berliinissä toimii Sukupuoli-kompetenssikeskuksen sisaryhdistys nimeltä Dissens. Se tekee psyykkistä sukupuolen muutostyötä nuorisotyön nimikkeellä. Sen projektiviikolla väiteltiin kovasti esim. kysymyksestä, olisiko naisten virtsattava seisaaltaan. Lopuksi erästä nuorukaista moitittiin: Sinulla on uloke ja vain siksi kuvittelet, että olet pika.” Gerhard Wisnewski on löytänyt järjestön esityksistä selvästi sanotun tavoitteen tuhota identiteetit. ”Identiteettivapaan nuorisotyön” päämäärä on selvästi sanottuna ”ei uudenlainen poika, vaan että ei olisi enää poikia.” (2009-das andere Jahrbuch) Toisessa tapauksessa Nordrhein-Westfalenin ympäristöministeriö lähetti perheministerin toimeksiannosta eksperttiryhmän Eifelin kansallispuistoon. Tehtävä: ”Gender-Mainstream Eifelin kansallispuistossa -kumousinstrumenttien kehittäminen. Sosiologin ja ekotropologin tehtävä oli todistaa, että seksismi ei pysähdy luonnonsuojelualueen rajalle. 11 kk kestäneen projektin lopputuloksena oli 67-sivuinen raportti. Osavaltion hallitus myönsi tutkimukseen 27 000 euroa.

”Gender-Mainstreaming on Euroopan Unionin virallinen politiikan perusta, myös lukuisten EU-maiden, myös Saksan. ”Sukupuoli” tarkoittaa tässä sosiaalista sukupuolta”, sillä katsotaan, että miesten ja naisten roolit perheessä, ammateissa ja yhteiskunnassa eivät ole muodostuneet lainkaan luonnollisista syistä, vaan kaikki olisi opittua. Miehet ja naiset eivät synny miehinä ja naisina, vaan heistä ”tehdään” miehiä ja naisia. Niin julkisesti esitettyjen roolien kuin kotien ja lastentarhojen kasvatuksen vaikutuksesta. Millaisia kohtalokkaita seurauksia tämä konsepti aiheuttaa, kuvasi viime vuonna hampurilainen uutislehti Der Spiegel. Eräässä artikkelissa kirjoittaja kuvasi uudelleenkasvatuskeinoja, joita yhdistyksissä oli käytetty. Nuorukaisille oltiin jatkuvasti väitetty, että he eivät oikeastaan olleetkaan poikia – vaan vain tällaisiksi kasvatettuja. Tällaista todellista uudelleenkasvatusta tapahtui järjestöissä ja elimissä, jotka saivat ilman muuta EU-rahaa työtään varten nuorison ja lasten parissa. Näin Der Spiegel” (A. Dippel: Europa i Genderwahn/lehdessä Christliches Medienmagazin Nr. 5/2008, s. 17, myös http://www.kath-info.de/gender.html ja http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-57570268.html )

2.4.2009 on Berliinin maapäivät päättänyt yhtyä aloitteeseen ”Berliini seksuaalisen monimuotoisuuden hyväksynnän ja itsemääräämisoikeuden puolesta”. Polttopisteessä on toimintakenttä ”koulutus ja valistus”. Erinäisen toimenpideryhmän avulla oli määrä etenkin kouluissa luoda perusta kaikenlaisen syrjinnän, mobbauksen ja väkivallan sekä esim. ennakkoluulojen välttämiselle etenkin homojen, lesbojen, transseksuaalien yms. poikkeavuuksien suhteen. Tähän liittyen jokaisen Berliinin koulun oli määrä hankkia opetushenkilöstön täydennykseksi puhujakumppani opettajalle seksuaalisesta vähemmistöstä. (www.queer-in-berlin.de/fileadmin/queer/PDF/ISV _2_0Diskussionentwurf_120910.pdf) Avoimesti kerrottiin tavoitteista. Koordinaattori Seksuaalisen monimuotoisuuden aloitteessa Berliinin kaupunginhallinnon koulutus- tiede ja tutkimusosastossa oli Conny Kempe-Schälike. Hän kertoi koululasten uudelleenkasvatuskampanjasta Berliinin Sanomalehdelle: ”Täsä ei ole tarkoitus luoda homoseksuaalisuutta. Enemmän on kyse monimuotoisuudesta. Pois perinteinen isän ja äidin perhemalli, tilalle perhemalleja, joissa lapset voivat myös olla onnellisia.” (Berliner Zeitung 20.6.2011) Kyse on nimenomaan väitteestä, että poikkeavissa peheissä oltaisiin onnellisempia. Vaikka tekstissä oli auch, niin myös ei tarkoita sitä, että oltaisiin myös onnellisia, vaan että oltaisiin lisäksi onnellisia. Näin ainakin Hackert sen on esittänyt. Hullujenhuoneelta esitys on joka tapauksessa ja tarkoitushan tässä on edistää j amainostaa homoseksuaalisuutta ja homoperhemallia.

Opetuskeinoihin kuului monenlaisia metodeja. Mm. muistipeli aivan pienille oppilaille, jotka eivät vielä kyenneet lukemaan tai kirjoittamaan. Murrosikäisille pantomiimileikkejä, joissa pantomiimina esitettiin käsitteitä kuten ”itsetyydytys”, ”liian aikaisin laukeaminen”, ”orgasmi”, ”pimeä huone” jne. Das Civitas Institut – katolisten maallikoiden perustama järjestö – oli ensimmäisiä vastarintapesäkkeitä. Se vaati vanhempia vetämään lapsensa pois valtiollisesta opetuksesta. Tätä Berliinin päätöstä ei toteutettu, vaikka siitä oli siis suureen ääneen kerrottu. hanke haudattiin hiljaa. Globalistit olivat kärsineet takaiskun ja kokeilu oli herättänyt liikaa vastustusta jopa Saksassa. Pelättiin kai yleistä kapinaa ja saksalaisten orjamentaliteetin romahtamista kuuluisan kamelin selän tapaan. Vahinko minimoitiin hiljaisuudella? On mahdollista, että homoseksin opetusta pantomiiminä ym. muodoissa yritetään ehkä uudelleen ajaa sisään. Ensin punaisessa Berliinissä tietysti ja vastaavissa punaviherkaupungeissa. maininnan arvoista on, että myös Baselin kantoni Sveitsissä yritti ajaa tällaista uudelleenkasvatusta sisään. Myös siellä epäonnistuttiin, koska lasten vanhemmat nousivat vastarintaan yhtenä blokkina.

Jos joku luulee, että vaara on ohitse, erehtyy. Vuonna 2010 online-käsikirja lastentarhapedagogiikkaa varten on yksi esimerkki siitä, että yhteiskunta haluaa muuttaa perinteistä lastenkasvatusta. Sukupuoliroolien hallintaa ohjeistetaan esim. pyrkimällä saamaan niin tytöt kuin pojatkin suuntautumaan samoin, kun ennen oli rakennusnurkkaus ja nukkenurkkaus varattuna ja yleensä normaalisti miehitettynä. Eivätkö lapset siis vapaasti saa päättää, vai halutaanko heitä ”auttaa” tässä? EU:n perustana oleva oppi siis väittää, että roolit luodaan…

On selvää, että koko käsitteestä Geder-Mainstreaming ei haluta julkista keskustelua, koska sen hirviömäisyys ja mielettömyys tulisivat yleiseen tietoisuuteen. Kovinkaan moni Saksassa ei käsitettä edes tunne. Merkitystä vielä harvemmat, jos kukaan. Jos tällaisista hankkeista keskusteltaisiin, niistä olisi luovuttava.

Loppusana

Wilhelm Marrin ennustukset vuodelta 1879 ovat toistaiseksi toteutuneet kellontarkasti. Hän huomasi Saksan tuolloin olleen täysin juutalaistahojen kontrolloima valtakunta. Hän ennusti Venäjälle vallankumousta, jota jo tuolloin valmisteltiin. Tämän jälkeen kv. juutalaisuutta ei voitaisi enää pysäyttää. Kv. juutalaisuus ottaisi täydellisesti Euroopan ja maailman haltuunsa ja muuttaisi ne mieleisekseen. Marr tajusi, että täydellinen juutalaisvalta merkitsi Saksan tuhoutumista. Voi voitettuja! Tämä oli teoksen motto. Viimeistään 150 vuoden kuluttua koko maailma olisi tuhottu, sillä tätä merkitsisi täydellinen juutalaisherruus.


27 kommenttia artikkeliin ”Euroopan tuho”

Malluainen 13.11.2015
”Ajattelukyvyn suitsiminen on jo osa n. ammattiopintojen opetussuunnitelmissa. Niiden tarkoitus on tehdä (hm. vaikkapa) ”kansalaisista” ajatteluun kykenemättömiä eläimiä, jotka odottavat kärsivällisesti, mitä heille esitetään.”

Vai vaihdetaanko ensin väestöä:

Euroopan pakolaiskriisi: suomennettu dokumentti ja avoin kirje Saksasta

”Euroopan pakolaiskriisi on avannut tänä syksynä lukemattomien poliittisesti aiemmin passiivisten kansalaisten silmät. Aiheesta vapaaehtoisvoimin tehty suosittu dokumentti on nyt suomennettu:

Avoin kirje Saksasta
Britannian kuninkaallisten ilmavoimien eläkkeelle jäänyt ja nykyisin Saksassa asuva upseeri julkaisi tällä viikolla laajasti puhuttaneen avoimen kirjeen Euroopan väestökatastrofista. Kirje on käännetty nyt myös suomeksi:
Rakkaat Ystävät,
Eurooppa on tällä hetkellä täydessä kaaoksessa ja mielestäni teidän tulisi saada tietää siitä.
Olen odottanut noin viikon nähdäkseni miten tilanteet kehittyvät ja kerätäkseni enemmän tietoa ennen kuin esitän faktat. Saatatte tietää median kautta, että pakolaisten / talouspakolaisten virta Eurooppaan on saavuttanut järjettömät mittasuhteet, mikä on johtanut siihen, että Unkari ja muut Baltian valtiot ovat sulkeneet rajansa ja Turkki pohtii tekevänsä samoin.
Angela Merkel antoi ajattelemattoman puheen Bundestagissa, missä hän toivotti kaikki pakolaiset tervetulleiksi Saksaan ja avasi portit, mikä minun mielestäni oli ennalta suunniteltua, alkaen Paavin viimevuotisesta vetoomuksesta, missä hän toivoi islamin lähentyvän kristinuskoa. Sitä seurasi Italian hallituksen käsky Italian laivastolle, että heidän täytyy pelastaa kaikki venepakolaiset ja tuoda nämä Italiaan.
Sen tuloksena näyttää nyt siltä, että Eurooppaan tulee tällä hetkellä noin 8 000 pakolaista päivässä eri reittejä pitkin.
Suurin osa heistä on nuoria miehiä iältään 17-25 vuotta. Kuten voitte kuvitella, on tuloksena kaaos. Täällä Saarlandissa meidät on hukutettu pakolaisiin – ensimmäkseen nuoriin miehiin ja lisäksi muutamaan perheeseen. Lebachissa, noin 10 kilometrin päässä täältä, pystytettiin leiri kahdellesadalle pakolaiselle, ja ylimääräinen leiri sadalle pakolaisille lisättiin tällä viikolla. Poliitikot, paikallinen hallitus ja uskonnolliset johtajat ovat tehneet kaikkensa tuodakseen ja kestitäkseen pakolaisia.
Mihin tämä johtaa? Ventimigliassa, Monte Carlon lähellä, pakolaiset liittoutuivat keskenään (operaatio organisoitiin älypuhelimella) ja ryntäsivät kauppaan varastaen ja tuhoten kaiken. Sen jälkeen he kolusivat koko kaupungin. Täällä Lebachissa ryhmä pakolaisia meni supermarkettiin, missä he ottivat kaiken minkä halusivat ja tuhosivat loput. Kun johtaja meni puhuttelemaan heitä, he soittivat lisää kavereita paikan päälle ja tuhosivat paikan kokonaan. Poliisi saapui paikalle, mutta he ovat ylityöllistettyjä. Supermarketti on nyt suljettu.
Eilen sain puhelun ystäviltä Weissenfealsista Leipzigin läheltä. Siellä kaksi supermarkettia ja yksi Kaufland-kauppa Hallessa kokivat saman kohtalon. Uutisia samoista tilanteista tulee joka puolelta Saksaa puskaradion kautta.
Valtamedia ei kertonut mitään tästä.
Useat ihmiset ovat protestoineet pakolaisvyöryä vastaan. Weissenfelsissä perheitä häädettiin kahdeksankerroksisesta kerrostalosta ja 70 pakolaista muutti sisään. Pienissä kaupungeissa noin 2 000-3 000 ihmistä jyrätään noin 5 000-6 000 pakolaisella. Tällä hetkellä on paljon levottomuuksia, mutta se on pelkkää pinnanalaista kiehuntaa.
Eurooppa on kaaoksessa ja maailmanparantajat ovat totaalisesti menettäneet tilanteen hallinnan. Islam on hukuttanut meidät. Tunnen sympatiaa syyrialais- ja afgaanipakolaisia kohtaan. He tarvitsevat apua ja heille tulisi myös antaa sitä, mutta mitä muihin pakolaisiin tulee, pitäisi valtion viranomaisten olla järkkymättömiä ja lähettää nämä takaisin. Ehkä on jo liian myöhäistä.
Joka tapauksessa ajattelin, että teidän tulisi saada tietää, että tilanne täällä on melko karmaiseva. En pysty näkemään miten se voidaan ratkaista. Voin ainoastaan ennustaa poliisivaltion syntyvän.


Malluainen 19.11.2015
http://www.patriootti.com/poliisi-ratsasi-kymmenen-berliinilaisasuntoa-vihapuheesta/

Johan tätä on Saksassa tehty pitkään. Mamutulvaa vastustavat ratsataan ja heitetään linnaan

Vastaa
Malluainen 19.11.2015 16:51 Muokkaa
http://carolynyeager.net/comment/6354#comment-6354

Malluainen 8.12.2015
http://nwo.11syyskuu.net/

”7.12.15 Egyptistä Suomeen muuttanut lääkäri Sipilälle: Rikolliset on palautettava heti! ”Olette avannut oven turvapaikanhakijoille. Niille, jotka ovat aiheuttaneet turvattomuutta suomalaisille. Suurin osa suomalaisista on erittäin ahdistuneita ja peloissaan. Ei enää kukaan uskalla päästää omaa tytärtään, vaimoaan tai äitiään yksin illalla kadulle. Kohta suomalaiset alkavat etsiä itselleen turvapaikkoja. Edelleenkö uskotte, että he ovat hädässä?! Me kaikki tiedämme, että hädässä oleva on nöyrä, kiitollinen, kun apua saa ja tekee parhaansa avustajan hyväksi. Jopa Ruotsin pääministeri, joka on aina puolustanut maahanmuuttoa, on nyt myöntänyt, että hän ja koko Ruotsi on ollut naiivi. Mutta Te ette!”

6.12.15 Hungary warns EU secretly plans to flood Europe with 500.000 more immigrants Unkarin pääministeri varoittaa Turkin ja EU:n neuvotteluista ja että tarkoitus on siirtää puoli miljoonaa syyrialaista jaettavaksi EU-maiden kesken. EU:n tavoitteena lienee hävittää valkoinen rotu ja kansallisvaltiot väestönsiirtojen avulla. Projektilla on kiire, sillä jokainen uusi askel tällä tiellä lisää kansallismielisten puolueiden kannatusta.

5.12.15 YLE: ”Keksityt kertomukset ovat erikoisalaamme” – turvapaikanhakijoille kaupataan mukaan nyyhkytarinoita ”Iranilaisia ja afganistanilaisia neuvotaan, ettei eurooppalaisten maahanmuuttoviranomaisten luo kannata mennä ennen kuin on laatinut hyvän tarinan ja hankkinut sitä varten väärennetyt dokumentit. “Osta hyvä tarina! Väärennämme myös kaikki kertomusta vahvistavat asiakirjat. Tarinan esittämistä pääset harjoittelemaan Skypen välityksellä. Koko paketti hintaan 950 dollaria.” Tähän tapaan turvapaikanhakijoiden valmennuspalveluja kaupataan farsin kielellä iranilaisille. Samankaltaisia nettisivuja löytyy afgaaneille ja arabiankielisille. Auttaako räätälöity tarina oikeasti saamaan Suomesta turvapaikan? Luulenpa, että auttaa.”

17.10.15 Holy Holohoax. Mikä olikaan totuus holokaustista ja miksi jatkuvasti alentuneet luvut kuolleista eri leireillä eivät ole vaikuttaneet konaismäärään juutalaisuhreista, joka on 6 miljoonaa (joka sitä epäilee syyllistyy rikokseen EU:n alueella). Ja niitä muita kuin juutalaisuhreja ei edes lasketa, koska niillä ei ole niin väliä.”

Syyskuu-sivustolla näköjään aiempaa rohkeampaa aineistoa. Magneettimediakin sa kiitettävästi tilaa.

2021: Bongasin useamman räväkän jutun Yli-Karjanmaalta. Hän alkoi niitä laittaa hieman ennen kuolemaansa. Jostain syystä ne on sensuroitu tuolta sivustolta heti kuoleman jälkeen pois.

Vastaa
Malluainen 9.12.2015 21:17 Muokkaa
http://grizzom.blogspot.fi/2015/12/radio-wehrwolf-1282015.html

Malluainen 5.2.2016
”Professori äimänä: Suomi teki taas ”digitat” – Miksi poliitikot myivät varman rahakoneen?”

Ainoa selitys on, että loosi käski antamaan rahakoneen tiettyihin käsiin. Poliitikot ovat täydellisiä marionetteja. Rohvessori on mukana petkutuksessa, sillä hän kyllä tietää kaiken. Silti puhuu ”tunareista” ja ”mokista”, vaikka vuosia kaikki puolueet ovat tätä ajaneet. Oppositiossa kyllä länkytetään, vaikka on itse ollut koko jutun takana. No mehän tiedämme, mitä sosialidemokratia on.

Ja jos jollain meni yli hilseen tämä, niin se johtuu siitä, että kaikkihan Länsimaissa ja muualakin räpistelevät (piip) hämähäkin valheverkoissa.

Malluainen 5.2.2016
http://www.vastarinta.com/pakolaiset-hyokkaavat-calaisn-asukkaiden-kimppuun/

Tällaiset ilmiöt ovat Euroopassa jo yleisiä.


Malluainen 8.2.2016
Kouvolan Sanomat:

”Kairosta Kouvolaan kotoutunut Ashraf Benyamin pelkää ensi kesää

Egyptiläinen Ashraf Benyamin tekee muuttoa Kairosta Kouvolaan, vaimonsa kotikaupunkiin. On tammikuu vuonna 1996.

Vaimo varoittaa, että Kouvolan talvi voi olla kova. Benyamin ostaa järeimmän takin, jonka kairolaisista kaupoista saattaa löytää.

Vaimo repeää nauruun. Hän nimeää takin kesäpusakaksi.

— Eihän se riittänyt mihinkään, Benyamin sanoo nyt.

Egyptiläispalttoon päälle piti pukea Kouvolassa kolme muuta.

Lääkäri Ashraf Benyamin riisuu työvaatteensa, maskinsa ja suojakäsineensä Pohjois-Kymen sairaalassa Poksissa tammikuussa 2016. Hän pukeutuu villaan, fleeceen ja goretexiin, nousee pyörän satulaan ja polkee neljän kilometrin matkan kotiinsa.

Lastentarhanopettajana työskentelevän vaimon lisäksi kodin jakaa lukiossa oleva kuopus. Kaksi vanhinta lasta opiskelevat jo yliopistossa muilla paikkakunnilla.

Benyamin on kotoutunut Suomeen täydellisesti, ja hän viihtyy täällä erinomaisesti.

Tarkemmin sanottuna hän on viihtynyt tähän saakka.

Viime aikoina Benyaminista on alkanut tuntua siltä, ettei hän ehkä sittenkään halua asua Suomessa.

— Olemme vaimon kanssa pohtineet jopa muuttoa Uuteen-Seelantiin.

Syynä on maahanmuutto.

Sohagin kaupungissa Etelä-Egyptissä syntynyt Benyamin tiesi jo pikkupoikana haluavansa lääkäriksi.

Egyptissä haetaan opiskelemaan lääketiedettä lukion päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Motivoitunut Benyamin pani kaiken peliin.

— Lukion viimeisenä vuonna pänttäsin jopa 15 tuntia päivässä.

Opiskelupaikka Kairon yliopistossa heltisi ensi yrittämällä.

Benyamin valmistui lääkäriksi ja suoritti asepalveluksen Egyptissä. Vaimoonsa hän tutustui opiskeluaikanaan, kun tämä oli Egyptissä vapaaehtoistyössä.

Perhe olisi voinut jäädä Egyptiinkin, mutta valitsi Suomen. Täällä vaimon olisi helpompi elää kuin Pohjois-Afrikassa.

Suomeen tullessaan Benyamin tiesi, että hän joutuisi ponnistelemaan löytääkseen paikkansa. Se ei pelottanut häntä.

— Minulla oli äärimmäisen kova motivaatio. Tiesin, että minun on sopeuduttava kieleen, kulttuuriin, ihmisiin ja säähän.

Voidakseen toimia lääkärinä Suomessa hänen piti suorittaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran määräämä harjoittelu ja suomenkieliset tentit.

Suomi oli juuri hitaasti nousemassa 1990-luvun alun lamasta. Myös lääkäreitä oli paljon työttömänä.

— Ulkomaalaiset eivät olleet tervetulleita. Sairaalat eivät huolineet minua edes ilmaiseksi.

Lopulta Etelä-Karjalan keskussairaala otti Benyaminin harjoitteluun. Puolikielisen egyptiläisen ilmestyminen sairaalaan jakoi työyhteisön kahtia.

— Jotkut kollegoista olivat hyvin avuliaita. Toiset katsoivat, että mikä kärpänen tuo on.

Hänen mielestään kysymys ei ollut rasismista. Hän ei tuntenut itseään torjutuksi ihmisenä.

— Osa kollegoista piti minua turhana, kun en osannut kieltä. Ehkä he myös pelkäsivät, että pilaan sairaalan maineen.

Benyamin otti kielen haltuun nuoruusvuosilta tutulla menetelmällä: takapuoli tuoliin ja nenä kirjaan. Myös perhe tarjosi apua.

Kahdessa vuodessa Benyamin suoritti kaikki tarvittavat tentit, harjoittelut ja kielikokeet ja sai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia myös Suomessa. Sittemmin hän on valmistunut sekä yleislääketieteen että naistentautien erikoislääkäriksi.

Nyt hän on ylilääkärinä Pohjois-Kymen sairaalan naistentautien poliklinikalla. Lisäksi hän pitää yksityisvastaanottoa.

Benyamin on tyytyväinen omaan yksikköönsä Poksissa. Työvoimaa on riittävästi, ja osaaminen kestää kriittisenkin tarkastelun.

Sairaalan tiloja hän sen sijaan moittii ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. Kouvolaan on hänestä välttämätöntä saada uusi sairaala.

— Mutta ensin on selvitettävä, mitä sotesta meille seuraa.

Tulee mitä tulee, Kouvolassa on Benyaminin mielestä säilytettävä ympärivuorokautinen päivystys.

— On kohtuutonta, jos korvakipuisen lapsen kanssa on lähdettävä jostakin Pohjois-Valkealasta Kotkaan. Edes kehitysmaissa päivystykseen ei ole aina yhtä pitkä matka.

Terveydenhuollon säästöt närästävät Benyaminia. Hänestä on väärin, että samaan aikaan kun sairaansijoja karsitaan niin, että potilaita joudutaan sijoittamaan jopa kylpyhuoneisiin, rahaa löytyy vaivatta uusiin vastaanottokeskuksiin.

Benyamin perää Suomen päättäjiltä kriittisyyttä maahanmuuttoa kohtaan.

Todellisessa hädässä olevat tunnistaa hänen mukaansa siitä, että he ovat nöyriä ja kiitollisia.

— Hädässä olevia tulee auttaa. Ne, joille annettu ruoka tai asunto ei kelpaa, eivät ole hädässä.

Benyamin vaatii jämäkkyyttä rikoksiin syyllistyneiden maahantulijoiden kohteluun.

— Rikollinen ei ole turvapaikanhakija. Hän on rikollinen. On eri asia olla suvaitsevainen kuin tyhmä.

Rikollisten lisäksi hän sulkisi rajat kaikilta ilman viisumia ja monen turvallisen maan kautta tulevilta.

Lähi-idän kulttuurin tuntevana Benyamin on huolissaan siitä, miten massamaahanmuutto vaikuttaa naisten ja tyttöjen turvallisuuteen Suomessa.

Miesten harjoittama naisten joukkoahdistelu, arabiaksi taharrush gamae, istuu hänen mukaansa tiukasti Lähi-idän kulttuurissa, ja siitä on saatu esimakua myös Euroopassa.

Benyamin on vakuuttunut siitä, ettei ahdistelu lopu valistuksen keinoin. Se loppuu vasta, kun siihen puututaan kovalla kädellä, tekijöitä rangaistaan ja heidät karkotetaan maasta.

— Kun näin toimitaan kymmenessä tapauksessa, se loppuu, lupaan sen. Sanat eivät ikävä kyllä riitä.

Kovilla otteilla alkaa Benyaminin mukaan olla kiire. Pian on kesä, ja kaupunki täyttyy kevyesti pukeutuneista naisista. Samoja katuja tallaavat tuhannet muualta tulleet nuoret miehet, jotka eivät ole nähneet paljasta naisen ihoa kuin ehkä internetissä.

— Jos viestiä ei saada perille ennen kesää, käsillä on katastrofi.

Benyamin toivoo, että Suomen viranomaiset malttaisivat kuunnella hänen kaltaisiaan, jotka tuntevat molemmat kulttuurit.

Benyaminista ei ole ihme, jos suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa esiintyy yhä enemmän kriittisiä ääniä.

— Se ei ole rasismia. Suomalaiset ovat äärimmäisen ystävällisiä ja auttamishaluisia, mutta he eivät tahdo, että heitä käytetään hyväksi.

Kansalaisten kriittisyyden kasvu poikii Benyaminin mukaan lisää ongelmia. Täältä turvapaikan saaneiden on entistä vaikeampaa luoda suhteita kantaväestöön ja päästä yhteisön jäseniksi. Se johtaa muualta tulleiden eristäytymiseen ja katkeruuteen.

— Yhteiskunta hylkii heitä ja he hylkivät yhteiskuntaa. Sellainen ihminen on helppo saalis terroristeille.

Benyaminin perheessä on jo reagoitu turvattomuuden lisääntymiseen. Vaimo ja kotona asuva tytär eivät enää liiku iltaisin yksin samalla tavalla kuin aiemmin.”

http://www.kouvolansanomat.fi/m/Online/2016/02/07/Kairosta%20Kouvolaan%20kotoutunut%20Ashraf%20Benyamin%20pelk%C3%A4%C3%A4%20ensi%20kes%C3%A4%C3%A4/2016220257287/456

Malluainen 9.2.2016
(Video kadonnut)
PM Sipilä julisti haluavansa rakentaa monikulttuurisen Suomen 2015 ja halusi kaikki suomalaiset mukaan tähän tuhotyöhön.

Malluainen 10.2.2016
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/child-sex-abuse-gangs-could-5114029

Rotherhamista kotoisin oleva MP Sarah Champion arvio, että muslimitaustaisten raiskausjengien maanlaajuinen uhrimäärä saattaa olla jopa miljoona. On todettava, että ilmiö esiintyy kaikkialla, missä näitä siirtolaisia on suuria määriä.

M: Erityisen huomattavaa on, että miljoona lasta ei olisi kokenut tätä, jollei yhteiskunta suojelisi rikollisia kaikin tavoin. Aivan kuin kantaväestöä vastaan toimittaisiin niin paljon kuin vain pystytään ilman vakavia vastareaktioita. Kuin kyseessä olisi sota, joka saa koko ajan yhä röyhkeämpiä ja hälyttävämpiä muotoja.

Malluainen 12.3.2016

”Mikä on päämäärämme? Se tulee olemaan kiistanalainen. Päämääränämme on kohdata rotujenvälisen risteyttämisen haaste. Rotujenvälisen risteyttämisen haaste, mikä kohtaa meidät 2000-luvulla. Se ei ole valinta, se on velvollisuus. Se on pakottava. Me emme voi tehdä toisin. Me riskeeraamme, löytäen itsemme vastakkain suurien ongelmien kanssa. Meidän täytyy muuttua, sen vuoksi me muutumme. Me aiomme muuttaa kaiken samalla kerralla; liiketoiminnassa, hallinnossa, koulutuksessa ja poliittisissa puolueissa. Ja me tulemme velvoittamaan itsemme, mitä tulee tuloksiin. Jos tämä vapaaehtoisuus ei tule toimimaan tasavallassa, silloin valtio tulee siirtymään vielä pakottavimpiin toimenpiteisiin.”

http://blogit.mvlehti.net/wotan/2016/03/11/pinokkio-sarkozyn-kampanjamainen-rotumiksauspuhe/

Toinen nosto:

http://blogit.mvlehti.net/jones/2016/03/13/koululaitoksen-madatyksesta/

Tämä sama hullutus siis tule myös tänne. Tarkkailuluokat ja apukoulut lopetetaan ja kaikki ovat samassa luokassa. Koulukuri rapautuu, koska mamulapset saavat tehdä kantiksille mitä vain ja ope on aina syyllinen, jos mamulapsi on häiriöksi tai ongelmainen. Ruotsissa siis kouluissa kantisten lapset kokevat rajua väkivaltaa ja ilmiö on räjähtänyt käsiin. Vastaava ilmiöhän on USA:ssa ollut jo pikään mustan väestön suhteen ja tämä blogi sopisi myös seuraavan bloggauksen kommentteihin (mustien rotuväkivalta USA:ssa)

Malluainen 13.3.2016
Kommentteja vuoden takaa:

http://carolynyeager.net/disgusting-sexual-deviants-attack-peaceful-german-parents-march-hamburg
Saksalainen yhteiskunta ei pidä kristityistä. Vaikka joku poliitikko mätäni ja keräsi pisteitä tuossa, niin tosiasiassa siis yhteiskunta on järjestänyt tämän antifa-roskasakin näiden mielenosoitusten kimppuun. Sehän on eliitin väline..Poliisi ei siis haunnut suojella mielenosoitusta eikä ole viitsinyt aiempiakaan suojella. Itse asiassa se poliitikkokin siis sanoi, että olisi normaalia, että ei pidä mielenosoitusta järkevänä tai hyväksyttävänä, mutta että mielenosoittajilla oli laillinen oikeus mielenosoitukseen ja siis näennäisesti tuomitsi tämän hirvittävän vastamielenosoituksen.

Kyseessä oli siis vanhempien mielenosoitus koulujen seksiopetusta vastaan elikkäs Saksassa kokeiltiin tätä homo- ja muun seksin opettamista lapsille. Antifa hyökkäsi väkivaltaisesti vanhempien rauhallisen mielenosoituksen kimppuun.

Malluainen 15.3.2016
Linkki kadonnut
Tappis rinnastaa mielenkiintoisesti maahanmuuton ja puna-armeijan tuhotyöt Euroopassa. Ovathan euroeliitin tavoitteetkin samat kuin puna-armeijalla (Coudenhove-Kalergi). Itse asiassa euroeliitillä ja puna-armeijalla on sama käskijä ja tietysti samat vanhat päämäärät. Ja sama vihollinen eli eurooppalaiset. Puna-armeijan orjat taistelivat oman myös tuhonsa eteen. Juuri tämän vuoksi Euroopassa maahanmuuttajataustaiset eivät hänen mukaansa joudu vastuuseen rikoksistaan tai tuomiot ovat lieviä. Etenkin nuoriso saa Saksasssa vain päänsilityksen törkeistäkin pahoinpitelyistä. Tuomarit ovat saaneet määräykset kansalaisten eriarvoisesta kohtelusta lain edessä syntyperän ja taustan mukaan. Kun tuomari Kirsten Heisig paljasti tämän, hänet murhattiin (poliisi valehteli kyseessä olleen itsemurhan, kuten oikeuslaitos ja media salamannopeasti). Pinnan alta koko ajan julkeammin esiin nousevat kovat otteet.

Tappis on ikävällä tavalla hlohoax-huijari, mutta laitan nyt kuitenkin nuo jutut kuvaamaan tshekkien ja puolalaisten touhuja. ProKareliahan väittää propagandassaan heidän olleen suomalaisten kaltaisia pahojen suurvaltojen uhreja. Vasurien propaganda on todellakin surullista. Nizkor-sivuston johdolla on yritetty kyseenalaistaa Neustettiniä. Ikään kuin noita samoja asioita ei olisi todistettu kaikialla muuallakin. Törniä myöten, joka kumppaninsa kanssa törmäsi itärintaman luhistuessa puna-armeijan juhliin ja siis tarkastelemaan sitä sivummalta ja raiskattujen ja murhattujen naisihmisten (kaikenikäisten) ruumispinoon. Tuossa jutussahan ei edes puhuta kuin valikoitujen uhrien kidutuksista ja murhista, vaikka siis tosiasiassa kaikki saksalaiset pyrittiin murhaamaan tai karkottamaan Puolan ja Tshekin uusilta alueilta ja laajoilla alueilla muuallakin.

Kiinnostavasti Tappis on rinastanut antifan ja suurpääoman ja huomaa antifan eliitin ja kapitalistien työkaluksi (kuten kommunismi on aina ollut. Siksi vassarit ovat perinteisesti valeoppositio, johon kansa on paimennettu ja johon se uskoo). Valitettavasti tappis ei ole täysin oivaltanut kommunismin taustoja ja vaikuttaa persuilijalta.

(Myös sivu Prahasta 1945 on kadonnut)
Vielä yksi tshekkijuttu.


Malluainen 31.3.2016
Pelottava oivallus tuli vastaan: ”Mielenkiintoinen seikka eräässä keskustelussa oli (keskustelu Friendin ja Hellstormin kirjoittajan kanssa) kertomukset USA:n armeijan varusteiden päivityksistä. Vietnamin sodan jälkeen panssarivaunut maalattiin vihertävistä beigen sävyisiksi aivan kuin olisi järjestelmällisesti edetty sodasta toiseen (ja niihän se tietysti onkin) kuin käsikirjassa. Vietnamin jälkeen odotti aavikkosodat ja persianlahti. Sotilaat eivät tietysti yleensä itse tätä huomanneet. Toinen maininta sotaan valmisteluista oli videopelit. Taustat vaihtuivat viidakkotaisteluista aavikolle yms. Tämä huomio sävähdytti, koska nykyajan pelit ovat poliisien tehoratsioita ja kaupunkisotia. GT4 on mm. kaupunkipeli, jossa venäläinen mafioso pyörii ryöstämässä ja tappamassa yms. Muistuttaa New Yorkia. Siellä tapahtuu myös jengien välisiä yhteenottoja yms. Näitä pelejä on paljon ja nuoriso psyykataan tämänkaltaiseen tulevaisuuteen jo hyvissä ajoin.”

Eliittijuutalaiset valmistautuvat ajamaan alas länsimaat. Siinä tulee vastaan rappiota. mafiasotia ja kaupunkitaisteluita, ”natsien” ja ”terroristien” ratsaamista ja eliminoimista ym.

Toinen keskustelu: ”…Eräs soittaja kertoi pelanneensa videopelejä, joissa ”tulevaisuuden aavetaistelija” tappoi vihollisiaan. Vastassa oli aina valkoisia ”ultranationalisteja”. Tästä voimme kai taas saada vahvistusta sille, ketkä ovat ykkösvihollisia, kun juutalaisjohtoinen Homeland Security varautuu suureen teurastukseen. Sehän on ostanut viime aikoina järjettömät määrät ammuksia ja aseita. ADL:n ja sen peitejärjestöjen propagandassa muslimien rinnalla kestouhkakuvana ovat aina ”natsit”, ”äärioikeistoterroristit” ym. Rasistiset rikokset ovat aina muka lisääntyneet ja ”vihaajat” uhkaavat. Todellisuudessa kuitenkin valtaosa nationalistisesta liikkeestä kunnioittaa muita kultuureita ja vain kertoo, mitä havaitsee esim. juutalaisjärjestöjen tekemisistä. Identiteetin ja demografisten suhteiden vaaliminen ei ole aina rotuajattelua ja siinäkin esiintyy kaikenlaisia ideologioita. Vihaa ja ylivalta-ajattelua esiintyy yleensä säännöllisesti juuri juutalaisten parissa, mutta tätä ei kukaan saa nähdä ongelmana.

Homeland Security ostaa tietenkin kaiken Israelista ja juutalaisfirmoilta. Juutalaiset kouluttavat poliisit ja sotilaat. Koko lennokkiteollisuus on juutalaistahojen johtamaa ja valmistamaa, mikä on monessa suhteessa ongelmallista. Myös se, että israelilaiset firmat hoitavat vartiointia ja muita turvallisuuspalveluita enenevässä määrin kaikkialla maailmassa. Friend huomautti, että eliittijuutalaiset pyörittävät maata. Jokainen kongressin komitea, etenkin tärkeimmät ovat juutalaisjohtoisia. Useimmiten asialla on kahden passin israelilainen. Nämä juutalaiset ovat soluttaneet koko hallinnon. Kaikki virastot ym. ja siis johtavat jo suoraan maata. Friend ihmetteli, miksi amerikkalaiset ovat antaneet kaiken tapahtua. Martin sanoi, että on useimmiten aivan sama, onko kyseessä ”amerikkalainen” juutalainen vaiko kahden passin juutalainen. Mitään eroa ei ole. Juutalaisilla on agendansa ja he mieltävät itsensä juutalaisiksi eivätkä amerikkalaisiksi. (Ilmeisesti valita osuu aina juutalaisten kannalta juuri tällaiseen henkilöön.)

Lennokkeja puuhataan paitsi USA:n taivaalle, myös Eurooppaan. Saksa on hankkimassa lennokkeja ja myös Suomi osti ne jo.”

4.9.2012: Merihämeestä : ”Michel Hoffman on aivan oikeassa todetessaan, että ortodoksijuutalaisuus on oikeastaan pakanuutta, jonka opetukset ovat syvästi ristiriidassa Jeesuksen opetusten kanssa, kuten voimme havaita evankeliumien perusteella.

Ortodoksijuutalaisuus korottaa juutalaiset jumaliksi, joihin nähden ei-juutalaisilla ei ole kuin välinearvo – ja juutalaisten edun niin vaatiessa ei edes sitä.

Ortodoksijuutalasirabbi Zajam: ”Ei-juutalaisten sielut ovat täysin erilaista ja alempaa tyyppiä. He ovat täysin pahoja, ilman sitten minkäänlaisia sovittavia ominaisuuksia.” … Jos jokainen yksinkertainen solukin juutalaisessa kehossa on jumalallista perintöä, on osa Jumalaa, silloin jokainen dna:n säie on osa Jumalaa. Näin ollen juutalaisessa dna:ssa on jotain erityistä. …

Jos juutalainen tarvitsee maksan, voitko ottaa maksan syyttömältä ohi kulkevalta ei-juutalaiselta hänen pelastamisekseen? Toora luultavasti sallisi sen. Juutalaisella elämällä on ääretön arvo”, hän selitti. ”Juutalaisessa elämässä on jotain äärettömän paljon pyhempää ja ainutlaatuisempaa kuin ei-juutalaisessa elämässä.” – Chabad Lubavitch -rabbi Yitzhak Ginsburgh Jewish Week -lehdessä, Yhdysvaltain suurimmassa juutalaisessa julkaisussa (26.4.1996).

Todellisuudessa tämä on täysin ristiriidassa ei ainostaan UT:n vaan myös Tooran (Mooseksen laki) kanssa.

Toora käskee: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”” ja Vielä erityisesti juutalaisille ”Rakasta muukalaista niinkuin itseäsi!”

On äärimmäisen kauhistuttavaa se, että ortodoksijuutalaisuus ja sen vaikutusvaltaisin mafiaverkosto Chabad-liike on saavuttanut sellaisen vaikutusvallan, että maailan vaikutusvaltaisimmat johtajat nuoleskelevät sen äärirasistisa johtajia, joilla on vain yksi tavoite: juutalaisten ylivalta.

”Chabadin vaikutusvalta menee paljon pidemmällekin kuin pelkkään verorahojen saamiseen: heillä on aina valmis audienssi maailman kaikkein vaikutusvaltaisim-pien poliittisten johtajien luo.

Kuvassa esiintyy presidentti Bush äärimieli-sen juutalaisjärjestön Chabad Lubavitchin rabbien kanssa. Valkoinen talo kutsuu säännöllisesti Chabad-rabbeja juhliinsa ja sallii heidän jopa opettaa monia siellä työskenteleviä juutalaisia aktivisteja. Chabad Lubavitchin rabbit pitävät usein rukouksen muodollisissa hallituksen kokouksissa Valkoisessa talossa.

Etsit turhaan populaarista massamediasta tai poliittisista piireistä mitään vakavaa juutalaisten ylivalta-ajattelun tuomitsemista. Itse asiassa George Bush jopa antoi 27.6.2006 lausunnon, jossa hän kunnioitti suuren rebben, rabbi Menachem Mendel Schneersonin muistoa. Jokainen Yhdysvaltain presidentti rabbi Schneersonin kuoleman jälkeen on kunnioittanut tämän äärimielisen juutalaisen ylivallan kannattajan muistoa.”


Malluainen 15.5.2016
https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/05/15/kommunistinen-dystopia-on-jo-totta/

Hyvä kirjoitus


Malluainen 11.6.2016


Saatanallinen Saksa teki pätöksen lopettaa vastaanotto tiettyje kansallisuuksien osalta. No paperittomat tulevat sisään kuitenkin myös sieltä ja katoavat, koska maassa olo sallitaan. Sieltä nämä siirtyvät mm. muihin maihin:

http://carolynyeager.net/migrants-germany-commit-770-serious-crimes-every-day

Tai jäävät terrorisoimaan Saksaa. Nyt on Euroopan kuolinhetki.

Mustien rotuväkivalta USA:ssa

30.12.2015 Olen lukenut ennen joulua Colin Flahertyn kirjat “White Girl bleed a lot”. The Return of racial Violence to America and how the Media ignore it (2. painos 2013. ) ja “Don’t make the Black Kids angry” The Hoax of Black Victimization and How We Enable It (2015). Ne ovat lähteenä esitykseen. Tässä ovat myös Flahertyn nettisivu: Flaherty sekä Tube-sivu.
(sensuroitu)

http://whitegirlbleedalot.com/
Kirjojen perusteella voi todella arvioida USA:ssa olevan käynnissä valkoisen väestön kansanmurhan. Viime vuosina mustien väkivalta valkoisia vastaan on lisääntynyt räjähdysmäisesti osana tätä kansanmurhaa. Viranomaiset ja media salaavat koko ilmiön, jotta sille ei tarvitsisi tehdä mitään eli jotta väkivalta lisääntyisi ja jatkuisi. Vaikka maassa on siis ongelmana kaikkialle levinnyt rasistinen väkivalta valkoisia ja latinoja kohtaan sekä mustien yleinen riehuminen sekä keskinäinen väkivalta, maassa puhutaan ylhäältä ohjatusti valkoisesta poliisiväkivallasta, joka on eliitin mielestä ongelma, jos se kohdistuu mustiin. Eurooppassa saakka maailman valtamedia on täynnä valheita rasistisesta poliisiväkivallasta. Esim. Taryvvon Martin oli rikollinen, joka hyökkäsi poliisin kimppuun ja hänen ampumisensa oli oikeutettua. Tätä mieltä oli myös oikeuslaitos, joka siis näissä asioissa ei sentään aina ole vielä kommunistisella linjalla. Poliisilaitoksessakin rivipoliisit ovat yleensä kunnon väkeä, mutta poliisin johto enenevässä määrin ylhäältä alaspäin mätää mustien rasistista väkivaltaa ja rikollisuutta salailevaa ja puolustavaa rikollista ainesta. On mahdotonta, että USA:ssa juutalainen poliittinen johto ja sen käskyttämä poliisi pitäisi alaisenaan rasistisia poliiseja tai sallisi sellaisten toimia. Koko maailman median ja yhteiskunnan hehkuttama rasismiongelma on törkeä ja röyhkeä valhe. Tästä pääsemmekin aiheen ajankohtaisuuteen myös Euroopassa. Kv. eliitti toteuttaa valkoisten kansanmurhaa globaalisti ja mamuarmeijoiden kanssa tulee Suomessakin olemaan vielä paljon pahempaa kuin USA:ssa nyt tilanne mustien ja tummien mamujen väkivallan kanssa. Myös viranomaiset ja poliitikot vielä paljon törkeämpiä rikollisia. Tämän voimme huomata mamumellakoista ympäri eurooppaa ja esim. tuoreista tapahtumista Korsikalla ja valtamedian esityksistä niistä.

Mustille näyttäisi olevan yhteiskunnan taholta myönnetty jonkinlainen erioikeus mellakointiin, sillä kymmenien tai jopa satojen kaiken ikäisten mustien yleinen riehuminen on hyvin yleinen ilmiö tai oikeastaan jopa säännöllinen lukemattomissa kaupungeissa ja kaupunginosissa. On olemassa rap-kappaleita, joissa mellakan sytyttämistä ihannoidaan. Kuten niin monissa rap-kappaleissa valkoisten vastaista vihaa ja väkivaltaa, aseita, tappamista, huumeita ym. Juutalaiset mediamogulit ovat luoneet tämän kulttuurin. Mellakassa tyypillisesti tuhotaan autoja ja omaisuutta valtavia määriä sekä pahoinpidellään vakavasti valkoihoisia tai latinoja. Usein poliisi saapuu paikalle myöhään eikä tapahtumia ole aina osattu ennakoida, vaikka niitä yleisesti mellakoitsijoiden taholta kutsutaan kokoon twitterin ja facebookin kautta. Usein niitä hillitsemään joudutaan haalimaan voimia koko piirikunnasta. Mielenkiintoisesti poliisin strategia on usein sellainen, että keskitytään mellakan rajoittamiseen ja lopettamiseen ilman mitään pidätyksiä. Vaikka mellakan yhteydessä on tehty rikoksia ja filmimateriaalia on paljon, jälkeenpäin ei seuraa mitään tekijöille. Kaiken huippu on yhteiskunnan järjestämät bussit kyyditsemään mellakoitsijoita takaisin asuinsijoilleen. Tämä käytäntö on sangen tavallinen jo. Voisiko joku kuvitella USA:ssa tapahtuvan tällaista, jos mellakoitsijoina olisivat valkoiset? Jos siis olisi rasististen valkoisten viharyhmä, joka mellakoitsisi ja tuhoaisi omaisuutta ja varastaisi ja tekisi vakavaa väkivaltaa vihaideologiansa mukaisesti esim. mustia kohtaan. Tällaista ei tosin tapahdu eikä tällaisia järjestöjä tai kulttuureita ole. Mutta siis kuljettaisiko yhteiskunta busseilla asuinalueilleen tällaisia valkoisia viharikollisia? Salaisiko media koko mellakan tai ainakin tekijöiden etnisyyden tai ihonvärin? Ei tietenkään, vaan seuraisi ankaria rangaistuksia, lakimuutoksia ja entistä pirullisempi valkoisten vastainen vihakampanja maailmanlaajuisesti. Tosin tällainen pyörii tauotta juutalaisten täydellisesti hallitsemassa mediassa ympäri maailmaa muutenkin. Kukaan ei myöskään selittelisi väkivaltaa esim. kesän kuumuudella, rotujen jännitteillä tai että ”nuorison täytyy päästää joskus vähänhöyryjä” tms. Valkoisten rikollisten kanssa ei myöskään pyrittäisi vuoropuheluun eikä heille pyrittäisi järjestämään jotain muuta tekemistä, paikkaa, jonne kokoontua tms. Ongelman ei toivottaisi asettuvan toivomalla parasta, vaan toimintaa olisi paljon.

Youtube ja netti on täynnä väkivallantekijöiden itse lataamia videoita raaoista pahoinpitelyistä valkoisia kohtaan. Näissä paljastuu säännöllisesti monipäinen yleisö, joka kannustaa pahantekijöitä ja ihailee heitä. Yleisöllä näyttäisi aina olevan erittäin hauskaa, kun valkoisia pahoinpidellään hengenvaarallisesti tai kuolettavasti. Tekijät voisi usein saada selville mm. tällaisista videoista. Poliisi on usein kuitenkin varsin haluton toimimaan eikä aina viitsi edes ottaa videota vastaan tai etsiä videomateriaalia valvontakameroista ym. Usein se ei edes ota vastaan rikosilmoituksia tai tilastoi niitä. Monet ihmiset ovat joutuneet toistuvasti mustien jengien pahoinpitelemiksi ja lopettaneet rikosilmoitusten tekemisen, koska poliisi ei ole tehnyt mitään edellistenkään ilmoitusten vuoksi. Usealla paikkakunnalla onkin vuodettu julki salaisia ohjeita, joiden mukaan tilastoja on väänneltävä kauniimmiksi väkivallan määrän ja etenkin mustien tekijöiden osalta. Helpoin tapa kaunistella tilastoja on jättää pidätykset tekemättä ja kirjaamatta rikosilmoitukset tai olla ottamatta niitä vastaan. Jos ei ole ilmoituksia tai pidätyksiä, on median helpompi salata tapahtumia ja valehdella niistä. Esim. Milwaukeessa on harrastettu kaunistelua (Journal Sentinent 2012) ja poliisipäällikkö Edward Flynn on vastannut syytöksiin viittaamalla neljättä vuotta kaunistuviin rikostilastoihin. Kuitenkin esim. 2009 500 vakavaa rikosta on väärin raportoitu lievemmiksi ja tilastoihin ovat päätyneet vain syytteisiin johtaneet tapaukset. Vastaavasti tavallinen reagointi poliisipäälliköiden ja pormestarien tapaan on valtamedialla. Toimittajat kehottavat katsomaan tilastoja, kun joutuvat väittelyyn rikollisuudesta. Tämä kaikki johtaa siihen, että rikolliset käyvät koko ajan röyhkeämmiksi ja väkivalta lisääntyy ja leviää. Se alkaa olla säännöllinen ilmiö kaikkialla ja joka on jatkunut jo kauan kenenkään piittaamatta tai että asioista yleensä keskusteltaisiin. Pahasti väärennetytkin tilastot osoittavat kuitenkin mustien syyllistyvän 25-kertaisesti väkivaltarikoksiin valkoisia kohtaan valkoisten väkivaltaan mustia kohtaan verrattuna. Musta syyllistyy valkoisen murhaan 50-kertaisesti verrattuna valkoisten tekemiin mustien murhiin. M: Tilastojen väärentämisestä tuli mieleen taannoinen uutinen Ruotsista. Vakava väkivaltarikollisuus olisi vähentynyt paljon, vaikka mamuvirrat ovat vain kiihtyneet. Tai eihän nykyinen tiunami vielä ole edes vaikuttanut tilastoihin vielä. Mutta silti. Epäilen tilastoja väärennetyiksi. Tekijöiden taustan osaltahan niin Suomessa kuin Ruotsissakin tilastot ovat salaiset ja niitä on ”kaunisteltu” jo vuosia ennen salaamista,

Keskustelua estää tehokkaasti valtamedia. Se salaa tekijöiden ihonvärin tai puhuu massariehumisista ja sarjapahoinpitelyistä “tappeluina”. Yleinen tapa on kyseenalaistaa uhrien syyttömyys, jos jostain tulee puhetta. Kommentteja yleisöltä moderoidaan tai ennakkosenruroidaan vahvasti. Flaherty on ollut kuitenkin nopea ja onnistunut poimimaan kommentteja, joita ei enää ole. Valtamedian edustajien mukaan kaikki, jotka haluavat mainita jonkun väkivallanteon tekijöiden ihonvärin, ovat rasisteja. Tiedonvälitys mustien rasistisesta väkivallasta etenkin valkoisia kohtaan on yhteiskunnan ja median mukaan rasismia. Tässä ei ole mitään järkeä ja kyse onkin vain valehtelusta, jotta asioista ei tarvitsisi raportoida. Tämä taas johtaisi keskusteluun ja paineeseen tehdä asioille jotain. Pampuilla ja tuomioilla ja nimenomaan rikollisten ampumisella väkivalta voitaisiin tietenkin kitkeä pois koska tahansa. Asiaa auttaisi tietenkin yhteiskunnan vaikuttajien toiminta. Yhteiskunta voisi lopettaa mustien rikollisuuden ihannoimisen viihdeteollisuudessa ja valkoisen väen syyllistämisen mustien rikoksista (400 vuoden sorron seurausta muka tms.) Todellisuudessa siis selvästi yhteiskunnan todellinen vallankäyttäjä eli kv. juutalaisuus haluaa valkoisten vastaista väkivaltaa ja valkoisen väestön tuhoa. Valkoisista uhreista ei piitata tämän vuoksi ja väkivallan halutaan lisääntyvän ja jatkuvan. Mustista ei haluat antaa huonoa kuvaa, vaan vaalia uhristereotypioita. Katalat motiivit paljastuvat siitä, että valkoisen tekemän rikoksen yhteydessä kuulutetaan suureen ääneen tekijän olevan valkoinen ja selkeästi halutaan antaa huono kuva valkoisista. Valkoisten vastaiset vihakampanjat siis pyörivät tauotta. Viihdeteollisuus esittää valkoiset konnina, joilla on muka hirvittävä ja syntinen historia, vaikka juutalaiset tahot olivat jo satoja vuosia sitten vahvasti korkeimmassa johdossa mukana. USA:n televisiossa “älyköt” vaativat paitsi rotukiintiöitä kaikkialle, jopa suorin sanoin valkoisen väestön tuhoamista syntyvyyttä mitätöimällä ja roturisteytyksillä tms.

Huolimatta siitä, että ongelmia on pyritty lakaisemaan maton alle, on useita vuosittaisia juhlallisuuksia jouduttu perumaan väkivaltaisuuksien vuoksi. Mustien omat bileet ovat vain yksi osio tässä aihepiirissä. Ongelmana on, että mustien joukkiot ovat enenevässä määrin pilaamassa juhlat kuin juhlat. Mellakoivat rikollislaumat saattavat hyökätä Memorial Dayn tai kansallispäivän (4.7.) juhlallisuuksien ja ilotulitusten seuraajien kimppuun missä hyvänsä. Joulujuhlat, konsertit, ihan tavalliset viikonloput ostoskeskuksissa tai kaupunkien keskustoissa, mustien jengien väkivalta tai jopa massamellakointi alkaa olla aivan tavallista. Kaupunkien kadut ovat tulleet turvattomiksi ja yrittäjät joutuvat maksamaan kalliista turvallisuuspalveluista, koska mustien joukolla suorittamat myymälävarkaudet ovat muutenkin epidemia kaikkialla eikä vain mellakoiden yhteydessä. Media puhuu yleensä vain “teinien” mellakoinnista tai muusta riehumisesta, jos puhuu ollenkaan. Kuitenkin lähes jokaisesta mellakasta ym. on valtavasti videomateriaalia, josta paljastuu moninkertainen määrä osallistujia ja että he ovat mustia. Lukemattomat rehentelevät väkivaltavideot netissä ja erinäiset valvontakamerat osoittavat säännöllistä vihapuhetta toisrotuisia kohtaan väkivallan ja ryöstöjen yhteydessä. Silti mustaa ei koskaan syytetä viharikoksesta valkoisia kohtaan. Jos syytetään, niin vain juutalaista, latinoa tai seksuaalista vähemmistöä kohtaan kohdistetun väkivallan yhteydessä.

Mustilla on vahva rotuidentiteetti ja tämä saa mustat yhteisönä usein jopa puolustamaan rikollista. Vaikka poliisin ampuma poika olisi tuomittu aiemmin murhayrityksestä ja esiintyisi netissä aseiden kanssa ja tuomioita rikoksista ja väkivallasta olisi, perhe väittää niiin kunnolliseksi, joka ei muka asetta kantaisi tai ainakaan sitä käyttäisi poliiseja vastaan tms. Perhe tai ystävät ilmoittavat yleensä, että poliisi ampui ilman syytä antautuneen tms. Ilman todisteita. Tällaisesta syntyy aina mellakka, kun mustat protestoivat poliisiväkivaltaa vastaan ja vaativat kostoa tai hyvitystä. O.J.Simpsonin tuomio oli hyvä esimerkki yhteiskunnan ”jännitteistä”. Musta valamiehistö vapautti mustan epäillyn ja mustat riemuitsivat koko maassa. Vastaavasti on huomattu, että mustat valamiehistöt tuntuvat useimmiten vapauttavan mustia syytettyjä, vaikka todisteita riittäisi. Ongelma on laajalle levinnyt tietyillä paikkakunnilla. Vastaavasti musta poliisijohto saattaa olla hyvin haluton mustien pidätyksiä kohtaan ja jakaa ao. ohjeita alaisilleen. Yksikään kaupunginjohtaja ei pidä rikostilastojen paisumisesta ja vastaavasta maineesta, kuten on jo todettu. Ongelmat ovat siis aivan päinvastaisia, kuin mitä Obama ja maailman tiedotusvälineet väittävät. Liberaali osa valkoisesta väestä perinteisesti tukee mustien väitteitä poliisiväkivallasta ym. Ns. kansalaisoikeusliike on luonut instituutioita, jotka käytännössä harjoittavat kommunistista konspiraatiota yhteiskuntaa vastaan.

Jesse Lee Peterson on mediakommentaattori ja tunnettu talkshow-isäntä. Tämä musta konservatiivi on vastannut järkeviä Flahertylle 2012: “Jo vuosia olen sanonut, että amerikkalaisten tulee päästä yli rasistisyytösten pelosta. Heidän tulee luopua väärämielisistä itsesyytöksistään sen osalta, mikä on vikana mustissa kansalaisissa. Useimmat mustat eivät kärsi valkoisten rasismista, vaan moraalin puutteesta. Mustia ihmisiä on rohkaistu vihaamaan valkoisia ja syrjimään heitä. Kiihottajia ovat olleet ns. kansalaisoikeusliikejohtajat ja muut vastaavat. Tämä on pahuutta. Pahuus lisääntyy sukupolvi sukupolvelta, jos sitä ei käsitellä oikein. Valkoiset amerikkalaiset eivät ymmärrä, mitä tekevät salliessaan tämän tapahtua. Sukupolvi sukupolven jälkeen mustia on valmennettu tai kiihotettu vihaamaan valkoisia ja nämä lapset ovat kasvamassa ilman kunnon vanhempia kodeissaan ja ovat vihaisia sen vuoksi. Ja he siirtävät vihansa valkoisiin, koska heille on kerrottu, että heidän ongelmansa tai huonommuutensa on valkoisen rasismin syytä, vaikka tämä on absoluuttisesti valhetta. Mutta he eivät ymmärrä tätä ja kaikki on muutenkin jo karannut kontrollista. Puheissani ympäri maata kehotan valkoisia pääsemään pelkojensa ylitse. Useimmat puhuttelemani valkoiset ovat myöntäneet pelkäävänsä rasistisyytöksiä, jos he joutuvat tekemisiin mustien kanssa. Heidän tulee päästä tästä ylitse. Muutoin olemme menossa tässä maassa kohti jotain sellaista, mitä emme halua eri rotujen välisesti kokea.” Muutamia muitakin järjen ääniä kirjaan on kerätty ja esim. Duken ohjelmassa on hiljattain ollut prowhite -asialla oleva musta nainen. Tämä musta ei tietenkään tässä päässyt asian ydintä lähelle muutoin kuin tuossa vihakiihotuksen lähteen osuudessa. Todellisuudessahan juuri juutalainen yhteiskunta on pakottanut ihmiset tuollaisiin pelkoihin eli heitä estetään puhumasta, kun ongelmien laajuus alkaa viimein tulla tietoisuuteen ja vihakiihotuksen ja yhteiskunnan pirullisuuden salat ovat viimein valjenneet.

Todellakin mustat ja juutalaiset kansalaisoikeusliikkeen johtajat ovat em. perusbolshevikkeja ja tätä vartenhan koko liike todellisuudessa synnytettiin ja sen instituutiot ja ao. lainsäädäntö. Periaatteessahan kaikki oikeusjutut voitaisiin avata ja käsitellä kansalaisoikeusprosessina ja tätä kautta saada esim. kaikki mustat rikolliset ampuneet poliisit tuomittua epäoikeudenmukaisesti. Mustien järjestöt ovat tietenkin yhteiskunnan johdon takana ja syyttävät valkoisia kaikista ongelmista ja siitä, että mustille ei ole vastaavia asemia kuin muilla. Tämä on juutalaisten keksimä teoria nimeltä Critical Race Theory (usein puhutaan myös käsitteestä ”valkoinen etuoikeus”/“white priviledge”. Sen mukaan valkoisten johtamassa yhteiskunnassa (M: todellisuudessa juutalaiseliitin johtama!) on valkoinen rasismi kaikkialla rakenteissa ja kulttuurissa (M: Tässä näemme tienviitan suureen muutokseen kaikkialla ja kaikessa toiminnassa!). Tämä rasismi estää muka etenkin mustia menestymästä valkoisten tapaan jne. Jos eri väestöryhmät eivät menesty yhtä paljon, kyseessä ei siis ole kulttuuriset ym. seikat, vaan rasismi ja nimenomaan valkoinen rasismi. Tämä on yhteiskunnan virallinen ideologia ja yliopistoissa on pakollista tehdä tutkimuksia poliittisesti korrektisti tämän ideologian mukaisesti. Täten esim. liberaali yliopistotutkimus voi todeta poliisit rasistisiksi, jos he ovat pidättäneet enemmän mustia ylinopeudesta kuin valkoisia. Todellisuudessa tietenkin mustat ovat kaasuttaneet ylinopeutta useammin ja siten yliedustettuina. Samoin on rikollisuuden osalta. Vankiloista halutaan kuitenkin monella taholla jo pois mustia ja on esitetty vaatimuksia, että mustia ja valkoisia pitää pidättää, epäillä ja jopa tuomita yhtä paljon, vaikka mustat tekevät lähes kaikki rikokset. Lähes kaikki mustat pidätystilanteissa yrittävät rotukorttia ja väittävät, että poliisi on toimissaan “vain siksi, että hän on musta”. Kaikki rikolliset lähes väittävät poliisin lyöneen ilman syytä tai heidän joutuneen pidätetyiksi vain siksi, että poliisi kiusaa mustia ja epäilee liiaksi heitä ja pysäyttelee siten liikaa ym. Joka tapauksessa omaiset ja tuttavat ja musta yhteisö syyttää aina poliisia. Jos on todistetusti käyty poliisin kimppuun, on poliisi ärsyttänyt ja solvannut muka rasistisesti ym. Kauhistuttavinta on se, että media antaa tilaa näille valheille ja on lähes aina sitä mieltä, että poliisin rasismi on ongelma. Katsokaapa esim. HBO-dokumentti nyrkkeilijä Listonin oudosta urasta ja kuolemasta.

Virallinen ideologia on istutettu yhteiskuntaan väkisin. Koulumaailmassa tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että liberaalille valkoiselle naisopettajalle on ilmoitettu, että hän on rasisti joka tapauksessa ainakin tietämättään, vaikka hän on kuvitellut päinvastaista ja opettanut mustia lapsia 20 vuotta. Heidän ja USA:n mustien lasten ongelmat ovat kuitenkin osaksi hänen syytään. Eric Holderin / Glenn Singletonin johdolla yhteiskunta väittää, että hän ei osaa kommunikoida oikein, koska on valkoinen. Hän ei osaa kuunnella jne. jne. Vastaväitteet veisivät työpaikan. Kieroutunut ajattelu on johtanut mielettömyyksiin. Etenkin silloin, kun esim. koulun johtaja ja virkakunta ovat rotuideologisia mustia. Laajalle on levinnyt käsitys, että jos oppilaat hyökkäävät opettajan kimppuun, on syy opettajan. Tämä ei tule toimeen mustien kanssa. Kirjassa (2014) esitetään tapaus, jossa mustan opiskelijatytön hyökkäyksen kohteeksi joutunut opettaja hyllytettiin. Vanhempien vaadittua loppua hulluudelle päätös peruttiin ja opiskelija erotettiin tutkimuksen jälkeen. Mustien oppilaiden väkivalta opettajia kohtaan onkin hyvin paha ongelma USA:ssa. Myös mustien oppilaiden ja opiskelijoiden väkivalta muita oppilaita kohtaan ja varkaudet niin yliopistoissa kuin alemmissa opasteissakin. Yliopistojen medioilla on määräys myös tekijöiden ja epäiltyjen taustojen julkaisemisesta, mikä on johtanut mustien järjestöjen suuttumukseen. Yleensä kaikki syylliset ja epäillyt ovat mustia, mikä on johtanut rasistisyytöksiin. Kirjoissa esitetään erittäin ikäviä tapauksia, joissa musta henkilökunta oli sallinut kiinalaisten ja toisessa tapauksessa latinoiden opiskelijoiden kiusaamista ja terrorisointia ja jopa rajua väkivaltaa vuosikausia. Henkilökunta on saattanut osallistua solvauksiin ja suojellut kiusaajia ja jopa itse osallistunut väkivaltaan. Mustat rehtorit alaisineen ovat kieltäytyneet rankaisemasta ja ylipäänsä käsittelemästä mustien oppilaiden tekemiä rikoksia. Suoraan on saatu kuulla South Philadelphia High Schooolin rehtorilta selitys: “hän ei halua tehdä nuorista rikollisia”. Tämän vuoksi vuosia terrorisoitujen aasialaisopiskelijoiden terrorisoinnista ei ollut ilmoitettu poliisille. Flaherty on saanut suuren määrän todistuksia siitä, että kouluissa oppilaat kärsivät ja yleensä vahvoilla on toiveita selviytyä ilman kiusaamista ja väkivaltaa. Koulujen henkilökunta ei suojele eikä toimi tarpeeksi tai ollenkaan mustien väkivaltaa vastaan. Philadelphiassa superintendentti jakoi vuosia julkisissa kouluissa terrorisoiduille aasialaisille opiskelijoille pamfletin, jossa neuvottiin, kuinka he eivät suututtaisi mustia. (V. 2010 Oikeusministeriö vahvisti, että etupäässä musta henkilökunta oli vuosia jättänyt havaitsematta tai ignoroinut mustien opiskelijoiden harjoittamaa terroria aasialaisia kohtaan tai jopa rohkaissut näitä tällaiseen terroriin. Seikkaperäinen esitys v. 2009 Philadelphia Weekly -nimisessä aikakauslehdessä.)

Yleensä valkoinen yksinäinen tai kahden seurue on muutenkin ideaalinen kohde hyökkääjille, sillä näillä ei ole mahdollisuutta järjestää esim. koko sukua kostamaan iskuja. Tai taustavoimat eivät ota selvää ja oikeutta omiin käsiin. Tämä on kuitenkin useimmiten vain osasyy väkivaltaan. Mustat ryhmittymät tai vaikkapa eri kaupunkien mustat esim. vankiloissa tappelevat myös keskenään. Mustien välinen väkivalta on yleistä. Rasistinen väkivalta muita kohtaan on kuitenkin siis suorastaan kulttuuri ja yhteiskunta on sallinut sen levitä joka paikkaan. Kirjoissa on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka aseen käyttö on pelastanut valkoisen vakavalta väkivallalta, kuolemalta tai ryöstöltä. Vaikka hyökkääjillä on myös aseita, niin yleensä aseen esiin vetäminen jo karkottaa hyökkääjät. Lynkkaushenkinen väkijoukko saattaa siirtyä kiusaamaan valkoista perhettä naapurikorttelissa, jos talon omistaja uhkaa aseella. Taloon tunkeutujat tai liikehuoneistoon pakenevat. Etenkin, jos yksi hyökkääjistä on ammuttu tai haavoitettu. Usein tällaisissa tilanteissa yksi hyökkääjistä saa surmansa. USA:ssa on lisäksi oikeus puolustaa itseään. Ilmeisesti juuri tässä on yksi tärkeimmistä syistä hallitusten kovalle halulle takavarikoida aseet kansalaisilta ja kiristää aselakeja. Valkoiset ja kristityt halutaan jättää täysin rikollisten armoille ja ilman suojaa. Onhan se nyt tavatonta, jos kunniakansalaiset saattavat kuolla valkoisia ryöstäessään ja murhatessaan tai pahoinpidellessään valkoisia tai raiskatessaan heitä! Pikemminkin Obama juurikin on kunnostautunut meksikolaisten huumejengien aseistamisella. Vain rikollisilla ja mustilla jengeillä tulee voida olla ampuma-aseita! Tietysti tärkeä syy on myös se, että yhteiskuntien liukuessa kommunismiin ei rikollisella eliitillä ole mitään aseistettua vastavoimaa edes teoriassa vastassaan. Onhan mahdollista, että viranomaisten ja armeijan riveistä kaikesta huolimatta siirtyisi väkeä “sissien” puolelle.

Lisää ja esimerkkejä vuoden 2013 kirjasta

Tyypillisiä ilmiöitä Philadelphiasta. Paikallisuutiset kertoivat ensimmäisen kirjan lopetushetkillä kolmen mustan saamasta tuomiosta rotuväkivallan perusteella. Reportteri valehteli Philadelphiassa esiintyneen viisi vastaavaa katujengiväkivaltatapausta vuoden aikana. Todellisuudesssa tapauksia oli ollut valtavasti enemmän. Viranomaiset ja media vähättelevät, kiistävät tai puolustelevat aina näitä tapauksia. Rasististen vihanpurkausten, tuhoamisten, ryöstöjen, pahoinpitelyiden ja tästä kaikesta seuraavan yleisen ilon ja riemuitsemisen lisäksi väkijoukot säännöllisesti hyökkäävät poliisien kimppuun. Joskus esim. myös palomiesten ja esim. juhlapäivinä hengenvaarallisten ilotulitteiden kanssa. Kesäkuussa 2011 tunnettu aktivisti Guendelsberger sai todeta itse joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi, vaikka oli pyrkinyt neuvottelemaan ja tarjoamaan korvaavaa toimintaa ja ohjausta jne. Heille kerrottiin, että “ei ole meidän vika, jos ette pysty tappelemaan vastaan”. Paikallinen sanomalehti väitti hyökkääjiä olleen 40, mutta kertomatta jäi se, että nämä olivat osa tuhansien mustien väkijoukkoa, joka oli kerääntynyt tuhoaminen ja epäjärjestys mielessä paikalle. He veivät kaatoivat polkupyöräilijöitä,, hyökkäsivät ravintoloihin ja häiritsivät asiakkaita, varastivat kännyköitä ja lompakkoja. Kaikki oli hyvin väkivaltaista. G tovereineen hakattiin ja ryöstettiin satojen mellakoitsijoiden nauraessa. Kukaan riemuitsevista mustista ei soittanut apua uhreille. Tekijöitä ei ole saatu kiinni myöskään. Härkäpäisesti uhri väittää edelleen, että rodulla ei ollut mitään tekemistä koko jupakan kanssa. Ilmeisesti hän ei halua vaihtaa alaa? Hän sai pahoja vammoja, mutta pystyi havainnoimaan tarkasti kaiken eli ei menettänyt muistiaan. Philadelphian liberaaleilla on kai velvollisuus Tukholman syndroomaan. Kaupunginjohtaja Michael Nutter kiitti G:n mielipidettä ja että hänellä ei ollut kaiken jälkeen mitään kaunaa mustia kohtaan. Vastaava pormestari oli aiemmin ollut sitä mieltä, että rotuväkivalta ei ollut ongelma ja että sellainen oli yleensäkin väärän uutisoinnin tuotosta. Poliisipäällikkö oli säestänyt ja yleinen syyttäjä snoi opiskelun olevan paras lääke rikollisuutta vastaan. Sama ryhmä oli vuotta ja tusinoittain rasistisia mustien iskuja aiemmin vakuuttanut, että katuväkivalta tulisi loppumaan. He eivät olleet tehneet mitään. Todellisuudessa rotu on kaikki kaikessa tässä ilmiössä, koska tekijät ovat kaikki mustia eivätkä muut toimi vastaavasti. Mustilla kaikki liittyy hyvin vahvasti elämäntapojen lisäksi rotuidentiteettiin. Uhrit ovat muita ja yleensä valkoisia.

Nutter kertoi 2010 NYT:lle, että rotu ei ole merkitsevä asia tässä yhteydessä, vaan kyse oli nuorten ihmisten tekemisistä. Yleensä “teinit” tarkoittavat kaikenikäisiä mustia, useimmiten tietenkin teinejä ja alle kolmekymppisiä. Kuten niin usein, YoyTubevideot paljastivat tuolloinkin tuhansien mellakoitsijoiden olleen mustia. Monien väkivallan uhrien todistukset olivat myös olemassa. Poliisi oli väittänyt, että yhdenkään vammat eivät olleet vakavia. Tämän jälkeen paljastui, että tätä ei edes oltu selvitetty. Ronnie Polaneczky lehdestä Philadelphia Inquirer oli löytänyt yhden uhrin, Johnin. Tämä oli saanut vakavan aivovaurion ja useita kasvoruhjeita, kun musta väkijoukko oli kaatanut tämän mekaanikon polkupyörän ja pahoinpidellyt uhrinsa. Kirjassa (2013)esitetään legioona tarinoita lisää kaupungista.

Virallisen tiedon mukaan ns. knock-out Gate on vain urbaani myytti. Kuitenkin yksin St. Louisin tapaukset ovat v. 2012 olleet kahden vuoden aikana paikallisen poliisin mukaan n. 20, tekijöiden ja katselijoiden mukaan (he videoivat tapaukset ja kehuskelevat netissä) sata ja paikallisen tuomarin mukaan vielä suurempi määrä. Umar Lee on kaupungissa asuva aktivisti, kirjailija ja nyrkkeilyvalmentaja. Videoblogissaan hän sanoo poliisin ignoroivan monia knock-out Gate hyökkäyksiä, jotta kaupungin maine ei tahrautuisi. Lähes kaikki uhrit ovat valkoisia ja tekijät mustia. Monet ihmiset uskovat Pete Kruchovskin olleen uhrein, vaikka poliisi väittää tapahtumaa polkupyöräonnettomuudeksi. Mies löydettiin tajuttomana polkupyörän vierestä ja hän oli saanut pahat vammat. WorldNetDaily raportoi syksyllä 2012 useasta tusinasta rotuväkivaltatapauksesta ja laittomuudesta South Carolinan yliopiston Campuksen ympäristössä. Poliisin mukaan rotukysymyksellä ei ole mitään tekemistä näiden kanssa. Poliisin suunnitelma hyökkäyksiä vastaan: keskitytään humalaan itsensä juojien vähentämiseen ravintoloissa, ei tekijöihin. Takaisin knock-out gameen. Videot ja muut todistusaineistot osoittavat sen laajaksi ilmiöksi ja suorastaan alakulttuuriksi. V. 2013 satoja tapauksia 80 paikkakunnalla. (M: Vuonna 2015 on videolistaa myös Suomessa suoritetuista valkoisia suomalaisia uhreja kohtaan suoritetuista iskuista). Kyseessähän on joko polkupyöräilijän tai vastaantulijan / edellä kulkijan kolkkaaminen kertaiskulla tajuttomaksi yleensä yllätyksellisesti. Yksi tai kaksi tai useampi tekijöitä hakkaa sitten uhrin vähintään tajuttomaksi, jos taju ei ole kerralla lähtenyt. Loput paikalla olijat osoittavat suosiotaan ja kuvaavat kaiken videolle.

Twitter aikoo uutisen (YLE teksti-TV) 30.1.2015 mukaan sensuroida enemmän sisältöjä viesteistä. Äärijärjestöt ovat kuulemma saaneet liiaksi esiin propagandaansa. Tämä ei valitettavasti taida koskea mustien vihaviestejä, joiden avulla mellakat kutsutan koolle ja joissa rehennellään väkivallanteoilla ja vihataan poliiseja ja valkoisia (Viranomaisetkaan eivät piittaa yleensä viesteistä jälkeenpäin. Mellakoiden järjestäjiä ja rikollisia saisi satimeen suuria määriä.) Pikemminkin pelkään, että mustien väkivallasta ja mellakoista kertovat viestit tulevat katoamaan. etenkin ne, joiden tiedot ovat ristiriidassa viranomaisten ja median valheiden kanssa. Lukuisista mustista rotuväkivaltamellakoista 4.7.2015 yksi tapahtui Clevelandissa (Shaker Hights). Sadat mustat hyökkäsivät ilotulitusta seuraavan yleisön kimppuun ja loivat todistajan mukaan hyvin vaarallisen ympäristön. Kahdeksan heistä sentään pidätettiin poliisin yritettyä padota levottomuuksia koirien ja kyynelkaasun avulla. Yksi lukija paheksui Cleveland Plain Dealerin toimitusta siitä, että mellakasta ei julkaistu minkäänlaisia tietoja jälkeenpäin. Hän kertoi lopettavansa osallistumiset juhliin tulevina vuosina tyttärensä kanssa. Hän kertoi helpottuneensa, kun näki poliisin pakettiauton ajavan paikalle juuri kuin oli saanut selitettyä tyttärelleen, miksi sadat ihmiset riehuivat ja huusivat ja tappelivat. Ikävä yllätys oli, että mellakan lopettamisen sijaan poliisi sanoi perheelle ja muille juhlavieraille, että heidän oli syytä poistua paikalta. Vuotta aiemmin oli ollut vastaava mellakka, jossa lehden reportterin mukaan oli eräältä murtunut leuka. Los Angelesin Watssissa 800 mustaa tulittivat vaarallisesti ilotulitteita. Poliisi ja palokunta saivat vastaansa ilotulitteita ja pulloja ym. tultuaan pysäyttämään toimintaa (City News Service).300 poliisia oli paikalla ja useita poliiseja loukkaantui ilotulitteista. Heidän tilansa on tuntematon, sillä nämä tiedot puuttuivat raportista. Raportissa mellakoitsijoiden rotua ei kerrottu myöskään. Vastaavanlainen mellakka tapahtui Texasissa, kun poliisi sai osansa ilotulitteista. KCEN-TV ei puhunut kuin “väkijoukosta”. Philadelphiassa sadat mellakoitsijat ryöstivät ja pahoinpitelivät ihmisiä. Yksi poliisia lyönyt pidätettiin. ABC-kirjeenvaihtaja raportoi useiden loukkaantuneen “väkivaltaisen huligaanijoukon” iskuista. Toinen reportteri David Henry raportoi kadulta ja oli rauhoittelevampi. Hän väitti, että tämä oli vain yksi likainen tapaus muuten niin hyvin sujuneiden juhlien osalta. Hän unohti, että lähistöllä oli myös ammuttu kahta ihmistä. Vaikka video osoitti satojen ihmisten hyökkäävän pitkin suurinta katua, reportteri mainitsi vain muutamasta “tappelusta”, jossa “oli tullut vain lieviä vammoja“. Myös Columbuksessa ColumbusDispatch jätti kertomatta mellakasta. Mellakoita oli muuallakin, mutta tässä mainituista esitetään kirjassa twitter-viestejä, joissa ne paljastuvat rotumellakoiksi. Vihaviestien avulla mellakoitsijoita on kerätty koolle ja twitterissä on sallittu oikeat vihan orgiat.

Myrtle Beachiin kokoontuu vuosittain massoittain mustia motoristeja, koska mustien moottoripyöräilijöiden kerhot viettävät siellä Blck Biker Week-juhlaa. 300 000 motoristia aiheuttavat tietenkin paljon epäjärjestystä alueella. Mustien kansalaisoikeusjärjestöt ovat kuitenkin pystyneet estämään paikallisia liikkeitä sulkemasta oviaan juhlien ajaksi. Oikeus on pitänyt tätä rasismina. NAACP on myös oikeuskanteen lisäksi uhannut monitoroivansa poliisin toimia mustia pyöräilijöitä kohtaan Erikoista, että media ei mainitse sanallakaan pyöräilijöiden rotua. Kuten ai aikaisempinakaan vuosina. Mustien aiheuttamien levottomuuksien ja ryöstöjen vuoksi liiketoiminta kärsii tappioita, koska koko maassa liikkeillä on tapana sulkea oviaan vaarallisimpien ajankohtien ajaksi. Tämä on tavallisesti ollut kuitenkin myös tuottoisinta aikaa, joten tappiot ovat suuret. Liikkeet ovat joutuneet lopettamaan rauhattomilla alueilla. Tällaisten ja turistien ym. tähden on vastahakoinen virkakunta ja paikallishallinto eri puolilla koettanut saada mellakoita siirtymään keskustasta muualle esim. ikärajojen ja poliisivoimien avulla.

Chicago on aina ollut rotuväkivallan pahasti vaivaama kaupunki, jossa myös sen esiintymistä on ennätysmäärin pyritty kiistämään. Mutta hiljattain on rotuväkivalta lisääntynyt ennennäkemättömästi niin, että kaikesta puhutaan jo nimellä “Chicago Intifada”. Ryöstöt ja jengiväkivalta ovat lisääntyneet heti sen jälkeen, kun Rahm Emanuel korvasi Richard Daleyn kaupunginjohtajana helmikuussa 2011. Poliittista korrektiutta ainakin uudella johtajalla riittää. Kaupunki joutui sulkemaan North Avenue Beachin Memorial Dayn juhlien ajaksi, koska juhlien yhteydessä oli esiintynyt aiemmin niin paljon väkivaltaa. Tämä rantajuhlien peruuttaminen ei kuitenkaan virallisen selityksen mukaan liittynyt mitenkään väkivaltaisten ja ryöstelevien mustien massoihin, vaan päätös oli tehty muka liian kuuman sään vuoksi. Tärkein poliisi Garry McCarthy väitti myös, että kyseessä oli huoli yleisestä terveydestä ja nimenomaan kuuman sään vuoksi. Poliisia lähellä oleva lähde kertoo kuitenkin tuhannen mustan jengiläisen suunnitelleen kokoontumista rannalle. Mustien radio WYON eli sinne soittajat vahvistavat tiedon etnisten vähemmistöjen kokoontumisesta pahat mielessä. Väkivalta rannalla oli ollut säännöllinen ongelma. Kuukautta aiemmin sata nuorta oli pahoinpidellyt kaksi pyöräilijää ja heittänyt heidät järveen. Radioasemalle soittajat tiesivät laajojen mustien väkijoukkojen terrorisoivan rantavieraita jatkuvasti. WLS Radion Don Wide & Roma showin kuuntelijat raportoivat tusinoittain mustia, jotka kaatoivat polkupyöräilijöitä. He eivät olleet rantavaatteissa ja vaikuttivat “huonolta ainekselta”. McCarthy kiisti kaiken ja väitti vain yhden 911 -puhelun koskeneen yhtä huonokäytöksistä nuorisoryhmää. WLS-radiolla oli kuitenkin kokoelma nauhoja esitettävänään ja ne olivat peräisin hätäkeskuksesta. Lukuisat soitot olivat tulleet rannalta ja ne kertoivat rannan olleen täynnä elukoita ja sinne olleen mahdotonta pyöräillä. Ihmisiä oli uhattu aseilla ja ruoskimisilla, 30-päinen joukkio oli tapellut keskenään, jättimäinen joukko nuorisoa oli sulkenut kaikki tiet, lompakkoja, pyöriä ja omaisuutta oli varastettu useiden soittajien mukaan jne. Väkivaltaa on joka puolella Chicagoa. Räjähdysmäisesti enemmän kuin ennen. Liikennevälineissä, vaurailla keskusta-alueilla, homolähiöiden ympärillä, rannoilla, puistoissa, yliopistoissa, kaikilla muillakin alueilla. Kaikkialla mustat tekemässä väkivaltaa ja muita rikoksia. Ja tätä on jatkunut jo kauan. Kun tätä kaikkea oli jatkunut vuoden ilman yhdenkään lehden mainintaa, niin median hiljaisuus on vain lisännyt uhrien määrää. Ihmiset eivät tiedä vaarasta. Median rooli on todella tuhoisa ollut tässä suhteessa ympäri maata. Poliisi on myös yksikätinen. Kun marraskuussa 2011 kuusi mustaa oli kidnapannut ja raiskannut 14-vuotiaan tytön, poliisisanoin hyökkäyksen tapahtuneen päivää ennen toista hyökkäystä 14-vuotiasta tyttöä kohtaan. Tällä kertaa lähellä presidentti Obaman asuntoa. Chicagolainen poliisi sanoo, että “jos jotain tapahtuu lähellä Obaman asuntoa, tätä harvemmin raportoidaan. Jos jotain tapahtuu, se kuitataan “vandalismina”. Näin he ovat halunneet.” Hän kieltää Flahertyä paljastamasta nimeään, koska se johtaisi erottamiseen.

Milwaukeesta olikin jo puhetta. 50-100 mustaa ryösti BP-tavaratalon ja pakenivat 4.7.2011. Sitten he menivät puistoon, jossa hakkasivat n. 20 paikallista nuorta, jotka olivat seuraamassa ilotulitusta. Poliisipäällikkö Flynn kuvasi tapahtumia “tappeluiksi”, vaikka kyse oli törkeistä pahoinpitelyistä. Rotumellakka olisi oikeampi termi. Poliisi saapui ja joukko pakeni. Poliisi kieltäytyi ottamasta vastaan rikosilmoituksia eikä suostunut tutkimaan tapausta. Se ei ollut kiinnostunut tavaratalon videonauhasta tuolta illalta. Uhrien kysyttyä tutkimusten edistymisestä, he saivat kuulla, että ei ollut mitään tutkimuksia. Sitten he ottivat yhteyttä toimittajiin ja poliisi joutui järjestämään tiedotustilaisuuden. Siinä poliisipäällikkö ja pormestari Barrett vakuuttivat vain, että rodulla ei ollut mitään osaa tapahtumiin. (M: Todellisuudessa näyttäisi nimenomaan myös poliisin puolella olleen merkitystä sillä, minkä rotuisia tekijät olivat. Ja juuri eri tavalla, kuin mitä YLE ja muu valtamedia valehtelevat.) Shaina Perry sanoi häntä lyödyn silmäkulmaan ja verta vuotaneen paljon. Kaikki tavarat oli varastettu. He sanoivat vain: “Ohoh, valkoinen tyttöhän vuotaa paljon verta”. (M: Vastaava naurahdus on kai lentävä lause näissä piireissä, koska vastaava kommentti on esitetty uhrille myös toisen taauksen yhteydessä eri tekijän toimesta eri kaupungissa). Seuraavana päivänä enemmän ja enemmän rotuväkivallan uhreja tuli julkisuuteen kuvaten hyökkäyksiä, naurua, aseita ja hakkaamisia. Hyökkääjillä oli näyttänyt olevan hyvin hauskaa. Myös yleisö nauroi kaikkien hakkaamisten yhteydessä. Asukkaat tajusivat kokeneensa täyden mellakan ja myös, että poliisi ei kyennyt kutsumaan tätä nimeltä saati tekemään yhtään mitään asian eteen. The Journal Sentinel Wisconsinissa tietää, että Milwaukeen poliisi jättää joka vuosi raportoimatta satoja rikoksia.

Vastaavaa aliraportoimista tapahtuu Chicagossa, jossa Second City Blog sanoi kiireisen yön jälkeen vain yhden kymmenestä rikoksesta päätyvän tilastoihin. Myös Seattlessa paikallinen TV-asema kysyi aiheesta. erään murhatun ystävät vastasivat myöntävästi. He sanoivat myös lopettaneensa rikosten ilmoittamisen poliisille, koska poliisi ei myöskään kyennyt tekemään tapauksille mitään. Atlantassa 2010 sadat ihmiset hulinoivat ulkoilmafestivaalilla Screen on Green. Seuraavana päivänä poliisi kertoi vain yhdestä raportoidusta rikoksesta. Oikeusministeriön mukaan 3,4 miljoonaa väkivaltarikosta jäi raportoimatta joka vuosi vuosina 2006-2010. Jopa NYT myönsi poliisien jättävän raportoimatta rikoksia saadakseen tilastot näyttämään paremmilta.

Juneteenth 2012 Milwaukeessa. Mustan väen iso juhla. Paljon ihmisiä, myös poliiseja ratsain ja helikoptereissa. Lehdistö sanoi 54 henkilön tulleen pidätetyiksi hieman juhlien jälkeen. Silminnäkijät kertovat todella hurjasta menosta. Vuonna 2011 media oli hiljaa, mutta yksi paikallistoimittaja raportoi pettymystään siitä, että “muutama harva ihminen oli aiheuttanut ongelmia“. Useimmat olisivat kuitenkin kokeneet positiivisesti tapahtuman. Helikopterin video näyttää kuitenkin kohtauksen, kuinka satojen mustien joukko pysäyttää auton, hakkaa kuljettajan ja tuhoaa auton. Sitten sama toistuu toisen auton ja kuljettajan kohdalla. Toinen video näyttää tuhansia mustia, joista yksi lyö poliisia ja toiset kieltäytyvät hajaantumasta. Video pyöri toimittajan puheen aikana. Jo tuolloin kerrottiin ongelmia olleen jo tätä edellisenä vuonna. Vuoden 2012 hulinoista pidätettiin vain neljä ihmistä. Rikostilastojen perusteella mitään ei ollut tapahtunut. Vastaavaa 4.7. tai Memorial Dayn tai State fairin aikana. Pyhän Patrikin päivä? Poliisin tai sanomalehtien mukaan mitään ei tapahtunut. Youtubevideoissa kuitenkin paljon tappelua, poliiseja joka puolella ja hevosten selässä. Yleensäkin mustaa väkivaltaa tapahtuu ympäri maata säännöllisesti koko ajan. Mellakanomaisia tapauksiakin etenkin kaupungeissa myös viikonloppuisin.

Vuoden 2010 Iowa State Fair. Avajaisilta. Laajat joukot mustia kerääntyi ja alkoi tuhota omaisuutta. Sulkemisaikaan messualueelle kerääntyi laajin ryhmä. Se huusi “It was “Beat Whitey Night””(On “Hakkaa-valkoinen” -yö). Kaikki on tallentunut videolle. Hakkaamiset ja vandalismi tapahtuivat ja tällaista siis huudettiin. Erään poliisin raportti paljastaa vakavia vammoja silmiin, poskiluihin ja nenään yhdelle uhreista. Iowa Statee Daily kertoi “teinien” mellakoineen ja sen olleen osittain “meidän syytämme” reportteri Gabriel Soffan mukaan. Lapsia ei ollut kasvatettu oikein ym. Tällaista 500 sanaa.

Minneapoliksen mellakoita ja rikoksia. Tekijät mustia. Kuten tavallista, median ja viranomaisten mukaan se, joka mainitseekin tekijöiden olleen mustia, on muka rasisti. Poliisin tiedottaja William Palmer kertoo, että poliisi ei tilastoinut sitä, kuinka paljon eri rotuiset tekivät rikoksia. Poliisin värväyspolitiikassa rodulla kuitenkin on merkitystä. Se seuraa eri rotuisten poliisien määriä ja pyrkii lisäämään värillisten poliisien määrää yhteistyössä yhteiskunnan projektien ja mustien järjestöjen, Minnesotan Multikulttuurisen kehityksen Keskuksen ja muiden rotujärjestöjen kesken. Kaupungilla on nimenomaan politiikkana “lisääntyvä värväys suojeltujen vähemmistöjen keskuudesta”. Tuoreemmassa kirjassa on kirje poliisilta, joka kertoo mustia suosittavan poliisikouluissa. Mustat saattavat läpäistä kursseja huonoilla arvosanoilla ja vaikka ovat melko huonosti koulutettuja, he voivat edetä pitkällekin. Silti heitä on vähän korkeissa viroissa myös poliisilaitoksella, koska kulttuuriin kuuluu koulunkäynnin halveksunta. Rikollisuuskin tavallaan, sillä useat mustat pitävät normaalina, että jokainen mies on joskus istunut vankilassa. Itse asiassa monille se on miehuuden merkki. Minneapoliksessa väkivalta on laajempaa kuin mitä poliisi ja media esittävät. Kuten ilmeisesti kaikkialla muuallakin. Paikallisradiossa Flaherty oli keskustelemassa vakavista vammoista ja poliisin piittaamattomuudesta uhreja kohtaan. Eräs nainen luuli, että eräs esimerkki oli kuvannut hänen poikaansa. Mutta se oli ollut toinen vastaavanlainen tapaus. Heinäkuussa 2010 joukko mustia oli hakannut pojan ja leuka oli murtunut kahdesta kohtaa. Leikkaus kesti kuusi tuntia. Poliisi ei ollut halukas tutkimaan videonauhoja eikä auttamaan niiden tutkimisessa.

Luke Ford alias Chaim Amalek, videobloggaaja New Yorkissa ja monet muut, kuten MSNBC:n ankkuri Melissa Harris-Perry sanovat, että median ei tulisi julkistaa uutisia, jotka saattavat saada mustan väestön näyttämän pahalta. Useimmat rotuväkivaltarikokset ja mustien väkivaltarikokset jäävät New Yorkissa raportoimatta. etenkin median osalta. Videoita ja nettikertomuksia löytyy kuitenkin paljon. Memorial Day 2011: Sadat mustat mellakoivat Long Beachilla Nassau Countyssä. Paikallinen Fox poisti videon sivuiltaan, mutta paikalliset kertoivat Long Beach Patchissä mustien joukkioiden laittomuuksien olleen säännöllinen ilmiö rantakaupungissa. Flahertyn kysymykseen siitä, miksi rotuväkivallasta ei raportoida, Daily Newsin Clem Richardson sanoi Flahertyn uskoneen valheita. Keith W. Kohn Newsdayn Long Islandin toimittaja vastasi mailiin: “Sivustosi näyttää olevan rasistinen. En ole kiinnostunut”. Hän sanoi, että ei vastaa NYC:n alueesta, mutta kolme tapausta oli ollut juuri hänen alueellaan. Mutta kun juutalainen poika oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi, Crown Heights News raportoi, että 10-vuotias juutalaispoika oli joutunut MUSTIEN nuorten hyökkäyksen kohteeksi.

Baltimoren kaupungin legistlator Pat McDonough on toista maata. Hän sanoi v. 2012 mustien terrorisoivan sisäsatamaa. Tätä ennen huhtikuussa hakkaamiset ja turistien solvaamiset olivat riistäytyneet käsistä. Poliisi vähätteli ja julisti alueen olevan turvallinen. Pormestari Rawlings-Blake kutsui episodia huhtikuussa “baaritappeluksi”. Baltimore Sun ehdotti väkivallan sisäsatamassa olleen osa “pääsiäistraditiota, jonka mukaan nuoret hilluivat ympäriinsä”. McDonough vaati kuvernööriä lähettämään joukkoja naapurilähiöiden turvaamiseksi. Hänen mukaansa koko Baltimore tulisi julistaa “No-Travel-alueeksi” laajan ja aliraportoidun mustan katuväkivallan vuoksi. “The Inner Harbor on vaarallinen alue vierailla. Ihmiset ja eläkkeellä olevat poliisit ovat kertoneet minulle tämän ja että tätä on jatkunut jo kauan ja että kaupunki ja pormestari salailevat asiaa.” Hän oli itse kokenut 100 mustan hyökkäyksen alueella aiemmin syödessään päivällistä vaimonsa kanssa. Poliisia ei ollut saapunut eikä poliisiraportteja ollut. Sekasorto ja väkivalta olivat uusi normi alueella. Hän vaati laittomuuksien lopettamista. Mies sai tukea talkshown soittajilta ja New Jerseyn turisteilta. 4.7.2011 oli lasta ammuttu ja turisti tapettu muiden väkivaltaisuuksien ohella. 18.3.2012 sadat mustat olivat hyökänneet Sisäsatamaan ja väkivalta ja uhkaukset ym. olivat johtaneet kahdeksaan pidätykseen. Poliisipäällikkö Bil Davis arveli osasyyksi epätavallisen kuuman sään. Tämä tuntuu olevan yksi vakioselittelyistä, vaikka kaikkea tapahtuu myös talvella. Kesällä 2012 oli myös vakava rotumellakka, jossa eräs uhri Mason pahoinpideltiin videoidusti tajuttomaksi ja kriittiseen tilaan. Videolla tiedottoman miehen päällä hypitään. Baltimoren kaupunginpoliisin tiedottaja Anthony Guglielmi kertoo poliisin tutkivan eri mahdollisuuksia. Yksi on ilmeinen ryöstö. “Tutkimme myös uhrin taustaa, tarkistaaksemme, olisiko tämän taustalla mitään kiistoja, jotka olisivat johtaneet tähän”. Tiedottaja on yksi tärkeimmistä viranomaisista, jotka säännöllisesti olivat kieltäneet levottomuuksien Inner Harborissa 8tusinoittain) liittyvän rotukysymykseen ja vähätelleet niitä. Hän ja muut johtavat viranomaiset olivat tietenkin hyökänneet McDonoughin kimppuun paheksuen jyrkästi tätä. Eivät siksi, että tämä olisi ollut väärässä, vaan koska tämä oli avannut suunsa asiasta. Kun Guglielmi jatkaa tutkimuksiaan siitä, miten koomassa makaava John mason teki provosoidakseen kohtelunsa, jotkut Baltimoressa miettivät, mitä kaupunki aikoo tehdä syyllisten kiinni saamiseksi. “Näyttää siltä, että Guglielmi on saanut memon, sanoi eräs paikallisen nettisivuston ylläpitäjä. “Syytä aina uhria, jos hän on valkoinen.” Samaan aikaan Masonin pahoinpitelyn kuvattiin muutaman korttelin päässä video, jossa keskustan High schoolin mustat oppilaat kiusaavat valkoista opettajaa toisten nauraessa ja kuvatessa tapahtumaa. Baltimoren Opettajien Unionin johtaja sanoo: Tätä esiintyy joka päivä”.

Portlandissa 2012 kolme mustaa naista hakkasi 14-vuotiaan tytön tusinan muun kuvatessa ja nauraessa. He huusivat rasistisia solvauksia ja kannustivat väkivallantekoa. Neljä ihmistä pidätettiin. Yksi oli yhden hyökkääjän äiti, joka oli yrittänyt kätkeä tytärtään ja antanut vääriä tietoja. Videotodisteista huolimatta piirisyyttäjä kieltäytyi nostamasta viharikossyytteitä.

Flaherty oli luullut Columbiaa rauhalliseksi pikkukaupungiksi, joten hän arveli poikkeustapaukseksi 18-vuotiaan Carter Strangen raakaa pahoinpitelyä kahdeksan mustan toimesta. Erehdys. Columbiassa oli tapahtunut tonneittain rotuväkivaltaa ja median ja viranomaisten toimia siinä toivossa, että tätä ei huomattaisi.Scott Linaberry omistaa kaksi ravintolaa Five Pointissa. Kun hän oli katsellut raa’an rikoksen toisensa perään ja niiden jääneen raportoimatta ja tulleen puutteellisesti käsitellyiksi, hän nosti kissan pöydälle: “On OK kiusata valkoisia opiskelijoita, mutta ei ole OK häiritä mustia nuoria kadunkumissa. Tämä on sanottava jonkun ääneen.” Erityisen ruman hyökkäyksen jälkeen oli juuri poliisipäällikkö valitellut valkoisten uhrien juovan liikaa ravintoloissa. Linaberry on yksi monista Columbiassa, jotka ihmettelevät sitä, miksi musta väkivalta on nykyisin niin säännöllinen osa elämää ja miksi poliisi keskitty uhrien syyllistämiseen syyllisten kiinniottamisen ja väkivallan poiskitkemisen sijaan ja miksi juuri kukaan ei uskalla puhua asiasta. (M: Vastaus on tietenkin juutalainen ylivalta USA:ssa, josta ei senkään vertaa saa puhua.) Poliisi todellakin on rassannut etenkin alaikäisten alkoholinkäyttöä ja pidättänyt 50 lähinnä valkoista. Poliisipäällikkö Scott selittää, että mitään rotuongelmaa ei ollut olemassa. Kuitenkin monien mielestä jos valkoiset hakkaisivat yhdenkin mustan, koko poliisikunta olisi töpinässä ja NAACP nostaisi valtakunnallisen kohun asiasta.

Seattlessa kesällä 2011 Ondrell Harding ja viisi muuta pahoinpitelivät miehen kuoliaaksi. Oletettavasti, sillä tuomioita ei tullut. Viisi todistajaa näki kaiken. Uhrin vaimo ja poika ja Hardingin toverit. Syyttäjä ei voinut saada selville, kuka aloitti “tappelun”, koska syylliset valehtelivat. Sillä ei ollut siis väliä, kuka teki ja mitä. Pian he hakkasivat toisen uhrin bussipysäkillä. Tällä kertaa tekijät saivat vankeutta. Ehkäpä ensimmäisellä kerralla piirisyyttäjän päätöksentekokykyyn olisi vaikuttanut tutustuminen Hardingin rap-lauluihin.

Atlantassa seliteltiin laajoja väkivaltaisuuksia ulkoilmaelokuvafestivaaleilla sillä, että toimintaelokuvia ei olisi kannattanut valita ohjelmistoon. Ne kun muka kiihdyttivät juhlijoita, Tusinoittain todistajia raportoi sadasta hyökkäyksestä. Polisilla oli kuitenkin myöhemmin tiedot vain yhdestä tapauksesta. Seuraavana vuonna 2011 sama toistui kuitenkin säyseämpien elokuvien ohjelmistolla. Kolmea ihmistä ammuttiin muiden tapausten ohella. Tämän jälkeen tapahtumaa ei enää ole järjestetty. Säännönmukaisesti tällaisia levottomuuksia ilmenee, etenkin silloin, kun tilaisuus on yöllä tai illalla. Myös erinäiset urheilutapahtumat pyritään järjestämään päivällä. Etenkin, kun on kyse avoimen tapahtuman kaltaisista tai ilmaisista ulkoilmatilaisuuksista. Järjestyshäiriöt saavat alkunsa myös usein sillä tavalla, että erinäisiin tilaisuuksiin yrittää pyrkiä maksamatta sisään laajoja ihmisryhmiä.

Televisiossa ja lehdistössä tyypillinen selitys väkivallalle on syyllistää “kapitalismia” ns. rakenteellisen rasismin ohella. Myös on usein esitetty väkivaltaa ymmärrettäväksi tai jopa oikeutetuksi sillä, että mustaa väestöä oli sorrettu tai kohdeltu eriarvoisesti satoja vuosia. Wilmingtonissa Delawaressa laajimman mustien seurakunnan pastori Lawrence M. Livingston on sitä mieltä, että mustien yhteisön väkivaltaan on syynä 400 vuotta jatkunut sorto. News journalissa hän väittää, että “me emme luoneet tätä juttua kaikkea tätä sotkua”. juuri aiemmin lähellä hänen kirkkoaan mustat olivat pahoinpidelleet valkoisen papin. Taleeb Starkes kirjoitta kirjassa The Un-Civil War: Koulut vain vahvistavat vanhaa ja syvään juurtunutta uhriutumisgospelia, jota harjoitetaan toisen uskonnon tavoin afrikkalais-amerikkalaisissa yhteisöissä…lisäksi tämän uhrautumisen kyseenalaistaminen mustan taholta on pyhäinhäväistys ja merkitsee koko mustan identiteetin kyseenalaistamista. Vielä pyhempi on fakta, että tämä ideologia synnyttää urbaaneja terroristeja, joiden teot pyrkii oikeuttamaan toinen uhriutumisgospelin haara nimeltään P.T.S.D. (Post Traumatic Slavery Disorder / Posttraumaattinen orjuushäiriö M: Olisiko kumpi naurettavampi, holokaustisyndrooma vai tämä? Ainakin holohoaxereiden jälkikasvun traumat tarinoista?) Yhdistyneenä rotukiihkoilijoiden ja valtamedian tarkoitukselliseen afroamerikkalaisten esittämiseen viharikoksiin kykenemättöminä täydellisinä uhreina tämä itseinhoinen ideologia on muodostunut sosiaaliseksi myrkyksi. Seurauksena jokainen mustan valkoiseen kohdistama väkivallanteko, kuinka raaka hyvänsä, nähdään 2velanmaksuna” sen sijaan, että tekoa nimitettäisiin mustaksi rikollisuudeksi.” Mustat ghetot nousevat rähinöimään jo vain silloin, kun joku musta väittää valkoisen syyllistyneen rikokseen mustaa kohtaan. Yleensä kyseessä on valhe.

Mustien hyökkäyksistä homojen kimppuun saisi tietenkin pitkän tarinan. Samoin siitä, kuinka vaikeaa medialle on ollut raportoida niistä. Tosiasia on kuitenkin se, että homojen asema mustassa yhteisössä on erittäin huono, vaikka kirjoissa on myös yksi esitys homojen ja transvestiittien mustien hyökkäyksestä valkoisten uhrien kimppuun. Yleisesti kuitenkin siis mustien väkivalta homoyhteisöjä kohtaan on ollut ja on laaja ongelma USA:ssa.

Delawaressa on myös haamumellakoita, joita ei poliisin tai median mukaan tapahtunut. Tunnettu taiteilija Tommy Burke sai vastaansa nuoria, mutta pystyi puolustautumaan. Hänen leukansa murtui silti taistelun tuoksinassa elokuussa 2012. Nuoret pakenivat ja heidän vanhempansa pyysivät, että poliisille ei raportoitaisi. Burke kuitenkin soitti poliisit paikalle. Pian 20 oleskelukiellon rikkojaa kuljetettiin YMCA (NMKY):n tiloihin, joka on turvasatama nuorisorikollisille. Sieltä vanhemmat saattoivat hakea heidät. Poliisi ei muuta kuin kysellyt vähän ja päästi kaikki menemään. Mitään pidätyksiä ei tehty. Videotodisteista huolimatta kukaan ei ole joutunut vastuuseen Burken silmälasien rikkomisesta ja leuan murtamisesta ryöstöyrityksen yhteydessä. Ei muistakaan rikkomuksista.

Monissa kaupungeissa poliisi ei enää tule paikalle, jos kyseessä on vain myymälässä hilluminen ja joukkovarastaminen yms. Sieltä annetaan vain neuvo järjestää turvapalvelu yksityiseltä firmalta. Detroitissa joukkio ilmestyi huoltoasemalle ja kertoi omistavansa sen. Omistaja hakattiin pahasti. Ryöstön jälkeen joukkio poistui, mutta palasi myöhemmin jaeammuskeli paikalla kenenkään loukkaantumatta. Poliisi saapui 9 tunnin päästä. elokuussa 2012 Savannahissa joukko mustia hyökkäsi avioparin kimppuun ja pahoinpiteli Andrew Quaden lähes tajuttomaksi. Hän ja tyttöystävä olivat kuulleet rasistisia solvauksia hyökkääjiltä. Savannahin poliisipäällikkö Willie Lovett ei kutsu tapahtumaa viharikokseksi, koska “tämä “vakava” leima voisi vahingoittaa yhteisömme mainetta epäoikeudenmukaisesti.”

13.4. Philadelhiassa 200 mustaa mellakoi rajusti. Tämä tapahtui vain kuukausi sen jälkeen, kun koko kaupungin establishment oli raivostunut artikkelista “Being White in Philly” aikakauslehdessä Philadelphia. Artikkeli paljastaa, kuinka rasistinen väkivalta valkoisia kohtaan oli jokapäiväinen tosiasia ja kuinka useimmat valkoiset eivät uskaltaneet puhua siitä, koska heitä oltaisiin syytetty rasisteiksi. kaupunginjohtaja Nutter pyysi kaupungin Ihmisoikeuskomissiota tekemään tutkimuksen artikkelista ja sen kirjoittajasta.

Kun Chicagossa 2011 oli 500 mustaa tehnyt ryöstö- ja hävitysretken ostoskeskukseen Magnificent Mile ja tuhojen lisäksi hyökänneet ainakin yhden poliisin kimppuun ja vammauttaneet pahasti toisen henkilön, paikallinen media viittasi tekijöihin käsitteellä “pahankuriset teinit”. Chicago Sun-Timesin kolumnisti Mary Mitchell ehdotti mellakoitsijoiden FB-sivustojen sulkemista rangaistukseksi. Alderman Emma Mitts kertoi lehdelle ajan menneen ohitse tällaisen suhteen. “He ottavat haltuun kadut. He valtaavat ravintolat.” tätä ei tapahtunut vain keskustassa, vaan kaikissa lähiöissä myös. “He ovat kaikkialla kaduilla ja ravintoloissa ja he pysäyttävät liikenteen.” Hän ja muut Chicagon Aldermen haluavat varmistua, että vanhempia konsultoidaan.

On turhaa väittää vastaan rotukysymyksen merkitsevyydestä, kun täysin todistettujen mustan väkivallan tapausten tsunami toisensa jälkeen pyyhkii yli koko maan ja mustassa yhteisössä on niin selkeästi puolusteltu ja ylistetty ilmiöitä. Tässä oli otteita ensimmäisestä kirjasta, jossa on tietenkin valtavasti enemmän tarinoita. Ne taas vain pieni otos koko määrästä ja vain siivu ongelmasta. Suosittelen tutustumaan Flahertyn nettisivuihin ja myös ostamaan kirjat ja tilaamaan erillisen nettikirjan knock-out Gamen uhreista ja väkivaltatapauksista.

Muutama poiminta vuoden 2015 kirjasta

Glenn Singletonin yritys siis on palkattu kouluttamaan sadoissa koulupiireissä koko maassa mm. valkoisia liberaaleja naisopettajia mm. osoittamaan heille, kuinka he ovat rasisteja ja kuinka heidän rasisminsa on vastuussa mustien puutteellisesta menestymisestä ym. Kuinka heidän on myönnettävä oma rasisminsa “rohkeiden keskustelujen” sarjassa, jos he koskaan haluavat onnistua mustien oppilaiden kasvattamisessa. Tai jos he haluavat säilyttää työpaikkansa. Tätä on kriittinen Rotuteoria käytännössä: Valkoinen rasismi on kaikkialla. Valkoinen rasismi on täydellistä. Valkoinen rasismi selittää kaiken. Se ei tosin ole enää teoria. Se on muuttunut teollisuudeksi. Sadat piirit merkitsevät satoja tuhansia tai miljoonia oppilaita. Ratkaisu on yhteiskunnan mukaan myös enemmän värillisiä opettajia värillisille, koska valkoiset eivät kommunikoi ja ajattele samalla tavalla kuin mustat. Valkoiset eivät mm. ymmärrä, kuinka paljon mustat keskenään puhuvat rotuasioista päivittäin ja valkoiset eivät sellaista tee. Tässä on Flahertyn mukaan totuuden siemen, mutta eri mielessä. Koko koululaitos on kuulemma suunniteltu täysin muita asioita varten kuin värillisten kouluttamiseen. Konsulttien valmennusopas on 300 sivua lisää tätä sontaa. Tusinoittain kirjoja täynnä samaa viestiä: valkoinen rasismi on syypää ja se on poistettava järjestelmällisesti. Ratkaisu: Kriittisen rotuteorian opettaminen yhä nuorempana ja myös suuremmissa määrin kaikille. Kalifornian San Leandrossa “edistyksellinen” rehtori teki rotuopetuksesta kaikista tärkeimmän oppiaiheen. Hän ja opettajat ovat ylistäneet ratkaisuaan videolla Youtubessa. He opettavat valkoisille ja mustille oppilaille valkoista rasismia ja kuinka tämä on syypää siihen, että mustilla ei ole vastaavia asemia yhteiskunnassa ja kuluissa ym. kuin valkoisilla. Tätä tapahtuu jo monella paikkakunnalla. Kansasissa on piiri maksanut 217000 dollaria 2009-2013 tästä myrkynkylvöstä. Evanstonissa Illinoisissa vanhemmat huomasivat lastensa puhuvan kummallisuuksia “institutionaalisesta rasismista”. He eivät pitäneet tästä, mutta olivat liian peloissaan protestoidakseen. Seattlessa “Singletonin vaikutuksen alaisuudessa Seattlen koulut ovat määritelleet individualismin “kulttuurisen rasismin” muodoksi ja koulujen virallinen käsitys on, että vain valkoinen voi olla rasisti. Niiden mukaan myös ennalta suunnittelu (“tulevaisuuteen orientoituminen”, tulevaan varautuminen) on valkoisten ominaispiirre ja on rasistista odottaa tällaista vähemmistöjen ihmisiltä.” ( https://cei.org/blog/arlington-schools-hire-race-baiting-diversity-consultant ) Huh? (M: Selvää marxilaista kommunismia)

San Leandrossa v. 2009 viimein kyllästyttiin ja “Courageous Conversations” -keskustelut on lakkautettu ja rehtori saanut epäluottamuksen opettajilta. Mutta vasta vuisien päästä. Madisonissa ja Seattlessa on myös lopetettu tällaiset keskustelut. Arizona on sulkenut koko alueensa Singletonilta, koska siellä laki kieltää rotuun perustuvan opetuksen ja rotuoppien levittämisen kouluissa. Osavaltion liberaalit rääkyivät tuskasta tämän vuoksi. Valitettavasti opettajien ja vanhempien vastarinta on kuitenkin ollut vain melko heikkoa ja Singleton kumppaneineen on kokenut vain harvakseltaan takaiskuja. Yhteiskuntaa ajetaan tiettyyn suuntaan. Esim. NYT on tietysti sitä mieltä, että kaikki rotuun perustuvaa opetusta vastustavat ovat rasisteja.

James Baldwin: “Amerikassa ei ole mustaa, joka ei olisi tuntenut yksinkertaista, alastonta ja vastustamatonta vihaa; joka ei olisi halunnut murskata minkä tahansa valkoisen naaman, jonka kohtaisi päivän aikana, vahingoittaa heidän naisiaan, julmin mahdollinen kosto motiivinaan, murskata kaikkien valkoisten ruumiit ja painaa heidät alas, alas tomuun saakka, jossa hän on itse ollut ja tullut tallatuksi.”

Kouluväkivalta on suuri ongelma koko maassa. esim. Philadelphiassa. Vuonna 2011 Philadelphian poliisiliiton johtaja sanoi todellisten lukujen olevan paljon pahemmat. Opettajat ja liiton virkailijat puhuvat jatkuvasta painostamisesta ylemmän johdon taholta piiristä. Peitetystä ja julkilausumattomasta sekä suorista määräyksistä ja esityksistä. Heitä painostetaan kaunistelemaan raportoituja tilastoja. Samaan aikaan kuin superintendentti Arlene C. Ackerman on ylistänyt kouluväkivallan vähentymistä. “Alaiseni ovat hyvin turhautuneita, koska heitä jatkuvatsi käsketään olemaan raportoimatta asioita ja että kaiken tulee ensin kulkea rehtorin kautta.” Näin sanoo Michael Lodise, koulun poliisiunionin puheenjohtaja. “Jos he eivät halua raportoida tapahtumaa, siitä ei tehdä ilmoitusta.” Väkivalta on vakavaa ja yleistä. Baltimoren kaupungissa yksistään koulutyöntekijät ilmoittivat 300 oppilaiden hyökkäysten aiheuttamasta vammasta vuonna 2013. Baltimoren opettajien johtaja Marietta English on samalla koko liittovaltion opettajien varapuheenjohtaja. Hän sanoi pakotettuna, että ei pitänyt asiasta ja luuli tapauksia olevan vielä enemmän. Hän on kuitenkin yksi pimeyden ruhtinatar ja sen huomaa virka-asemasta. Hän on tämän jälkeen esiintynyt julkisuudessa ja kertonut, että valkoisilla opettajilla ei ollut hajuakaan muka siitä, kuinka mustia tulee opettaa. Muistamme Los Angelesin tapauksen blogin alkupuolelta. Opettaja joutuu puuttumaan oppilaan huumekauppaan. Oppilas hyökkää opettajan kimppuun. Kaikki on videolla. Pian opettaja hyllytetään. Vanhemmat nousevat vastarintaan ja vaativat hulluutta loppumaan. Kouluviranomaiset laskevat, että tässä on annettava periksi, joten oppilas erotetaan ja opettaja palkataan uudelleen. New Bedfordissa Connecticutissa 2014 musta oppilas heitti opettajaa Joanne Mauraa tuolilla. Videoidusti. Ensin opettaja haluttiin erottaa, koska hän ei pystynyt pitämään luokkaansa aisoissa. Pitkän tutkimuksen jälkeen hänen toiminnastaan ei kuitenkaan löydetty mitään väärää. Kaksi esimerkkiä kertovat kuitenkin huolestuttavasti yhteiskunnan ajamista asenteista ja käytännöistä.

Perheasioiden oikeuden tuomari Philadelphiasta Wayne Bennett on vastannut Flahertylle ja tämän kirjoista artikkeleita kirjoittaneelle Thomas Sowellille. Hänellä on selitys mustalle väkivallalle valkoisia kohtaan: “400 vuoden orjuuden jälkeen valkoiset ansaitsevat sen”. Bennett ja Farrakhan edustavat molemmat valtavirtaa. Mediassa tällaiset lausunnot ovatkin yleisiä. Jokainen musta sanomalehti on täynnä satuja valkoisesta etuoikeudesta, rasismista ja vihasta. Samaan aikaan todellisessa maailmassa, kuten Baltimoressa, mustat pormestarit kehottavat mustia poliisipiirejä olemaan pidättämättä mustia ihmisiä. Sen jälkeen he ilmoittavat, että rikollisuus on vähentynyt selkeästi. Oikeussaleissa mustat valamiehistöt eivät halua langettaa tuomioita mustille syytetyille. He kutsuvat tätä ilmiötä nimellä Bronx jury. Black privilegi vaikuttaa todellisuudelta, valkoinen etuoikeus valehtelulta. Kriittisen rotuteorian kannattajat kuitenkin ovat vallassa. Yliopistot ja media väittävät, että musta työttömyys on seurausta rasistisista työnantajista jne.

Vuonna 2012 Chicagossa käytiin kiinnostava oikeudenkäynti. kalifornialainen College-tyttö oli pidätetty lentokentällä, sitten vapautettu keskellä vaarallisinta ja suurinta ghettoa Chicagossa. Mustassa osassa Chicagoa. Pian hänen kimppuunsa oli hyökätty ja hänet oli heitetty ulos 7. kerroksen ikkunasta. Perhe nosti kanteen ja Harvardin professori todisti oikeussalissa, että jos valkoinen henkilö kävelee mustan lähiön halki, normaalisti voidaan ajatella henkilön todennäköisesti joutuvan kohtaamaan selittämätöntä väkivaltaa ilman omaa syytään. Professori kutsui tätä ajatusmallia nimellä Rotuine Activities Theory. Valkoinen nainen pääosin mustassa ympäristössä omasi paljon suuremman riskin joutua väkivallan uhriksi kuin keskimäärin ihminen kaupungissa. Tuomari Frank Easterbook sanoi, että tilanne oli niin vaarallinen, että Chicagon poliisit olisivat voineet aivan yhtä hyvin vapauttaa tytön leijonahäkkiin Brookfieldin eläintarhassa. Kaupunki sopi perheen kanssa ja maksoi 22.5 miljoonaa dollaria.

Minnesotan St. Cloudissa Jesse Smitherson tuomittiin Colton Gleasonin tappamisesta 10 vuodeksi. Tappajan ystävät ja perhe pilkkasivat ja häpäisivät uhrin perhettä oikeussalissa ja sen ulkopuolella. Tämä vieläpä Mustan historian viikon aikana. Samalla viikolla Macomissa Georgiassa 30 mustaa hakkasi 5 valkoista, joista yksi oli vauva ja yksi tämän äiti. Uhrit jäivät henkiin. Yksi televisioasemista nimitti hyökkäystä “tappeluksi”. Eräs paikallisista ilmoitti, että rotu ei liittynyt tapahtumiin mitenkään. “Ihmisiä potkitaan joka päivä. Se, että uhrit ovat valkoisia, ei merkitse mitään.” Näin Jon’Shea JS Jenkins Facebook-sivullaan. Näin olisi, jos olisi olemassa valkoasiaryhmiä, jotka systemaattisesti, usein ja vaarallisesti hyökkäisivät mustien ihmisten kimppuun. Mutta sellaisia ei ole. Joten siis mustaa rasismia ja viharikoksia on tässä valkopesty. Vastaavaan aikaan ne lehden Baltimore Sun toimittajat, jotka eivät lähes päässeet hengestään mustan katujengin hyökkäyksessä, väittävät Baltimoren olevan edelleen turvallinen. Tai ainakin turvallisempi kuin mitä se oli viisi vuotta sitten – jolloin he väittivät sen olleen myös turvallinen. Mutta tämä oli ennen kuin he saivat mustan pormestarin, joka pitää Trayvvon Martinia sankarina. Kuukautta ennen tätä viikkoa Detroitissa musta poliisipäällikkö kertoi kaupungin asukkaille, että poliisi ei enää suojelisi heitä. Heidän olisi parasta hankkia ase. Moni onkin hankkinut.

Psykologi Marlin Newburn sanoo, että jengien aatelisto ja jengit arvostavat voiman ja vahvuuden merkkinä juuri täydellistä omantunnon puutetta tappamisten ja pahoinpitelyiden yhteydessä. Ilon ilmaiseminen kaiken yhteydessä vain nostaa osakkeita. Useimmat huligaanit ovat lukutaidottomia, mutta läksy, jonka he ovat oppineet vanhemmiltaan ensimmäisistä vuosistaan alkaen on vihata valkoisia ihmisiä.

Myös Suomen yliopistoissa tiedän nollatutkimuksia käyttäen menetelmänä haastatteluita. Näin on saatu Suomessakin kaikki mahdollinen mamujen ongelmakäyttäytyminen suomalaisten rasismin syyksi. Jopa jihadistiksi Syyriaan lähteminen on kuulemma lähinnä suomalaisten nuivan käytöksen ja Suomen vihamielisen ilmapiirin ja muiden puutteiden syytä. Kriittisen rotuteorian kannattajat ovat tehneet vastaavalla tyylillä tilastoja eri rotujen huumeiden käytöstä. Kun niiden perusteella huumeita käytettiin suurin piirtein yhtä paljon, on esitetty, että vankiloissa tulisi olla paljon enemmän valkoisia ja että poliisi keskittyisi liikaa mustien huumerikollisten ajojahtiin. Tässäkin saatiin heti aihe väittää rakenteellisen rasismin olevan tosiasia. Puuttumatta siihen, ovatko näiden poliittisesti korrektien tutkimusten tekijät yleensä rehellisiä, vai haastattelevatko he vain kavereitaan ja onko tutkimuksen tulos määrätty ennakolta ja kertomuksia kaunisteltu ja valikoitu, niin kuitenkin astetta järeämpi tutkimus toi rinnalle myös huumetestit. Tällaisessa tutkimuksessa mustien todettiin käyttävän paljon enemmän kokaiinia, mutta valkoisten taas olleen 6 kertaa rehellisempiä ilmoittaessaan kokaiinin käytöstä. Takaisin Suomeen vielä: Eikö ole pahaenteistä, että Suomessakin jyräävät samat opit kuin USA:ssa? Mamuvirtojen yksi funktio on ilmeisesti suunniteltu rotusota. Tai siis suomalaisten höykyttäminen ja yleinen turvattomuus kaikkialla Suomessa USA:n malliin. Meistä ei siis vain tehdä kirjavaa maailmanbolshevistista mössöä. Ehei. Veri tulee lentämään ikuisesti, kun Euroopasta ja maailmasta on tehty kommunistigulagi. Ja valkoiset tapetaan ensin?

Takaisin tilastoihin. Abell Foundation sai selville, että mustat valamiehistöt olivat haluttomia tuomitsemaan mustia rikoksista verrattuna muihin maakuntiin Marylandissa. Tutkimus havaitsi Baltimore Cityn alueella todennäköisyyden tuomioon vakavimmissa rikoksissa olevan 2%, kun se vertailupiireissä oli 63%. Rotuun perustuva rikosten nollaus on siis paljastunut rajuksi ilmiöksi. Bronx Jury on tosiasia. Brooklynissä puolustusasianajajat ja mustat syytetyt kiristelevät hampaitaan, koska liian monta valkoista on mukana kuvioissa. He “saastuttavat” juryt ja tutustuvat oikeasti todisteisiin ja tuomitsevat rehellisesti ihmisiä. Yleensä mustat vastustavat kuitenkin valkoisten muuttoa mustiin lähiöihin rasistisista syistä. Esim. Spike Lee on julkisesti kertonut, että hänen lähiönsä identiteetti on pilalla, kun se ei enää ole musta. On tapauksia, jossa musta kaupunginosa on torjunut työpaikkoja tarjoavan vetovoimaisen yrityksen, koska se olisi johtanut rotusuhteiden muuttumiseen, He olisivat halunneet pikemminkin valtion järjestävän työpaikkoja alueen mustille. Valamiehistöjä suurempi syy rikostilastojen vääristymille on siis aliraportointi. Sanomalehdet tiesivät kertoa Los Angelesin poliisin väärentäneen 1200 väkivaltarikosta pikkurikoksiksi syyskuuhun 2013 päättyneen n. vuoden periodin aikana. LA Times ei kerro, mikä ryhmä toimista on hyötynyt, mutta arvaamme sen. Kaupunkiviranomaiset jopa kiistelevät, mikä kaupunki on onnistunut parhaiten pidättämään vähemmän mustia kanslaisia. Kun Bill Blasio tuli New Yorkin pormestariksi 2014, hänen ystävänsä Harry Belafonte kritisoi edellistä johtajaa Bloombergia siitä, että hänen kaupungissaan oli vangittu suhteellisesti eniten vähemmistöjen jäseniä kuin muualla maassa. Ja siis tämä Bronx-valamiehistöjen kantakaupungissa. Bloomberg puolustautui sanomalla, että he olivat hänen kaudellaan vähentäneet pidätyksiä kolmanneksella. Tämä oli merkinnyt nimenomaan vähemmän pidätyksiä kuin maassa keskimäärin. Detroitissa 11000 raiskaustapausta seisoi tilastoimattomana vuosia. Kaupunki on myös 22 murhaa tunnettua vaarallisempi. Orlandossa sheriffi Jerry Demings myönsi 2012 tilastoineensa 84 ryöstöä pienemmiksi rikoksiksi. Jne.

Tästä olikin jo puhetta: Musta väestö Oregonissa Portlandissa lopettivat Mustan historian kuukauden 2014 juhlinnan potkaisemalla ulos tavarataloketjun mustasta lähiöstä. Kaupungin viranomaiset olivat pitkään houkutelleet Trader Joen ketjau avaamaan liikkeensä historiallisella mustalla asuinalueella. Investoinnin hinta olisi ollut n. 8 miljoonaa dollaria. Korkean rikollisuuden alueella. Tälaista aluetta Michelle Obama kutsuu ruoka-aavikoksi, koska laajat liikkeet eivät halua avata liikettä siellä. Yksikään reportteri ei kysynyt koko aikana syytä sille, miksi liikettä ei avata. Muta Trader Joe joutui vetäytymään, koska Associated Pressin mukaan Afrikkalais-amerikkalaisten johtajafoorumi sanoi olevansa vastaan jokaista kehitystoimea N/NE Portlandissa, joka ei suoraan hyödytä mustaa yhteisöä. Se sanoi suoraan, että tavaratalo lisäisi alueen haluttavuutta ei-alistetun väestönosan taholla. Käännös: Valkoiset naiset rakastavat Trader Joeta. He eivät ole tervetulleita alueelle. Mustan ryhmän jäsenet sanoivat, että kuka tahansa alueella rakentaa, tämän tulisi luvata, että palkkaa rakentamaan vain mustia ja että talot olisivat mustille. Samoin mahdolliset toiminnat siellä. Mieluiten toivottiin valtion tai kaupungin hoitavan vuokra-asuntoja näin tms. Tällaiseen liittyy käsite gentrification. Sillä nimitetään rotuvihaa ja suvaitsemattomuutta mustien parissa, jolloin kaikki kuitenkin on jotenkin sallittua. Ilmeisesti kuin “alkuperäiskansojen” oikeuksien tai etuoikeuksien sekä perinteiden ym. vaaliminen. Valamiehistöjen tapauksessa gentrification tarkoitti oikeudenmukaisia tuomioita mustille rikollisille. Valkoisilla asukkailla mustissa lähiöissä onkin hyvin vaikeaa. Väkivalta on yleistä. Usein asuinalueet alkavat tyhjentyä valkoisista, kun mustien määrä kasvaa tietyn rajan ylitse. Detroitissa musta poliisipäällikkö siis sanoi, ettei enää suojele mustien alueiden asukkaita.

Aiemmin oli puhetta eläkkeelle jääneen poliisin kirjeestä, jossa osaltaan paljastui mustien suosiminen ja kyvyttömien mustien nostaminen ylös poliisin hierarkiassa. Poliisi kertoo työskennelleensä kaupungissa, joka uhrasi yhden kaupunginosan siivotakseen keskustan alueen rikollisuudesta. Poliisi toimi juuri uhratulla alueella, joka oli tätä ennen rauhallinen ja perheystävällinen ja jonne siksi oli siirtynyt juuri paljon eläkeläisiä entisiä poliiseja. Nyt mustan rikollisuuden on annettu rellestää alueella, kun kaikki valvonta kohdistuu keskustaan. Mustien ei siis tarvitse edes asua alueella, jossa he käyvät terrorisoimassa väkeä. Alueelle asutettiin mustaa väkeä ja nyt rikollisuus on suurta ja asuntojen arvot pudonneet. Valkoisten joukkopako on suuri. Pian väki alueella oli vaihtunut. Poliisi sanoo monien haluavan lopettaa poliisin tehtävät, koska ovat turhautuneita. Hyvät poliisimiehet haluaisivat antaa rauhallisten ihmisten elää rauhassa ja suojella heitä väkivallalta. Tätä ei sallita, vaan poliisitoimet, vankilat ja oikeustalot ovat tulleet kovin salliviksi mustan väkivallan suhteen. Poliisi tunsi itsensä avuttomaksi. Musta väkivalta on levinnyt kauhistuttaviin mittoihin, kun opiskelijat eivät voi kulkea kouluun ilman suojelua. Koko maa ignoroi mustaa väkivaltaa eikä miellä sitä ongelmaksi. erinäisissä kokouksissa saatetaan valittaa, miten huonosti asiat ovat, mutta itse ongelmaa ei voida sanoa nimeltä. Niin alistettuja ovat myös tavalliset kansalaiset. C Flaherty ei ole kauhistunut mustan väkivallan vuoksi. Hän on järkyttynyt mielipuolista ihmisistä mediassa ja hallituksessa, jotka ignoroivat, puolustelevat ja selittelevät sitä tai jotka valehtelevat siitä ja jopa rohkaisevat siihen.

San Leandrossa tyypillinen kuvio. Memorial Day: 200 mustaa kulkee läpi kaupungin hakaten, varastane, uhkaillen pistooleilla ym. Paikallinne ABC:n edustaja kertoi muutamia yksityiskohtia ja sanoi lopuksi poliisin varoittavan väkivaltaisista teinijengeistä, joiden toimittaja kiisti toimineen muuta kuin spontaanisti. Kaupungin poliisista Mike Sobek sanoi yhden nuoren tulleen pidätetyksi, kun tämä yritti varastaa autoa, jossa oli pieni lapsi. “Tätä on jatkunut jo joka viikonloppu viimeisen kuukauden aikana ja Bayfairin puistolla (Bayfair Mall) on jo kauan ollut tällaisia ongelmia, mutta nyt tätä sattuu koko ajan useammin.”

Poliittisesti korrekti käsitys ja erinäisten mustien järjestöjen ja kommentaattorien käsitys on siis se, että mustien väkivalta johtuu valkoisten rasismista ja että valkoinen rasismi ja etuoikeus saa valkoisen kuvittelemaan, että hän voisi ilman vaaraa liikkua missä hyvänsä. Silti mustan rikollisuuden huomaaminen on myös valkoista rasismia.

Vuonna 2010 Iowa State Fair, laajat mustien ryhmät hyökkäsivät asiakkaiden kimppuun kolmena yönä peräkkäin. Omaisuuden tuhoamista, valkoisen uhrin kallon murtuma. Hyökkäys poliiseja vastaan kun se yritti estää tuhoamiset. Väkijoukko yritti vapauttaa pidätetyn ja kaatoi monta poliisia maahan ja potki heitä. Kolme poliisia joutui sairaalaan. Kyynelkaasua ja pippurisumutetta käytettiin. Poliisin tiedottaja Lori Lavorato sanoi: “He juoksivat ympärillä kuin ampiaiset”. eräs poliisi kertoi kuulleensa, että väkijoukko julisti yön olleen “Beat Whitey Night”. Tämä ja muu Lavoraton liian rehellinen tiedottaminen mellakasta johti siihen, että hänet erotettiin pian tämän jälkeen. Nykyisin hän myy kiinteistöjä.

Normaali salailuyritys: “Jos kyseessä olisi mellakka, olisi kai paljon pidätyksiä?” Niinpä Monet ihmettelevät mellakoiden yhteydessä, miksi poliisi ei käytä ylimääräisiä pakettiautoja rikollisten kuljettamiseen poliisiasemille, vaan sellaisia lähetetään hyvin usein kuljettamaan rikollisia pois paikalta.

Viranomaisilla on kova tarve kaunistella tilannetta eikä heillä tunnu olevan moraalia. Savannahissa 2014 mustat jengit pahoinpitelivät kaksi perhettä keskeisellä turistialueella. Poliisi epäilee heidän provosoineen ja musta media riemuitsee uutisoiden “tappelusta”, joka ei poliisin mukaan ollut yllätysisku. Turistijohtaja julistaa kaikissa tapauksissa olevan kaksi tarinaa. Päinvastoin kuin media uutisoi, videoinnit tapauksista eivät todista minkäänlaista provosointia. Viikkoja myöhemmin Savannahin poliisi laati vangitsemismääräyksen robert Grayn lyöjälle ja Robert Graylle epäjärjestyksen aiheuttamisesta. Tapahtumat etenivät niin, että rikolliset ahdistivat ensin lapsia ja naisia. Kun tästä huomautettiin, he hyökkäsivät miesten kimppuun. He saivat ruhjeita ja luunmurtumia ja mustat silmät rikollisten väkivallan vuoksi. Vuotta aiemmin avioparin kimppuun oli hyökätty samassa kaupungissa ja miestä syytettiin provosoinnista ilman todisteita. Long Islandissa musta jengi ajoi takaa Michael Gruselia ja heitti tämän järveen. Häntä lyötiin. Tällöin hän puolustautui veitsellä ja tuli tappaneeksi James Moranin. Ah, miten hyvä poika tämä olikaan, vaikka sosiaalisessa mediassa poseerasikin aseiden kanssa ja jengisymbolien ja hänellä oli paljon tatuointeja. 28-vuotias Grusel on vapaana miljoonan dollarin takuita vastaan. Jacksonvillessa Wyatt Davis pahoinpidellään vakavasti. Mustat potkivat poikaa hirvittävästi ja molemmat hyökkäykset ovat videolla. Äiti sanoo hyökkääjiä olleen ainakin 10 tai 20. Ketään ei ole pidätetty. Poliisi epäilee yhtä hyökkääjistä ja Wyattia. Vastaavasti epäillään Doverissa Delawaressa nuorta opiskelijaa, joka on videoidussa hyökkäyksessä joutunut mustan oppilasryhmän väkivallan kohteeksi. Isä Dale Guessford sanoo hyökkääjien väittävän pojan provosoineen iskun. Sama tyyppi on ennenkin käynyt pojan kimppuun. Kun Flaherty postitti videon Youtubeen, se sai muutamassa tunnissa 30 000 katsojaa, kunnes se poistettiin. Sen ilmoitettiin vahingoittavan palvelun sääntöjä. Siis Flahertyn informoiva video poistettiin, kun taas mustien rikollisten väkivaltaa ihannoivat videot ovat sivustolla eikä poliisi useinkaan toimi, vaikka todisteet ovat netissä. Edna ja Jay Lynam joutuivat vaikeuksiin, koska eivät olleet ajoissa muuttaneet pois mustien pilaamalta asutusalueelta. Viimein he joutuivat lähtemään väkivallan takia, mutta eivät saaneet entistä taloaan kaupaksi. He vuokrasivat sitä. Vuokralainen toisensa jälkeen jätti maksamatta vuokrat ja tuhosi taloa. Kun he olivat jälleen korjaamassa sitä v. 2014, mustat lapset alkoivat terrorisoimaan vanhuksia. He yrittivät estää nuoria tuhoamasta taloa lisää ja muutenkin yrittää saada heidät poistumaan. Paikalle riensi yhden lapsen äiti baseballmailan kanssa ja löi Jaytä. Sen jälkeen hän ajoi takaa tätä lyödäkseen lisää. Äidin ystävät löivät kännykän Ednan käsistä. Paikalla oli suuri musta yleisö, joka ei soittanut apua pyynnöstä huolimatta. Viimein poliisin hälyttäminen onnistui, mutta poliisi oli kovin haluton. Se ei suostunut pidättämään lyöjää ja puhelimen näpistäjää. Poliisi sanoi, että hänen oli ensin täytettävä ilmoitus. Se kestäisi päiviä. Sitten lisää päiviä. Sitten sitä ei ollutkaan saatavilla. Lopulta pidätysmääräykset kirjoitettiin pitkän painostuksen jälkeen lyöjälle ja puhelimen särkijöille. Mutta poliisi sanoi, että myös jay on pidätettävä, koska kaikki Ednan naapurit väittivät vanhusten hyökänneen mustan väkijoukon kimppuun eikä päinvastoin. Jay sai myös lähestymiskiellon pesäpallomailanaista 100 jalkaa lähemmäs. Tämä merkitsee, että hän ei voi korjata taloaan seuraavaa vuokralaista varten. Poliisin mukaan pariskunnan ei olisi pitänyt olla lainkaan vaarallisella alueella. He eivät kuuluneet sinne.

Seattle lokakuussa 2013. Viisi sotilasta oli palannut kotiin taistelutehtävistä ja aikoivat juhlia. Kuuden mustan miehen kansoittama auto ajoi ohitse ja sieltä huudettiin, kun sotilaat olivat kävelemässä Seattlen tukikohdasta hotellilleen. Yksi sotilaista huusi jotain sotaveteraanien haukkumisesta. Auto kääntyi ja kuusi miestä käveli ulos. Muut kääntyivät pois yhden ehdotettua, että sotilaita kohtaan ei tehtäisi mitään. Mutta yksi miehistä puukotti Clint Zimmermannin kuoliaaksi.Paiakllinen KOMO TV ihmetteli kovasti murhaa. Alueen ihmisille se ei ollut mysteeri. kaupunginosa oli musta ja siten täysin mahdoton valkoisille liikkua yöllä ja päivällä. Näin monet Tacoma-uutissivuston paikalliset kommentoijat. Rotuväkivalta Tacomassa on pahentunut, vaikka aluetta oli enne pidetty harmonian tyyssijana. Murhia ja pahoinpitelyitä. ryöstöjä ja yrityksiä isoista koiristakin piittaamatta ja kotonaolosta. Paikalliset viranomaiset väittävät toista ja kehottavat katsomaan tilastoja. Ryöstön uhriksi joutunut Ninhan Tai ei uskonut heitä. Hän huomasi jokaisen tuttavansa joutuneen ryöstön uhriksi. Uhrit olivat aasialaisia ja tekijät mustia. Pian Danny Vega kuoli ryöstön yhteydessä saamiinsa vammoihin. Ennen kuolemaa Vega kertoi hakkaajien ja ryöstäjien olleen parikymppisiä mustia. Se oli kymmenes isku alueella kahden kuukauden aikana lähellä Martin Luther King Roadin ja Othello Streetin kulmausta. Thai alkoi kysellä naapureiltaan. 49 ovella 32 avasi ja antoi vastauksen. Kolmea lukuun ottamatta kaikki olivat joutuneet rikoksen uhreiksi. Monet sanoiva, että eivät olleet kertoneet poliiseille rikoksista. 2-3 kerran jälkeen he lopettivat, koska totesivat ilmoittelun hyödyttömäksi. Poliisi on laittanut esiin videon Vegan tapauksen yhteydessä. Kolmea epäillään, koska heidät on nähty Vegan takin kanssa. Yksi heistä on käyttänyt Vegan puhelinta. Ketään ei kuitenkaan ole pidätetty. Leo Knight on entinen poliisi ja turvallisuusasiantuntija. Hän valottaa asiaa: “musta rikollisuus valkoisia kohtaan on koko ajan tullut pahemmaksi ongelmaksi. Se on lisääntynyt vahvasti. Mutta kukaan valtamediassa ei halua puhua siitä. Kyllä, kuten näimme Trayvvon Martinin tapauksen kohdalla, niin media ei millään halunnut lopettaa siitä puhumista. Tekopyhyys on käsinkosketeltavaa.” M: Niin ja lisäksi Martin hyökkäsi päin poliisia ja oli rikollinen, joka ammuttiin oikeutetusti, mutta media valehteli kaiken ja teki hänestä marttyyrin eli kysessä oli hypitetty Hoax. Vihakampanja valkoisia vastaan.

Tuomari Bennetistä olemme puhuneet aiemminkin. Hänellä on blogi. lainaus: “Ei ole väliä, kuinka väkivaltaisia muutamat mustat huligaanit ovat valkoisia ryhmiä kohtaan-tai yksilöitä. Se ei koskaan tule vastaamaan väkivaltaa, jota on harjoitettu värillisiä ihmisiä kohtaan kansakunnan historiassa.”

Troy, New York v. 2014 alussa. Baarista Krokopellis lähtee hätäpuheluita, joista yksi on tarjoilijan soitto. Video osoittaa mustan väen riehuntaa. Poliisi saapuu paikalle, mikä ei miellytä baarissa ja sen ulkopuolella olevia. Riehunta oli alkanut, kun henkilökunta ei ollut pitänyt huumeiden polttamisesta tanssilattialla. He eivät poistuneet ravintolasta, vaan löivät kahta tarjoilijaa ja suihkuttivat henkilökuntaa pippurisumutteilla ym. Poliisit saivat pullosateen niskaansa ja heitä kutsuttiin lisää. Neljä poliisia sai pullosta. Lopulta kuusi mustaa pidätettiin ja kahdeksan poliisia loukkaantui. Kuusi heistä joutui sairaalaan. Pian mellakan päätyttyä alkoi virtuaalimellakka. Mustat ministerit julistivat poliisien hakanneen mustia ilman mitään syytä. He olisivat voineet toimia toisin ja olivat rasisteja kaikki.Pastori Willie Bacote Troyn mustienpappien yhdistyksestä paheksui yhteisön kokouksessa, kuinka poliisi eväsi mustilta oikeuden juhlia ja kuinka väkivalta koko ajan lisääntyi. Mustille ei kuitenkaan tullut minkäänlaisia vammoja tämän “poliisimellakan” yhteydessä. Ehkäpä poliisien tulisi ottaa oppia mustilta mellakoinnin taidossa.

Mustan historian kuukausi 2014 Delawaressa alkoi tyypillisesti. Mustan rotuvihaväkivallan synkimmillä alueilla ei puhuttu mitään tästä tai uhreista. Jos aihetta sivuttiin, esitettiin mediassa ja nimekkäiden sekä vähemmän nimekkäiden kansalaisten esityksissä tekijät uhreina. Kouluista erotetut mustat opiskelijat ja teinit olivat uhreja, joiden mahdollinen rikollinen ura oli koululaitoksen vika. erotettuja on paljon. Esim. 60 % mustista highschool-oppilaista Wilmingtonissa. Kouluväkivallan uhreista ei sanaakaan. Syyllisiä olivat tyypilliset nimetyt. Valkoinen etuoikeus, eräs senaattori, kaikki mahdollinen tyypilliseen rasistiseen tapaan. (Eräs selitys median taholta on, että Sarah Palin olisi syyllinen mustaan väkivaltaan. Tai “kapitalistinen järjestelmä” jne.) Kukaan ei maininnut, että kaksi paneelin jäsentä oli muutamaa viikkoa aiemmin äänestänyt paikallisen kaupunginhallituksen päätöksen puolesta, joka julisti Wilmingtonin mustat rikolliset todellisiksi uhreiksi: He kärsivät jälkitraumaattisesta stressihäiriöstä, jonka oli aiheuttanut orjuus heidän kansanosansa historiassa. Tai hallituksen jäsenestä, joka sanoi tietävänsä, koska oli juuri nähnyt elokuvan “12 vuotta orjana”. Tai muutamaa päivää aiemmin saapuneesta viestistä Louis farrakhanilta Nation of Islam-jäsenen välityksellä. Hän oli julistanut huippupoliitikkoja ja korkeimpia virkamiehiä täynnä olleelle salille: “Jokainen, joka puhuu rikoksista Wilmingtonissa tekee työtä vihollisen hyväksi”. He kuulemma tekivät työtä, jotta kaupungin mustaa pormestaria ei enää valittaisi uudelleen.

Middletown, Ohio, kevät 2014. Tarina on valmis: Jennifer Chitwood oli kahden lapsensa kanssa palaamassa kotiinsa, kun hän huomasi mustien joukkion ryöstävän sitä. Poliisi saapui tällä kertaa nopeasti ja pidätti yhden henkilön. Häntä alettiin kuitenkin nimitellä poliisien kutsujaksi. paikallismedia kohautti olkapäivään, kun “naapurin teinit” alkoivat huudella, vandalisoida ja häiritä perhettä. Toukokuussa 2013 tusinoittain mustia oli pihalla ja takapihalla hajottamassa paikkoja ja pyrkimässä sisään, huutamassa tappouhkauksia ym. Tällä kertaa niin hätäkeskus kuin poliisi olivat välinpitämättömiä. Kuten olivat olleet syyttäjäviranomaisten kanssa aiemminkin tästä todistajan vainoamisesta. Jenniferin oli paettava. Kahden tunnin päästä talo oli savuava raunio. Poliisi pidätti kaksi henkilöä ja toinen heistä välttyi pian syytteiltä. Tuhopoltto ei ollut uutisoinnin arvoinen asia paikallismediassa. Mutta kun viikkoa myöhemmin joku oli alkanut jaella postilaatikoihin naapurustossa lappuja, joissa sanottiin kirjoittajan aikovan perustaa “valkoisen naapurustovartioston”, lapuista nousi koko liittovaltion laajuinen kohu. New Yorkin Daily News ilmoitti Ohion kaupungin tutkivan rasistisia lentolehtisiä, joissa sanotaan valkoisen turvajoukon olleen perusteilla mustia rikollisia vastaan”. Elokuussa 2014 median mukaan “teini” tunnusti häiriökäytöksen tuhopolton yhteydessä. Paikallismedian mukaan kyseessä oli “Jennifer C:n ja paikallisen naapuruston lasten ryhmän välinen jatkuva riita” ja tässä oli todennäköinen syy tuhopoltolle. Niin. JC:n olisi pitänyt sallia ryöstö, perheensä uhkaileminen, vandalismi ja tuhopoltto. Ilmeisesti elämänsä päättyminen. Muutoin riita. Kaikki 6 kuukauden aikana, jolloin viranomaiset eivät tehneet mitään.

Fergusonissa sadat nustat ilmestyivät kaupunginhallituksen eteen ja syyttivät valkoisia viranomaisia rasismista. He vaativat syytettä ja tuomiota Michael Brownin ampuneelle poliisille. Jos tätä ei tapahtuisi, he lupasivat enemmän katuväkivaltaa ja paljon laajempina ilmiöinä. https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2014/09/18/ferguson-asked-residents-to-comment-after-the-michael-brown-shooting-heres-what-they-had-to-say/

Taas psykologi Marlin Newbur, jolla on pitkä ura takanaan vankilapsykologina: “Mustat rikolliset tietävät, että heitä ei koskaan pidetä vastuunalaisina väkivaltarikoksista, vaikka ne olisivat miten hirvittäviä ja yhteiskunta on toiminnallaan saanut heidät ymmärtämään, että joku tulee aina televisiokameroiden tai toimittajan edessä heitä puolustelemaan. He tietävät, että he ovat suojeltuja. Maanlaajuisesti suojeltuja. Jopa tylsämielisimmän tarkkailijan pitäisi kyllä huomata, että heillä ei ole mitään pidäkkeitä hyökätä viattomien ihmisten kimppuun. Mustat katurikolliset on kasvatettu vihaamaan jokaista ei-mustaa ja tämä ohje on peräisin vanhemmilta ghetosta ja rotukiihkoilijoilta, jotka jatkuvasti saarnaavat ikuista valhetta mustista uhreina. Nämä rikolliset ovat täydellisesti sadistisia, ilman minkäänlaista empatian hiventä, ja he saavuttavat paremman aseman ryhmässään, jos heidän hyökkäyksensä ovat erityisen pirullisia.” Psykologin mukaan mustat rikolliset on infantilisoitu lapsiaikuisiksi. Tämän saa aikaan myös heidän suosimansa elämäntapa. Mutta myös puolustelu ja selittely, ignorointi tms. “He tietävät, että heitä ei koskaan pidetä vastuullisina hirveyksiinsä ja tämän vuoksi he eivät koskaan muutu tai aikuistu oikeasti. He myös uskovat elämän olevan iso biletyö, jossa huumeet. alkoholi, varastaminen ja muu tuhoisa impulssi heidän elämäntyylissään on täysin normaali ja luonnollinen asia. Nämä yhteisön auktoriteettihahmot ovat varmistamassa, että kaikki vain jatkuu ja toimittajien sairas järjenjuoksu on vain hulluuden kakun kuorrutus.” Niinpä. Yleensä jos rikolliselle annetaan mahdollisuus tehdä rikoksia ilman rangaistusta tai muuten suositaan rikollisuutta, sellainen vain pahenee ja räjähtää käsiin. ehkä valmistellaan jonkinlaista rotusotaa tai loppuratkaisua?

Louisville maaliskuussa 2014: satojen mustien mellakka kaikilla mausteilla. Paljon videolla. Viranomaiset väittävät, että osallistujia ei ollut paljon. Valhe. Paljoa vahinkoa ei ollut. Valhe. Tällaista tapahtui heidän mukaansa harvoin. Valhe. Osanottajien rodusta ei mainintaa. Youtube, 911-soitot ja todistajat sekä paikallisen median lähteet kumoavat kaikki valheet. Amy Reidin isä, äiti ja lapset kokivat hyökkäyksen. Isää hakattiin (61-vuotias). Tämän jälkeen tekijät solvasivat uhreja. Äidin haastattelu on ollut Wave 3 TV:sää. Kun paikalle viimein saapui poliisi, tämä oli haluton tekemään raporttia. Perusteena oli se, että tuntomerkit olivat niin epämääräiset, että syyllisen kiinni saaminen olisi vaikeaa. Uhrien täytyi poistua nauravien hyökkääjien ohitse autolleen. Ilman suojelua. Samantha Carmen todisti 30 nuoren pahoinpidelleen miehen lähes kuoliaaksi. Media kutsui näitä hyökkäyksiä “tappeluiksi“. Viola Leffler ja miesystävä joutivat 100 nuoren pysäyttämäksi autoillessaan. Heitä lyötiin naamaan. Väkijoukko vyöryi keskustaan Baderin ruokamarkettiin ja riehui siellä videoidusti. Poliisin ja kaupunginjohtajan mukaan tämä olisi ollut ennenkuulumatonta keskustassa. Baderin omistajat ja työntekijät nauravat valheelle, sillä “teinien” massat terrorisoivat aluetta lähes joka viikonloppu etenkin kesällä. Tätä oli jatkunut vuosia. kaupan oli suljettava ovensa tiettyinä aikoina. Myyntitapppiot olivat suuret. Etenkin 2013 Louisvillen Yö -tapahtuman aikaan oli täysi helvetti ollut irti.

Homo Jeffrey Gordon joutui kumppaninsa kanssa pahoinpidelyiksi ja ryöstetyiksi Louisvillessä. Kaupungin viranomaisten mukaan epätavallinen tapahtuma. Kukaan ei uskonut pormestari Greg Fischeriä hänen sanoessaan tämän. Ei edes hänen poliisinsa, jotka tosin ihmettelivät, kuka oli vuotanut heidän menonsa väkivallasta lehdistölle. Siinä kerrottiin väkivallan kohdanneen muutaman kuukauden aikana lukemattomia uhreja. N. 30 mustan joukkio oli kunnostautunut erityisesti. Monet kaupunginhallituksen jäsenet ihmettelivät, miksi kaupungin rikoskartassa Waterfront Park oli merkitty turvalliseksi. Kävi ilmi, että tilastoidut rikokset oli merkitty toisaalle erääseen kadunkulmaan. Kartta hyväksyi vain olemassa olevat osoitteet. Vick Patrick sanoi, että jos raportteja ei tehdä, rikosten määrä näytti laskevan vastoin todellisuutta. Bruce Miller oli samaa mieltä. Hän oli ollut Countyn syyttäjä ja tiesi asiat. Uutiset eivät paljastaneet tällaisia käytäntöjä, mutta kommenttiosasto kyllä. Useat tapaukset jäivät medialta myös kokonaan uutisoimatta. Kirjassa on myös pitkä rivi pahoja iskuja Louisvillestä ja tässä oli oikeastaan huonot esimerkit. Tosin poliisiraporteissa on joskus paljon puutteita, joten median toiminta ei aina ole ratkaisevaa. entinen kaupungin poliisietsivä Dale Rhodes kertoo FB-sivuillaan asiasta Courier Journalin poistettua hänen kommenttinsa. “N. 5 viikossa kesällä 1990 ainakin 20 tapauksessa valkoiset joutuivat 5-15 mustan pahoinpitelemiksi. Useat saivat elinikäiset vammat. Jotkut jätettiin kuolemaan. Kaikki uhrit olivat valkoisia ja tekijät mustia. Silti meidät määrättiin kysyttäessä kertomaan toimittajille ja medialle, että ei olisi ollut todisteita, jotka indikoisivat rikoksilla olleen rasistinen motiivi. Todistin itse komentavan upseerin olleen kaikkea muuta kuin rehellinen tiedottaessaan näistä tapauksista.” Väkivalta on jatkunut tähän päivään saakka.

Poliiseja suihkutetaan pissalla ja muilla eritteillä. Väkivaltaa ym. tätä oli jatkunut vuosia. Virginia Beach on saanut maineen “Black Beach” , valkoiset lakkasivat käymästä siellä mustien käytöksen vuoksi. Eikä ollut kysymys college-teineistä, vaan kaiken ikäisistä mustista.

Naispuolinen rapartisti Azelia Banks ei ole suurin maailmassa, mutta Twitterissä hänellä on 580 000 seuraajaa. Hänen viimeisin kannanottonsa on vaatimus valkoisille ihmisille maksaa korvauksia mustille orjuudesta, rasismista ja yleisiin tarkoituksiin myös. Lomillaan hän oli kehottanut seuraajiaan jäljittämään orjien omistajien jälkeläisiä ja tekemään heille kaikenlaista pahaa. Tämä oli hyvä idea James DeWolf Perryn mielestä. PBS-set: “Jäljityskeskuksen toimitusjohtaja James on omistanut suurimman osan elämästään amerikkalaisten kasvattamiselle levittämällä tietoa orjuuden kauhuista. Hän oli Emmy-palkinnon saajaehdokas historiakonsultin työstä PBS-dokumentaatiolle “Traces of the Trade: A Story from the Deep North.”” Hän halusi Azelia banksin kanssa rakkausjunaan ja kertoi näin tweetissäään hänelle:”Olen valkoinen, joka on kanssasi samaa mieltä kaikesta, mitä olet sanonut historiasta ja rotutodellisuudesta nykyisin”. Azelia ei tuntenut rakkautta:”JDeWPerry jonkun tulisi potkaista sinua takapuoleen ja lyödä keskelle typerää hymyilevää cracker naamaasi.”

Rochesterissa aasialaiset ovat joutuneet säännöllisesti vakavan väkivallan uhreiksi. Aaasialaiset sanoivat ilmoittaneensa poliisille rikoksista, mutta poliisi oli kieltäytynyt ottamasta niitä vastaan. Poliisin mukaan aasialaiset maahanmuuttajat “oppisivat lopulta sopeutumaan” ympäristöön, johon ovat saapuneet. Jo ensimmäisessä kirjassa oli mainittu Buffaloon saapuneet valkoiset opiskelijat. Tusinoittain valkoisia oli pahoinpidelty kampusalueella ja lähistöllä. Buffalo Cityn poliisi ilmoitti, että kaupunki on urbaani ympäristö ja jos joku tuli maaseudulta, hänellä oli väärät käsitykset oloista.

Baltimore Sun 2014: (Erään uhrin) naapurit sanovat, että poliisi pimittää tietoja rikollisuuden vakavuudesta ja laajuudesta tässä lähiössä Federal Hill). Lähiötä oli sanottu erääksi turvallisimmista Baltimoresa.

Lähde tähän kappaleeseen: Kirje opiskelijatytön äidiltä. 22-vuotias tytär oli pakotettu ala-, keski- ja korkeakouluun (high-school, ei suomal. korkeakoulua vastaava), joissa suurin osa oppilaista oli mustia. Näin Wake Countryn (NC) rotupolitiikan vuoksi. Hänen kimppuunsa hyökättiin säännöllisesti ja kerran bussissa. Bussihyökkäys oli niin kauhea, että hän alkoi pelätä hirveästi. Hän oli rohjennut kehottaa bussin mustia lopettamaan erän valkoisen pojan pahoinpitely. Hänet kaadettiin ja häntä potkittiin. Hänellä oli jalanjälki naamassa ja venähtänyt niska sekä useita ruhjeita. Äiti otti sairaalan raportit ja kuvat kouluun ja vaati jotain tehtäväksi. Hänelle kerrottiin, että koska ambulanssia ei ollut käytetty, tapausta ei katsottu väkivaltaiseksi hyökkäykseksi. Musta kuljettaja ei ollut tehnyt mitään eikä ollut raportoinut hyökkäystä kouluun. Koulu ratkaisi lopulta asian siten, että tytär ja yksi hyökkääjistä erotettiin koulusta yhtä pitkäksi aikaa, koska tyttären yrittäessä puolustautua ja paeta, oli yksi saanut naarmun jalkaansa. Kun tyttären ystävä kertoi erotetun pojan olleen koulussa seuraavana päivänä, äiti kysyi asiaa koulusta. Hänelle vastattiin, että asia ei kuulunut hänelle. Toisella kertaa tytärtä raahattiin läpi kahvilan, koska yksi hyökkääjä ei ollut pitänyt tyttären pukeutumistyylistä. Kouluhallinto rehtorista bussikuskiin kieltäytyivät tunnustamasta näiden hyökkäysten olleen rasistisia. Taas tytär erotettiin yhtä pitkäksi aikaa kuin hyökkääjät. Poliisille tiedotettiin, mutta hyökkääjien vanhemmat uhkailivat niin kovasti äitiä, että tämä ei uskaltanut tehdä rikosilmoitusta poliisin vierailtua hyökkääjien kodeissa. Muiden lasten vanhemmilla oli ollut varaa laittaa lapsensa yksityiskouluun väkivallan vuoksi. Osa oli saanut lapsensa sijoitettua muualle, mutta kaikkia valkoisia ei kuulemma voitu sijoittaa uudelleen muihin kouluihin. Edellisenä vuonna äiti oli huomannut mustan pojan yrittävän varastaa perheen auton. Hän oli saanut vain 30 ehdollista huolimatta pitkästä rikosrekisteristä. Seuraavat kolme kuukautta perhettä oli uhkailtu ja kiusattu jatkuvasti. Tyttären autosta rikottiin ikkunoita ja sitten se rikottiin täysin. Uhkauksia tuli lisää, koska nainen oli nostanut juttuja. Jengit seisoskelivat talon edessä jo aiemmin. Sitten koko talo oli vandalisoitu täydellisesti rikki ja kaikki mahdollinen revitty kaikkia verhoja myöten, kun hän kerran oli tullut töistä. Kaikki arvoesineet, tietokoneet ym. oli viety. Vakuutuskorvauksista huolimatta masennus on syvä molemmilla. etenkin tytär on menettänyt uskonsa, koska ei ole saanut tukea viranomaisilta koulussa. Kaiken syynä on “nollatoleranssi”-politiikka, jonka nimenomaan pitäisi merkitä nollatoleranssia rasismia kohtaan.

Lähde seuraavaan kappaleeseen: WBAL TV. Baltimore Sun on jostain syystä vaiennut. Ilmeisesti tällaista sattuu koko ajan. Tai lehdellä on tapana sensuroida kaikki tiedot laajasta mustasta katuväkivallasta. Tai molemmista syistä. Baltimoressa aviopari ja 9-vuotias lapsi olivat nousseet bussiin. He olivat saattamassa lasta koulumatkalla. Bussikuski kehotti heitä menemään takaosaan, koska bussi oli melko täynnä. He sanoivat, että siellä ei ollut tilaa. Tällöin bussikuski oli alkanut huutaa heille. Tämän tästä kuski nousi ja alkoi huutaa heille. Autossa oli lähinnä mustia matkustajia ja he alkoivat yllyttää mustaa kuskia poistamaan perheen autosta. Yksi ehdotti kuskia “soittamaan heidät paikalle”. Näin tapahtui ja kaksi pysäkkiä myöhemmin joukko college- ja ammattiopiskelijoita nousi bussiin. Uhrit seisoivat kuskin vieressä, kun tämä sanoi joukolle: En välitä, missä he nousevat pois. Hoidelkaa nämä ja minä pidän teistä huolta. Odotan teitä. Pian perhe nousi ulos ja 20 mustaa tulokasta seurasivat heitä. 9-vuotias lapsi kertoi televisiossa pelänneensä kovasti. Hän oli yrittänyt saada äitiään hakkaavan tytön lopettamaan, mutta tämä oli suihkuttanut sen vuoksi häntä pippurisumutteella. Syyteasiakirjat kertovat kuskin katselleen perheen pahoinpitelyä ja huutaneen monta kertaa: “Jees. Tämän te ansaitsette”. Poliisi sanoi, että hakkaamisen jälkeen rikolliset olivat nousseet bussiin ja se oli jatkanut matkaa. Kuljettaja Karen Murphy odottaa oikeudenkäyntiä marraskuussa ja kahdeksan opiskelijaa on myös pidätetty. Viimein Baltimore Sun raportoi asiasta ja kertoo, että kyseessä olisi toinen tuore esimerkkitapaus, jossa bussikuski ohjaa hyökkääjiä matkustajien kimppuun. Bussiyhtiö ei piitannut asiasta ja poliisilla kesti kaksi kuukautta, ennen kuin se alkoi tutkia tapausta.

Jo ensimmäisessä kirjassa Flaherty kertoo, että monet hänen tapaansa ihmiset eivät ole tienneet koko maan laajuisesta väkivaltaongelmasta ja sen pahenemisesta. Median ja viranomaisten salailu ja toisaalta yhteiskunnan lonkeroiden paheksumiset ja tiukat puhesäännöt (ns. poliittisesti korrektin esityksen vaatimus) estävät tehokkaasti tiedon leviämisen. Ongelmista tietoiset ja uhritkin yllättyvät ongelman laajuudesta. Myös Flaherty on joutunut yllättymään tietoa kerätessään koko ajan laajemmaksi paljastuvan ongelman ja järjettömämmältä tai rikollisemmalta vaikuttavan salailun ja puolustelun yhteydessä. Vastapropagandaa esiinty tietenkin. Itse Geoge Soros on palkannut todistetusti ainakin yhden henkilön lukemaan kaikki Flahertyn kirjoitukset. Tarkoitus on etsiä tietenkin jotain, mikä ei pitäisi paikkaansa. Pelkästään toisessa kirjassa on 944 viitettä. Jos haluatte perehtyä miehen käyttämiin lähteisiin, niin hänen nettisivustonsa ovat laajat. Itse en ole juuri jaksanut niitä laittaa tähän esitykseen.

Malluainen 31.12.2015
http://magneettimedia.com/mustien-oikeuksien-liike-valehtelua-rikoksia-ja-hysteriaa/

Erinomainen ja valaiseva artikkeli. Tosiaan Trayvvon Martn ja tuo Brown olivat rikollisia, jotka oli pakko ampua. YLE ja USA:n media valehtelevat yhä päinvastaista ja uutisoivat aina uusista mielenosoituksista valkoisia poliiseja vastaan. Olen huomannut kaiken uppoavan ainakin melko iäkkäisiin normisuomalaisiin, koska nettiä ei seurata. Tai sitten nämä suomalaiset vain naamioituvat tai haluavat tukea kaikessa vasemmistoa.

Kirjoissa ei näihin valheellisiin marttyyreihin paljoa puututa, koska tarinat ovat jo loppuun kaluttuja kirjojen julkistamisvaiheessa. Tietenkin monilla videoilla väkivaltarikolliset huutavat valkoiselle uhrille, että isku on ollut kosto Trayvvon Martinin puolesta. Hälyttävää tietenkin on, kun yliopistiprofessorit kehottavat mustaa väestöä kostamaan valkoisille tekemällä väkivaltaa, kun poliisi on ampunut mustan rikollisen oikeutetusti. Vaikka oikeutusta ei oikeasti olisi,olisi tällainen tuomittavaa. Todellakin kaikki nuiden typpien taustoista ja pidätystilanteesta ym. on valehdeltu meille.

Malluainen 10.1.2016
Johtommehan on aivan selvästi kunnostautunut vastaavalla tavalla esim. Helsingin nuorisojengin osalta. Tämähän oli yksi törkeimmistä tapauksista, kun poliisi ja muut viranomaiset katsoivat ohi eivätkä laittaneet tikkua ristiin, kun väkivaltainen nuorisojengi pahoinpiteli raa’asti kymmeniä suomalaislapsia ja nuoria. Kun asia vuodettiin, ilmeisesti jonkun isokenkäisen lapsen saatua vammoja, koneisto pääasiassa oli huolissaan mahdollisesta kantaväestön asenteiden kovenemisesta ja koetti edelleen valehdella kaikesta. Lopulta muutama pidätettiin vähäksi aikaa ja sitten syyttäjä syytti väärämielisen lievästi ja muutama tekijä sai mitättömän rangaistuksen. Naurettava ulkonaliikkumiskielto ei tietenkään toiminut. Kaikesta muustakin näkee, että päättäjämme haluavat suomalaisia pahoinpideltävän, raiskattavan ja murhattavan. Kaikki on tietenkin käskytetty ulkomailta. Suomalaisten elämästä on tehtävä turvatonta kuten muidenkin valkoisten kansakuntien ja ilmeisesti kansanmurhatuomio on kajahtanut valkoisille kansakunnille.

Nythän on sitten ilmennyt ulkomailla myös yhä karkeampaa vastaavaa ilmiötä, mikä oli odotettavissa. Saksassa on Kölnissä tapahtunut:

http://carolynyeager.net/arab-muslims-%E2%80%9Cmassively%E2%80%9D-molest-women-new-years-eve-cologne

Ainiin, tietenkin myös muissa kaupungeissa. Ainakin 7 on nyt jo tiedossa:

http://www.patriootti.com/saksassa-seitsemas-kaupunki-kaaoksessa/

Siis satapäinen joukkio on jo kauan ollut tunnettu taskuvarkauksista ja huumekaupoistaan. Silti he ovat edelleen Saksassa ja vapaalla jalalla. Poliisi ei ole kiinnostunut naisten suojelemisesta. Joukkiot ahdistelevat ja raiskaavat naisia ja pahoinpitelevät kantaväkeä. Ampuvat raketteja väkijoukkoon jne. Aivan selkeästi järjestettyä toimintaa. Salaperäinen voima on tuonut tänne massoittain rikollisia, jotka pystyvät saamaan monia muita tulijoita mukaansa. Sama voima on järjestänyt hyökkäykset ja koska viranomaiset ovat mukana, sama voima käskyttää heitä.

Muistamme Yeagerin kommentin saksalaisten kohtaloista 1919- Puolasa ja Tshekissä. Tuolloin Kansainliitto väitti edustavansa kaikkea kaunista, mutta tosiasiassa se ei suojellut esim. saksalaisia, vaan pikemminkin usutti puolalaiset Sleesiassa saksalaisten kimppuun. Kun ihmisiltä oli viety aseet ja poliisit sekä armeija, he olivat täysin suojattomia. Tuolloin vielä pystyttiin organisoimaan vapaajoukkoja puolalaisia vastaan, jotka saivat rohkaisua esim. ranskalaisilta etenkin ja Englannin Churchill-siiveltä. Tshekissä murhattiin sudeettisaksalaisia kylmästi joukoittain 1919.Kansainliiton joukot katsoivat vierestä, kun puolalaiset hyökkäsivät saksalaisten kimppuun, murhasivat tyttöjä ja vauvojakin ja tietenkin miehet ja naiset ja vanhukset. He ottivat saksalaisten maat ja omaisuuden. Tshekissä ja Puolassa jaJugoslaviassa muutkin ryhmät kokivat heti hirvittävää sorto päällepäsmäreiksi nostetun osan taholta. Vastaava on toistunut ja toistunut juutalaiseliitin hallinnoidessa. Virallisen jauhamisen takana todellisuudessa harjoitetaan klassista hajottamisen ja hallitsemisen politiikkaa. Yhtä tai useampaa väestöryhmää suositaan, vaikka sielläkin rapparit johtivat ja rahaeliitti anasti omaisuuden itselleen heidän avullaan. Näin Tshekkoslovakiassa sotien välillä ja taas 1945-. Nyt alkaa koko Länsi olla riisuttu aseista kansalaisten ja armeijoiden suhteen ja kv. poliisijoukkoja perustetaan ja kv armeija korvaa kansallisen armeijan. Järjestysvalta on siis tiukasti Eurostoliiton eliitin ym. komennuksessa. Eliitti kohdistaa aina vihansa ja hävitysvimmansa johonkin. Ensin pitkän aikaa vain saksalaisiin, mutta tosiasiassa sama projekti on jo kauan sitten lähtenyt etenemään muitakin valkoisia kansoja kohtaan. Etenkin skandeja ja anglosakseja ym. Slaavithan ovat olleet pitkän aikaa aggression välineenä.

Nyt siis esim. USA:ssa mustaa väkeä yllytetään valkoisten kimppuun ja koko koneisto on mukana. EU:ssa vanhat vähemmistöt ovat olleet rauhallisia pääosin, mutta USA:ssakin mustat saavat riveihinsä militantteja immigrantteja koko ajan lisää. Esim. monet somalit ovat kunnostautuneet osana väkivaltajengejä siellä. Sionistit kerskuvat avoimesti käyttävänsä hajota- ja hallitse -politiikkaa, kunhan monikulttuurisuus on tosiasia. Ei ole enää homogeenista yhtenäiskulttuuria tai laajaa kantaväestöä, joka voisi panna vastaan. Juuri valkoiset kantaväestöt ovat tietenkin ensin tulilinjalla, koska siellä on elimissä valtaa ja maat kehittyneitä ja kulttuurit. Ne saattaisivat olla paha vastus. Siksi juuri niitä on mädätetty ja petturien armeija on nostettu ja solutettu valtaan kaikkialle. Kun aseetkin viedään, laajat kansanryhmät ovat melko suojattomia ja niitä voidaan alkaa tuhoamaan ja orjuuttamaan nopeasti. Obama aikoo jyrätä USA.ssakin aselakia läpi EU:n kanssa samaan aikaan.

Siis kansainvälisyys merkitseekin hirmuvaltaa. Kommunismi ei koskaan tarkoita kansakuntien veljeyttä, vaan tuhoa ja ikuisia kähinöitä, jossa veri lentää. Vasemmisto paasaaa siitä, kuinka nationalismi aiheuttaa riitoja. Jos kansallismielisyys ei ole sairasta sionismia, joka siis onkin kommunismia muille, niin tosiasiassa kansallismielisyys ei ole lähtökohtaisesti vihaamista. Vasemmiston tukemat voimat pikemminkin paljastavat kaiken kauniin puheen valehteluksi. Kansainvälisyyskasvatus ja mokutus merkitsevät eurooppalaisten kansanmurhaamisen synonyymiä. Sitä toteuttaa yhteiskunta Kölnissä: todellisuudessa usutetaan vihamieliset massat valkoisten kimppuun. Kölnissäkin rohjettiin ensin syyttää raiskattuja. Valkoisia vastaan suunnattu viha on hirvittävää. Selkeästi murhanhomoista ja ns. loppuratkaisu onkin käytössä juuri ei-nationalistisella puolella. No sehän on heidän oppiensa mukaista. Todellisuudessa siis vasemmistolaisuus ja kv-kasvatus ym. ”antirasismi” onkin juuri mitä hirvittävintä vihaa ja siis valkoisten vastaista taistelua ja toimintaa. Voimat, jotka pakottavat saarnaamaan joka päivä ystävyyttä, johtavat juuri ryhmät toisiaan vastaan. Vaikka valkoiset tapettaisiin, joku muu ryhmä on seuraavaksi tulilinjalla tai muut ryhmät taistelevat.


Malluainen 20.1.2016
http://magneettimedia.com/ruotsin-maahanmuuttovirasto-tarjoaa-tunkeutujille-tarkkuusammuntakoulutusta/

Päpy 28.1.2016
http://spingolaspeaks.net/2016/01/16/james-lancia/

Malluainen 1.2.2016
http://carolynyeager.net/comment/6775#comment-6775

http://carolynyeager.net/comment/6768#comment-6768


Malluainen 1.2.2016
http://magneettimedia.com/aseistautuneet-siirtolaiset-hyokkasivat-tukholman-metroasemalle-valtamedia-vaikenee/

Kun taas aseistautuneet mamut hyökkäävät metroon ja mellakoivat, poliisi tyytyy kuljettamaan heidät kotialueilleen. Siis kuten Jenkkilässä, ei pidätyksiä.


Malluainen 21.2.2016
http://spingolaspeaks.net/2016/02/20/colin-flaherty-and-marlin-b-newburn/

Järkyttävää. Lopullinen syvyysluotaus selväsanaisesti siihen, kuka tätä ajaa, jää hieman epämääräiseksi ainakin 1. tunnin kuuntelun osalta (jatkuu tätä tehdessä). Mutta Obamasta, Cliontonista ja Soroksesta ja mediasta voi jo päätellä paljon. Eivät ihmiset ole liberaaleja, jollei se ole ainoa sallittu vaihtoehto.

Niin selkeästi osa mamuja on tuotu tarkoituksella riehumaan Eurooppaan samaan tapaan kuin mustia jengejä käytetään Jenkkilässä (sikäläisen immigraatiojengin lisäksi). Sama meno USA:n kaupungeissa: autot palavat ja kaupat ryöstetään ja tuhotaan, infraa tuhotaan. Kaikki tuhotaan ja vastaantulijat hakataan tai jopa murhataan. Sama meno alkaa heti, kun on tarpeeksi mamuja ghetoissa ja he lähtevät ghetoistaan ympäri kaupunkia. Kun näitä on sijoitettu ympäri maata, joka paikakunta on tällainen. Jengit riehuvat ja yksittäiset ihmiset eivät präjää ilman järjetsäytymistä. Mamulla on aina kymmiä suojelijoita, jotka tulevat kostamaan, jolleivät jo taroeeksi isolla joukolla ole hyökänneet. Lapset, vanhukset ja vammaiset ovat sadistien halutuinta riistaa. Todistajien tai targettien kodit tuhotaan, jollei ole suojeluskuntaa vastaan panemaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että mahdollisuus järjestäytyneeseen puolustautumiseen tullaan viranomaisten taholta aina epäämään, joten ”hajoita ja hallitse”-konfliktit eivät ole tasaväkisiä. Tietenkin on epäselvää, mihin destabilisoinnilla tähdätään ainakin ensi alkuun.

Riemuloma Calais´sa


Malluainen 13.6.2016
http://www.renegadetribune.com/rabbi-lerner-chutzpah-muhammad-ali-funeral/

Viiltäjä-Jack – tapaus selvitetty

Lähde: Jari Louhelainen / Russell Edwards: Viiltäjä-Jack. Kuinka paljastimme murhaajan (2014)

Lontoon poliisin apulaiskomentaja Robert Anderson julkaisi muistelmansa 1910. Hän oli yksi parhaiten Viiltäjä-Jackin tapaukseen tutustuneista rikostutkijoista/poliiseista. Muistelmissaan hän kertoo: ”Ei tarvinnut olla Sherlock Holmes tajutakseen, että rikollinen oli seksuaalisesti vauhko raivopää, että hän asui aivan murhapaikkojen lähellä ja että jos hän ei asunut täysin yksin, hänen väkensä tiesi hänen syyllisyydestään ja kieltäytyi paljastamasta häntä viranomaisille. Ollessani ulkomailla poliisi oli etsinyt häntä talosta taloon ja käynyt alueella läpi sellaiset miehet, jotka saattoivat mennä ja tulla salaa sekä hankkiutua veritahroista eroon kenenkään näkemättä. Tulimme siihen tulokseen, että hän ja hänen kansansa olivat alaluokkaisia Puolan juutalaisia; on nimittäin merkille pantava tosiasia, että sen ihmisryhmän jäsenet eivät ilmianna toisiaan kuin juutalaisten edustamalle oikeudelle.

Lopputulos osoitti, että diagnoosimme oli joka kohdassa oikea. Voin nimittäin sanoa heti, että ”selvittämättömät murhat” ovat Lontoossa harvinaisia eivätkä ”Viiltäjä-Jackin” rikokset kuulu siihen ryhmään. Jos meikäläisellä polisilla olisi samanlaiset oikeudet kuin ranskalaisella, murhaaja olisi myös tuotu oikeuden eteen. Scotland Yard voi olla ylpeä siitä, että edes laitoksen vähiten merkittävät virkailijat eivät paljasta ammattisalaisuuksia, enkä minä lähde rikkomaan tätä kirjoittamatonta sääntöä. Lisään tähän siis vain sen verran, että New Scotland Yardin Poliisimuseossa esillä oleva ”Viiltäjä-Jackin” kirje on kekseliään toimittajan luomus.

Tämä tapaus herättää sen verran paljon kiinnostusta, että minua melkein huvittaisi paljastaa murhaajan ja yllä mainitun kirjeen kirjoittajien henkilöllisyys. Mutta siitä ei seuraisi mitään yleistä hyötyä, ja laitoksen kunniakkaat perinteet kärsisivät. Lisään vain sen, että ainoa henkilö, joka koskaan näki murhaajan hyvin, tunnisti hänet epäröimättä saman tien nähdessään hänet uudelleen, mutta ei suostunut todistamaan.

Sanoessani hänen olleen puolanjuutalainen totean vain ilmiselvän ja varman tosiasian. Viittaan sanoillani rotuun, en uskontoon. Olisi näet kaiken uskonnollisuuden kannalta irvokasta puhua uskonnosta iljettävän olennon kohdalla, kun hänen sanoin kuvaamattomat hirmutekonsa muuttivat hänet villieläimeksi.”

Muistelmista löytyi myöhemmin kappale vuodelta 1910, joka oli ollut ylikomisario Donald Swansonin hallussa. Swanson oli se poliisi, joka käytännössä vastasi tapauksen tutkimuksista. Hän oli kirjoittanut marginaaliin omia näkemyksiään. Hän jopa nimesi Andersonin mainitseman henkilön. Huomautukset oli kirjoitettu vuosina 1910-1924 Swansonin kuolemaan saakka. Em. kohtaan DS on kirjoittanut: ”koska myös epäilty oli juutalainen ja koska todistus johtaisi tuomioon, joten todistajan lausunto johtaisi murhaajan hirttämiseen eikä hän halunnut sitä kontolleen. Ja kun tämä tunnistaminen, josta epäilty tiesi, oli tapahtunut, Lontoossa ei enää tapahtunut vastaavia murhia…”

Tähän liittyy huomautus loppulehdillä: ”…kun epäilty oli tunnistettu merenrantatalossa, jonne me olimme hänet vaikeimman kautta lähettäneet, jotta hänet voitaisiin tunnistaa, ja hän tiesi, että hänet oli tunnistettu. Kun epäilty palasi veljensä taloon Whitechapelissa, poliisi (Cityn rikososasto) valvoi häntä yötä päivää. Hyvin pian epäilty kulki kuin valjaissa, hänet lähetettiin Stepneyn köyhäintaloon ja sitten Colney Hatchiin ja pian sen jälkeen hän kuoli. Kosminski oli epäilty. DSS.”

Tässä näemmekin jo epäillyn nimen, joka on Aaron Kosminski. Eräs juutalainen Israel Schwartz näki miehen Elisabeth Striden kanssa hieman ennen murhaa. Oikeastaan päällekarkauksen ja miehen myös n. kolmen metrin päästä. On ilmeisen varmaa, että juuri hän oli juutalainen, joka tunnisti murhaajan kaksi kertaa erityisessä ”merenrantatalossa”, joka oli ilmeisesti myös poliisien virkistäytymispaikka. Sitä käytettiin myös tällä tavalla. Tunnistusta ei suoritettu rivistä, vaan kohtaamistunnistuksena. Tämän vuoksi se ei sinällään olisi pätenyt oikeudessa. Schwartzin todistus olisi silti ollut hyvä lisä. Hän kuitenkin sanoi, että ”ei voinut ottaa juutalaisveljen kuolemaa tunnolleen”. Siis koska tuomittu olisi saanut hirttotuomion. Edwards hämmästyi aikoinaan itse soitettuaan tutkimustensa vuoksi Scotland Yardiin ja sai siellä kuulla yllättäen tietojen luovuttajalta (Rikosmuseon johtaja Alan McCormack) ilmoituksen, jonka mukaan poliisi oli aina ollut varma siitä, että Aaron Kosminski oli syyllinen. Heillä oli todisteet asiasta eikä asiassa ollut epäselvyyksiä. Edwards sai tietää nimen, koska oli pystynyt antamaan uutta tietoa asiasta. Näin vastaaja ilmoitti ja totesi ihmetelleensä sitä, miksi tekiää yhä arvuuteltiin. Edwards oli siihen saakka pitänyt Kosminskia yhtenä kolmesta pääepäillystä.

On mahdollista, että juuri murhaaja on kirjoittanut Catherine Eddowesin ruumiin luokse seinään seuraavaa: ”The Juwes are the men that will not be blamed for nothing”. Poliisit pyyhkivät pois tekstin varmuuden vuoksi.

Kirjassa oletetaan, että ns. ”Hei pomo” -alkuiset kirjeet olisivat joidenkin toimittajien väärennöksiä. Tuossa komisario antaa ymmärtää, että näiden kirjoittajan henkilöllisyys olisi jopa tiedossa. Siten murhaaja ei koskaan käyttänyt itseään nimeä ”Viiltäjä-Jack”. Kansalaisten turvapartiojärjestön johtajan saama kirje, jossa oli ihmisen munuainen, on saattanut olla murhaajan lähettämä, mutta tätä ei ole selvitetty.

Edwards oli ostanut huutokaupasta saalin, joka oli ollut Catherine Eddowesin murhapaikalla. Hän selvitti asiantuntijoiden avulla, että saali olikin peräisin Venäjältä ja 1800-luvun alkupuolelta. Se oli arvokas eikä Eddowesilla olisi ollut siihen varaa tai hän olisi varmasti tuolloisessa tilanteessaan pantannut sen. Sen sininen väri ei kestänyt sadetta. Sen kuviot voitiin yhdistää Mikkelinpäivään. Edwardsille selvisi, että Eddowes murhattiin Mikkelinpäivänä läntisen kirkkovuoden mukaan ja seuraava uhri Kelly silloin, kun oli alkanut Venäjän ortodoksisen kirkkovuoden kalenterin mukainen Mikkelinpäivä. Tämä saattoi olla yksi syy siihen, että Eddowes murhattiin samana yönä, jolloin Striden rituaalinomainen viiltely oli keskeytetty, ilmeisesti murhaajan mielestä ikävästi. Ilmeisesti Kosminski tunnisti Schwartzin juutalaiseksi, koska huusi tälle: ”Lipski”. Näin on myös saatettu huutaa murhaajalle. Asia on epäselvä.

DNA-tutkimukset osoittivat, että saalissa oli Eddowesin verta. Saali oli joutunut erilleen murhatun tavaroista, koska eräs poliisi Amos Simpson oli pyytänyt saada sen omakseen. Näin se ei ollut tuhoutunut aikojen kuluessa. Riemukseen Louhelainen ja Edwards saivat selville, että saalissa oli myös siemennesteen jälkiä. Murhaaja oli viillellyt uhria ja jossain vaiheessa ruikannut saaliin nesteitään. Valitettavasti nämä molekyylit salaperäisesti katosivat, kun kaksikon luotetun henkilön laboratorio oli muuttanut ja pakastimesta siittiöt kadonneet. Ehkäpä niissä tosiaan puuttui tarpeellinen koodi, joka osoitti näytteen tärkeyttä. Tutkimuksen ympärillä sattuneet oudot asiat herättävät kyllä lukijassa vahvan tunteen siitä, että joko tämä David oli painostettu kadottamaan siittiöt tai sitten hänen henkilökunnassaan oli ollut myyrä, joka oli päässyt myös muuttohommiin. Onneksi Louhelainen saattoi erottaa saalista erotettujen siittiöiden vanhoissa levyissä vielä ns. epiteelisoluja, joiden DNA-testi vastasi Kosminskin jälkeläisen dna-näytettä siten, että Kosminskin syyllisyydestä ei enää ole mitään epäselvää.

Kosminskin elämänkaari vastaa vaikean skitsofreenikon tyypillistä tarinaa. N. 16-25 -vuotiaana (Kosminski oli kai n. 20-vuotias, kun lopetti työnteon, murhien aikaan 23) skitsofrenia usein puhkeaa. Muutamassa vuodessa sairaus saattaa aiheuttaa kaikenlaisia mielettömyyksiä. Viimein potilaasta tulee täysin kyvytön huolehtimaan itsestään ja harhainen. Kun Kosminski joutui mielisairaalaan, hän ei ollut tehnyt töitä vuosiin. Ilmeisesti ei kai koskaan, vaikka sisaret olivat kutsuneet häntä parturiksi. Ehkä hän vielä Lontooseen muutettuaan auttoi tällaisilla sivutuloilla. Hän eli murhien jälkeen vuoron perään kahden sisaruksensa luona, mikä viittaa sairauteen ja holhoukseen. Lopulta he veivät hänet parantolaan kaksi vuotta murhien jälkeen, koska hän oli uhannut sisaruksiaan ja oli harhainen. Hän totteli vain ”ääniä”, jotka käskivät hänen esim. kieltäytyä syömästä ja syödä vain kadulta löytyviä murusia tms. jätettä. Hän nimitti ääniä ”Vaistoksi”. Kosminski siirrettiin toiseen mielisairaalaan ja kuoli vasta 1919. Hän oli n. 20 vuotta täysin kykenemätön huolehtimaan itsestään. Välillä apaattinen ja välillä kiihkoisa ja väkivaltainen. Hän kieltäytyi ruoasta ja puhui sisäisistä käskyistään.

Siis kun Kosminski oli tunnistettu, häntä valvottiin. Tunnistus oli myös tiedossa ja nämä seikat johtivat murhien loppumiseen. Komisario Robert Sagar on ollut vahtimassa Kosminskia. ”Meillä oli hyvä syy epäillä miestä, joka työskenteli Aldgaten Butcher’s Row’lla. Me vahdimme häntä tarkoin. Oli aivan selvää, että kysymyksessä oli mielisairas henkilö – ja ennen pitkää hänen ystävänsä katsoivat parhaaksi toimittaa hänet yksityiseen mielisairaalaan. Kun hänet oli pantu sinne, Viiltäjä-Jackin hirmuteot loppuivat.” Sagar jäi eläkkeelle v. 1905 ja tuolloin oli lehdissä paljon kirjoituksia aiheesta. City Pressin mukaan surmaajaa ei pidetty ainoastaan mielipuolena, vaan lehden mukaan oli myös niin, että kun aineistoa ei ollut tarpeeksi, hänet hoidettiin pelistä sulkemalla mielisairaalaan. Toinen Cityn rikostutkija Harry Cox kirjoitti eläkkeelle jäämisensä jälkeen v. 1906 Thompson Weekly Newsiin, että myös hän oli ollut valvomassa epäiltyä. Hän paljasti, että epäilty oli juutalainen ja että miehen asuinalueen juutalaiset ymmärsivät ennen pitkää, kenestä oli kysymys. Heille oli syötettävä valheellinen tarina alueen lisääntyneestä valvonnasta.

Kun Edwards kysyi juutalaisilta seurakunnilta, olisiko ollut mahdollista kaivaa Kosminskin ruumis ylös, vastaus oli ehdottoman kielteinen. Hampaasta dna-näytteen olisi saanut erinomaisesti. Tiedossa olleet jälkeläiset välttelivät Edwardsia. Eräs jälkeläinen löytyi kuitenkin vielä ja tämä suostui anonyymisti antamaan näytteen. Kun Edwards ja Louhelainen olivat tulleet kuuluisiksi tutkimuksillaan, jälkeläinen oli mennyt paniikkiin ja vaatinut näytteen tuhoamista. Hänet saatiin ylipuhuttua uudelleen. On selvää, että Edwards ei uskaltanut laittaa näytettä postin kuljetettavaksi, vaan vei sen itse Louhelaiselle. Em. siittiöiden katoamiseen he eivät kuitenkaan olleet varautuneet.

Kun Louhelainen oli tutkimusten alussa kutsuttu projektiin, jossa erästä australialaista Deemingiä yritettiin tutkia dna-näytteiden kera, hän huomasi, että tutkimusta tehtiin melko kevyesti. Jostain ihmeen syystä filmin tuottaja oli vaatinut Louhelaisen vaihtamista ja laboratorionkin vaihtamista toiseen. Nämä toiset siis tekivät huonoa työtä ja tuhosivat saamansa osan todistusaineistoa (palan saalia). Louhelainen näki tämän ennakolta ja hämmästeli siis asiaa. He päättivät tuolloin jatkaa tutkimuksiaan. Tästä oltiin hyvin kiinnostuneita ja heidän puhelimiaan sekä sähköpostejaan urkittiin. Edwardsin kannettava tietokone hakkeroitiin ja hän huomasi, kuinka tunkeutuja kopioi tiedostoja siitä. Heidän oli ryhdyttävä käyttämään kuriireja. Koko Louhelaisen laboratorion väen sähköposteja luettiin. Selvitykset veivät urkkijan jäljille ja lopulta pieneen insinööritoimistoon Lontoon ulkopuolella. Poliisi tämä taho ei ilmeisesti ollut. Louhelainen sanoo, että häntä ei sido vaitiololupaus toisin kuin Edwardsia. Kuitenkin hän sanoo, että suurimmat dramatiikan vaiheet on jouduttu jättämään pois kirjasta. (!)Hän kuitenkin sanoo yrittävänsä kertoa alkusanoissaan ja jälkisanoissaan siitä, mitä kaikkea projektin kulisseissa oli tapahtunut.

Juutalaiseliitin täydellisesti kontrolloima valtamedia on myös ollut oudon vihamielinen projektille. Esim. Daily Mail lupasi ensin ison artikkelin, mutta sitten kävi ilmi ennen julkistamispäivää, että kirjasta tehtäisiinkin vain pieni uutinen sisäsivuillle. Usea iso lehti tarjosi tilaa ns. ripperlogeille, joiden koko elinkeino oli vaarassa. Tietenkin kyse on syvemmästä syystä ja ilmeisesti Viiltäjä-Jackin ympärille luotu kohina yhä uusine salaliittoteorioineen liittyy kv. Juutalaisuuden peittely-yrityksiin (samaan tapaan, kuten muissa vastaavissa tapauksissa, esim. Dreyfusin juttu ja vaikkapa Leon Frankin tapaus 1913). En tiedä, jatkaako valtamedia aiheen parissa, mutta toivottomia taisteluita on käännetty ennenkin suurella vallalla ja rahalla. Julkistamisuutisointi viittaa suuren yleisön manipulointiin.

Yksi tunnetuimmista ripperologeista on Donald Rumbelow, joka oli antanut Daily Mirrorille haastattelun jo parin päivän kuluttua julkistamisesta. Haastattelua siteerattiin mm. Aamulehdessä. Otsikko kuului suunnilleen näin: ”Onko tutkimuksessa tapahtunut iso virhe”. Tässä viitataan siihen, että saalia ei olisi listattu Catherine Eddowesin omaisuudeksi eikä se olisi edes kuulunut Eddowesille. Mutta tutkijathan ovat samaa mieltä ja kyseessä luulisi olevan perusasia alan asiantuntijoille. Rumbelow väitti, että 126 vuotta vanhaa dna:ta ei voisi tutkia ym. Soopaa. Hän ei itse ole rikostutkija. Aatos Erkon perikunnan ja kanssaomistajien omistama Helsingin Sanomat oli tuoreeltaan ottanut vastaan murskaavan lausunnon Ricky Cobbilta. Hän ei ole rikostutkija eikä tiedemies, mutta omistaa yrityksen nimeltä Ripper Vision. Saman imperiumin (Sanoma Oy) Ilta-Sanomat siteerasi ruotsalaista SydSvenskan -lehteä, jolle entinen journalisti Christer Holmgren oli antanut haastattelun. Jälleen sama huivi-asia. Kritisoijiin liittyi myös Trevor Marriott, joka väittää uhreja leikellyn vasta sairaalassa. Hän myy Viiltäjä-Jack -kirjoja ja dvd-levyjä ja luentoja aiheesta. Louhelainen sanoo, että suurelle yleisölle ovat ehkä jääneet päällimmäisenä mieleen kritiikki ja heidän työnsä vähättely. Kaikki kritiikki on kuitenkin ollut luokatonta. Esim. heidän kirjansa ei ole tarkoitus olla mikään tieteellinen artikkeli. Yhdessä kustantajan kanssa on tehty päätös, että liian vaikeaselkoista tiedeasiaa ei saanut olla liikaa. Siinä vain selvitetään, mitä on tehty.

Edwards sanoo juutalaisen hautausmaan johtajan olleen suopea ruumiin nostolle ennen kirjan julkistamista, mutta tämä on saattanut olla teatteria. Tai sitten korkeampi taho on astunut kuvaan julkisuuden myötä. En ihmettelisi, jos myöhemmin ilmestyisi vastatutkimuksia, joissa dna-analyysissä päästäisiinkin aivan toiseen tulokseen. Esim. jos hauta sittenkin avataan ja toiset tutkijat toimivat. Tai uusi jälkeläinen antaa näytteen. Tässä on kuitenkin selkeästi pelissä jotain suurta joillain tahoilla. Ehkäpä uskonnollisessa mielessä tms. Olemme nähneet paljon valehtelua holohoaxin yhteydessä ja monessa muussa asiassa. Ilmastohuijaus ym. Hollannissa on julistettu Anne Frankin päiväkirjojen kirjoittajaksi Anne Frank. Ym. Ym. Minä en tule uskomaan mihinkään muuhun kuin Kosminskin syyllisyyteen. Olen myös vakuuttunut Louhelaisen asiantuntemuksesta ja tutkimusten pätevyydestä.

Saksan pääkanavilla (ZDF:n ja ARD:n dokumenttikanavat) pyörii parasta aikaa dokumenttiohjelma aiheesta Viiltäjä-Jack (2021: Ja on pyörinyt jo monta kertaa). Syylliseksi väitetään mukamas melko todennäköisesti tuota sittemmin Australiassa asunutta psykopaattia. Juutalaisyhteisön jäsenten epäilemisestä tutkimusten yhteydessä sanotaaan, että se oli Euroopan yhteiskunnissa vallinneen antisemitismin ilmentymää. Saksassa ei kai tulla koskaan puhumaan julkisuudessa tästä uudesta läpimurtotutkimuksesta. Huolimatta siitä, että totuus on paljastettu nyt suurelle yleisölle, media jauhaa entiseen tapaan, ikäänkuin asia olisi edelleen epäselvä. Poliittisesti korrekti yhteiskunta vaikenee aiheesta. Asian esille ottajia rangaistaan epäsuorasti (esim. boikoteilla ja paheksunnalla ym.) jne. Tämän kaiken voi selvästi nähdä. Ei lupaa hyvää muuallekaan. 2021: Pian tuon kirjan ja tämän bloggauksen jälkeen erinäiset suomalaiset tunnetut ja tuntemattomat nettikirjoittelijat ovat väittäneet, että asia olisi edelleen epäselvä eikä syyllisyyttä selvästi ja varmasti todistettu. Ei kuulemma mitään olisi. Näkisin tässä todella suuren vallan haltijoiden nuoleskelua, sillä kyseessä on selvä valehtelu. Kyllä tapaus on täysin nyt ratkaistu.

Malluainen 23.1.2016
http://magneettimedia.com/viiltaja-jack-ja-juutalaisuuden-vaaristynyt-historia/

Todellakin olemme selvittäneet todennäköisimmät syyt Kosminskin perheen muutolle Venäjältä Englantiin Solzhenitsyn-bloggauksissa. Kirjassa on merkillistä ryömimistä ja valehtelua olemattomista juutalaisvainoista Venäjällä.

Salainen eutanasia Euroopan sairaaloissa / Joan Riversin outo kuolema

Lähde: Gerhard Wisnewski: Ungeklärt/unheimlich/unfassbar. Die spektakulärsten Kriminalfälle 2015 (2015), artikkeli ”Salainen eutanasia: Jokaisesta ruumiista saa rahaa” (s. 113- s.125)

Vuonna 2015 kohistiin Saksassa sairaanhoitajasta, joka oli murhannut ainakin 30 potilasta myrkyttämällä heidät lääkkeiden yliannostuksella. 90 kertaa hän oli yrittänyt murhaa samalla tempulla. Todellisuudessa Euroopan sairaaloissa harjoitetaan salaa julkisuudelta, mutta johtavien lääkärien ja hallintomiesten hyväksymänä ja korkealta taholta ohjeistettuna laajaa massamurhatoimintaa kaikessa hiljaisuudessa.

Esimerkiksi kuivattamismenetelmä. Jos ihminen ei saa tarpeeksi vettä päiväkausiin, hän makaa pian kooman kaltaisessa tilassa sängyssä ja kuolee huomiota herättämättömästi. Se, mikä omaisista näyttää normaalilta kuolemaprosessilta, saattaa todellisuudessa olla murha, tappo tai kuolemantuottamus: Menetelmässä ei jää jälkiä lääkkeistä ja niiden märistä mahdolliseen ruumiinavaukseen tai kuolinsyytutkimukseen. Kenenkään ei tarvitse toimia aktiivisesti eikä omainen yleensä ymmärrä, että potilas olisi voinut yksinkertaisesti kuola nestehukkaan – ovathan sairaalat uskomusten mukaan tarkasti valvottuja… Vierailijat eivät ymmärrä, että potilas olisi saattanut toipua nopeasti saatuaan taas riittävästi nestettä. Erityisesti vanhuksilla kuivumisprosessi näyttää täysin ”normaalilta” – kuin potilas vain menettäisi voimansa ja elinvoima katoaisi: potilas tulee äkkiä uniseksi, ”dementoituneen” tai ”koomaisen” oloiseksi, hänen silmänsä sumenevat ja hän kuolee pois. ”Hänen aikansa tuli”. ”Hän oli jo 70, 80, 90, silloin ei voida enää mitään”. ”Kuolema kuuluu elämään” jne. Tällaisia selityksiä omaisille sitten jaetaan.

Liioittelua? Ei suinkaan. Pikemminkin tällaista eutanasiaa harjoitetaan suuren luokan mittakaavassa. Medizininfo.de kertoo, että munuais- ja virtsatietulehdus on yleisin sairaalainfektion aiheuttama kuolinsyy. Tämä johtuu siitä, että bakteerit kukoistavat silloin, kun ne toteavat, että tiehyet eivät ole riittävästi kosteat. Vasta toisella sijalla ovat hengitystietulehdukset eli pelätty keuhkokuume. Sitten haavatulehdukset, verenmyrkytys jne. Iso-Britanniassa kuolee joka vuosi 40 000 potilasta munuaisten toimintavajaukseen, joka on kuivumisprosessin viimeisen vaiheen tyypillinen oire. ”Hammaslääketieteelliset tiedotteet” paljastavat siellä lääkärien kyselevän: ”Kuivuuko Britanniassa kuoliaaksi vuosittain tuhansia sairaalapotilaita?” (Zahnärztliche Mittailungen/online 3.6.2014) Munuaishäiriöiden aiheuttamat kuolemantapaukset ylittävät lukumääräisesti selvästi monivastustuskykyisten taudinaiheuttajien(MRSA ym.) aiheuttamien kuolemantapausten määrän. Lääkärien ei tarvitse kohotella kulmiaan. Pikemminkin he tietävät tarkasti, miksi potilaat kuolevat näin. Onhan maassa käytössä ns. Liverpool Care Pathway (LCP) – saksaksi ”Liverpooler Pflege-Abgang”. Lähinnä syöpäpotilaita varten kehitetty ”Matkasuunnitelma kuolemaan” on otettu Britanniassa käyttöön monien kuolemansairaiden ja ei-niin-kuolemansairaiden potilaiden hoidossa. Niin pian kuin lääkäri on sitä mieltä, että potilas tulee todennäköisesti kuolemaan, voi hän, ilman omaisten mielipidettä, lähettää potilaan LCP-käsittelyyn. Tällöin hänen ruokintansa, nestehuoltonsa ja lääkitsemisensä lopetetaan.

Tätä mieltä ovat lääkärit Britanniassa melko usein, sillä jokaisesta kuolleesta sairaala saa rahapalkkion. Kun potilas kuolee LCP-käsittelyn kautta, klinikka saa valtiolta rahaa. Webbisivu Katholisches.info: ”Tosiasiallisesti potilaat joutuvat tappolistalle, kaikkien sääntöjen mukaisille murhalistoille.” ”Näillä listoilla olevia potilaita ei auteta enää sydäninfarktin tai akuutin hengitysongelman sattuessa. Nesteen ja ravinnon antaminen lopetetaan. Britannian terveysministeriön mukaan joka vuosi käsitellään tällä tavoin 130 000 ihmistä, vähintään 60 000 heistä heidän tietämättään.”(8.1.2013) Kristillinen lääkäriyhdistys Christian Medical Fellowship (CMF) on huomannut, ”että kuolemanlistoille viedään ihmisiä, jotka olisivat voineet elää vielä vuosia(…) CMF:n mukaan Terveysministeriö houkuttelee sairaaloita taloudellisilla tuilla harjoittamaan käytäntöä ja viemään murhalistoille mahdollisimman monta henkilöä. Sairaalat, jotka ovat ottaneet käyttöön LCP-toiminnan, ovat saaneet budjetteihinsa 30 miljoonaa puntaa lisää, huolimatta terveydenhuollon säästöistä.” Tämä on Wisnewskin mukaan juuri seurausta säästöistä, sillä jos potilaat jäisivät henkiin, he maksaisivat vielä paljon enemmän. Tämä taas viittaa siihen, että elinvuosia olisi luvassa paljonkin. Kyse ei ole siitä, että juuri nämä vaatisivat kallista hoitomenetelmää, jota ei olisi tarpeeksi saatavilla.

Todellisuudessa suuri määrä omaisia on valittanut, että ”heiltä ei ollut kysytty asiaa tai että heille edes olisi ilmoitettu, että heidän läheisensä ruokinta ja vedensaanti oli lopetettu.” Näin kertoi brittiläinen Telegraph (online 31.10.2012) Periaatteessa menetelmää tulisi käyttää vain silloin, kuin potilasta ei voitaisi millään keinoin enää pelastaa. Todellisuudessa kaikki lääkärien mielestä kuolemaan vihityt eivät suinkaan ole olleet parantumattomia, vaan he ovat toipuneet sen jälkeen, kun he jostain syytä ovat alkaneet jälleen saada ravintoa ja vettä. Tunnettu esimerkki on Britannian 82-vuotiaan Patricia Greenwoodin tapaus. Hänet oli lähetetty LCP-polulle Blackpoolin sairaalassa. Ravinnon ja nesteen antaminen oli lopetettu ja omaiset kutsuttu kokoon hyvästelemistä varten. He kuitenkin olivat sanoneet ei ja antaneet jälleen isoäidille nestettä ja ravintoa. Tämä oli puhjennut taas kukkaan kuin kuivahtanut huonekasvi. Daily Mail (online 26.10.2010) teki aiheesta jutun otsikolla ”Selvisin hengissä Kuolemanpolusta”: ”Lääkärit antoivat Patricialle enää kaksi päivää elinaikaa, mutta omaiset eivät luottaneet heihin ja antoivat potilaalle nestettä pillin avulla. Nyt hän suunnittelee risteilymatkaa.” Muutamassa tunnissa rva Greenwood saattoi jälleen itse syödä ja juoda ja on nyt taas kotona. Hän kutsuu itseään ylpeänä ”LCP:stä selviytyjäksi”, kertoi lehti. Valokuvassa iloinen vanhus oli perheensä ympäröimänä.

Voisiko vastaava järjestelmä olla käytössä myös Saksassa? Otetaan esimerkiksi tapaus, josta yksikään poliisi tai oikeusistuin ei ole piitannut. Helmikuussa 2015 eräs Andreas B (85-v, nimi muutettu) vietiin sairaalaan Müncheniin keuhkokuumeen vuoksi. Mitä potilas tuolloin tarvitsee, ovat antibiootit ja riittävä määrä vettä. Omaiset luulivat luovuttaneensa potilaan hyviin käsiin. Kuitenkin tyttären vieraillessa seuraavana päivänä sairaalassa hän putosi pilvilinnoista: Vanhan miehen katse oli sumea, hänen suunsa oli kuiva eikä hän pystynyt juuri puhumaan. Virtsa-astiassa vuoteen vierellä oli ruskeaa virtsaa. Potilas kuitenkin oli nyökännyt ja mumissut myöntävästi, kun tytär kysyi, olisiko hän halunnut vettä ja antibiootteja. Lääkärit olivat kuitenkin evänneet häneltä näiden saannin, muka ”potilaan omasta tahdosta”. Tyttärelle potilas oli sanonut kuitenkin aivan muuta. Hänen oli täytynyt uhata poliisiviranomaisilla, ennen kuin nesteen ja lääkkeiden antamiseen uudelleen suostuttiin. Ilman tätä seniori olisi ollut päivän tai kahden kuluttua kuollut ja kuolema näyttänyt ”täysin luonnolliselta”. Viimeistään nyt omaisille selvisi: heidän isänsä oli määrä kuolla! Vain heidän valppautensa ansiosta hän selvisi. Muutaman päivän päästä hänet voitiin taas viedä kotiin. Pian sen jälkeen oli hän olosuhteisiin nähden hyväkuntoinen.

Vuosien sairaalahoito tulee kalliiksi sairasvakuutus- ja eläkerahastoille. Jos hänet on vakuutettu hyvin, myös muille tahoille. Jokainen intensiivihoitoa saavan vanhuspotilaan vuosi sairaalassa maksaa helposti yli 100 000 euroa. Tosiasiassa LCP on ollut käytössä myös Saksassa jo vuosia, erityisesti Oldenburgissa, jossa on ollut myös esillä sarjamurhatapaus. Mutta siellä on myös testattu ”saksalaista LCP-mallia” viisi kuukautta v. 2007. Tällöin aivan virallinen yhteiskunnan harjoittama eutanasia päätti 24 potilaan elämän tai virallisemmin ”LCP-saattohoito”. Jälkeenpäin keskusteltiin, mutta ei omaisten kanssa. Sairaanhoitajat ja lääkärit neuvottelivat ja olivat täydellisesti tyytyväisiä käytäntöön. Kommentteja voi lukea esim. julkaisusta Deutscher Medizinische Wochenschrift 134/2009, s. 1399-1404. LCP on kuitenkin kuolemantuomio potilaalle ilman mahdollisuutta eriävään mielipiteeseen saati valitukseen. Yleinen käytäntö on nimittäin sellainen, että potilaalta ja omaisilta ei kysytä mitään. He joutuvat kohtaamaan joko oman tai omaisensa nopean kunnon heikkenemisen, tajuttomuuteen vajoamisen ja poismenon.

Kuivumisen oireita: tietoisuuden aleneminen, puhehäiriöt, poissaolevan oloisuus, puhekyvyttömyys, voimien heikkeneminen, kuiva suu (ellei suuta ole kostutettu hämäykseksi), haiseva hengitys, sameat silmät, silmärenkaat, virtsattomuus tai ruskea virtsa, kuume. Silmiinpistäviä ja tuskallisia oireita peitellään usein mielellään särky- ja unilääkkeillä.

Kun Wisnewski oli kirjoittanut aiheesta internettiin, palaute oli hyvin laajaa. Andreas Griese kirjoitti: ”Juuri tällainen on käytäntö”. ”Hoidin äitiäni seitsemän vuotta ja saatoin kuolemaan. Pahin aika vanhalle ihmiselle oli sairaalassa, kun kukaan ei ollut valvomassa. Häntä kohdeltiin huonosti ja jätettiin ruokkimatta ja juottamatta sekä myrkytettiin (…) Tätä en voinut kauaa katsella.” Elisabeth: ”Kun muistelen viimeisintä sukulaiseni sairaalavierailua, minulle on yksi asia selvä. Dementoituneen isoisäni jouduimme viemään valitettavasti sairaalaan lyhyeksi aikaa…jos emme olisi noutaneet häntä, olisi se merkinnyt välitöntä loppua. En tiedä tarkkaan hänen saamaansa lääkitystä, mutta joka tapauksessa hän oli kuin kuollut, ei reagoinut mihinkään enää, tuijotti vain tyhjyyteen. Kun taas saatoimme ruokkia häntä kotona ja antaa nestettä, toipui hän taas täysin ennalleen niin henkisesti kuin fyysisesti. Ja tämä ei ollut ainoa tapaus perheessämme, jolla oli samanlaisia kokemuksia…” Kolmas kirjoittaja: ”Voin vahvistaa kaiken tämän. Jos en itse olisi mennyt sairaalaan ja antanut juotavaa äidilleni, olisi hän jo ajat sitten kuollut. Toinen sairaalakäynti ei enää tule kysymykseen, koska lääkärit ovat happamia sen vuoksi, että hän ylipäänsä on enää elossa.” Neljäs: ”LCP on saapunut myös tänne. 2007 makasin vaikean leikkauksen jälkeen viikkoja sairaalassa. Kolmen viikon jälkeen minulle tuli vettä jalkoihin ja jalkateriin. Minulle kerrottiin, että en saisi juoda kuin mahdollisimman vähän. Kolmen päivän kuluttua virtsani muuttui tummaksi. Toinen lääkäri ilmestyi ja käski antaa vähintään kaksi litraa vettä päivässä. Tämä johti pikaiseen paranemiseen.”

Saksassa kuollaan useasta syystä sairaalassa: Puutteellisen hygienian ja sairaalabakteerien vuoksi, välinpitämättömyyteen ja huolimattomuuteen, tietoiseen tai erheelliseen väärään käsittelyyn (esim. kuivuminen), potilaan käyttämiseen ”harjoitusmateriaalina” esim. leikkaussaleissa, ”elinlahjoitukset” (kuolleeksi julistaminen oletetun aivokuoleman vuoksi ja potilaan teurastaminen ottamalla elimiä), lääkärien tai hoitajien tyylipuhtaan murhaamisen vuoksi.

AOK-Sairaalakertomuksen v. 2014 mukaan joka vuosi kuolee 19000 ihmistä hoitovirheiden vuoksi sairaaloissa Saksassa, mikä on enemmän kuin viisi kertaa enemmän liikennekuolemiin verrattuna (3400). 190 000 saa terveydellisiä vammoja samasta syystä. Ei-toivottujen ja vältettävissä olevien tapausten määrät on arviolta 360 000 – 720 000. Tähän on lisättävä vielä puuttuva hygienia. 40 000 ihmistä kuolee sairaalabakteerin aiheuttamaan tulehdukseen. Tässä tilastossa on ongelma. Kun liikennekuolemat ovat selvästi todettavissa oleva ilmiö, sairaalakuolemat jäävät usein pimentoon. Koska lähtökohtaisesti esim. LCP-kuolemat ovat selvä valinta eivätkä ei-toivottujen virheiden seurausta, ne puuttuvat tuosta tilastosta. Muutenkin on selvää, että kaikkia virheitäkään ei huomata tai niitä voidaan jopa salailla. Välinpitämättömyyden, piittaamattomuuden tai ”salaisen eutanasian” seurauksena kuolleet ovat melko helposti salattavissa olevia tapauksia. Etenkin tämä koskee sellaisia, joilla ei ole sukulaisia tai omaisia.

Lääkärit ja hoitajat saattavat kirjoitella asiakirjoja mieleisikseen. Kaikkea ei ehkä viedä niihin. TV:n makasiiniohjelma Report Mainz (lähde: WAZ online 27.9.2012): ”Hoitohenkilökunta manipuloi useissa tapauksissa potilasasiakirjoja, jotta eivät joutuisi vastuuseen hoitovirheistä”. Vanhat ja sairaat ihmiset ovat avuttomia ja hoitohenkilöstön armoilla. Joka on kunnossa, voidaan saada avuttomaksi sopivalla lääkityksellä ja esim. kuivattamalla. Omaisille ja syyttäjille on hyvin vaikeaa saada mitään todistetuksi, etenkin, jos he kohtaavat vaikenemisen muurin. Sairaalat tarvitsisivat aivan oman syyttäjäviranomaisen, joka edes pelotusmielessä keskittyisi tutkimaan potilaskertomuksia. Tarvittaisiin lisää ruumiinavauksia ja ruumiintarkastuksia. Nämä seikat tietenkin auttavat vain silloin, kun yhteiskunta itse ei ole määrännyt sairaaloita toimimaan tietyllä tavalla. Nämä auttavat vain ns. valelääkärien tai psykopaattihoitajien suhteen sekä mahdollisten muiden ei-toivottujen ilmiöiden. Toisaalta ns. kuolemanlääkärien ja kuolemansisarten on helpompaa toimia silloin, kun olosuhteiden mukaisesti on oikeastaan vain veteen piirretty viiva auttajan ja hirttäjän roolien välillä. Toisaalta esim. tunnetun Niels H:n tapauksessa tuomarin mielestä myös klinikka oli syyllinen. Se ei ollut seurannut riittävästi hoitajan käyttämien lääkkeiden kulutusmääriä. Kukaan ei ollut piitannut mitään, vaikka hoitajan palvelusaikana kuolinmäärät olivat kaksinkertaistuneet ja gilurytmaalin kulutus moninkertaistunut (Die Welt 26.2.2015). Vain muutamia viikkoja viimeisimmän murhayrityksen jälkeen oli hoitajakollega vienyt roskiksesta löytämänsä sydänlääkeampullit. Esimies oli sanonut: ”Vaietkaa tästä vain. Hävittäkää todistusaineisto ja unohtakaa koko juttu”. (M: Ilmeisesti oletetun vahingon salaaminen?) H on saattanut murhata paljon tiedettyä useampia. Erityiskomissio epäilee jo 200 tapausta. Delmenhorstin intensiivihoitoklinikalla kuoli vuosien 2003 ja 2005 välillä lähes 200 ihmistä normaalia enemmän.

Kommentti: Tässä blogissa on kerrottu siitä, kuinka Nürnbergin prosesseissa valehdeltiin sodan jälkeen kaikki kansallissosialistien eutanasiaohjelmasta, jota ei siis ollut ts. se oli ihan normaali armokuolemalaki, jollaisia on käytössä tai jollaisen käyttöön otosta kiistellään Länsimaissa. Todellisuudessa siis eurooppalaisissa maissa on otettu käyttöön massamittainen eutanasiaohjelma. Valkoiset kansakunnat eivät ole minkään arvoisia johtonsa ja heidän isäntiensä silmissä. Rahaa kulutetaan kyllä kansakuntien tuhoamiseen (väestön vaihtoon ym.)

16.3.2016: Ainiin, olen kuullut vastaavsta eutanasiaohjelmasta ja sairaalloiden saamista rahabonuksista jokaisesta kuolleesta myös Spingolan ym. ohjelmista. USA:n sairaaloissahan toiminta on myös erittäin laajaa.

(Kopp-yhtymän sivut kadonneet)

JOAN RIVERS

Aiheeseen liittyy osittain toinen artikkeli kirjassa (”Joan Rivers: Abschied von einem Enfant terrible” s. 46- s. 62). Tässä on esimerkki mahdollisesta murhaoperaatiosta, joten kyse on hieman eri asioista. Tietenkin sairaaloissa on tiedustelupalveluiden tai muiden operoijien luottoklinikoita ja myöskin on solutettu luottohenkilöstöä, jotka tarvittaessa toimivat toivotulla tavalla. Moni tunnettu tapaus on kuollut nimenomaan sotilassairaaloissa, kuten esim. Patton ja muut selvästi eliminoidut tapaukset. Joan Riversin kohtalo vaikuttaa Wisnewskin artikkelin perusteella hyvin epäilyttävältä, joten se on kai hyvä poimia tähän blogiin kirjasta. Vaikkapa etenkin tämän Obama-asian vuoksi.

Megatähti Joan Rivers kuoli 4.9.2014 oudosti sairaalassa rutiinioperaation yhteydessä. 26.1.2015 tytär Melissa nosti kanteen sairaalaa ja osallisia lääkäreitä vastaan. Rivers oli absoluuttisesti ”insider”. Kuolemaa valittelivat niin prinssi Charles, pääministeri Netanjahu kuin presidentti Barack Obama. Juuri ennen kuolemaansa suorasuinen ja rääväsuinen diiva oli kohahduttanut sanomalla Obaman ja tämän vaimon olevan homoja. Wisnewskin mukaan tämä saattoi olla syynä 81-vuotiaan talkshow-legendan kuolemaan. Joan Rivers Show oli suosittu etenkin 90-luvun alussa. Hän sai postuumisti grammyn äänikirjastaan ”Ruokottoman Diivan Päiväkirja”.

Viimeisin kohu sai alkunsa 30.6.2014, kun Rivers oli esiintynyt em. äänikirjansa allekirjoitustunnilla. Kaksi homoa oli selannut kirjaa nimikirjoitusta odotellessaan ja huomannut Riversin kertovan olevansa pappi. Rivers kuului organisaatioon Universal Life-Church, joka sanoo papiksi jokaista, joka papiksi itseään haluaa nimittää. Homot olivat kysyneet, voisiko Rivers vihkiä heidät samassa tilaisuudessa. Rivers jäljitteli häämarssia ja julisti molemmat ”aviomieheksi ja aviomieheksi” (New York Daily News/online 2.7.2014) Seuraavana päivänä reportteri kadulla kysyi: ”Rva Rivers, miten menee? Olette jälleen päässeet otsikoihin eilisen hääseremonian New Yorkissa vuoksi – onko tämä jokin uusi askel urallanne? Uskotteko, että näin ei voi olla, ennen kuin USA:ssa on homo presidentti tai lesbo naispresidentti?” Rivers vastasi: ”Ah, mehän olemme jo saavuttaneet tämän Obaman kanssa. Olkaa siis ihan rauhassa.” Pienen hetken jälkeen: ”Tiedättekö, Michelle on transsu.” Reportteri: ”Anteeksi kuinka?” Vastaus: ”Transseksuaali, mehän kaikki tiedämme sen.” (Tube-video: ”Joan Rivers: Obama on Gay, Michelle is a Tranny” 3.7.2014)

Kysymys on vain: Keitä tarkoitettiin, kun Rivers sanoi ”me”? Julkisuutta ja mediaa ilmeisesti ei ja journalisti olikin hämmästynyt. He eivät myöskään tienneet. Koko juttu kuitattiin mauttomana pilana. Huffington Post totesi Riversin liioitelleen taas, kun hän oli solvannut presidentin rouvaa. (5.7.2014). CNN:n jutussa tämän jälkeen Rivers kuitenkin kieltäytyi pyytämästä anteeksi ja ilmoitti:”..Hän on viehättävä, hyvän vartalonsa kanssa, suurenmoiset kasvot ja hänellä on suurenmoinen meikkaus (…) Vetävimmät naiset ovat transvestiitteja” (CNN online 20.10.2014). Los Angeles Times online 7.7.2014 totesi: ”Rivers ei ole vasta-alkaja, mitä tulee kuumaan rautaan (…) Joskus hän menee liian pitkälle, mutta niin se vain on hänen kanssaan. Kuitenkin on olemassa rajat, joita ei ylitetä.” Melko suora vihjaus: Rivers oli myrkyttänyt suhteensa korkeimpiin piireihin. Nämä olivat ”Me”, jotka tiesivät Barack ja Michelle Obaman todellisen luonteen. Oliko Rivers ylittänyt rajan?

Vain pari kuukautta myöhemmin Rivers oli kuollut. Erittäin onnettomien sattumusten ketjun seurauksena, kuten tuolloin sanottiin. Vaiko henkeäsalpaavan kyvyttömyyden, kuten tytär Melissa Rivers sanoo valituksessaan 26.1.2015 ao. klinikkaa vastaan. Rivers oli tosin 81-vuotias, mutta hänen terveytensä oli tunnetusti hyvä. Hän ei kärsinyt mistään akuutista tai ainakaan henkeä uhkaavasta ongelmasta. Viime aikoina hän oli kärsinyt närästyksestä ja siksi halusi endoskooppisen tähystystutkimuksen ruokatorvensa ja ylemmän ruoansulatuskanavansa tilasta. 28.8. hän siis meni Upper Eastsidella sijaitsevaan Yorkvillen endoskopia-klinikalle. Hyvin pieni rutiinioperaatio. Lyhyt narkoosi, muutaman minuutin syvä uni ja niin asia on hoidettu.

Tässä tapauksessa vain kaikki meni niin pieleen kuin vain voi. Rivers saatettiin hengenvaaraan ja hänet ”unohdettiin” pelastaa. Melissa Riversin asianajajat nojaavat viralliseen terveysviranomaisten selvitykseen (Centers for Medicaire & Medicaid Services (CMS): ”Päämiehemme Melissa Rivers on syvästi pettynyt klinikkaan ja sen henkilökunnan lukuisiin virheisiin, jotka on esitetty CMS:n kertomuksessa.” Näin julistivat Jeffrey B. Bloom ja Ben Rubinowitz. ”Kuten jokainen muu, on nti Rivers shokissa proseduurista paljastuneiden väärinkäytösten ja huonon johdoin vuoksi.” (Daily Mail 12.11.2014)

Omituinen hahmo tri Gwen Korovin käveli Riversin kanssa Yorkvillen Endoskopiaan.Hän on myös High societyyn kuuluva kurkku- ja korvaspesialisti. Oliko Rivers kutsunut hänet tarkkailijaksi? Syytä ei tunneta vieläkään. Hänellä ei ole ollut esittää minkäänlaista kirjallista tahdonilmausta Riversin taholta osallistua operaatioihin eikä hänellä muutenkaan ollut mitään oikeutta toimia klinikalla. Suullistakaan toimeksiantoa ei tunneta (CMS:n mukaan, NYT online 10.11.2014). Lopulta nainen tallusteli kenenkään estämättä leikkaussaliin ja johtava lääkäri tri Lawrence Cohen osoitti pöydän hänen mustaa laukkuaan varten. Mitään tutkimusmääräystä hänellä ei ollut eikä hän esiinny ns. Time-outin listassa, jossa esitetään hoitohenkilökunta ja potilas ja jossa juuri tutkitaan, että mitään virheitä ei ole tehty edessä olevaan toimintaan nähden eikä mitään erehdyksiä esiintyisi. Tällöin esitetään välineet, potilas, lääkkeet ja varusteet ja kaikki tarkistetaan. Time-Out protokollan allekirjoittavat kaikki osalliset. Korovin ei esiinny tässä eikä myöskään muiden hänen suorittamiensa tutkimusten tai puuttumistensa osalta (CMS-kertomus 5.9.2014, s. 119). Siten sille, mitä tapahtui, ei ollut mitään perusteita. Kuitenkin heti Riversin vaivuttua narkoosiin Korovin tarttui laryngoskooppiin ja aloitti nenän ja kurkunpään tutkinnan ja sanoi terävästi: ”Minä tulen ensin.” Näin CMS-kertomuksessa. Protokollan mukaisen endoskopiatähystyksen sijaan seurasi nyt kitalaen peilaus, jota ei ollut ollenkaan agendalla. Klinikan tutkimuspöytäkirjasta Korovin tai hänen tutkimuksensa puuttuvat kokonaan. CMS-raportin mukaan protokollan analysointi osoittaa, että siinä ei ollut mainittu kaikkia tutkimukseen osallistuneita eikä kaikkien jäsenten toiminnasta ollut yhteisymmärrystä. Oliko Korovin siis mukana pimeästi?

15 minuutin kuluessa tapahtui kaksi asiaa. Median kertoman mukaan Korovin vei läpi em. peilauksen lisäksi äänihuulten biopsian, koska hän ”oli nähnyt niissä jotain”. Säännönmukaisesti otetaan äänihuulista näyte tuolloin, jos niissä havaitaan epäilyttäviä muutoksia. Muutosten havaitsijasta ei ole selvyyttä. Ruumiinavauksessa ei tällaisia löydöksiä mainita. Ns. äänijänteet saattavat reagoida tällaisessa operaatiossa erittäin ärtyneesti, jos ne tuntevat tuntemattoman esineen tunkeutuvan henkitorveen. Ne voivat mennä tukkoon. Puhutaan spasmuksesta eli eräänlaisesta krampista. Tällöin ei enää mene ilmaa keuhkoihin ja potilas voi tukehtua. Lääkäreille tämä ei ole mikään ongelma, sillä he voivat tehdä keinotekoisen ilmaväylän äänihuulten alapuolelle (henkitorvileikkaus). On merkillistä, että Joan Riversille ei tehty tällaista avausta, kun hän joutui hengenvaaraan (CNN online 17.10.2014) Toinen tai vaihtoehtoinen kohtalokas virhe Riversin kohtelussa, joka tiedostamatta tai tietoisesti suoritettiin, liittyy nukutusaineeseen. Myös Michael Jackson kuoli v. 2009 propofoliin. Tämä tainnutuslääke on melko vaarallinen sen vuoksi, että sen annostelussa on oltava tarkkana. Vain juuri sopiva määrä ainetta tainnuttaa riittävästi, mutta ei ole vielä vaarallinen. (”Propofol in der Diskussion”, thieme.de 1.8.2009) Käytännön mukainen vertailumenetelmä jäi suorittamatta tällä kertaa ja nukutukseen ryhdyttiin aivan summakaupalla arvioiden. Protokollan mukaan potilas sai yhteensä 300 mg propofolia, sanoo CMS. Ensin 100 mg ja sitten 50 mg kerrallaan. CMS:lle anestesialääkäri kertoi kuitenkin käyttäneensä vain 120 mg. Protokollassa oleva tämän lisäksi merkitty määrä on ”tietokonehiiren vahinkoklikkaus”(CMS, s. 17). Propofolin sivuvaikutuksiin luetaan juuri verenpaineen heikkeneminen ja sydämen lyönnin hidastuminen sekä hengityksen pysähtyminen. (”Propofol”, onmeda.de, 29.11.2011) Etenkin liiallisen määrän ollessa kyseessä. Biopsia ja nukutuslääkkeen väärä annostus näyttäisivät käynnistäneen kriisin. Hengityksen pysähtyminen saattoi johtua joko molemmista tai toisesta syystä. Jälkimmäisessä ei yksin ylimääräinen ilmatie olisi riittänyt potilaan pelastamiseen.

Kriisiä ignoroitiin protokollan mukaan niin kauan, että oli liian myöhäistä. New York Postin mukaan Cohen ja Korovin tutkivat ilmatorvea ja kurkunpäätä 14 minuuttia, kunnes potilaan pulssi ja verenpaine romahtivat. Vaikka Riversin sydän oli pysähtynyt, olivat he itse turhaan yrittäneet 10 minuuttia elvytystä, ennen kuin he kutsuivat hätälääkärin. Lehti oli saanut insider-tiedon, jonka mukaan potilas ei ollut hengittänyt, sydän oli pysähtynyt eikä pulssia ollut. Riversin huulet olivat olleet siniset.Lopulta sydän oli saatu uudelleen lyömään ja keuhkot hengityspalloilla, mutta Riversin aivot olivat jo kärsineet parantumattomia vaurioita. (online 30.11.2014)

Operaatio oli alkanut klo 9.00 aamulla. 15 minuutin päästä Rivers oli saanut shokin. Joko unilääkkeestä tai äänijännekrampin vuoksi.9.16 olivat verenpaine ja pulssi olleet 92/54 suhteessa 56 kpl. Tästä ei piitattu, vaan oli jatkettu kurkunpään ja henkitorven tutkimuksia. Klo 9.21 olivat luvut 89/44 kunnioitettavat 54 kpl. ”Vielä tällöin he olisivat voineet puuttua asiaan niin, että se ei olisi ollut liian myöhäistä. Rivers olisi edelleen televisiossa vitseineen” (New York Post). Elvytyksen sijaan kuitenkin naiselle annettiin 120 mg lisää propofolia. ”Rauhoittaa joku, joka on shokissa. Tällaisessa ei ole mitään mieltä”, lehti siteeraa terveysviranomaisia. Anestesialääkäri väitti koko ainemäärän olleen tämän. Kuinka paljon potilas oli saanut ainetta ennen tätä? Klo 9.26 olivat verenpaine ja pulssi 84/40 suhteessa 47 lyöntiä minuutissa. Tällöin olisi ollut hetki kutsua kaikki lääkärit paikalle em. siteeratun lausunnon mukaan. Mutta potilaan kuollessa käsiin klo 9.28 tri Cohen otti endoskopia-putkensa pois potilaan ruokatorvesta. Ei aloittaakseen elvytyksen, vaan tehdäkseen tilaa tri Korovinin laryngoskoopille. NY Post: Ei vieläkään mitään reagointia shokkiin, ei hätäsoittoa. Olisi ollut viimeinen hetki tilata hätäapuvoimat. Sen sijaan anestesialääkäri alkoi viimein korottaa potilaan saaman hapen määrää, millä ei enää ollut merkitystä, koska Rivers ei enää pystynyt hengittämään. Puhelinsoiton sijaan Cohen otti kännykällä muistovalokuvan Korovinista ja tämän kuolevasta potilaasta. Korovin oli jatkanut vielä kaksi minuuttia tutkimuksiaan, kunnes paineet olivat 85/49 ja pulssi pudonnut nollaan. Nyt oli tutkimukset lopetettu ja aloitettu sydänlääkkeen annostelu. Sairasautoa ei ollut vieläkään kutsuttu. Näin tehtiin vasta klo 9.40. Korovin ja Cohen eivät ole kommentoineet menettelyään.

Rivers vietiin samana päivänä New Yorkin Mount-Sinai-sairaalaan, jossa hänen elintoimintansa pysäytettiin 4.9.2014. Kuolinsyyksi julistettiin liian pieni hapensaanti kirurgisten komplikaatioiden seurauksena ja niiden seurauksena aivovaurio. Toksikologisesta tutkimuksesta ei ollut mainintaa. Tästä olisi selvinnyt nukutusaineen määrä ja vaikutuksia. Monen lähteen mukaan ruumiinavausta ei tehty ja tämä olisi ollut Melissa Riversin toivomus. Tämä on merkillistä, sillä kuolema tapahtui hyvin epäselvissä olosuhteissa ja Melissa olisi tarvinnut myöhemmin tietoja kannettansa varten. Tällaisissa tapauksissa viranomaiset olisivat kyllä voineet suorittaa ruumiinavauksen ilman lupaakin. Olihan jo pian kaiken jälkeen esitetty vakavia moitteita. Asia olivat tutkineet vain terveysviranomaiset, vaikka kaikki seikat puhuivat rikostutkinnan aloittamisen puolesta. Melissa Rivers aikoo siis nyt nostaa siviilikanteen. Tri Korovin kiistää kaikki syytökset.

Presidentti Obama sanoi surunvalitteluissaan: ”Hän sai meidät paitsi nauramaan, myös ajattelemaan.” Vain muutamaa viikkoa ennen kuolemaansa oli Joan Rivers laatinut listan henkilöistä, joiden ei halunnut osallistuvan hautajaisiinsa. Hyvin korkealla listalla: Michelle Obama.

Kommentti: Kirjassa on myös muita kiinnostavia artikkeleita. Luonnollisesti paljastetaan lavastetut ISIS-videot, joista tällä kertaa tarkastelussa häkissä poltetun lentäjän video. Tietenkään kyseessä ei ole aito murha eikä ketään tietenkään poltettu. Erityisen järkyttävä oli artikkeli saksalaisesta Schulzen perheestä, joka murhattiin Hampurin lähistöllä. Vaikka mies löytyi joesta myöhemmin sattumalta paino kiinni jalassa ja sidottuna sekä kaksi niskalaukausta kallossaan, poliisi väitti hänen murhanneen perheensä ja lopuksi itsensä. Artikkelissa paljastui kyseessä olleen selvän mafiamurhan, jollaisia esiintynyt muitakin alueella takavuosina. Tuolloinkin poliisi puhui itsemurhasta, mikä aiheutti myös silloin huomattavaa epäuskoa ja kiihtymystä kansan keskuudessa. Poliisi siis suojelee mafiaa ja valehtelee sen murhista ja uhreista.

9 kommenttia artikkeliin ”Salainen eutanasia Euroopan sairaaloissa / Joan Riversin outo kuolema”

Malluainen 7.2.2016
Nykyajan ihmiset ovat harhaan johdettuja. Monet ovat menettäneet läheisensä syöpään tai muuhun nykyajan tappajaan. He eivät ymmärrä, että nykyinen lääketiede ja terveydenhoito ovat huijauksia ja huijareiden pyörittämiä lääketeollisuuden lisäksi. Syöpään ei haluta löytää parannuskeinoja ja muutenkin ihmisilät halutaan lähinnä lypsää rahaa. Heitä ei aina halutakaan parantaa.

Jos Hitler olisi voittanut sodan tai saanut olla rauhassa ilman sotaa, hän olisi pelastanut monen ihmisen läheisen tai siis ehkä jonkun muun, silllä kai kaikki olisivat eri ihmisiä eri siittiöistä, koska tapahtumat olisivat menneet eri aikataulua ja siis heidän vanhempansa ja esivanhempansa synyttäneet eri ihmiset. Mutta siis Hitler halusi löytää poarannuskeinon syöpään ja muutenkin halusi kansastaan tervettä ja siten pyrki saamaan yhteiskunnan parantamaan ihmisiä ja huolehtimaan heidän terveydestään. Dresdenissä oli suuri luontaislääketieteen ja yrttituntemuksen arkisto ja tiedekeskus, jotka tuhottiin liittoutuneiden pommituksissa. Saksassa lääketeollisuuden rahastukselle oli selvät pelisäännöt eli voittosaalistusta rajoitettiin vahvasti.

Tässäkin siis todellisuus on valehdeltu päälaelleen. Lisäksi siis nyt eurooppalaiset kansakunnat vaihdetaan ja hävitetään monella eri tavalla.


Malluainen 8.2.2016

Tämä sopisi myös kahteen edelliseen bloggaukseen kommenttiosastolle:

Suomalaisapu: farmaseutilta apua lääkekysymyksissä!

”Suomalaisavun tarkoitus on auttaa vähäosaisia tai muuten avun tarpeessa olevia suomalaisia. Poliittisia päättäjiä ja viranomaisia kansalaistemme hyvinvointi ei kiinnosta. Julkiseen velkaan vedoten hallitus leikkaa omilta syytäen samalla rajattomasti julkisia varoja turvapaikanhakijoista aiheutuviin kuluihin.
Turvapaikanhakijoille tarjotaan muun muassa terveydenhuolto yksityissektorilla ja heille maksetaan lääkkeet sekä tarjotaan maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Myös avustusjärjestöt kohdentavat tukiresurssinsa elintasopakolaisiin. Muukalaisten suosiminen oman kansan kustannuksella on yksiselitteisesti väärin. Me sen sijaan rakennamme yhteiskuntaa, joka vaalii suomalaista perintöä ja hyvinvointia! Ota yhteyttä jo tänään!”

2021: Tämäkin apu lakkautettiin viha-apuna ja avun antaja myös….


ms 19.2.2016
Pikaisen haun tuloksia Joan Riversistä:

Rivers näyttää olleen juutalainen. Oikealta nimeltään Joan Alexandra Molinsky. https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Rivers

Rivers on heittänyt vitsin holokaustista, jota hänen olisi pitänyt pyytää anteeksi. No, kun tietää kuinka herkkähipiäisiä heimolaiset ovat…
http://edition.cnn.com/2013/02/28/showbiz/joan-rivers-holocaust-joke/

Joan testamenttasi rahaa juutalaisjärjestöille; Jewish Guild for the Blind, Jewish Home and Hospital Foundation ja Losin the Simon Wiesenthal Centerille
http://www.haaretz.com/jewish/news/1.631297

Tykkää

Malluainen 28.2.2016
Ai kun ihanaa luvassa. Erään Dayn puheesta 1968:

http://100777.com/nwo/barbarians#1

Mm.: ”EUTHANASIA AND THE ”DEMISE PILL”

Everybody has a right to live only so long. The old are no longer useful. They become a burden. You should be ready to accept death. Most people are. An arbitrary age limit could be established. After all, you have a right to only so many steak dinners, so many orgasms, and so many good pleasures in life. And after you have had enough of them and you’re no longer productive, working, and contributing, then you should be ready to step aside for the next generation. Some things that would help people realize that they had lived long enough, he mentioned several of these – I don’t remember them all – here are a few – use of very pale printing ink on forms that people .. are necessary to fill out, so that older people wouldn’t be able to read the pale ink as easily and would need to go to younger people for help. Automobile traffic patterns – there would be more high-speed traffic lanes .. traffic patterns that would .. that older people with their slower reflexes would have trouble dealing with and thus, lose some of their independence.
LIMITING ACCESS TO AFFORDABLE MEDICAL CARE
MAKES ELIMINATING ELDERLY EASIER

A big item .. was elaborated at some length was the cost of medical care would be made burdensomely high. Medical care would be connected very closely with one’s work but also would be made very, very high in cost so that it would simply be unavailable to people beyond a certain time. And unless they had a remarkably rich, supporting family, they would just have to do without care. And the idea was that if everybody says, ”Enough! What a burden it is on the young to try to maintain the old people,” then the young would become agreeable to helping Mom and Dad along the way, provided this was done humanely and with dignity. And then the example was – there could be like a nice, farewell party, a real celebration. Mom and Dad had done a good job. And then after the party’s over they take the ”demise pill.”
PLANNING THE CONTROL OVER MEDICINE

The next topic is Medicine. There would be profound changes in the practice of medicine. Overall, medicine would be much more tightly controlled. The observation was made, ”Congress is not going to go along with national health insurance. That (in 1969),” he said, ”is now, abundantly evident. But it’s not necessary. We have other ways to control health care.” These would come about more gradually, but all health care delivery would come under tight control. Medical care would be closely connected to work. If you don’t work or can’t work, you won’t have access to medical care. The days of hospitals giving away free care would gradually wind down, to where it was virtually nonexistent. Costs would be forced up so that people won’t be able to afford to go without insurance. People pay.. you pay for it, you’re entitled to it. It was only subsequently that I began to realize the extent to which you would not be paying for it. Your medical care would be paid for by others. And therefore you would gratefully accept, on bended knee, what was offered to you as a privilege. Your role being responsible for your own care would be diminished. As an aside here, this is not something that was developed at that time .. I didn’t understand it at the time as an aside, the way this works, everybody’s made dependent on insurance. And if you don’t have insurance then you pay directly; the cost of your care is enormous. The insurance company, however, paying for your care, does not pay that same amount. If you are charged, say, $600 for the use of an operating room, the insurance company does not pay $600 on your part. They pay $300 or $400. And that differential in billing has the desired effect: It enables the insurance company to pay for that which you could never pay for. They get a discount that’s unavailable to you. When you see your bill you’re grateful that the insurance company could do that. And in this way you are dependent, and virtually required to have insurance. The whole billing is fraudulent. Anyhow, continuing on now, .. access to hospitals would be tightly controlled. Identification would be needed to get into the building. The security in and around hospitals would be established and gradually increased so that nobody without identification could get in or move around inside the building. Theft of hospital equipment, things like typewriters and microscopes and so forth would be ”allowed” and exaggerated; reports of it would be exaggerated so that this would be the excuse needed to establish the need for strict security, until people got used to it. And anybody moving about the hospital would be required to wear an identification badge with photograph and.. telling why he was there .. employee or lab technician or visitor or whatever. This is to be brought in gradually, getting everybody used to the idea of identifying themselves – until it was just accepted. This need for ID to move about would start in small ways: hospitals, some businesses, but gradually expand to include everybody in all places! It was observed that hospitals can be used to confine people .. for the treatment of criminals. This did not mean, necessarily, medical treatment. At that .. at that time I did not know the word ”Psycho-Prison” – is in the Soviet Union, but, without trying to recall all the details, basically, he was describing the use of hospitals both for treating the sick, and for confinement of criminals for reasons other than the medical well-being of the criminal. The definition of criminal was not given.
ELIMINATION OF PRIVATE DOCTORS

The image of the doctor would change. No longer would the .. he be seen as an individual professional in service to individual patients. But the doctor would be gradually recognized as a highly skilled technician – and his job would change. The job is to include things like executions by lethal injection. The image of the doctor being a powerful, independent person would have to be changed. And he went on to say, ”Doctors are making entirely too much money. They should advertise like any other product.” Lawyers would be advertising too. Keep in mind, this was an audience of doctors; being addressed by a doctor. And it was interesting that he would make some rather insulting statements to his audience without fear of antagonizing us. The solo practitioner would become a thing of the past. A few die-hards might try to hold out, but most doctors would be employed by an institution of one kind or another. Group practice would be encouraged, corporations would be encouraged, and then once the corporate image of medical care .. as this gradually became more and more acceptable, doctors would more and more become employees rather than independent contractors. And along with that, of course, unstated but necessary, is the employee serves his employer, not his patient. So that’s .. we’ve already seen quite a lot of that in the last 20 years. And apparently more on the horizon. The term HMO was not used at that time, but as you look at HMOs you see this is the way that medical care is being taken over since the National Health Insurance approach did not get through the Congress. A few die-hard doctors may try to make a go of it, remaining in solo practice, remaining independent, which, parenthetically, is me. But they would suffer a great loss of income. They’d be able to scrape by, maybe, but never really live comfortably as would those who were willing to become employees of the system. Ultimately, there would be no room at all for the solo practitioner after the system is entrenched.
NEW DIFFICULT TO DIAGNOSE AND UNTREATABLE DISEASES

Next heading to talk about is Health and Disease. He said there would be new diseases to appear which had not ever been seen before. Would be very difficult to diagnose and be untreatable – at least for along time. No elaboration was made on this, but I remember, not long after hearing this presentation, when I had a puzzling diagnosis to make, I would be wondering, ”is this was what he was talking about? Is this a case of what he was talking about?” Some years later, as AIDS ultimately developed, I think AIDS was at least one example of what he was talking about. I now think that AIDS probably was a manufactured disease.
SUPPRESSING CANCER CURES AS A MEANS OF POPULATION CONTROL

Cancer. He said. ”We can cure almost every cancer right now. Information is on file in the Rockefeller Institute, if it’s ever decided that it should be released. But consider – if people stop dying of cancer, how rapidly we would become overpopulated. You may as well die of cancer as something else.” Efforts at cancer treatment would be geared more toward comfort than toward cure. There was some statement that ultimately the cancer cures which were being hidden in the Rockefeller Institute would come to light because independent researchers might bring them out, despite these efforts to suppress them. But at least for the time being, letting people die of cancer was a good thing to do because it would slow down the problem of overpopulation.
INDUCING HEART ATTACKS AS A FORM OF ASSASSINATION

Another very interesting thing was heart attacks. He said, ”There is now a way to simulate a real heart attack. It can be used as a means of assassination.” Only a very skilled pathologist who knew exactly what to look for at an autopsy, could distinguish this from the real thing. I thought that was a very surprising and shocking thing to hear from this particular man at that particular time. This, and the business of the cancer cure, really still stand out sharply in my memory, because they were so shocking and, at that time, seemed to me out of character. He then went on to talk about nutrition and exercise sort of in the same framework. People would not have to .. people would have to eat right and exercise right to live as long as before. Most won’t. This in the connection of nutrition, there was no specific statement that I can recall as to particular nutrients that would be either inadequate or in excess. In retrospect, I tend to think he meant high salt diets and high fat diets would predispose toward high blood pressure and premature arteriosclerotic heart disease. And that if people who were too dumb or too lazy to exercise as they should then their dietary .. their circulating fats go up and predispose to disease. And he said something about diet information – about proper diet – would be widely available, but most people, particularly stupid people, who had no right to continue living anyway, they would ignore the advice and just go on and eat what was convenient and tasted good. There were some other unpleasant things said about food. I just can’t recall what they were. But I do remember of .. having reflections about wanting to plant a garden in the backyard to get around whatever these contaminated foods would be. I regret I don’t remember the details .. the rest of this .. about nutrition and hazardous nutrition. With regard to Exercise. He went on to say that more people would be exercising more, especially running, because everybody can run. You don’t need any special equipment or place. You can run wherever you are. As he put it. ”people will be running all over the place.” And in this vein, he pointed out how supply produces demand. And this was in reference to athletic clothing and equipment. As this would be made more widely available and glamorized, particularly as regards running shoes, this would stimulate people to develop an interest in running and .. as part of a whole sort of public propaganda campaign. People would be encouraged then to buy the attractive sports equipment and to get into exercise. Again .. well in connection with nutrition he also mentioned that public eating places would rapidly increase. That .. this had a connection with the family too. As more and more people eat out, eating at home would become less important. People would be less dependent on their kitchens at home. And then this also connected to convenience foods being made widely available – things like you could pop into the microwave. Whole meals would be available pre-fixed. And of course. we’ve now seen this … and some pretty good ones. But this whole different approach to eating out and to .. previously prepared meals being eaten in the home was predicted at that time to be brought about – convenience foods. The convenience foods would be part of the hazards. Anybody who was lazy enough to want the convenience foods rather than fixing his own also had better be energetic enough to exercise. Because if he was too lazy to exercise and too lazy to fix his own food, then he didn’t deserve to live very long. This was all presented as sort of a moral judgement about people and what they should do with their energies. People who are smart, who would learn about nutrition, and who are disciplined enough to eat right and exercise right are better people – and the kind you want to live longer.
EDUCATION AS A TOOL FOR ACCELERATING
THE ONSET OF PUBERTY AND EVOLUTION

Somewhere along in here there was also something about accelerating the onset of puberty. And this was said in connection with health, and later in connection with education, and connecting to accelerating the process of evolutionary change. There was a statement that ”we think that we can push evolution faster and in the direction we want it to go.” I remember this only as a general statement. I don’t recall if any details were given beyond that.
BLENDING ALL RELIGIONS…THE OLD RELIGIONS WILL HAVE TO GO

Another area of discussion was Religion. This is an avowed atheist speaking. And he said, ”Religion is not necessarily bad. A lot of people seem to need religion, with it’s mysteries and rituals – so they will have religion. But the major religions of today have to be changed because they are not compatible with the changes to come. The old religions will have to go. Especially Christianity. Once the Roman Catholic Church is brought down, the rest of Christianity will follow easily. Then a new religion can be accepted for use all over the world. It will incorporate something from all of the old ones to make it more easy for people to accept it, and feel at home in it. Most people won’t be too concerned with religion. They will realize that they don’t need it.
CHANGING THE BIBLE THROUGH REVISIONS OF KEY WORDS

In order to do this, the Bible will be changed. It will be rewritten to fit the new religion. Gradually, key words will be replaced with new words having various shades of meaning. Then the meaning attached to the new word can be close to the old word – and as time goes on, other shades of meaning of that word can be emphasized. and then gradually that word replaced with another word.” I don’t know if I’m making that clear. But the idea is that everything in Scripture need not be rewritten, just key words replaced by other words. And the variability in meaning attached to any word can be used as a tool to change the entire meaning of Scripture, and therefore make it acceptable to this new religion. Most people won’t know the difference; and this was another one of the times where he said, ”the few who do notice the difference won’t be enough to matter.”
”THE CHURCHES WILL HELP US!”

Then followed one of the most surprising statements of the whole presentation: He said, ”Some of you probably think the Churches won’t stand for this,” and he went on to say, ”the churches will help us!” There was no elaboration on this, it was unclear just what he had in mind when he said, ”the churches will help us!” In retrospect I think some of us now can understand what he might have meant at that time. I recall then only of thinking, ”no they won’t!” and remembering our Lord’s words where he said to Peter, ”Thou art Peter and upon this rock I will build my Church, and gates of Hell will not prevail against it.” So .. yes, some people in the Churches might help. And in the subsequent 20 years we’ve seen how some people in Churches have helped. But we also know that our Lord’s Words will stand, and the gates of Hell will not prevail.
RESTRUCTURING EDUCATION AS A TOOL OF INDOCTRINATION

Another area of discussion was Education. And one of the things; in connection with education that remember connecting with what he said about religion was in addition to changing the Bible he said that the classics in Literature would be changed. I seem to recall Mark Twain’s writings was given as one example. But he said, the casual reader reading a revised version of a classic would never even suspect that there was any change. And, somebody would have to go through word by word to even recognize that any change was made in these classics, the changes would be so subtle. But the changes would be such as to promote the acceptability of the new system.
MORE TIME IN SCHOOLS, BUT THEY ”WOULDN’T LEARN ANYTHING.”

As regards education, he indicated that kids would spend more time in schools, but in many schools they wouldn’t learn anything. They’ll learn some things, but not as much as formerly. Better schools in better areas with better people – their kids will learn more. In the better schools Iearning would be accelerated. And this is another time where he said, ”We think we can push evolution.” By pushing kids to learn more he seemed to be suggesting that their brains would evolve, that their offspring would evolve .. sort of pushing evolution .. where kids would learn and be more intelligent at a younger age. As if this pushing would alter their physiology. Overall, schooling would be prolonged. This meant prolonged through the school year. I’m not sure what he said about a long school day, I do remember he said that school was planned to go all summer, that the summer school vacation would become a thing of the past. Not only for schools, but for other reasons. People would begin to think of vacation times year round, not just in the summer. For most people it would take longer to complete their education. To get what originally had been in a bachelor’s program would now require advanced degrees and more schooling. So that a lot of school time would be just wasted time. Good schools would become more competitive. I inferred when he said that, that he was including all schools – elementary up through college – but I don’t recall whether he said that. Students would have to decide at a younger age what they would want to study and get onto their track early, if they would qualify. It would be harder to change to another field of study once you get started. Studies would be concentrated in much greater depth, but narrowed. You wouldn’t have access to material in other fields, outside your own area of study, without approval. This seem to be more .. where he talked about limited access to other fields .. I seem to recall that as being more at the college level. high school and college level, perhaps. People would be very specialized in their own area of expertise. But they won’t be able to get a broad education and won’t be able to understand what is going on overall.
CONTROLLING WHO HAS ACCESS TO INFORMATION

He was already talking about computers in education, and at that time he said anybody who wanted computer access, or access to books that were not directly related to their field of study would have to have a very good reason for so doing. Otherwise, access would be denied.
SCHOOLS AS THE HUB OF THE COMMUNITY

Another angle was that the schools would become more important in people’s overall life. Kids in addition to their academics would have to get into school activities unless they wanted to feel completely out of it. But spontaneous activities among kids.. the thing that came to my mind when I heard this was – sand lot football and sand lot baseball teams that we worked up as kids growing up. I said the kids wanting any activities outside of school would be almost forced to get them through the school. There would be few opportunities outside. Now the pressures of the accelerated academic program, the accelerated demands. where kids would feel they had to be part of something – one or another athletic club or some school activity – these pressures he recognized would cause some students to burn out. He said. ”the smartest ones will learn how to cope with pressures and to survive. There will be some help available to students in handling stress, but the unfit won’t be able to make it. They will then move on to other things.” In this connection and later on in the connection with drug abuse and alcohol abuse he indicated that psychiatric services to help would be increased dramatically. In all the pushing for achievement, it was recognized that many people would need help, and the people worth keeping around would be able to accept and benefit from that help, and still be super achievers. Those who could not would fall by the wayside and therefore were sort of dispensable – ”expendable” I guess is the word I want. Education would be lifelong. Adults would be going to school. There’ll always be new information that adults must have to keep up. When you can’t keep up anymore, you’re too old. This was another way of letting older people know that the time had come for them to move on and take the demise pill. If you got too tired to keep up with your education, or you got too old to learn new information, then this was a signal – you begin to prepare to get ready to step aside.
”SOME BOOKS WOULD JUST DISAPPEAR FROM THE LIBRARIES…”

In addition to revising the classics, which I alluded to awhile ago .. with revising the Bible, he said, ”some books would just disappear from the libraries.” This was in the vein that some books contain information or contain ideas that should not be kept around. And therefore, those books would disappear. I don’t remember exactly if he said how this was to be accomplished. But I seem to recall carrying away this idea that this would include thefts. That certain people would be designated to go to certain libraries and pick up certain books and just get rid of them. Not necessarily as a matter of policy – just simply steal it. Further down the line, not everybody will be allowed to own books. And some books nobody will be allowed to own.
CHANGING LAWS

Another area of discussion was laws that would be changed. At that time a lot of States had blue laws about Sunday sales, certain Sunday activities. He said the blue laws [Sunday laws] would all be repealed. Gambling laws would be repeated or relaxed, so that gambling would be increased. He indicated then that governments would get into gambling. We’ve had a lot of state lotteries pop up around the country since then. And, at the time, we were already being told that would be the case. ”Why should all that gambling money be kept in private hands when the State would benefit from it?” was the rational behind it. But people should be able to gamble if they want to. So it would become a civil activity, rather than a private, or illegal activity. Bankruptcy laws would be changed. I don’t remember the details, but just that they would be. And I know subsequent to that time they have been. Antitrust laws would be changed, or be interpreted differently, or both. In connection with the changing anti-trust laws, there was some statement that in a sense. competition would be increased. But this would be increased competition within otherwise controlled circumstances. So it’s not a free competition. I recall of having the impression that it was like competition but within members of a club. There would be nobody outside the club would be able to compete. Sort of like teams competing within a professional sports league .. if you’re the NFL or the American or National Baseball Leagues – you compete within the league but the league is all in agreement on what the rules of competition are – not a really free competition.
THE ENCOURAGEMENT OF DRUG ABUSE TO CREATE A JUNGLE ATMOSPHERE

Drug use would he increased. Alcohol use would be increased. Law enforcement efforts against drugs would be increased. On first hearing that it sounded like a contradiction. Why increase drug abuse and simultaneously increase law enforcement against drug abuse? But the idea is that, in part, the increased availability of drugs would provide a sort of law of the jungle whereby the weak and the unfit would be selected out. There was a statement made at the time: ”Before the earth was overpopulated, there was a law of the jungle where only the fittest survived. You had to be able to protect yourself against the elements and wild animals and disease. And if you were fit you survived. But now we’ve become so civilized – we’re over civilized – and the unfit are enabled to survive only at the expense of those who are more fit.” And the abusive drugs then, would restore, in a certain sense, the law of the jungle, and selection of the fittest for survival. News about drug abuse and law enforcement efforts would tend to keep drugs in the public consciousness. And would also tend to reduce this unwarranted American complacency that the world is a safe place, and a nice place.
ALCOHOL ABUSE

The same thing would happen with alcohol. Alcohol abuse would be both promoted and demoted at the same time. The vulnerable and the weak would respond to the promotions and therefore use and abuse more alcohol. Drunk driving would become more of a problem; and stricter rules about driving under the influence would be established so that more and more people would lose their privilege to drive.
RESTRICTIONS ON TRAVEL

This also had connection with something we’ll get to later about overall restrictions on travel. Not everybody should be free to travel the way they do now in the United States. People don’t have a need to travel that way. It’s a privilege! It was kind of the high-handed the way it was put. Again, much more in the way of psychological services would be made available to help those who got hooked on drugs and alcohol. The idea being, that in order to promote this – drug and alcohol abuse to screen out some of the unfit – people who are otherwise are pretty good also would also be subject to getting hooked. And if they were really worth their salt they would have enough sense to seek psychological counseling and to benefit from it. So this was presented as sort of a redeeming value on the part of the planners. It was as if he were saying, ”you think we’re bad in promoting these evil things – but look how nice we are – we’re also providing a way out!”
THE NEED FOR MORE JAILS, AND USING HOSPITALS AS JAILS

More jails would be needed. Hospitals could serve as jails. Some new hospital construction would be designed so as to make them adaptable to jail-like use.
SEX EDUCATION AS A TOOL OF WORLD GOVERNMENT

The sex education was to get kids interested early, making the connection between sex and the need for contraception early in their lives, even before they became very active. At this point I was recalling some of my teachers, particularly in high school and found it totally unbelievable to think of them agreeing, much less participating in, distributing of contraceptives to students. But, that only reflected my lack of understanding of how these people operate. That was before the school-based clinic programs got started. Many, many cities in the United States by this time have already set up school-based clinics which are primarily contraception, birth control, population control clinics. The idea then is that the connection between sex and contraception introduced and reinforced in school would carry over into marriage. Indeed, if young people when they matured decided to get married, marriage itself would be diminished in importance. He indicated some recognition that most people probably would want to be married. .. but that this certainly would not be any longer considered to be necessary for sexual activity.
TAX FUNDED ABORTION AS POPULATION CONTROL

No surprise then, that the next item was abortion. And this, now back in 1969, four years before Roe vs. Wade. He said, ”Abortion will no longer be a crime.” Abortion will be accepted as normal, and would be paid for by taxes for people who could not pay for their own abortions. Contraceptives would be made available by tax money so that nobody would have to do without contraceptives. If school sex programs would lead to more pregnancies in children, that was really seen as no problem. Parents who think they are opposed to abortion on moral or religious grounds will change their minds when it is their own child who is pregnant. So this will help overcome opposition to abortion. Before long, only a few die-hards will still refuse to see abortion as acceptable, and they won’t matter anymore.
ENCOURAGING HOMOSEXUALITY … ANYTHING GOES
HOMOSEXUALITY ALSO WAS TO BE ENCOURAGED.

”People will be given permission to be homosexual,” that’s the way it was stated. They won’t have to hide it. And elderly people will be encouraged to continue to have active sex lives into the very old ages, just as long as they can. Everyone will be given permission to have sex, to enjoy however they want. Anything goes. This is the way it was put. And, I remember thinking, ”how arrogant for this individual, or whoever he represents, to feel that they can give or withhold permission for people to do things!” But that was the terminology that was used. In this regard, clothing was mentioned. Clothing styles would be made more stimulating and provocative. Recall back in 1969 was the time of the mini skirt, when those mini-skirts were very, very high and very revealing. He said, ”It is not just the amount of skin that is expressed … exposed that makes clothing sexually seductive, but other, more subtle things are often suggestive.”.. things like movement, and the cut of clothing, and the kind of fabric, the positioning of accessories on the clothing. ”If a woman has an attractive body, why should she not show it?” was one of the statements. There was not detail on what was meant by ”provocative clothing,” but since that time if you watched the change in clothing styles, blue jeans are cut in a way that they’re more tight-fitting in the crotch. They form wrinkles. Wrinkles are essentially arrows. Lines which direct one’s vision to certain anatomic areas. And, this was around the time of the ”burn your bra” activity. He indicated that a lot of women should not go without a bra. They need a bra to be attractive, so instead of banning bras and burning them, bras would come back. But they would be thinner and softer allowing more natural movement. It was not specifically stated, but certainly a very thin bra is much more revealing of the nipple and what else is underneath, than the heavier bras that were in style up to that time…

EVERYTHING IS IN PLACE AND NOBODY CAN STOP US NOW…”

He said, as we listened to what he was about to present, he said, ”Some of you will think I’m talking about Communism. Well, what I’m talking about is much bigger than Communism!” At that time he indicated that there is much more cooperation between East and West than most people realize. In his introductory remarks he commented that he was free to speak at this time. He would not have been able to say what he was about to say, even a few years earlier. But he was free to speak at this time because now, and I’m quoting here, ”everything is in place and nobody can stop us now.” That’s the end of that quotation. He went on to say that most people don’t understand how governments operate and even people in high positions in governments, including our own, don’t really understand how and where decisions are made. He went on to say that .. he went on to say that people who really influence decisions are names that for the most part would be familiar to most of us, but he would not use individuals’ names or names of any specific organization. But. That, if he did, most of the people would be names that were recognized by most of his audience. He went on to say that they were not primarily people in public office, but people of prominence who were primarily known in their private occupations or private positions. The speaker was a doctor of medicine, a former professor at a large Eastern university, and he was addressing a group of doctors of medicine, about 80 in number. His name would not be widely recognized by anybody likely to hear this, and so there is no point in giving his name. The only purpose in recording this is that it may give a perspective to those who hear it regarding the changes which have already been accomplished in the past 20 years or so, and a bit of a preview to what at least some people are planning for the remainder of this century … so that we, or they, would enter the 21st Century with a flying start. Some of us may not enter that Century. His purpose in telling our group about these changes that were to be brought about was to make it easier for us to adapt to these changes. Indeed, as he quite accurately said, ”they would be changes that would be very surprising, and in some ways difficult for people to accept,” and he hoped that we, as sort of his friends, would make the adaptation more easily if we knew somewhat beforehand what to expect.
”PEOPLE WILL HAVE TO GET USED TO CHANGE…”

Somewhere in the introductory remarks he insisted that nobody have a tape recorder and that nobody take notes, which for a professor was a very remarkable kind of thing to expect from an audience. Something in his remarks suggested that there could be negative repercussions against him if his .. if it became widely known what he was about to say to .. to our group .. if it became widely known that indeed he had spilled the beans, so to speak. When I heard first that, I thought maybe that was sort of an ego trip, somebody enhancing his own importance. But as the revelations unfolded, I began to understand why he might have had some concern about not having it widely known what was said, although this .. although this was a fairly public forum where he was speaking, (where the) remarks were delivered. But, nonetheless, he asked that no notes be taken .. no tape recording be used: suggesting there might be some personal danger to himself if these revelations were widely publicized. Again, as the remarks began to unfold, and saw the rather outrageous things that were said .. at that time they certainly seemed outrageous .. I made it a point to try to remember as much of what he said as I could, and during the subsequent weeks and months, and years, to connect my recollections to simple events around me .. both to aid my memory for the future, in case I wanted to do what I’m doing now – record this. And also, to try to maintain a perspective on what would be developing, if indeed, it followed the predicted pattern – which it has! At this point, so that I don’t forget to include it later, I’ll just include some statements that were made from time to time throughout the presentation. .. just having a general bearing on the whole presentation. One of the statements was having to do with change. People get used .. the statement was, ”People will have to get used to the idea of change, so used to change, that they’ll be expecting change. Nothing will be permanent.” This often came out in the context of a society of .. where people seemed to have no roots or moorings, but would be passively willing to accept change simply because it was all they had ever known. This was sort of in contrast to generations of people up until this time where certain things you expected to be, and remain in place as reference points for your life. So change was to be brought about, change was to be anticipated and expected, and accepted, no questions asked. Another comment that was made .. from time to time during the presentation .. was. ”People are too trusting, people don’t ask the right questions.” Sometimes, being too trusting was equated with being too dumb. But sometimes when .. when he would say that and say, ”People don’t ask the right questions,” it was almost with a sense of regret … as if he were uneasy with what he was part of, and wished that people would challenge it and maybe not be so trusting….

Lisää herkkua:


Tällaiset kuuluisivat vankilaan tms. Eivät puvut päällä tutkimuslaitoksiin ja mediaan ym.

Tykkää

Vastaa
Malluainen 27.4.2016 17:17 Muokkaa
http://mvlehti.net/2016/04/26/kirjoittajan-isa-kuoli-ethan-halua-ruumiinavausta-kysyi-hoitaja/

Mitä muuta opin tänään? Christogenean MeinKampf-projektista mm. sen, että Columbian ammuskelijat olivat juutalaisia. He sanoivat juutalaisopiskelijoille, että voivat mennä. He ampuivat vain lähinnä valkoisia kristittyjä naisia. He vihasivat kristittyjä ja valkoisia ja samastivat heidät kaikki ”natseihin”. Erityisesti viha kohdistui johonkin kristilliseen avustusjärjestöön. He olivat myös suunnitelleet lentävänsä kaapatula lentokoneella päin pilvenpiirtäjää. Juutalainen valtamedia vaikeni tästäkaikesta ja väitti ampujia valkoisen ylivallan kannattajiksi

Germanwings -koneen syöksy 24.3.2015 – hoax?

Lähde: Gerhard Wisnewski: Ungeklärt/unheimlich/unfassbar. Die spektakulärsten Kriminalfälle 2015 (2015)

Outo onnettomuus

Lähes vuosi sitten eli 24.3.2015 tiedotusvälineiden mukaan syöksyi maahan lentoyhtiön Germanwings lento 9525. Maahansyöksy olisi tapahtunut Ranskassa. Pian turmassa henkensä menettänyttä kakkospilottia Andreas Lubitzia alettiin syyttää koneen tahallisesta pudottamisesta. Tästä ei kuitenkaan ollut mitään todisteita. Kunnon todisteita ei ole vieläkään. Virallisen version mukaan kapteeni poistui heti koneen noustua wc-tilaan eikä olisi päässyt takaisin ohjaamoon. Tätä tarinaa alettiin syöttää meille jo kaksi päivää katastrofin jälkeen.

Meille on kerrottu, että kone lähti Barcelonasta klo 10:00 CET ja saavutti korkeuden 11 580 m klo 10:27 CET. Koneessa oli 144 matkustajaa. Juuri n. 10:30 olisi kapteeni poistunut toilettiin. Klo 10:31 kone saavutti Ranskan ilmatilan. Pian kone olisi alkanut nopeasti menettää korkeuttaan ja syöksynyt maahan n. klo 10:41 Ranskan Alpeilla. Mielenkiintoista, että kone alkoi menettää korkeuttaan heti Ranskan rannikon saavutettuaan ja (virallisen tarinan mukaan) syöksyi vuoreen juuri ennen kuin sen olisi pitänyt poistua Ranskan ilmatilasta. Ranskassahan tapahtuu kaikenlaista ja tapahtui tuolloinkin (Charlie Hebdo). Tietenkin myös muualla on kaikenlaisia operaatioita nähty ja kaikki muutkin maat ovat saman rikollisjoukkion hallussa. Silti yleensä jokaisesta tietää vain pieni piiri ainakin kaikkien seikkojen osalta. Miksi ”itsemurhaaja” halusi tehdä tekonsa juuri Ranskan ilmatilassa? Miksi ihmeessä kapteeni ei ollut huolehtinut asioistaan niin, että hänen ei olisi tarvinnut heti poistua toilettiin? Miksi tämä tapahtui koneen siirryttyä Ranskan ilmatilaan? Eikö muuten konetta olisi saanut jyrkempäänkin syöksyyn, jos kyse olisi todella itsemurhasyöksystä?

Pilotti ei saanut aikaiseksi minkäänlaista hätäviestiä koneesta. Vastaava ilmiö on esiintynyt esim. myös Intian Valtamerellä kadonneen malesialaiskoneen yhteydessä sekä Air-Asia-lennon QZ8501 yhteydessä. Kukaan ei kuullut hätäsignaalia. Virallinen selitys on tietenkin se, että apupilotti esti kaiken toiminnan eikä varajärjestelmiä olisi ollut. Viimeksi mainitut ovat myös virallisen tarinan mukaan olleet ilmassa minuutteja tai jopa tunteja ennen syöksyään hiljaisuudessa. Malesialaiskoneen MH370 musta laatikko on edelleen kadoksissa/pimitettynä. Lentäjien viestit puuttuvat tyystin.

Silminnäkijöitä maahansyöksyllä ei ollut. Itse koneen näki jokunen ihminen ja osa väitti kuulleensa jonkinlaisen räjähdyksen. Kukaan ei kuitenkaan nähnyt savua. Useat lentokoneen matalalla nähneet eivät kuulleet minkäänlaista räjähdysääntä tai murskautumisen ääntä. Useat ovat kuulleet lentokoneen ääntä minuuttitolkulla ilman rysähdystä. Pikemminkin koneen ääni kuului aina vain niin, että se tuntui kuin uudelleen ilmaan nousseelta. Ilmeisesti nämä silminnäkijät (esim. vuoristo-opas Stefan Neuhauser/Augsburger Allgemeine Zeitung, online-versio 24.3.2015) ovat nähneet alueella ympyrää lentäneen ranskalaiskoneen eivätkä kadonnutta matkustajakonetta. Todistuksia on myös BFMTV:llä tai esim. Youtubessa (”Germanwings – Augenzeuge sah das Flugzeug (Lubitz, Pilot, Alpen”/30.3.2015). Esim. Sèbastien Giroud Prads-haute-Bléonesta ei kuullut mitään räjähdystä (Sveitsiläinen bulevardilehti Blick). Silminnäkijät näkivät lentokoneen kaukaa. Siis ne, jotka sen näkivät. Suihkukoneet ovat melko saman näköisiä ja havaitsijat maallikkoja.

Siis ei mitään normaalia lentokoneen syöksyn ja räjähdyksen ääntä. Hiljaista lentoääntä ja joko lievä maanjäristyksenomainen ääni tai sitten ei minkäänlaista törmäysääntä eli ääntä, jonka voisi uutisten perusteella luulla aidoksi ääneksi. Entä maahansyöksypaikka? Pienen rotkon pohjalla pelkkää silppua ja lumpunpalasten läjiä. Ei millään tavalla normaalin jumbojetin maahansyöksyn näköistä, vaan aivan erilaista. Muissa tapauksissa on aina erikokoisia osia ja etenkin ruumiiden kappaleita. Esim. torso ei niin vain silppuunnu tai pölyynny. Pikemminkin turmapaikka tuo mieleen 11/9/2001 iskut ja esim. väitetyn maahansyöksypaikan Pennsylvaniassa. Kuinka ihmeessä jumbojetti voi pulverisoitua valtaosin pölyksi tai pilvenpiirtäjä? Tai pieneksi silpuksi. Vuoristo-opas Jean Louis Bietrix sanoo monelle em. tiedotusvälineelle, että ”konetta ei enää ollut”. ”Se oli poissa”. Vastaavanlainen kuva näkyy filmeiltä ja harvoilta paikalla olleilta. Omituista on myös se, että jäänteet ovat valtaosin kurun pohjalla eikä sen reunoille levinneinä. Videoita oli saatu kuitenkin nopeasti, koska esim. ranskalainen journalisti Nicolas Balique asui lähellä maahansyöksypaikkaa. Euronews.com 25.3.2015 kertoo hänen kutsuvan itseään ensimmäiseksi paikalla olleeksi journalistiksi. Syöksyä ei hän ollut havainnut, vaikka asuu vain muutaman kilometrin päässä paikasta. Verannalla ystäviensä kanssa hän ”ei ollut pannut konetta juurikaan merkille.” Iltapäivällä reilut viisi tuntia myöhemmin hän oli ollut paikalla Spiegel Onlinen mukaan (29.3.). Spiegel haluaa tehdä tuhoutumisen tasosta uskottavan, mutta Balique sanoo nimenomaan jutussa, että ei olisi voinut uskoa, kuinka kone saattoi tuhoutua tuollaisiksi kasoiksi kahden harjanteen väliin.

Ruumiinosat puuttuvat. Vaatteet, tuolit, laukut ym. Myöskään ei ole löytynyt kännyköitä tai niillä otettuja kuvia, ei viestejä tai viestitysyrityksiä ym. Myös siis puuttuvat moottorien osat ja siipien ym. Mutta missään ei näy myöskään merkkejä lääkintähenkilöstöstä, ruumiiden jäännösten keräämisestä, paareista, pelastuskoptereista, lääkäreistä. Ei myöskään tutkinnasta.

CIA:n läpinäkyvin äänitorvi Saksassa eli Springer-yhtymän Bild-lehti julkaisi omituisen videon ja väitti sen olleen koneesta. Kännykällä kuvatuksi ilmoitettu klippi kuvaa normaalin oloista lentomatkaa, kunnes taustalla kuuluu huutoa. Kuitenkin kuvaaja kuvaa ikkunasta ulos. Ranskalaiset viranomaiset eivät CNN:n mukaan tunne videota, joka vaikuttaa olevan muulta lennolta. Huudot on joko leikattu siihen tai sitten kyse on normaalista ilmakuopan aiheuttamasta huutelusta. Eräs viranomainen syöksyalueelta oli sanonut CNN:lle, että video oli täydellinen väärennös. Mikään siinä ei todista sen olevan lennolta tai edes Germanwingsin koneesta. Silti videota on sittemmin näytetty eri tiedotusvälineiden uutisfilmeissä ym. Alkuperäinen on poistettu netistä.

Baliquen filmiillä ei näy kuuluisaa osaa, jossa on Saksan lippu ja rekisterinumero. Vasta myöhemmin esiintyy mediassa kuva osasta, jossa on Saksan lippu ja kirjaimet D-AIPX. Kuva on suurennos eikä siinä ole juuri taustaa näkyvissä. Tämän vuoksi sitä onkin vaikea hahmottaa Baliquen filmille eikä sellaista sieltä pysty erottamaankaan. Hän olisi varmasti zoomannut osan, jos olisi sen nähnyt. Joko se on ollut muualla tai sitten se on tuotu paikalle vasta Baliquen kuvauksen jälkeen. Mitä taustasta voi erottaa, mitään muita osia ei ole näkyvissä. Pulverisoitunut kone sisältöineen ja yksi osa kuitenkin sitten on suurempi ja se juuri sopivasti kohdasta, jossa on lippu ja kirjaimet. ”Rekisterikirjaimet D-AIPX olivat olleet viimeisen neljän takaosan matkustajaikkunan yläpuolella takaoven lähellä. Todennäköisyys, että juuri tämä n. 0,5 % koneen kokonaispinta-alasta käsittävä kappale jäisi ehjäksi, on yksi miljardista..” (”Germanwings Fake Evidence #1 Deeper Analysis – Germanwings Flight 4U9525 Airbus A320 Crash Hoax”/30.3.2015) Koneesta muistuttavat osassa vain pari ikkunaa. Osa on lähes suunnikkaan muotoinen eikä siinä näy räjähdys- tai palojälkiä. Räjähdys ei synnyttäisi tuolaisia suorakulmaisia ja puhtaita osia, sanovat kriitikot.(Youtube-video ”Germanwings 4U9525 Plane Crash Hoax Fake Evidence: intentionally created and planted evidence #2”/27.3.2015) Vaikuttaa vahvasti siltä, että feikkikuvalla on luotu uskottavuutta tarinalle, vaikka kaikilla ei olekaan käsitystä siitä, että koneen ”jäännökset” ovatkin kasoihin heitettyä metalli- ja vaatesilppua.

Balique sai vaikutelman, kuin ”koko kone olisi pulverisoitunut, kun se oli syöksynyt vuorta päin. Ajattelen tämän olevan käsittämätöntä omaisille.(…)Toistan, että on käsittämätöntä, että nämä ihmiselämät pulverisoituvat.” Tämä on paitsi käsittämätöntä, myös mahdotonta. Oikeuslääketieteen tohtori Wolfgang Eisemenger Münchenistä on kommentoinut vähäisiä ruumisjäänteitä vuoden 2001 syyskuun tapahtumien osalta. Ajateltavissa olisi tällainen tilanne silloin, kun kone törmäisi päin kalliota kovalla nopeudella. Ihmisen sisälmykset irtoaisivat tällöin ihon alta. Tällöin kokoajat eivät ehkä löytäisi / keräisi hajonnutta ihmisainesta seinämältä. Nyt kuitenkin on kone törmännyt loivassa kulmassa pehmeään maaperään. Eisenmenger oli itse aina ollut tekemisissä lento-onnettomuuksien kanssa, joissa ihmisistä jäi melko paljon jäljelle. Myös silloin, kun lentokone oli räjähtänyt törmäyksessä ja syttynyt tuleen. Jopa tuntikausien kerosiinipalon jälkeen saattaa jotakin löytyä. Ihmisruumiissa on hämmästyttävä vastustuskyky tulelle ja kuumuudelle. Professori (eläkkeellä) kertoo, että on hämmästyttävää, mitä kaikkea on aina jäänyt jäljelle. Esim. torso on massiivinen kappale, jota ei niin vain hävitetä.

Baliquen filmin lisäksi on olemassa muuta videokuvaa onnettomuuspaikalta. Muutamia tunteja onnettomuuden jälkeen 24.3. klo 17:52 julkaistussa pätkässä helikopteri lentää matalalla kukkulamaaston yllä Kamera zoomaa tarkasti monta kertaa, mutta vain pieniä ja mitäänsanomattomia kappaleita näkyy .Vain pienessä rungon osassa on kirjaimen ”nw”. Hylyn luona on näkyvissä vain kourallinen ihmisiä vuoristovarusteissa kulkemassa ympäriinsä. Vaikka nämä ihmiset ovat erotettavissa, ruumiita tai ruumiinosia ei pysty erottamaan. Ei ruumissäkkejä, ei ruumiinosien keräyspistettä tms. Ei istuimia, laukkuja ym. 10 päivän päästä julkaistiin video, jonka otsikko jo kertoo, että ruumiiden etsintä on lopetettu. Tämä olisi tapahtunut viikon kuluttua syöksystä maahan. Videossa sotilasosasto saapuu paikalle polkutietä pitkin. He pukevat suojavaatteet ja ottavat esiin paareja, mikä tuo vaikutelman ruumiiden etsimistarkoituksesta. Ne kuitenkin pysyvät tyhjinä videolla. Filmillä sotilaat keräävät kuitenkin vain rojua. He siirtävät ketjussa koneen osia paikasta toiseen. Niissä ei ole jälkiä tulipalosta, verestä ym. Ei osia tuoleista ym. Ym. Myöskään maastossa ei ole minkäänlaisia tulipalon jälkiä. Kyseessä eivät ole selvästikään etsijät, vaan romun raivaajat. Heillä on mustia säkkejä, mutta ne ovat selvästi kevyitä jätesäkkejä eivätkä ruumissäkkejä. Kukaan ei laadi dokumentteja missään vaiheessa mistään. Kyseessä on vuoren tyhjennys.

14.4.2015 julkaistussa filmissä puhdistustyö jatkuu ja nyt jo filmin otsikko kertoo kyseessä olevan siivous- ja raivausoperaation. Mitään ei ole vieläkään erotettavissa, paitsi nyt on yhdessä osassa Germanwingsin värit näkyvissä. Kyseessä lienee huijjaus. Varsinkin, kun osa pakataan muiden kanssa muovisäkkiin, jonka kopteri hakee pois. Se viedään suureen jätesäiliöön. Miksi ihmeessä osia ei tutkita enempää? Myös toinen vastaavanlainen video on julkaistu 14.4. Nyt on kuvissa em. suuri osa, jossa on kirjaimet ja lippu. Myös pyörä näytetään ja hajonnut ”musta laatikko”. Uskokoon ken tahtoo. Lavastukselta vaikuttaa vahvasti. Viides video on julkaistu 19.4.2015. Siinä esitetään kilometrin päässä olevaa muistopaikkaa ja siihen laskettuja kukkia. Uhrien nimiä ei kerrota, mutta väliin leikataan kuvia nyt siivotusta maahansyöksyn paikasta. Viranomainen selittää jotain oletetusta ”kerosiinisaastumisesta”. Missään ei kuitenkaan esitetä asiantuntijoita, jotka tällaisissa tapauksissa toimivat. Ei myöskään ole mitään merkkejä saastuneen maan siirtämisestä. Myös Stern-lehdellä on 23.4. esittää vain kuva jätesäkeistä täynnä lentokonerojua (?). Ei ruumissäkeistä. Isot koneen osat ovat lehden mukaan muualla, mutta ilmeisesti niitä ei ole. Ei edes sitä kuuluisaa tai em. pyörää.

Kaikki oli toisin v. 1985, kun Japan-Air-lento 123, Tokiosta noussut Boeing 747 pian putosi 2000 m korkealle vuorelle Mount Takamagahara. 520 524:stä matkustajasta kuoli. Iskupaikalla vilisi pelastajia, raivaajia ym. Kaikenlaisia osia oli niin koneesta kuin ruumiista, tuoleista ym. Journalisteilla oli lupa saapua pelastusviranomaisten mukana paikalle ja seurata kaikkea lähietäisyydeltä. Videoita on edelleen olemassa ja niitä on em. salaliittovideoilla. Henkiin olisi jäänyt paljon enemmän ihmisiä, mutta koska kone syöksyi vuorelle, useimmat vammautuneista kuolivat avun ja suojan puutteeseen. Yleensäkin pahoistakin lentoturmista on säilynyt hengissä ihmisiä kuin ihmeen kautta.

Tässä lentoturmassa on siis paljon outoja piirteitä. Yhtä outoa on vastaavien outojen maahansyöksyjen esiintyminen viime aikoina. Esim. em. malesialaiskone. Jo lentoturmien lukumäärän äkillinen nousu on omituista. Samaan lukumäärään on kai laskettava ISIS-järjestön ampumaksi väitetty venäläiskone Egyptissä. Myös sissien ampuma kone Ukrainassa, koska Venäjää johtaa sama eliitti kuin Länttä. Erityisen outoa oli, kuinka nopeasti poliitikot ja viranomaiset alkavat markkinoida virallista totuutta turmista. Esim. George Bushin hallitus alkoi aikoinaan julistaa 19 kaapparin satutarinaa muutaman tunnin sisällä vuoden 2001 iskujen jälkeen. Tämä palautui GW:llä ensimmäiseksi mieleen, kun presidentti Hollandae pian väitetyn maahansyöksyn jälkeen ilmoitti virallisen selvityksen yhteydessä, että todennäköisesti ei kukaan koneessa olleesta ollut selvinnyt hengissä: ”Onnettomuuden olosuhteet, joita kaikkia ei vielä ole selvitetty, antavat aihetta olettaa, että kukaan ei selvinnyt hengissä”. Media kaikkialla maailmassa alkoi heti julistaa, että eloonjääneitä ei ollut. Le Monde siteerasi presidenttiä jo tunti turman jälkeen. Kuitenkin tiedotusvälineet kertoivat vielä kauan tämän jälkeen, kuinka kansalliskaartilaisilla ja pelastustyöntekijöillä tulee olemaan vaikeaa päästä paikalle. Esim. Spiegel online klo 17.02. Kuitenkin em. japanilaiskoneessa kymmenet ihmiset selvisivät maahansyöksystä hengissä. Vuonna 1972 Rugby-joukkueen koneen pudottua Andeilla 16 matkustajaa eli 72 päivää. Osa selvinneistä olisi jo tunnin sisällä saattanut harhailla shokissa pois alueelta. Koptereista he eivät enää olisi näkyneet. Pahoissakin onnettomuuksissa on ihmisiä säilynyt hengissä eräänlaisten taskujen muodostuessa.

Kaksi päivää myöhemmin 26.3.2015 Ranskan yleinen syyttäjä Brice Robin ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että ohjaamon äänitallenteet(CVR) antavat ymmärtää, että apupilotti ja kapteeni olivat keskustelleet melko normaalisti ja valmistelleen laskeutumista Düsseldorfiin. Kapteeni oli poistunut eikä enää ollut pystynyt palaamaan takaisin. Tällöin apupilotti olisi tahallaan pannut koneen syöksymään maahan itsemurhaamis- ja joukkomurhaamistarkoituksessa. Se, että kapteeni ei ole palannut hyttiin, merkitsee syyttäjän mukaan siis sitä, että tämä on apupilotin syytä. Samoin napautus tietokoneeseen sitä, että tahallinen syöksy on aiheutettu. Apupilotti ei sano sanaakaan syöksyn aikana, mutta hengittää aivan rauhallisesti ja normaalisti. Tämä merkitsee syyttäjän mukaan sitä, että hän oli syyllinen: ”Tämä ei ole sellaisen ihmisen hengitystä, joka juuri on kärsinyt infarktin”. Bild-lehti vei logiikan äärimmilleen 4.4.2015: Lubitz ei reagoinut ja hengitti normaalisti. Siis hän on syyllinen. Tällaisiin järkeilyihin siis perustui Lubitzin välittömästi alkanut syyttely valtamedioiden taholta. Todellisuudessahan joukkomurhaajat ovat tavallisesti hyvin kiihtyneitä teot tehdessään. Samoin itsemurhaajat. Jos tuollainen hanke on menossa ja kapteeni taistelee oven kanssa, luulisi pulssin ja hengityksen olevan kaikkea muuta kuin normaalit. Tietokoneen näpäytyksen äänestä ei myöskään voi mitenkään varmuudella päätellä, että syöksy olisi tahallaan aiheutettu ja että napautus yleensä liittyisi tähän. Silti kaikki muuttui varmuudeksi tämän korkean tahon lausunnon jälkeen. Esim. ZDF-Special – ohjelmassa 26.3. sanoi Mathias Fornoff: ”Ei ole juuri epäilystä siitä, etteikö co-pilotti ole tehnyt tätä tahallaan. Hän on tappanut 149 ihmistä ja itsensä”. Näin voi väittää rangaistuksetta vain kuolleesta. Tässäkin tapauksessa vain sellaisesta kuolleesta, jota syyttää koko maailma.

Selkeään ajatteluun pystyi vain lentäjien ammattijärjestö VC: ”Olemme shokissa, kun olemme kuulleet uudet tiedotukset syöksystä. Kuitenkin kyseessä on vain ensimmäinen välikertomus. Monia kysymyksiä on avoinna.” Näin sanoi VC:n tiedottaja Jörg Handwerg Handelsblattille (Online 26.3.2015). Schweriner Volkszeitung siteerasi häntä myös: ”Lentäjäyhdistyksen mukaan tähänastinen tutkinta herättää monia kysymyksiä (Online 4.4.2015): ”Mitä tiedämme tähän asti on kovin vähän. Sen perusteella esitetyt teesit ovat erittäin hätäisiä.” Hän pitää jopa teesiä tietoisesti aikaan saadusta syöksystä kaikkea muuta kuin todistettuna. Lentäjäyhdistyksen mukaan nopeasti löytyneestä nauhurista eli ohjaamon puhemerkinnöistä oli tutkittu vain yksi äänijälki, joka sekin oli vaurioitunut.” Volkszeitung: ”Nauhuri piirtää kuitenkin useampia jälkiä”, sanoi Handwerg, joka itsekin on lentäjä. Hänelle on epäselvää, kuinka yhdestä jäljestä voidaan väittää kuulluksi, että co-pilotti olisi saattanut koneen syöksyyn ja sulkenut oven. ”Miten tällainen voidaan kuulla?!” Kuitenkin ohjaamossa on koko ajan 75-80 desibelin melu. Se vastaa esim. katumeteliä. Lisäksi vähintään viimeisessä lentovaiheessa erinäisten vaarasignaalien äänen olisi pitänyt peittää kaikki muu. Wisnewski: Asiantuntijan mukaan oli siis epäselvää, millä perusteella tietoinen koneen pudottaminen oli osoitettu. ”Miten voidaan päätellä, että kone pudotettiin tahallaan?”, kysyy Handwerg. ”Meidän mielestämme muut mahdollisuudet ovat todennäköisempiä”. Handelsblattin siteerauksessa hän toteaa, että ei tiedetty vielä mitään koneen teknisestä tilasta: ”Sen vuoksi tarvitsemme lentodatarekisteröijän analysoinnin”.

26.3. illalla poliitikot tulivat esiin. Talkshowssa Maybritt Illner ex-liikenneministeri Peter Ramsauer (CSU) jarrutteli: ”Ei ole sanottua, että ranskalaisen syyttäjän näkemys laajennetusta itsemurhasta on oikea.” Ja: ”Jos valtionsyyttäjä jotain väittää, ei se vielä merkitse suinkaan sitä, että asia on näin. Usein lopulliset tuomiot/lopputulemat ovat jotain aivan muuta.” Lentoasiantuntija Andreas Spaeth halusi tietää, miksi mustia laatikoita enää etsittiin, koska ranskalainen valtionsyyttäjä oli jo kaiken selvittänyt. ”Selvyyttä sille, mitä oli tapahtunut kuolinlennon aikana ei yksinkertaisesti ollut vielä voitu saada.” (Spiegel Online 27.3.2015). Aiemmin esitettyjen kysymysten lisäksi voisi ihmetellä sitä, miksi matkustajat alkoivat huutaa vasta vähän ennen törmäystä. Eivätkö he nähneet taistelua ovesta? Kukaan ei ollut kuvannut mitään eikä lähettänyt viestejä. Syöksyn voivat aiheuttaa myös moottorien sammuminen tai tietokonevirhe. Myös koneen kaappaus ulkoapäin hakkeroimalla. Ranskan kansallisen Lentoturvallisuusjärjestön tiedottaja, lentokapteeni Gerard Arnoux ilmoitti vain kaksi päivää onnettomuuden jälkeen Grande Journalissa epäilynsä virallista selitystä kohtaan (Epochtimes/Online 12.5.2015): ”Arnouxin mukaan virallisessa selvityksessä oli kolme perustavaa laatua olevaa virhettä: 1. ”Oli yksinkertaisesti mahdotonta, että pilotin hengityksen olisi kuullut äänirekisteröijästä. Ensimmäisen sukupolven A320:n ohjaamossa on niin kova meteli, että ohjaajien on käytettävä kuulokkeita keskustellakseen keskenään. Täysin poissuljettua, että tässä metelissä Lubitzin hengitys olisi piirtynyt nauhoittajaan.” Näin Arnoux. 2. Arnoux oli ”kategorisesti” sitä mieltä, että kyseessä ollut ”näppäimistön näpäytys” olisi ollut äänetön”. 3. Tämän lisäksi ihmetteli Arnoux, että ”tutkija ei maininnut ohjaamon oven kovaa ja terävää ääntä, joka kuuluu heti, kun joku syöttää sen avaamista varten tarkoitetun hätätapauskoodin…akustinen signaali olisi kuulunut joka tapauksessa, heti kun joku olisi ulkoapäin koodin syöttänyt (…) Tästä ei kuitenkaan mitään mainintaa ollut.”

Kuolemanjälkeinen panettelu ja vaino

Ei ollut mitään manifestia, tahdonilmausta tai jäähyväiskirjettä. Ei minkäänlaista motiivia omituiselle joukkomurhalle. Ei minkäänlaista teknistä tai akustista todistetta lentodatarekisteröijän tai onnettomuustutkinnan taholta. Koko tarinalle kapteenista, joka jätti ohjaamon eikä voinut siihen palata, on täysin vailla minkäänlaista todistetta. Oletettavasti apupilotti oli kärsinyt depressiosta. Tällaiset henkilöt eivät tyypillisesti ole ollenkaan massamurhaajia tai joukkomurhaajia. He eivät ole aggressiivisia muita kohtaan. Pikemminkin syrjäänvetäytyviä ja passiivisia. Tästä ovat yhtä mieltä kaikki asiantuntijat. Näin sanoo lääketiedejournalisti Beatrice Hamberger 6.4.2015 sivustolla gesunsstand-berlin.de. Hän ei usko viralliseen tarinaan ollenkaan. Masentuneet ovat yleensä rauhallisia. Itsemurhariski kasvaa suuresti, mutta se tehdään lähes aina yksin. Ilmaliikenne ei tunne yhtään tapausta, jossa pilotti olisi tahallaan antanut koneen syöksyä. Kun tarkempaa tietoa diagnoosista ei ole, oli tarpeetonta spekuloida tämän asian osalta muutenkin. Wisnewski jatkaa: Asunnosta löytyi lääkettä psychopharmaka virallisten tietojen mukaan. Tämä on kuitenkin eri asia kuin että löydös olisi tehty Lubitzin verestä. Todellisuudessa on kuitenkin täysin todistamatta, että apupilotti olisi vastannut yksin koneen ohjaamisesta ja että kapteeni olisi ollut ohjaamon ulkopuolella. Ruumiita ei ole löydetty lainkaan, saati että niitä olisi tutkittu tai löytöpaikasta voitu tehdä päätelmiä.

On väitetty, että Lubitz olisi etsinyt tietoja itsemurhaamistavoista netissä. Pienestä pitäen purjelentoa harrastanut tuskin olisi tarvinnut tällaista. Düsseldorfin valtionsyyttäjä on tutkinut Lubitzin taustan ja asunnon. Hänen mukaansa ei ollut löytynyt minkäänlaista todistetta tällaiseen tekoon eikä minkäänlaista tunnustusta. Mitään kantavia tietoja ei ollut myöskään löytynyt motiivista tällaiselle teolle. ”yhtä vähän tietoja on löytynyt välittömästä henkilökohtaisesta ja perheen ympäristöstä tai työpaikalta, jotka viittaisivat mahdolliseen motiiviin.” (31.3.2015)

Jos Lubitz olisi elänyt, hän olisi saanut vapauttavan tuomion missä tahansa oikeusistuimessa. Hän ei olisi saanut edes syytettä. Bild-lehti kunnostautui uudelleen (em. epämääräisen videon jälkeen) 28.3.2015. Se nimitti Lubitzia ”Amok-pilotiksi” ja esitteli hänen elämäänsä. Se väitti haastatelleensa Lubitzin naispuolista ystäväänsä. Epäilyttävää on se, että naisen nimeä ei mainittu. Tietoja ei siten voitu tarkistaa. Lentoemo ”Maria W.” on lehden mukaan 26-vuotias. Lehden mukaan nainen oli väittänyt edellisenä vuonna lentäneen yhdessä Lubitzin kanssa viisi kuukautta ympäri Eurooppaa ja yöpyneen salaa yhdessä hotelleissa hänen kanssaan. Öisin Lubitz olisi uneksinut lentokoneen syöksystä. ”Eräänä päivänä jokainen tuntee nimeni”. Näin hän muka olisi sanonut. Tarinassa on yksi kauneusvirhe: ”Pidän poissuljettuna, että tämä ilmoitus on totta, sillä lentoyhtiöissä on tehtävänjakojärjestelmä, joka käytännössä vaihtaa lentokoneiden miehitystä päivittäin.” Näin sanoo Robert Stein, lentäjä ja Lufthansan liikennelentäjäkurssin suorittanut henkilö. Hänen mukaansa eräs lentoemäntä on kertonut, että yhteisiä lentoja jonkun miehistön jäsenen kanssa voi anoa, mutta se onnistuu vain yksittäistapauksissa. ”Mutta on poissuljettua, että joku voisi lentää viisi kuukautta samalla koneella juuri tietyn lentäjän kanssa; tätä en voi uskoa.” Näin Stein (NuoViso TV: Was brachte Germanwings-Flug 9525 wirklich zum Absturtz? Ein Faktencheck!/2.4.2015)

Journalisti Andreas van de Kamp sanoo poliittisessa blogissaan staatsstreich.de virallisen teorian haisevan juuston tavoin: Ei vain Marseillen tutkija, vaan myös muut ranskalaiset viranomaiset toimivat Germanwingsin asiassa läpinäkymättömästi”. ”Heidän käyttäytymisestään voi päätellä, että he haluavat sepittää draaman ennalta päätetyn version mukaisesti. ” ”Huolimatta kaikista silmiinpistävistä omituisuuksista ja ilmeisistä valheista valtamedia suhtautuu kertomukseen täysin kritiikittömästi. Journalistit eivät ole siinä asemassa tai heillä ei ole halua, että tekisivät eron tutkijoiden burleskimaisuuksien ja todellisten tapahtumien välillä.” Myös on silmiinpistävää: ”Kyse on vähemmän uskottavista selityksistä kuin ns. pehmeistyä faktoista, nimittäin Lubitzin ympäristöstä ja tilanteesta, das Überdies und á propos. Teoria amok-pilotista on osallisille jo kiveen hakattu. Yhtään ei kiinnitetä huomiota siihen, että pariisilainen politiikka valehtelee kuin painostettuna ja dokumentoi kaiken epäilyttävästi ja puutteellisesti – esimerkiksi hallitusasemien mukaisesti. Meitä on varoitettu.”

Erityisen omituista on, että Germanwings ja Lufthansa ovat heti menneet mukaan tähän näytelmään. Ne antoivat heti häväistä kuollutta tai murhattua työntekijäänsä ja nimittää häntä joukkomurhaajaksi: ”Meidän täytyy, ja nyt puhun, uskon niin, kaikkien Lufthansan ihmisten puolesta, hämmästyneenä ottaa vastaan tieto, että ilmeisesti lentokone tarkoituksella syöstiin alas, oletettavasti apupilotin toimesta.”. Näin selitti Lufthansan henkilöstövastaava Carsten Spohr jo lehdistökonferenssissa 26.3.2015. Hämmästyneenä täytyy seurata Lufthansan ja Germanwingsin päällikön petosta. Onhan lopulta niin, että oli olemassa lukuisia seikkoja, jotka puhuivat itsemurha- ja joukkomurhateoriaa vastaan. Tehtävä oli ilmeisesti propaganda. Lubitz oli luovutettu alasammuttavaksi ja konsernijohtajat tekivät hänestä yksin syntipukin median kanssa yhdessä. Teorialla ei kuitenkaan kestä minkäänlaista asiallista tai tieteellistä tutkintaa. Yhä vieläkään sen tukena ei ole pienintäkään kovaa todistetta. Tämä koskee myös lentodatan rekisteröijää ja ohjaamon ääninauhuria. M: Ilmeisesti tällaiset kansalliset suurfirmat on vapaamuurarien ym. Tunnettujen piirien soluttamat. Ovathan niiden johtajat hyvin merkittäviä vallankäyttäjiä. Eivät poliitikkoja, mutta heillä on toisaalta oma sektorinsa vaikuttaa asioihin. Kun eliitti käskee, etenkin saksalainen suurkonserni maksaa. Myös Volkswagenin taannoinen kohu oli melko omituinen ja vaikuttaa hyökkäykseltä konsernia vastaan. Nykyisin muuten vähän jokaista tahoa kaikkialla länsimaissa pystytään käskyttämään vaikka mihin.

Musta laatikko

Jo ennen Brice Robinin konferenssia NY Times kertoi 25.3. turmakoneen mustan laatikon löytyneen. Kuitenkin kyseessä olisi ollut vain kuoret ja tärkein eli sisältö olisi ollut kadonnut. Lehti käytti nimitystä ”muistikortti” kadonneesta datasta ja siis todellisuudessa mitään ei ollut löytynyt. Asiasta olisi kertonut virallinen tutkija. Todellisuudessa tällaiset ”mustat laatikot” on tehty kestämään mitä vain. Puheet särkyneestä laatikosta ja sisällön tuhoutumisesta tai irtoamisesta tuntuvat myös tällaisten järjestelmien rakenteen huomioiden järjettömiltä. Mitään erillistä ”muistikorttia” ei data sanoi rekisteröijässä ole. Schweriner Volkzeitungin (2.4.) haastattelema Jörg Hardwerg sanoo, että on teknisesti tuskin mahdollista, että vain kuori mustasta laatikosta löytyisi ilman sisältöä. Muiden medioiden mukaan datarekisteröijää ei suinkaan ollut löydetty. Itävaltalainen ORF kertoi etsintöjen jatkuvan vielä 1.4.2015. Em. lehdessä Hardwerg sanoi myös, että ohjaamon rekisteröijä (Cockpit Voice Recorder) ja toinen datarekisteröijä ovat yleensä rakennettu toisiinsa kytkettyinä. Sen vuoksi oli ihmeellistä, että vain CVR oli löydetty ja sen sisältöä oli pystytty analysoimaan. Niiden kuuluisi löytyä samalta etäisyydeltä törmäyspaikkaan nähden. ”En haluaisi ruokkia mitään salaliittoteorioita”, sanoi hän (Schweriner VZ). ”Mutta tilanne saa jo ajattelemaan vihaisesti”. Onko kyse siitä, että lentodatarekisterin tiedot eivät miellytä valtionsyyttäjää ja siksi niitä on vielä manipuloitava? Tämä lienee mahdollista, sillä asiantuntijoiden mukaan (em. SVZ) tarinan mukaista itsemurhalentoa ei edes olisi ollut mahdollista toteuttaa. Koneen monimutkainen tietokoneohjaus ei olisi antanut laskea konetta kovalla nopeudella matalalle. Tämä lienee oikea syy laatikon kateissa ololle. ”Yleensä musta laatikko löytyy myöhemmin – selittämättömien merkintätaukojen kera”, lehti siteerasi anonyymiä asiantuntijaa. Pian musta laatikko sitten löytyikin.

2.4. Münchener Abendzeitung kertoikin sitten mustan laatikon löytymisestä. Ranskal. Valtionsyyttäjä oli ilmoittanut asiasta AFP:lle.Kaikkien etsintöjen jälkeen eräs Alice Coldefy oli saapunut paikalle ja löytänyt rekisteröijän ensi yrittämällä. Hän oli ranskalaisen erikoisryhmän ainoa naisjäsen. Hän sanoi kaikenolleen ryhmätyötä ja heidän kaivaneen vain syvemmältä rojukasojen alta ym. 3.4. Ranskan viranomaiset julkaisivat selvityksen, jonka mukaan Lubitz olisi käyttänyt autopilottia koneen korkeuden laskemisessa 100 jalan korkeuteen. Hän olisi muutellut autopilotin asetuksia nopeuden lisäämiseksi sen vajotessa. Rekisteröijän sisällön analysointi jatkui yhä. 6.5. lento-onnettomuustutkijat Ranskassa julkaisivat alustavan kertomuksen. Sen mukaan Lubitz olisi harjoitellut autopilotin käyttöä jo matkalla Düsseldorfista Barcelonaan ja käyttänyt konetta jo tuolloin 100 jalan korkeudessa (BBC News). Kapteeni oli tuolloinkin poissa. Oliko hänellä jokin sairaus? Miksi L ei jo tuolloin tehnyt temppuaan? Amerikkalainen lentäjä ja ilmaliikenteen veteraani Field McConnell ei usko tästä ilmoituksesta sanaakaan. Kapteeni ja miehistö olisivat hänen mukaansa huomanneet kaiken ja sanoneet tai tehneet jotakin. Barcelonassa Lubitzilta olisi otettu lentäjän tehtävät pois sen vuoksi, että hän olisi poikennut määrätystä lentokorkeudesta. (Epochtimes online 12.5.2015). Todellisuudessa kukaan ei voi laskea tuollaisen koneen korkeutta ilman lupaa. Lubitzilta olisi lähtenyt lentolupakirja heti.

Ehkä kyse olikin tietokoneista ja jäätyneistä sensoreista? (Ks. Seuraava kappale.) Silti ranskan viranomaiset tekivät syyllisen apupilotista. Kuolleen syyttäminen on syyttäjän unelmatyö. Myös median. Todisteita ei tarvita eikä niistä tarvitse piitata. Päivien ja viikkojen kuluessa televisio-ohjelmat olivat täynnä kaikenlaisia lentoasiantuntijoita ja psykologeja ym. selittämässä. Myös lehdissä, kuten myös co-pilotin ”anonyymejä tuttavia”.

Kamikaze-laivue?

5.11.2014 oli jo kerran Airbus lähes samalla matkalla joutunut melko samanlaiseen syöksykiitoon kuin myöhemmin lento 4U9525. ”Lufthansa-Airbus oli syöksyssä maata kohti”, kirjoitti vielä neljä päivää ennen syöksyä eli 20.3.2015 Bild.de. ”Lufthansan Airbus A321 yhdessä 109 matkustajan kanssa Bilbaosta Müncheniin syöksynyt”, kirjoitti saman päivänä Spiegel online. Lehtien mukaan marraskuussa oli ”harhaanjohdettu tietokone” ottanut kontrollin. Virheen oli saanut aikaan sensorien välinen häiriö, joka taas olisi ollut seurausta” nousun aikana tapahtuneesta jäätymisestä”. Jäätyneet sensorit syöttivät väärää dataa ja kone putosi 1000 metriä minuutissa. Siis aivan vastaava syöksykulma kuin myöhemmin. Lufthansan mukaan häiriö oli alkanut 15 minuuttia nousun jälkeen ja n. 9000 metrin korkeudessa. Wisnewski lisää, että taas syöksy on alkanut koneen siirryttyä Ranskan rajan ylitse. ”Monen minuutin aikana ei pilotin onnistunut pysäyttää syöksyä omilla ohjausimpulsseillaan. Vasta pöytätietokoneen pois kytkeminen mahdollisti koneen ottamisen miehistön kontrolliin takaisin ja niin se pystyi laskeutumana turvallisesti.” Spiegel Onlinen mukaan tämä ei olisi jokaiselta pilotilta onnistunut. ”Onneksi kapteeni tunsi monimutkaisen järjestelmäarkkitehtuurin”, lehti siteerasi Bielefeldin yliopiston informaatikkoa Peter Ladkinia. ”Vähemmän koulutetut pilotit eivät todennäköisesti olisi keksineet ideaa.” Lehden mukaan seuraava onnettomuus oli vain ajan kysymys, sillä sen saamien tietojen mukaan ”yksin Lufthansan koneille olisi sattunut enemmän kuin tusina tällaista jäätyneiden tai lukkiutuneiden sensorien tapausta”. Tähän asti siis pilotit ovat olleet pikemminkin sankareita kuin rikollisia? Lehden Die Presse/Online 20.3.2015 mukaan Lufthansa oli aikonut vaihtaa järjestelmät toisen valmistajan laitteistoihin. Spiegel Onlinen mukaan kaikki sensorit olivat kuitenkin melko samanlaisia tässä suhteessa. Todellakin, kuinka ihmeessä muun valmistajan sensorit eivät jäätyisi vastaavasti? Koko tämä tarina jäätyneistä sensoreista on yhtä naurettava kuin tarina kamikaze-pilotista. Muutoinhan koneita olisi pudonnut jäätyneiden sensorien vuoksi paljonkin. Tai vaaratilanteita olisi riittänyt. Olisiko tässä peitetarina tietokoneiden häiriöiden todelliselle syylle? Joka tapauksessa tämä sensori-tarinakin on itse asiassa lentoyhtiön kannalta erittäin kiusallinen. Vaikeaa on kuitenkaan uskoa, että kv. Voimat olisivat alkaneet syyttää jotain ihmistä, jotta heidän omistamansa lukuisat lentoyhtiönsä eivät kokisi takaiskuja huonon maineen ja uusittavan tekniikan vuoksi. Joku saattaisi epäillä tällaista syytä tarinalle itsemurhapilotista. Mutta siis tämä toinen tarina on yhtä epäuskottava.

Olisiko kuitenkin kyseessä tietokonehakkerin aiheuttama konekaappaus etäältä? Tietenkin tällainen haavoittuvuus olisi yhtä suuri isku lentoyhtiöiden kannalta tai siis se, että suuri yleisö saisi vihiä siitä. Mutta onko tämäkään vielä tarpeeksi tärkeä syy valehtelulle? Eikö myös se, että melko todennäköisesti tällaisen tekniikan ja etenin hyökkäysten takana olisi tällöin jokin valtio tai pikemminkin valtioiden taustalla vaikuttava voima, joka toimisi tiedustelupalveluiden kautta. Mikään Bin Laden si siis oikeasti ole niin suuri uhka tässä asiassa ja suuri yleisökin tämän ainakin osaksi arvaisi. Totuus on kuitenkin se, että lentokoneen voi hakkeroida samalla tavalla kuin tavallisen pöytätietokoneen. Vielä pahempaa: Tekniikka ei ole mikään huippu-uutuus eikä salaisuus. Pikemminkin laajalle levitetty. Turvallisuusekspertti Hugo Teso väitti jo kaksi vuotta sitten, ”että hän pystyisi ottamaan turvallisuusjärjestelmän haltuun, muuttamaan lentosuunnan ja saamaan koneen syöksymään.” (Frankfurter Allgemeine Zeitung 21.4.2015 Online) Eikä tässä vielä kaikki, vaan lentosimulaattorin avulla hän myös todisti, kuinka lentokonetta voidaan ohjata älypuhelimen avulla. Tietokoneen lentokoneessa ja valvontakeskusten välinen tietovirta on avain kaikkeen. Oe24.at kertoi samasta demonstraatiosta 12.4.2013. Asiantuntijan mukaan myös oikean koneen pystyi ottamaan haltuun. Tietenkin tällöin voidaan koneeseen syöttää siis väärää sensoridataa.

Amerikkalainen turvallisuusasiantuntija Chris Roberts on julkaistun FBI-dokumentin mukaan useaan otteeseen hakkeroinut valmistajien Airbus ja Boeing koneita. Näin kertoi Focus online 18.5.2015 lähteenään CNN. ”Yhdessä tapauksessa hänen oli onnistunut pääsemään kontrolloimaan lentokoneen turbiinia. Häntä oli kuulusteltu Syracusa-tukikohdassa, kun hän oli vitsaillut kaappauksista Twitter-tweetissä.m Roberts oli halunnut varoittaa yhtiöitä turva-aukosta. Yhdessä kuulusteluista hän kertoi antaneensa turbiineille nousukäskyn ja ottaneensa lentokoneen ohjaukseensa. Tietenkin kaikki nämä ovat näkyneet datarekisteröijässä.

Hyökkääjien ei tietenkään tarvitse olla mukana koneessa. Field McConnellin mukaan monet lentokoneet ovat nykyisin varustettu ns. autopiloteilla, joita ei voi kytkeä pois päältä ohjaamosta käsin. Richie Allen Showssa turman jälkeen hän antoi laajan haastattelun. Järjestelmä voidaan kytkeä päälle, jos esim. kone on kaapattu. Näin se voidaan ohjata ulkoapäin eli kauko-ohjatusti maasta käsin maahan. Haastattelusta kertoi mm. nettisivu Vineyard Saker (VS deutsch 6.4.2015). Viitattuaan ensin aiemmin selitettyihin epäselvyyksiin Connell: ”Uskomattoman nopea informaatiotulva turman jälkeen on täysin epäuskottava.” Hän vertasi tapausta v. 2009 onnettomuuteen, jolloin Air France 447:n onnettomuudesta julkistettiin selvitys vasta kuusi kuukautta myöhemmin. ”Ei ole sattumaa, että kone syöksyi Ranskan Alpeilla eikä Espanjassa tai Saksassa.” ”Se taho, joka antaa tällaista tapahtua, haluaa varmasti petkuttaa yleisöä analyyseillä ja esityksillä rationaalisesta skenaariosta (eli Kamikaze-tarina).” Connellin mukaan virallinen tarina tuli liiannopeasti ja se oli lian dramaattinen. Hän huomauttaa eurooppalaisen ohjaamoyhdistysen kritisoineen kovasti viranomaisia. ”Joka tällaisia operaatioita suunnittelee, on varmasti etukäteen valinnut uhrattavan henkilön ja keksinyt tarinan viralliseksi selitykseksi”. Hän kertoo hermosairaan kokemattoman pilotin, jonka raskaana oleva ystävätär on jättänyt, olevan mitä mainioin tarina. ”Sellaisen peitteen alla voi sitten pudottaa koneen autopilotilla.” McConnell kertoo Richie Allen Showssa, että Lufthansalla on hänen tietojensa mukaan autopilotti-systeemi ja järjestelmä valvoo jokaista lentoa. Siten autopilotti ei olisi voinut kaapata konetta, koska tällöin Lufthansa-Dispatch-Centre olisi heti ottanut koneen kontrolliinsa ja ohjannut sen jollekin lentokentälle, jonka systeemeihin se on integroitunut.

McConnellin mukaan jokainen siviilikone on nykyisin latentti drhone. Jokaisen voisi kaapata. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta voi kysyä, miksi konetta ei kaapattu ja viety turvaan? Germanwings vastasi Wisnewskin kysymykseen, että sillä ei ollut autopilotti-järjestelmää. Uskokoon ken haluaa. Se on Lufthansan tytäryhtiö. Jokaista konetta uhkaa kuitenkin musta autopilotti, eli tietokonehakkeri. Kun oli kulunut jonkun aikaa maahansyöksystä, Spiegel Online uskalsi taas ottaa asian puheeksi. 23.5.2015 se kertoi lentoyhtiöiden ottavan vakavasti tämän uhkakuvan. Myös pilotit puhuivat aiheesta. Pilottiyhdistyksen (VC) tiedottaja Markus Wahl vaati, että ongelmaa ei vähäteltäisi. Sitä ei saanut lakaista maton alle. Voisi kysyä, miksi asiasta keskusteltiin. Oliko jotakin tapahtunut? Monet pilotit ovat kieltäytyneet nousemasta Germanwingsin koneisiin onnettomuuden jälkeen. Kaiken kaikkiaan tämä koko jupakka haisee vahvasti. Ei ihme, että Angela Merkel julisti 24.3.2015 päiväkäskyn: ”Vältettäköön kaikenlaista spekulaatiota maahansyöksyasiasta!”

9.10.2014 Spiegel Online haastatteli Emiraattien ilmailujärjestön päällikköä kadonneen malesialaiskoneen MH370 asiasta. Tim Clark sanoi, että asiaa ei saanut unohtaa ja jättää tutkimatta. ”Meidän täytyy ratkaista, kuinka kone saattoi kadota.” Clarkin mielestä ”joku oli ulkoapäin ottanut koneen hallintaansa”. Onko tässä kaikessa takana jotain suurta? Onko kyse kauan jatkuneesta taistelusta lentokoneista? Muistamme tarinan, kuinka pilotit olivat estäneet koneen syöksyn irrottamalla tietokoneen. Tapauksia oli ilmeisesti useampia. Oliko kyseessä kaappausyritys tai useampia? Eivätkö ne onnistuneet? Onnistuiko edes tämä? Mitään todellista hylkyähän ei ole löydetty. On todisteita erityyppisestä ranskalaiskoneesta, joka lensi matalalla ympyrää alueella. Kenties se on heittänyt maahan metalli- ja vaatesilppua. Silppua on tietenkin voitu käydä myös levittämässä maasta käsin. Wisnewskin tuntema insinööri ja materiaaliasiantuntija on autoalan kehitystyön asiantuntija. Hänellä on erityisesti asiantuntemusta kulkuneuvojen ja materiaalien käyttäytymisestä törmäyksissä. Hän on mm. tutkinut asiaa Formula 1 -autojen parissa. Hänen mukaansa ei ollut mitään todisteita mistään tyypin Airbus A320 onnettomuudesta. Ei yhtään tunnistettavaa osaa. Ei ole edes todisteita, että onnettomuuspaikalla oleva materiaali olisi mistään lentokoneesta. Kaikki vaikuttaa juuri joltain muulta. Vaatekasatkin vaikuttavat vanhojen vaatteiden kokoelmasta tai hajonneesta pesukoneesta peräisin olevilta. Eivät matkalaukuista ja repuista ym. Aiemmin esiin tulleiden seikkojen lisäksi asiantuntija huomauttaa, että aikarajausten vuoksi kidnappaus ja ohjaus muualle olivat myös melko epätodennäköinen vaihtoehto. Lähes ainoa mahdollisuus on, että koko tarina syöksyneestä koneesta on satua. Juuri tätä todennäköisintä vaihtoehtoa ei juuri esitetä edes salaliittosivustoilla: EI lentoa, ei lentokonetta, ei uhreja.

Hoax

Entä paljon puhutut 16 oppilasta? He ja heidän lähipiirinsä ovat kieltäytyneet julkisuudesta. Onko heitä olemassakaan? Ainakin yksi omaista esittänyt näyttelijä on paljastunut. Hän väitti olleensa onnettomuudessa kuolleen lukion opettajattaren sisar. Esim. RTL kertoo tapauksesta ja Westdeutschen Allgemeine Zeitung (www.derwesten.de, 9.4.2015) Lufthansa oli luvannut kustantaa omaisille matkan Etelä-Ranskaan. Eikö asiassa ollut varmistuksia? Vai olivatko kaikki muutkin paikalla käyneet tällaisia? Nainen oli ollut kahden lapsensa ja miehen kanssa. Mies, Fabio R. ei myöskään ollut onnettomuuden kanssa missään tekemisissä. Hän selitti, että ihmetteli, miksi oletettava huijjari oli ottanut hänet mukaansa eikä miestään. M: Mutta ehkä molemmat olivat näyttelijöitä? Mies kertoi tutustuneensa naiseen FB-ryhmässä Haltern am See ja tarjonnut matkaa kanssaan. Huhtikuun puolivälissä oli eräs nainen esiintynyt väärällä henkilötodistuksella ja väärennetyssä Lufthansa-univormussa pilottina Kölnissä pidetyssä muistotilaisuudessa. Nainen pidätettiin. Omituista on myös se, että useat lehdet ovat esittäneet Andreas Lubitzin valokuvan sijaan kuvaa eräästä Andreas G:stä, jolla on energiayritys Bernissä. Uskottavuus on koetuksella, vaikka Bild.de kertoikin 28.3.2015, että Ranskaan matkustaville sukulaisille tehtäisiin DNA-testit. Seynen urheiluhallissa otettaisiin näytteitä. Siis samalla paikkakunnalla, jolla esiintyi todistetusti omaista esittänyt henkilö. Tiettävästi tämä ei jäänyt kiinni tämän vuoksi. Kaikki tuntuu teatterilta ja tuskin mitään näytteitä on otettu, sillä eihän ole mitään ruumiitakaan selvästikään ollut.

Lufthansa tiedotti pian syöksyn jälkeen avustavansa omaisia nopeasti ja epäbyrokraattisesti. Se kertoi luopuneensa yksityiskohtaisista tarkistuksista. (FranfurterAllgemeineZeitung online 9.4.2015) En kuitenkaan usko mihinkään onnenonkijoiden ryhmään, vaan kyllä tällaisissa tapauksissa kaikki näyttelijät on valittu ennakolta. Esim. Sandy Hookin kouluammuskelun osalta vaikuttaa vahvasti siltä, että uhreja ja omaisia ei ole, vaan vain näyttelijöitä. Kuten monen muun hässäkän osalta USA:ssa ja Euroopassa vaikuttaa asioiden laita olevan. Monet ihmettelevät, eikö Mossad voisi murhatakin ihmisiä. Mutta esim. Sandy Hookin omaiset ovat keränneet ison rahasumman suurelta yleisöltä. Tässä tapauksessa Lufthansa lupasi tuoreeltaan omaisille 300 miljoonaa dollaria. Vaikka tappaminen maistuukin, tällaisilla projekteilla voi kerätä kaiken hyvän lisäksi rahaa. Yleensä yhtiö maksaa vähintään miljoonan per uhri. Amerikkalaiset uhrit saavat nyt 4,5 miljoonaa jokaisen uhrin osalta, eurooppalaiset ulkomaasta riippuen 1.3-1.6 miljoonaa. Saksalaiset vähiten. Omaisten sijaan siis raha virtaa johonkin muualle. Syyskuun 2001 iskujen uhrien omaisille maksettiin miljardeja USA:n hallituksen toimesta… Bild.de kertoo, että lisäksi omaiset saivat nopeaa apua aina 50 000 euroon asti.

Ehkäpä joku muu kone esiintyi koneena, jota luultiin Germanwingsin koneeksi. Alueella kiersi siis joka tapauksessa tuolloin ranskalainen Boeing KC-135FR tunnukseltaan FAF4012, joka on takkeri- ja kuljetuskone. Kone oli palaamassa ”missiolta Keski-Ranskasta”. Koneesta kertoo Lufthansa-sivusto aerotelegraph.com. Myös toinen lähde väittää, että onnettomuuspaikalla oli kuljetuskone onnettomuuden aikaan (Flightradar 24 / pi-news.net, #86 unvrified_5m69km02, 24.3.2015). Kuljetuskoneen kanssa oli lentänyt taistelukone. Tämä kone olisi sitten toiminut myös avustustehtävissä. On mahdollista, että se on esiintynyt koneena, katkaissut transponderin, kaartanut ja vaikkapa heittänyt romua vuorelle ja lopuksi ottanut käyttöön oman transponderin ja muuttunut tarkkailutehtävää suorittaneeksi koneeksi.

Eräs syy huijjaukselle voisi olla se, että pilottien oli onnistunut estää aiemmilla kerroilla konekaappaukset. Ainakin, jos lehdistön tarinoihin on uskominen. Joka tapauksessa tämä oli kova isku Lufthansalle ja sen tytäryhtiölle Germanwingsille. En pysty juuri tuoreeltaan hahmottamaan, mistä kaikesta tässä voisi olla kysymys. Ehkä osana monen iskun ja operaation sarjaa on useita tarkoituksia. Ehkä myös yleinen mädätys ja pahuuden palvonta. Orwell-yhteiskunnan rakentaminen ja testaaminen tms. Olen myös sillä kannalla, että ei ollut uhreja tässä tai ainakaan lentouhreja. Ehkä apupilotti on murhattu, jos hän on todellinen. Ei konetta, ei lentoa. Se on mielipiteeni. Hylyksi väitetyn roskakasojen kokoelman valokuva puhuu puolestaan jne.


6 kommenttia artikkeliin ”Germanwings -koneen syöksy 24.3.2015 – hoax?”

Malluainen 19.1.2016 08:16 Muokkaa
http://carolynyeager.net/vincent-reynouard-faces-fascist-justice-france-no-debate-allowed

Onhan tuossa podcastissä jo paljon motiiveja, eli satoja miljoonia dollareita rahamafialle tätäkin kautta, iskuja saksalaisille konserneille, Euroopan laajuisen totalitaarisen koneiston testaamista ja käyttämistä, vallan käyttämistä ja vihaa ja pahuutta tunnettujen oppien mukaisesti jne.

Malluainen 20.1.2016

Ensin Saksasta asiaa:

http://carolynyeager.net/retarded-somali-rapist-gets-4-years-therapy-and-speech-training-germany

Kölnissähän viranomaiset tuhosivat valvontakameranauhat, jotta rikollisia ei olisi mahdollista saada kiinni ja he voisivat jatkaa saksalaisten terrorisointia. Meitä jyrätään! Ainoa mahdollisuus olisi kai nousta ja laittaa kaikki rikolliset poliitikot ja viranomaiset ja toimittajat vastuuseen teoistaan.

Asiasta toiseen: Ranskassa muuten 2014 alussa yli 100 000 osoitti mieltään kv. juutalaisuuden vaikutusvaltaa vastaan. Heti vihapuhelakeja ruvettiin kiristämään ja siihen tarvittiin myös Charlie Hebdo ja muut tempaukset. Eliitille tuli kiire jouduttaa maailman bolshevisointiaan? Kaikkialla maailmassa vihapuhelakeja alettiin kyllä muutenkin kiristää ja valkoisten kansakuntien tuhoamista ja väkivaltaa valkoisia kohtaan kiihdyttää nopein ja suurin askelin. Vihapuhelakien tarkoitus on yleensäkin kaikkialla lisätä sionistien ylivaltaa ja taata, että he pysyvät vallassa. Luonnollisesti media oli hiljaa juutalaisvastaisesta massatapahtumasta ja väitti korkeintaan muutaman asosiaalisen tyypin riehuneen niissä lehdissä ja sivustoilla, joissa vaaditaan jonkinlaista kattavuutta. Luonnollisesti poliisi oli hyvin raju näitä mielenosoittajia vastaan. Poliisi käytti raakaa väkivaltaa, koiria ja kaasua sekä vesitykkejä ym. Lakien tarkoitus on saada mielenosoitukset loppumaan ja juuria väestöstä juutalaisvastaiset linnaan ja rekistereihin tulevaa puhdistusta varten.

Myös Kanada on hyvin sionistinen tunnetusti. Siellä on Ranskan tapaan kielletty määrättömästi kirjoja. Kun siellä joku ohikulkija huomasi kielletyn kirjan kirjakaupassa, hänen ilmoituksestaan poliisi hyökkäsi 8 upseerin voimin kauppaan pillit ulvoen, otti kirjan ja poltti sen kadulla kaupan edessä.

Jepulisjepsis 22.1.2016 14:19 Muokkaa
Tuolla on pitkä threadi tästä + kuvia :
http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=25&t=1786&sid=685afffabf11a027e718e7e303b0e693
Mikä sattuma… on kuulemma olemassa jopa elokuva tälläisestä tapauksesta,

http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/11501295/Plane-crash-film-released-days-after-Germanwings-disaster.html
http://www.news.com.au/entertainment/movies/new-movies/anger-over-plane-crash-film-release/news-story/6ccb4a7cf1084048f7a7f2c0edbd54d1.

Malluainen 13.2.2016
Wisnewskin uusin vuosikirja Verheimlicht vertuscht vergessen 2016 (Was 2015 nicht in der Zeitung stand) on juuri ilmestynyt. Koska Wisnewski kirjoitti kriittisesti pakolaistsunamista, pitkäaikainen yhteistyö Knaur-yhtiön kanssa katkesi. Kirjan on kustantanut Kopp-yhtymä. Siinä palataan lyhyesti tähän Germanwings-hoaxiin. Ranskan valtionsyyttäjä Robin ei tuonut 26.2.2015 esiin edes sitä, mikä CVR-mikrofoneista olisi taltioinut minkäkin väitetyn löydöksen tai siis sen osan taltioinneista, jotka olivat säilyneet. Audiolähteet ja mikrofonit tallentavat koko ajan myös tarkat kellonajat.Yleensä sisällöt julkaistaan ja niitä on netissä. Nyt niitä ei jaettu toimittajille, vaan oli vain luotettava kerrottuun.

Mielenkiintoisesti siis syyttäjä väitti nauhan taltioineen apukuljettajan rauhallisen hengityksen ja syyttäjä väitti pystyvänsä päätelemään siitä, että kyseessä olisi ollut tajuissaan olleen henkilön hengitys. Tämä lienee mahdotonta lääkäreille. Lisäksi siis hän päätteli, että mies oli syössyt koneen tahallaan tuhoon. Tämän hän vätti selviävän muka kuultavissa olleesta laoteiden painalluksista ja auhallisesta ja tasaisesta hengityksestä (jota tuskin myöskään on erottunut).

Kapteeni siis oli poistunut ohjaamosta weeceen puolelle heti 20 minuutin jälkeen. Yleensä matkustajat näkevät harvoin tällaista. Nyt siis he eivät reagoineet mitenkään, vaikka muka olisivat nähneet kapteenin kamppailun ohjaamoon takaisin pääsemiseksi.

Mustaa laatikkoa eli datatallenninta ei siis ollut löytynyt vielä. Sittemmin sen väitettiin löytyneen. Sisältöä ei ole julkistettu, vaikka sisältöä on arvioitu ainakin kerran. Jotain on siis kerrottu (ks. kirjoitus). Toisesta arvioinnista ei ole tietoja. Vpidaanhan tällaisista aina väittää mitä hyvänsä (muistakaamme 911-jupakan yhteydessä kerrotut tiedot ”kaapattujen” koneiden datasta!)

Vuonna 2014 oli siis kummallisesti pudonnut ainakin kaksi malesialaiskonetta. Malesian Airlines ja Asian Airin koneita, viimeisin 28.12.2014. Niinikään koneet katosivat oudosti ilman hätäilmoituksia. Koneiden osia oli sitten löytynyt merestä. Monet arvelevat kyseessä olleen sodankäynnin joko lentoyhtiöitä ja lentoreittejä vastaan tai myös kostoiskut Malesian politiikan vuoksi. Air Asian toimitusjohtaja oli Tony Fernandes. Ennen viimeistä putoamista hän oli ouosti myynyt yhtiön osakkeita miljoona kpl. Vakavissa talpusalan valtajulkaisuissa on ihmetelty tapahtumaa ja yleisesti maailmalla on herännyt epäily ennakkotiedosta. Fernandes on saanut korkeat tunnustukset niin Ranskan kuin Britannian valtiolta palveluksistaan niiden talouselämälle. Hän on London School of Economicsin kasvatti Stubbin tapaan. Talpisortaali International Business Times uutisoi 2.1.2015: ”Liikejohtaja Tony Fernandesin osakemyynti päiviä ennen Air Asia QZ8501 onnettomuutta herättää kysymyksiä”

Malluainen 10.3.2016
Kommentti reilu vuosi sitten: Cliff Barnes Iltiksen foorumilla: (Aihe: kolmas Malesialaiskone hävitetty vuoden sisällä)
”Todennäköisyyksien valossa voidaan jo unohtaa sattumat ja huono tuuri.
Kyseessä on Malesialaiskoneiden järjestelmällinen tuhoaminen.

Tämä on todellista nykyajan kansainvälistä politiikkaa. ”Onnettomuuksia” käytetään painostuskeinoina.

Malesia ei ole kunnolla kansainvälisen pankkieliitin otteessa; öljybusiness on täysin valtion omistaman Petronas yhtiön hallussa ja rahalaitosjärjestelmä on islamilainen pankkjärjestelmä eli korkoa ei peritä.

Malesia on islamilaisen pankkitoiminnan keskus.

”Lentokoneen emoyhtiö on joka tapauksessa Malesialainen AirAsia.

Lisää mielenkiintoista tietoa Malesiasta:

2007 Malesiassa perustettiin Kuala Lumburin sotarikostuomioistuin, jonka on tarkoitus toimia vaihtoehtona Haagin kansainväliselle rikostuomioistuimelle, jota on syytetty tapausten puolueellisesta valinnasta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_War_Crimes_Commission
Vuonna 2011 Kuala Lumburin sotarikostuomioistuin tuomitsi George W. Bushin ja Tony Blairin poissaolevina sotarikoksesta laittomasta Irakin valtauksesta.

Vuonna 2013 sama tuomioistuin tuomitsi Israelin valtion syylliseksi Palestiinalaisten kansanmurhaan sekä entisen Israelin kenraalin Amos Yaronin syylliseksi kansanmurhasta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan Sabran ja Shatilan massamurhien vuoksi.”

”Cesium kirjoitti: Näytä viesti
Mitäs nimeä koron sijasta ählämit käyttävät rahan hinnalle?
Islamilaisessa pankkijärjestelmässä ei ole lainanottajia ja -antajia, vaan ostajia ja myyjiä eli kauppaa käydään tavaralla osamaksukauppana. Pankkijärjestelmässä myös voitot ja tappiot jaetaan asiakkaiden kesken.

Eräs vaihtoehto korolle on myös kiinteä palkkio lainanmyönnöstä ja hoidosta.

Länsimaissa ihmiset ovat niin typeriä, että pitävät kv. pankkiirien korkojärjestelmää ainoana vaihtoehtona.


Malluainen 11.6.2016
http://mvlehti.net/2016/06/10/ms-estonia-nato-ja-pieleen-mennyt-pelastusoperaatio/